Items where Subject is "Комп'ютерні науки
Комп'ютерні науки"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
  • Subjects (183)
    • Комп'ютерні науки (183)
Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | C | G | H | K | S | V | Y | Є | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Х | Ч | Ш | Ю | Я
Number of items at this level: 183.

B

Bohace, P. and Hudecek, M. (2020) Sciences of Europe. Czech Republic, Praha.

C

Chernysh, R. and Pogrebnaya, V. L. and Montrin, I. I. and Koval, T. V. and Paramonova, O. S. (2020) Development of Internet communication and social networking in modern conditions: institutional and legal aspects. Revista san Gregorio. pp. 79-87.

Chernysh, R. and Pogrebnaya, V. L. and Montrin, I. I. and Koval, T. V. and Paramonova, O. S. (2020) Formation and application of communication strategies through social networks: legal and organizational aspects = Формування та застосування стратегії комунікації через соціальні мережі: правові і організаційні аспекти. International Journal of Management, 11 (6). pp. 476-488.

G

Guk, V. and Stetsenko, A. (2017) Method of mathematical processing of results in powerlifting for determining the greatest athletes in the overall score. Вісник Черкаського університету. Серія Прикладна математика. Інформатика (№ 1-2). pp. 3-15.

H

Hanjetschko, W. (2016) Zur Internetnutzung beim Studium der theoretischen philologischen Facher. Deutsche Sprache in der Ukraine: Kontinuitaten und Entwicklungen: Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів. pp. 49-50.

K

Kravchenko, O. and Plakasova, Z. and Gladka, M. and Karapetyan, А. and Besedina, S. (2020) Application of information technologies for semantic text processing. Scientic Journal of Astana IT Universiti. pp. 18-31.

Kuzmuk, V. V. and Suprunenko, O. A. (2014) The means for the description of information flows in dynamic models of medical hardware-software systems. Theoretical and Applied Science, Vol 15 (№ 7). pp. 11-18.

S

Suprunenko, O. (2021) Combined approach architecture development to simulation modeling of systems with parallelism. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. pp. 74-82.

V

Vámos, X. and Barkáts, J. and Тарасенкова, Н. А. (2015) Наука и образование Новое измерение. Педагогика и психология, III (28), выпуск : 55, 2015. Будапешт, Rose Hill Ltd.

Y

Yukhymenko, О. and Yarmilko, А. (2011) The computer training and controlling complex for teaching mathematics ( Комп’ютерний навчально-контролюючий комплекс для вивчення математичних дисциплін ). Proceedings of the Fifth International Conference «New Information Technologies in Education for All: Life-Long Learning» (ITEA - 2011), Kyiv, 22-23 November 2011. pp. 189-192.

Yukhymenko, О. and Yarmilko, А. (2010) The peculiarities of designing and applying of the ict means in vocational school (Особливості розробки та впроводження засобів ІКТ у професійно-технічному навчальному закладі). П’ята міжнародна конференція «Нові інформаційні технології в освіті для всіх» 23-25 листопада 2010 Київ, Україна. pp. 268-271.

Є

Єфіменко, Н. А. and Лега, Ю. Г. (2004) Моделі та алгоритми автоматизованого оперативного номенклатурно-календарного планування дискретних виробництв (автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології) : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Other thesis, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.

І

Іванов, М. О. and Ярмілко, А. В. (2021) Аналіз динаміки об'єктів за технологією RTLS. Інформаційні моделюючі технології, системи та комплекси (ІМТСК-2021) : збірник матеріалів Третьої міжнародної науково-практичної конференції (27-28 травня 2021, м. Черкаси). pp. 147-149.

Іванова, І. А. and Нестеренко, О. А. (2019) Тематичні особливості мультимедійного сторителінгу. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXI Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 334-335.

А

Антоненко, І. С. (2020) Відеогра як об'єкт права інтелектуальної власності: сучасний стан та особливості правової охорони. Інтелектуальна власність та кібербезпека: погляд з ХХІ століття : збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (15 травня 2020 р.). pp. 110-115.

Астапова-Вязьмина, Е. И. (2018) Семиотическая модeль общения и рассуждения на примере онлайн-игры в социальной сети Facebook. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 2). pp. 76-84.

Атаманчук, Ю. М. (2009) Державне управління освітою в умовах інформаційного суспільства. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№157). pp. 9-13.

Атамась, В. Р. and Сокуренко, О. М. (2021) Щодо проблеми визначення поняття «кіберзлочини» та «кіберзлочинність». Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, Черкаси, 21 травня 2021 р. / редкол. : С. В. Джолос, В. М. Мойсієнко, Ю. С. Кононенко. pp. 106-110.

Атлягузова, Е. И. (2009) Формирование у студентов технологических компетенций в области автоматизированного проектирования. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (163). pp. 31-34.

Б

Бабко, Р. Б. and Бєсєдіна, С. В. (2020) Web-орієнтована інформаційна система пошуку цікавих місць. Jurnal-AITU, Т. 2 (№ 51). pp. 34-37.

Бардадим, О. В. (2021) Цифрова інфраструктура в Україні. ХV Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів «Теоретичні та практичні дослідження молодих науковців» (01–03 грудня 2021 року) : матеріали конференції / за ред. Є. І. Сокола. pp. 327-328. ISSN 978-617-05-0264

Бардадим, О. В. (2022) Віртуальні лабораторії як засіб візуалізації навчального метаріалу. Авіація, промисловість, суспільство [Електронний ресурс] : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 12 трав. 2022 р.) / ред. кол. : В. В. Сокуренко [та ін.]. pp. 242-245.

