Items where Year is 2021

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | K | M | O | P | S | Z | І | А | Б | В | Г | Д | З | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ч | Я
Number of items: 141.

B

Bondarchuk, S. V. (2021) Magic of Numbers: A Guide for Preliminary Estimation of theDetonation Performance of C-N- Explosives Based onEmpirical Formulas. Ind. Eng. Chem. Res., Vol.60 (№ 4). pp. 1952-1961.

Bondarchuk, S. V. (2021) Radical pair formation due to compressioninduced electron transfer in crystals of energetic salts. Phys. Chem. Chem. Phys, Vol.23 (№ 2). pp. 1520-1526.

K

Kornovenko, S. V. and Telvak, V. P and Lozovyi, V. S. and Kompaniiets, O. V. and Ilnytskyi, V. I. and Hlibischuk, M. V. and Pasichna, Yu. (2021) Peasant-centric dimension of the socio-cultural space of ukraine during the revolution of 1917–1921 : collective monograph. Other. Liha-Pres, Lviv-Torun.

Koshowa, M. L. and Ковтун Я. П., Я. П. (2021) Besonderheiten des online- lernens. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» / XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 770-771.

Koshulko, O. and Dzholos, S. V. (2021) COVID-19 and labor migration of need, despair, poverty from Ukraine to Europe. MEST Journal. pp. 61-67.

M

Movchan, A. O. and Ковтун, Я. П. (2021) Besonderheiten der deutschen umgangssprache. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» / XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 773-774.

O

Owertschenko, S. W. and Ковтун, Я. П. (2021) Der einfluss der migration auf die deutsche sprache. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» / XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. p. 778.

P

Pasichna, V. and Gusak, A. (2021) Alternative algorithms for simultaneous modeling of ordering and intermediate compound growth during reactive diffusion. Computational Materials Science (№ 187). pp. 1-15.

S

Sirenko, W. O. and Ковтун, Я. П. (2021) Merkmale der deutschen jugendsprache. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» / XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 781-782.

Z

Zemzyulina, N. and Fisun, D. (2021) The Ottoman Empire in thepolitical confrontation of the European States (XVIII century): plans and realities. Одинадцяті Богданівські читання : матеріали Всеукраїнської наукової конференції : збірник наукових праць / редкол. : Ю. П. Присяжнюк (голов. ред.) [та ін.]. pp. 154-158.

І

Івангородський, К. В. (2021) Геополітичний простір націогенезису Кримського ханства XV–XVІ ст. Одинадцяті Богданівські читання : матеріали Всеукраїнської наукової конференції : збірник наукових праць / редкол. : Ю. П. Присяжнюк (голов. ред.) [та ін.]. pp. 144-154.

Ілюха, Л. М. (2021) Перспективи розвитку фізичної реабілітації в закладах загальної середньої освіти. Актуальні проблеми та перспективи розвитку методики навчання біології, екології та основ здоров’я людини : зб. наук. пр. за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції, Черкаси, 20 травня 2021 р. pp. 41-43.

Іщенко, М. П. (2021) Патріот України у системі цінностей філософії гуманізму і демократії: навч.посібник. [Teaching Resource]

А

Абразумова, О. М. (2021) Віха – городище скіфського часу. Одинадцяті Богданівські читання : матеріали Всеукраїнської наукової конференції : збірник наукових праць / редкол. : Ю. П. Присяжнюк (голов. ред.) [та ін.]. pp. 67-70.

Авраменко, А. С. and Гнатенко, Т. С. (2021) Використання інноваційних методів навчання при вивченні дисципліни «Фармакологія з основами фармацевтичної опіки». Актуальні питання медико-біологічних І фармацевтичних наук. Житомир 24–25 березня 2021 року (№ 1). pp. 89-90.

Артеменко, А. С. (2021) Ефективність використання проблемних методів при вивченні біології у 8 класі. Актуальні проблеми та перспективи розвитку методики навчання біології,екології та основ здоров’я людини. pp. 27-28.

Артіщева, А. І. and Заїковська, О. М. (2021) Поняття про сюжет та його елементи. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» / XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 701-702.

Б

Бардадим, О. В. (2021) Розвиток інновацій: цифрова революція. Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Кременчук, 12 трав. 2021 р.) : у 2 ч., Ч. 1. pp. 162-164.

