Items where Division is "Навчально-науковий інститут економіки і права" and Year is 2021

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | D | K | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ц | Ч | Ш | Я
Number of items: 114.

A

Aning, B. and Sotula, O. V. (2021) Economic aspects of the impact of the panademic on higer Educational. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» : XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених / редкол. : О. В. Черевко (голова) [та ін.]. pp. 222-224.

D

Dzholos, S. V. and Koshulko, O. (2021) Women’s empowerment in action: from past to present. MEST Journal, Vol. 9 (July15). pp. 15-21.

K

Kononenko, Y. S. and Dzholos, S. V. (2021) Natural law and social contract: conservative philosophers’ view (XVII – XVIII centuries). MEST Journal (9(2)). pp. 28-34.

Koshulko, O. and Dzholos, S. V. (2021) COVID-19 and labor migration of need, despair, poverty from Ukraine to Europe. MEST Journal. pp. 61-67.

І

Іваницька, Д. М. and Парамонова, О. С. (2021) Щодо співвідношення понять «злочин» і «кримінальний проступок». Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» : XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених / редкол. : О. В. Черевко (голова) [та ін.]. pp. 165-167.

Іванова, Ю. and Сотула, О. В. (2021) Україна в рейтингу недієздатних держав. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» : XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених / редкол. : О. В. Черевко (голова) [та ін.]. pp. 244-246.

Іщенко, М. П. (2021) Патріот України у системі цінностей філософії гуманізму і демократії: навч.посібник. [Teaching Resource]

А

Атамась, В. Р. and Сокуренко, О. М. (2021) Щодо проблеми визначення поняття «кіберзлочини» та «кіберзлочинність». Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, Черкаси, 21 травня 2021 р. / редкол. : С. В. Джолос, В. М. Мойсієнко, Ю. С. Кононенко. pp. 106-110.

Б

Балачій, А. П. and Уманська, В. Г. (2021) Сучасні проблеми обліку витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції. Економіка, облік, фінанси та маркетинг: аналіз тенденцій та перспектив розвитку: Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції до 100-річчя Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. pp. 63-65.

Батирова, О. О and Опалько, В. В. (2021) Особливості транспортно-логістичної інфраструктури України. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» : XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених / редкол. : О. В. Черевко (голова) [та ін.]. pp. 232-234.

Безкровна, А. С. and Зачосова, Н. В. (2021) Стратегічна діагностика внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства як інструментарій сучасного менеджменту. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» : XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених / редкол. : О. В. Черевко (голова) [та ін.]. pp. 278-280.

Биковець, Н. І. and Білоус, С. П. (2021) Реалізація ефективної державної кадрової політики. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» : XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених / редкол. : О. В. Черевко (голова) [та ін.]. pp. 184-185.

Богуславська, С. І. and Завгородня, Л. В. (2021) Феномен мистецтва управління: проблема термінологічного статусу в сучасному менеджменті. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» : XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених / редкол. : О. В. Черевко (голова) [та ін.]. pp. 293-294.

Богуславська, С. І. and Зачосова, Н. В. and Кирилюк, Є. М. (2021) Методичні матеріали до написання комплексної контрольної роботи з дисципліни: «Менеджмент організацій». [Teaching Resource]

Богуславська, С. І. and Зачосова, Н. В. and Кирилюк, Є. М. (2021) Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи, поточного, модульного іпідсумкового контролю знань студентів з навчальної дисципліни «Менеджмент організацій» : для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» ОП «Менеджмент організацій» освітнього ступеня «магістр». [Teaching Resource]

Богуш, В. А. and Радзіховська, Ю. М. (2021) Вплив депозитів до запитання на банківську систему. International scientific journal «Grail of Science» (Міжнародний науковий журнал «Грааль науки) (№ 1). pp. 62-65.

Богуш, В. А. and Яценко, О. В. (2021) Переваги реструктуризації кредиту як методу зменшення кредитного ризику. Економіка, облік, фінанси та маркетинг: аналіз тенденцій та перспектив розвитку: Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції до 100-річчя Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. pp. 7-9.

