Items where Year is 2020

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: H | K | N | P | S | Z | І | А | Б | В | Г | З | К | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ч | Ш
Number of items: 50.

H

Honchar, M. A. and Ковтун, Я. П. (2020) Mehrdeutigkeit als typische form des worthumors. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2020» : зб. мат. XXIІ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених. pp. 591-592.

K

Koval, O. (2020) Strategic management of economic security system of business entities: theoretical aspects. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія Економічні науки (№ 1). pp. 40-47.

Kovalenko, A. (2020) Human risks in the process of financial and economic security supply and personnel policy as an instrument for managing them. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія Економічні науки (№ 2). pp. 35-43.

Kutsenko, D. (2020) Assessment of the level of economic security of industrial enterprises: approaches, methods, tools. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія Економічні науки (№ 2). pp. 44-52.

Kyryliuk, I. and Kyryliuk, Y. and Proshchalykina, A. and Sardak, S. (2020) Socio-economic factors of providing quality of livestock products in Ukraine. Journal of Hygienic Engineering and Design. pp. 37-47.

Kyryliuk, Y. and Chovniuk, Y. and Brovarets, O. (2020) Integrated technological management systems in agricultural production depending on the time of operations. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія Економічні науки (№ 2). pp. 92-105.

N

Novikowa, R. R. and Polistschuk, N. M. (2020) Aussprachetraining im deutschunterricht. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2020» : зб. мат. XXIІ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених. pp. 601-602.

P

Pavlychuk, D. and Nosan, N. (2020) Effective recruitment organization of entity. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія Економічні науки (№ 1). pp. 48-53.

S

Sarandi, A. and Zachosova, N. (2020) Management of personnel motivation in personnel policy and personnel security management. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія Економічні науки (№ 1). pp. 32-39.

Z

Zavhorodnia, V. A. and Androshchuk, O. I. and Kharchenko, T. H. and Kharchenko, T. H. and Kovalenko, S. O. (2020) Haemodynamic effects of hyperventilation on healthy men with different levels of autonomic tone. Regulatory Mechanisms in Biosystems (№ 1). pp. 13-14. ISSN 2519-8521

І

Іщенко, М. П. (2020) Методичні рекомендації до написання курсових і кваліфікаційних робіт на здобуття освітніх ступенів «бакалавр» і «магістр» для студентів спеціальності «Політологія» і слухачів магістратури денної та заочної форм навчання спеціальності «Публічне управління та адміністрування". [Teaching Resource]

А

Ананьева, О. and Березніков, О. and Козаченко, О. and Сотула, О. (2020) Новітні кримінально-правові дослідження – 2020 : Альманах наукових праць / за ред. професора О.В. Козаченка, О.М. Мусиченко. Миколаївський інститут права Національного університету "Одеська юридична академія", Миколаів, p. 248.

Б

Барнякова, В. М. (2020) Особливості навчання аудіювання на уроках німецької мови. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2020» : зб. мат. XXIІ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених. pp. 586-587.

Барнякова, В. М. and Бондаренко, А. В. and Ковтун, Я. П. (2020) Сфери вживання англіцизмів у сучасній німецькій мові. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2020» : зб. мат. XXIІ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених. pp. 588-589.

В

Видриган, М. В. (2020) Методика викладання філософії : навч. посіб. [Teaching Resource]

Г

Гонта, Д. С. and Прощаликіна, А. М. and Макаринська, О. В. (2020) Сучасний стан і перспективи розвитку органічного виробництва в Україні : кваліфікаційна робота освітнього ступеня магістр. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси.

Гончаренко, А. С. and Зачосова, Н. В. and Коваль, О. В. (2020) Стратегічні аспекти забезпечення фінансово-економічної безпеки страхових компаній у контексті розвитку конкурентоспроможного ринку страхових послуг. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія Економічні науки (№ 2). pp. 160-168.