Бардадим, О. В. (2021) Цифрові компетентності як базовий складник при підготовці вчителів природничого напряму. Проблеми розвитку професійних компетентностей вчителів природничо- математичного напрямку : збірник тез доповідей Всеукраїнської науково- практичної конференції (23 грудня 2020 року, м. Дніпро). pp. 74-78.

Бардадим, О. В. (2021) Порівняльний аналіз інтерактивних-онлайн періодичних таблиць хімічних елементів. Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи» (15 квітня 2021 року). Матеріали конференції. – Житомир. pp. 321-322.

Барджадзе, Р. В. (2021) Теоретико-методологічні засади феномену самоосвітньої діяльності в психолого-педагогічних дослідженнях. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Педагогічні науки (№ 47). pp. 41-47.

Безродная, А. А. and Киченко, О. С. (2021) Особенности иронии как эмоционально-оценочного средства выражения в сборнике А. П. Чехова «Шалость». Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» / XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 703-705.

Береза, В. В. and Богданова, І. В. (2021) Маніпулятивні технології реклами та мас-медіа в романах В.Пелевіна «Generation "П"» та Ф. Беґбедера «99 франків». Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» / XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 706-708.

Береза, В. В. and Шуба, Ю. В. (2021) Епіграф як різновид паратексту (на матеріалі роману Й. Мак’юена «Дитя в часі»). Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» / XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 705-706.

Богуславська, С. І. and Зачосова, Н. В. and Кирилюк, Є. М. (2021) Методичні матеріали до написання комплексної контрольної роботи з дисципліни: «Менеджмент організацій». [Teaching Resource]

Богуславська, С. І. and Зачосова, Н. В. and Кирилюк, Є. М. (2021) Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи, поточного, модульного іпідсумкового контролю знань студентів з навчальної дисципліни «Менеджмент організацій» : для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» ОП «Менеджмент організацій» освітнього ступеня «магістр». [Teaching Resource]

Богуш, В. А. and Радзіховська, Ю. М. (2021) Вплив депозитів до запитання на банківську систему. International scientific journal «Grail of Science» (Міжнародний науковий журнал «Грааль науки) (№ 1). pp. 62-65.

Бурда, М. І. and Тарасенкова, Н. А. (2021) Геометрія : підруч. для 8 кл. закладів загальної середньої освіти. - 2-ге вид., переробл. і доповн. [Teaching Resource]

Бурла, М. В. and Кретова, О. І. (2021) Еволюція детективу в літературному контексті ХІХ – ХХ століть. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» / XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 708-709.

Бутко, Н. В. and Радзіховська, Ю. М. (2021) Маркетинг в Україні: перспективи та проблеми розвитку. Інтелект ХХІ (№ 2). pp. 13-17.

Бутко, Н. В. and Уманська, В. Г. and Сологуб, М. П. (2021) Аналіз цінових, податкових, фінансово-кредитних та інвестиційних відносин при діагностиці конкурентоспроможності суб’єктів підприємництва у складі інтегрованих структур. Modern Economics (№ 28). pp. 168-173.

Бушуєва, І. В. and Дарій, В. І. and Борисенко, Н. М and Барджадзе, Р. В. (2021) Національні підходи та особливості вищої освіти на сучасному етапі. Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матер. ІІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 15-16 квіт. 2021 р. pp. 382-393.

Білоус, В. В. and Булоус, С. П. (2021) Формування і розвиток інтелектуального потенціалу регіону в умовах глобалізації економіки : автореф. дис. Other thesis, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.

Білоус, С. П. (2021) Напрями підвищення конкурентоспроможності послуг фармацевтичного підприємства. Економіка та суспільство (№ 25). pp. 1-6.

Білоус, С. П. and Степанець, В. В. (2021) Вплив об'єднаних територіальних громад на інвестиційну привабливість регіону. Економіка та суспільство (№ 27). pp. 1-6.

В

Волошкевич, Г. А. and Лубко, І. М. and Кононенко, Ю. С. and Джолос, С. В. and Мойсієнко, В. М. and Коваль, Т. В. and Комзюк, В. Т. and Обрусна, С. Ю. and Дробот, Ж. А. and Сокуренко, О. М. and Парамонова, О. С. (2021) Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, Черкаси, 21 травня 2021 р. / редкол. : С. В. Джолос, В. М. Мойсієнко, Ю. С. Кононенко. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси.

