Items where Year is 2015

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 312.

Article

Akulenko, I. A. and Vasilenko, I. O. (2015) Monitoring the Students’ Cognitive Interest in Math Class. American Journal of Educational Research, Vol. 3 (№ 12B). pp. 6-10.

Borkach, E. and Gál, S. (2015) Portfolio in the Quality Assurance System of Training of Future Teachers in Hungary. American Journal of Educational Research, Vol. 3 (№12B). pp. 11-15.

Bosovskyi, M. and Bochko, O. and Tretyak, M. (2015) Some Methodical Aspects of Studying Limits of Sequences. American Journal of Educational Research, Vol. 3 (№ 12B). pp. 16-19.

Golovnya, B. (2015) Non symplified equations system OF k- turbulence model in cylindrical coordinates. Вісник Черкаського університету. Серія Прикладна математика. Інформатика (№ 38). pp. 1-8.

Grytsenko, V. G. and Podolyan, O. M. and Gladka, L. I. and Yustyk, I. V. (2015) Automated Information-Analytical System for Training and Methodological Support to the University Courses: Implementation and Utilization. American Journal of Educational Research, Vol. 3 (№ 12В). pp. 20-25.

Gusak, A. M. and Kozubski, R. and Tyshchenko, D. (2015) Grain Growth in Open Systems. Diffusion Foundations, Т. 5. pp. 229-244.

Gusak, A. M. and Wierzba, B. and Danielewski, M. (2015) Electromigration revisited: competition between Kirkendall shift and backstress in pure metals and two-phase alloys. Philosophical Magazine. pp. 1-14.

Pasichnyy, M. O. and Gusak, A. M. (2015) Fundamentals of competing phase formation at reacting interfaces. Euromat. p. 1.

Pasichnyy, M. O. and Janczak-Rusch, J. and Jeurgens, L. P. H. and Liashenko, O. Yu. and Gusak, A. M. (2015) Application of the Critical Gradient Concept to First Phase Formation in Cu/Sn Nano-Multilayered Systems. Euromat. pp. 20-24.

Shulga, N. (2015) Construction of the Detector for Synergetic Educational System Based on Quality Standards. American Journal of Educational Research, Vol. 3 (№ 12В). pp. 26-40.

Tarasenkova, N. and Kovalenko, O. (2015) Content and Semiotic Features of Mathematical Problems Used as a Means of Training the Primary School Education Students. American Journal of Educational Research, Vol. 3 (№ 12В). pp. 31-35.

Tarasenkova, N. A. (2015) Non-verbal Shells of the Instructional Mathematical Content. American Journal of Educational Research, Vol. 3 (№12B). pp. 1-5.

Tarasenkova, N. A. and Akulenko, I. A. (2015) Investigating the School Teacher’s Preparation in Mathematics Pedagogy in Ukraine. Universal Journal of Educational Research (№ 3). pp. 128-134.

Ємець, О. О. and Ольховський, Д. М. and Ольховська, О. В. (2015) Теоретична оцінка складності алгоритмів розв’язування задач комбінаторної оптимізації ігрового типу. Вісник Черкаського університету. Серія Прикладна математика. Інформатика (№ 18). pp. 3-13.

Ємець, О. О. and Ольховський, Д. М. and Ольховська, О. В. (2015) Програмний комплекс, що реалізує методи розв’язування задач комбінаторної оптимізації ігрового типу. Вісник Черкаського університету. Серія Прикладна математика. Інформатика (№ 18).

Ємець, О. О. and Чілікіна, Т. В. (2015) Про кількість елементів в загальних множинах розміщень та полірозміщень. Вісник Черкаського університету. Серія Прикладна математика. Інформатика (№ 18). pp. 1-10.

Івангородський, К. В. (2015) Неоєвразійство у сприйнятті сучасної історіографії та погляди А. Дугіна на етногенез східних слов'ян. Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки (Вип,36). Вип,362. ISSN 2076-5908

Івангородський, К. В. (2015) Білоруська історіографія сьогодні: між неорадянськими та національними практиками. Образ Білорусі в історіографії та історичній пам'яті українців : колективна монографія. pp. 31-63.

Івангородський, К. В. (2015) Этническая история восточных славян домонгольского периода в современных украинских исследованиях. Белоруссия и Украина: история и культура (Вып. 5). pp. 439-483.

Івангородський, К. В. (2015) Критика «етнологічної концепції» Лева Гумільова у сучасній російській історіографії. Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки (№ 342). pp. 31-42.

Івангородський, К. В. (2015) Неоєвразійство як речник імперії в очах етноісторіографії. Гуржіївські історичні читання (Вип. 9). pp. 44-49.

Івангородський, К. В. (2015) Трансформації білоруської історіографії в 1990-х рр. Двадцять шоста наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах : Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій / За ред. В.В. Масненка. pp. 85-91.

Іващенко, В. А. (2015) Охорона авторського права в УСРР згідно «Основ авторського права» 1928 р. та Закону «Про авторське право» 1929 р. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції / За заг. ред. О.В. Черевка, О.П. Орлюк. pp. 14-17.

Ігнатенко, Ю. (2015) Проблема визначення “політичного терору”. Двадцять шоста наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах : Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій / За ред. В.В. Масненка. pp. 54-56.

Ільченко, В. (2015) Психологічні передумови алкогольної залежності. Двадцять шоста наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах : Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій / За ред. В.В. Масненка. pp. 160-162.

Акуленко, И. А. and Василенко, И. О. (2015) Мониторинг познавательного интереса студентов в математическом классе. Американский журнал исследований в области образования, 3 (12В). pp. 6-10.

Андрусяк, Н. О. (2015) Удосконалення організаційно-економічного механізму функціонування як фактор економічної безпеки підприємства. Ефективна економіка (№ 3). pp. 1-3.

Архипова, С. П. and Смеречак, Л. І. (2015) Освіта молодих людей з вадами психофізичного розвитку як умова їхньої інтеграції в соціум. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 10). pp. 14-19. ISSN 2076-586Х

Безпальчук, В. М. and Гусак, А. М. (2015) Узагальнення кінетичного середньопольового методу на вакансійний механізм та його застосування до опису спинодального розпаду. Металлофизика и новейшие технологии, Т. 37 (№ 12). pp. 1583-1593.

Бережна, Н. О. (2015) Національні меншини (вірмени) в новітній історії України: соціокультурний підхід. Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки (№ 9). pp. 97-100. ISSN 2076-5908

Бережна, Н. О. (2015) Вірменська національна громада Центральної України 1990–2000-х рр.: особливості внутрішньої комунікації. Двадцять шоста наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах : Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій / За ред. В.В. Масненка. pp. 63-67.

Боккач, Е. И. (2015) Портфолио в системе обеспечения качества подготовки будущих учителей в Венгрии. Американский журнал исследований в области образования, 3 (126 Б). pp. 11-15.

Босовський, М. В. and Бочко, О. and Третяк, М. (2015) Деякі методичні аспекти вивчення меж послідовностей. Американський журнал досліджень в галузі освіти, 3 (12В). pp. 16-19.

Булах, Т. (2015) Спроби подолання всеохоплюючої сталінської системи тоталітаризму в умовах українського села (1953-1954). Двадцять шоста наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах : Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій / За ред. В.В. Масненка. pp. 60-63.

Булах, Т. Д. and Морозов, А. Г. (2015) Розвиток сільської кіномережі в добу «відлиги»(на прикладі Центральних областей Української РСР). Український селянин : збірник наукових праць (№ 15). pp. 77-79.

Білик, В. В. (2015) Сутність інвестицій та наукові підходи до інвестиційної діяльності. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, Т. 2 (№ 2). pp. 112-115.

Варивода, Т. (2015) Робота з особистим потенціалом клієнта як вихід зі складної життєвої ситуації. Двадцять шоста наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах : Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій / За ред. В.В. Масненка. pp. 162-167. (In Press)

Василенко, В. І. (2015) Правове використання радянських товарних знаків на території окремих країн СНД. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції / За заг. ред. О.В. Черевка, О.П. Орлюк. pp. 5-7.

Волошкевич, Г. А. (2015) Правові основи організації управління першими українськими споживчими кооперативами. Теоретичні та практичні проблеми реалізації норм права : матеріали ІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) (м. Кременчук, 5–6 грудня 2014 року). pp. 44-47. ISSN 978-966-8931-27-7

Вісітаєва, Р. Б. (2015) Зміст авторських прав науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів на службові твори. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції / За заг. ред. О.В. Черевка, О.П. Орлюк. pp. 32-36.

