Items where Year is 2022

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | H | K | L | N | R | T | І | А | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Х | Ш | Щ | Я
Number of items: 124.

B

Bondar, V. (2022) Innovative forms of work as an effective means of development of pedagogical personnel. Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics. pp. 5-11.

H

Hejman, J. A. and Швидка, Л. В. (2022) Die verwendung der anglizismen in der modernen deutschsprachigen presse. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2022" : зб. матеріалів XXIV Всеукр. конф. молодих учених, Черкаси, 27-28 квітня 2022 р.. pp. 1013-1015.

Hnezdilova, K. and Barjadze, R. (2022) Opportunities of a personal learning environment for performing self-education activities of the future pharmacy employee. ScienceRise: Pedagogical Education : journal (№4(49). pp. 17-23.

Hung-Che, L. and Shih-Chi, L. and Jia-Juen, O. and Dinh-Phuc, T. and Gusak, A. M. and Tu, K. N. and Chih, C. (2022) Evolution of interfacial voids in Cu-to-Cu joints. Materials Characterization, 190. pp. 2-11.

K

Kowtun, J. P. and Mowtschan, A. О. (2022) Der jugendslang im heutigen deutschen. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2022" : зб. матеріалів XXIV Всеукр. конф. молодих учених, Черкаси, 27-28 квітня 2022 р.. pp. 1032-1034.

Kretova, O. and Kretov, P. (2022) Linguistic world picture formation applying linguistic and cultural approach. Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics. pp. 135-143.

L

Liu, Y. and Гусак, А. М. and Jing, S. and Tu, K. N. (2022) Fast prediction of electromigration lifetime with modified mean-time-to-failure equation. Materials Letters, 325. pp. 1-3.

N

Nikolaesku, I. and Mykhalchuk, O. and Nikitska, Y. (2022) ducation and science: partnership development programs, integration into the world educational space in conditions of war = Психолого-педагогічний супровід дистанційного освітнього процесу дітей з особливими освітніми потребами. Partnership and Cooperation of Ukraine in Wartime. pp. 300-311.

R

Rokamwa, S and Sharma, A. (2022) Therabot: Lower Limb Rehabilitation Mechanism. Актуальні проблеми фізіології та реабілітації : матеріали Міжнарод. ІІ Міжнародної наук. інтернет-конф. (Черкаси, 30 листопада 2022 р.) / ред. кол. : Л. І. Юхименко [та ін.].. pp. 17-18.

T

Tarasenkova, N. A. and Akulenko, I. A. and Kulish, I. and Nekoz, I. (2022) The Issues and Challenges of CLIL Implementation in Higher Education: Teachers’ Beliefs in the Ukrainian Context. Journal for Educators, Teachers and Trainers, Vol. 1. pp. 250-261.

Trokhymenko, A. S. and Kowtun, J. P. (2022) Phraseologismen der thematischen gruppe „freundschaft, glück und freude“ im heutigen deutschen. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2022" : зб. матеріалів XXIV Всеукр. конф. молодих учених, Черкаси, 27-28 квітня 2022 р.. pp. 1040-1042.

І

Іващенко, В. А. and Колісник, А. С. and Кульбашна, О. А. and Попова, Н. О. and Тараненко, О. М. and Кузьмінський, О. О. (2022) Методичні рекомендації до підготовки і захисту курсових робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 081 «Право». [Teaching Resource]

Іващенко, В. А. and Колісник, А. С. and Кульбашна, О. А. and Попова, Н. О. and Тараненко, О. М. and Кузьмінський, О. О. (2022) Методичні рекомендації до проходження виробничої фахової практики студентів спеціальності 081 «Право» ОС Магістр ОП «Приватне право та інтелектуальна власність». [Teaching Resource]

А

Аліфанова, С. А. and Петрова, О. Б. (2022) Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи до теми “Medicine” (для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр спеціальності 014 середня освіта (мова і література (англійська)). [Teaching Resource]

Андрійченко, С. І. (2022) Сенсорна інтеграція дітей із особливими освітніми потребами в умовах інклюзивно-ресурсного центру. Актуальні проблеми фізіології та реабілітації : матеріали Міжнарод. ІІ Міжнародної наук. інтернет-конф. (Черкаси, 30 листопада 2022 р.) / ред. кол. : Л. І. Юхименко [та ін.].. pp. 19-22.