Бардадим, О. В. (2020) Історія використання освітніх технічних засобів навчання. Теоретичні та практичні дослідження молодих науковців: ХIV міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів (01–04 грудня 2020 року). pp. 428-429.

Бардадим, О. В. (2022) Формування інформаційно-цифрової компетентності викладача природничих наук за допомогою онлайн-ресерсу РНЕТ. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2022" : зб. матеріалів XXIV Всеукр. конф. молодих учених, Черкаси, 27-28 квітня 2022 р. pp. 450-455.

Бардадим, О. В. (2020) Цифрові засоби навчання. Сучасні тенденції розвитку педагогіки, психології та соціальної роботи : матеріали Міжнародної науково-практичної університет імені Богдана Хмельницького. Черкаси. pp. 15-19.

Бардадим, О. В. (2021) Цифрові компетентності як базовий складник при підготовці вчителів природничого напряму. Проблеми розвитку професійних компетентностей вчителів природничо- математичного напрямку : збірник тез доповідей Всеукраїнської науково- практичної конференції (23 грудня 2020 року, м. Дніпро). pp. 74-78.

Бардадим, О. В. (2018) Використання ІКТ на уроці. Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників : інтернет-семінари. pp. 1-3.

Бардадим, О. В. (2021) Розвиток інновацій: цифрова революція. Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Кременчук, 12 трав. 2021 р.) : у 2 ч., Ч. 1. pp. 162-164.

Бардадим, О. В. (2022) Дидактичні можливості використання онлайн-ресурсів. Особистісно-професійний розвиток здобувачів вищої освіти в постнекласичній парадигмі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції м. Черкаси, 19 – 20 травня 2022 року. pp. 8-9.

Бардадим, О. В. (2022) Формування інформаційно-цифрової компетентності викладачів природничих наук: інтегрований підхід. Молодь і ринок. pp. 138-144.

Бардадим, О. В. (2021) Кількісне забезпечення сучасними інформаційно-цифровими засобами у ЗНЗ у період 2015-2020 років. Глухівські читання - 2021. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук : збірник матеріалів ХІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції / За заг. ред. А.С. Полякова. pp. 22-24.

Бардадим, О. В. (2020) Формування компетенцій роботи з літературними джерелами за допомогою інструменту Wikipedia при підготовці студентів ВНЗ. Наука та інноватика: вітчизняний і світовий досвід: Збірник матеріалів VІ Круглого столу, Черкаси, 13 травня 2020 р. pp. 86-88.

Барджадзе, Р. В. and Гнатенко, Т. С. (2017) Вплив комп’ютерних технологій на розвиток логічного мислення студентів ВМ(Ф)НЗ. Science and life: proceedings of articles the international scientific conference. Czech Republic, Karlovy Vary - Ukraine, Kyiv, 22 December 2017. pp. 98-104.

Батюк, Л. В. and Кізілова, Н. М. (2019) Дослідження течій бінгамівських нанорідин по мікроканалах. Вісник Черкаського університету. Серія Прикладна математика. Інформатика (№ 2). pp. 4-10.

Бегас, Л. Д. (2008) Історія вивчення та пошуку нових методів подолання заїкання. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 126). pp. 18-22.

Безпальчук, В. М. and Королюк, С. С. and Богатирьов, О. О. (2010) Комп’ютерне моделювання спінодального розпаду та впорядкування кінетичним середньопольовим методом. Вісник Черкаського університету. Серія Прикладна математика. Інформатика. (№ 172). pp. 5-9.

Бенькович, Є. Р. (2009) Програмні комп'ютерні системи як невід'ємна складова підготовки майбутнього економіста до професійної діяльності. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (166). pp. 17-20.

Бичова, І. В. and Чередниченко, В. В. (2017) Особливості криптографічного захисту ділової документації. Перспективи управлінської діяльності суб’єктів господарювання в контексті економічної безпеки : матеріали міжнародного форуму з безпеки, Черкаси, 25-27 травня 2017 р. pp. 214-216.

Бобир, Н. В. and Білик, В. В. (2017) Інформаційна безпека підприємства – як складова економічної безпеки. Перспективи управлінської діяльності суб’єктів господарювання в контексті економічної безпеки : матеріали міжнародного форуму з безпеки, Черкаси, 25-27 травня 2017 р. pp. 217-219.

Бойко, С. М. and Овсієнко, Л. О. (2019) Особливості організації Інтернет-дискурсу. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXI Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 446-447.

Боть, Л. П. and Луценко, Г. В. (2009) Автоматизована інформаційна система дистанційної підтримки навчальної дисципліни. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (164). pp. 63-67.

Брик, І. І. and Дідук, В. А. (2019) Розробка автоматизованої системи для керування споживання електроенергією. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 227-228.

Бєсєдіна, С. В. (2020) Використання у освітньому процесі сервісів Google як інноваційних засобів хмарних технологій. Jurnal-AITU, Т. 2 (№ 51). pp. 127-129.

Бєсєдіна, С. В. (2020) Особливості використання технології RMI, DCOM та CORBA для побудови розподілених систем. Jurnal-AITU, Т. 2 (№ 51). p. 13.