Гребенюк, І. В. and Ковтун, Я. П. (2020) Особливості газетних заголовків (на матеріалі преси Німеччини). Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2020» : зб. мат. XXIІ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених. pp. 592-593.

З

Завгородня, В. А. and Вітько, Вітько С. М. and Кудій, Л. І. and Коваленко, С. О. (2020) Аналіз варіабельності серцевого ритму при гіпокапнії дихання у молодих чоловіків. Український журнал медицини, біології та спорту (№ 3). pp. 417-425. ISSN 2415-3060

Заінчковська, Є. А. and Ромащенко, К. М. and Денисенко, В. О. (2020) Заробітна плата як важлива ланка соціально-трудових відносин. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси.

К

Касьян, Т. К. and Фізер, І. В. (2020) Розвиток фахової компетентності студентів в умовах самостійної роботи з декоративного натюрморту. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 1). pp. 172-176. ISSN 2076-586Х

Кирилюк, Є. and Гонта, Д. and Прощаликіна, А. and Риженко, Н. (2020) Формування складників національної біоекономіки України в умовах прискорення науково-технічного прогресу : монографія. Other. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси.

Кирилюк, І. and Кирилюк, Є. (2020) Організаційно-економічні рішення та моделі підвищення якості продукції тваринництва в Україні. Other. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси.

Кирилюк, І. М. (2020) Принципи та методи ціноутворення на високоякісну продукцію тваринництва в сучасних умовах. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія Економічні науки (№ 1).

Кириченко, А. В. and Титаренко, О. І. (2020) Характеристика цілей навчання німецької мови в середніх навчальних закладах. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2020» : зб. мат. XXIІ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених. pp. 594-595.

Коваль, С. С. and Макаринська, О. В. and Прощаликіна, А. М. (2020) Розвиток банківської системи України в умовах формування ринкових відносин : кваліфікаційна робота освітнього ступеня магістр. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси.

Кулик, А. С. and Денисенко, В. О. and Ромащенко, К. М. (2020) Стан інноваційно-інвестиційних процесів в Україні : кваліфікаційна робота освітнього ступеня магістр. [Teaching Resource]

М

Майба, Ю. І. (2020) Конкурентоспроможність банківського сектору України: сутність та механізм формування. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія Економічні науки (№ 2). pp. 53-65.

Марчук, Н. О. and Стройкова, С. А. (2020) Німецькі фразеологізми із соматичним компонентом (когнітивно-ономасіологічний аспект). Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2020» : зб. мат. XXIІ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених. pp. 596-598.

Мельниченко, О. В. (2020) Засади використання штучного інтелекту в контролі підприємств. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія Економічні науки (№ 1). pp. 100-108.

Мураховська, О. М. and Тесля, В. А. (2020) Категорія оцінки в сучасних лінгвістичних дослідженнях (на матеріалі німецької преси). Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2020» : зб. мат. XXIІ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених. pp. 599-601.

Н

Насраллах, А. М. and Опалько, В. В. and Ромащенко, Т. І. (2020) Інвестиційний клімат в Україні та шляхи його оптимізації : кваліфікаційна робота освітнього ступеня магістр. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси.

Науменко, Ю. В. and Соколенко, Ю. В. (2020) Асоційованість еритроцитарної системи АВ0 з рівнем гемоглобіну в крові та вмістом заліза у волоссі. Молодий вчений (№ 1). pp. 120-125.

О

Обіденко, А. В. and Овсієнко, Л. О. (2020) Особливості німецькомовного політичного дискурсу. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2020» : зб. мат. XXIІ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених. pp. 602-603.

Оверченко, С. В. and Ковтун, Я. П. (2020) Жаргонізми в сучасній німецькій мові. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2020» : зб. мат. XXIІ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених. pp. 604-605.

Овсієнко, Л. О. (2020) Семантико-прагматичний потенціал оцінки в німецькомовному діалогічному дискурсі : монографія. Manual. Novabook, Кременчуг.

