Items where Subject is "Філологічні науки > Іноземна філологія"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: K | V | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ц | Ш | Я
Number of items at this level: 100.

K

Kulish, I. (2017) ESP Curriculum Design: Postgraduate Study. Elixir International Journal (№ 118). pp. 50639-50641.

Kulish, I. (2016) Role of Supporting Schemes for Developing Speaking Skills of NonLanguage Students. Elixir International Journal (№ 92). pp. 38794-38797.

Kulish, I. (2016) Some Issues of Teaching English for Future IT-Specialists. Elixir International Journal. pp. 1-3.

Kulish, I. and Koroliuk, H. (2018) Development of Personal Qualities and Professional Competence While Learning English for Specific Purposes. Elixir International Journal (№ 125). pp. 52344-52346.

V

Vámos, X. and Barkáts, J. and Тарасенкова, Н. (2015) Наука и образование в новое измерение. Филология, III (13), выпуск 62, 2015. Rose Hill Ltd., Будапешт.

І

Іваницька, Н. Б. (2009) Особливості кореляції англійського дієслова то fail із українськими відповідниками в аспекті формально-синтаксичної структури речення. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 169). pp. 85-90.

Іванова, Н. П. and Киченко, О. С. (2019) Романтична символіка фантастичного у ранній творчості М. В. Гоголя. Вітчизняна філологія: теоретичні та методичні аспекти вивчення : збірник наукових праць (№ 8). pp. 29-38.

Іващенко, О. А. (2008) Активізація навчально-пізнавальної діяльності курсантів на заняттях з іноземної мови. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 119). pp. 25-31.

Іващенко, О. А. (2009) Підручник як засіб підвищення ефективності навчання. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 142). pp. 39-43.

А

Афанасьєва, О. (2009) "Символ повоєнної американської літератури" (До проблеми інтерпретації роману Дж. Д. Селінджера "Над прірвою у житі"). Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (168). pp. 127-133.

Афанасьєва, О. С. (2016) Психологічні засади формування літературознавчої компетентності майбутніх учителів зарубіжної літератури. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 15). pp. 7-12.

Афанасьєва, О. С. (2018) Використання лінгвокраїнознавчого коментаря при здійсненні лінгвокраїнознавчого аналізу іншомовного художнього тексту. Актуальні проблеми сучасного перекладознавства : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Черкаси, 30 травня 2018 року) / Гол. ред. О. О. Селіванова. pp. 30-32.

Б

Беженар, І. С. and Рибалкіна, Ю. В. (2009) Універсальне і національне в англійському гуморі. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 169). pp. 204-211.

Береза, В. О. (2008) Критичне та креативне мислення у процесі формування навичок спілкування іноземною мовою. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 119). pp. 7-11.

Богданова, І. В. (2018) Образ суспільства споживацтва в романі Ч. Паланіка «Бійцівський клуб». Вітчизняна філологія: теоретичні та методичні аспекти вивчення : збірник наукових праць (№ 8). pp. 39-45.

Божко, Н. В. (2008) Проблеми підготовки студентів ВНЗ до ефективної організації розумової діяльності учнів на уроках іноземної мови. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 126). pp. 30-37.

Браницька, Я. В. (2018) Локатив як мотиватор французьких гастронімів. Актуальні проблеми сучасного перекладознавства : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Черкаси, 30 травня 2018 року) / Гол. ред. О. О. Селіванова. pp. 38-42.

Бріт, Н. М. and Шульга, Н. В. (2008) До питання лінгвістичного статусу англійської мови Шотландії. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 131). pp. 33-37.

Білоус, Н. П. (2016) Проблеми підготовки перекладачів для роботи в авіаційній галузі. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 15). pp. 12-17.

Білоусова, Н. (2008) П. Д. Боборикін та російський натуралізм. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 138). pp. 116-121.

В

Вайло, К. (2008) Філософсько-антропологічні проблеми у антивоєнних творах Генріха Белля. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 138). pp. 135-143.