Гаврилюк, М. Н. and Ілюха, О. В. and Борисенко, М. М. and Грищенко, В. М. and Яблоновська-Грищенко, Є. Д. (2015) Зимівля водоплавних та навколоводних птахів у 2009-2010 рр. у районі Кременчуцького водосховища. Природничий альманах. pp. 26-32.

Гаврилюк, М. Н. and Атамась, Н. С. and Грищенко, В. Н. and Илюха, А. В. and Яблоновская-Грищенко, Е. Д. (2015) Современное состояние популяции чайки-хохотуньи (Larus cachinnans) на среднем Днепре. Беркут, Т. 24 (Вип. 2). pp. 128-138.

Гаврилюк, М. Н. and Митяй, І. С. and Стригунов, В. І. and Самарський, С. Л. (2015) Самарський Сергій Левкович (1915-1998) – до сторіччя від дня народження. Вісник Черкаського університету. Серія Біологічні науки (№19). pp. 3-8.

Гареєва, О. (2015) Соціально-педагогічна робота з людьми, які мають обмежені функціональні можливості. Двадцять шоста наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах : Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій / За ред. В.В. Масненка. pp. 150-152.

Гвоздь, Л. (2015) Соціально-педагогічна робота з прийомними сім’ями. Двадцять шоста наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах : Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій / За ред. В.В. Масненка. pp. 153-156.

Георгізова, І. Л. (2015) Проблема взаємовпливу партійної та виборчої систем при формуванні органів державної влади. Теоретичні та практичні проблеми реалізації норм права : матеріали ІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) (м. Кременчук, 5–6 грудня 2014 року). pp. 47-50. ISSN 978-966-8931-27-7

Герасимова, І. В. and Герасімова, Н. Є. (2015) До питання психологічної допомоги в екстремальних ситуаціях. Психотерапевтичний діалог як засіб надання психологічної допомоги при прихотравмі : матеріали ІІ-го Всеукраїнського науково-практичного круглого столу. pp. 5-9.

Герасимова, І. В. and Герасімова, Н. Є. (2015) Проблеми діалогу у психології. Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки» (1). pp. 25-30.

Герасімова, Н. Є. and Герасимова, І. В. (2015) Особливості копінг-поведінки як стратегії дій особистості. Вісник Черкаського університету. Серія "Педагогічні науки" (№ 37). pp. 28-34. ISSN 2076-586Х

Герасімова, Н. Є. and Герасимова, І. В. (2015) До питання внутрішньоособистісного конфлікту в контексті адаптації першокурсників до умов навчання у ВНЗ. Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки» (34). pp. 26-33.

Германенко, Л. М. (2015) Організація впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності як інструмент економічної інтеграції. Двадцять шоста наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах : Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій / За ред. В.В. Масненка. pp. 100-102.

Гирко, Д. А. (2015) Дії, що порушують майнові права суб’єктів авторського права та суміжних прав. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції / За заг. ред. О.В. Черевка, О.П. Орлюк. pp. 117-121. (Unpublished)

Голиш, Г. М. and Лисиця, Л. Г. (2015) Функціонування дитячих будинків для інвалідів в УРСР (1943–1950 рр.). Гуржіївські історичні читання (№ 10). pp. 192-194.

Голиш, Л. Г. and Лисиця, Л. Г. (2015) Новітні видання наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство. (№ 4). pp. 369-376.

Гоцуляк, В. В. (2015) Діяльність наукового товариства імені Шевченка у міжвоєнний період (1913-1939 рр.). Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки, Вип. 2. pp. 65-71.

Грабовий, А. К. (2015) Формування методологічних знань з хімії учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Освітологічний дискурс (№ 4). pp. 34-44.

Грабовий, А. К. (2015) Навчально-дослідна діяльність студентів як чинник експериментально-методичної підготовки майбутніх учителів хімії. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія Педагогіка і психологія (№ 44). pp. 272-277.

Грабовий, А. К. (2015) Формування екологічної культури школярів у процесі навчання хімії. Освітологічний дискурс (№ 1). pp. 49-60.

Грабовий, А. К. (2015) Формування прогностичної діяльності учнів у процесі вивчення хімії в загальноосвітніх навчальних закладах. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології (№ 9). pp. 204-215.

Гриценко, В. Г. and Подолян, О. М. and Гладка, Л. І. and Ющук, І. В. (2015) Автоматизована інформаційно-аналітична система для підготовки та методичного забезпечення курсів університету: впровадження і використання. Американський журнал досліджень в галузі освіти, 3 (12В). pp. 20-25.

Гук, Б. М. (2015) Особливості інноваційної діяльності вищих навчальних закладів України. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції / За заг. ред. О.В. Черевка, О.П. Орлюк. pp. 78-81.

Дем’яненко, О. (2015) Механізми громадського контролю та їхній вплив на політичну модернізацію України. Політологічний вісник (№ 79). pp. 334-343.

Депта, М. (2015) Кращі практики впровадження технології зміни в К-12. Американський журнал досліджень в галузі освіти, 3 (12В). pp. 41-56.

Десятніков, І. (2015) Стратегічні напрями розвитку туризму регіону (на прикладі Черкаської області). Двадцять шоста наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах : Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій / За ред. В.В. Масненка. pp. 103-105.

Десятніков, О (2015) Соціально-економічний склад робітників радгоспів у період НЕПУ. Двадцять шоста наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах : Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій / За ред. В.В. Масненка. pp. 56-57.

Джолос, С. В. (2015) Деспотія як форма державного режиму: теоретичний аспект. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПРАВО, 1 (вип.30). pp. 25-30.

Дмитрієнко, Л. І. (2015) Особливості Мадридської системи міжнародної реєстрації товарних знаків. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції / За заг. ред. О.В. Черевка, О.П. Орлюк. pp. 8-11.

Дєєв, К. С. (2015) Аналіз альтернативних апаратних засобів при дослідженні мережевої взаємодії. Вісник Черкаського університету. Серія Прикладна математика. Інформатика (№ 18). pp. 86-90.

Емец, О. А. and Емец, А. О. and Ванжа, С. В. (2015) Евклидовы разбиения и сочетания: их деревья и некоторые свойства. Вісник Черкаського університету. Серія Прикладна математика. Інформатика (№ 18). pp. 74-85.

Жмурко, М. А. and Красношлик, Н. О. (2015) Порівняння багатокрокових ітераційних методів вищих порядків розв’язування нелінійних рівнянь та систем. Вісник Черкаського університету. Серія Прикладна математика. Інформатика (№ 18). pp. 1-11.

Жук, Т. О. (2015) Теоретико-правовахарактеристика способів захисту порушених прав на торговельну марку. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції / За заг. ред. О.В. Черевка, О.П. Орлюк. pp. 121-124.

Запорожець, А. (2015) О. В. Кривошеїн і Столипінська аграрна реформа. Двадцять шоста наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах : Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій / За ред. В.В. Масненка. pp. 48-53.

Земзюліна, Н. І. and Вовчук, Л. А. (2015) Тайсько-американські відносини у ХХІ ст. Історичний архів (№ 14). pp. 137-143.

Казкатяєва, В. Р. and Тазтанова, Ю. and Абдуллаєва, Р. (2015) Проект- метод як засіб розвитку дослідницької компетентності математичної освіти магістрантів. Американський журнал досліджень в галузі освіти, 3 (126 Б). pp. 26-30.

Калько, В. В. (2015) Асоціативно-термінальна мотивація українських назв риб. Мовознавчий вісник (№ 20). pp. 44-51.

Калько, М. І. (2015) Семантичний спектр виду: проблема співвідношення системи і середовища у сфері видових значень. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 20). pp. 75-81. ISSN кого

Калько, М. І. (2015) Рецензія на монографію О. П. Кушлик "Словотвірна парадигматика похідних дієслів" в українській мові. Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія Філологічні науки (мовознавство) (№ 4). pp. 229-231.

