Репозитарій ЧНУ

Елементи, в которих рік: 2017

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: А | Б | Г | Д | З | К | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ц | Ч | Ш
Число елементів: 39.

А

Абразумова, О. М., Корновенко, С. В. (2017) Суспільно-політична активність селянства УСРР у роки непу. Інший. Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, Черкаси.

Авраменко, А. С., Авраменко, В. С., Косенюк, Г. В. (2017) Тестування програмного забезпечення : навч. посіб. [Навчальний матеріал]

Авраменко, В. С., Авраменко, А. С. (2017) Проектування інформаційних систем : навч. посіб. [Навчальний матеріал]

Б

Боєчко, Ф. Ф., Назаренко, Н. В. (2017) Харчова хімія. [Навчальний матеріал]

Г

Глазирін, І. Д., Олексієнко, Я. І., Петришин, Ю. В. (2017) Фізичне виховання (теоретичний курс для студентів ВНЗ не профільних напрямів підготовки). [Навчальний матеріал]

Гоцуляк, В. В. (2017) Історіографічне осягнення доробку Львівської школи Михайла Сергійовича Грушевського. Рецензія на монографію: Тельвак В., Педич В. Львівська історична школа Михайла Грушевського. Уманська старовина. с. 140-147.

Гоцуляк, В. В. (2017) Михайло Грушевський і аграрна політика Центральної Ради у висвітленні сучасної української історіографії. Український селянин (18). с. 55-65.

Гоцуляк, В. В. (2017) Сучасні інтерпритації історіографії української революції 1917-1921 рр. Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки, Вип.1. с. 7-23.

Гоцуляк, В. В., Земзюліна, Н. І., Івангородський, К. В., Корновенко, С. В, Масненко, В. В., Михайлюк, Ю. М., Морозов, А. Г., Присяжнюк, Ю. П., Синявська, Л. І., Шамара, С. О. (2017) Symposium historiographicum czercasiensium, Т. II . Нові сенси історичного знання / редкол. : В. В. Гоцуляк [та ін.] ; за ред. : В. В. Масненка. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси.

Д

Драч, О. О., Кочерга, Г. В. (2017) Історія української культури і літературної мови в контексті національного державотворення : навч.-метод. посіб. [Навчальний матеріал]

З

Зачоса, Н. В. (2017) Завдання для студентів заочної форми навчання з дисципліни «Управління економічною безпекою і корпоративна соціальна відповідальність» : теми рефератів. [Навчальний матеріал]

Зачосова, Н. В. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Управління економічною безпекою і корпоративна соціальна відповідальність" для студентів за напрямом підготовки (спеціальністю) Туризм. [Навчальний матеріал]

Зачосова, Н. В. (2017) Управління економічною безпекою і корпоративна соціальна відповідальність [Електронний ресурс] : програма навчальної дисципліни підготовки магістрів (освітній ступінь) спеціальності Туризм. [Навчальний матеріал]

К

Кабіна, Ю. Г. (2017) Функції прийому парадоксу у драматургії Тома Стоппарда. Вітчизняна філологія: теоретичні та методичні аспекти вивчення (Вип. 7). с. 67-72.

Кабіна, Ю. Г. (2017) Специфіка функціонування прийому парадоксу у потмодерністській літературній грі. Науковий вісник національного університету імені В. О. Сухомлинського : зб. наук пр. Філологічні науки (літературознавство) (№2(20). с. 99-103.

Красномовець, В. А. (2017) Управління якістю туристських послуг : робоча навчальна програма. [Навчальний матеріал]

М

Макаренко, М. В., Лизогуб, В. С., Савицький, В. Л., Чижик, В. В. (2017) Індивідуальні психофізіологічні особливості людини та професійна діяльність: VI Всеукраїнська науково-практична конференція : Черкаси, 20-22 вересня 2017 р. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, Черкаси.

