Items where Subject is "Юридичні науки"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
  • Subjects (475)
    • Юридичні науки (475)
Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | C | D | K | P | V | Є | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Я
Number of items at this level: 474.

B

Braichenko, S. M. and Dzholos, S. V. and Kolisnyk, A. S. and Koshulko, O. and Varunts, L. (2021) Legal Support of Non-Cash Settlements in Economic Activity. SHS Web of Conferences, V.100. pp. 1-8.

C

Chernysh, R. and Pogrebnaya, V. L. and Montrin, I. I. and Koval, T. V. and Paramonova, O. S. (2020) Development of Internet communication and social networking in modern conditions: institutional and legal aspects. Revista san Gregorio. pp. 79-87.

Chernysh, R. and Pogrebnaya, V. L. and Montrin, I. I. and Koval, T. V. and Paramonova, O. S. (2020) Formation and application of communication strategies through social networks: legal and organizational aspects = Формування та застосування стратегії комунікації через соціальні мережі: правові і організаційні аспекти. International Journal of Management, 11 (6). pp. 476-488.

D

Dzholos, S. V. (2020) The political and legal lessons of the french revolution of 1789–1799. Legal science, legislation and law enforcement practice: regularities and development trends. pp. 29-32.

Dzholos, S. V. and Koshulko, O. (2021) Women’s empowerment in action: from past to present. MEST Journal, Vol. 9 (July15). pp. 15-21.

K

Kononenko, Y. S. and Dzholos, S. V. (2021) Natural law and social contract: conservative philosophers’ view (XVII – XVIII centuries). MEST Journal (9(2)). pp. 28-34.

Korogod, N. P. and Popova, N. (2020) UNODC cybercrime university training modules and features of their implementation in the educational process. Інтелектуальна власність та кібербезпека: погляд з ХХІ століття : збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (15 травня 2020 р.) / за ред. : О. В. Черевка, О. П. Орлюк. pp. 43-45.

P

Pantielieieva, N. M. and Rogova, N. V. and Braichenko, S. M. and Dzholos, S. V. and Kolisnyk, A. S. (2019) Current aspects of transformation of economic relations: cryptocurrencies and their legal regulation = Актуальні аспекти трансформації економічних відносин: криптовалюти та їхнє правове регулювання. Financial and credit activity: problems of theory and practice, Vol. 4 (№ 31). pp. 410-418.

Pantielieieva, N. M. and Rogova, N. V. and Kletsenko, L. and Braichenko, S. M. and Dzholos, S. V. (2020) Legal, organizational and economic aspects of physical rehabilitation and reintegration of combat veterans. Вестник Национальной академии наук Республики Казахстан (№ 4). pp. 242-250.

Pantielieieva, N. M. and Rogova, N. V. and Kletsenko, L. and Braichenko, S. M. and Dzholos, S. V. (2020) Legal, organizational and economic aspects of physical rehabilitation and reintegration of combat veterans. The bulletin the national academy of sciences of the republic of Kazakhstan. pp. 242-345.

Popova, N. (2023) Technology transfer peculiarities at the Maastricht University, the Netherlands. Iнтелектуальна власність та кібербезпека: вітчизняний та світовий досвід : збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 03 листопада 2023 року. pp. 8-13.

V

Vámos, X. and Barkáts, J. and Тарасенкова, Н. А. (2014) Наука и образование в новое измерение. Гуманитарные и социальные науки, II (4), выпуск 23, 2014. Rose Hill Ltd., Будапешт.

Є

Єднак, Т. В. (2013) Проблеми комерціалізації інтелектуальної власності. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 96-98. ISSN 978-966-493-445-6

Єльцов, М. В. and Джолос, С. В. (2012) Моделі реалізації принципу поділу влади у державах Центральної та Східної Європи. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник наукових праць. pp. 197-202.

І

Іваницька, Д. and Коваль, Т. В. (2019) Право на евтаназію та його закріплення в законодавстві Європейських країн. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXI Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 24-26.

Іваницька, Д. М. and Парамонова, О. С. (2021) Щодо співвідношення понять «злочин» і «кримінальний проступок». Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» : XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених / редкол. : О. В. Черевко (голова) [та ін.]. pp. 165-167.

Іванов, В. В. and Овчаренко, А. О. (2019) Правове регулювання діяльності центрів надання адміністративних послуг в Україні. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXI Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 56-58.

Іващенко, В. А. (2012) Становлення державної системи правової охорони промислової власності доби директорії УНР (грудень 1917 – 1921 рр.). Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник наукових праць. pp. 332-334.

Іващенко, В. А. (2014) Українське радянське законодавство з охорони авторських прав (1917 – 1925 рр.). Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 14-17.