Артюшенко, К. С. and Кикоть, В. М. (2022) Аналіз трансформацій та їх важливість в українському перекладі статті «The motive to self-improvement». Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2022" : зб. матеріалів XXIV Всеукр. конф. молодих учених, Черкаси, 27-28 квітня 2022 р.. pp. 1048-1050.

Б

Бардадим, О. В. (2022) Віртуальні лабораторії як засіб візуалізації навчального метаріалу. Авіація, промисловість, суспільство [Електронний ресурс] : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 12 трав. 2022 р.) / ред. кол. : В. В. Сокуренко [та ін.]. pp. 242-245.

Бардадим, О. В. (2022) Формування інформаційно-цифрової компетентності викладача природничих наук за допомогою онлайн-ресерсу РНЕТ. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2022" : зб. матеріалів XXIV Всеукр. конф. молодих учених, Черкаси, 27-28 квітня 2022 р. pp. 450-455.

Бардадим, О. В. (2022) Дидактичні можливості використання онлайн-ресурсів. Особистісно-професійний розвиток здобувачів вищої освіти в постнекласичній парадигмі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції м. Черкаси, 19 – 20 травня 2022 року. pp. 8-9.

Бардадим, О. В. (2022) Формування інформаційно-цифрової компетентності викладачів природничих наук: інтегрований підхід. Молодь і ринок. pp. 138-144.

Блінова, Т. О. and Литвин, І. М. (2022) Лексичні трансформації у власній версії українського перекладу англомовного публічного виступу Лізи Дженови та Девіда Б’єлло «How your memory works». Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2022" : зб. матеріалів XXIV Всеукр. конф. молодих учених, Черкаси, 27-28 квітня 2022 р. p. 1053.

Бондар, В. and Михальчук, О. (2022) Проблема підготовки майбутніх учителів початкової школи до позакласної роботи в сучасному науковому дискурсі. Сучасні тенденції забезпечення якості підготовки фахівців: проблеми та шляхи їх вирішення в умовах глобалізації та євроекономічної інтеграції : монографія /. pp. 76-87.

Бондар, В. Г. and Соловей, Ю. О. and Коваленко, О. А. (2022) Підготовка майбутніх учителів до позакласної роботи в початковій школі в умовах воєнного стану. International Partnership and Cooperation of Ukraine in Wartime: Collective monograph.

Бондар, Т. І. and Гнєзділова, К. М. (2022) Дослідження характеру ставлення педагогів до інклюзивної освіти. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. pp. 36-44.

Братко, Л. М. and Коновалова, О. В. (2022) Метафоричні трансформації в українському перекладі сценарію публічного виступу Памели Меєр «How to spot a liar». Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2022" : зб. матеріалів XXIV Всеукр. конф. молодих учених, Черкаси, 27-28 квітня 2022 р.. pp. 1053-1055.

Бурко, І. В. and Браницька, Я. В. (2022) Переклад політкоректних лексичних одиниць у власному українському перекладі профільних статей з журналу Babbel. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2022" : зб. матеріалів XXIV Всеукр. конф. молодих учених, Черкаси, 27-28 квітня 2022 р. pp. 1055-1058.

Білан, О. О. and Коваленко, С. О. and Питель, А. А. (2022) Особливості гемодинаміки при затримці дихання після гіпервентиляції у здорових чоловіків. Актуальні проблеми фізіології та реабілітації : матеріали Міжнарод. ІІ Міжнародної наук. інтернет-конф. (Черкаси, 30 листопада 2022 р.) / ред. кол. : Л. І. Юхименко [та ін.]. pp. 79-81.

Білоус, А. В. and Шабаш, Н. С. and Овсієнко, Л. О. (2022) Phraseologismen mit der komponente „Liebe“. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2022" : зб. матеріалів XXIV Всеукр. конф. молодих учених, Черкаси, 27-28 квітня 2022 р. pp. 1011-1012.

В

Волошкевич, Г. А. (2022) Західноєвропейський досвід унормування діяльності перших кооперативних товариств ХІХ ст. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції / ред. кол. : С.В. Джолос (відп. ред.) та ін. pp. 5-13.

Волошкевич, Г. А. (2022) Ризики впровадження інституту прямих виборів суддів у демократичних державах перехідного типу (на прикладі України). Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Юридичні науки. pp. 7-13.

Волошкевич, Г. А. (2022) Військово-окружні суди українських губерній у системі військової юстиції російської імперії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). Прикарпатський юридичний вісник : зб. наук. праць : науково-практичне юридичне видання / голов. ред. Ю. В. Цуркан-Сайфуліна (№ 3). pp. 8-13.

