Items where Year is 2019

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: D | O | Z | І | Б | В | Г | Д | З | К | М | Н | О | П | Р | С | У | Ч | Ш | Я
Number of items: 50.

D

Drobotov, M. and Krasnomovets, V. and Radchenko, O. and Romanov, A. (2019) Predicting activity results of the specialized tour operator. SHS Web of Conferences Volume: he 8th International Conference on Monitoring, Modeling Management of Emergent Economy, 65. pp. 1-7.

O

Orlova, N. (2019) Student peer performance evaluation of implementation for group work enhancement. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychologi, VII (207). pp. 26-30.

Z

Zhabotynska, S. and Vovk, O and Shvydka, L. (2019) Workshop Proceedings : EU Cross-Border Cooperation Activities and Governance of its Eastern Neighbourhood: збірник матеріалів семінару. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси.

І

Івангородський, К. В. (2019) Етнічні трансформації східнослов'янських спільнот у межах ВКЛ: сучасна білоруська історіографія : колективна монографія. Спільна спадщина. Річ Посполита обох народів в польській і українській історичній думці ХІХ і ХХ ст. : колективна монографія. pp. 349-365.

Б

Босецька, Н. Г. (2019) Нові тренди в області ресторанної індустрії. Determinants of Innovation and Investment Development of Multi-Branch Entrepreneurship, Tourism and Hospitality Industry : Collective monograph. pp. 391-404.

В

Василенко, М. П. and Корновенко, Л. В. and П’янзін, С. Д. (2019) Підготовка презентації, доповіді та виступу до захисту випускної роботи. [Teaching Resource]

Волошкевич, Г. А. and Джолос, С. В. and Дробот, Ж. А. and Коваль, Т. В. and Комзюк, В. Т. and Кононенко, Ю. С. and Мойсієнко, В. М. and Парамонова, О. С. and Сокуренко, О. М. and Шаповал, Т. Б. (2019) Правознавство : підручник для студентів ВНЗ. [Teaching Resource]

Г

Гаврилюк, М. Н. and Ілюха, О. В. and Борисенко, М. М. (2019) Видовий склад та чисельність соколоподібних в агроландшафтах Середнього Придніпров'я в зимові періоди 2011-2014 рр. Вісник Черкаського університету. Серія Біологічні науки (№19). pp. 49-54.

Глущенко, А. В. (2019) Імплікатури як порушення мовленнєвої поведінки комунікантів. Virtus. Scientific Journal. (Вип.38). pp. 158-160.

Глущенко, А. В. (2019) Вираження емоцій у дискурсі. Матеріали VI Міжнародної науково- практичної конференції “Розвиток сучасної освіти і науки : результати, проблеми, перспективи інтердисциплінарні виміри”. pp. 139-141.

Глущенко, А. В. (2019) Дискурс як об’єкт філологічної інтерпретації. Матеріали IV Міжнародної науково- практичної конференції “Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті. Діалог культур як чинник інтеграції ” : електрон. зб. матер. конф. pp. 187-189.

Гонта, Д. С. and Макаринська, О. В. (2019) Бенчмаркінг як інструмент підвищення конкурентоспроможності малих підприємств. In: Міжнародна науково-практична конференція, 5-6 грудня 2019 року, Львів.

Грозовський, І. М. and Мойсієнко, В. М. and Рябовол, Л. Т. (2019) Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави. [Teaching Resource]

Гур'єва, В. В. and Рибалка, Л. В. (2019) Англійська мова для студентів-правників : навч.-метод. посіб. для студентів-заочників І-ІI курсів юридичних факультетів університетів. [Teaching Resource]

Гур'єва, В. В. and Рибалко, Л. В. (2019) Іноземна мова : програма атестації здобувачів вищої освіти. [Teaching Resource]

Гур'єва, В. в. and Рибалко, Л. В. (2019) Іноземна мова : метод. рек. до атестації здобувачів вищої освіти. [Teaching Resource]

Д

Джолос, С. В. (2019) Феномен «Ерзац-право» як новий концепт в юриспруденції The phenomenon of «Ersatz-law» as a new concept in jurisprudence. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право, Т. 1 (Вип.19). pp. 40-43.