Іващенко, В. А. (2016) Становлення радянської системи патентного права в УСРР у 1917-1924 рр. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник наукових праць. pp. 28-31.

Іващенко, В. А. (2018) Охорона авторського права на території Закарпаття у 1920 –30 рр. ХХ ст. Актуальні проблеми реалізації прав і свобод людини в умовах глобалізації : збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Черкаси, 1-2 листопада 2018 року. pp. 10-12.

Іващенко, В. А. (2015) Охорона авторського права в УСРР згідно «Основ авторського права» 1928 р. та Закону «Про авторське право» 1929 р. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції / За заг. ред. О.В. Черевка, О.П. Орлюк. pp. 14-17.

Іващенко, В. А. (2013) Охорона прав винахідників відповідно до "Положення про привілеї на винаходи і вдосконалення" від 20 травня 1896 р. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 65-69. ISSN 978-966-493-445-6

Іващенко, В. А. (2023) Становлення системи правової охорони сортів рослин в Україні у 2000-х рр. Актуальні дослідження суспільних наук : матеріали ІX Всеукр. наук. конф. (м. Умань, 23 берез. 2023 р.) / редкол. : А. Л. Бержанір (голов. ред.). pp. 228-232.

Іващенко, В. А. (2023) Актуальні дослідження суспільних наук : матеріали ІX Всеукр. наук. конф. (м. Умань, 23 берез. 2023 р.). Візаві, м. Умань.

Іващенко, В. А. and Колісник, А. С. and Волошкевич, Г. А. and Юрко, С. С. (2023) Основи юридичних знань: методичні рекомендації з категорійної дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. [Teaching Resource]

Іващенко, В. А. and Колісник, А. С. and Кульбашна, О. А. and Попова, Н. О. and Тараненко, О. М. and Кузьмінський, О. О. (2022) Методичні рекомендації до підготовки і захисту курсових робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 081 «Право». [Teaching Resource]

Іващенко, В. А. and Колісник, А. С. and Кульбашна, О. А. and Попова, Н. О. and Тараненко, О. М. and Кузьмінський, О. О. (2022) Методичні рекомендації до проходження виробничої фахової практики студентів спеціальності 081 «Право» ОС Магістр ОП «Приватне право та інтелектуальна власність». [Teaching Resource]

Іващенко, В. А. and Корновенко, С. В. (2023) Реформування системи правової охорони селекційних досягнень у рослинництві та тваринництві в Україні у 2011-2015 рр. Iнтелектуальна власність та кібербезпека: вітчизняний та світовий досвід : збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 03 листопада 2023 року. pp. 33-37.

Іващенко, В. А. and Кузьмінський, О. О. (2019) Становлення системи органів державного управління промисловою власністю в Україні на початку 90-х рр. XX ст. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (17 травня 2019 р.) / За заг. ред. О.В. Черевка, О.П. Орлюк. pp. 5-7.

Іващенко, В. А. and Тараненко, О. М. (2011) Еволюція нормативно-правової бази податкової політики Центральної Ради та Гетьманату в українському селі (жовтень 1917 — грудень 1918 рр.). Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. (№ 18). pp. 148-153.

Іващенко, В. А. and Тараненко, О. М. (2016) Правове регулювання податкових платежів та повинностей українського селянства (травень 1918–1919 рр.). Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Юридичні науки, Т. 1 (№ 1). pp. 17-21.

Ігнатенко, Т. В. and Шамара, С. О. and Ухань, О. І. (2018) Дискусійні питання правозастосування “м’якого” права в Україні. Актуальні проблеми реалізації прав і свобод людини в умовах глобалізації : збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Черкаси, 1-2 листопада 2018 року. pp. 12-14.

Іржавський, Б. В. and Самойленко, Л. Я. (2018) Компаративний аналіз антикризового управління в Європейських країнах. Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2018» / XX Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 31-33.

Ісаєнко, Ю. О. and Коваль, Т. В. (2019) Концепція поколінь прав людини: загальна характеристика. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXI Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 26-27.

Іщенко, М. П. (2020) Методичні рекомендації до написання курсових і кваліфікаційних робіт на здобуття освітніх ступенів «бакалавр» і «магістр» для студентів спеціальності «Політологія» і слухачів магістратури денної та заочної форм навчання спеціальності «Публічне управління та адміністрування". [Teaching Resource]

Іщенко, М. П. (2019) Регіональна політика: політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура [зб. наук. пр.]. Вип. V. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 22 листопада 2019 р.).(Цінності свободи, влади і публічного управління в мегаполісах у вимірах гетерогенності). Бексиди, Київ.