Волощенко, А. І. and Литвин, І. М. (2022) Фонографічні трансформації в українському перекладі роману-фентезі Р. Дала «Чарлі і великий скляний ліфт». Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2022" : зб. матеріалів XXIV Всеукр. конф. молодих учених, Черкаси, 27-28 квітня 2022 р.. pp. 1058-1060.

Г

Гаврилюк, М. Н. (2022) Микола Никифорович Євтушевський — теріолог та мисливствознавець. Novitates Theriologicae (14). pp. 112-115.

Гаврилюк, М. Н. (2022) Анастасія Семенівна Горбенко — дослідник фауни гризунів Середнього Придніпров’я. Novitates Theriologicae (№ 14). pp. 97-99.

Гаврилюк, М. Н. (2022) Ганна Захарівна Козлова — дослідниця фауни ссавців Середнього Придніпров’я другої половини XX ст. Novitates Theriologicae (14). pp. 155-157.

Гаврилюк, М. Н. and Борисенко, М. М. and Ілюха, О. В. (2022) Весняні міграційні скупчення водоплавних і навколоводних птахів у центральній частині Кременчуцького водосховища в 2014-2016 рр. Вісник Черкаського університету. Серія Біологічні науки (1). pp. 4-11.

Гаврилюк, М. Н. and Митяй, І. С. and Стригунов, В. І. (2022) Сергій Левкович Самарський — керівник школи з вивчення фауни та екології хребетних Середнього Придніпров’я. Novitates Theriologicae (14). pp. 279-282.

Галат, К. О. and Рейдало, В. С. (2022) Особливості перекладу зоонімів англомовного роману Ерін Гантер «Коти-Вояки» українською мовою. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2022" : зб. матеріалів XXIV Всеукр. конф. молодих учених, Черкаси, 27-28 квітня 2022 р.. pp. 1061-1062.

Гаращук, Л. О. and Швидка, Л. В. (2022) Структурно-семантичні особливості фразеологізмів з назвами рослин у сучасній німецькій мові. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2022" : зб. матеріалів XXIV Всеукр. конф. молодих учених, Черкаси, 27-28 квітня 2022 р.. pp. 1012-1013.

Гнезділова, К. М. (2022) Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до реалізації наступності навчання математики у дошкільній та початковій освіті. Наступність у навчанні математики в умовах реформи загальної середньої освіти: реалії та перспективи: збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26-28 грудня 2022 р. pp. 16-18.

Гнєзділова, К. М. and Зорочкіна, Т. С. (2022) Формування методико-математичної компетентності майбутніх учителів початкової школи. Академічні студії. Серія «Педагогіка» (№ 3). pp. 59-63.

Голиш, Г. М. and Воропай, А. Ю. and Лисиця, Л. Г. (2022) Село Деньги в українській історії : поменні таблиці і спогади : книга-додаток. Вертикаль, Черкаси.

Голиш, Г. М. and Воропай, А. Ю. and Лисиця, Л. Г. (2022) Село Деньги в українській історії. Від давнини до сьогодення: люди і події : історико-краєзнавчий нарис. Вертикаль, Черкаси.

Гончар, М. A. and Титаренко, О. І. (2022) Проблема організації дистанційного навчання. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2022" : зб. матеріалів XXIV Всеукр. конф. молодих учених, Черкаси, 27-28 квітня 2022 р.. pp. 1015-1016.

Гончар, М. А. and Титаренко, О. І. (2022) Використання сучасних освітніх технологій у процесі організації онлайн навчання німецької мови. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси.

Горбенко, Д. Ю. and Овсієнко, Л. О. (2022) Проблема перекладу емоційно-забарвлених фразеологічних одиниць. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2022" : зб. матеріалів XXIV Всеукр. конф. молодих учених, Черкаси, 27-28 квітня 2022 р.. pp. 1016-1018.

Горбівненко, Н. М. and Литвин, І. М. (2022) Трансформаційна специфіка власної версії перекладу роману Л. Дашвар «Покров». Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2022" : зб. матеріалів XXIV Всеукр. конф. молодих учених, Черкаси, 27-28 квітня 2022 р.. pp. 1063-1065.

Грінько, А. І. and Сторчеус, С. В. (2022) Денотативні трансформації у власній версії українського перекладу фрагмента книги Еліс Вотерс «We are what we Eat». Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2022" : зб. матеріалів XXIV Всеукр. конф. молодих учених, Черкаси, 27-28 квітня 2022 р. pp. 1066-1067.