Бойко, Н. С. and Бутенко, Л. Ю. (2021) Розвиток готельного господарства в Миколаївській області. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» : XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених / редкол. : О. В. Черевко (голова) [та ін.]. pp. 268-269.

Бойко, С. А. and Богуславська, С. І. (2021) Проблеми та перспективи використання економічного аналізу у cфері публічного управління. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» : XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених / редкол. : О. В. Черевко (голова) [та ін.]. pp. 185-187.

Бутко, Н. В. and Радзіховська, Ю. М. (2021) Маркетинг в Україні: перспективи та проблеми розвитку. Інтелект ХХІ (№ 2). pp. 13-17.

Бутко, Н. В. and Уманська, В. Г. and Сологуб, М. П. (2021) Аналіз цінових, податкових, фінансово-кредитних та інвестиційних відносин при діагностиці конкурентоспроможності суб’єктів підприємництва у складі інтегрованих структур. Modern Economics (№ 28). pp. 168-173.

Бєляєв, В. В. and Білоус, С. П. (2021) Оцінка роботи управлінського персоналу в організації. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» : XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених / редкол. : О. В. Черевко (голова) [та ін.]. pp. 280-282.

Білоус, С. П. (2021) Напрями підвищення конкурентоспроможності послуг фармацевтичного підприємства. Економіка та суспільство (№ 25). pp. 1-6.

Білоус, С. П. and Білик, В. В. (2021) Формування і розвиток інтелектуального потенціалу регіону в умовах глобалізації економіки : автореф. дис. Other thesis, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.

Білоус, С. П. and Степанець, В. В. (2021) Вплив об'єднаних територіальних громад на інвестиційну привабливість регіону. Економіка та суспільство (№ 27). pp. 1-6.

В

Власенко, А. Ю. and Богуславська, С. І. (2021) Система стимулювання персоналу. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» : XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених / редкол. : О. В. Черевко (голова) [та ін.]. pp. 284-285.

Вовченко, В. П. and Лаврова-Манзенко, О. О. (2021) Сутність характеристики необоротних активів підприємства. Економіка, облік, фінанси та маркетинг: аналіз тенденцій та перспектив розвитку: Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції до 100-річчя Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. pp. 66-68.

Волинець, В. О. and Радзіховська, Ю. М. (2021) Вплив карантинних обмежень на витрати діяльності підприємства. Економіка, облік, фінанси та маркетинг: аналіз тенденцій та перспектив розвитку: Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції до 100-річчя Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. pp. 10-12.

Волошкевич, Г. А. (2021) До питання виокремлення «суперпрезидентської республіки» як різновиду форми державного правління. Актуальні проблеми теорії та історії держави і права, історії політичних і правових учень, філософії права та юридичної психології. pp. 6-13.

Волошкевич, Г. А. and Лубко, І. М. and Кононенко, Ю. С. and Джолос, С. В. and Мойсієнко, В. М. and Коваль, Т. В. and Комзюк, В. Т. and Обрусна, С. Ю. and Дробот, Ж. А. and Сокуренко, О. М. and Парамонова, О. С. (2021) Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, Черкаси, 21 травня 2021 р. / редкол. : С. В. Джолос, В. М. Мойсієнко, Ю. С. Кононенко. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси.

Г

Головко, А. О. and Яценко, В. М. (2021) Культурно-пізнавальний туризм Чернігівської області. Економіка, облік, фінанси та маркетинг: аналіз тенденцій та перспектив розвитку: Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції до 100-річчя Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. pp. 13-15.

Гонтаренко, Ю. Д. and Богуславська, С. І. (2021) Управління персоналом: визначення та основні етапи. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» : XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених / редкол. : О. В. Черевко (голова) [та ін.]. pp. 287-288.

Гончар, А. П. (2021) Методологія економічного аналізу. Економіка, облік, фінанси та маркетинг: аналіз тенденцій та перспектив розвитку: Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції до 100-річчя Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. pp. 15-18.

Грабевник, С. М. (2021) Місце туризму в загальній структурі господарства Тернопільської області. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» : XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених / редкол. : О. В. Черевко (голова) [та ін.]. pp. 271-273.

Гриценко, В. В. and Кирилюк, Є. М. (2021) Шляхи розвитку експортного потенціалу аграрного сектору України. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» : XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених / редкол. : О. В. Черевко (голова) [та ін.]. pp. 235-237.

