Items where Year is 2009

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: G | W | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Ю | Я
Number of items: 322.

G

Gusak, A. M. and Vasylevska, A. O. (2009) Diffusion phase competition - fundamentals (Review). Вісник Черкаського університету. Серія Фізико-математичніі науки (№ 141). pp. 52-72.

W

Wierzba, B. and Danielewski, M. (2009) Stochastic searching of diffusivity in multicomponent alloys by hierarchical genetic strategy. Вісник Черкаського університету. Серія Фізико-математичніі науки (№ 141). pp. 14-19.

І

Івангородський, К. В. (2009) Класифікація джерел для аналізу етносоціальних процесів у Південній Київщині (друга половина XVI - перша половина XVII ст.). Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки (160-61). pp. 45-54. ISSN 2076-5908

Іванова, І. О. (2009) Підготовка студентів до роботи з наступності у фізичному вихованні дітей раннього віку. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (166). pp. 64-67.

Іванченко, Є. А. (2009) Система інтегративної професійної підготовки майбутніх економістів. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (157). pp. 71-78.

Іващенко, О. А. (2009) Підручник як засіб підвищення ефективності навчання. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 142). pp. 39-43.

Ігнатенко, І. А. (2009) Екологія тварин : навч. посіб. [Teaching Resource]

Ігнатенко, І. А. (2009) Етологія : навч. посіб. для студ. 3 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.040102 – біологія. [Teaching Resource]

Ігнатьєва, О. С. (2009) Віросповідна сутність протестантизму як предмет релігіє-знавчого дослідження. Вісник Черкаського університету (154). pp. 110-117.

Іржавська, А. П. (2009) Німецька окупація в історичній пам'яті східнослов'янських народів. Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки (160-61). pp. 194-199. ISSN 2076-5908

Іщенко, М. П. and Іщенко, О. М. and Руденко, І. І. (2009) Актуальні питання методології і критеріїв наукового пізнання. Вісник Черкаського університету (170). pp. 108-117.

Іщенко, О. С. (2009) Залежність акустичних характеристик голосних звуків української мови від темпу мовлення. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 140). pp. 15-24.

А

Александрова, И. (2009) Элементы водевильной поэтики в комедиях Н. В. Гоголя. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (158). pp. 69-74.

Амеліна, С. М. (2009) Культура діалогу як основна характеристика якості професійного спілкування. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (164). pp. 3-6.

Андрусів, Л. З. (2009) Взаємозв'язок символічного та раціонального в іконоборських рухах Київської Русі. Вісник Черкаського університету (170). pp. 125-133.

Андріяко, Т. Ю. (2009) Задоволення потреб споживачів продуктом освітньої діяльності (теоретичні аспекти). Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (163). pp. 3-9.

Арапов, О. В (2009) Теоретичні та методичні аспекти класифікації засобів народної фізичної культури. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (157). pp. 3-9.

Арапов, О. В (2009) Взаємозв'язок фізичного та духовного в традиціях українського народу. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (166). pp. 3-7.

Архипова, С. П. (2009) Акмеологічні аспекти становлення професіоналізму соціальних працівників. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (164). pp. 9-15.

Астапова-Вязьмина, Е. И. (2009) Семантико-семиотические аспекты концепции искусства Пауля Клее. Вісник Черкаського університету (170). pp. 82-92.

Атаманчук, Ю. М. (2009) Державне управління освітою в умовах інформаційного суспільства. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (157). pp. 9-13.

Атлягузова, Е. И. (2009) Формирование у студентов технологических компетенций в области автоматизированного проектирования. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (163). pp. 31-34.

Б

Бабенко, О. А. (2009) Формування інтонаційних умінь і навичок старшокласників на уроках української мови. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (157). pp. 13-19.

Бабина, Т. Г. (2009) Менталітет в контексті української філософії. Вісник Черкаського університету (170). pp. 134-142.

Бабій, І. М. (2009) Моральне виховання особистості. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (157). pp. 19-22.

Базильчук, Л. В. (2009) Дидактико-методичні основи навчання майбутнього вчителя образотворчого мистецтва художній кераміці. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (157). pp. 22-29.

Балабанова, К. Є. (2009) Основні характеристики комунікативної компетенції майбутнього фахівця. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (163). pp. 52-55.

Барабаш, В. А. (2009) Теоретичні засади громадянського виховання: стан і перспективи вивчення. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (166). pp. 7-12.

Бачинська, Є. М. (2009) Актуальність дослідження базових соціальних цінностей у педагогічній науці. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (166). pp. 12-17.

Бездрабко, В. В. (2009) Класифікація документів як теоретична проблема історичної науки : новітні здобутки. Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки (160-61). pp. 3-10.

Безлюдний, Р. О. (2009) До питання забезпечення соціально-педагогічної підтримки дітей з особливими потребами в США. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (157). pp. 29-32.

Белоусова, Н. (2009) Случайное и вечное в повести Н. В. Гоголя "Старосветские помещики". Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (158). pp. 65-69.

Бенькович, Є. Р. (2009) Програмні комп'ютерні системи як невід'ємна складова підготовки майбутнього економіста до професійної діяльності. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (166). pp. 17-20.

Беседіна, Э. В. (2009) Підготовка конкурентноспроможних перекладачів: аспект реалізації організаційно-педагогічних умов. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (166). pp. 20-24.

Бойко, А. І. (2009) Соціальні вимоги до реформування освіти. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (163). pp. 55-59.

Бойко, Я. В. (2009) Розселення переселенців у Північному Причорномор'ї : питома вага українського і російського етносів у регіоні (друга половина XIX - початок XX ст.). Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки (160-61). pp. 162-174. ISSN 2076-5908

Бондаренко, В. В. (2009) Соціально-комунікативна активність особистості молодшого школяра як психолого-педагогічна проблема. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (166). pp. 24-27.

Бочкарева, С. В. (2009) О развитии социально значимых качеств личности учащихся в процессе воспитательной работы. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (164). pp. 49-55.

Бріт, О. В. (2009) Методи визначення обсягів підготовки фахівців з вищою освітою як механізм державного регулювання фахового ринку праці. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (142). pp. 8-13.

Буркова, Л. В. (2009) Принципи застосування технології підготовки спеціалістів соціономічних професій. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (164). pp. 16-21.

Бутенко, О. Г. (2009) Повага до батьків як виховна проблема в історії педагогічної думки. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (157). pp. 32-35.