Калінкіна, С. А. and Корновенко, С. В. (2015) Оподаткування селян України в умовах голодомору 1932–1933 рр. Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки (№ 9). pp. 121-132. ISSN 2076-5908

Канюк, Г. И. and Мезеря, А. Ю. and Бабенко, И. А. and Козлова, М. Л. and Сук, И. В. (2015) Общая унифицированная структура и последовательность концептуальной разработки прецизионных систем автоматического управления и регулирования. Вісник Черкаського університету. Серія Прикладна математика. Інформатика (№ 38). pp. 1-16.

Касян, А. (2015) Роль волості в розвитку сільської освіти на Правобережжі (друга половина ХІХ ст.). Двадцять шоста наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах : Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій / За ред. В.В. Масненка. pp. 34-39.

Клименко (Синьоок), Г. (2015) Погляд на драматургію Лесі Українки. Двадцять шоста наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах : Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій / За ред. В.В. Масненка. pp. 129-139.

Коваленко, С. А. (2015) Особенности функционирования сердечно-сосудистой системы у лиц, постоянно выполняющих силовые нагрузки. Спортивная медицина (1-2). pp. 52-58.

Колосова, О. (2015) Прокурор як суб’єкт цивільно-процесуальних правовідносин. Двадцять шоста наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах : Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій / За ред. В.В. Масненка. pp. 94-96.

Колотило, А. (2015) Застосування фотографії у психотерапії. Двадцять шоста наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах : Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій / За ред. В.В. Масненка. pp. 170-172.

Комзюк, В. Т. (2015) Актуальні питання вдосконалення правового регулювання провадження у справах про порушення митних правил. Вісник ХНУВС (№1). pp. 119-127.

Комзюк, В. Т. (2015) Щодо недоліків нормативного закріплення правового статусу та кола суб'єктів провадження у справах про порушення митних правил. Адміністративне право і процес (№ 2). pp. 105-111.

Комзюк, В. Т. (2015) Правові гарантії діяльності митних органів України. Pravo i Bezpeka (№2). pp. 70-74.

Комзюк, В. Т. (2015) Адміністративна чи кримінальна відповідальність за порушення митних правил? (Щодо суперечливості положень статті 458 Митного кодексу України). Адміністративне право і процес (№3). pp. 168-174.

Компанієць, О. В. (2015) Народний опір аграрній політиці радянської влади на зламі 1920-30-х рр. (на прикладі Черкащини). Гуржіївські історичні читання : [зб. наук. пр.], Вип. 10. До 100-річчя з дня народження академіка Івана Олександровича Гуржія. pp. 189-191.

Компанієць, О. В. and Масненко, В. В. (2015) Український опозиційний фольклор 30-х рр. ХХ ст.: до проблеми класифікації та систематизації. Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки (№ 29). pp. 122-126. ISSN 2076-5908

Конограй, В. (2015) Впровадження принципів Болонського процесу в систему вищої освіти країн Балтії. Двадцять шоста наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах : Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій / За ред. В.В. Масненка. pp. 147-150.

Кононенко, А. М. (2015) Доступ до комерційної таємниці за законодавством України. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції / За заг. ред. О.В. Черевка, О.П. Орлюк. pp. 44-48.

Корновенко, Л. В. (2015) Психолингвистический анализ поэмы "Демон" М. Ю. Лермонтова. Мовознавчий вісник (№ 20). pp. 158-163.

Корновенко, С. В. (2015) Інформаційно-правові аспекти сучасної екологічної політики в Україні. Право і суспільство (№1). pp. 86-91.

Корновенко, С. В. (2015) Селянська революція 1917-1921 рр. : ліквідація поміщицького землеволодіння в Україні. Український селянин : збірник наукових праць (№ 15). pp. 55-60.

Корновенко, С. В. (2015) Селянський фактор переходу до нової економічної політики (1921 р.). Гуржіївські історичні читання (№ 10). pp. 181-184.

Корновенко, С. В. and Тараненко, О. М. (2015) Інтелектуальний капітал та його вплив на розвиток інноваційної економіки. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 10). pp. 79-84. ISSN 2076-586Х

Корновенко, С. В. and Тараненко, О. М. (2015) Інноваційна складова в контексті розвитку фермерських підприємств тваринного типу на Черкащині. Однією із гострих проблем розвитку фермерських підприємств в України вцілому і Черкащини, зокрема упродовж останніх років традиційно залишається надзвичайно низький рівень інноваційної активності суб’єктів господарювання, що працюють у сфері аграрного вир. pp. 86-88.

Корновенко, С. В. and Тараненко, О. М. (2015) Інтелектуальний капітал та його вплив на розвиток інноваційної економіки. Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки (№ 10). pp. 79-84. ISSN 2076-5908

Коряшкіна, Л. С. (2015) Розширення одного класу нескінченновимірних оптимізаційних задач. Вісник Черкаського університету. Серія Прикладна математика. Інформатика (№ 18). pp. 3-15.

Кошова, І. (2015) Доля, творчість і любов в епістолярній спадщині Марка Вовчка. Двадцять шоста наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах : Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій / За ред. В.В. Масненка. pp. 106-128.

Кравченко, О. О. (2015) Продюсер як суб’єкт авторського права у сфері шоу-бізнесу. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції / За заг. ред. О.В. Черевка, О.П. Орлюк. pp. 17-20.

Кретов, П. В. and Кретова, О. І. (2015) Медійний дискурс влади та національна ідентичність: символічний вимір новітнього міфу України. INTERMARUM: історія, політика, культура, 2. pp. 364-375.

Кузьмінський, О. О. (2015) Практичні аспекти застосування спеціальних способів захисту права на комерційне (фірмове) найменування. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції / За заг. ред. О.В. Черевка, О.П. Орлюк. pp. 124-129.

Кульбашна, О. А. (2015) Правила визначення змісту договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції / За заг. ред. О.В. Черевка, О.П. Орлюк. pp. 100-103.

Кучер, О. І. and Сердюк, О. А. (2015) Використання методів з пониженням розмірності простору характеристик у задачі розпізнавання облич. Вісник Черкаського університету. Серія Прикладна математика. Інформатика (№ 38). pp. 1-9.

Левченко, О. (2015) Соціально-психологічні проблеми людей похилого віку. Двадцять шоста наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах : Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій / За ред. В.В. Масненка.

Лила, І. О. (2015) Специфіка створення і використання об’єктів авторського права під час виготовлення телепередач. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції / За заг. ред. О.В. Черевка, О.П. Орлюк. pp. 49-53.

Литвинова, С. Г. (2015) Концептуальні засади проектування та розвитку хмаро орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу. Вісник Черкаського університету. Серія Прикладна математика. Інформатика (№ 18). pp. 92-98.

Лубко, І. М. (2015) Закон СРСР «Про сільськогосподарський податок» (1953 р.) та його реалізація в УРСР. Теоретичні та практичні проблеми реалізації норм права : матеріали ІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) (м. Кременчук, 5–6 грудня 2014 року). pp. 141-144. ISSN 978-966-8931-27-7

Любченко, К. М. (2015) Задача пошуку підрядка в рядку у мові PROLOG. Двадцять шоста наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах : Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій / За ред. В.В. Масненка. pp. 173-174.

Люзняк, М. Е. and Костогриз, В. Г. (2015) Практичні аспекти управління банківською діяльністю у контексті формування економічного потенціалу регіонів України. Ефективна економіка (№ 11). pp. 1-4.

Ляшенко, Ю. О. and Дерев’янко, С. І. and Шматко, О. А. (2015) Розрахунок впливу сеґреґаційних ефектів на рух міжфазних меж за коміркового розпаду. Металлофизика и новейшие технологии, Т. 37 (№ 12). pp. 1619-1632.

Ляшенко, Ю. О. and Морозович, В. В. and Ляшенко, О. Ю. (2015) Розрахунок ефективних коефіцієнтів дифузії в наноструктурованих двохфазних середовищах методом Монте-Карло. Вісник Черкаського університету. Серія «Фізико-математичні науки» (16). pp. 24-29.

Мазан, В. (2015) Соціально-педагогічна робота з дітьми внутрішньо переміщених осіб. Двадцять шоста наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах : Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій / За ред. В.В. Масненка. pp. 7-11.

