Репозитарій ЧНУ

Елементи, в яких тема: "Українська філологія"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Автори | Тип елементу
Число елементів на цьому рівні: 46.

Стаття

Лонська, Л. І. (2016) Класифікація лексем на позначення осіб (на матеріалі «Зведеного словничка пояснення слів з видань творів Івана Франка»). Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки (257). с. 74-81. ISSN 2413-5305

Монографія

Шляхова, В. В. (2009) Шляхова В. В. Українознавчі засади мовної освіти. Керівництво. НДІУ, Київ.

Книга

Градовський, А. В., Жаботинська, С. А., Кавун, Л. І., Киченко, О. С., eds. (2011) Вітчизняна філологія: теоретичні та методичні аспекти вивчення. Чабаненко Ю. А., Черкаси.

Мартинова, Г. І., ed. (2010) Мовознавчий вісник : зб. наук. пр. Мовознавчий вісник (10). Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, Черкаси.

Симоненко, Т. В., ed. (2011) Типологія помилок у науковому тексті: зб. наук. пр. Черкаський національний уеніверситет ім. Б. Хмельницького, Черкаси.

Мартинова, Г. І., ed. (2010) Мовознавчий вісник : зб. наук. пр. Мовознавчий вісник (11). Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, Черкаси.

Мартинова, Г. І., ed. (2011) Мовознавчий вісник : зб. наук. пр. Мовознавчий вісник (12-13). Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, Черкаси. ISBN 978-966-493-304-6

Мартинова, Г. І., ed. (2012) Мовознавчий вісник : зб. наук. пр. Мовознавчий вісник (14-15). Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, Черкаси.

Мартинова, Г. І., ed. (2015) Мовознавчий вісник : зб. наук. пр. Мовознавчий вісник (20). Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, Черкаси.

Мартинова, Г. І., ed. (2014) Мовознавчий вісник : зб. наук. пр. Мовознавчий вісник (18). Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, Черкаси. ISBN 978-966-493-821-8

Голиш, Г. М., Ушанов, В. П., eds. (2014) Він по іншому жити не міг : книга спогад про науковця й поета Валерія Шпака. Вертикаль, Черкаси. ISBN 978-966-2783-36-0

Мартинова, Г. І., ed. (2014) Мовознавчий вісник : зб. наук. пр. Мовознавчий вісник (19). Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, Черкаси.

Мартинова, Г. І., ed. (2013) Мовознавчий вісник : зб. наук. пр. Мовознавчий вісник (16-17). Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, Черкаси. ISBN 978-966-493-304-6

Мартинова, Г. І., Щербина, Т. В., Таран, А. А., eds. (2013) Говірки Черкащини : збірник діалектних текстів. Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, Черкаси.

Зражевська, Н. І., Завгородня, Л. В., Солодка, Л. І., eds. (2010) Медіадослідження : зб. наук. пр. студ. Вип. 1. Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, Черкаси.

Мартинова, Г. І., ed. (2014) Мовознавчий вісник : зб. наук. пр. Вип. 19. Мовознавчий вісник (19). Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, Черкаси.

Завгородня, Л. В., ed. (2010) Медіадослідження : зб. наук. пр. студ. Вип. 2. Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, Черкаси. ISBN 978-966-4556-23-1

Градовський, А. В., Швидка, Л. В., Корновенко, Л. В., eds. (2014) Вітчизняна філологія: теоретичні та методичні аспекти вивчення : зб. наук. пр. Вип. 4. Чабаненко Ю. А., Черкаси.

Завгородня, Л. В., ed. (2014) Медіадослідження : зб. наук. пр. студ. Вип. 5. Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, Черкаси. ISBN 978-966-493-812-6

Жаботинская, С. А. (2015) Язык как оружие в войне мировоззрений майдан – антимайдан : словарь-тезаурус лексических инноваций Ураина декабрь 2013 – декабрь 2014. Интернет-издание. Сайт УАКЛиП, Київ.

