Items where Year is 2018

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: L | І | А | Б | В | Г | Д | К | Л | М | О | П | Р | С | Ц | Ч
Number of items: 43.

L

Litvin, V. A. and Minaeva, V. A. and Karaush- Karmazin, N. N. and Baryshnikov, G. V. (2018) Scientist, Teacher, Enthusiast. Boris Filipovych Minaev: On the 75th anniversary. [Teaching Resource]

І

Івангородський, К. В. (2018) Люблінська унія у східнослов'янській історіографії другої половини ХІХ - початку ХХ ст. Східноєвропейський історичний вісник (Вип. 9). pp. 46-153.

Івангородський, К. В. (2018) Етнічна історія східних слов'ян у сучасній історіографії (український, білоруський і російський дискурси) : монографія. Manual. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси.

Івангородський, К. В. (2018) Methodological aspects of the reconstruction of the East-Slavs Ethnic History in the modern Ukrainian historiography = Методологічні аспекти реконструкції етнічної історії східнослов'ян у сучасній українській історіографії. Східноєвропейський історичний вісник (Вип. 9). pp. 146-153.

А

Авраменко, В. С. and Авраменко, А. С. (2018) Основи операційних систем : навч. посіб. [Teaching Resource]

Авраменко, В. С. and Бєсєдіна, С. В. (2018) Виконання та оформлення випускних робіт. Освітній ступінь «Бакалавр» : навч.-метод.посіб. [Teaching Resource]

Авраменко, В. С. and Голуб, С. В. and Салапатов, В. І. (2018) Виконання та оформлення випускних робіт. Освітній ступінь «Магістр» : навч.-метод. посіб. [Teaching Resource]

Авраменко, В. С. and Жирякова, І. А. and Осауленко, І. А. (2018) Виконання та оформлення випускних робіт : навч.-метод. посіб. [Teaching Resource]

Авраменко, В. С. and Салапатов, В. І. (2018) Вступ до програмної інженерії. Том 1. Історія розвитку. Основні поняття : навч. посіб. - 2 вид. [Teaching Resource]

Аліфанова, С. А. (2018) Методичний посібник з практики англійської мови для студетів другого курсу заочного відділення з дисципліни «Практика англійської мови», Ч. 2. [Teaching Resource]

Б

Бондаренко, І. П. and Москалик, Г. Ф. and Вовк, О. І. and Селіванова, О. О. and Пчелінцева, О. Е. and Кучер, З. І. and Швидка, Л. В and Корновенко, Л.В. and Летюча, Л. П. and Литвин, І. М. and Рейдало, В. С. and Рибалка, Н. С. and Рудакова, Л. П. and Павлюк, А. Б. and Потапенко, Л. В. and Рибалка, Л. В. and Бунь, Т. М. and Піньковська, О. С. (2018) Актуальні проблеми сучасного перекладознавства : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Черкаси, 30 травня 2018 року). Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси.

В

Василенко, М. П. and Барменкова, О. П. (2018) По секрету... (Весёлые стихотворения, запоминалки, незнакомые фразеологизмы и удивительные пословицы для изучения русского языка) : учеб. пособ. [Teaching Resource]

Василюк, О. and Куземко, А. and Спрягайло, О. and Чорна, Г. and Шевчик, В. and Ширяєва, Д. (2018) 50 рідкісних рослин Черкащини. Атлас-довідник. Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України, Київ.

Г

Гаврилюк, М. Н. and Ілюха, О. В. (2018) Гніздування мартина жовтоногого біля Кременчуцьої ГЕС. Вісник Черкаського університету. Серія Біологічні науки (№ 2). pp. 30-33.

Гаврилюк, М. Н. and Дерій, С. І. (2018) До 100-річчя від дня народження Олександра Микитовича Дудника (1918-2001). Вісник Черкаського університету. Серія Біологічні науки (№ 2). pp. 103-105.

Гаврилюк, М. Н. and Лизогуб, В. С. and Панченко, О. О. and Карауш-Кармазін, Н. М. and Мінаєва, В. О. (2018) До 75-річчя від дня народження та 55 років наукової діяльності доктора хімічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України – Бориса Пилиповича Мінаєва. Вісник Черкаського університету. Серія Біологічні науки (№ 2). pp. 3-7.

Гоцуляк, В. В. (2018) Гоцуляк В. В. доктор історичних наук, професор (до 70-річного ювілею). Вибрані студії. : бібліографічний покажчик(1990-2018). Видавництво ФОП Гордієнко Є. І., Черкаси.

Гук, Б. М. (2018) Особливості правового статусу завідувача кафедри закладу вищої освіти: теоретичні аспекти і практичні проблеми. Часопис Київського університету права (№ 3). pp. 160-165.

Гук, Б. М. (2018) Теоретико-правові та практичні проблеми правового регулювання права на працю аспірантів і докторантів. Публічне право (№4). pp. 136-143.

Д

Джолос, С. В. (2018) Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. Міжнародний гуманітарний університет, Одеса.