Марценішко, В. (2015) Образ Богдана Хмельницького в трилогії Михайла Старицького «Богдан Хмельницький» і романі Генріка Сенкевича «Вогнем і мечем»: версії і контрверсії. Двадцять шоста наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах : Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій / За ред. В.В. Масненка. pp. 139-146. (In Press)

Марценішко, В. (2015) Просвітницька ідеологема як елемент поліфонії історичних творів Михайла Старицького і Генріка Сенкевича. Літературознавство. Фольклористика. Культурологія (№ 21). pp. 273-283.

Марценішко, В. (2015) Трансформація думи "Про Олексія Поповича” у трилогії Михайла Старицького "Богдан Хмельницький”: проблема олітературнення сюжету. Літературознавство. Фольклористика. Культурологія (18-20). pp. 213-214.

Марценішко, В. (2015) Стильові особливості історичних романів Михайла Старицького і Генріка Сенкевича: стереотипи літературної критики. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 5). pp. 64-70.

Марченко, С. В. (2015) Узагальнена математична модель зародження пор у процесі електроміграції в металевих провідниках. Вісник Черкаського університету. Серія Прикладна математика. Інформатика (№ 18). pp. 63-72.

Масненко, В. В. (2015) «Історія хвороби» В’ячеслава Липинського як біографічний наратив. Частина друга. Двадцять шоста наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах : Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій / За ред. В.В. Масненка. pp. 42-48.

Масненко, В. В. (2015) Трансформація образу Тараса Шевченка в українському національно-ідентифікаційному дискурсі (середина ХІХ– початок ХХ ст.). Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність (№ 25). pp. 139-150.

Масненко, В. В. (2015) Українська держава 1918 р. у візії В’ячеслава Липинського. Гуржіївські історичні читання (№ 10). pp. 34-38.

Михайлюк, Ю. М. (2015) Стратифікація населення Великого князівства Лиотовського у візії М. І. Петрова. Український селянин : збірник наукових праць (№ 15). pp. 17-20.

Михайлюк, Ю. М. (2015) Диференціація української знаті литовської доби з погляду О. Я. Єфименко. Двадцять шоста наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах : Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій / За ред. В.В. Масненка. pp. 71-76.

Неменьша, О. Ю. (2015) Охорона та захист музичних творів в Україні. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції / За заг. ред. О.В. Черевка, О.П. Орлюк. pp. 129-131. (Unpublished)

Онищенко, Б. О. (2015) Директиви типу openmp для розпаралелювання циклів у мові програмування ада. Вісник Черкаського університету. Серія Прикладна математика. Інформатика (№ 38). pp. 1-10.

Отамась, В. В. (2015) Використання кластеризації зображень при обробці рентгенівських знімків. Інформаційні технології: теорія, інновації, практика: міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 15-18 грудня 2015: тези доп. (№ 2). pp. 1-2.

Пахаренко, В. (2015) Мистецтво розкодування "Кобзаря". Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 25). pp. 125-127. ISSN 2076-5908

Пахаренко, В. (2015) «Наш первий історик»(До проблеми наукового осмислення історіософії Тараса Шевченка). Двадцять шоста наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах : Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій / За ред. В.В. Масненка. pp. 16-28.

Пенькова, Н. (2015) Оцінка рівня цільової психологічної готовності військовослужбовців Національної гвардії України до службово-бойової діяльності у процесі проведення АТО з використанням методу експертної оцінки. Двадцять шоста наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах : Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій / За ред. В.В. Масненка. pp. 11-16.

Перехрест, О. Г. (2015) Налагодження ветеринарної протиепізоотичної роботи у тваринницькій галузі сільського господарства України в 1943-1945 рр. Український селянин : збірник наукових праць (№ 15). pp. 88-89.

Полинько, І. В. (2015) Роль патентних повірених у процесі набуття прав інтелектуальної власності на сорт рослин в Україні. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції / За заг. ред. О.В. Черевка, О.П. Орлюк. pp. 53-56.

Поліщук, В. Т. (2015) Про взаємини Михайла Старицького та Бориса Грінченка ( до історії одного конфлікту). Іваг Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник. Серія Філологічна (№ 12).

Помойницький, М. В. (2015) Договори на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції / За заг. ред. О.В. Черевка, О.П. Орлюк. pp. 104-106.

Попова, Н. О. (2015) Кіберсквотинг як основний вид правопорушень в доменних спорах. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції / За заг. ред. О.В. Черевка, О.П. Орлюк. pp. 134-137.

Постригань, Т. Л. (2015) Разове грошове стягнення як спосіб захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції / За заг. ред. О.В. Черевка, О.П. Орлюк. pp. 138-140.

Присяжнюк, Ю. П. (2015) Новітній український патріотизм: обставини та можливості. Двадцять шоста наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах : Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій / За ред. В.В. Масненка. pp. 3-7.

Підлісний, О. М. and Сердюк, О. А. (2015) Моделі представлення структури зображення у задачах комп’ютерного зору. Вісник Черкаського університету. Серія Прикладна математика. Інформатика (№ 38). pp. 1-9.

Римар, О. М. and Гусак, А. М. (2015) Урахування нерівноважних вакансій при взаємній дифузії у безстоковому кристалі. Вісник Черкаського університету. Серія Фізико-математичні науки (№16). pp. 50-58.

Ромащенко, Т. І. (2015) Міжнародний рух кваліфікованих людських ресурсів: причини, напрями і наслідки. існик Черкаського університету. Серія Економічні науки (№ 24). pp. 104-110.

Різник, Ю. (2015) Способи доставки поштової кореспонденції на Правобережжі в імперський період. Двадцять шоста наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах : Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій / За ред. В.В. Масненка. pp. 29-34.

Савченко, А. and Ярмілко, А. В. (2015) Відображення та підтримка актуальності розкладу занять. Інформаційні технології: теорія, інновації, практика: міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 15-18 грудня. pp. 1-4.

Саєнко, Є. М. and Ярмілко, А. В. (2015) Швидкий пошук зображень за зразком. Сучасні тенденції розвитку системного програмування: наук.-практ. конф., 25-26 листопада 2015: тези доп.. p. 37.

Свідерській, М. Ю. and Ярмілко, А. В. (2015) Система віддаленого управління смартфоном. Сучасні тенденції розвитку системного програмування: наук.-практ. конф., 25-26 листопада 2015: тези доп.. p. 30.

Силка, О. З. and Синявська, Л. І. (2015) Музей соціальної історії Наддніпрянської України ХІХ–ХХ ст. як складова організації навчально-виховного процесу у Черкаському національному університеті імені Б. Хмельницького. Гуманітарне та патріотичне виховання студентської молоді в умовах глобалізації та євроінтеграції : матеріали Всеукраїнської наукової конференції, Київ, 19 листопада, 2015 р.. pp. 35-38.

Синявська, Л. І. (2015) Зміни у податковій політиці Російської імперії під час Першої світової війни. Історія торгівлі, податків та мита : Дев’ята міжнародна наукова конференція, Дніпропетровськ, 29–30 жовтня 2015 р. : тези доповідей. pp. 99-101. ISSN 978-966-02-7729-8

Синявська, Л. І. (2015) Забезпечення працівниками підприємств кам’яновугільної промисловості сходу України в період першої світової війни. Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки (№ 9). pp. 112-116. ISSN 2076-5908

Синявська, Л. І. (2015) Діяльність робітничих комітетів у сфері важкої промисловості Сходу та Півдня України у 1917–1918 роках. Spheres of culture (12). pp. 258-265. ISSN 2300-1062

Сокуренко, О. М. (2015) Щодо проблеми звільнення від відбування покарання чоловіків, які мають дітей віком до трьох років. Теоретичні та практичні проблеми реалізації норм права : матеріали ІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) (м. Кременчук, 5–6 грудня 2014 року). pp. 218-220. ISSN ISBN 978-966-8931-27-7

Соловйов, В. М. (2015) Мережні міри складності соціально-економічних систем. Вісник Черкаського університету. Серія Прикладна математика. Інформатика (№ 138). pp. 1-13.

Спека, І. (2015) Державна політика у сфері боротьби з дитячою безпритульністю та бездоглядністю повоєнної доби (1943-1953). Двадцять шоста наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах : Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій / За ред. В.В. Масненка. pp. 57-60.

Спрягайло, О. В. (2015) Раритети культивованої дендрофлори Середнього Подніпров'я. Вісник Черкаського університету. Серія Біологічні науки (№ 19). pp. 115-120.