В

Веретельник, В. and Бєсєдіна, С. В and Моргун, М. (2019) Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання" : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 20-25 травня 2019 року Івано-Франківськ. Голіней О. М., Івано-Франківськ.

Вовк, В. О. and Нестеренко, О. А. (2019) Мультимедійні публікації комерційного спрямування. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXI Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 330-331.

Г

Гадецька, З. М. (2019) Оцінка ризику банкрутства банків України сучасним методом штучних нейронних мереж. Економіка і суспільство (№ 20). pp. 753-761.

Гнесюк, Б. А. and Супруненко, О. О. (2013) Методи динамічної верифікації програмного коду на основі інтерпретацій мереж Петрі. Восточно-европейский журнал передовых технологий (№ 1/2). pp. 24-27.

Гребенович, Ю. Є. and Онищенко, Б. О. and Супруненко, О. О. (2015) Методичні рекомендації до виконання та оформлення курсових робіт з дисциплін “Основи програмування”, “Програмування та алгоритмічні мови”, “Алгоритмізація та програмування” для студентів напрямів підготовки «Комп’ютерні науки», «Програмна інженерія» та «Системний аналіз» усіх форм навчання. [Teaching Resource]

Гребенович, Ю. Є. and Онищенко, Б. О. and Супруненко, О. О. (2015) Методичні рекомендації до виконання та оформлення курсових робіт з дисциплін «Основи програмування», «Програмування та алгоритмічні мови», «Алгоритмізація та програмування» для студентів напрямів підготовки 050101 – «Комп’ютерні науки», 050103 – «Програмна інженерія» та 040303 – «Системний аналіз» усіх форм навчання. [Teaching Resource]

Гриценко, В. Г. and Ожиндович, Л. М. and Поліщук, М. М. and Ромадін, Р. В. (2014) ІАСУУ «Абітурієнт». [Teaching Resource]

Гриценко, В. Г. and Ожиндович, Л. М. and Поліщук, М. М. and Ромадін, Р. В. (2014) ІАСУУ «Студент». [Teaching Resource]

Грищенко, О. А. (2008) Роль інновацій в інженерно-педагогічній освіті. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 126). pp. 47-52.

Губа, Б. Р. (2019) Проблема формування інформаційної культури особистості у психолого-педагогічних науках. Розвиток професіоналізму сучасного педагога в постнекласичній парадигмі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції м. Черкаси, 9 – 10 квітня 2019 року. pp. 150-151.

Губенко, О. В. and Літвінов, Р. Р. and Олексюк, Б. Ю. and Поліщук, Д. С. and Сухіна, А. С. and Ярмілко, А. В. (2021) The.Громадянин": конкурсний проєкт на хакатон "Місто нових ідей". Інформаційні моделюючі технології, системи та комплекси (ІМТСК-2021) : збірник матеріалів Третьої міжнародної науково-практичної конференції (27-28 травня 2021, м. Черкаси). pp. 139-141.

Гук, В. І. (2010) Математичний аналіз : методичний посібник. [Teaching Resource]

Гук, В. І. (2008) Стохастичні методи імітаційного моделювання економічних систем. [Teaching Resource]

Гук, В. І. (2013) Теорія випадкових процесів : методичний посібник. [Teaching Resource]

Гук, В. І. (2010) Лінійна алгебра : метод. посіб. [Teaching Resource]

Гук, В. І. (2010) Вища математика : методичний посібник, Ч. 1. [Teaching Resource]

Гук, В. І. (2010) Вища математика : методичний посібник, Ч. 2. Східноєвропейський ун-т економіки і менеджменту, Черкаси.

Гук, В. И. (2012) Алгоритмы численного определения временных характеристик сигналов акустической эмиссии. Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки. (№ 6). pp. 73-88.

Гук, В. И. (2008) Математическое моделирование экономической динамики производственного предприятия при непрерывном представлении. Інформаційні технології в освіті, науці і техніці : матеріали VI Всеукраїнської конференції молодих науковців ІТОНТ-2008: 5-7 травня 2008 р. p. 64.

Гук, В. И. and Наконечная, О. Л. (2008) Об одной динамической модели производственно-сбытовой системы. Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки (№1). pp. 42-53.

Гурин, І. І. and Денисенко, В. С. (2019) Особливості реалізації моделі Уілсона управління запасами засобами Microsoft Excel. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXI Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 81-83.

Д

Данилюк, С. С. (2009) Лексико-семантичні характеристики англомовних електронних текстів персональних веб-сторінок лінгвістів. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 169). pp. 45-52.

Добридень, А. В. (2008) Впровадження інформаційних технологій у навчальний процес. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 131). pp. 54-58.

Долошицька, Т. А. and Федоренко, О. Д. (2019) Різновиди рекламних слоганів за функційною спрямованістю. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXI Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 332-334.

Дудар, А. В. and Пакушина, Л. З. (2018) Гаджет-адикції молоді як проблема медико-соціально- педагогічного характеру. Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2018» / XX Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 490-491.

Дєєв, К. С. (2017) Моделювання абстрактного мережевого пакетного фільтра з можливістю класифікації однорангової взаємодії. Вісник Черкаського університету. Серія Прикладна математика. Інформатика (№ 1-2). pp. 101-109.

Ж

Жупинас, А. А. and Коваль, С. В. (2019) Інтеграція користувацького контенту в маркетинг. Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2018» / XX Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 66-68.