Драч, О. О. and Борисенко, Н. М. (2018) Історія медицини і фармації з найдавніших часів до середини ХVІІ ст. : навч. посіб. [Teaching Resource]

К

Коваль, Т. В. (2018) Омбудсман із прав студентів: вітчизняний та європейський досвід. Право і суспільство, Ч. 2 (№4). pp. 26-31.

Комзюк, В. Т. and Комзюк, А. А. (2018) Актуальні питання вдосконалення законодавства України, яке регулює запобігання і протидію контрабанді, та окремих юридичних складів порушень митних правил. Вісник ХНУВС (№3). pp. 20-29.

Комзюк, В. Т. and Кононенко, Ю. С. and Дробот, Ж. А. and Парамонова, О. С. and Шаповал, Т. Б. (2018) Навчально-методичний посібник для студентів 2-го курсу спеціальності «Право» ОС «Магістр» заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Кононенко, Ю. С. and Джолос, С. В. (2018) Держава та регіони. Серія Право : науково-виробничий журнал. Класичний приватний університет, Запоріжжя.

Кононенко, Ю. С. and Джолос, С. В. (2018) Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро.

Кононенко, Ю. С. and Джолос, С. В. (2018) Безпосередня демократія в Україні в контексті світового досвіду: проблеми та перспективи. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції, Т. 1 (Вип. 6). pp. 68-73.

Куліш, І. М. and Королюк, Г. О. (2018) Методичні рекомендації до самостійного вивчення іноземної мови магістрантами природничих спеціальностей. [Teaching Resource]

Л

Литвин, І. М. (2018) Зіставна фонетика української, російської та польської мов. [Teaching Resource]

Литвин, В. А. and Мінаєва, В. О. and Карауш-Кармазін, Н. М. and Баришніков, Г. В. (2018) Учений, учитель, ентузіаст. Борис Пилипович Мінаєв. До 75-го дня народження. [Teaching Resource]

Лєвочкіна, С. В. and Радченко, О. Ю. (2018) Vocabulary Tests for Learners of English : навч.-метод. посіб. для студ. напряму підготовки Філологія (мова і література (англійська). [Teaching Resource]

М

Масненко, В. В. and Гриневич, Т. and Касян, А. and Куций, І. and Лазурко, Л. and Присяжнюк, Ю. and Тельвак, В. and Шамара, С. (2018) Історичні образи «сусідів» на українсько-польсько-білоруському прикордонні: міфи-студії-пам’ять : колективна монографія. Manual. ФОП Гордієнко Є. І, Черкаси.

О

Обрусна, С. Ю. (2018) Регламентація виборчого процесу в Європейських країнах: теретико-правовий аспект. Порівняльно-аналітичне право (№ 2). pp. 64-68.

Обрусна, С. Ю. and Кришталь, Т. М. (2018) Принципи виборчого права: теоретико-правова характеристика. Порівняльно-аналітичне право (№ 3). pp. 41-45.

Олексієнко, Я. І. and Гунько, В. П. (2018) Теорія, види та технології оздоровчо-рекреаційної рухової діяльності : навч.-метод. посіб. [Teaching Resource]

Олексієнко, Я. І. and Гунько, М. П. (2018) Теорія, види та технології оздоровчо-рекреаційної рухової діяльності : навч.-метод. посіб. [Teaching Resource]

П

Пашіс, Л. О. (2018) Курс історії англійської мови : навч.-метод. посіб.- 2-е вид., випр. і допов. [Teaching Resource]

Пашіс, Л. О. (2018) Навчально-методичний посібник “Advanced English” для студентів ІII курсу спеціальності (мова і література (англійська)). [Teaching Resource]

Р

Рибалка, Л. В. (2018) Формування вторинної мовної особистості студента немовних спеціальностей. Мовна особистість: лінгвістика і лінгводидактика (Вип. 4). pp. 217-219.

С

Сокуренко, О. М. and Волошкевич, Г. А. (2018) Криміналістичний квест (Інтерактивні методи навчання з дисципліни “Криміналістика”). [Teaching Resource]

Ц

Цюра, С. В. (2018) English for Students of Ukrainian Philology. - Англійська для студентів спеціальності українська філологія ( Для студентів 2 курсу навчально-наукового інституту української філології та соціальних комунікацій) : навч. посіб. [Teaching Resource]

Ч

Черевко, О. А. and Орлюк, О. П. and Корновенко, С. В. and Волошкевич, Г. А. and Дорошенко, О. Ф. and Гук, Б. М. and Іващенко, В. А. and Кононенко, Ю. С. and Кульбашна, О. А. and Петренко, С. А. and Постригань, Т. Л. and Попова, Н. О. (2018) Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами VII Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (27 квітня 2018 р.). Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси.

Черевко, О. В. (2018) Управлінський аспект забезпечення фінансової безпеки України. Other. Видавець Чабаненко Ю. А., м. Черкаси.

This list was generated on Mon Mar 30 09:20:27 2020 EEST.