Д

Дейнега, В. В. and Сторчеус, С. В. (2022) Лексичні трансформації у власній версії українського перекладу фрагмента роману Ліси Реґан «Vanishing girls». Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2022" : зб. матеріалів XXIV Всеукр. конф. молодих учених, Черкаси, 27-28 квітня 2022 р. pp. 1071-1073.

Десятов, Т. М. and Лещенко, І. Т. (2022) Андрагогiка: теорiя, досвiд, перспективи : навч. посiб. для студентiв ЗВО. [Teaching Resource]

Дяченко, Н. Ю. and Овсієнко, Л. О. (2022) Проблемні ситуації як засіб розвитку іншомовної комунікативної компетенції в учнів старшої школи на уроках німецької мови : кваліфікаційна робота освітнього ступеня магістр. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси.

Дяченко, Н. Ю. and Овсієнко, Л. О. (2022) Види й функції проблемних ситуацій як засобу розвитку іноземної комунікативної компетенції в учнів. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2022" : зб. матеріалів XXIV Всеукр. конф. молодих учених, Черкаси, 27-28 квітня 2022 р.. pp. 1018-1020.

З

Зволяк, О. В. and Ілюха, Л. М. (2022) Основні причини виникнення фантомних болів та специфіка їх лікування. Актуальні проблеми фізіології та реабілітації : матеріали Міжнарод. ІІ Міжнародної наук. інтернет-конф. (Черкаси, 30 листопада 2022 р.) / ред. кол. : Л. І. Юхименко [та ін.].. pp. 26-28.

Зінченко, А. С. and Коновалова, О. В. (2022) Переклад каламбурів на українську мову (на матеріалі дитячої повісті Меґан МакДоналд «Джуді Муді і НЕнудне літо» ‒«Judy Moody and the NOT Bummer Summer»). Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2022" : зб. матеріалів XXIV Всеукр. конф. молодих учених, Черкаси, 27-28 квітня 2022 р.. pp. 1076-1078.

К

Кваша, Я. В. and Селіванова, О. О. (2022) Особливості ліпсинку як одного з прийомів дубляжу (на матеріалі власного українського перекладу британського комедійного серіалу «Staged»). Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2022" : зб. матеріалів XXIV Всеукр. конф. молодих учених, Черкаси, 27-28 квітня 2022 р.. pp. 1079-1080.

Килимиста, В. C. and Макгауен, Т. В. (2022) Трансформації із прагматичним компонентом в українському перекладі посібника з психології Дж. Грея «Men Are From Mars, Women Are From Venus». Лексичні трансформації в україномовному перекладі роману Пенні Хенкок «Кохання на все життя» («A love for life»). pp. 1081-1083.

Коваль, Т. В. and Лубко, І. М. and Парамонова, О. С. (2022) Міжнародне публічне право в документах. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси.

Ковтун, Я. П. and Кондратьєва, С. В. (2022) Абревіація як спосіб утворення нових слів (на матеріалі сучасної німецької мови). Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2022" : зб. матеріалів XXIV Всеукр. конф. молодих учених, Черкаси, 27-28 квітня 2022 р.. pp. 1021-1022.

Кожевніков, В. В. and Сокуренко, О. М. (2022) Використання інформаційно-довідкових колекцій (ІДК) у розслідуванні та розкритті злочинів. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції / ред. кол. : С.В. Джолос (відп. ред.) та ін. pp. 139-145.

Колеснікова, І. В. and Голиш, Г. М. and Корновенко, С. В. and Пономаренко, В. В. (2022) Відгомін: імідж Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького в інформаційному просторі. №28. НБЧНУ, м. Черкаси.

Комзюк, В. Т. (2022) Щодо недоліків нормативного визначення загроз національній безпеці України. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції / ред. кол. : С.В. Джолос (відп. ред.) та ін. pp. 56-63.

Кононенко, Ю. С. and Джолос, С. В. (2022) Конституційна реформа ХХ – початку ХХІ ст. у Великій Британії: проблеми і перспективи. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції / ред. кол. : С.В. Джолос (відп. ред.) та ін.. pp. 13-26.

Кононенко, Ю. С. and Джолос, С. В. (2022) Держава та особа: революційний контекст (з циклу статей «Держава і революції»). Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції / ред. кол. : С.В. Джолос (відп. ред.) та ін. pp. 62-80.

Кононенко, Ю. С. and Джолос, С. В. (2022) Держава і революції : монографія. Other. Третяков О. М., м. Черкаси.