З

Згуровський, М. З. and Панкратова, Н. Д. (2007) Основи системного аналізу : підручник для студ. вищих навчальних закладів. Видавнича група ВНV, Київ.

Зобенько, Н. А. (2016) Особливості використання мультимедійних технологій у вищій школі. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 15). pp. 43-47. ISSN 2076-586Х

Зражевська, Н. І. (2010) Комунікаційні технології : лекції. [Teaching Resource]

К

Калініченко, Б. М. (2020) Інформаційна війна: чинники ескалації і засоби протидії. Other. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Київ.

Клімчук, М. С. and Надточій, О. Л. (2018) Візуальні засоби інформаційної війни в соціальній мережі «Фейсбук». Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2018» / XX Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 69-71.

Кодола, М. В. and Титаренко, О. І. (2019) Комп’ютерні лінгвістичні ігри як новітній засіб вивчення іноземної мови. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXI Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 414-415.

Комашко, Н. В. (2009) Використання комп'ютерної графіки у підготовці майбутніх фахівців образотворчого мистецтва. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (142). pp. 58-60.

Кравченко, Е. Л. and Ярмілко, А. В (2021) Формування аудіовізуального портрету емоційних станів. Інформаційні моделюючі технології, системи та комплекси (ІМТСК-2021: збірник міжнародної науково-практичної конференції (27-28 травня 2021, м. Черкаси). pp. 121-123.

Кравченко, О. В. and Кучеренко, Р. Ю. and Данченко, О. Б. and Бесєдіна, С. В. (2020) Розробка системи IOT рішень для клімат контролю процесу виготовлення молочної продукції. Sciences of Europe, VoL. 2 (51). pp. 69-75.

Кравченко, О. В. and Степанов, М. М. and Бесєдіна, С. В. and Мєзєнцева, О. О. and Телічко, Н. О. (2020) Методи і моделі визначення сумісності управління командою ІТ-проєктів. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики (4(35)). pp. 266-276.

Кравченко, О. В. and Степанов, М. М. and Бесєдіна, С. В. and Мєзєнцева, О. О. and Телічко, Н. О. (2020) Methods and models of determining compatibility management team IT-projects = Методи і моделі визначення сумісності управління командою ІТ-проєктів. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики (№4(35)). pp. 266-276.

Кравчук, О. В. (2008) Ефективність підготовки майбутніх учителів до застосування інформаційно-комп'ютерних технологій на уроках природознавства та громадянської освіти. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 129). pp. 51-54.

Круць, І. Л. and Ніколаєску, І. О. and Ляховець, О. О. (2020) Педагогічні умови формування інформаційної компетентності майбутніх вихователів ЗДО : магістерська робота. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси.

Кузнєцов, Ю. М. and Косенюк, Г. В. (2019) Роль інновацій при підготовці фахівців у сфері інтелектуальної власності. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (17 травня 2019 р.) / За заг. ред. О.В. Черевка, О.П. Орлюк. pp. 18-24.

Кузнєцова, Н. О. (2019) Різновиди інформаційних жанрів в онлайн-медіа. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXI Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 335-337.

Кузьмук, В. В. and Кузьмук, А. В. and Супруненко, О. А. and Тараненко, Е. А. (2011) Модифицированные сети Петри и современные методы моделирования параллельных процессов в сложных системах. Управління розвитком складних систем. pp. 66-72.

Кузьмук, В. В. and Парнюк, А. М. and Супруненко, О. О. (2011) Класифікація мереж Петрі та приклади їх застосування для розв'язання прикладних задач. Восточно-европейский журнал передовых технологий. (№ 2/9). pp. 40-43.

Кузьмук, В. В. and Супруненко, О. О. and Кузьмук, А.В. (2011) Оценочные управляющие сети Петри (SBPN). Управління розвитком складних систем (№ 8). pp. 25-27.

Купрій, В. Я. and Коваль, С. В. (2019) Імерсивна журналістика в медіаполі. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXI Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 338-340.

Кучай, О. В. (2007) Впровадження в навчальний процес інформаційних технологій - необхідність сьогодення. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 115). pp. 29-33.

Кучай, О. В. (2008) Психолого-педагогічні проблеми комп'ютеризації навчання. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 119). pp. 51-54.

Кучай, О. В. (2008) Упровадження нових інформаційних технологій в освіті. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 129). pp. 55-58.

Л

Лавріщева, К. М. (2008) Програмна інженерія : підручник. Академперіодика, Київ.

Лисенко, Н. В. (2020) ІТ у фармації – складова реалізації міждисциплінарного підходу у підготовці майбутніх фармацевтів. Scientific Collection «InterConf» (№1(34)). pp. 476-479. ISSN 978-0-643-12109-6

Литвинов, В. В. and Ярмилко, А. В. (2013) Многопараметрическое адаптивное управление технологическим процессом электронно-лучевой сварки. Математичні машини і системи (№ 2). pp. 130-138.

Любченко, К. (2014) Використання комп'ютера при навчанні нейронної мережі за методом Хебба. Двадцять четверта березнева наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах : Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій, 11 -27 березня 2013 р. pp. 192-194. ISSN 978-966-353-375-9

Любченко, К. (2015) Задача пошуку підрядка в рядку у мові PROLOG. Двадцять шоста наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах : Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій / За ред. В.В. Масненка. pp. 173-174.