Мінаєв, Б. П., Карауш, Н. М., Баришніков, Г. В., Мінаєва, В. О. (2017) Електронна будова та спектральні властивості гетероциркуленів. Керівництво. Видавничий відділ Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

Мінаєва, В. О., Шафорост, Ю. А. (2017) Розв’язування задач з аналітичної хімії (Загальні теоретичні основи) : навч.-метод. посіб. для студентів ІІ курсу за спеціальністю Хімія. [Навчальний матеріал]

Н

Нечипоренко, Л. А., Олексієнко, Я. І., Шахматов, В. А., Верещагіна, О. П. (2017) Фізичне виховання та військово-прикладна підготовка молоді України. [Навчальний матеріал]

О

Олексієнко, Я. І., Меньших, О. Е., Шахматов, В. А., Байда, О. Г. (2017) Фізична рекреація студентів вищих навчальних закладів. [Навчальний матеріал]

П

Пасєка, С. Р. (2017) Програма навчальної дисципліни "Методологія та організація наукових досліджень". [Навчальний матеріал]

Р

Радченко, О. М. (2017) Робоча програма з дисципліни «Страхування в туризмі» для магістрів спеціальності “Туризм”. [Навчальний матеріал]

С

Саух, П. Ю., Чуприна, В. В., Левицька, Н. М., Синявська, Л. І., Марареско, Л. К., Вишняков, В. О. (2017) Реклама в пам’яті культур : монографія, Кн. ІІ. Рекламні феномени Античності. Керівництво. Видавець ФОП Гордієнко Є. І., Черкаси.

Силка, О. З, Синявська, Л. І. (2017) Бандури пісня недоспівана… або суспільний виклик Михайла Злобинця : наукове видання. [Навчальний матеріал]

Силка, О. З., Синявська, Л. І. (2017) Михайло Злобинець: золотоніський просвітник загальноукраїнського рівня (1883-1937 рр.). Краєзнавство, 1 (2). с. 127-142. ISSN 2222-5250

Синявська, Л. І. (2017) Використання методу усної історії при вивченні теми «Україна в роки Другої світової війни. Остарбайтери» у шкільному курсі «Історія України». Теорія та методика навчання суспільних дисциплін : науково-педагогічний журнал (4). с. 134-136.

Синявська, Л. І., Силка, О. З. (2017) Музейна практика : навч.-метод. посіб. для студ. в ІІІ курсу напряму підготовки Історія. [Навчальний матеріал]

Т

Тарасенкова, Н. А., Акуленко, І. А., Лов'янова, І., Сердюк, З. (2017) Організація навчання математики у старшій профільній школі : монографія. Інший. Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, Черкаси.

Ц

Цюра, С. В. (2017) English for Masters of Arts Majoring in Ukrainian Literature (Англійська для магістрів). [Навчальний матеріал]

Ч

Чабан, А. Ю. (2017) Щедрий стіл середньої Наддніпрянщини. Інший. Вертикаль, Черкаси.

Чабан, А. Ю. (2017) Вступ до спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». [Навчальний матеріал]

Чабан, А. Ю. (2017) Європейський вибір України. [Навчальний матеріал]

Чабан, А. Ю. (2017) Україна в контексті розвитку сучасної світової цивілізації. [Навчальний матеріал]

Чабан, А. Ю. (2017) ДИПЛОМАТИЧНИЙ ПРОТОКОЛ ТА ЕТИКЕТ : навч. посіб. для спеціальності (напряму підготовки) 055 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». [Навчальний матеріал]

Черевко, О. А. (2017) Інноваційні підходи до забезпечення фінансової безпеки України: мікро- та макро- рівні : монографія. Інший. Чабаненко Ю. А., Черкаси.

Ш

Шарий, В. І., Черевко, О. А., Мойсієнко, В. М. (2017) Реалізація антикризової державної політики стрижневими країнами світу в умовах ризиків : монографія. Інший. Чабаненко Ю. А., Черкаси.

Шевченко, З. В. (2017) Передумови соціально-філософської концептуалізації множинної ідентичності. Вісник Львівського університету. Серія філософські науки (Вип.19). с. 63-73.

Шевченко, З. В., Процишин, В. М. (2017) Історія слов’янської філософії : навч.-метод. посіб. [Навчальний матеріал]

Цей список був створений у Fri Mar 22 08:48:03 2019 EET.