Василенко, М. П. and Барменкова, О. П. (2018) По секрету... (Весёлые стихотворения, запоминалки, незнакомые фразеологизмы и удивительные пословицы для изучения русского языка) : учеб. пособ. [Teaching Resource]

Василенко, М. П. and Корновенко, Л. В. and П’янзін, С. Д. (2019) Підготовка презентації, доповіді та виступу до захисту випускної роботи. [Teaching Resource]

Велівченко, В. Ф. (2009) Конверсативні імплікатури як комунікативно-прагматичний механізм вираження емоцій мовця (на прикладі сучасного англомовного художнього діалогічного тексту). Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 140). pp. 36-48.

Вишневська, К. Г. (2009) Професійно-орієнтований підхід як засіб розвитку культури спілкування студентів на заняттях з іноземної мови. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (166). pp. 27-30.

Вовк, О. І. (2009) Проблема принципів засвоєння мовного матеріалу під час формування англомовної граматичної компетенції у студентів-філологів. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (166). pp. 31-34.

Г

Голодов, А. Г. (2009) Национально-культурная специфика и тенденции развития немецкого разговорного языка. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 69). pp. 29-34.

Градовський, А. (2009) Творчість М. Гоголя у контексті європейської оповідної прози (на прикладі типологічної парадигми "Портрет" М. Гоголя - "Невідомий шедевр" О. Бальзака). Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (158). pp. 97-100.

Градовський, А. and Градовський, В. (2009) Oсобенности изображения событий Bторой мировой войны в прозаических произведениях Г. Бёлля и A. Довженка. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (168). pp. 72-76.

Градовський, А. В. (2009) Основні принципи "епічного" театру Б. Брехта. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (159). pp. 193-202.

Гур'єва, В. В. (2009) Англійська мова для студентів-юристів : посібник. [Teaching Resource]

Д

Данилюк, С. С. (2009) Лексико-семантичні характеристики англомовних електронних текстів персональних веб-сторінок лінгвістів. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 169). pp. 45-52.

Дьоміна, В. В. (2016) Білінгвізм майбутнього вчителя іноземної мови як діалог цінностей двох культур. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 15). pp. 32-37. ISSN 2076-586Х

Ж

Жаботинська, С. А. (2018) Домінантність української мови в умовах білінгвізму: нейрокогнітивні чинники. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов (№ 87). pp. 5-19.

Жаботинська, С. А. (2019) Семантика іллокуції: лінгвокогнітивний ракурс (на матеріалі англомовного мовленнєвого акту докору). Вісник Львівського університету. Серія філологічна (№ 70). pp. 185-203.

З

Зарва, В. (2008) Своєрідність типу героя-праведника в прозі Ф. Достоєвського, І. Гончара, М. Лєскова. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 138). pp. 110-115.

Зарва, В. (2009) Гоголь і М. Лєсков: типологічні сходження. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (158). pp. 100-106.

И

Иванова, Н. (2009) Семантика образа русалки в творчестве романтиков: фольклорно-литературные сюжетные параллели. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 158). № 89-93.

К

Карловська, Г. В. (2009) Навчання професійного читання у вищих навчальних закладах України. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 142). pp. 44-47.

Кикоть, В. (2009) Неперекладний підтекст. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 168). pp. 158-162.

Клименко (Синьоок), Г. (2009) Леонід Первомайський і Арсеній Тарковський: до проблеми традицій і новаторства (від естетичної позиції до формальних пошуків). Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 159). pp. 120-130.

Козюра, О. (2008) Метафоричний зміст роману Дж. Фаулза "Примха". Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 138). pp. 87-91.

Козюра, О. В. (2019) Художня природа бестселера. Вітчизняна філологія: теоретичні та методичні аспекти вивчення : збірник наукових праць (№ 8). pp. 46-49.

Колісник, В. Ю. (2009) Різнорівневий підхід до навчання студентів вищих навчальних закладів. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 164). pp. 103-106.