Іщук, Б. Л. (2018) Особливості інтелектуального капіталу як нематеріального активу. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами VІI Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (27 квітня 2018 р.) / За заг. ред. О.В. Черевка, О.П. Орлюк. pp. 52-69.

А

Алєксєєва, К. І. (2018) Особливості правового регулювання нетрадиційних торговельних марок. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами VІI Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (27 квітня 2018 р.) / За заг. ред. О.В. Черевка, О.П. Орлюк. pp. 21-24.

Ананьева, О. and Березніков, О. and Козаченко, О. and Сотула, О. (2020) Новітні кримінально-правові дослідження – 2020 : Альманах наукових праць / за ред. професора О.В. Козаченка, О.М. Мусиченко. Миколаївський інститут права Національного університету "Одеська юридична академія", Миколаів, p. 248.

Андрусяк, В. М. and Андрусяк, Н. О. (2014) Методичні рекомендації для самостійної роботи для студентів заочної форми навчання за ОКР «Бакалавр», «Спеціаліст» напряму підготовки «Правознавство». [Teaching Resource]

Антоненко, І. С. (2020) Відеогра як об'єкт права інтелектуальної власності: сучасний стан та особливості правової охорони. Інтелектуальна власність та кібербезпека: погляд з ХХІ століття : збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (15 травня 2020 р.). pp. 110-115.

Анєнко, А. В. and Парамонова, О. С. (2019) Корупція: поняття та види. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXI Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 14-15.

Анєнко, А. В. and Сокуренко, О. М. (2018) Поняття державної зради в сучасному суспільстві. Актуальні проблеми реалізації прав і свобод людини в умовах глобалізації : збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Черкаси, 1-2 листопада 2018 року. pp. 127-128.

Архипова, С. П. and Роскопіна, Ю. О. (2014) Професійна підговка юристів в університетах США. Manual. Гордієнко Є. І., Черкаси.

Атамась, В. Р. and Сокуренко, О. М. (2021) Щодо проблеми визначення поняття «кіберзлочини» та «кіберзлочинність». Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, Черкаси, 21 травня 2021 р. / редкол. : С. В. Джолос, В. М. Мойсієнко, Ю. С. Кононенко. pp. 106-110.

Б

Бахчагулян, М. and Коваль, Т. В. (2019) Роль середньовічних університетів у рецепції римського права. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXI Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 15-17.

Биковець, Н. І. and Білоус, С. П. (2021) Реалізація ефективної державної кадрової політики. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» : XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених / редкол. : О. В. Черевко (голова) [та ін.]. pp. 184-185.

Боковня, В. М. (2010) Законодавче регулювання інформацією з обмеженим доступом. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник наукових праць. pp. 341-345. ISSN 978-966-493-242-1

Боковня, В. М. (2016) З історії карного розшуку в Україні. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник наукових праць. pp. 13-16.

Боковня, В. М. (2014) Розвиток системи міжнародної охорони авторських прав. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 36-41.

Боковня, В. М. (2013) Інтелектуальна власність та інноваційний розвиток. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 79-82. ISSN 978-966-493-445-6

Боковня, В. М. (2012) «Піратство» та інтелектуальна власність. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник наукових праць. pp. 319-323.

Боковня, В. М. and Василенко, В. І. and Іващенко, В. А. and Кононенко, Ю. С. and Корновенко, С. В. and Кульбашна, О. А. and Тараненко, О. М. and Тараненко, С. М. and Тростіна, С. В. (2014) Інтелектуальна власність : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. [Teaching Resource]

Боковня, В. М. and Василенко, В. І. and Іващенко, В. А. and Корновенко, С. В. (2014) Методичні рекомендації з самостійної роботи для студентів заочної форми навчання за ОКР «Магістр» напряму підготовки «Інтелектуальна власність». [Teaching Resource]

Боковня, В. М. and Кононенко, Ю. С. and Гук, Б. М. and Корновенко, С. В. and Василенко, В. І. and Іващенко, В. А. and Боковня, В. М. and Полинько, І. В. and Тараненко, С. М. and Шматков, Р. П. and Тростіна, С. В. and Кульбашна, О. А. and Кузьмінський, О. О. and Попова, Н. О. and Постригань, Т. Л. (2015) Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (7-8 квітня 2015 р.). Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси.

Бондаренко, М. В. (2012) Трудовий договір – підстава винекнення, щодо службових об’єктів інтелектуальної власності. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник наукових праць. pp. 324-326.

Біленчук, П. Д. and Сидоренко, О. О. and Шульга, О. О. (2010) Сто років світової криміналістики. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник наукових праць. pp. 236-237.

Білик, В. В. (2023) Зовнішня заборгованість як каталізатор забезпечення інвестиційної безпеки країни. Проблеми і перспективи економічного розвитку в умовах модернізаційних процесів в Україні та світі : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., 12 груд. 2023 р., м. Кропивницький. pp. 12-13.