Лісінський, Я. М. (2018) Правова природа штучного інтелекту. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами VІI Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (27 квітня 2018 р.) / За заг. ред. О.В. Черевка, О.П. Орлюк, 2018. pp. 63-66.

М

Максименко, О. О. and Коломієць, О. Г. (2018) Використання інформаційних технологій у соціальній роботі. Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2018» / XX Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 498-500.

Мельниченко, О. В. (2020) Засади використання штучного інтелекту в контролі підприємств. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія Економічні науки (№ 1). pp. 100-108.

Мисюра, О. О. and Бєсєдіна, С. В. (2019) Синтез та дослідження властивостей тригерів (Synthesis and exploring properties of JK flip-flops). Інформаційні моделюючі технології, системи та комплекси (сучасний стан та шляхи розвитку інформаційних технологій, технологій моделювання інформаційних та інтелектуальних систем і комплексів у соціумі) : матер. I міжнар. наук.-практ. конф. ІМТСК-2019. pp. 29-34.

Михайленко, Ю. І. and П’янзін, С. Д. (2019) Соціокультурний аналіз руху New Age. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 134-136.

Мормуль, О. І. and Ярмілко, А. В. (2021) Моделювання динамічних параметрів багатоагентної сцени за результатами візуального спостереження руху агентів. Інформаційні моделюючі технології, системи та комплекси (ІМТСК-2021) : збірник матеріалів Третьої міжнародної науково-практичної конференції (27-28 травня 2021, м. Черкаси). pp. 24-26.

Мізерна, М. П. and Піньковська, О. С. (2018) Комп’ютерні технології в навчанні письмового перекладу науково-технічних текстів. Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2018» / XX Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 214-215.

Н

Небилиця, С. І. and Надточій, О. Л. (2019) Засоби візуалізації інформації в онлайнових виданнях. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXI Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 340-342.

Негер, О. М. (2019) Захист авторських прав в мережі інтернет. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (17 травня 2019 р.) / За заг. ред. О.В. Черевка, О.П. Орлюк. pp. 93-96.

Нестеренко, Н. and Костюк, Т. П. (2019) Популяризація спадщини Шекспіра у сучасному кіберпросторі. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXI Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 539-540.

Нікітюк, В. С. and Бєсєдіна, С. В. (2019) Програмна реалізація мінімізації булевих функцій за допомогою методів Квайна та Квайна-Мак-Класкі. Інформаційні моделюючі технології, системи та комплекси (сучасний стан та шляхи розвитку інформаційних технологій, технологій моделювання інформаційних та інтелектуальних систем і комплексів у соціумі) : матер. I міжнар. наук.-практ. конф. ІМТСК-2019. pp. 37-40.

Нікітюк, В. С. and Бєсєдіна, С. В. (2020) Актуальність використання комп’ютерної графіки та WEB-дизайну. Jurnal-AITU, Т. 2 (№ 51). p. 57.

О

Опалінська, Ю. П. and Назаренко, Г. А (2019) Мультимедійні технології у дошкільній освіті. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 305-307.

Отамась, В. В. (2015) Використання кластеризації зображень при обробці рентгенівських знімків. Інформаційні технології: теорія, інновації, практика: міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 15-18 грудня 2015: тези доп. (№ 2). pp. 1-2.

П

Павленко, А. О. and Зорочкіна, Т. С. (2019) Інформаційно-комунікаційні технології, як засіб навчання математики у сучасній початковій школі. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 308-310.

Павленко, А. О. and Коваленко, О. А. (2019) Позитивний вплив комп’ютерних технологій на розвиток дітей дошкільного віку. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 307-308.

Павлов, А. В. and Павлов, В. А. and Теленик, С. Ф and Малюков, П. Н. and Пищаева, Н. Н. and Зайченко, Ю. П. and Надеран, Е. and Кузьмук, А. В. and Кузьмук, В.В and Супруненко, О. А. and Салапатов, В. І. and Нечипоренко, О. М. (2011) Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка : зб. наук. пр. Век+, Київ.

Пархоменко, Г. А. and Пархоменко, О. А. and Супруненко, О. О. and Парнюк, А. М. (2012) Системний аналiз та iнформацiйнi технологiї: матерiали 14-ї Мiжнародної науково-технiчної конференцiї SAIT 2012, Київ, 24 квiтня 2012 р. ННК “IПСА” НТУУ “КПI”, Київ.

Петренко, Т. С. and Прощаликіна, А. М. (2018) Технологія блокчейн: особливості та перспективи розвитку. Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2018» / XX Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 96-99.

Плетенчук, Р. С. and Пакушина, Л. З. (2019) Особливості дітей-кібербуллерів. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 386-388.

Плотніков, А. В. and Супруненко, О. О. (2011) Модель накопичення досвіду лікаря в експертних системах. Восточно-Европейский журнал передовых технологий (№ 1/2). pp. 62-64.

Повідайчик, О. С. (2008) Застосування інформаційних технологій математичної обробки статистичних даних у процесі формування інформаційної культури майбутніх соціальних працівників. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№121). pp. 102-106.