Г

Галустян, Э. Г. and Кулешова, Л. Н. (2021) Семантический анализ поговорок и пословиц с концептом «БОГ». Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» / XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 690-691.

Гальченко, С. and Запрягайло, А. (2021) Зовнішня політика ізантійської імперії за Юстиніана І. Одинадцяті Богданівські читання : матеріали Всеукраїнської наукової конференції : збірник наукових праць / редкол. : Ю. П. Присяжнюк (голов. ред.) [та ін.]. pp. 141-144.

Гальченко, С. І. (2021) Радянсько-німецькі відносини від Брестського миру до Генуезької конференції. Одинадцяті Богданівські читання : матеріали Всеукраїнської наукової конференції : збірник наукових праць / редкол. : Ю. П. Присяжнюк (голов. ред.) [та ін.]. pp. 173-179.

Ганімар, В. (2021) Уманський краєзнавчий музей: основні віхи діяльності. Одинадцяті Богданівські читання : матеріали Всеукраїнської наукової конференції : збірник наукових праць / редкол. : Ю. П. Присяжнюк (голов. ред.) [та ін.]. pp. 78-81.

Гаращук, Л. О. and Титаренко, О. І. (2021) Рольова гра на уроках іноземної мови. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» / XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 764-765.

Гейко, В. В. and Ткаченко, А. В. (2021) Формування фінансової грамотності в учнів на уроках інформатики. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» : XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених / редкол. : О. В. Черевко (голова) [та ін.]. pp. 581-584.

Гетьман, А. А. and Мельник, Т. О. (2021) Соціальне здоров’я як одна з компонент здоров’я учнів. Актуальні проблеми та перспективи розвитку методики навчання біології,екології та основ здоров’я людини : зб. наук. пр. за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції, Черкаси, 20 травня 2021 р. pp. 6-7.

Гетьман, А. А. and Мельник, Т. О. (2021) Фізичне здоров’я як одна з компонент здоров’я учнів. Актуальні проблеми та перспективи розвитку методики навчання біології,екології та основ здоров’я людини : зб. наук. пр. за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції, Черкаси, 20 травня 2021 р. pp. 7-9.

Голиш, Г. (2021) Дзвінкотонні струни вчительської душі. Освіта: всеукраїнський громадсько-політичний тижневик (№ 3/4). p. 7.

Голиш, Г. М. (2021) Народжений переможцем (До 75-річчя від дня народження заслуженого художника України В. А. Афоніна). Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик (27-29). p. 7.

Голубієвська, Д. О. (2021) Опозиція «студент – викладач» у сучасному анекдоті. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика, Т. 32 (№ 4). pp. 1-15.

Гончар, І. О. and Ганєчко, В. В. (2021) Лексика на позначення паралінгвістичних дій у німецькомовному тексті. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» / XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 765-766.

Гончар, А. В. and Заїковська, О. М. (2021) Особливості роману Дж. Андерсон «A walk on the beach». Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» / XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 709-710.

Гордійчук, А. А. (2021) Погляд учителів математики на проблему інтегрованого підходу у навчанні математики. Матеріали міжнародної науково-методичної конференції «Проблеми математичної освіти» (ПМО – 2021), (м. Черкаси, 9-10 квітня 2021 р.). pp. 165-166.

Григоренко, А. (2021) Договірні статті козацьких гетьманів з московським царем Олексієм: розумні компроміси чи зрадлива приреченість. Одинадцяті Богданівські читання : матеріали Всеукраїнської наукової конференції : збірник наукових праць / редкол. : Ю. П. Присяжнюк (голов. ред.) [та ін.]. pp. 95-98.

Гудзь, Р. (2021) Штрихи до історичної пам’яті про козаків (гайдамаків) у контексті відзначення 250-річчя Коліївщини. Одинадцяті Богданівські читання : матеріали Всеукраїнської наукової конференції : збірник наукових праць / редкол. : Ю. П. Присяжнюк (голов. ред.) [та ін.]. pp. 130-134.

Гусак, А. and Запорожець, Т. and Сторожук, Н. (2021) Фізика матеріалів - базові моделі : навч. посіб. для магістрантів спеціальності "фізика та астрономія". [Teaching Resource]

Гусак, А. М. and Запорожець, Т. В. and Ляшенко, Ю. О. and Пасічна, В. М. (2021) Моделі твердофазних реакцій – нові результати. Other. СГ НТМ «Новий курс», Харків.