Корновенко, Л. В. (2009) Комунікативний статус російської мови в епістолярії М. Максимовича. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 69). pp. 39-45.

Корновенко, Л. В. (2019) Дидактические материалы для самостоятельной работы студентов по теме: исторические чередования звуков. Вітчизняна філологія: теоретичні та методичні аспекти вивчення : збірник наукових праць (№ 8). pp. 104-108.

Корновенко, Л. В. (2015) Психолингвистический анализ поэмы "Демон" М. Ю. Лермонтова. Мовознавчий вісник (№ 20). pp. 158-163.

Корновенко, Л. В. (2014) Восприятие и интерпретация песни "Утренняя гимнастика" В. Высоцкого (материалы психолингвистического эксперимента 2013 – 2014 г.г.). Мовознавчий вісник (№ 19). pp. 233-238.

Костюк, М. П. (2009) Педагогічні та психологічні особливості використання сучасних інноваційних педагогічних (Інформаційних) технологій у навчанні іноземних мов у ВНЗ. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 157). pp. 91-94.

Костюк, Т. (2009) Концепція мистецтва в романі Джека Лондона "Мартін Іден". Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 159). pp. 166-174.

Кошова, І. (2008) Стильова спорідненість малої прози Кнута Гамсуна і Михайла Коцюбинського. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 138). pp. 101-110.

Крицька, І. А. (2018) Викладання іноземних мов студентам факультетів туристичного менеджменту в контексті євроінтеграції. Лінгвістична підготовка студентів нефілологічних спеціальностей закладів вищої освіти у контексті Болонського процесута Загальноєвропейських Рекомендацій з вивчення, викладання та оцінювання мов. pp. 166-171.

Кузнецова, Л. Г. (2010) Methods of teaching scientific communication : навч.- метод. посіб. до курсу «Основи наукової комунікації англійською мовою». [Teaching Resource]

Кулешова, Л. Н. and Макодзей, Ю. Г. (2019) Концепт «Время» в романе Андрея Белого «Петербург». Вітчизняна філологія: теоретичні та методичні аспекти вивчення : збірник наукових праць (№ 8). pp. 4-13.

Куліш, І. М. (2007) Англійська мова для студентів-магістрантів немовних спеціальностей. [Teaching Resource]

Куліш, І. М. (2012) Особливості мовної політики Сингапуру. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 32). pp. 7-12.

Куліш, І. М. (2011) Комунікативно-культурна спрямованість викладання іноземної мови. Актуальні проблеми менталінгвістики. Збірник статей за матеріалами VII Міжнародної наукової конференції. pp. 296-297.

Куліш, І. М. (2017) До проблеми розробки освітньо-наукової програми аспірантури: складова здобуття мовленнєвих компетентностей. Діалогічний простір взаємодії суб’єктів освітнього процесу: філософський, соціокультурний і психодидактичний аспекти : збірник матеріалів ІІ Всеукраїнських педагогічних читань, присвячених 295-річчю дня народження Григорія Сковороди. pp. 106-109.

Куліш, І. М. (2018) До проблеми розробки програм з іноземної мови професійного спрямування у світлі новацій в освітньому процесі України. Лінгвістична підготовка студентів нефілологічних спеціальностей закладів вищої освіти у контексті Болонського процесу та Загальноєвропейських Рекомендацій з вивчення, викладання та оцінювання мов. pp. 171-176.

Куліш, І. М. (2017) Роль опорних схем у розвитку комунікативної компетенції у говорінні студентів немовних спеціальностей. Лінгвістична підготовка студентів нефілологічних спеціальностей закладів вищоїосвіти у контексті Болонського процесу та Загальноєвропейських Рекомендацій з вивчення, викладання та оцінювання мов. pp. 243-248.

Куліш, І. М. (2010) Особливості викладання англійської мови в аспірантурі Наньянгського університету Сінгапуру. Ч. 2. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 181). pp. 22-25.