Орінко, О. С. and Прощаликіна, А. М. and Кирилюк, Є. М. (2020) Дослідження особливостей та механізмів функціонування аграрного ринку. [Teaching Resource]

Орішкевич, К.-А. О. and Кирилюк, Є. М. and Кукуруза, І. І. (2020) Розвиток фермерства в Україні : кваліфікаційна робота освітнього ступеня бакалавр. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси.

П

Погрібняк, А. С. and Соколенко, Ю. В. and Соколенко, В. Л. (2020) Рівень еритроцитів та гемоглобіну за умов впливу емоційного стресу. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2020». p. 446.

Прощаликіна, А. М. and Гонта, Д. С. and Трипуз, Ю. О. (2020) Особливості маркетингової політики виробників органічної сільськогосподарської продукції в Україні. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія Економічні науки (№ 2). pp. 67-74.

Р

Риженко, Н. (2020) Перспективи розвитку біоенергетики в Україні : кваліфікаційна робота освітнього ступеня магістр. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси.

С

Селіванов, В. Л. and Кирилюк, Є. М. and Прощаликіна, А. М. (2020) Державна політика розвитку АПК: національні моделі та вітчизняна специфіка : кваліфікаційна робота освітнього ступеня магістр. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси.

Соколенко, Ю. В. and Литвин, В. А. (2020) Метод рК-спектроскопії у порівняльному аналізі кислотноосновних властивостей гумінових речовин та їх синтетичних аналогів. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2020» / XXІI Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 437-38.

Соколенко, Ю. В. and Соколенко, С. В. (2020) Морфологічні особливості крові птахів (aves) при аналізі лейкоцитарної формули. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2020». pp. 449-450.

Сіренко, В. О. and Овсієнко, Л. О. (2020) Негативно марковані фразеологізми у сучасній німецькій мові. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2020» : зб. мат. XXIІ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених. pp. 606-607.

Т

Тесля, В. А. (2020) Die Jahreszeiten und das Wetter [Електронний ресурс] : навч. посіб. з розвитку навичок усного і писемного мовлення для студентів 3 курсу. [Teaching Resource]

Тетеріна, А. О. and Тесля, В. А. (2020) Роль фразеологічних одиниць у художніх і публіцистичних текстах. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2020» : зб. мат. XXIІ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених. pp. 607-608.

Тупицька, Т. В. and Тесля, В. А. (2020) Порівняння фразеологізмів із зоонімічним компонентом. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2020» : зб. мат. XXIІ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених. p. 609.

Ч

Черевко, В. О. and Корновенко, С. В. and Боєчко, Ф. Ф. and Білоножко, В. Я. and Гусак, А. М. and Десятов, Т. М. and Кібальник, Л. О. and Жаботинська, С. А. and Земзюліна, Н. І. and Кукурудза, І. І. and Лизогуб, В. С. and Ляшенко, Ю. О. and Мінаєв, Б. П. and Морозов, А. Г. and Пасєка, С. Р. and Поліщук, В. Т. and Чабан, А. Ю. and Шпак, В. П. and Яценко, Т. С. and Зачосова, Н. В. and Гаврилюк, М. Н. and Корновенко, Л. В. and Лут, О. А. and Нечипоренко, Л. А. and Нінова, Т. С. and Пашіс, Л. О. and Погрібний, І. І. and Салапатов, В. І. and Соколенко, С. В. and Спрягайло, О. А. and Туз, Л. Г. and Швидка, Л. В and Карауш-Кармазін, Н. М. (2020) Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2020». Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси.

Ш

Шарий, Г. І. and Зось-Кіор, М. В. and Кирилюк, І. М. (2020) Інституційна модель земельних відносин в Україні. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія Економічні науки (№ 2). pp. 107-116.

This list was generated on Thu Oct 22 08:58:40 2020 EEST.