Корнюкова, А. А. and Титаренко, О. І. (2022) Альтернативні методи навчання іноземних мов. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2022" : зб. матеріалів XXIV Всеукр. конф. молодих учених, Черкаси, 27-28 квітня 2022 р. pp. 1022-1023.

Король, Я. В. and Хоменко, С. М. (2022) Ефективність реабілітаційних заходів з використанням вправ з м’ячем по відношенню до дітей з дефектами постави Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. Актуальні проблеми фізіології та реабілітації : матеріали Міжнарод. ІІ Міжнародної наук. інтернет-конф. (Черкаси, 30 листопада 2022 р.) / ред. кол. : Л. І. Юхименко [та ін.]. pp. 66-69.

Кошова, М. Л. and Ришкова, А. В. (2022) Новітні дослідження ономатопеї в німецькій мові. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2022" : зб. матеріалів XXIV Всеукр. конф. молодих учених, Черкаси, 27-28 квітня 2022 р.. pp. 1023-1025.

Красовська, А. О. and Опанасенко, Ю. В (2022) Трансформації з прагматичним компонентом в українському перекладі оповідання Еліс Манро «The Bear Came Over the Mountain». Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2022" : зб. матеріалів XXIV Всеукр. конф. молодих учених, Черкаси, 27-28 квітня 2022 р. pp. 1086-1088.

Кривенок, А. О. and Левицька, Л. А. (2022) Використання пісенного матеріалу у формуванні німецькомовної лексичної компетенції в учнів старшої школи : кваліфікаційна робота освітнього ступеня «магістр». Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси.

Куліш, І. М. and Королюк, Г. О. (2022) Саморегуляція студентів як необхідна навичка 21 століття: формування та розвиток в процесі вивчення іноземної мови професійного спрямування. Moderni aspekty vedy : kolektivni monografie, Vol.16. pp. 358-362.

Куліш, І. М. and Некоз, І. В. (2022) Співпраця як необхідна навичка 21-го століття в контексті вивчення іноземної мови професійного спрямування. Перспективи та інновації науки» (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»), Вип. № 2(7) / редкол. : І. В. Жукова (голова) [та ін.]. pp. 405-418.

Л

Левицька, Л. А. and Krywenok, A. O. (2022) Die verwendung der liedmaterialien bei der bildung deutschsprachiger wortschatzkompetenz. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2022" : зб. матеріалів XXIV Всеукр. конф. молодих учених, Черкаси, 27-28 квітня 2022 р.. pp. 1025-1027.

Левицька, Л. А. and Мовчан, А. О. (2022) Колороніми у фразеологізмах як засіб формування лексичної компетентності. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2022" : зб. матеріалів XXIV Всеукр. конф. молодих учених, Черкаси, 27-28 квітня 2022 р.. pp. 1031-1032.

Левченко, М. А. and Стройкова, С. А. (2022) Проблематика сучасної політичної лінгвістики. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2022" : зб. матеріалів XXIV Всеукр. конф. молодих учених, Черкаси, 27-28 квітня 2022 р.. pp. 1027-1029.

Лубко, І. М. (2022) Ґендерно збалансований парламент: сучасні європейські практики. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції / ред. кол. : С.В. Джолос (відп. ред.) та ін. pp. 171-180.

Лубко, І. М. and Коваль, Т. В. and Парамонова, О. С. (2022) Міжнародне публічне право в документах : у 3-х т. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси.

М

Мархоцька, А. О. and Левицька, Л. А. (2022) Формування комунікативної компетенції у молодших школярів на матеріалі німецькомовних казок. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2022" : зб. матеріалів XXIV Всеукр. конф. молодих учених, Черкаси, 27-28 квітня 2022 р.. pp. 1029-1030.

Мархоцька, А. О. and Левицька, Л. А. and Овсієнко, Л. О. (2022) Формування комунікативної компетенції у молодших школярів на матеріалі німецькомовних казок : кваліфікаційна робота освітнього ступеня "магістр". Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси.

Матвєєва, І. С. and Юхименко, Л. І. (2022) Особливості показників оперативної та короткочасної пам’яті дітей з вадами слуху. Актуальні проблеми фізіології та реабілітації : матеріали Міжнарод. ІІ Міжнародної наук. інтернет-конф. (Черкаси, 30 листопада 2022 р.) / ред. кол. : Л. І. Юхименко [та ін.]. pp. 33-36.