Куліш, І. М. (2010) Особливості отримання ступеню магістра в деяких країнах Європи. Ч. 2. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки. № 189.

Куліш, І. М. and Безкопильний, О. П. (2010) Англійська мова для студентів інститутів і факультетів фізичної культури. [Teaching Resource]

Куліш, І. М. and Королюк, Г. О. (2019) До проблеми вивчення іноземної мови професійного спрямування як важливої складової професійної підготовки фахівця. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 1). pp. 55-61.

Куліш, І. М. and Королюк, Г. О. (2019) Англійська мова для аспірантів природничих спеціальностей : посібник. [Teaching Resource]

Куліш, І. М. and Некоз, І. В. (2019) Аспекти мотиваційної складової процесу вивчення іноземної мови професійного спрямування. Вітчизняна філологія: теоретичні та методичні аспекти вивчення. Збірник наукових праць (№ 4). pp. 109-118.

Куліш, І. М. and Некоз, І. В. (2019) Аспекти мотиваційної складової процесу вивчення іноземної мови професійного спрямування. Вітчизняна філологія: теоретичні та методичні аспекти вивчення : збірник наукових праць (№ 8). pp. 109-117.

Куліш, І.М. (2007) Особливості вивчення іноземної мови науково-професійного спрямування. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 112). pp. 32-36.

Куліш, І.М. (2018) До проблеми розробки програм з іноземної мови професійного спрямування у світлі новацій в освітньому процесі України. Матеріали IХ Міжнародної науково-методичної конференції «Лінгвістична підготовка студентів нефілологічних спеціальностей закладів вищої освіти у контексті Болонського процесу та Загальноєвропейських Рекомендацій з вивчення, викладання та оцінювання мов». pp. 171-176.

Куліш, І.М. (2012) Особливості мовної політики Сингапуру. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки. (№ 32). pp. 7-13.

Куліш, І.М. (2011) Особливості викладання іноземної мови для дорослих. Мовне обличчя міста. pp. 68-72.

Кучай, Т. П. (2008) Аналіз українського досвіду підготовки учителів англійської мови до екологічного виховання. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 126). pp. 94-97.

костюк, Т. П. (2019) Религиозные мотивы в поэзии Н. Заболоцкого. Вітчизняна філологія: теоретичні та методичні аспекти вивчення : збірник наукових праць (№ 8). pp. 49-54.

Л

Литвин, И. Н. (2009) Модусный мотиватор русских наречий. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки. № 169. ISSN 2076-5908

М

Могілей, І. І. and Пономарчук, А. С. (2019) Лексичні трансформації у перекладі англомовного художнього твору. Вітчизняна філологія: теоретичні та методичні аспекти вивчення : збірник наукових праць (№ 8). pp. 13-22.

Мусиенко, В. П. and Корновенко, Л. В. (2013) Общее языкознание: просеминарий : учеб. пособ. [Teaching Resource]

Н

Некоз, І. В. (2018) Роль конференцій у вивченні іноземних мов студентами немовних спеціальностей. Лінгвістична підготовка студентів нефілологічних спеціальностей закладів вищої освіти у контексті Болонського процесу та Загальноєвропейських Рекомендацій з вивчення, викладання та оцінювання мов. pp. 204-209.

О

Опанасенко, Ю. В. (2018) Забуті сторінки українського художнього перекладу (про маловідомих перекладачів детективної прози А. К. Дойла). Актуальні проблеми сучасного перекладознавства : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Черкаси, 30 травня 2018 року) / Гол. ред. О. О. Селіванова. pp. 98-102.

Орлова, Н. В. (2010) Орлова Н. В. Педагогічні технології вивчення іноземної мови у формуванні фахівця як конкурентоспроможної та мобільної особистості. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (176). pp. 119-122.