Білик, В. В. (2023) Напрями та проблеми загострення інвестиційно-інноваційної безпеки України в умовах повномасштабної війни. Development of Education, Science and Business: Results 2023: Proceedings of the International Scientific and Practical Internet Conference, December 21-22. pp. 43-44.

Білик, В. В. (2023) Нові джерела загроз інвестиційній безпеці підприємницького сектора національної економіки України. Development service industry management (№ 3). pp. 56-61.

Білик, В. В. (2020) Сучасні стратегічні пріоритети управління еколого-економіч-ною безпекою. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління, 31(70) (№ 4).

Білик, В. В. (2023) Cистемні перешкоди відновлення інноваційно-технологічної діяльності в Україні за сучасних умов. Modeling the development of the economic systems. pp. 92-98.

Біляєва, О. А. (2017) Сутність колективного договору як локального нормативного акту. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник матеріалів науково-практичної інтернет-конференції. pp. 4-16. ISSN 978-617-7508-03-7

Біляєва, О. А. and Волошкевич, Г. А. (2018) Проблеми правового регулювання застосування процедури імпічменту в Україні. Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2018» / XX Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 22-26.

Бірковська, К. Л. and Іщенко, О. М. (2018) Проблеми розвитку громадянського суспільства. Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2018» / XX Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 26-27.

В

Василенко, В. І. (2014) Цивільно-правові способи захисту авторських і суміжних прав в Україні та країнах Митного Союзу. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 103-107.

Велівченко, В. О. and Волошкевич, Г. А. and Мойсієнко, В. М. (2011) Права і свободи військовослужбовців в Україні: нормативне закріплення та механізм реалізації / за ред. В. Мойсієнка. [Teaching Resource]

Вергай, Ю. Ю. (2013) Проблеми захисту об'єктів авторського права та суміжних прав в українському інтернет-просторі. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 134-137. ISSN 978-966-493-445-6

Височина, Л. В. (2016) Поняття та історико-правове дослідження інституту звільнення від кримінальної відповідальності. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник наукових праць. pp. 213-216.

Волошкевич, Г. А. (2018) Підстави позбавлення громадянства у сучасному законодавстві зарубіжних країн. Актуальні проблеми реалізації прав і свобод людини в умовах глобалізації : збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 39-41.

Волошкевич, Г. А. (2018) Інститут позбавлення громадянства у сучасному міжнародному праві. Теоретичні та практичні проблеми реалізації норм права : збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 44-48.

Волошкевич, Г. А. (2006) Адміністративно-правові умови розвитку союзів споживчих товариств Наддніпрянської України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ (№ 33). pp. 117-123.

Волошкевич, Г. А. (2010) Організаційно-правові проблеми становлення ювенальних судів в Російській імперії. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник наукових праць. pp. 4-8. ISSN 978-966-493-242-1

Волошкевич, Г. А. (2016) Проблемні питання запровадження інституту позбавлення громадянства України. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник наукових праць. pp. 76-85.

Волошкевич, Г. А. (2017) Автоматизовані системи електронного голосування: світовий досвід та перспективи впровадження в Україні. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник матеріалів науково-практичної інтернет-конференції. pp. 7-13. ISSN 978-617-7508-03-7

Волошкевич, Г. А. (2019) Впровадження технології електронного голосування: світовий досвід та вітчизняні перспективи. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 55-64. ISSN 978-617-7508-14-3

Волошкевич, Г. А. (2012) Правові наслідки розірвання заручин за українським звичаєвим правом ХІХ ст.: історико-правовий аспект. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник наукових праць. pp. 24-30.

Волошкевич, Г. А. (2015) Правові основи організації управління першими українськими споживчими кооперативами. Теоретичні та практичні проблеми реалізації норм права : матеріали ІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) (м. Кременчук, 5–6 грудня 2014 року). pp. 44-47. ISSN 978-966-8931-27-7

Волошкевич, Г. А. (2020) Проблемні питання визначення розміру виборчої застави у вітчизняному законодавстві. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави [зб. мат. ІІІ-ї Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф., Черкаси, 21 трав. 2020 р.] / ред. кол. : Г. А. Волошкевич (відп. ред.), В. М. Мойсієнко, Ю. С. Кононенко. pp. 75-85.

Волошкевич, Г. А. (2022) Військово-окружні суди українських губерній у системі військової юстиції російської імперії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). Прикарпатський юридичний вісник : зб. наук. праць : науково-практичне юридичне видання / голов. ред. Ю. В. Цуркан-Сайфуліна (№ 3). pp. 8-13.