Д

Дяченко, Н. Ю. and Овсієнко, Л. О (2021) Сучасні дослідження фразеології німецької і української мов. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» / XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 766-768.

З

Завалій, М. О. (2021) Використання ігрових моментів на уроках біології. Актуальні проблеми та перспективи розвитку методики навчання біології,екології та основ здоров’я людини : зб. наук. пр. за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції, Черкаси, 20 травня 2021 р. pp. 34-36.

Задорожна, А. М. and Іванченко, С. А. (2021) Застосування прийомів мнемотехніки на уроках біології 6 класу. Актуальні проблеми та перспективи розвитку методики навчання біології,екології та основ здоров’я людини : зб. наук. пр. за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції, Черкаси, 20 травня 2021 р. pp. 36-37.

Зайцева, С. (2021) До філософських поглядів С. Оріховського-Русина в контексті ідей раннього гуманізму в Україні (ХVІ ст.). Одинадцяті Богданівські читання : матеріали Всеукраїнської наукової конференції : збірник наукових праць / редкол. : Ю. П. Присяжнюк (голов. ред.) [та ін.]. pp. 197-200.

Зайчук, І. В. and Лисенко, Н. В. (2021) Актуальні проблеми проходження переддипломної практики майбутніх спеціалістів фармацевтичної галузі. Актуальні питання медико-біологічних і фармацевтичних наук : збірник наукових публікацій І Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, Житомир 24–25 березня 2021р. (№ 1). pp. 117-119.

Заєць, О. І. and Назаренко, Н. В. (2021) Методичні засади використання інноваційних технологій навчання біології у закладах загальної середньої освіти. Актуальні проблеми та перспективи розвитку методики навчання біології,екології та основ здоров’я людини : зб. наук. пр. за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції, Черкаси, 20 травня 2021 р. pp. 37-41.

Зобенько, Н. А. and Нінова, Т. С. and Яцина, С. М. (2021) Розвиток особистості молодшого школяра засобами інноваційних технологій (на матеріалі природничо-гуманітарних дисциплін)» : монографія. Other. Видавничий відділ ДП «Черкаський НДІТЕХІМ», Черкаси.

Й

Йилдирим, А. and Десятов, Т. М. (2021) Формування лідерської компетентності в майбутніх керівників-жінок загальноосвітніх закладів Туреччини : дис. на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки. Other thesis, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.

К

Кавун, А. І. and Іванченко, . В. (2021) Артбук як оригінальний вид проектування та виготовлення книжкової продукції. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» / XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 676-677.

Калініченко, М. М. and Шмиголь, І. В. (2021) Використання прийомів мнемотехніки на уроках біології для підвищення рівня успішності учнів 7 класу. Актуальні проблеми та перспективи розвитку методики навчання біології, екології та основ здоров’я людини : зб. наук. пр. за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції, Черкаси, 20 травня 2021 р. pp. 43-44.

Ковтун, О. П. (2021) Форми і методи самостійної роботи учнів при вивченні біології. Актуальні проблеми та перспективи розвитку методики навчання біології, екології та основ здоров’я людини : зб. наук. пр. за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції, Черкаси, 20 травня 2021 р. pp. 44-46.

Ковтун, Я. П. and Овсієнко, Л. О. and Багач, І. Г. (2021) Satzgefuge im Deutschen : навч. пос. з практ. граматики для студ. 3 курсу спеціальностей 014 Середня освіта (Німецька мова і література) та 035 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно)) освітнього ступеня бакалавр. [Teaching Resource]

Кодола, М. В. and Овсієнко, Л. О (2021) Мова VONG: походження, особливості та сфери застосування. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» / XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 768-769.

Козинець, О. Д. and Шпак, В. П. (2021) Управління розвитком шкіл передового досвіду в системі медичної освіти України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) : дис.на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки, 01 Освіта. Other thesis, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.

Колосюк, М. (2021) Битва за Дніпро в сучасній українській і російській історіографії: нові аспекти дослідження. Одинадцяті Богданівські читання : матеріали Всеукраїнської наукової конференції : збірник наукових праць / редкол. : Ю. П. Присяжнюк (голов. ред.) [та ін.]. pp. 58-61.

Коліщук., О. В. and Кукурудза, І. І. (2021) Стратегія інноваційного розвитку економіки України в умовах участі в процесах європейської економічної інтеграції : дис. на здобуття наукового ступеня доктора філософії заспеціальністю 051 – Економіка. Other thesis, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.