П

Павкин, Д. М. (2014) Англоязычная реклама продуктов питания: лингвокогнитивный анализ. Когниция, коммуникация, дискурс (№ 9). pp. 86-107.

Павкин, Д. М. (2013) Концептуальная структура английских и украинских загадок: сравнительный анализ. Когниция, коммуникация, дискурс (№ 7). pp. 81-99.

Р

Рацул, А. В. (2008) Досвід впровадження інформаційних технологій у навчання іноземних мов в середніх загальноосвітніх закладах освіти. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 131). pp. 123-130.

Рибалка, Л. В. (2018) Зіставлення особливостей українського та англомовного наукового стилю у розрізі навчання магістрантів писемного мовлення. Актуальні проблеми сучасного перекладознавства : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Черкаси, 30 травня 2018 року) / Гол. ред. О. О. Селіванова. pp. 110-113.

Романова, О. (2007) Синтез мистецтв у кінороманах Алена Роб-Гріє. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічніі науки (№ 108). pp. 108-116.

С

Семеног, О. М. (2008) Тенденції культуромовної підготовки вчителя в зарубіжній школі. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 126). pp. 128-136.

Славова, Л. Л. (2009) Вербалізація поняттєвої складової концепту політик в американському та українському дискурсі. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 169). pp. 214-220.

Спіркіна, О. О. (2008) Особистісно-орієнтований підхід до навчання читанню технічних текстів за спеціальністю іноземною мовою у вищих навчальних закладах. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 119). pp. 117-122.

Т

Тира, Ю. (2008) Екзистенційне осмислення гендерних проблем (на матеріалі творчості В. Винниченка та Е. Хемінгуея). Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 138). pp. 143-146.

Ц

Циховська, Е. (2008) Концепт сутінків у поезії Леопольда Стаффа та українських митців початку ХХ ст. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 138). pp. 146-152.

Цюра, С. В. (2019) Особливості ієрархічної будови простору концептуальної метафори (на матеріалі роману Еріка Сігала «Клас»). Вітчизняна філологія: теоретичні та методичні аспекти вивчення : збірник наукових праць (№ 8). pp. 22-28.

Цюра, С. В. (2014) Текстуальні вияви референтів концептуальних метафор (на матеріалі творів Дж. Фаулза). Мовознавчий вісник (№ 19). pp. 161-165.

Цюра, С. В. (2013) Особливості методології порівняльних педагогічних досліджень. Порівняльно-педагогічні студії (№ 2-3). pp. 7-13.

Ш

Шаповал (Глущенко), А. В. (2007) Експліцитність й імпліцитність лінгвальної представленості емоцій (на матеріалі англомовного дискурсу). Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень і методика викладання іноземних мов професійного спілкування у вищій школі : зб. наук. пр. (Ч. 1). pp. 201-203.

Шевченко, Ю. П. (2008) Розвиток творчості курсантів на заняттях з іноземної мови. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 119). pp. 149-155.

Шевченко, Ю. П. (2008) Психологічні типи курсантів Вищих навчальних закладів та способи їх самореалізації на заняттях з іноземної мови. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 129). pp. 153-157.

Шелег, Т. В. (2010) Англійська мова для туристів : навч. посіб. [Teaching Resource]

Шишко, А. В. (2007) Складові педагогічної компетентності майбутнього викладача іноземної мови. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 115). pp. 155-162.

Шуба, Ю. В. (2019) Гра як принцип побудови роману «Мандрівний замок Хаула» Діани Вінн Джонс. Вітчизняна філологія: теоретичні та методичні аспекти вивчення : збірник наукових праць (№ 8). pp. 83-93.

Шумаєва, С. П. (2008) До питання шляхів активізації навчально-пізнавальної роботи студентів під час вивчення іноземних мов у ВНЗ. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 132). pp. 162-167.

Я

Ярмоленко, Н. (2008) Билина як жанр героїчного епосу Київської Русі. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 138). pp. 153-157.

This list was generated on Tue May 26 02:02:34 2020 EEST.