Гуськов, М. В. and Богуславська, С. І. (2021) Корпоративізм в трудовому колективі. Соціальні аспекти конфлікту інтересів чи пошуку згоди. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» : XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених / редкол. : О. В. Черевко (голова) [та ін.]. pp. 290-292.

Д

Джолос, С. В. (2021) Міжнародно-правовий механізм захисту прав людини і : навч.-метод. посіб. [Teaching Resource]

Дзюбан, Д. М. (2021) Оцінка економічної ефективності використання інформаційних систем бухгалтерського обліку. Економіка, облік, фінанси та маркетинг: аналіз тенденцій та перспектив розвитку: Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції до 100-річчя Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. pp. 72-74.

Дичок, Н. С. and Бутко, Н. В. (2021) Організація діяльності та обліку в готельному бізнес. Економіка, облік, фінанси та маркетинг: аналіз тенденцій та перспектив розвитку: Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції до 100-річчя Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. pp. 75-77.

Дмитренко, А. Ю. and Лаврова-Манзенко, О. О. (2021) Податкові наслідки розрахунків із застосуванням сучасних платіжних систем. Економіка, облік, фінанси та маркетинг: аналіз тенденцій та перспектив розвитку: Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції до 100-річчя Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. pp. 78-80.

Драч, М. С. and Сіденко, Ю. О. (2021) Психологічні аспекти проблеми «якості життя» суб’єкта. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» : XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених / редкол. : О. В. Черевко (голова) [та ін.]. pp. 329-330.

Дробот, Ж. А. (2021) Альтернатива пенсії? Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, Черкаси, 21 травня 2021 р. / редкол. : С. В. Джолос, В. М. Мойсієнко, Ю. С. Кононенко. pp. 92-97.

Дробот, Ж. А. (2021) Альтернатива пенсії? Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, Черкаси, 21 травня 2021 р. pp. 92-98.

Ж

Жадан, Є. Ю. and Лубко, І. М. (2021) Трансформація державно-політичних режимів під впливом «арабської весни». Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, Черкаси, 21 травня 2021 р. / редкол. : С. В. Джолос, В. М. Мойсієнко, Ю. С. Кононенко. pp. 14-19.

З

Загребельна, А. В. and Кравченко, О. О. (2021) Ситуаційний підхід до процесу прийняття рішень. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» : XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених / редкол. : О. В. Черевко (голова) [та ін.]. pp. 190-191.

Замогильна, А. В. and Богуславська, С. І. (2021) Управління людськими ресурсами. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» : XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених / редкол. : О. В. Черевко (голова) [та ін.]. pp. 298-301.

Запарова, І. Р. and Уманська, В. Г. (2021) Проблеми та перспективи розвитку економічного аналізу. Економіка, облік, фінанси та маркетинг: аналіз тенденцій та перспектив розвитку: Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції до 100-річчя Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. pp. 18-21.

Заточня, А. В. and Андрусяк, Н. О. (2021) Виробництво екологічної продукції як напрям підвищення конкурентоспроможності регіону. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» : XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених / редкол. : О. В. Черевко (голова) [та ін.]. pp. 240-242.

К

Кладова, О. О. and Кравченко, О. О. (2021) Прийняття рішення за умов невизначеності. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» : XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених / редкол. : О. В. Черевко (голова) [та ін.]. pp. 297-298.

Клименко, А. С. and Коваль, Т. В. (2021) Омбудсмен із прав студентів: досвід України. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» : XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених / редкол. : О. В. Черевко (голова) [та ін.]. pp. 169-171.

Коваленко, Д. and Яценко, О. and Постол, А. and Турчак, І. and Котирло, О. and Башлай, С. (2021) An impact of the crisis on the stock market efficienc= Вплив кризи на ефективність фондового ринку. Journal of interdisciplinary research, 2 (22). pp. 161-166.

Коваль, Д. В. and Богуславська, С. І. (2021) Сучасні інформаційні технології підтримки прийняття управлінських рішень. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» : XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених / редкол. : О. В. Черевко (голова) [та ін.]. pp. 298-301.