Волошкевич, Г. А. (2022) Ризики впровадження інституту прямих виборів суддів у демократичних державах перехідного типу (на прикладі України). Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Юридичні науки. pp. 7-13.

Волошкевич, Г. А. (2021) До питання виокремлення «суперпрезидентської республіки» як різновиду форми державного правління. Актуальні проблеми теорії та історії держави і права, історії політичних і правових учень, філософії права та юридичної психології. pp. 6-13.

Волошкевич, Г. А. (2011) Організаційно-правові принципи та механізм функціонування перших українських споживчих товариств (60 – 70-ті роки ХІХ ст.). Держава і право. Юридичні і політичні науки : збірник наукових праць (№ 51). pp. 161-167.

Волошкевич, Г. А. and Георгізова, І. Л. (2014) Методичний посібник з навчальної дисципліни «Конституційне право зарубіжних країн». [Teaching Resource]

Волошкевич, Г. А. and Георгізова, І. Л. (2015) Теоретичні та практичні проблеми реалізації норм права : матеріали ІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) (м. Кременчук, 5–6 грудня 2014 року). Фенікс, Одеса.

Волошкевич, Г. А. and Джолос, С. В. and Дробот, Ж. А. and Коваль, Т. В. and Комзюк, В. Т. and Кононенко, Ю. С. and Мойсієнко, В. М. and Парамонова, О. С. and Сокуренко, О. М. and Шаповал, Т. Б. (2019) Правознавство : підручник для студентів ВНЗ. [Teaching Resource]

Волошкевич, Г. А. and Комзюк, В. Т. and Грахоцький, А. П. and Сокуренко, О. М. (2016) Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави. [Teaching Resource]

Волошкевич, Г. А. and Лубко, І. М. and Кононенко, Ю. С. and Джолос, С. В. and Мойсієнко, В. М. and Коваль, Т. В. and Комзюк, В. Т. and Обрусна, С. Ю. and Дробот, Ж. А. and Сокуренко, О. М. and Парамонова, О. С. (2021) Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, Черкаси, 21 травня 2021 р. / редкол. : С. В. Джолос, В. М. Мойсієнко, Ю. С. Кононенко. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси.

Вісітаєва, Р. Б. (2015) Зміст авторських прав науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів на службові твори. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції / За заг. ред. О.В. Черевка, О.П. Орлюк. pp. 32-36.

Вісітаєва, Р. Б. (2012) Система злочинів у сфері інтелектуальної власності. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник наукових праць. pp. 327-329.

Г

Галкіна, К. О. (2020) Концепція «гуманітарної інтервенції»: теоретико-правовий аналіз. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави [зб. мат. ІІІ-ї Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф., Черкаси, 21 трав. 2020 р.] / ред. кол. : Г. А. Волошкевич (відп. ред.), В. М. Мойсієнко, Ю. С. Кононенко. pp. 180-186.

Гамалій, А. В. (2019) Медіація у кримінальному процесі. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 148-150. ISSN 978-617-7508-14-3

Георгизова, И. Л. (2010) Правовые школы исторического ислама. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник наукових праць. pp. 13-16. ISSN 978-966-493-242-1

Георгізов, Г. М. (2010) Правові засади великої Яси. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник наукових праць. pp. 9-13. ISSN 978-966-493-242-1

Георгізова, І. Л. (2016) Місцеве самоврядування в Україні: перспективи реформування. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник наукових праць. pp. 85-92.

Георгізова, І. Л. (2015) Проблема взаємовпливу партійної та виборчої систем при формуванні органів державної влади. Теоретичні та практичні проблеми реалізації норм права : матеріали ІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) (м. Кременчук, 5–6 грудня 2014 року). pp. 47-50. ISSN 978-966-8931-27-7

Георгізова, І. Л. (2012) Еволюція англійських правових норм в юридичній науці США. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник наукових праць. pp. 30-33.

Георгізова, І. Л. and Лубко, І. М. (2014) Право і суспільство : науковий журнал. ВНПЗ «Дніпропетровський гуманітарний університет».

Георгізова, І. Л. and Лубко, І. М. (2014) Законодавче забезпечення податкової політики радянської держави на селі (50-ті рр. ХХ ст.). Право і суспільство (№ 3). pp. 9-15.

Гирко, Д. А. (2015) Дії, що порушують майнові права суб’єктів авторського права та суміжних прав. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції / За заг. ред. О.В. Черевка, О.П. Орлюк. pp. 117-121. (Unpublished)

Гирко, Д. А. (2014) Підстави кримінальної відповідальності за порушення авторського права та суміжних прав. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 108-113.

Гладченко, Т. Б. (2016) Принципи державності державної фіскальної служби України. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції (№ 4). pp. 60-62.