Порубльов, І. М. (2018) Дискретна математика : навч. посіб. для студентів 1-го курсу бакалаврату галузі знань «Інформаційні технології» та споріднених. [Teaching Resource]

Порубльов, І. М. and Шемшур, В. М. (2018) Збірник задач та їхніх розв'язків, обласних, районних (міських) олімпіад з інформатики Черкаської області (2012-2018 р.р.). [Teaching Resource] (In Press)

Р

Рабцун, Н. С. and Нікітська, Ю. М. and Ніколаєску, І. О. (2020) Педагогічні умови застосування мультимедійних засобів навчання у роботі з дітьми дошкільного віку : магістерська робота. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси.

Растригіна, А. М. and Дьомін, С. П. (2008) Втілення комп'ютерних технологій в процес підготовки майбутнього фахівця-музиканта. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 126). pp. 120-123.

Рацул, А. В. (2008) Досвід впровадження інформаційних технологій у навчання іноземних мов в середніх загальноосвітніх закладах освіти. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 131). pp. 123-130.

Рудницький, В. М. and Бєсєдіна, С. В. and Кучук, Г. А. (2010) Дослідження і проектування драйверів операційних систем : навч. посіб. [Teaching Resource]

Рябуха, В. О. and Лугіна, О. В. and Ляховець, О. О. (2020) Технологія використання іноваційних ігрових методик як засіб формування інтелектуальних здібностей дітей дошкільного віку : магістерська робота. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси.

С

Савченко, А. and Ярмілко, А. В. (2015) Відображення та підтримка актуальності розкладу занять. Інформаційні технології: теорія, інновації, практика: міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 15-18 грудня. pp. 1-4.

Саєнко, Є. М. and Ярмілко, А. В. (2015) Швидкий пошук зображень за зразком. Сучасні тенденції розвитку системного програмування: наук.-практ. конф., 25-26 листопада 2015: тези доп.. p. 37.

Свідерській, М. Ю. and Ярмілко, А. В. (2015) Система віддаленого управління смартфоном. Сучасні тенденції розвитку системного програмування: наук.-практ. конф., 25-26 листопада 2015: тези доп.. p. 30.

Северинчук, А. А. and Тулуб, О. М. (2017) Ризики під час здійснення електронних платежів через систему WEBMONEY. Перспективи управлінської діяльності суб’єктів господарювання в контексті економічної безпеки : матеріали міжнародного форуму з безпеки, Черкаси, 25-27 травня 2017 р. pp. 270-271.

Семеног, О. (2017) Цифрові наративи в методичній підготовці майбутніх учителів української мови і літератури. Ч. 2. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти (№ 5). pp. 207-220.

Семчук, С. І. (2008) Вплив телебачення та комп'ютерних технологій на формування свідомості дітей дошкільного віку. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 119). pp. 103-108.

Сидоров, М. О. (2010) Вступ до інженерії програмного забезпечення. Видавництво Національного авіаційного університету "НАУ-друк", Київ.

Смагін, А. О. and Дідук, В. А. (2019) Розробка операційної системи для мережевих пристроїв моніторингу та керування виконавчими пристроями. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 229-231.

Старкова, О. В. and Міхеєв, А. В. (2019) Матеріали ХI-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Free and open source software» 19-21 листопада 2019 р. м. Харків. Харківський національний університет будівництва та архітектури,, Харків.

Стеценко, А. П. and Бєсєдіна, С. В. (2021) Аналіз криптовалют з використанням технології BLOCKCHAIN. Матеріали ХIII Міжнародної науково-практичної конференції «Free and open source software» 16-18 листопада 2021 р.. pp. 30-31.

Супруненко, О. А. (2015) Комбинированный инструментарий имитационного моделирования потоков работ на основе графовой модели (Combined tools simulation Workflow based graph models). Theoretical and Applied Science (№ 3). pp. 153-158.

Супруненко, О. О. (2011) Чисельні методи в інформатиці : навч. програм. [Teaching Resource]

Супруненко, О. О. (2010) Методичніі вказівки та індивідуальні завдання до самостійної роботи студентів з курсу “Чисельні методи в інформатиці". [Teaching Resource]

Супруненко, О. О. (2012) Аналіз вимог до програмного забезпечення : навчальна програма. [Teaching Resource]

Супруненко, О. О. (2009) Чисельні методи в інформатиці : курс лекцій. [Teaching Resource]

Супруненко, О. О. (2013) Парадигми імітаційного моделювання при дослідженні складних систем з паралелізмом. Восточно-европейский журнал передовых технологий (№ 5/4). pp. 63-67.

Супруненко, О. О. (2010) Методичні вказівки та індивідуальні завдання до самостійної роботи студентів з курсу “Чисельні методи в інформатиці”. [Teaching Resource]

Супруненко, О. О. (2012) Аналіз вимог до програмного забезпечення. [Teaching Resource]

Супруненко, О. О. (2021) Чисельні методи в інформатиці : навчальна програма. [Teaching Resource]

Супруненко, О. О. (2012) Розробка візуально-аналітичних засобів управління програмним проектом. Восточно-европейский журнал передовых технологий (№ 2/3). pp. 46-49.

Супруненко, О. О. and Онищенко, Б. О. (2010) Стандартизація проектів впровадження інформаційних комп’ютерних систем та технологій в медицину. Восточно-Европейский журнал передовых технологий, Т. 5 (№ 2). pp. 42-45.

Супруненко, О. О. and Пасєка, О. В. (2011) Застосування управляючих мереж Петрі для моделювання деяких задач теорії розкладів. Вісник Черкаського університету. Серія «Прикладна математика. Інформатика» (№ 194). pp. 121-127.