Коваль, Т. В. (2021) Інститут почесного громадянства в Україні (на прикладі Черкаської області). Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, Черкаси, 21 травня 2021 р. / редкол. : С. В. Джолос, В. М. Мойсієнко, Ю. С. Кононенко. pp. 44-49.

Коваль, Т. В. and Лубко, І. М. and Парамонова, О. С. (2021) Міжнародне публічне право в документах : у 3-х т. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси.

Коліщук., О. В. and Кукурудза, І. І. (2021) Стратегія інноваційного розвитку економіки України в умовах участі в процесах європейської економічної інтеграції : дис. на здобуття наукового ступеня доктора філософії заспеціальністю 051 – Економіка. Other thesis, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.

Комзюк, А. В. and Комзюк, В. Т. (2021) Щодо особливостей складу адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 51 кодексу України про адміністративні правопорушення. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» : XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених / редкол. : О. В. Черевко (голова) [та ін.]. pp. 171-173.

Комзюк, В. Т. and Комзюк, А. В. (2021) Актуальні питання ознак об’єктивної сторони адміністративного правопорушення. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, Черкаси, 21 травня 2021 р. / редкол. : С. В. Джолос, В. М. Мойсієнко, Ю. С. Кононенко. pp. 50-56.

Кононенко, Ю. С. and Джолос, С. В. (2021) Держава і революції. Частина I. Теоретико-правові аспекти та сутність революцій: ліберальний, соціалістичний та консервативний погляд. Публічне право (№ 1).

Кононенко, Ю. С. and Джолос, С. В. (2021) Держава і революції. Частина IІ. Політико-правові уроки буржуазно-демократичних і соціалістичних революцій Нового часу. Публічне право (№2(42)). pp. 14-25.

Кононенко, Ю. С. and Джолос, С. В. (2021) Теорія природного права і суспільного договору: консервативний погляд англійських і німецьких мислителів XVII – XVIII ст. та їхніх послідовників. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, Черкаси, 21 травня 2021 р. / редкол. : С. В. Джолос, В. М. Мойсієнко, Ю. С. Кононенко. pp. 20-29.

Косенко, Я. В. and Радзіховська, Ю. М. (2021) Шляхи поліпшення фінансового стану підприємства в умовах пандемії. Економіка, облік, фінанси та маркетинг: аналіз тенденцій та перспектив розвитку: Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції до 100-річчя Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. pp. 81-83.

Кравченко, О. О. (2021) Аналіз рівня та якості життя населення України в умовах економічної та політичної нестабільності. Глобальні та національні проблеми економіки. pp. 572-578.

Кравченко, О. О. (2021) Розвиток інновацій в банківській системі. Financial space. pp. 39-42.

Красномовець, В. А. and Пасєка, С. Р. and Мисан, Ю. С. (2021) Туризм і гостинність: стан, проблеми, перспективи : матер. VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (18 дистопада 2021 р., м. Черкаси). Чабаненко Ю. А., м. Черкаси.

Кузнецова, А. Я. and Хуторна, М, Е. (2021) Трансформація забезпечення фінансової стабільності фінансового сектору національної економіки для сприяння сталому розвитку: методологічний аспект : монографія. Other. Університет банківської справи, Львів.

Курій, А. Б. and Уманська, В. Г. (2021) Підходи до організації аналітичної роботи на підприємствах. Економіка, облік, фінанси та маркетинг: аналіз тенденцій та перспектив розвитку: Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції до 100-річчя Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. pp. 21-24.

Кусяка, М. О. and Носань, Н. С. (2021) Місцеве самоврядування в умовах децентралізації влади в Україні. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» : XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених / редкол. : О. В. Черевко (голова) [та ін.]. pp. 191-193.

Куценко, О. В. and Богуславська, С. І. (2021) Необхідність організації контролю якості надання медичної допомоги в закладі охорони здоров’я. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» : XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених / редкол. : О. В. Черевко (голова) [та ін.]. pp. 301-302.

Кучер, К. І. (2021) Теоретичні основи формування і розвитку кадрового забезпечення державної політики. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» : XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених / редкол. : О. В. Черевко (голова) [та ін.]. pp. 193-194.