Біда, О. А. and Прокопенко, Л. І. and Бугакова, Л. О. (2009) Педагогічні ідеї А. С. Макаренка, В. О. Сухомлинського, О. А. Захаренка - наше минуле, сьогодення, майбутнє. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (142). pp. 3-5.

Білоконний, С.П. (2009) Організація керівництва педагогічною практикою - важлива умова формування рефлексивних умінь майбутнього вчителя. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (142). pp. 5-8.

В

Васик, О. В. (2009) Метричні книги як джерело інформації з історії німців Донбасу. Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки (160-61). pp. 54-60. ISSN 2076-5908

Василенко, М. П. (2009) Освітній контекст комунікативних лінгвістичних ідей у царині філософської думки. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 140). pp. 119-125.

Васильєва, К. І. (2009) Специфіка рецептивного процесу в умовах сучасної текстоцентричної парадигми. Вісник Черкаського університету (170). pp. 66-73.

Велівченко, В. Ф. (2009) Конверсативні імплікатури як комунікативно-прагматичний механізм вираження емоцій мовця (на прикладі сучасного англомовного художнього діалогічного тексту). Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 140). pp. 36-48.

Веретільник, О. (2009) Особливості реалізації авторського "я" у прозі Л. Кононовича. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (159). pp. 111-119.

Винник-Остапишин, В. Р. (2009) Формування ідей модерністичного символізму у творрчості Гната Михайличенка. Вісник Черкаського університету (170). pp. 90-98.

Висоцька, О. Є. (2009) Віртуалізація соціального у постмодерному суспільстві: від раціональної до постраціональної комунікації. Вісник Черкаського університет (154). pp. 5-14.

Вишневська, К. Г. (2009) Професійно-орієнтований підхід як засіб розвитку культури спілкування студентів на заняттях з іноземної мови. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (166). pp. 27-30.

Вовк, О. І. (2009) Проблема принципів засвоєння мовного матеріалу під час формування англомовної граматичної компетенції у студентів-філологів. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (166). pp. 31-34.

Вовкочин, Л. Ю, (2009) Едукаційному процесу загальноосвітньої школи - громадянський зміст. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (142). pp. 14-17.

Войченко, О. С. (2009) Громадянська культура як об'єкт вивчення вітчизняної та зарубіжної педагогічної науки. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (157). pp. 36-40.

Волик, Л. В. (2009) До питання типологізації педагогів-аніматорів. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (164). pp. 25-30.

Волкова, Н. В. (2009) Формування інформаційної культури студентів індустріально-педагогічних факультетів у процесі фахової підготовки. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (166). pp. 34-37.

Волошин, І. В. (2009) Науково-теоретичні засади релігієзнавчого аналізу філософсько-літературної спадщини Івана Франка. Вісник Черкаського університету (170). pp. 160-166.

Г

Гагаріна, Н. П. (2009) Формування основ життєвої компетентності дошкільників засобами морально-ціннісних якостей. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (166). pp. 37-40.

Гайдай, І. В. (2009) Особливості поведінки педагогічно занедбаних дітей та шляхи корекційної роботи з ними. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (157). pp. 40-44.

Галушко, М. М. (2009) Особливості ставлення до теми повсякденності в класичній традиції філософствування. Вісник Черкаського університету (154). pp. 55-62.

Гарбузова, І. В. (2009) Українське кооперативне шкільництво (кінець ХІХ - початок ХХ ст.): термінологічний аспект. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (157). pp. 44-48.

Гарнага, К. П. (2009) Діалогічне підгрунтя досократичної філософії. Вісник Черкаського університету (154). pp. 76-82.

Гейко, С. М. (2009) Іронія як цінність культури. Вісник Черкаського університету (154). pp. 104-110. (Submitted)

Гладка, Л. І. and Ляшенко, Ю. О. (2009) Дифузійна гомогенізація потрійної двофазної системи Fe-Ni-Cr. Вісник Черкаського університету. Серія Фізико-математичні науки (№ 141). pp. 79-90.

Голиш, Г. М. and Голиш, Л. Г. (2009) Становище неповнолітніх українців у період війни СРСР з Німеччиною 1941-1945 рр. : джерелознавчий аспект дослідження проблеми. Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки (160-61). pp. 67-77. ISSN 2076-5908

Головко, В. П. and Пономарьова, С. О. and Коваль, Ю. М. and Дроц, Є. О. (2009) Явище виділення сигналів термо-ерс при прямому мартенситному перетворенні у системі Fe-Ni. Вісник Черкаського університету. СеріяФізико-математичні науки (№ 141). pp. 37-40.

Голубнича, О. І. and Воропай, О. М. (2009) Висловлювання вибачення і комунікативна ситуація його функціонування. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 140). pp. 56-62.

Гора, В. А. (2009) Специфіка спілкування у колективі працівників оперативно-рятувальної служби МНС України. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (157). pp. 48-52.

Горбатюк, О. В. (2009) Роль М. М. Лисенка у формуванні змісту та методики вивчення історії в загальноосвітній школі України у 60-80-роки XX ст. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (166). pp. 40-46.

Горбач, Г. М. (2009) Психологічні особливості форм поведінки в конфліктній ситуації. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (142). pp. 17-20.

Горбач, Г. М. (2009) Деякі особливості педагогічного спілкування. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (163). pp. 59-62.

Гордійчук, А. В. (2009) Основні завдання розвитку освіти в Україні у контексті європейської інтеграції. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (142). pp. 20-22.

Гоцуляк, В. В. (2009) Вивчення сучасними вченими проблеми наукової школи. Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки (160-61). pp. 10-16.

Градовський, А. (2009) Творчість М. Гоголя у контексті європейської оповідної прози (на прикладі типологічної парадигми "Портрет" М. Гоголя - "Невідомий шедевр" О. Бальзака). Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (158). pp. 97-100.

Градовський, А. В. (2009) Основні принципи "епічного" театру Б. Брехта. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (159). pp. 193-202.

Гришенкова, Е. Г. (2009) Концептуальные основания формирования модели универсального специалиста-лингвиста в постиндустриальном обществе. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (164). pp. 55-59.

Грищенко, А. А. (2009) Інноваційні технології у лекційному курсі з міжнародної економіки. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (157). pp. 52-56.

Грищенко, О. А. (2009) Ділова гра як інноваційний метод педагогічної діяльності майбутнього викладача. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (157). pp. 57-60.