Супруненко, О. О. and Федейко, В. В. and Салапатов, В. І. and Попова, О. О. and Бєсєдіна, С. В. and Мисюра, Ю. О. and Нікітюк, В. С. and Дем’яненко, А. В. and Бушин, І. М. and Кириченко, Д. С. and Гребенович, Ю. Є. and Гриценко, В. В. and Жирякова, І. А. and Коверник, С. В. and Блакова, О. А. and Швець, В. П. and Розломій, І. О. and Кузнецов, А. В. and Рибак, Б. А. and Ярмілко, А. В. and Любченко, К. М. and Веретельник, В. В, and Загуляєва, А. В. and Осауленко, І. А. (2019) Інформаційні моделюючі технології, системи та комплекси (сучасний стан та шляхи розвитку інформаційних технологій, технологій моделювання інформаційних та інтелектуальних систем і комплексів у соціумі) : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції ІМТСК-2019. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси.

Сігетій, І. П. and Тимошенко, Ю. В. and Завгородня, Л. В. (2016) Основи управління інформацією в освітніх системах : навч. посіб. [Teaching Resource]

Т

Тимчук, Л. І. (2016) Перспективи та рекомендації щодо впровадження цифрових наративів у вітчизняні освітні практики. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 15). pp. 95-103. ISSN 2076-586Х

Тиха, А. Т. and Погрібна, О. О. (2019) Особливості знімання відео для соціальної мережі Instagram. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXI Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 372-374.

Тиха, А. Т. and Погрібна, О. О. (2018) SMM-реклама в соціальній мережі INSTAGRAM. Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2018» / XX Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 106-108.

Ткаченко, Е. В. and Василенко, М. П. (2019) Использование информационно-коммуникационных технологий на занятиях по языку. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXI Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 465-467.

Х

Хоменко, Ю. С. and Коваленко, О. А. (2018) Навчання учнів початкової школи правилам безпечної роботи в інтернеті. Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2018» / XX Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 431-433.

Ч

Чемерис, І. М. (2008) Комунікативно-маніпулятивні технології, прийоми та методи масмедіа (на прикладі британського газетного дискурсу). Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 131). pp. 157-163.

Черевко, В. О. and Корновенко, С. В. and Боєчко, Ф. Ф. and Білоножко, В. Я. and Гусак, А. М. and Десятов, Т. М. and Кібальник, Л. О. and Жаботинська, С. А. and Земзюліна, Н. І. and Кукурудза, І. І. and Лизогуб, В. С. and Ляшенко, Ю. О. and Мінаєв, Б. П. and Морозов, А. Г. and Пасєка, С. Р. and Поліщук, В. Т. and Чабан, А. Ю. and Шпак, В. П. and Яценко, Т. С. and Зачосова, Н. В. and Гаврилюк, М. Н. and Корновенко, Л. В. and Лут, О. А. and Нечипоренко, Л. А. and Нінова, Т. С. and Пашіс, Л. О. and Погрібний, І. І. and Салапатов, В. І. and Соколенко, С. В. and Спрягайло, О. А. and Туз, Л. Г. and Швидка, Л. В and Карауш-Кармазін, Н. М. and Павкін, Д. М. and Кресан, О. Я. and Радченко, О. Ю. and Зайцева, А. А. and Велівченко, В. О. and Вовк, О. І. and Сливка, Н. П. and Голубнича, О. І. and Токарчук, В. А. and Коваленко, Д. О. (2020) Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2020». Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси.

Черевко, О. В. and Масненко, В. В. and Мельниченко, В. М. and Голиш, Г. М. and Корновенко, С. В. and Чабан, А. Ю. (2016) Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького = The Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy / редкол. : О. В. Черевко (голова) [та ін.] ; упоряд. В. М. Мельниченко. Вертикаль, Черкаси.

Чоповенко, Л. М. and Чередниченко, В. В. (2017) Розвиток носіїв інформації в забезпеченні економічної безпеки. Перспективи управлінської діяльності суб’єктів господарювання в контексті економічної безпеки : матеріали міжнародного форуму з безпеки, Черкаси, 25-27 травня 2017 р. pp. 241-242.

Ш

Шаров, О. І. (2012) Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Системний аналіз». [Teaching Resource]

Шевченко, К. Г. (2020) Алгоритми інтелектуального пошуку в сервісі для онлайн-бібліотеки. Jurnal-AITU, Т. 2 (№ 50). p. 90.

Шевченко, К. Г. and Любченко, К. М. (2019) Сервіс для електронної бібліотеки з елементами інтелектуального пошуку. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 231-234.

Ю

Юхименко, О. В. and Ярмілко, А. В. (2010) Психолого-педагогічні аспекти формування навчального контенту з математики при застосуванні ІКТ у ПТНЗ. Проблеми математичної освіти: матеріали Міжнародної науково-методичної конференції „Проблеми математичної освіти” (ПМО - 2010), м. Черкаси, 24-26 листопада 2010 р. pp. 386-387.

Юхименко, О. В. and Ярмілко, А. В. and Заскалета, С. Б. (2007) Програмний навчально-контролюючий комплекс “GIST TEST” як засіб забезпечення профільної підготовки учнів ПТНЗ. Проблеми математичної освіти: Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції „Проблеми математичної освіти” (ПМО – 2007), м. Черкаси, 16-18 квітня 2007 р. pp. 96-97.