Кучерук, Я. І. and Зачосова, Н. В. (2021) Теоретичні основи управління дохідністю (прибутковістю) суб’єкта господарювання. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» : XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених / редкол. : О. В. Черевко (голова) [та ін.]. pp. 303-304.

Л

Лубко, І. М. (2021) Асоціація як міжнародно-правовий інструмент взаємодії Європейського Союзу з третіми країнами. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, Черкаси, 21 травня 2021 р. / редкол. : С. В. Джолос, В. М. Мойсієнко, Ю. С. Кононенко. pp. 174-181.

М

Макаренко, Д. В. and Бабенко, Д. В. and Крюк, І. О. and Джолос, С. В. (2021) Особливості теорії природного права і суспільного договору у поглядах німецьких просвітників епохи бароко. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» : XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених / редкол. : О. В. Черевко (голова) [та ін.]. pp. 173-176.

Мамлоєнко, Є. О. and Яценко, О. В. (2021) Проблеми відтворення основних засобів. Економіка, облік, фінанси та маркетинг: аналіз тенденцій та перспектив розвитку: Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції до 100-річчя Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. pp. 27-30.

Матухно, Ю. С. and Занора, В. О. (2021) Управління стратегічними змінами підприємства. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» : XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених / редкол. : О. В. Черевко (голова) [та ін.]. pp. 304-306.

Матюшенко, Н. Р. and Богуславська, С. І. (2021) Найпоширеніші види корпоративної культури та їх загальна роль в організації. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» : XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених / редкол. : О. В. Черевко (голова) [та ін.]. pp. 306-308.

Мацкевич, С. С. (2021) Становлення і розвиток публічного управління в Україні. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» : XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених / редкол. : О. В. Черевко (голова) [та ін.]. pp. 195-196.

Мойсієнко, В. М. (2021) Українська самоідентичність у світоглядних орієнтирах Богдана Кістяківського. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, Черкаси, 21 травня 2021 р. / редкол. : С. В. Джолос, В. М. Мойсієнко, Ю. С. Кононенко. pp. 30-35.

Московченко, Т. and Носань, Н. С. (2021) Державна служба як професіональна діяльність. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» : XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених / редкол. : О. В. Черевко (голова) [та ін.]. pp. 196-198.

Мохонько, А. Ю. and Богуславська, С. І. (2021) Кадрова політика підприємства. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» : XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених / редкол. : О. В. Черевко (голова) [та ін.]. pp. 308-309.

Мохонько, А. Ю. and Кравченко, О. О. (2021) Значення управління персоналу для організацій. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» : XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених / редкол. : О. В. Черевко (голова) [та ін.]. pp. 311-312.

Мохонько, А. Ю. and Кравченко, О. О. (2021) Особливості державного управління. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» : XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених / редкол. : О. В. Черевко (голова) [та ін.]. pp. 309-310.

Мунька, С. С. and Кирилюк, Є. М. (2021) SWOT – аналіз інвестиційного клімату в Україні. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» : XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених / редкол. : О. В. Черевко (голова) [та ін.]. pp. 250-252.

Н

Найда, В. В. and Опалько, В. В. (2021) Економічне співробітництво України та Європейського Союзу. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» : XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених / редкол. : О. В. Черевко (голова) [та ін.]. pp. 252-253.

Неїжкаша, І. Т. and Кравченко, О. О. (2021) Прийняття рішень за умов ризику. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» : XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених / редкол. : О. В. Черевко (голова) [та ін.]. pp. 312-313.

Носань, Н. С. and Пустова, А. М. (2021) Напрями вдосконалення процесу підбору управлінського персоналу на фармацевтичному підприємстві. Економіка та суспільство (№ 26). pp. 1-6.

Нікіфорова, Є. В. and Яценко, О. В. (2021) Сутність та методика оцінювання фінансового потенціалу підприємства. Економіка, облік, фінанси та маркетинг: аналіз тенденцій та перспектив розвитку: Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції до 100-річчя Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. pp. 37-40.

О

Обрусна, С. Ю. (2021) Перспективи впровадження електронного суду в місцевих судах в умовах судової реформи. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, Черкаси, 21 травня 2021 р. / редкол. : С. В. Джолос, В. М. Мойсієнко, Ю. С. Кононенко. pp. 62-70.