Котляренко, О. and Костюк, Т. П. (2021) Філософія Григорія Сковороди у романі М. Булгакова «Майстер і Маргарита». Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» / XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 712-713.

Кошова, М. Л. and Титаренко, О. І. (2021) Вірші та пісні на уроці німецької мови. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» / XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 769-776.

Кравченко, О. О. (2021) Аналіз рівня та якості життя населення України в умовах економічної та політичної нестабільності. Глобальні та національні проблеми економіки. pp. 572-578.

Кравченко, О. О. (2021) Розвиток інновацій в банківській системі. Financial space. pp. 39-42.

Крамська, З. М. and Шпак, В. П. (2021) Підготовка студентів педагогічних технікумів до краєзнавчої роботи у школі в 20-30-ті роки ХХ століття : дис. на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки. Other thesis, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.

Краснопеева, А. А. and Иванова, Н. П. (2021) Жанровые особенности святочного рассказа. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» / XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 710-712.

Куліш, І. М. and Королюк, Г. О. (2021) Методичні рекомендації до самостійного вивчення іноземної мови магістрантами фізико-математичних спеціальностей. [Teaching Resource]

Куліш, І. М. and Поліщук, О. Л. (2021) English for the students of mathematics and physicsinstitutes and faculties = Англійська мова для студентів фізико-математичних інститутів і факультетів. [Teaching Resource]

Куріло, К. and Костюк, Т. П. (2021) Бестселер як феномен масової літератури. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» / XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 713-714.

Куценко, О. А. (2021) Організація семантичного аналізу контенту соціальних мереж. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку : Всеукраїнська науково-практична Iнтернет-конференція. 11-21 березня 2021 року. pp. 1-3.

Л

Луценко, О. І. and Коваленко, С. О. (2021) Особливості функціонального стану центральної емодинаміки в жінок у різні фази оваріально-менструального циклу : дисертація. Other thesis, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.

Луценко, О. І. and Коваленко, С. О. (2021) Особливості функціонального стану центральної гемодинаміки в жінок у різні фази оваріально-менструального циклу : дис. на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук заспеціальністю 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин». Other thesis, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.

М

Маренич, Ю. (2021) Постать Петра Калнишевського в уявленнях громадських діячів сучасної України. Одинадцяті Богданівські читання : матеріали Всеукраїнської наукової конференції : збірник наукових праць / редкол. : Ю. П. Присяжнюк (голов. ред.) [та ін.]. pp. 134-138.

Масненко, В. В. (2021) Богданівські читання як науково-дослідна практика молодих істориків (замість передмови). Одинадцяті Богданівські читання : матеріали Всеукраїнської наукової конференції : збірник наукових праць / редкол. : Ю. П. Присяжнюк (голов. ред.) [та ін.]. pp. 6-9.

Мельник, В. Ю. and Кресан, О. Я. (2021) Емоційно-смислова домінанта роману Ш. Бронте «Джейн Ейр». Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» / XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. p. 715.

Мовчан, А. О. and Титаренко, О. І. (2021) Дидактична гра на уроці німецької мови. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» / XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 771-773.

Мойсеєнко, В. В. and Ткаченко, А. В. (2021) Організація позакласної діяльності учнів з інформатики з використанням завдань прикладного змісту. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» : XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених / редкол. : О. В. Черевко (голова) [та ін.].. pp. 584-586.

Н

Нестеренко, Н. В. and Тесля, В. А. (2021) Особливості онлайн комунікації сучасної молоді. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» / XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 774-775.

Новоселецкая, И. Н. and Киченко, О. С. (2021) Пути развития прозы М. Ю. Лермонтова. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» / XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 716-717.

Новікова, Р. Р. and Ганєчко, В. В. (2021) Паралінгвістичні особливості невербальної комунікації через призму гендерного аспекту. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» / XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 775-776.

Носань, Н. С. and Пустова, А. М. (2021) Напрями вдосконалення процесу підбору управлінського персоналу на фармацевтичному підприємстві. Економіка та суспільство (№ 26). pp. 1-6.

О

Оверченко, С. В. and Титаренко, О. І. (2021) Навчання іноземної мови дітей дошкільного віку. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» / XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. p. 777.