Гладченко, Т. Б. (2016) Поняття податкового механізму та його елементи. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія Юриспруденція (№ 21). pp. 62-64.

Головатюк, О. І. (2020) Захист персональних даних фізичної особи в Україні та Європейському Союзі. Інтелектуальна власність та кібербезпека: погляд з ХХІ століття : збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (15 травня 2020 р.) / за ред. : О. В. Черевка, О. П. Орлюк. pp. 124-130.

Головін, Р. Г. and Самойленко, Л. Я. and Овчаренко, А. О. and Кравцова, Н. О. and Черевко, О. В. and Шарий, В. І. (2020) Стратегічні пріоритети публічного управління України в умовах глобалізації : збірник № 4 матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції / редкол. : О. В. Черевко [та ін.]. -. Чабаненко Ю. А., Черкаси.

Гончаренко, А. В. and Кульбашна, О. А. (2018) Захист права працівників на оплату праці. Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2018» / XX Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 27-29.

Гордуз, М. О. and Кононець, О. М. (2016) Особливість конституційного регулювання кримінально-правової політики в Конституції України. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник наукових праць. pp. 92-95.

Городнічук, А. В. and Джолос, С. В. (2019) Питання реформування права вето Ради Безпеки ООН. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXI Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 21-22.

Городнічук, А. В. and Парамонова, О. С. (2018) Щодо поняття судової дискреції. Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2018» / XX Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 29-31.

Гречуха, Є. В. (2008) Соціально-педагогічні аспекти правового виховання та захисту дітей і молоді в системі соціального виховання. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 122). pp. 47-51.

Григорович, А. В. and Самойленко, Л. Я. (2019) Формування та реалізація сучасної кадрової політики в публічному управлінні. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXI Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 49-50.

Грозовський, І. М. and Мойсієнко, В. М. and Рябовол, Л. Т. (2019) Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави. [Teaching Resource]

Гужва, І. М. and Іщенко, О. М. (2019) Боротьба з корупцією в системі Державної служби України. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXI Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 50-52.

Гук, Б. М. (2013) Цивільно-правові аспекти інформаційного права. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 137-141. ISSN 978-966-493-445-6

Гук, Б. М. (2012) Державно-владні повноваження державної виконавчої служби України: структура та юридичний зміст. Адміністративне право і процес (№ 1). pp. 33-40.

Гук, Б. М. (2012) Особливості адміністративно-правового захисту права інтелектуальної власності в Україні. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник наукових праць. pp. 330-332.

Гук, Б. М. (2018) Особливості правового статусу завідувача кафедри закладу вищої освіти: теоретичні аспекти і практичні проблеми. Часопис Київського університету права (№ 3). pp. 160-165.

Гук, Б. М. (2012) Історико-правові передумови створення та розвитку Державної виконавчої служби України. Публічне право (№3(7). pp. 205-211.

Гук, Б. М. (2010) Адміністративно-правове регулювання механізму примусових заходів виконавчого провадження : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Other thesis, Київський міжнародний університет.

Гук, Б. М. (2011) Поняття державної виконавчої служби та її місце в системі органів державної влади України. Право і безпека (№3(39)). pp. 176-180.

Гук, Б. М. (2011) Модернізація системи органів державної виконавчої служби в умовах адміністративної реформи. Право і суспільство (№4). pp. 75-79.

Гук, Б. М. (2011) Правоохоронна спрямованість діяльності державної виконавчої служби України. Форума права (№3). pp. 190-195.

Гук, Б. М. (2009) Проблеми дефініції поняття виконавчого провадження. Університетські наукові записки (№1). pp. 101-106.

Гук, Б. М. (2011) Адміністративні послуги органів публічної влади України: поняття, зміст. Право і суспільство (№3). pp. 117-121.

Гук, Б. М. (2018) Теоретико-правові та практичні проблеми правового регулювання права на працю аспірантів і докторантів. Публічне право (№4). pp. 136-143.

Гук, Б. М. and Комзюк, А. Т. and Комзюк, В. Т. and Обрусна, С. Ю. (2012) Адміністративне право України: сучасний стан та шляхи розвитку : матеріали науково-практичної конференції (Харків, 27 квітня 2012 р.) Харків. Харківський національний університет внутрішніх справ, Харків.

Гук, Б. М. and Комзюк, Л. Т. (2012) Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал. Київський університет, Київ.

Д

Демерлій, Т. Ю. (2012) Аналіз об’єктивної сторони насильницького донорства. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник наукових праць. pp. 217-219.

Демченко, Н. В. (2023) Книжкова скарбниця : інформ. бюл., Вип. 42 (січ. 2023 - черв. 2023 р.). Наукова бібліотека ім. М. Максимовича, м. Черкаси.

