Репозитарій ЧНУ

Елементи, в которих рік: 2017

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Автори | Тип елементу | Немає групування
Число елементів: 26.

Стаття

Гоцуляк, В. В. (2017) Історіографічне осягнення доробку Львівської школи Михайла Сергійовича Грушевського. Рецензія на монографію: Тельвак В., Педич В. Львівська історична школа Михайла Грушевського. Уманська старовина. с. 140-147.

Гоцуляк, В. В. (2017) Михайло Грушевський і аграрна політика Центральної Ради у висвітленні сучасної української історіографії. Український селянин (18). с. 55-65.

Гоцуляк, В. В. (2017) Сучасні інтерпритації історіографії української революції 1917-1921 рр. Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки, Вип.1. с. 7-23.

Силка, О. З., Синявська, Л. І. (2017) Михайло Злобинець: золотоніський просвітник загальноукраїнського рівня (1883-1937 рр.). Краєзнавство, 1 (2). с. 127-142. ISSN 2222-5250

Синявська, Л. І. (2017) Використання методу усної історії при вивченні теми «Україна в роки Другої світової війни. Остарбайтери» у шкільному курсі «Історія України». Теорія та методика навчання суспільних дисциплін : науково-педагогічний журнал (4). с. 134-136.

Монографія

Абразумова, О. М., Корновенко, С. В. (2017) Суспільно-політична активність селянства УСРР у роки непу. Інший. Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, Черкаси.

Тарасенкова, Н. А., Акуленко, І. А., Лов'янова, І., Сердюк, З. (2017) Організація навчання математики у старшій профільній школі : монографія. Інший. Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, Черкаси.

Чабан, А. Ю. (2017) Щедрий стіл середньої Наддніпрянщини. Інший. Вертикаль, Черкаси.

Черевко, О. А. (2017) Інноваційні підходи до забезпечення фінансової безпеки України: мікро- та макро- рівні : монографія. Інший. Чабаненко Ю. А., Черкаси.

Книга

Макаренко, М. В., Лизогуб, В. С., Савицький, В. Л., Чижик, В. В. (2017) Індивідуальні психофізіологічні особливості людини та професійна діяльність: VI Всеукраїнська науково-практична конференція : Черкаси, 20-22 вересня 2017 р. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, Черкаси.

Навчальний матеріал

Боєчко, Ф. Ф., Назаренко, Н. В. (2017) Харчова хімія. [Навчальний матеріал]

Глазирін, І. Д., Олексієнко, Я. І., Петришин, Ю. В. (2017) Фізичне виховання (теоретичний курс для студентів ВНЗ не профільних напрямів підготовки). [Навчальний матеріал]

Зачоса, Н. В. (2017) Завдання для студентів заочної форми навчання з дисципліни «Управління економічною безпекою і корпоративна соціальна відповідальність» : теми рефератів. [Навчальний матеріал]

Зачосова, Н. В. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Управління економічною безпекою і корпоративна соціальна відповідальність" для студентів за напрямом підготовки (спеціальністю) Туризм. [Навчальний матеріал]

Зачосова, Н. В. (2017) Управління економічною безпекою і корпоративна соціальна відповідальність [Електронний ресурс] : програма навчальної дисципліни підготовки магістрів (освітній ступінь) спеціальності Туризм. [Навчальний матеріал]

Красномовець, В. А. (2017) Управління якістю туристських послуг : робоча навчальна програма. [Навчальний матеріал]

Нечипоренко, Л. А., Олексієнко, Я. І., Шахматов, В. А., Верещагіна, О. П. (2017) Фізичне виховання та військово-прикладна підготовка молоді України. [Навчальний матеріал]

Олексієнко, Я. І., Меньших, О. Е., Шахматов, В. А., Байда, О. Г. (2017) Фізична рекреація студентів вищих навчальних закладів. [Навчальний матеріал]

Пасєка, С. Р. (2017) Програма навчальної дисципліни "Методологія та організація наукових досліджень". [Навчальний матеріал]

Радченко, О. М. (2017) Робоча програма з дисципліни «Страхування в туризмі» для магістрів спеціальності “Туризм”. [Навчальний матеріал]

Цюра, С. В. (2017) English for Masters of Arts Majoring in Ukrainian Literature (Англійська для магістрів). [Навчальний матеріал]

Чабан, А. Ю. (2017) Вступ до спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». [Навчальний матеріал]

Чабан, А. Ю. (2017) Європейський вибір України. [Навчальний матеріал]

Чабан, А. Ю. (2017) Україна в контексті розвитку сучасної світової цивілізації. [Навчальний матеріал]

Чабан, А. Ю. (2017) ДИПЛОМАТИЧНИЙ ПРОТОКОЛ ТА ЕТИКЕТ : навч. посіб. для спеціальності (напряму підготовки) 055 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». [Навчальний матеріал]

Шевченко, З. В., Процишин, В. М. (2017) Історія слов’янської філософії : навч.-метод. посіб. [Навчальний матеріал]

Цей список був створений у Mon Jun 18 21:52:03 2018 EEST.