Овсієнко, Л. О. (2021) Фразеологізми з оцінним компонентом значення у німецькомовному художньому тексті. Українські студії в європейському контексті : зб. наук. пр. (№ 3). pp. 259-263.

Овсієнко, Л. О. and Багач, І. Г. and Швидка, Л. В (2021) Hauslekture : навч. посіб. для розвитку навичок усного і писемного мовлення для студентів 1 курсу спеціальностей 014 Середня освіта (014.022 Німецька мова і література) та 035 Філологія (035.043 германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька) освітнього ступеня «бакалавр». [Teaching Resource]

Овчаренко, О. and Сухушина, О. and Земзюліна, Н. (2021) Історія європейської інтеграції : навч. посіб. [Teaching Resource]

Орел, А. С. and Ткаченко, А. В, (2021) Організація дистанційного навчання з фізики на спеціалізованих платформах. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» : XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених / редкол. : О. В. Черевко (голова) [та ін.]. pp. 584-586.

П

Павлова, А. О. and Богданова, І. В. (2021) Прийом автоматичного письма як основа творчого експерименту європейської літератури ХХ ст. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» / XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 717-718.

Перехрест, О. Г. (2021) Працевикористання вестарбайтерів на відбудові зруйнованої війною економіки України в 1945–1949 рр. Одинадцяті Богданівські читання : матеріали Всеукраїнської наукової конференції : збірник наукових праць / редкол. : Ю. П. Присяжнюк (голов. ред.) [та ін.]. pp. 120-122.

Писковая, Д. О. and Корновенко, Л. В. (2021) Особенности понимания песен Кузьмы Скрябина. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» / XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 695-696.

Платмір, Я. Л. (2021) Політика історичної пам’яті в законодавчихі нормативних актах України. Одинадцяті Богданівські читання : матеріали Всеукраїнської наукової конференції : збірник наукових праць / редкол. : Ю. П. Присяжнюк (голов. ред.) [та ін.]. pp. 64-67.

Платмір, Я. Л. and Присяжнюк, Ю. П. (2021) Українське селянство в уявленнях та інтерпретаціях інтелектуальних еліт Наддніпрянщини (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) : дис. на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 032 – історія та археологія. Other thesis, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.

Полтавець, Н. (2021) Селянська молодь 1920-х рр. у наративах сучасників. Одинадцяті Богданівські читання : матеріали Всеукраїнської наукової конференції : збірник наукових праць / редкол. : Ю. П. Присяжнюк (голов. ред.) [та ін.]. pp. 51-54.

Полтавець, Н. В. and Фареній, І. А. (2021) Селянська молодь УСРР 1920–х років як суб'єкт соціокультурних трансформацій : дис. на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 032 - Історія та археологія. Other thesis, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.

Присяжнюк, Ю. (2021) Холодноярські повстанців історичній пам’яті: методологічні аспекти дослідження. Одинадцяті Богданівські читання : матеріали Всеукраїнської наукової конференції : збірник наукових праць / редкол. : Ю. П. Присяжнюк (голов. ред.) [та ін.]. pp. 43-46.

Присяжнюк, Ю. (2021) З історії ранніх гетьманів: рід Ружинських. Одинадцяті Богданівські читання : матеріали Всеукраїнської наукової конференції : збірник наукових праць / редкол. : Ю. П. Присяжнюк (голов. ред.) [та ін.]. pp. 89-95.

Проскура, В. Ф. and Білоус, С. П. (2021) Пріоритетні напрями модернізації економіки західного регіону України: біоекономічний аспект. Економіка та суспільство (№ 28). pp. 1-8.

Пушонкова, О. (2021) Міфологема подорожі як смисловий конструкт. Одинадцяті Богданівські читання : матеріали Всеукраїнської наукової конференції : збірник наукових праць / редкол. : Ю. П. Присяжнюк (голов. ред.) [та ін.]. pp. 199-202.

Р

Радзіховська, Ю. М. and Уманська, В. Г. (2021) Роль фінансово-економічного аналізу в системі діагностики детермінантів управління капіталом підприємства. Ефективна економіка (№ 7). pp. 1-12.

Ратніков, М. and Водяник, Т. (2021) Історія здобуття незалежності Техасом. Одинадцяті Богданівські читання : матеріали Всеукраїнської наукової конференції : збірник наукових праць / редкол. : Ю. П. Присяжнюк (голов. ред.) [та ін.]. pp. 162-165.