Дерев'янко, Ю. С. (2020) Укладення Е-договорів найму (оренди) житла в контексті захисту інформації в інтернет-середовищі. Інтелектуальна власність та кібербезпека: погляд з ХХІ століття : збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (15 травня 2020 р.) / за ред. : О. В. Черевка, О. П. Орлюк .. pp. 131-136.

Джигіль, О. І. (2023) Проблематика правового регулювання блокчейн технологій. Iнтелектуальна власність та кібербезпека: вітчизняний та світовий досвід : збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 03 листопада 2023 року. pp. 30-33.

Джолос, С. В. (2021) Міжнародно-правовий механізм захисту прав людини і : навч.-метод. посіб. [Teaching Resource]

Джолос, С. В. (2020) Релігійний текст як джерело міжнародного права. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2020» / XXІI Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 25-27.

Джолос, С. В. (2012) Співвідношення легізму та юснатуралізму як основне питання філософії права. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник наукових праць. pp. 33-36.

Джолос, С. В. (2014) Проблема неефективності демократії. Право і суспільство (№1-2). pp. 7-12.

Джолос, С. В. (2012) Актуальні проблеми держави і права. Юридична література, Одеса.

Джолос, С. В. (2008) Етатизм як природне відображення державності. Актуальні проблеми держави і права. pp. 258-262.

Джолос, С. В. (2013) Етатистські основи державності. Manual. Чабаненко Ю., Черкаси.

Джолос, С. В. (2009) Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць. Юридична література, Одеса.

Джолос, С. В. (2010) Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць. Юридична література, Одеса.

Джолос, С. В. (2016) Досконала держава: від ідеї до реальності. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія Юриспруденція (Вип.19). pp. 8-11.

Джолос, С. В. (2012) Етатистські засади реалізації економічної функції сучасної держави. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України: Серія «Право»., Ч. 3 (173). pp. 9-16.

Джолос, С. В. (2015) Деспотія як форма державного режиму: теоретичний аспект. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПРАВО, 1 (вип.30). pp. 25-30.

Джолос, С. В. (2010) Проблема відповідальності держави перед особою. Закарпатські правові читання: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів (29-30 квітня 2010 року, м. Ужгород)., Т. 1. pp. 33-35.

Джолос, С. В. (2013) Актуалізація державно-правового вчення Т. Гоббса в умовах сьогодення. Правове життя сучасної України : матеріали Міжнар. наук. конф. проф.-викл. та аспірант. складу (м. Одеса, 16-17 травня 2013 р.)., Т. 1. pp. 71-73.

Джолос, С. В. (2018) Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. Міжнародний гуманітарний університет, Одеса.

Джолос, С. В. (2010) Співвідношення і взаємодія держави, закону та права з точки зору етатистської парадигми юриспруденції. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник наукових праць. pp. 21-25.

Джолос, С. В. (2020) Політико-правові уроки Великої французької революції 1789–1799 рр.: погляд затятого консерватора. Модернізація вітчизняної правової системи в умовах світової інтеграції [Електронний ресурс] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Кропивницький 27-28 травня 2020 р. pp. 314-218.

Джолос, С. В. (2020) Конституція Речі Посполитої 3 травня 1791 р. Scientific bases of solving of the modern tasks = Наукові основи вирішення сучасних завдань : тези доповідей ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції. Франкфурт-на-Майні, Німеччина 1-2 червня 2020 р.. pp. 182-185.

Джолос, С. В. (2019) Systematisationof Ukrainian and European legislation in the realities of the modernworld : international scientific and practical conference (December 27-28, 2019) / редкол. : Р. Д. Берлінгер [та ін. Izdevnieciba ; Baltija Publishing, Arad ; Riga.

Джолос, С. В. (2019) Феномен «Ерзац-право» як новий концепт в юриспруденції The phenomenon of «Ersatz-law» as a new concept in jurisprudence. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право, Т. 1 (Вип.19). pp. 40-43.

Джолос, С. В. and Крижановський, А. Ф. (2011) Держава в етатистському вимірі: загально-теоретичний аспект : дис. на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Other thesis, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.

Джолос, С. В. and Крижанівський, А. Ф. (2011) Держава в етатистському вимірі: загальнотеоретичний аспект : дис. на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Other thesis, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.

Джолос, С. В. and Крижанівський, А. Ф. (2011) Держава в етатистському вимірі: загальнотеоретичний аспект : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Other thesis, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.

Джолос, С. В. and Крижанівський, А. Ф. (2011) Держава в етатистському вимірі: загально-теоретичний аспект : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Other thesis, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.