Юхименко, О. В. and Ярмілко, А. В. and Заскалета, С. Б. (2009) Програмний навчально-контролюючий комплекс “GIST TEST” як засіб забезпечення профільної підготовки учнів ПТНЗ. Профільне навчання: проблеми, перспективи, шляхи реалізації: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Черкаси, 29-30 квітня 2009 р. pp. 131-134.

Юхименко, О. В. and Ярмілко, А. В. and Заскалета, С. Б. (2007) Використання програмного навчально-контролюючого комплексу “gist test” для забезпечення рівневої підготовки учнів з геометрії. Проблеми математичної освіти: Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції „Проблеми математичної освіти” (ПМО - 2007), м. Черкаси, 16-18 квітня 2007 р. pp. 96-97.

Юхименко, О. В. and Ярмілко, А. В. and Заскалета, С. С. (2009) Комп’ютерна підтримка методики навчання учнів розв’язуванню задач з геометрії. Математика (№ 23). pp. 17-20.

Я

Ярмілко, А. (2021) Імітаційне моделювання консолідованого руху автономних агентів. Проблеми зняття з експлуатації об'єктів ядерної енергетики та відновлення навколишнього середовища (INUDECO 21) : збірник матеріалів VІ Міжнародної конференції (27-29 квітня 2021, м. Славутич). pp. 304-306.

Ярмілко, А. В. (2021) Використання біонічних принципів при моделюванні руху угрупування автономних агентів. Інформаційні моделюючі технології, системи та комплекси (ІМТСК-2021) : збірник матеріалів Третьої міжнародної науково-практичної конференції (27-28 травня 2021, м. Черкаси). pp. 22-24.

Ярмілко, А. В. (2013) Формування стратегії керування технологічним модулем за даними поточного моніторингу та експрес-діагностики. Математичні машини і системи (№ 1). pp. 102-110.

Ярмілко, А. В. (2014) Отримання та інтерпретація пірометричних даних в задачах діагностики та управління технологічними процесами. Вісник Черкаського університету. Серія «Прикладна математика. Інформатика» (№ 38). pp. 70-80.

Ярмілко, А. В. (2019) Організація інформаційної взаємодії в ергатичних системах з гібридним інтелектом. нформаційні моделюючі технології, системи та комплекси (сучасний стан та шляхи розвитку інформаційних технологій, технологій моделювання інформаційних та інтелектуальних систем і комплексів у соціумі) ; матеріали I міжнародної науково-практичної конферен. pp. 89-92.

Ярмілко, А. В. (2013) Використання методів візуалізації у діагностиці та управлінні електронно-променевим мікрообробленням оптичних матеріалів. Вісник Чернігівського державного технологічного університету (№ 2(65). pp. 156-161.

Ярмілко, А. В. (2016) Підвищення інформативності растрових зображень у задачах управління та діагностики. Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС 2016: Одинадцята міжнародна науково-практична конференція. Тези доповідей (Жукин, 27 червня - 1 липня 2016 р.). pp. 421-424.

Ярмілко, А. В. and Багінський, М. Ю. and Приходько, Д. С. (2013) Вибір програмної платформи як засіб підвищення ресурсної ефективності та динамічних характеристик вбудованих систем реального часу. Science and Education a New Dimension: Natural and Technical Sciences, I(2) (№ 15). pp. 154-157.

Ярмілко, А. В. and Грабовський, В. В. and Бабак, О. Г. and Плешкань, А. М. (2015) Інтелектуалізація процесу електронно-променевої обробки оптичних матеріалів. Вісник ЧДТУ (№ 1). pp. 122-129.

Ярмілко, А. В. and Немов, Р. Г. (2018) Моделювання процесів синтезу елементарних логічних функцій підвищеної розрядності. Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС 2018: Тринадцята міжнародна науково-практична конференція. Тези доповідей (Київ - Чернігів - Жукін, 25-29 червня 2018 р.). pp. 309-310.

Ярмілко, А. В. and Нікітюк, В. С. (2020) Web-сервіс для дослідження динаміки автономних самокерованих модулів у процесі моделювання консолідованого руху. Інформаційні моделюючі технології, системи та комплекси (ІМТСК-2020) / Матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції (Черкаси, 27-29 травня 2020 р.). pp. 19-21.

Ярмілко, А. В. and Приходько, Д. С. (2013) Дослідження ефективності системи управління зі зміною стратегій. Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. pp. 77-81.

Ярмілко, А. В. and Приходько, Д. С. (2012) Формування стратегій поведінки інтелектуального модуля за його поточним станом. Сьома міжнародна науково-практична конференція “Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС 2012”. Тези доповідей. - Чернігів-Жукин, 25-28 червня 2012 р. pp. 386-390.

Ярмілко, А. В. and Розломій, І. О. and Косенюк, Г. В. (2020) Методи підвищення захищеності інформаційних потоків із застосуванням хешування. Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС 2020: тези доповідей П’ятнадцятої міжнародної науково-практичної конференції (29 червня – 01 липня 2020 р., м. Чернігів). pp. 205-208.

Ярмілко, Я. В. and Багінський, М. Ю. (2013) Забезпечення швидкої зміни моделі поведінки у вбудованих системах реального часу. Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського (№ 2). pp. 51-55.

This list was generated on Thu Feb 2 20:28:01 2023 EET.