Ришкова, А. В. (2021) Навчально-методичний посібник з граматики “Пасивний стан в німецькій мові”. [Teaching Resource]

Розум, Л. А. and Іванова, Н. П. (2021) Жіноча літературна готика: витоки, традиції, мотиви. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» / XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 722-724.

Руденко, С. А. (2021) Вплив медико-соціальних чинників на якість освітнього процесу. Актуальні проблеми та перспективи розвитку методики навчання біології, екології та основ здоров’я людини : зб. наук. пр. за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції, Черкаси, 20 травня 2021 р. pp. 60-63.

С

Салогор, Н. В. and Стройкова, С. А. (2021) Ономасіологічні структури німецьких гастронімів. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» / XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 779-780.

Скакун, Н. С. and Десятов, Т. М. (2021) Розвиток креативності майбутніх учителів біології у процесі фахової підготовки : дис. на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 – Освітні, педагогічні науки. Other thesis, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.

Скитиба, І. (2021) Джерела з історії України періоду козацької революції середини ХVІІ ст. Одинадцяті Богданівські читання : матеріали Всеукраїнської наукової конференції : збірник наукових праць / редкол. : Ю. П. Присяжнюк (голов. ред.) [та ін.]. pp. 24-27.

Соляник, К. (2021) Суспільно-політичний розвиток білоруських земель у складі Другої Речі Посполитої в міжвоєнний період: історіографічний аспект. Одинадцяті Богданівські читання : матеріали Всеукраїнської наукової конференції : збірник наукових праць / редкол. : Ю. П. Присяжнюк (голов. ред.) [та ін.]. pp. 54-58.

Степаненко, Н.О. and Кулешова, Л. Н. (2021) Структурные особенности гастрономизмов. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» / XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 696-697.

Стромець, М. (2021) Менталітет сучасних українців. Одинадцяті Богданівські читання : матеріали Всеукраїнської наукової конференції : збірник наукових праць / редкол. : Ю. П. Присяжнюк (голов. ред.) [та ін.]. pp. 85-89.

Суворов, Б. and Костюк, Т. П. (2021) Масова література як соціокультурний та художній феномен. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» / XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. p. 724.

Сухонос, М. (2021) Козацтво «на тлі» шляхти : історія степового лицарства в працях Н. Яковенко. Одинадцяті Богданівські читання : матеріали Всеукраїнської наукової конференції : збірник наукових праць / редкол. : Ю. П. Присяжнюк (голов. ред.) [та ін.]. pp. 27-30.

Сухушина, О. В. (2021) Cвітові доцентрові та інтеграційні процеси другої половини ХХ – початку ХХІ ст. : навч.-метод. посіб. [Teaching Resource]

Сіренко, В. О. and Титаренко О. І., О. І. (2021) Вимоги до уроку німецької мови. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» / XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 780-781.

Т

Тарасенкова, Н. А. and Богатирьова, І. М. and Коломієць, О. М. and Сердюк, З. О. (2021) Алгебра : підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти. [Teaching Resource]

Тарасенкова, Н. А. and Коломієць, О. М. and Сердюк, З. О. and Богатирева, І. М. (2021) Алгебра : підруч. для 8 класу закладів загальної середньої освіти / Н. А. Тарасенкова. - 2-ге вид., переробл. і доповн. [Teaching Resource]

Теницька, А. В. and Кулик, Л. О. (2021) Використання сервісу google sites в освітньому процесі з фізики у ЗЗСО. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» : XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених / редкол. : О. В. Черевко (голова) [та ін.]. pp. 587-588.

Ткаченко, Д. В. and Кретова О. І., О. І. (2021) Роман-антиутопія: художні особливості жанру. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» / XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 726-727.

Тормозакова, К. П. and Мельник, Т. О. (2021) Психічне здоров’я як одна з компонент здоров’я учнів. Актуальні проблеми та перспективи розвитку методики навчання біології,екології та основ здоров’я людини : зб. наук. пр. за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції, Черкаси, 20 травня 2021 р. pp. 20-22.

Тінькова, Д. С. and Тарасенкова, Н. А. (2021) Методика навчання стереометрії учнів професійно-технічних навчальних закладів машинобудівного профілю : дис. на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 014 Середня освіта (математика). Other thesis, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.