Спрягайло, О. В. (2015) Таксономічне різноманіття найважливіших об'єктів озеленення Середнього Подніпров'я. Науковий вісник НЛТУ України (Вип.25). pp. 96-102.

Спрягайло, О. В. (2015) Ботаніко-географічний аналіз культивованої дендрофлори середнього Подніпров'я. Науковий вісник НЛТУ України (Вип.25). pp. 75-81.

Сторчоус, М. Д. (2015) Загальна концептуальна модель інфомаційно-аналітичної системи забезпечення управління земельними ресурсами населеного пункту. Вісник Черкаського університету. Серія Прикладна математика. Інформатика (№ 38). pp. 1-8.

Супруненко, О. А. (2015) Комбинированный инструментарий имитационного моделирования потоков работ на основе графовой модели (Combined tools simulation Workflow based graph models). Theoretical and Applied Science (№ 3). pp. 153-158.

Тараненко, О. М. and Іващенко, В. А. (2015) Аграрне законодавство П. Скоропадського: історико-правовий аспект. Право і суспільство (№ 5). pp. 100-104.

Тараненко, С. М. (2015) Новели правового регулювання у сфері насінництва та розсадництва – важливий крок щодо захисту об’єктів права інтелектуальної власності у сільському господарстві. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції / За заг. ред. О.В. Черевка, О.П. Орлюк. pp. 59-64.

Тарасенкова, Н. А. (2015) Невербальные средства оболочек Instructional в математике. Американский журнал исследований в области образования, 3 (12Б). pp. 1-5.

Тарасенкова, Н. А. and Богатирьова, І. М. and Коломієць, О. М. and Сердюк, З. О. (2015) Структура і зміст навчально-методичного комплекту з алгебри для 7 класу. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, Т. 50 (III). pp. 1-7.

Тарасенкова, Н. А. and Коваленко, О. (2015) Зміст і семіотичні особливості математичних задач, що використовуються як засіб навчання в початковій школі. Американський журнал досліджень в галузі освіти, 3 (12Б). pp. 31-35.

Тельвак, В. (2015) Львівська історична школа Михайла Грушевського: культура конфлікту. Двадцять шоста наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах : Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій / За ред. В.В. Масненка. pp. 77-85.

Тетьора, І. С. (2015) Особливості використання об’єктів авторського права в рекламі. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції / За заг. ред. О.В. Черевка, О.П. Орлюк. pp. 65-69.

Тимошенко, А. (2015) Особливості прояву сублімації як механізму психологічного захисту. Двадцять шоста наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах : Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій / За ред. В.В. Масненка. pp. 158-160.

Ткаченко, М. (2015) Договір довічного утримання в цивільному праві України: постановка наукової проблеми. Двадцять шоста наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах : Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій / За ред. В.В. Масненка. pp. 96-99.

Тростіна, С. В. (2015) Значення права промислової власності для інноваційного розвитку підприємств в Україні. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції / За заг. ред. О.В. Черевка, О.П. Орлюк. pp. 88-93.

Тітіка, О. О. (2015) Соціально-економічні та організаційні засади відновлювальних робіт у місцевій промисловості України (1943–1950 рр.). Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки (№ 9). pp. 132-139. ISSN 2076-5908

Тітіка, О. О. (2015) Роль місцевої промисловості України в соціально-економічному відродженні села в 1946-1950 рр. Український селянин : збірник наукових праць (№ 15). pp. 92-95.

Філімонова, Д. А. (2015) Угода про ассоціацію з ЕС: перспективи охорони промислових зразків. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції / За заг. ред. О.В. Черевка, О.П. Орлюк. pp. 24-27.

Цимай, С. (2015) «Зельман» як сюжет народного життя. Двадцять шоста наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах : Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій / За ред. В.В. Масненка. pp. 39-42.

Чабан, А. Ю. (2015) Хліборобські традиції Українців у республіці Казахстан. Український селянин : збірник наукових праць (№ 15). pp. 26-29.

Черевко, О. В. (2015) Осягнення долі людини – розуміння історії держави (до 100-річчя від дня народження українського історика І. О. Гуржія). Гуржіївські історичні читання (№ 10). pp. 6-7.

Черевко, О. В. and Дмитренко, В. І. (2015) Особливості функціонування системи економічної безпеки будівельних підприємств. Інвестиції: практика та досвід (№ 12). pp. 49-51.

Чістякова, Т. (2015) Гендерні відмінності в поведінці і діяльності студентів. Двадцять шоста наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах : Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій / За ред. В.В. Масненка. pp. 167-170.

Шамара, С. (2015) Політика пам’яті та історична свідомість в Україні, Росії, Білорусі у 1991-2015 рр.: перспективи порівняльного аналізу. Двадцять шоста наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах : Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій / За ред. В.В. Масненка. pp. 91-93.

Швець, В. (2015) М.О. Домонтович і військово-історична комісія з опису російсько-турецької війни 1877-1878 рр. Двадцять шоста наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах : Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій / За ред. В.В. Масненка. pp. 68-70.

Шевченко, З. В. (2015) Екофемінізм: соціально-філософський огляд. Актуальні проблеми філософії та соціології (Вип. 4). pp. 166-171.

Шевченко, З. В. (2015) Критика радикального фемінізму. Політологія, філософія, соціологія: контури міждисциплінарного перетину: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 15-16 жовтня 2015 р.). pp. 84-85.

Шматков, Р. П. (2015) Як захистити етикетку. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції / За заг. ред. О.В. Черевка, О.П. Орлюк. pp. 69-73.

Шульга, Н. (2015) Будівництво детектора для синергетичної системи освіти на основі стандартів якості. Американський журнал досліджень в галузі освіти, 3 (12Б). pp. 36-40.

Ярмілко, А. В. and Грабовський, В. В. and Бабак, О. Г. and Плешкань, А. М. (2015) Інтелектуалізація процесу електронно-променевої обробки оптичних матеріалів. Вісник ЧДТУ (№ 1). pp. 122-129.

Monograph

Блавт, О. З. and Бобрик, Ю. В. and Светлова, Е. Д. and Сысоенко, Н. В. (2015) Проблемы оздоровительной физической культуры и физической реабилитации : монография. Manual. Букаев В. В., Одеса.

Меньших, О. Е. and Петренко, Ю. О. (2015) Особливості психофізіологічних функцій учнів старшого шкільного віку : монографія. Discussion Paper. ЧНУ імені Б. Хмельницького, Черкаси.

Пустовалов, В. О. and Петренко, Ю. О. and Меньших, О. Е. (2015) Фізичні здібності підлітків із різним рівнем фізичного розвитку та властивостей нейродинамічних функцій : монографія. Manual. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, Черкаси.

Соловйов, В. М. (2015) Моделювання складних систем : монографія. Manual. Брама, Черкаси.

Темченко, А. І. (2015) Традиційні мантичні практики: архаїка знакової системи : монографія. Other. ІнтролігаТОР, м. Черкаси.

Тітіка, О. О. (2015) Відбудова і функціонування місцевої промисловості України в 1943-1950 рр. Manual. Вертикаль, Черкаси.

Conference or Workshop Item

Шевченко, З. В. (2015) Ґендерний статус як елемент соціальної ієрархії. In: Екологія візуальності: стратегії, концепти, проекти, 8-10 жовтня 2015 р., Черкаси.

Book

Мартинова, Г. І., ed. (2015) Мовознавчий вісник : зб. наук. пр. Мовознавчий вісник (20). Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, Черкаси.

Черевко, О. В. and Орлюк, О. П., eds. (2015) Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : зб. наук. пр. за мат. Всеукраїнської наук.-практ. Інтернет-конференції. Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, Черкаси.

Андріяко, Ю. В. and Мехеда, Н. Г., eds. (2015) Економічні аспекти функціонування підприємства: стан, проблеми, перспективи : зб. тез доп. ІІ Міжнародної наук. – практ. заочної конф. - м.Черкаси, 14 квітня 2015 року. ЧНУ імені Б. Хмельницького, Черкаси.

Сідак, В. С. and Денисенко, М. Р. and Мігус, І. П., eds. (2015) Перспективи управлінської діяльності суб’єктів господарювання в контексті економічної безпеки : зб. тез доп. учасників ІІІ Міжнародної наук. – практ. конф., Черкаси, 27-28 березня 2015 р. Чабаненко Ю. А., Черкаси. ISBN 978-966-493-958-1

Шелехов, А. О., ed. (2015) Концептуальні засади економічного і правового забезпечення безпеки держави в умовах євроінтеграції : мат. міжнар. наук. – практ. конф., Одеса-Черкаси, 28-29 квітня 2015 р. ОДУВС, Одеса.