Гріневич, Г. Б. (2009) Генеза та становлення оукраїнського казацтва в дискусіях польських істориків міжвоєнного періоду. Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки (160-61). pp. 60-67. ISSN 2076-5908

Грінченко, Г. Г. (2009) Примусова праця в нацистській Німеччині : міжнародний проект збору документальних свідчень і проблеми аналізу біографічних інтерв'ю. Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки (160-61). pp. 27-44. ISSN 2076-5908

Гур'єва, В. В. (2009) Англійська мова для студентів-юристів : посібник. [Teaching Resource]

Гуріненко, І. Ю. (2009) Медіа-засоби навчання як спосіб соціалізації курсантів у навчально-виховному процесі. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (166). pp. 48-50.

Гусак, А. М. and Подолян О. М., О. М. (2009) Обернений ефект Кіркендала в моделі дифузійної повзучесті. Вісник Черкаського університету. Серія Фізико-математичні науки (№ 140). pp. 99-102.

Д

Денисюк, І. А. (2009) Виховне спрямування творів О. Кониського для дітей в аспекті становлення української національної школи. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (142). pp. 22-26.

Добродум, О. В. (2009) Канонізація Владіміра Путіна в Рунеті (деякі історичні аспекти). Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки (160-61). pp. 211-216. ISSN 2076-5908

Долинський, Б. Т. (2009) Сутність поняття "здоровий спосіб життя" у педагогіці вищої школи. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (142). pp. 26-31.

Драгієва, Л. В. (2009) Творчий потенціал майбутнього фахівця трудового навчання: стан та перспективи розвитку. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (163). pp. 66-70.

Драч, О. О. (2009) Російська студентка за кордоном (друга половина XIX - початок XX ст.) : мотивація, чисельність, повсякдення. Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки (160-61). pp. 174-179. ISSN 2076-5908

Ж

Жарепа, О. П. and Свириденко, О. О. (2009) Вимоги до професійної підготовки вчителя в Корсунь-Шевченківському педагогічному училищі ім. Т. Г. Шевченка на продуктивних ідеях творчої спадщини В. О. Сухомлинського. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (142). pp. 31-34.

Жукович-Дородних, Н. М. (2009) Експерементальна перевірка ефективності формування професійних умінь студентів економічних спеціальностей ВНЗ I-II рівнів акредитації в процесі фахової підготовки. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (163). pp. 76-81.

З

Заболотна, О. А. (2009) Концепт "часу" у порівняльно-педагогічних дослідженнях альтернативної освіти. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (157). pp. 60-64.

Завгородня, Л. В. (2009) Текстознавство : навч.- метод. рек. до курсу. [Teaching Resource]

Завгородня, Л. В. (2009) Структурно-граматична класифікація стереотипних словосполучень у публіцистичному дискурсі. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 140). pp. 62-68.

Завітренко, Д. Ж. (2009) Формування в майбутніх учителів технологій готовності до професійної орієнтації учнів 8-9 класів. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (166). pp. 51-55.

Зайцева, Н. В. and Зайцева, Л. В. and Шматко, О. А. (2009) Окалиностойкость сплавов системы Ni-Cr- Mo-W. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 141). pp. 41-51.

Зайцева, С. Л. (2009) Філософія мови і філософія людини: аналіз енергейних понять. Вісник Черкаського університету (154). pp. 98-104.

Запорожец, Т. В. (2009) Вплив кривизни на вакансійну підсистему нанооболонок. Вісник Черкаського університету. Серія Фізико-математичні науки (№ 141). pp. 103-112.

Зарва, В. (2009) Гоголь і М. Лєсков: типологічні сходження. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (158). pp. 100-106.

Зарицька, А. А. (2009) Становлення проблеми духовного потенціалу особистості в теорії і практиці педагогічної науки. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (164). pp. 30-34.

Зарума, О. Р. (2009) Договірна лексика у стандартних дієслівних словосполученнях (на матеріалі текстів міжнародних договорів). Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 140). pp. 76-83.

Захаренко, О. С. (2009) Педагогіка серця як основа превентивного виховання вконтексті діяльності авторської О. А. Захаренка загальноосвітньої школи С. Сахнівка. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (142). pp. 34-36.

Захаренко, О. С. (2009) Превентивний вплив школи на неблагополучні сім'ї у контексті творчої спадщини О. А. Захаренка. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (157). pp. 64-67.

Зеленько, В. В. (2009) Вербалізація психічних станів у драматичних творах Лесі Українки. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (166). pp. 55-59.

Земзюліна, Н. І. (2009) Становлення радянської кооперації в 20-х р. XX ст. : політико-правовий аспект. Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки (160-61). pp. 137-141. ISSN 2076-5908

Зорочкіна, Т. С. (2009) Неуспішність як наслідок процесу відставання у навчанні дітей молодшого шкільного віку. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 142). pp. 36-39.

Зорочкіна, Т. С. (2009) Гра як метод виховання молодших школярів. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (157). pp. 68-71.

Зорочкіна, Т. С. (2009) Підготовка вчителя початкових класів до роботи з обдарованими дітьми в зарубіжних країнах. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (166). pp. 59-63.

Зражевський, С. Ф. (2009) Особливості функціонування механізмів соціальної адаптації. Вісник Черкаського університету (154). pp. 44-54.

Зіноватна, О. М. (2009) Вища освіта в США: навчальний компонет у магістерських програмах різного типу. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (163). pp. 82-86.

И

Иванова, Н. (2009) Семантика образа русалки в творчестве романтиков: фольклорно-литературные сюжетные параллели. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (158). pp. 89-93.

К

Кавун, Л. (2009) "Романтика вітаїзму" як світобачення. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (159). pp. 5-14.

Кадол, Ф. В. (2009) Экологическая деятельность старшеклассников: сущность, структура и содержание. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (164). pp. 21-25.

Казакевич, Г. М. (2009) Кельтське військове найманство еллінської доби. Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки (160-61). pp. 157-162. ISSN 2076-5908

Казаков, Ю. М. (2009) Медіаграмотність сучасного фахівця як компонент професійної культури. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (157). pp. 78-82.

Калінічева, Г. І. (2009) Модернізація системи вищої освіти України в контексті національних пріоритетів XXI століття. Вісник Черкаського університету (154). pp. 23-30.

Каранда, М. В. (2009) Естетичні аспекти візуалізації деяких християнських теологем в сучасному кінематографі. Вісник Черкаського університету (170). pp. 42-51.