Тітіка, О. (2021) Фінікійська колонізація як складова системи міжнародних відносин середземноморської цивілізації І тис. до н. е. Одинадцяті Богданівські читання : матеріали Всеукраїнської наукової конференції : збірник наукових праць / редкол. : Ю. П. Присяжнюк (голов. ред.) [та ін.]. pp. 138-141.

У

Уманська, В. Г. and Бутко, Н. В. and Свинаренко, І. В. and Іванов, Є. І. and Краузе, О. І. and Борблік, К. Е. and Махова, Л. В. and Вечеров, В. Т. and Нестеренко, С. С. and Орловська, Ю. В. and Кахович, О. О. and Ахновська, І. О. and Панасюк, П. І. and Овчарук, О. М. and Ольшанський, О. В. and Ткаченко, О. П. and Ткачова, С. С. and Рожко, Н. Я. and Смолич, Д. В. and Кононенко, Л. В. and Васильєва, В. Г. and Лавренюк., Ю. С. and Бабенко, С. В. and Мащенко, С. О. and Гончарова, К. В. and Гребенніков, В. Р. and Федірець, О. В. and Даценко, О. В. and Кекало, Є. О. and Шендерівська, Л. П. and Кваско, А. В. and Ясинська, Д. В. and Добровольська, О. В. and Мащенко, С. О. and Гончарова, К. В. and Гребенніков, В. Р. and Бабенко, Л. В. and Васильєв, В. Г. and Коновалова, О. В. (2021) Економічний простір : зб. наук. пр. ПДАБА, Дніпро.

Уманська, В. Г. and Лаврова-Манзенко, О. О. and Довгаль, О. А. and Довгаль, Г. В. and Filon, M. and Borsuk, Y. and Овсієнко, Н. В. and Кравченко, В. Г. and Кравченко, Т. В. and Болдирєва, Л. М. and Каневська, І. М. and Денищенко, Л. В. and Кірюхін, Р. О. and Нестеренко, С. С. and Проскуріна, М. О. and Пархоменко, І. І. and Великих, К. О. and Гнилянська, Л. Й. and Сай, Л. П. and Леньо, Л. І. and Дараган, А. В. and Геворкян, А. Ю. and Doronina, M. and Mykhailenko, D. (2021) Економічний простір : збірник наукових праць. ПДАБА, Дніпро.

Уманська, В. Г. and Радзіховська, Ю. М. (2021) Методологія і організація оцінювання ризиків маркетингового аудиту в міжнародному торговельному середовищі. Економічний простір (№ 171). pp. 106-110.

Ф

Фареній, І. (2021) Концепція «козацької революції» у науковій спадщині Михайла Покровського. Одинадцяті Богданівські читання : матеріали Всеукраїнської наукової конференції : збірник наукових праць / редкол. : Ю. П. Присяжнюк (голов. ред.) [та ін.]. pp. 20-24.

Фурман, О. О. and Левицька, Л. А (2021) Фразеологізми у німецькій мові з компонентом «FEUER» : культурні та побутові реалії. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» / XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 782-783.

Х

Хартнік, Т. В. (2021) Особливості прози Дугласа Коупленда (на прикладі роману «Доки подруга в комі»). Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» / XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 727-728.

Хачко, Є. В. and Левицька, Л. А. (2021) Семантичні групи фразеологізмів з компонетом «DAS HERZ». Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» / XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 783-785.

Ч

Черниш, К. М. and Погрібна, О. О. (2021) Особливості журнального видання про кіноіндустрію. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» / XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 686-688.

Чорниш, А. (2021) До визначення парадигмальних засад феноменологічної естетики. Одинадцяті Богданівські читання : матеріали Всеукраїнської наукової конференції : збірник наукових праць / редкол. : Ю. П. Присяжнюк (голов. ред.) [та ін.]. pp. 202-205.

Чурута, В. В. and Кулешова, Л. Н. (2021) Лингвистические особенности рекламного текста. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» / XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 698-699.

Я

Яковенко, А. (2021) Формування навчально-дослідницької діяльності учнів на уроках математики в США. Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті: тези доп. міжнар. наук.-практ. інтер.-конф. (м. Кропивницький, 2021). p. 1.

Яковенко, А. О. (2021) Погляд учителів математики на проблему формування навчально-дослідницьких умінь учнів. Pedagogy and Psychology, Т. 246 (IX (97). pp. 43-45.

This list was generated on Thu Oct 21 05:24:35 2021 EEST.