Черевко, О. В. and Орлюк, О. П. and Корновенко, С. В. and Боковня, В. М., eds. (2015) Інтелектуальна власність: погляд з XXI століття : зб. наук. пр. за мат. V Всеукр. наук.-практ. конф. (15 – 16 жовтня 2015 р.). Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, Черкаси.

Polistschuk, N. M. and Орлова, М. О. and Редчиць, Т. В. (2015) Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація : тези доповідей ХІV наукової конференції з міжнародною участю 27 березня 2015 року. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харків.

Teslia, V. and Polistschuk, N. (2015) Українська германістика в діалозі культур [Електронний ресурс] = Ukrainische Germanistik und Kulturdialog : матеріали XХІІ Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (6 жовтня - 8 жовтня 2015 р.). ЛНУ імені Івана Франка, Львів.

Іржавська, А. П. and Терещенко, Т. В. (2015) Історія країн Азії, Африки та Латинської Америки нового часу : навчально-методичний посібник. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси. ISBN 978-966-353-376-6

Боковня, В. М. and Кононенко, Ю. С. and Гук, Б. М. and Корновенко, С. В. and Василенко, В. І. and Іващенко, В. А. and Боковня, В. М. and Полинько, І. В. and Тараненко, С. М. and Шматков, Р. П. and Тростіна, С. В. and Кульбашна, О. А. and Кузьмінський, О. О. and Попова, Н. О. and Постригань, Т. Л. (2015) Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (7-8 квітня 2015 р.). Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси.

Бурда, М. І. and Тарасенкова, Н. А. (2015) Геометрія : підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Освіта, Київ.

Волошкевич, Г. А. and Георгізова, І. Л. (2015) Теоретичні та практичні проблеми реалізації норм права : матеріали ІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) (м. Кременчук, 5–6 грудня 2014 року). Фенікс, Одеса.

Георгізов, Г. М. (2015) Формування нової свідомості українського селянства (1920 – 1929 рр.). ЧНУ ім. Б. Хмельницького, Черкаси.

Жаботинская, С. А. (2015) Язык как оружие в войне мировоззрений майдан – антимайдан : словарь-тезаурус лексических инноваций Ураина декабрь 2013 – декабрь 2014. Интернет-издание. Сайт УАКЛиП, Київ.

Звірковський, І. В. (2015) Російське самодержавство між реформами і революціями (1894–1917 рр.). АММО, Черкаси.

Марченко, О. В. (2015) Філософія права : навч. посіб., Ч. 1. Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Дніпропетровськ.

Масненко, В. В. and Присяжнюк, Ю. П. and Поліщук, В. Т. and Мойсієнко, В. М. (2015) Двадцять шоста наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах : мат. доп. на засіданнях секцій і комісій. Осередок НТШ у Черкасах, Черкаси. ISBN 978-966-353-405-3

Мельниченко, В. М. (2015) Черкащина в контексті історії України : мат. сьомої наук.- краєзн. конф. «Черкащина в контексті історії України», присвяченої 200-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка та 600-річчю утворення Черкаської області. Вертикаль, Черкаси. ISBN 978-966-2256

Thesis

Ілюха, О. В. (2015) Просторові та часові аспекти сезонних міграцій птахів у Середньодніпровському регіоні на прикладі Кременчуцького водосховища. Other thesis, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.

Ткаченко, Т. І. and Єфіменко, Н. А. (2015) Багаторівнева система ієрархічного контролю якості продукції на комбікормових підприємствах : дис. на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення). Other thesis, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.

Ткаченко, Т. І. and Єфіменко, Н. А. (2015) Багаторівнева система ієрархічного контролю якості продукції на комбікормових підприємствах(стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення) : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Other thesis, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.

Teaching Resource

Іржавська, А. П. and Терещенко, Т. В. (2015) Історія країн Азії, Африки та Латинської Америки нового часу : навч.-метод. посіб. [Teaching Resource]

Іржавська, А. П. and Терещенко, Т. В. (2015) Актуальні аспекти історії країн Латинської Америки (XVII – початок ХХІ ст.) : навч-метод. посіб. [Teaching Resource]

Андрусяк, Н. О. (2015) Методичні рекомендації до курсу “Основи організації бухгалтерського обліку” (для студентів напряму підготовки 6.030509 Облік і аудит). [Teaching Resource]

Андрусяк, В. М. (2015) Практикум із бухгалтерського обліку (для студентів ВНЗ ОКР бакалавр галузі знань “Економіка і підприємництво”). [Teaching Resource]

Андрусяк, В. М. (2015) Методичні рекомендації до курсу “Фінансовий облік І” (для студентів напряму підготовки 6.030509 Облік і аудит). [Teaching Resource]

Андрусяк, В. М. (2015) Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності 7.03050901 Облік і аудит. [Teaching Resource]

Андрусяк, В. М. and Андрусяк, Н. О. (2015) Методичні рекомендації для підготовки до складання державного іспиту з “Економічної теорії і фахових дисциплін” для студентів напряму підготовки 6.030509 Облік і аудит. [Teaching Resource]

Андрусяк, В. М. and Андрусяк, Н. О. (2015) Методичні рекомендації до курсу “Організація обліку” (для студентів спеціальності 7.03050901 Облік і аудит). [Teaching Resource]

Андрусяк, Н. О. (2015) Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи для студентів напряму підготовки 6.030509 Облік і аудит. [Teaching Resource]

Барменкова, О. П. and Василенко, М. П. and Корновенко, Л. В. (2015) Подготовка и проведение производственной педагогической практики по русскому языку : метод. пособ. [Teaching Resource]

Безкопильний, О. О. and Гречуха, С. В. and Коваленко, С. О. and Стеценко, А. І. (2015) Вимоги до випускних (науково-дослідних) робіт студентів навчально-наукового інституту фізичної культури, спорту і здоров’я. [Teaching Resource]

Блакова, О. А. (2015) Інформаційні технології в юридичній діяльності : навч.-метод. посіб. [Teaching Resource]

Бойко, В. І. and Лут, О. А. (2015) Неорганічна хімія : навч. посіб. з неорганічної хімії для студентів І курсу спеціальності: Хімія, Біологія денної форми навчання. [Teaching Resource]

Босовський, М. В. and Демченко, О. Г. (2015) Елементи комплексного анлізу : навч.-метод. посіб. [Teaching Resource]

Боєчко, Ф. Ф. and Боєчко, Л. О. and Шмиголь, І. В. (2015) Лабораторний практикум з біохімії : навч.-метод. посіб. : Вид. 2-ге, перероб. і допов. [Teaching Resource]

Вернигора, В. В. and Фролова, Л. С. (2015) Спортивні ігри : настільний теніс, бадмінтон: навч.- метод. посіб. [Teaching Resource]

Вертипорох, О. В. and Іванова, Н. П. and Киченко, О. С. (2015) Як написати наукову роботу з літератури : метод. рек. [Teaching Resource]

Винник, Н. М. and Онопрієнко, О. М. (2015) Методи визначення морфофункціонального розвитку студентської молоді : навч.-метод. посіб. [Teaching Resource]

Гальченко, С. І. and Силка, О. З. (2015) Основи наукових досліджень : навч.-метод. посіб. [Teaching Resource]

Георгізова, І. Л. (2015) Навчально-методичний посібник з дисципліни «Судова риторика». [Teaching Resource]

Гниденко, О. Г. (2015) Настільний теніс : метод. рек. [Teaching Resource]

Головатенко, О. М. and Олексієнко, Я. І. (2015) Олімпійський рух в Україні. Участь українських спортсменів в Олімпійських іграх : навч.-метод. посіб. [Teaching Resource]

Гоцуляк, В. В. (2015) Всесвітня історія і історична наука, історія України, історіографія, архівознавство, музеєзнавство та бібліографія. [Teaching Resource]

Градовський, А. В. and Галушко, М. В. (2015) Від античності до постмодернізму : навч. посіб. [Teaching Resource]

Градовський, А. В. and Галушко, М. В. (2015) Урок літератури у парадигмі сучасних педагогічних технологій : навч.-метод. посіб. [Teaching Resource]