Матвєєва, А. В. and Юхименко, Л. І. (2022) Комбінований вплив рухових ігор, вправ лікувальної фізичної культури та логопедичних технік на мовленнєву функцію дітей з депривацією слуху. Актуальні проблеми фізіології та реабілітації : матеріали Міжнарод. ІІ Міжнародної наук. інтернет-конф. (Черкаси, 30 листопада 2022 р.) / ред. кол. : Л. І. Юхименко [та ін.].. pp. 29-32.

Мессінг, М. О. and Титаренко, О. І. (2022) Тестування як вид контролю при навчання німецької мови : кваліфікаційна робота освітнього ступеня «магістр». Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси.

Михнюк, О. В. (2022) Спортивне орієнтування як засіб фізкультурно-спортивної реабілітації учасників бойових дій на території України. Актуальні проблеми фізіології та реабілітації : матеріали Міжнарод. ІІ Міжнародної наук. інтернет-конф. (Черкаси, 30 листопада 2022 р.) / ред. кол. : Л. І. Юхименко [та ін.].. pp. 27-40.

Мойсієнко, В. М. (2022) Особливості нормативно-правового регулювання конституційно-правого статусу людини і громадянина. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції / ред. кол. : С.В. Джолос (відп. ред.) та ін.. pp. 80-89.

Н

Нагаєвська, А. М. and Титаренко, О. І. (2022) Методичні вимоги до сучасного уроку німецької мови. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2022" : зб. матеріалів XXIV Всеукр. конф. молодих учених, Черкаси, 27-28 квітня 2022 р.. pp. 1034-1035.

Ніколаєску, І. О. and Михальчук, О. О. and Нікітська, Ю. М. (2022) Формування інклюзивної компетентності вихователя закладу дошкільної освіти. Імідж. pp. 87-90.

Ніколаєску, І. О. and Панченко, О. О. (2022) Підготовка майбутніх вихователів до формування природничо-дослідницьких умінь дітей старшого дошкільного віку в умовах інформаційно-комунікаційного простору: міжнародний досвід. Сучасні тенденції забезпечення якості підготовки фахівців: проблеми та шляхи їх вирішення в умовах глобалізації та євроекономічної інтеграції : монографія. pp. 243-251.

Ніколаєску, І. О. and Шинкарьова, В. С. (2022) Цифровізація освіти як сучасна вимога інформаційного суспільства. Перспективи та інновації науки» (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»), Вип. № 2(7) / редкол. : І. В. Жукова (голова) [та ін.]. pp. 914-924.

Нікітська, Ю. М. and Соловей, Ю. О. (2022) Сучасна світова парадигма державного контролю в управлінні діяльністю закладів дошкільної освіти. Сучасні тенденції забезпечення якості підготовки фахівців: проблеми та шляхи їх вирішення в умовах глобалізації та євроекономічної інтеграції : монографія. pp. 347-357.

О

Оверченко, С. В. and Поліщук, Н. М. (2022) Німецькі фразеологізми з компонентом-гастронімом. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2022" : зб. матеріалів XXIV Всеукр. конф. молодих учених, Черкаси, 27-28 квітня 2022 р.. pp. 1035-1037.

Овсієнко, Л. О. (2022) Фразеологізми на позначення рис характеру людини у німецькомовному художньому тексті. Українські студії в європейському контексті : зб. наук. пр. (№ 5). pp. 104-110.

Овсієнко, Л. О. and Шендрик, Т. Ю. (2022) Фразеологічні одиниці на позначення емоцій в сучасній німецькій мові. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2022" : зб. матеріалів XXIV Всеукр. конф. молодих учених, Черкаси, 27-28 квітня 2022 р. pp. 1045-1046.

Олексієнко, Я. І. (2022) Фізичне виховання та спорт у закладах вищої освіти (теоретико-методичний курс для студентів ЗВО непрофільних спеціальностей) : навч. посіб. [Teaching Resource]

П

Панченко, О. (2022) Інтенсифікація професійної підготовки майбутніх вихователів засобами інтерактивних технологій. Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics. pp. 81-87.

Панченко, О. О. (2022) Підготовка майбутніх вихователів до формування природничо-дослідницьких умінь дітей старшого дошкільного віку засобами інформаційно-комунікаційних технологій : дисертація подається на здобуття наукового ступеня доктора філософії. Other thesis, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.