Охріменко, М. В. and Богуславська, С. І. (2021) Удосконалення правового регулювання державного пенсійного страхування. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» : XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених / редкол. : О. В. Черевко (голова) [та ін.]. pp. 198-199.

П

Павличук, Д. В. and Богуславська, С. І. (2021) Управління рекламною діяльністю підприємства. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» : XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених / редкол. : О. В. Черевко (голова) [та ін.]. pp. 315-316.

Парамонова, О. С. (2021) «Право на майно» як предмет шахрайства (ст. 190 КК України): огляд деяких наукових позицій. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, Черкаси, 21 травня 2021 р. / редкол. : С. В. Джолос, В. М. Мойсієнко, Ю. С. Кононенко. pp. 137-141.

Пашко, О. О. and Гадецька, З. М. (2021) Бізнес-планування інвестиційних проектів. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» : XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених / редкол. : О. В. Черевко (голова) [та ін.]. pp. 253-254.

Петриченко, Є. О. and Яценко, О. В. (2021) Залучення фінансових ресурсів підприємства шляхом випуску облігацій. Економіка, облік, фінанси та маркетинг: аналіз тенденцій та перспектив розвитку: Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції до 100-річчя Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. pp. 43-45.

Поліщук, В. В. and Прощаликіна, А. М. (2021) Особливості структури зовнішньої торгівлі України та США. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» : XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених / редкол. : О. В. Черевко (голова) [та ін.]. pp. 255-256.

Проскура, В. Ф. and Білоус, С. П. (2021) Пріоритетні напрями модернізації економіки західного регіону України: біоекономічний аспект. Економіка та суспільство (№ 28). pp. 1-8.

Р

Радзіховська, Ю. М. and Уманська, В. Г. (2021) Роль фінансово-економічного аналізу в системі діагностики детермінантів управління капіталом підприємства. Ефективна економіка (№ 7). pp. 1-12.

С

Серватинська, І. М. (2021) Бюджетний механізм: виклики сьогодення. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№21(4)). pp. 94-99.

Сокуренко, О. М. (2021) Щодо проблеми організації або утриманням місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів із залученням неповнолітнього. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, Черкаси, 21 травня 2021 р. / редкол. : С. В. Джолос, В. М. Мойсієнко, Ю. С. Кононенко. pp. 153-156.

Старова, Т. С. and Білоус, С. П. (2021) Управління персоналом та шляхи врегулювання конфліктів. Економіка, облік, фінанси та маркетинг: аналіз тенденцій та перспектив розвитку: Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції до 100-річчя Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. pp. 48-50.

Стрельчук, А. І. and Кирилюк, Є. М. (2021) Пріоритети розвитку аграрних біотехнологій. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» : XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених / редкол. : О. В. Черевко (голова) [та ін.]. pp. 259-261.

Т

Тараненко, Т. В. and Лубко, І. М. (2021) Виборна монархія як нетипова форма правління: історія і сучасність. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, Черкаси, 21 травня 2021 р. / редкол. : С. В. Джолос, В. М. Мойсієнко, Ю. С. Кононенко. pp. 39-43.

Тарасенко, Д. В. and Яценко, В. М. (2021) Стан та стратегії розвитку туризму В Сумській області. Економіка, облік, фінанси та маркетинг: аналіз тенденцій та перспектив розвитку: Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції до 100-річчя Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. pp. 51-53.

Ткаченко, Н. В. and Хуторна, М. Е. and Топазли, Р. А. and Еісай, С. А. І. А. and Трофименко, І. Б. (2021) Методологічні засади стратегічного планування капіталоутворювальної бази підприємств в умовах економіки знань. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики (№ 6). pp. 88-98. ISSN 2310-8770

Трохименко, А. Ф. and Бутенко, Л. Ю. (2021) Розвиток ділового туризму в м. Запоріжжя. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» : XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених / редкол. : О. В. Черевко (голова) [та ін.]. pp. 273-274.

У

Уманська, В. Г. (2021) Роздрібна торгівля підприємств Черкаської області: риси та тенденції. Економіка, облік, фінанси та маркетинг: аналіз тенденцій та перспектив розвитку: Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції до 100-річчя Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. pp. 54-56.