Кардаш, І. М. (2009) Культура та естетика мовлення як засіб формування професійних якостей майбутніх педагогів. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (163). pp. 86-90.

Карловська, Г. В. (2009) Навчання професійного читання у вищих навчальних закладах України. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 142). pp. 44-47.

Касьян, Т. К. (2009) Вплив мистецтва на людину. Краса як взаємозв'язок гармонійних категорій міри й числа. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (142). pp. 47-51.

Касян, А. І. (2009) Батуринська трагедія та Полтавська битва у сучасній візії українців і росіян. Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки (160-61). pp. 96-105. ISSN 2076-5908

Кикоть, В. (2009) Символ у творенні та перекладі підтексту поетичного твору. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (159). pp. 14-38.

Кир'ян, Т. І. (2009) Роль педагогічної спадщини братів Коломійченків у формуванні професійної компетентності майбутніх медичних працівників. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (142). pp. 51-54.

Киченко, А. (2009) Гений Гоголя. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (158). pp. 6-12.

Клименко, Т. А. (2009) Сільськогосподарське виробництво на Черкащині у другій половині XIX сторіччя. Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки (160-61). pp. 128-133. ISSN 2076-5908

Клименко (Синьоок), Г. (2009) Леонід Первомайський і Арсеній Тарковський: до проблеми традицій і новаторства (від естетичної позиції до формальних пошуків). Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (159). pp. 120-130.

Коваленко, В. (2009) "Український заживок Даринки" (психоаналітичні розмисли над оповіданням Івана Виргана "Даринка з братиком"). Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (159). pp. 148-155.

Коваленко, Л. Г. (2009) Про один із підходів до оптимізації процесу підготовки вчителів технологій. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (163). pp. 90-95.

Коваленко, О. І. (2009) Обдарованість як багатогранне явище. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (157). pp. 82-86.

Коваль, В. О. (2009) Професійна індивідуальність майбутнього вчителя української мови. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (157). pp. 86-90.

Козак, А. В. (2009) Культура перекладу майбутнього фахівця у контексті міжкультурної комунікації. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (164). pp. 34-38.

Козаченко, І. О. (2009) Теоретичні підходи до проектування компонентів навчання географії у загальноосвітній школі. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (142). pp. 54-58.

Козюра, О. (2009) Міф і історія у романі М. Павича "Хозарський словник". Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (159). pp. 174-184.

Колотова, О. (2009) Сучасне мистецтво: між "дзеркалом" і "задзеркаллям". Вісник Черкаського університету (170). pp. 34-42.

Коляда, Н. М. (2009) Соціокінетика дитинства: наука про дитячий рух. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (166). pp. 72-76.

Комашко, Н. В. (2009) Використання комп'ютерної графіки у підготовці майбутніх фахівців образотворчого мистецтва. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (142). pp. 58-60.

Кордюк, А. С. (2009) Особливості формування студентського колективу у ВНЗ. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (142). pp. 60-63.

Корновенко, Л. В. (2009) Способы разрешения конфликтной ситуации оскорбления в студенческой среде: опыт социолингвистического исследования. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 140). pp. 29-36.

Король, В. М. (2009) Позакласна робота в Сахнівській школі як складова навчально-виховного процесу. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (142). pp. 63-65.

Король, В. М. (2009) Лідер групи і лідерство. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (163). pp. 70-75.

Коростылева, А. А. (2009) Влияние системы повышения квалификации на развитие ключевых компетенций специалистов. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (163). pp. 20-26.

Корєшкова, С. П. (2009) Сумісне навчання як досвід інноваційних процесів в освіті Австралії. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (163). pp. 95-98.

Косенко, В. А. (2009) Розвиток пізнавальної самостійності молодших школярів в навчальному процесі. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (166). pp. 77-80.

Костюк, М. П. (2009) Педагогічні та психологічні особливості використання сучасних інноваційних педагогічних (Інформаційних) технологій у навчанні іноземних мов у ВНЗ. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (157). pp. 91-94.

Костюк, Т. (2009) Концепція мистецтва в романі Джека Лондона "Мартін Іден". Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (159). pp. 166-174.

Костюкова, О. М. (2009) Туристські ресурси, як один з визначних факторів регіонального розвитку готельної галузі. Прогресивні технології харчових виробництв, ресторанного та готельного господарства : зб. тез доп. І Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 35-річчю технолог. ф-ту, 23-24 квітня 2009 року. pp. 260-262.

Костюкова, О. М. (2009) Основні напрями діяльності товариства "Друзі дітей" в системі комуністичного виховання: 20-30 роки ХХ ст. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Серія Історія та географія. Вип. 36. pp. 19-25.

Костюкова, О. М. (2009) Взаємодія громадських об'єднань з трудовою школою в 20-30-х роках ХХ ст. в Україні. Історія та географія (34).

Костюкова, О. М. (2009) Діяльність міжнародної організації допомоги борцям революції в Україні в 20-х рр. XX ст. Вісник Черкаського університету . Серія Історичні науки. Вип. 160-161. pp. 142-146.

Кочерга, В. А. (2009) Гетьман Іван Мазепа - творець духовно-культурних засад Української державності. Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки (160-61). pp. 105-110. ISSN 2076-5908

Кошова, І. (2009) Микола Гоголь: Доля. Творчість. Любов. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (158). pp. 21-35.

Кошова, І. (2009) Євген Чикаленко і Володимир Винниченко: аспект особистий і літературний. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (159). pp. 66-82.

Кравцов, В. О. (2009) Педагогічна рефлексія як фактор формування методологічної культури майбутнього вчителя. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (142). pp. 65-70.

Кравчук, Л. В. (2009) Теоретичні засади визначення змісту поняття "моральне виховання". Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (166). pp. 84-88.

Красюк, І. О. (2009) Соціально-економічні, політичні й культурно-історичні умови становлення художньої освіти на Лівобережній Україні у XIX столітті. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (166). pp. 80-84.

Креденець, Н. Д. (2009) Модель формування професійної компетентності майбутнього фахівця легкої промисловості. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (157). pp. 95-100.

Кретов, П. В. (2009) Феномен незатишності людського існування у світі: символічний аспект. Вісник Черкаського університету (154). pp. 91-98.

Кретов, П. В. (2009) Символіка мовної гри: між перфекціонізмом та псевдо-проблематикою. Вісник Черкаського університету (170). pp. 143-152.