Панченко, О. О. (2022) Критерії та показники професійної готовності майбутніх вихователів до формування природничо-дослідницьких умінь дітей старшого дошкільного віку засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Перспективи та інновації науки» (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»), Вип. № 2(7) / редкол. : І. В. Жукова (голова) [та ін.].. pp. 520-530.

Панченко, О. С. and Свєтлова, О. Д. (2022) Масаж, самомасаж, лікувальна гімнастика, як засоби фізичної реабілітації при остеохондрозі шийного відділу хребта. Актуальні проблеми фізіології та реабілітації : матеріали Міжнарод. ІІ Міжнародної наук. інтернет-конф. (Черкаси, 30 листопада 2022 р.) / ред. кол. : Л. І. Юхименко [та ін.]. pp. 41-45.

Пушонков, О. (2022) Досвід образотворення та ідентичність у викликах трансмедійності. Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії (№44). pp. 105-115.

Пушонкова, О. А. (2022) Культуротворчі аспекти архаїчного досвіду у вимірі сучасних візуальних практик. Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії (№ 42). pp. 125-132.

Пушонкова, Ок. А. (2022) Культуротворчий потенціал архаїзації візуальності: образотворення, режими бачення, практики. Культура і сучасність : альманах (№1). pp. 62-69.

П’єцух, О. І. and Логвин, В. Ю. (2022) Роль метафори у публіцистиці (на матеріалі статті «Pride, prejudice and Presley: race and racism in country music»). Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2022" : зб. матеріалів XXIV Всеукр. конф. молодих учених, Черкаси, 27-28 квітня 2022 р.. pp. 1091-1094.

Р

Ромащенко, Л. І. (2022) Міжнародні наукові конференції. і трохи про академічну мобільність науковця. Українські студії в європейському контексті : зб. наук. пр. (№ 5). pp. 274-282.

С

Соколенко, В. Л. and Соколенко, С. В. (2022) Гістологія, цитологія та ембріологія : навч.-метод. посіб. для студентів спеціальності Медицина. [Teaching Resource]

Соколенко, В. Л. and Соколенко, С. В. (2022) Загальна цитологія з основами гістології : навч.-метод. посіб. для студ. спеціальностей Біологія та Середня освіта. [Teaching Resource]

Соловей, Ю. О. (2022) Проблема формування здатності майбутнього директора закладу дошкільної освіти до здійснення внутрішнього моніторингу на сучасному етапі розвитку вищої освіти України. Viae Educationios: Studies of Education and Didactics. pp. 92-103.

Соловей, Ю. О. (2022) Соціальна адаптація дітей дошкільного віку в умовах закладу дошкільної освіти. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота» (№ 1(50). pp. 260-263.

Соловей, Ю. О. (2022) Використання здоров’язбережувальних технологій в закладах дошкільної освіти. Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. Педагогічні науки (№ 14). pp. 154-163.

Стройкова, С. А. (2022) Пропозиційно-асоціативна мотивація німецьких найменувань рибпропозиційно-асоціативна мотивація німецьких найменувань риб. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія (54). pp. 98-101.

Т

Тарасенкова, Н. А. and Акуленко, І. А. and Гнезділова, К. М. and Шашечнікова, О. and Сердюк, З. О. and Коломієць, О. М. and Запорожець, А. (2022) Efficient Questioning in Teaching Mathematics: Teachers’ Attitudes and Practices. Revista Romвneasca pentru Educatie Multidimensionala, Vol.15 (Is. 1). pp. 216-246.

Тимченко, Д. А. and Завгородня, В. А. (2022) Реабілітація людей з неврологічними розладами. Актуальні проблеми фізіології та реабілітації : матеріали Міжнарод. ІІ Міжнародної наук. інтернет-конф. (Черкаси, 30 листопада 2022 р.) / ред. кол. : Л. І. Юхименко [та ін.]. pp. 46-49.

Ткачук, О. О. and Петренко, Ю. О. (2022) Профілактика та консервативні методи у лікуванні остеохондрозу хребта. Актуальні проблеми фізіології та реабілітації : матеріали Міжнарод. ІІ Міжнародної наук. інтернет-конф. (Черкаси, 30 листопада 2022 р.) / ред. кол. : Л. І. Юхименко [та ін.]. pp. 50-52.

Томаз, В. Р. and Овсієнко, Л. О. (2022) Особливості перекладу фразеологічних одиниць з німецької на українську мову. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2022" : зб. матеріалів XXIV Всеукр. конф. молодих учених, Черкаси, 27-28 квітня 2022 р.. pp. 1039-1040.