Уманська, В. Г. and Бутко, Н. В. and Свинаренко, І. В. and Іванов, Є. І. and Краузе, О. І. and Борблік, К. Е. and Махова, Л. В. and Вечеров, В. Т. and Нестеренко, С. С. and Орловська, Ю. В. and Кахович, О. О. and Ахновська, І. О. and Панасюк, П. І. and Овчарук, О. М. and Ольшанський, О. В. and Ткаченко, О. П. and Ткачова, С. С. and Рожко, Н. Я. and Смолич, Д. В. and Кононенко, Л. В. and Васильєва, В. Г. and Лавренюк., Ю. С. and Бабенко, С. В. and Мащенко, С. О. and Гончарова, К. В. and Гребенніков, В. Р. and Федірець, О. В. and Даценко, О. В. and Кекало, Є. О. and Шендерівська, Л. П. and Кваско, А. В. and Ясинська, Д. В. and Добровольська, О. В. and Мащенко, С. О. and Гончарова, К. В. and Гребенніков, В. Р. and Бабенко, Л. В. and Васильєв, В. Г. and Коновалова, О. В. (2021) Економічний простір : зб. наук. пр. ПДАБА, Дніпро.

Уманська, В. Г. and Лаврова-Манзенко, О. О. and Довгаль, О. А. and Довгаль, Г. В. and Filon, M. and Borsuk, Y. and Овсієнко, Н. В. and Кравченко, В. Г. and Кравченко, Т. В. and Болдирєва, Л. М. and Каневська, І. М. and Денищенко, Л. В. and Кірюхін, Р. О. and Нестеренко, С. С. and Проскуріна, М. О. and Пархоменко, І. І. and Великих, К. О. and Гнилянська, Л. Й. and Сай, Л. П. and Леньо, Л. І. and Дараган, А. В. and Геворкян, А. Ю. and Doronina, M. and Mykhailenko, D. (2021) Економічний простір : збірник наукових праць. ПДАБА, Дніпро.

Уманська, В. Г. and Радзіховська, Ю. М. (2021) Методологія і організація оцінювання ризиків маркетингового аудиту в міжнародному торговельному середовищі. Економічний простір (№ 171). pp. 106-110.

Ц

Цибенко, А. О. and Уманська, В. Г. (2021) Аналіз розвитку підприємства в умовах кризи. Економіка, облік, фінанси та маркетинг: аналіз тенденцій та перспектив розвитку: Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції до 100-річчя Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. pp. 57-59.

Ч

Червоненко, А. О. and Денисенко, В. О. (2021) Функції середнього класу та їх роль в стабільності та розвитку держави. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» : XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених / редкол. : О. В. Черевко (голова) [та ін.]. pp. 261-263.

Черкащенко, А. В. and Кібальник, Л. О. (2021) Аналіз динаміки світового експорту послуг методом Варда. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» : XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених / редкол. : О. В. Черевко (голова) [та ін.]. pp. 263-264.

Ш

Шаповалова, А. М. and Ромащенко, Т. І. (2021) Дослідження міжнародного страхового бізнесу в Україні. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» : XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених / редкол. : О. В. Черевко (голова) [та ін.]. pp. 264-266.

Шевченко, О. В. (2021) Розголошення державної таємниці: проблемні питання складу кримінального правопорушення. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, Черкаси, 21 травня 2021 р. / редкол. : С. В. Джолос, В. М. Мойсієнко, Ю. С. Кононенко. pp. 161-184.

Шевченко, О. В. and Парамонова, О. С. (2021) Незаконне заволодіння мопедом: щодо проблеми кваліфікації кримінального правопорушення. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» : XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених / редкол. : О. В. Черевко (голова) [та ін.]. pp. 178-180.

Я

Яценко, Ю. В. and Волошкевич, Г. А. (2021) Народна законодавча ініціатива: зарубіжний досвід та перспективи впровадження в Україні. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» : XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених / редкол. : О. В. Черевко (голова) [та ін.]. pp. 180-182.

This list was generated on Tue Feb 20 19:18:18 2024 EET.