Дробот, Ж. А. (2019) Щодо тривалості страхового стажу. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : зб. мат. pp. 222-228.

Дроботова, М. В. and Бутенко, Л. Ю. (2019) Тренди розвитку інновацій в готельному господарстві. Determinants of Innovation and Investment Development of Multi-Branch Entrepreneurship, Tourism and Hospitality Industry : Collective monograph. pp. 413-424.

З

Завгородня, В. А. and Коваленко, С. О. and Мінаєв, Б. П. (2019) Взаємодія моделі міоглобіну з лігандами газообміну. Вісник Черкаського університету. Серія Біологічні науки (№1). pp. 13-23.

К

Качала, Т. М. (2019) Черевко Олександр Володимирович : біобібліогр. покажч. : до 60-річчя від дня народження. Вертикаль, Черкаси.

Коваленко, С. О. and Артеменко, Б. О. and Харченко, Т. Г. (2019) Вікові особливості формування просторово-часової орієнтації у осіб з різним рівнем фізичної активності. Вісник Черкаського університету. Серія Біологічні науки (№2). pp. 30-36.

Коваль, С. С. and Макаринська, О. В. (2019) Аналіз показників діяльності малих підприємств в Україні. In: Міжнародна науково-практична конференція, 16 листопада 2019 р., Дніпро.

Коваль, Т. В. (2019) Види конституційних проваджень в Україні. Юридичний науковий електронний журнал (№ 1). pp. 46-48.

Коваль, Т. В. (2019) Рішення Європейського суду з прав людини у справах щодо порушення права на освіту: загальна характеристика. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право, Т. 1 (Вип. 5). pp. 77-80.

Кононенко, Ю. С. and Джолос, С. В. (2019) Конституційно-правові академічні студії. Гельветика, Херсон.

Кононенко, Ю. С. and Лубко, І. М. (2019) Європейський Союз: загальна інформація, організаційна структура, правова система. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси.

Корновенко, Л. В. and Швидка, Л. В and Кретова, О. І. and Жаботинська, С. А. and Вовк, О. І. and Кавун, Л. І. and Киченко, О. С. and Мусієнко, В. П. (2019) Вітчизняна філологія: теоретичні та методичні аспекти вивчення, Вип. 8. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси.

Костюкова, О. М. (2019) Створення і розвиток системи галузі туризму в Україні: 20-ті роки ХХ ст. Determinants of Innovation and Investment Development of Multi-Branch Entrepreneurship, Tourism and Hospitality Industry : Collective monograp. pp. 284-297. ISSN 978-3-9819288-3-7

Красномовець, В. А. (2019) Екологізація як інноваційний напрям розвитку готельної сфери. Determinants of Innovation and Investment Development of Multi-Branch Entrepreneurship, Tourism and Hospitality Industry : Collective monograph. pp. 404-412.

М

Макаринська, О. В. (2019) Напрямки мінімізації ризиків українських підприємців при виконанні імпортних контрактів з партнерами Європейського Союзу. Соціально-економічні наслідки участі постсоціалістичних країн у процесах європейської інтеграції : збірник матеріалів ІІІ Міжнародної наукової конференції. 2-4 жовтня 2019 року, Т. 2. pp. 103-107.

Макаринська, О. В. (2019) Теоретичні аспекти щодо трактування сутності економічної безпеки малого підприємства. In: міжнародна науково-практична конференція, 14 листопада 2019 р., Полтава.

Мойсієнко, В. М. and Комзюк, А. В. and Комзюк, В. Т. and Волошкевич, Г. А. and Кононенко, Ю. С. and Джолос, С. В. and Дробот, Ж. А. and Кізім, Д. М. and Капустін, М. Р. and Коваль, Т. В. and Мкртчян, А. А. and Могила, Ю. М. and Цибенко, А. В. and Шаповал, Т. Б. and Шуляк, І. М. and Гамалій, А. В. and Лубко, І. М. and Сокуренко, О. М. and Парамовнова, О. С. and Мацькова, І. П. and Литвин, І. Р. and Корнієнко, Е. Я. (2019) Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави. Вовчок О. Ю., Черкаси.