Крисенко, Д. С. (2009) Нафтовий чинник у іракській політиці США (1991-2003 рр.). Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки (160-61). pp. 206-211. ISSN 2076-5908

Кузьменко, Р. В. (2009) Основні моделі та пріоритети формування і розвитку соціальної політики України. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (142). pp. 70-75.

Кузьмінський, А .І. (2009) "Страшний є морок душі". Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (158). pp. 3-6.

Кукуленко-Лук'янець, І. В. (2009) Психологічні засади формування професійної самосвідомості жінки-викладача. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (142). pp. 75-78.

Кукуленко-Лукянець, І. В. (2009) Вплив Я-концепції на науково-педагогічну діяльність жінки. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (163). pp. 103-105.

Кулешова, Л. М. (2009) Модальность оценки в историческом тексте. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічніі науки (№ 140). pp. 93-103.

Культенко, В. П. (2009) Етико-антропологічна проблематика у російській релігійній філософії кінця XIX - початку XX століття. Вісник Черкаського університету (154). pp. 62-69.

Кулєшов, О. В. (2009) Теоретичні передумови сучасної аксіології. Вісник Черкаського університету (154). pp. 126-134.

Куліш, І. М. (2009) Деякі аспекти поняття "Іноземна мова спеціального призначення". Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (163). pp. 120-123.

Куліш, І. М. and Безкопильний, О. П. (2009) Англійська мова для студентів інститутів і факультетів фізичної культури. [Teaching Resource]

Куліш, Р. В. (2009) Інтерактивні підходи до організації педагогічної практики студентів вищих навчальних закладів. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки. pp. 38-43.

Купенко, О. В. (2009) Педагогічний принцип поступового розширення кола активності студентів. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (164). pp. 43-49.

Кучай, О. В. (2009) Обгрунтування основних понять категорії "професійна компетенція вчителя інформатики". Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (142). pp. 78-82.

Кучай, Т. П. (2009) Сільська школа - основний осередок екологічної освіти. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (142). pp. 82-84.

Кучер, Т. А. (2009) Візуалізація як форма естетизації молодіжної культури. Вісник Черкаського університету (170). pp. 59-66.

Кічук, Я. В. (2009) Формування правокомпетентнісного соціального педагога в умовах бінарної підготовки. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (166). pp. 67-72.

Кічук, Я. В. (2009) Педагогічні детермінанти формування правової компетентності майбутніх соціальних педагогів у вищій школі. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (163). pp. 26-30.

Л

Лаута, О. Д. (2009) Парадигмальні константи класичного ідеалу раціональності. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 109). pp. 122-128.

Лебедик, Л. В. (2009) Технологія проектування і реалізації педагогічної підготовки магістрів економіки. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (163). pp. 98-102.

Литвин, И. Н. (2009) Ассоциативно-метафорическая сфера концепта огонь в поэзии серебряного века. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 140). pp. 103-108.

Личковах, В. А. (2009) Естетосфера авангардизму. Вісник Черкаського університету (170). pp. 4-16.

Лонська, Л. І. (2009) Національний колорит звертань Миколи Гоголя. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (158). pp. 106-112.

Лосик, О. М. (2009) Візуалізація культури як феномен пам'яті (на прикладі концепції А. Варбурга). Вісник Черкаського університету (170). pp. 16-25.

Лук'янова, Л. Б. (2009) Психолого-педагогічні чинники екологічної самостійної пізнавальної діяльності студентів. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (166). pp. 90-95.

Лукьянова, М. И. and Безгин, А. А. (2009) Супервизорская поддержка педагога как пособ профилактики профессиональных деструкций. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (164). pp. 6-9.

М

Мазило, І. В. (2009) Управління залізничим транспортом України в період його відбудови (1943-1950-ті рр.). Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки (160-61). pp. 146-150. ISSN 2076-5908

Максимова, І. Ю. (2009) Візуалізація "я-ти" відношення у традиції християнської сповіді. Вісник Черкаського університету (170). pp. 73-82.

Малий, О. І. (2009) Балістичні стрибки в умовах ударного навантаження. Вісник Черкаського університету. Серія Фізико-математичні науки (№ 141). pp. 73-78.

Малихіна, С. В. (2009) Питання формування пізнавальної самостійності студентів у навчально-виховному процесі. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (166). pp. 95-97.

Мандрик, Л. М. (2009) Проблема виховання гендерної культури в загальноосвітніх навчальних закладах. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (166). pp. 97-101.

Мануйкін, О. (2009) Художня інтерпретація Запорізької Січі у повісті "Тарас Бульба" М. В. Гоголя. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (158). pp. 74-80.

Мартін, А. М. (2009) Аналіз навчальних планів з природничих дисциплін у середніх навчальних закладах II половина XIX - початок XX століття. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (166). pp. 102-105.

Марценішко, В. (2009) Втілення опозиції "свій-чужий" в повісті Миколи Гоголя "Тарас Бульба". Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (158). pp. 80-88.

Масненко, В. В. (2009) Саморефлексія української літератури як національної (від Тараса Шевченка до "Української хати"). Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки (160). pp. 115-124.

Матукова, Г. І. (2009) Використання професійних ситуацій і проектів на заняттях у вищій школі економічного профілю. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (166). pp. 106-110.

Махиня, Н. В. (2009) Педагогічна освіта в Німеччині: стереотипи та труднощі. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (163). pp. 50-52.

Мельник, В. В. and Мельник, В. Н. (2009) Педагогічні погляди Г. С. Сковороди. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (157). pp. 100-103.

Мельничук, І. М. (2009) Засоби інтерактивних технологій у традиційному навчанні соціальних працівників у вищій школі. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (157). pp. 104-109.

Мехеда, А. М. (2009) Природоохоронний рух учнівської молоді у школах Радянської України як складова природоохоронного просвітництва (50-60-ті роки XX століття). Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (166). pp. 110-114.

Михайлович, В. А. (2009) Екологізація освіти як вектор культурної політики України в умовах глобалізації. Вісник Черкаського університету (154). pp. 37-44.

Михайлюк, Ю. М. (2009) Власність міських громад Черкас і Канева в XV - 60-х рр. XVI ст. Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки (160-61). pp. 92-96. ISSN 2076-5908

Могілей, І. І. (2009) Ідейно-художні домінанти авторського стилю у структурній організації тексту перекладу (на матеріалі українських перекладів сучасної англомовної прози). Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 140). pp. 150-154.

Мойсієнко, В. М. (2009) Тулмачення сутності держави і права в неокантіанстві. Вісник Черкаського університету (154). pp. 30-36.