Гребенович, Ю. Є. and Онищенко, Б. О. and Супруненко, О. О. (2015) Методичні рекомендації до виконання та оформлення курсових робіт з дисциплін «Основи програмування», «Програмування та алгоритмічні мови», «Алгоритмізація та програмування» для студентів напрямів підготовки 050101 – «Комп’ютерні науки», 050103 – «Програмна інженерія» та 040303 – «Системний аналіз» усіх форм навчання. [Teaching Resource]

Гур'єва, В. В. and Рибалка, Л. В. (2015) Іноземна мова : метод. рек. до державного екзамену атестації здобувачів вищої освіти. [Teaching Resource]

Гур'єва, В. В. and Рибалка, Л. В. (2015) Business English for Law Students : зб. завдань для студ. заочників ІІІ-ІVкурсів юрид. фак. ун-тетів. [Teaching Resource]

Гур'єва, В. В. and Рибалка, Л. В. (2015) Business English for Law Students : зб. завдань для студ.-заочників ІІІ-ІV курсів юридичних факультетів університетів. – 2-е вид. переробл. та доповн. [Teaching Resource]

Гур’єва, В. В. and Рибалка, Л. В. (2015) Іноземна мова : програма до державного екзамену атестації здобувачів вищої освіти. [Teaching Resource]

Гінка, Б. І. (2015) Лексикологія німецької мови : навч. посіб. : лекції та семінари. [Teaching Resource]

Гінка, Б. І. (2015) Німці: соціокультурний портрет народу : навчальний посібник з міжкультурної комунікації. [Teaching Resource]

Драч, О. О. (2015) Зарубіжна історіографія всесвітньої історії : навч. посіб. [Teaching Resource]

Карловська, Г. В. (2015) English for the Students of Natural Sciences : метод. вказ. щодо організації самостійної роботи з англійської мови для студентів ННІ природничих наук галузей знань “Хімія” та “Біологія”. [Teaching Resource]

Кирилюк, Є. М. (2015) Мікроекономічний аналіз державної політики : навчально-методичний посібник. [Teaching Resource]

Колісник, В. Ю. (2015) Методичні вказівки із застосування особистісно орієнтованого навчання іноземної мови за професійним спрямуванням на основі технології різнорівневого підходу. [Teaching Resource]

Королюк, Г. О. and Куліш, І. М. (2015) English publishing business and editing = Англійська мова для студентів ННІ української філології та соціальних комунікацій, напрям підготовки – видавнича справа та редагування : навч. посіб. ім. Б. Хмельницького, 2015. – с. [Teaching Resource]

Костюкова, О. М. (2015) Матеріали до екскурсій по Черкаському краю. [Teaching Resource]

Куліш, І. М. and Гордійчук, А. В. (2015) English for it-students. Part II = Англійська мова для студентів ІТ-спеціальностей. Частина ІІ. : навч. посіб. для студ. ІТ-спеціальностей. [Teaching Resource]

Куліш, І. М. and Рогульська, А. В. (2015) Англійська мова для студентів ІТ-спеціальностей: навч. посіб. для студ.ІТ-спеціальностей. [Teaching Resource]

Литвин, В. А. (2015) Наноструктурні системи і матеріали : навч.-метод. посіб. для студентів спеціальності 7.04010101 – Хімія. [Teaching Resource]

Лєвочкіна, С. В. and Заїковська, О. М. (2015) Course Materials in Grammar: Syntax : навч.-метод. посіб. з практичної граматики для студентів третього курсу заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Мазур, О. О. (2015) Історія культури Сходу : навч.-метод. посіб. для студ. денної форми навчання. [Teaching Resource]

Марченко, О. В. (2015) Філософія права : навч. посіб., Ч. 3. [Teaching Resource]

Овчаренко, О. І. (2015) Новітня історія країн Західної Європи і Північної Америки (1918 – 1945): навч. посіб. семінарських занять для студ. науково-навчального ін-ту історії та філософії. [Teaching Resource]

Онопрієнко, О. В. and Онопрієнко, О. М. and Биченко, В. І. (2015) Основи атлетизму та сучасні фізкультурно-оздоровчі технології у фізичному вихованні : навч.-метод. посіб. [Teaching Resource]

Паламарчук, О. О. and Біда, О. А. (2015) Методика навчання освітньої галузі : лабораторний зошит. [Teaching Resource]

Паламарчук, О. О. and Біда, О. А. (2015) Методика навчання освітньої галузі «Суспільствознавство» : лабораторний зошит. [Teaching Resource]

Пашіс, Л. О. (2015) Навчально-методичний посібник ―English for Advanced Learners‖ для студентів ІV курсу напряму підготовки 6.020303 Філологія (мова і література (англійська) Галузі знань – 0203 Гуманітарні науки. [Teaching Resource]

Пашіс, Л. О. (2015) Навчально-методичний посібник ―Higher Education Values‖ для студентів ІV курсу напряму підготовки 6.020303 Філологія (мова і література (англійська) Галузі знань – 0203 Гуманітарні науки. [Teaching Resource]

Петренко, О. Ю. and Меньших, О. Э. and Котегова, Л. І. (2015) Удосконалення фізичної підготовки жінок : навч.-метод. посіб. [Teaching Resource]

Петренко, Ю. О. and Меньших, О. Е. and Котегова, Л. І. (2015) Удосконалення фізичної підготовки жінок : навч.-метод. посіб. [Teaching Resource]

Рибалка, Н. С. (2015) Програма та методичні рекомендації до атестації здобувачіввищої освіти з основної іноземної мови (англійської) для студентів ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.020303 Філологія (Переклад): навч.-метод. посіб. [Teaching Resource]

Рибалка, Н. С. (2015) Навчально-методичний комплекс дисципліни Зіставне мовознавство (зіставна лексикологія англійської та української мов) для студентів ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.020303 Філологія : навч.-метод. посіб. [Teaching Resource]

Семенова, М. Г. (2015) Навчально-методичний посібник з оволодіння англійським усним і писемним мовленням із теми Temperament (для студентів немовних спеціальностей вищих закладів освіти. [Teaching Resource]

Соколенко, В. Л. and Соколенко, С. В. (2015) Прикладна імунологія : навч.-метод. посіб. [Teaching Resource]

Сокуренко, О. М. (2015) Практикум з Кримінального права (Загальна частина). [Teaching Resource]

Тарасенкова, Н. А. and Богатирьова, І. М. and Коломієць, О. М. and Сердюк, З. О. (2015) Алгебра : підруч. для 7 класу закладів загальн. навч. закл. [Teaching Resource]

Тучинська, Т. А. and Руденко, Є. В. (2015) Баскетбол : навч.-метод. посіб. [Teaching Resource]

Фролова, Л. С. (2015) Початкове навчання техніці гандболу: навч.-метод. посіб. [Teaching Resource]

Фролова, Л. С. (2015) Організація та методика підготовчої частини уроку з спортивних ігор: навч.-метод. посіб. [Teaching Resource]

Фролова, Л. С. (2015) Методика навчання гандболу у загальноосвітній школі : метод. рек. [Teaching Resource]

Чемерис, І. М. (2015) Listen and Learn English : навч. посіб. [Teaching Resource]

Other

Vámo, X. and Barkáts, J. and Tarasenkova, N. (2015) Наука и образование Новое измерение. Гуманитарные и социальные науки, III (9), Вып. 53, 2015. Rose Hill Ltd., Бухарест.

Vámos, X. and Barkáts, H. and Tarasenkova, N. (2015) Наука и образование в новое измерение. Филология, III (11), выпуск 56, 2015. Rose Hill Ltd., Будапешт.

Vámos, X. and Barkáts, H. and Tarasenkova, N. (2015) Наука и образование Новое измерение. Филология, III (9), Вып. : 44, 2015. Rose Hill Ltd, Будапешт.

Vámos, X. and Barkáts, H. and Тарасенкова, Н. А. (2015) Наука и образование в новое измерение. Филология, III (12), выпуск 60, 2015. Rose Hill Ltd., Будапешт.

Vámos, X. and Barkáts, J. and Tarasenkova, N. (2015) Наука и образование Новое измерение. Гуманитарные и социальные науки, III (11), Вип.:67, 2015. Rose Hill Ltd., Будапешт.