Мінаєв, Б. П. and Коваленко, С. О. and Кудій, Л. І. and Рибалко, А. В. (2019) Хвильова структура гемодинамічних показників в осіб із різним вихідним рівнем серцевого викиду та кровонаповнення органів грудної клітки. Вісник Черкаського університету. Серія Біологічні науки (№2). pp. 37-45.

Н

Новикова, В. І. and Пасєка, С. Р. (2019) Рекреаційні ресурси та послуги гостинності в регіонах України : матер. ІV Всеукр. Інтернет-конф. (24 травня 2019 р., м. Черкаси). Чабаненко Ю. А., м. Черкаси.

Новикова, В. І. and Пасєка, С. Р. (2019) Рекреаційні ресурси та послуги гостинності в регіонах України: Матеріали ІV Всеукраїнської Інтернет-конференції (24 травня 2019 р., м. Черкаси). Чабаненко Ю. А., м. Черкаси.

О

Орлова, Н. В. (2019) Подолання мовних та комунікативних бар'єрів: освіта, наука, культура : зб. наук. пр.(Кооперативне навчання в контексті реалізації сучасних принципів організації навчання іноземних мов професійного спрямування). НАУ, Київ.

Орлова, Н. В. (2019) Паритетне формувальне оцінювання ефективності навчальної діяльності студентів в контексті навчання іноземної мови професійного спрямування. Актуальнi питання гуманiтарних наук (Вип.25). pp. 255-259.

П

Пасєка, С. Р. (2019) Маркетинговий інструментарій розвитку ринку праці в контексті вимог світового ринку. Determinants of Innovation and Investment Development of Multi-Branch Entrepreneurship, Tourism and Hospitality Industry : Collective monograph. pp. 58-68.

Пасєка, С. Р. (2019) Global Trends in the Development of Labour Markets and Employment in the Focus of Innovation Change. The 8th International Conference on Monitoring, Modeling Management of Emergent Economy, 65.

Р

Радченко, О. М. (2019) Потенціал екологічного туризму в Черкаській області. Determinants of Innovation and Investment Development of Multi-Branch Entrepreneurship, Tourism and Hospitality Industry : Collective monograph. pp. 384-391.

Руденко, А. І. and Ткаченко, К. О. (2019) Особливості навчального процесу в системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у Німеччині : монографія. Other. Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, Черкаси.

С

Смалиус, Л. Н. (2019) Професійний розвиток педагога в світлі євроінтеграційних процесів (Формування уявлення про усвідомлене батьківство у сучасної молоді). Other. InterGING, Hameln.

Соколенко, В. Л. and Шейко, В. І. and Саламатін, Р. В. and Мельник, Т. О. and Назаренко, Н. В. and Соколенко, С. В. and Шмиголь, І. В. (2019) Актуальні питання біології та медицини. Збірка наукових праць за матеріалами Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю. ФОП Белінська О. Б., Черкаси.

У

Усатова, І. А. and Ведмедюк, А. Д. and Ткаченко, В. В. (2019) Теорія і методика підготовки майбутніх учителів фізичної культури до реалізації здоров’язбережувальних технологій у спеціальних медичних групах. Manual. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси.

Ч

Чабан, А. Ю. (2019) Дипломатична і консульська служба : навч.-метод. посіб. [Teaching Resource]

Черевко, О. А. and Орлюк, О. П. and Корновенко, С. В. and Дорошенко, О. Ф. and Іващенко, В. А. and Кононенко, Ю. С. and Кульбашна, О. А. and Попова, Н. О. and Постригань, Т. Л. and Тараненко, О. М. and Тараненко, С. М. (2019) Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (17 травня 2019 р.). Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси.

Ш

Шавровська, Н. В. (2019) Усвідомлене батьківство як інтегративне утворення юнацького віку. Теорія і практика сучасної психології, Т. 2 (№2). pp. 158-163.

Шумська, А. І. (2019) Нетрадиційні техніки малювання як засіб художньо-естетичного розвитку дітей дошкільного віку. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси.

Я

Яценко, В. М. (2019) Сучасні тенденції функціонування і розвитку індустрії туризму та готельно-ресторанного бізнесу в Україні. Determinants of Innovation and Investment Development of Multi-Branch Entrepreneurship, Tourism and Hospitality Industry : Collective monograph. pp. 224-237.

This list was generated on Mon Mar 30 10:07:20 2020 EEST.