Музика, О. Я. (2009) Проблема творчого мислення і уяви у процесі професійної підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (157). pp. 113-117.

Муренець, Н. Д. (2009) Соціальне становище священнослужителів УАПЦ формації 1920-х рр. Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки (160-61). pp. 133-137. ISSN 2076-5908

Мусиенко, В. П. (2009) Из истории русского православного толкования Священного Писания. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 140). pp. 10-15.

Мішіна, Л. М. (2009) Феноменологія інтелектуально-творчої обдарованості. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (142). pp. 84-89.

Мішіна, Л. М. (2009) Вища освіта Сполучених Штатів Америки: загальний аналіз та характерні особливості. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (157). pp. 109-113.

Н

Назаренко, Н. В. (2009) Самопочуття і настрій студентів як показники ефективності педагогічної технології. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (163). pp. 105-108.

Новікова, С. В. (2009) Особливості землеволодіння у греків Маріупольського повіту (60-90-і рр. XIX ст.). Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки (160-61). pp. 124-128. ISSN 2076-5908

Нікулочкіна, О. В. (2009) Застосування кваліметричного підходу для визначення рівня розвитку інформаційної компетентності вчителя початкових класів. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (142). pp. 89-93.

Нінова, Т. С. (2009) Проблеми формування екологічної культури студентів хімічних спеціальностей. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (142). pp. 93-96.

О

Овчаренко, О. І. and Сухушина, О. В. (2009) Джерела й наслідки Боснійської кризи (1908-1909 рр.). Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки (160-61). pp. 180-194. ISSN 2076-5908

Олійник, О. В. and Пасічний, М. О. (2009) Розрахунок коефіціента радіаційно стимульованої дифузії з урахуванням балістичних стрибків (методичні нотатки). Вісник Черкаського університету. Серія Фізико-математичні науки (№ 141). pp. 116-121.

Омельяненко, С. В. (2009) Поєднання методів навчання у середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладах. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (157). pp. 117-122.

Онопрієнко, О. М. (2009) Аеробіка як ефективний засіб оздоровлення студентів жінок. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (142). pp. 96-99.

Оришечко, Т. А. (2009) Додавання та вилучення вигуків в англо-українському художньому перекладі. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 140). pp. 138-145.

Остапець, М. (2009) Жанрова своєрідність східної суфійської лірики. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (159). pp. 156-166.

Остапчук, О. Є. (2009) Педагогічне проектування як умова становлення системи професійної діяльності майбутнього учителя. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (163). pp. 108-113.

Охріменко, О. В. and Побиванець, Є. А. (2009) Формування особистості студентів в умовах навчально-тренувального процесу засобами фізичної культури. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (166). pp. 114-117.

П

Павкін, Д. М. (2009) Світ майбутнього у творах Г. Велеса та Р. Бредбері: фантастика чи пересторога? Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 140). pp. 84-93.

Пальшкова, І. О. (2009) Культурологічний підхід до формування особистості майбутнього вчителя в педагогіці вищої школи. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (142). pp. 99-104.

Пальшкова, І. О. (2009) Педагогічна діагностика як складова професійної культури майбутніх учителів початкової школи. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (166). pp. 118-122.

Панарин, В. Е. and Цях, Р. and Захаров, С. М. (2009) Влияние скорости охлаждения жидких эвтектических сплавов на основе железа на дисперсность их кристаллической структуры. Вісник Черкаського університету. Серія Фізико-математичніі науки (№ 141). pp. 5-13.

Пахаренко, В. (2009) Український Гоголь. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (158). pp. 12-21.

Пащенко, Л. І. (2009) Формування знань та розвиток професійно значущих умінь і навичок студентів у процесі вивчення образотворчого мистецтва. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (142). pp. 104-107.

Пащенко, Л. І. (2009) Образотворче мистецтво в процесі художньо-естетичного виховання студентів вищих навчальних закладів. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (157). pp. 122-125.

Пащенко, Л. І. (2009) Значення образотворчого мистецтва в системі професійної підготовки дизайнера інтер'єру. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (166). pp. 127-129.

Пащенко, М. І. (2009) Психолого-педагогічні основи розвитку творчої активності особистості. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (142). pp. 107-112.

Пащенко, М. І. (2009) Модульно-розвивальна система навчання в формуванні активності студентів. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (166). pp. 122-126.

Печарський, А. (2009) Ілюзорна концепція Я-ідеалу в белетристиці Б. Тенети та І. Микитенка (жертви психопатичного "радянського соціоциду"). Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (159). pp. 82-93.

Пляченко, Т. М. (2009) Науково-педагогічні засади формування професійних компетентностей майбутнього вчителя музики. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (163). pp. 34-39.

Погрібна, О. О. (2009) Інформаційна політика та безпека : метод. рек. до вивчення дисципліни. [Teaching Resource]

Поліщук, В. (2009) Франкознавчі студії Павла Филиповича. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (159). pp. 49-65.

Поліщук, В. Т. (2009) Гоголезнавчі студії Павла Филиповича. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (158). pp. 45-556.

Поліщук, П. Я. (2009) Галузеві органи управління "Польської підпільної держави" за доби Другої світової війни. Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки (160-61). pp. 199-206. ISSN 2076-5908

Попович, Н. Є. (2009) Готовність до діяльності як інтегральна характеристика особистості. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (166). pp. 129-134.

Постригач, Н. О. (2009) Сратегії реформування професійної підготовки майбутнього вчителя у Грецькій республіці. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (163). pp. 113-117.

Потапенко, Л. В. (2009) Польська генологічна школа: від художньог тексту до всіх форм вербальної комунікації. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 140). pp. 125-133.

Потапюк, Л. М. (2009) Діяльність західноукраїнських жіночих товариств у боротьбі за національне відродження. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (166). pp. 134-140.

Потєха, Л. І. (2009) Дидактичні можливості міжпредметної інтеграції при вивченні мовознавчих дисциплін студентами спеціальності "Початкове навчання". Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 131). pp. 107-114.

Присяжнюк, Ю. П. (2009) Росія більшовицька : методологічні аспекти осмислення багатоликої культури феномену. Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки (160-61). pp. 16-26.

Прозор, О. П. (2009) Організація мікрогрупової аудиторної навчальної діяльності студентів. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (163). pp. 117-120.

Прокопенко, Л. І. and Біда, О. А. (2009) Лицар суворої доброти. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (166). pp. 140-142.