Хоменко, М. М. (2013) Послание Карадага. Вертикаль, Черкаси. ISBN 978�966�2783�10�0

Хоменко, М. М. (2014) Лебедь Карадага. Вертикаль, Черкаси. ISBN 978�966�2783�28�5

Навчальний матеріал

Іванченко, О. В. (2011) Практикум з перекладу і трансформації текстів: зб. вправ. [Навчальний матеріал]

Боть, Л. П., Денисенко, З. М., Красовська, О. М., Ярмоленко, Г. А. (2014) Українська мова : посібник для абітурієнтів : У 2-х ч. Ч. 2. [Навчальний матеріал]

Боть, Л. П., Денисенко, З. М., Красовська, О. М., Ярмоленко, Г. А. (2014) Українська мова : посібник для абітурієнтів : У 2-х ч. Ч. 1. [Навчальний матеріал]

Вертипорох, О. В., Іванова, Н. П., Киченко, О. С. (2015) Як написати наукову роботу з літератури : метод. рек. [Навчальний матеріал]

Вертипорох, О. В. (2016) Історія української літератури останньої чверті ХХ - початку ХХІ століття : навч.-метод. посіб. [Навчальний матеріал]

Вертипорох, О. В., Іванова, Н. П., Киченко, О. С. (2014) Як написати наукову роботу з літератури : метод. рек. [Навчальний матеріал]

Градовський, А. В., Галушко, М. В. (2014) Процедура аналізу художнього тексту як об’єкт управління : навч. -метод. посіб. [Навчальний матеріал]

Градовський, А. В., Галушко, М. В. (2015) Урок літератури у парадигмі сучасних педагогічних технологій : навч.-метод. посіб. [Навчальний матеріал]

Денисенко, З М., Лонська, Л. І., Шитик, Л. В. (2012) Державна атестація з української мови студентів ОКР "Бакалавр" і "Спеціаліст". [Навчальний матеріал]

Денисенко, З. М., Ярмоленко, Г. А., Боть, Л. П., Красовська, О. М. (2012) Українська мова для абітурієнтів : навч.-метод. посіб. ; у 2 ч., Ч. 2. [Навчальний матеріал]

Завгородня, Л. В. (2009) Текстознавство : навч.- метод. рек. до курсу. [Навчальний матеріал]

Завгородня, Л. В. (2010) Основи літературного редагування та коректури : навч. посіб. [Навчальний матеріал]

Зражевська, Н. І. (2010) Комунікаційні технології : лекції. [Навчальний матеріал]

Зражевська, Н. І. (2006) Масова комунікація і культура: лекції. [Навчальний матеріал]

Королюк, Г. О., Куліш, І. М. (2015) English publishing business and editing = Англійська мова для студентів ННІ української філології та соціальних комунікацій, напрям підготовки – видавнича справа та редагування : навч. посіб. ім. Б. Хмельницького, 2015. – с. [Навчальний матеріал]

Погрібна, О. О. (2009) Інформаційна політика та безпека : метод. рек. до вивчення дисципліни. [Навчальний матеріал]

Погрібна, О. О. (2011) Методичні рекомендації до вивчення дисципліни “Прес-служби та інформаційні агентства”. [Навчальний матеріал]

Погрібна., О. О. (2011) Методичні рекомендації до написання студентських наукових і практичних робіт. [Навчальний матеріал]

Присяжнюк, Ю. П. (2014) Вивчаємо Шевченка : метод. розробки для вчит. історії України та української л-ри. [Навчальний матеріал]

Солодка, Л. І. (2011) Логіка. Методи логічного аналізу тексту : навч. посіб. [Навчальний матеріал]

Фіть, Л. В. (2010) Поліграфія : курс лекцій. [Навчальний матеріал]

Цюра, С. В. (2017) English for Masters of Arts Majoring in Ukrainian Literature (Англійська для магістрів). [Навчальний матеріал]

Інший

Мартинова, Г. І. (2012) Говірки Західної Полтавщини : зб. діалектних текстів. Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, Черкаси.

Фіть, Л. В., Шашова, М. А., Бабак, А. М., Барабаш, М. С. (2010) Видавництва та поліграфічні підприємства м. Черкаси : довідник. – Вип. 1. Брама-Україна.

Цей список був створений у Sat Feb 17 19:48:28 2018 EET.