Тупицька, Т. В. and Поліщук, B. М. (2022) Формування країнознавчої компетенції учнів середньої школи : кваліфікаційна робота освітнього ступеня "магістр". Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси.

Тімофєєв, Д. О. and Титаренко, О. І. (2022) Особливості вікової групи. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2022" : зб. матеріалів XXIV Всеукр. конф. молодих учених, Черкаси, 27-28 квітня 2022 р.. pp. 1037-1038.

Х

Хачко, Є. В. and Ганєчко, В. В. (2022) Нові інформаційні технології при викладанні німецької та англійської мов. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2022" : зб. матеріалів XXIV Всеукр. конф. молодих учених, Черкаси, 27-28 квітня 2022 р.. pp. 1042-1045.

Ш

Шевченко, З. В. (2022) Соціально-філософські проблеми ґендеру та фемінізму : навч.-метод. посіб. [Teaching Resource]

Шестеріна, Д. В. and Паламарчук, А. Л. (2022) Вплив об’ємного пневмопресингу на параметри артеріального тиску у осіб з хронічною венозною недостатністю. Актуальні проблеми фізіології та реабілітації : матеріали Міжнарод. ІІ Міжнародної наук. інтернет-конф. (Черкаси, 30 листопада 2022 р.) / ред. кол. : Л. І. Юхименко [та ін.]. pp. 82-84.

Щ

Щербатий, Р. В. and Коваленко, С. О. (2022) Вплив розминочного вібраційного масажу на функціональний стан спортсмена. Актуальні проблеми фізіології та реабілітації : матеріали Міжнарод. ІІ Міжнародної наук. інтернет-конф. (Черкаси, 30 листопада 2022 р.) / ред. кол. : Л. І. Юхименко [та ін.]. pp. 54-55.

Я

Якунін, М. О. and Шестеріна, Д. В. (2022) Зміни артеріального тиску у нижніх кінцівках при дії об’ємного пневмопресингу. Актуальні проблеми фізіології та реабілітації : матеріали Міжнарод. ІІ Міжнародної наук. інтернет-конф. (Черкаси, 30 листопада 2022 р.) / ред. кол. : Л. І. Юхименко [та ін.]. pp. 58-60.

Яценко, Т. О. and Пахаренко, В. І. and Слижук, О. А. (2022) Українська література : підруч. для 5 класу закладів загальної середньої освіти. Видавничий дім "Освіта", Київ.

Яценко, Т. О. and Пахаренко, В. І. and Слижук, О. А. (2022) Українська література : підручник для 6 класу закладів загальної середньої освітиМодельна навчальна програма «Українська література. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (авт. Яценко Т. О., Качак Т. Б., Кизилова В. В., Пахаренко В. І., Дячок С. О., Овдійчук Л. М., Слижук О. А., Макаренко В. М., Тригуб І. А.). Видавничий дім "Освіта", Київ.

Яценко, Т. О. and Пахаренко, В. І. and Тригуб, B. І. and Слижук, О. А. (2022) Література (українська та зарубіжна) : підруч. для 5 класу закладів загальної середньої освіти : у 2 ч. Видавничий дім "Освіта", Київ.

Яценко, Т. О. and Пахаренко, В. І. and Тригуб, B. І. and Слижук, О. А. (2022) Література (українська та зарубіжна) : підруч. для 5 класу закладів загальної середньої освіти : у 2 ч., Ч. 1 / Т. О. Яценко [та ін.]. Видавничий дім "Освіта", Київ.

Яценко, Т. О. and Пахаренко, В. І. and Тригуб, А. І. and Слижук, О. А. (2022) ЛІТЕРАТУРА (українська та зарубіжна) : підручник інтегрованого курсу для 6 класу закладів загальної середньої освіти : модельна навчальна програма «Інтегрований курс літератур (української та зарубіжної). 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (авт. Яценко Т. О., Тригуб І. А.), У 2 ч. Видавничий дім "Освіта", Київ.

Яценко, Т. О. and Пахаренко, В. І. and Тригуб, А. І. and Слижук, О. А. (2022) ЛІТЕРАТУРА (українська та зарубіжна) [Електронний ресурс] : підручник інтегрованого курсу для 6 класу закладів загальної середньої освіти : модельна навчальна програма «Інтегрований курс літератур (української та зарубіжної). 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти(авт. Яценко Т. О., Тригуб І. А.), У 2 ч. Видавничий дім "Освіта", Київ.

This list was generated on Sun Dec 3 16:28:39 2023 EET.