Прокопенко, Л. І. (2009) Робота школи передового досвіду з проблеми тестового контролю. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (166). pp. 142-147.

Прокопенко, Л. І. and Гриб, С. Є. (2009) Організаційно-методичні заходи з впровадження тестового контролю у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (157). pp. 131-138.

Прокопенко, Л. І. and Лінєвич, К. А. (2009) Зміст та структура навчальної програми спецкурсу для студентів біологічних спеіальностей "Підготовка вчителя біології до роботи з обдарованими дітьми". Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (163). pp. 40-44.

Пушонкова, О. А. (2009) Естетика спонтанності у візуально-культурних парадигмах XX століття. Вісник Черкаського університету (170). pp. 25-34.

Пчелинцева, О. Е. (2009) Заимствование моделей других наук как фактор развития теоретического языкознания: перспективы исследования прблемы. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 140). pp. 114-119.

Пятькова, Н. Ю. and Никонова, Е. М. (2009) К вопросу о профессиональном здоровье учителя: результаты мини-исследования. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (163). pp. 62-66.

Пєтухова, В. (2009) Міфологія та фольклор у творах російських романтиків ХІХ ст. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (158). pp. 94-96.

П’янзін, С. Д. (2009) Генеза поняття "цінність" в античній філософії: методоло-гічний аспект. Вісник Черкаського університету (154). pp. 69-76.

П’янзін, С. Д. (2009) Аксіологічні дистинкції у філософії середньовіччя. Вісник Черкаського університету (170). pp. 118-124.

Р

Радзівіл, Т. А. (2009) Особливості навчання музики молодших школярів у сільській школі. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (166). pp. 147-150.

Радул, О. С. (2009) Просвітницька діяльність Стефана Зизанія. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (166). pp. 151-153.

Радул, О. С. (2009) Перші українські доктори: Юрій Дрогобич. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (163). pp. 45-49.

Радченко, О. М. (2009) Створення готельно-ресторанної бази ВАТ "Інтурист" в Українській РСР у 60-80 рр. XX ст. Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки (160-61). pp. 150-156. ISSN 2076-5908

Растригіна, А. М. (2009) Формування професійної мобільності майбутнього педагога-музиканта. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (142). pp. 116-119.

Рацул, А. Б. and Рацул, О. А. (2009) Формування громадянської компетентності як інтегрованої якості особистості майбутнього вчителя. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (166). pp. 154-159.

Рева, Л. (2009) Видатний український письменник І. Нечуй-Левицький в спогадах М. Плевака ( за фондами архівів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського). Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (159). pp. 39-49.

Рикова, Л. Л. (2009) Структурні і функціональні моделі, що використовуються у викладанні природничих і математичних наук. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (163). pp. 15-20. ISSN 2076-586Х

Рогальська, І. П. (2009) Підготовка педагогічних кадрів до здійснення соціально-педагогічного супроводу соціалізації особистості у дошкільному дитинстві. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (157). pp. 138-142. (In Press)

Рогальська, І. П. (2009) Підготовка педагогічних кадрів до роботи з дітьми в умовах навчально-виховних комплексів "дошкільний навальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад". Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (166). pp. 159-162.

Рогальська, Н. В. (2009) Проблема формування готовності майбутніх домашніх педагогів до професійної діяльності. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (166). pp. 162-165.

Романовська, Л. І. (2009) Умови активізації особистісного потенціалу членів дитячих громадських об'єднань. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (157). pp. 142-148.

Ромащенко, Л. І. (2009) Микола Гоголь у культурному контексті епохи (за повістю О. Полторацького "У Петербурзі"). Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (158). pp. 35-44.

Рудакова, Л. П. (2009) Труднощі розуміння соціокультурної інформації при читанні оригінальної художньої літератури. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 140). pp. 108-113.

Рущак, О. В. (2009) Специфіка викладацької та науково-дослідницької роботи у мистецьких ВНЗ Польщі: погляд збоку. На прикладі дослідження теми "Графічне оформлення видань Закарпаття 2-ї пол. ХІХ - поч. ХХ ст.". Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (157). pp. 148-151.

С

Савчук, О. В. (2009) Впровадження інтерактивних методик навчання як складова процесу трансформації освіти. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (157). pp. 151-156.

Сагун, І. (2009) Використання Інтернету в подальшій освіті людей похилого віку. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (163). pp. 123-126.

Сарнавська, О. В. (2009) Особливості візуальності художньої мови. Вісник Черкаського університету (170). pp. 51-59.

Свириденко, О. О. and Ченчик, С. В. (2009) Сучасні аспекти виховання в педагогічній спадщині А. С. Макаренка. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (166). pp. 165-168.

Синявська, Л. І. (2009) Проблема русифікації у другій половині ХІХ ст. у працях радянських дослідників. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України (2). pp. 145-151. ISSN 966-614-021-7

Сирота, З. М. (2009) Естетичне та художнє в структурі виховання особистості. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (157). pp. 156-160.

Сквіра, Н. (2009) "Мертві душі" Миколи Гоголя в українських перекладах. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (158). pp. 56-64.

Скорина, Л. (2009) Інтерпретація драми Л. Старицької-Черняхівської "Милость Божа": інтертекстуальний та антиколоніальний підходи. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (159). pp. 131-148.

Скічко, Л. С. (2009) Ціннісно-орієнтована підготовка майбутніх педагогів. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (166). pp. 168-171.

Солодка, Л. І. (2009) Трансформовані фразеологічні одиниці в газетних заголовках. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 140). pp. 145-150.

Стась, М. І. (2009) Особливості та педагогічні можливості образотворчого мистецтва. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (142). pp. 119-123.

Стась, М. І. (2009) Загальний зміст художньо-творчого процесу майбутніх учителів образотворчого митсецтва та його етапи. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (157). pp. 160-165.

Стельмащук, О. (2009) Система підготовки майбутнього вчителя у Великобританії: професіограма, кваліфікації, компетенції. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (163). pp. 126-131.

Степанова, Т. М. (2009) Сутність феномена "передшкільна освіта" в сучасній дошкільній педагогіці. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (142). pp. 124-129.

Степанова, Т. М. (2009) Проблема навчання в освітньо-виховній роботі дошкільних закладів у 50-і рр. XX століття. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (166). pp. 171-175.

Степашко, В. О. (2009) Методичні аспекти управління самостійно-пізнавальною діяльністю студентів вищих навчальних закладів економічного профілю. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (142). pp. 130-140.