Vámos, X. and Barkáts, J. and Tarasenkova, N. (2015) Наука и образование Новое измерение. Педагогика и психология, III (32), выпуск : 63, 2015. Rose Hill Ltd., Будапешт.

Vámos, X. and Barkáts, J. and Tarasenkova, N. (2015) Наука и образование Новое измерение. Педагогика и психология, III (33), выпуск : 66, 2015. Rose Hill Ltd, Будавпешт.

Vámos, X. and Barkáts, J. and Tarasenkova, N. (2015) Наука и образование Новое измерение. Педагогика и психология, III (34), выпуск : 69, 2015. Rose Hill Ltd, Будапешт.

Vámos, X. and Barkáts, J. and Tarasenkova, N. (2015) Наука и образование Новое измерение. Педагогика и психология, III (35), выпуск : 71, 2015. Rose Hill Ltd., Будапешт.

Vámos, X. and Barkáts, J. and Tarasenkova, N. (2015) Наука и образование Новое измерение. Педагогика и психология, III (36), выпуск : 74, 2015. Rose Hill Ltd., Будапешт.

Vámos, X. and Barkáts, J. and Tarasenkova, N. (2015) Наука и образование Новое измерение. Педагогика и психология, III (37), выпуск : 75, 2015. Rose Hill Ltd., Будапешт.

Vámos, X. and Barkáts, J. and Tarasenkova, N. (2015) Наука и образование Новое измерение. Естественные и технические науки, III (6), выпуск : 54, 2015. Rose Hill Ltd., Будапешт.

Vámos, X. and Barkáts, J. and Tarasenkova, N. (2015) Наука и образование Новое измерение. Естественные и технические науки, III (7), Вып. 58, 2015. Rose Hill Ltd., Будапешт.

Vámos, X. and Barkáts, J. and Tarasenkova, N. (2015) Наука и образование Новое измерение. Филология, III (8), Вып. : 39, 2015. Rose Hill Ltd, Будапешт.

Vámos, X. and Barkáts, J. and Tarasenkova, N. (2015) Наука и образование Новое измерение. Естественные и технические науки, III (8), вып. : 73, 2015. Rose Hill Ltd., Будапешт.

Vámos, X. and Barkáts, J. and Tarasenkova, N. (2015) Наука и образованиеНовое измерение. Гуманитарные и социальные науки,III(10)Is .: 64, 2015. Rose Hill Ltd, Будапешт.

Vámos, X. and Barkáts, J. and Тарасенкова, Н. А. (2015) Наука и образование в новое измерение. Гуманитарные и социальные науки, III ( 7 ), Вып. 42, 2015. Rose Hill Ltd., Будапешт.

Vámos, X. and Barkáts, J. and Тарасенкова, Н. А. (2015) Наука и образование в новое измерение. Филология, III (13), выпуск 62, 2015. Rose Hill Ltd., Будапешт.

Vámos, X. and Barkáts, J. and Тарасенкова, Н. А. (2015) Наука и образование в новое измерение. Филология, III (14), выпуск 65, октябрь 2015. Rose Hill Ltd., Будапешт.

Vámos, X. and Barkáts, J. and Тарасенкова, Н. А. (2015) Наука и образование в новое измерение. Филология, III (15), выпуск 68, 2015. Rose Hill Ltd., Будапешт.

Vámos, X. and Barkáts, J. and Тарасенкова, Н. А. (2015) Наука и образование в новое измерение. Филология, III (16) , выпуск 70, 2015. Rose Hill Ltd., Будапешт.

Vámos, X. and Barkáts, J. and Тарасенкова, Н. А. (2015) Наука и образование Новое измерение. Педагогика и психология, III (19), выпуск : 38, 2015. Rose Hill Ltd., Будапешт.

Vámos, X. and Barkáts, J. and Тарасенкова, Н. А. (2015) Наука и образование Новое измерение. Педагогика и психология, III (20), выпуск : 40, 2015. Rose Hill Ltd, Будапешт.

Vámos, X. and Barkáts, J. and Тарасенкова, Н. А. (2015) Наука и образование Новое измерение. Педагогика и психология, III (21), выпуск : 43, 2015. Rose Hill Ltd, Будапешт.

Vámos, X. and Barkáts, J. and Тарасенкова, Н. А. (2015) Наука и образование Новое измерение. Педагогика и психология, III (23), выпуск : 46, 2015. Rose Hill Ltd, Будапешт.

Vámos, X. and Barkáts, J. and Тарасенкова, Н. А. (2015) Наука и образование Новое измерение. Педагогика и психология, III (24), выпуск : 48, 2015. Rose Hill Ltd., Будапешт.

Vámos, X. and Barkáts, J. and Тарасенкова, Н. А. (2015) Наука и образование Новое измерение. Педагогика и психология, III (25), выпуск : 49, 2015. Rose Hill Ltd, Будапешт.

Vámos, X. and Barkáts, J. and Тарасенкова, Н. А. (2015) Наука и образование Новое измерение. Педагогика и психология, III (26), выпуск : 50, 2015. Rose Hill Ltd, Будепешт.

Vámos, X. and Barkáts, J. and Тарасенкова, Н. А. (2015) Наука и образование Новое измерение. Педагогика и психология, III (28), выпуск : 55, 2015. Будапешт, Rose Hill Ltd.

Vámos, X. and Barkáts, J. and Тарасенкова, Н. А. (2015) Наука и образование Новое измерение. Педагогика и психология, III (29), выпуск : 57, 2015. Rose Hill Ltd., Будапешт.

Vámos, X. and Barkáts, J. and Тарасенкова, Н. А. (2015) Наука и образование. Новое измерение. Педагогика и психология, III (30), выпуск : 59, 2015. Rose Hill Ltd, Будапешт.

Vámos, X. and Barkáts, J. and Тарасенкова, Н. А. (2015) Наука и образование в новое измерение. Гуманитарные и социальные науки, III (8), Вып. 52, 2015. Rose Hill Ltd., Будапешт.

Vámos, X. and Barkáts, J. and Тарасенкова, Н. А. (2015) Наука и образование Новое измерение. Педагогики и психологии, IV (39), выпуск : 79, 2016. Rose Hill Ltd., Будапешт.

Vámos, X. and Editor, S. and Tarasenkova, N. (2015) Наука и образование Новое измерение. Филология, III (10), Вып. : 47, 2015. Союз международных ассоциаций, Будапешт.

Vámos X., X. and Barkáts, J. and Tarasenkova, N. (2015) Наука и образование Новое измерение. Естественные и технические науки, III (5), выпуск : 41, 2015. Rose Hill Ltd., Будапешт.

Vámos., X. and Barkáts, J. and Tarasenkova, N. (2015) Наука и образование Новое измерение. Педагогика и психология, III (31), выпуск : 61, 2015. Rose Hill Ltd., Будапешт.

Голиш, Г. М. and Кірєєва, В. О. and Лисиця, Л. Г. (2015) Воєнно-історичні студії викладачів Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (1995–2015 рр.) : анот. бібліогр. покажч. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси.

Тарасенкова, Н. А. and Vámos, X. and Barkáts, J. (2015) Наука и образование Новое измерение. Экономика, 2015,1 (72). Общество культурного и научного прогресса в Центральной и Восточной Европе, Будапешт.

Шпак, Л. О. and Чудаєва, І. Б. and Ус, Г. О. and Павленко, Л. І. and Сарана, Л. А. and Маниліч, М. І and Штогринець, Н. В. and Лишко, С. В. and Пригодюк, О. М. and Миленький, В. М., and Шулежко, О. П. and Щербина, С. І. and Крамаренко, О. А. and Яценко, В. М. and Яценко, О. В. and Задорожний, І. С. and Козловська, С. Г. and Катасонов, А. В. and Задорожний, С. В. and Дешевенко, Л. П. and Дьячук, І. В. and Сукач, О. М. and Романенко, Н. В. and Антонова, І. В. and Гордієнко, Л. А. and Пріхно, І. М. and Коваль, В. В. and Манькута, Я. Н. and Манькута, Я. Н. and Наконечна, О. А. and Джолохава, Дж. and Петрук, С. В. and Веретельник, В. В. and Германенко, Л. М. and Лелеко, І. Г. and Оксьом, І. Г. (2015) Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал : Вип. 2. Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. Серія: економіка і менеджмент, Черкаси.

This list was generated on Wed Jul 24 15:44:30 2024 EEST.