Стеценко, А. І. and Скачина, М. О. (2009) Педагогічні аспекти застосування інформаційних технологій у фізичному вихованні та спорті. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (157). pp. 165-169.

Сьомак, А. В. (2009) Роль соціальної відповідальності у формуванні життєвої позиції людини. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (142). pp. 140-145.

Т

Тарапака, Н. В. (2009) Співпраця та співтворчість учителів та учнів у навчальній діяльності. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (166). pp. 176-179.

Татарчук, Є. В. (2009) Гомогенізація порошков бінарної системи Co-Ni. Вісник Черкаського університету. Серія Фізико-математичні науки (№ 140). pp. 113-115.

Тельвак, В. П. and Тельвак, В. В. (2009) Сучасна польська та російська Грушевськіана : спроба історіографічного порівняння. Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки (160-61). pp. 77-86. ISSN 2076-5908

Тепаленко, Д. О. and Ляшенко, Ю. О. (2009) Моделювання твердофазних реакцій в системі - періодичне формування прошарків. Вісник Черкаського університету. Серія Фізико-хімічні науки науки (№ 141). pp. 91-98.

Терентьєва, Н. О. (2009) Розвиток інноваційного мислення у магістрантів педагогічних вищих навчальних закладів. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (166). pp. 180-182.

Терещук, Д. Г. (2009) Моделювання мовленнєвих симуляцій для формування вмінь іншомовного професійно орієнтованого спілкування. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (163). pp. 131-136.

Тришин, В. В. (2009) Сучасні системи дистанційної освіти в Україні. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (163). pp. 136-141.

Тур, М. Г. (2009) Легітимація права: правовий позитивізм. Вісник Черкаського університету (154). pp. 14-23.

Тімець, О. В. (2009) Практичне навчання студентів-географів як важливий чинник їх професійної компетентності. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (157). pp. 173-178.

У

Удовик, І. А. (2009) Білокопитові на теренах "Смілянського графства" кн. Г. О. Потьомкіна. Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки (160-61). pp. 110-114. ISSN 2076-5908

Урста, Г. О. (2009) Психолінгвістичний аспект освітнього простору. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (166). pp. 183-186.

Ф

Фадєєв, В. І. (2009) Характеристика тенденцій розвитку сучасної вищої освіти. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (163). pp. 141-145.

Федоренко, М. О. (2009) Михайло Бахтін і російська формальна школа. Вісник Черкаського університету (170). pp. 98-107.

Х

Харченко, О. С. (2009) Сутність і структура поняття "субкультура вчителя" у сучасній науці. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (166). pp. 186-189.

Хоменко, Л. М. (2009) Проблеми мовного лідерства в комунікативному просторі України. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 140). pp. 24-29.

Ц

Цюра, С. В. (2009) Формы выражения извинения и их функционировавние в английском дискурсе XVII-XVIII вв. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 140). pp. 48-56.

Ч

Червонець, І. В. (2009) Сутність самореалізації в професійному становленні вчителя. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (166). pp. 189-194.

Чобітько, М. Г. (2009) Особистісне і професійне самовизначення майбутнього вчителя. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (163). pp. 9-15.

Чорновол, Г. В. (2009) Джерела формування сучасної терміносистеми економіки. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 140). pp. 68-76.

Чумак, А. І. (2009) Становлення історичних знань про матеріально-технічне і кадрове забезпечення українського села у 1953-1964 рр. (на матеріалах "Українського історичного журналу"). Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки (160-61). pp. 86-91. ISSN 2076-5908

Чікарькова, М. Ю. (2009) "Служіння зіркам" у світлі біблійної концепції людини. Вісник Черкаського університету (154). pp. 117-125.

Ш

Шара, С. О. (2009) Модель особистісного і професійного зростання молодого викладача вищого навчального закладу непедагогічного профілю. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (163). pp. 145-151.

Шевченко, З. В. (2009) Теоретико-методологічні засади формування та репрезентації гендеру: соціально-філософський аспект. Вісник Черкаського університету (170). pp. 152-159.

Шерер, Н. В. (2009) Профілактика виникнення аддиктивної поведінки в студентському середовищі. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (166). pp. 194-198.

Ширинян, А. С. (2009) Мэзоэнтропия. Образование и распад в наносплавах. Вісник Черкаського університету. Серія Фізико-математичні науки (№ 141). pp. 20-36.

Шкваріна, Т. М. (2009) Теоретичні основи програми педагогічні практики з курсу "Методика навчання іноземної мови дітей дошкільного віку". Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (166). pp. 198-202.

Шкуренко, О. В. (2009) Професійно-педагогічна комунікація майбутніх учителів початкових класів. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (166). pp. 202-205.

Шляхова, В. В. (2009) Шляхова В. В. Українознавчі засади мовної освіти. Manual. НДІУ, Київ.

Шульгіна, В. І. (2009) Експресивність як інформаційна категорія. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 140). pp. 133-138.

Ю

Юринець, О. О. (2009) Педагогічні умови формування відповідальності майбутніх учителів у навчальному процесі педколеджу. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (142). pp. 145-149.

Юрчак, В. В. (2009) Методи формування професійних якостей майбутнього вчителя музики в процесі музично-теоретичної підготовки. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (163). pp. 151-156.

Юрчук, С. М. (2009) Фізична культура і соціалізація особистості студента в процесі дозвілля. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (142). pp. 149-153.

Я

Яворська, Г. М. (2009) Європа в українських медіа-текстах: "учитель", "начальник", "сусід"... Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 140). pp. 3-10.

Яворський, А. А. (2009) Структурні компоненти професійної самоорганізації студентів - майбутніх викладачів. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (157). pp. 173-176.

Яворський, А. А. (2009) Модель формування професійної самоорганізації майбутнього викладача на педагогічних практиках. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (166). pp. 205-209.

Яновський, А. О. (2009) Пошуково-дослідницька діяльність як засіб підвищення якості підготовки фахівців. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (157). pp. 176-180.

Ярмоленко, Н. (2009) Системні ознаки героїчного епосу. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (159). pp. 185-192.

Ярошенко, Т. І. (2009) Психологія кольору в професійній та творчій діяльності майбутнього дизайнера іетер'єру. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (166). pp. 209-212.

Ященко, Ю. В. (2009) Психолого-педагогічні особливості формування іншомовної комунікативної компетентності менеджерів туристичної галузі. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (142). pp. 153-157.

This list was generated on Fri Jul 19 17:46:31 2019 EEST.