Драч, О. О. and Кульбашна, О. А. (2014) Службові об’єкти права інтелектуальної власності в системі правовідносин. Питання інтелектуальної власності (№ 11). pp. 137-142.

Дробот, Ж. А. (2021) Альтернатива пенсії? Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, Черкаси, 21 травня 2021 р. / редкол. : С. В. Джолос, В. М. Мойсієнко, Ю. С. Кононенко. pp. 92-97.

Дробот, Ж. А. (2020) Роль соціальних послуг в соціальному захисті України. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави [зб. мат. ІІІ-ї Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф., Черкаси, 21 трав. 2020 р.] / ред. кол. : Г. А. Волошкевич (відп. ред.), В. М. Мойсієнко, Ю. С. Кононенко. pp. 201-209.

Дробот, Ж. А. (2010) Правове регулювання пенсійного страхування у разі втрати годувальника : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Other thesis, Одеська національна юридична академія.

Дробот, Ж. А. (2012) Непрацездатні чи соціально незахищені особи? Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права : матер. міжнар. наук. конф. (Одеса, 30 листопада 2012 р.), Т.1. pp. 598-599.

Дробот, Ж. А. (2017) Зміни в пенсійному законодавстві. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник матеріалів науково-практичної інтернет-конференції. pp. 14-18. ISSN 978-617-7508-03-7

Дробот, Ж. А. (2019) Щодо тривалості страхового стажу. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 222-228. ISSN 978-617-7508-14-3

Дробот, Ж. А. (2012) Пам’яті мудрого вчителя. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник наукових праць. pp. 5-11.

Дробот, Ж. А. (2012) Встановлення єдиного кола непрацездатних осіб –шлях до їх захисту. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник наукових праць. pp. 353-355.

Дробот, Ж. А. and Кульбашна, О. А. and Георгізова, І. Л. and Джолос, С. В. and Мойсієнко, В. М. and Комзюк, В. Т. and Кононенко, Ю. С. and Оржеховська, А. О. and Єльцов, М. В. and Демерлій, Т. Ю. and Парамонова, О. С. and Родікова, А. С. and Боковня, В. М. and Бондаренко, М. В. and Вісітаєва, Р. Б. and Гук, Б. М. and Іващенко, В. А. and Корновенко, С. В. and Тараненко, О. М. and Тростіна, С. В. and Зверховська, А. С. and Обідало, О. М. and Серьогіна, Г. В. (2012) Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси.

Дробот, О. В. (2013) Патентування винаходів громадян України за кордоном. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 61-65. ISSN 978-966-493-445-6

Ж

Жадан, Є. Ю. and Лубко, І. М. (2021) Трансформація державно-політичних режимів під впливом «арабської весни». Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, Черкаси, 21 травня 2021 р. / редкол. : С. В. Джолос, В. М. Мойсієнко, Ю. С. Кононенко. pp. 14-19.

Жук, Т. О. (2014) Державна служба України з лікарських засобів як один із органів державного управління інтелектуальною власністю. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 41-44.

Жук, Т. О. (2015) Теоретико-правовахарактеристика способів захисту порушених прав на торговельну марку. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції / За заг. ред. О.В. Черевка, О.П. Орлюк. pp. 121-124.

З

Зайцева, З. І. and Самойленко, Л. Я. (2019) Мотивація праці державних службовців: реалії сьогодення. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXI Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 52-54.

Захарчук, Н. Ю. and Мартовицька, Н. В. (2018) Девіація як різновид правової поведінки та об’єкт наукового дослідження. Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2018» / XX Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 491-493.

Зачосова, Н. В. (2020) Проблемні аспекти управління економічною безпекою фінансових установ. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2020» / XXІI Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 119-121.

Зверховська, А. С. (2012) Припинення трудового договору у разі недотримання умов. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник наукових праць. pp. 356-357.

Зеленько, Л. О. (2019) Авторське право на твори архітектури. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (17 травня 2019 р.) / За заг. ред. О.В. Черевка, О.П. Орлюк. pp. 65-71.

Земзюліна, Н. І. (2008) Гендерний аналіз основних політико-правових течій ХІХ-початку ХХ ст. Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки (№ 133). pp. 34-40.

Земзюліна, Н. І. (2010) Гендерний паритет крізь призму правової норми (права жінок за першими українськими радянськими Конституціями). Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник наукових праць. pp. 33-35. ISSN 978-966-493-242-1

Земзюліна, Н. І. (2009) Становлення радянської кооперації в 20-х рр. ХХ ст.: політико-правовий аспект. Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки (№ 160). pp. 137-141. ISSN 2076-5908

К

Капустін, М. Р. (2019) Концепція сервісної держави та трансформація України в сучасну, сервісну державну. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 65-73. ISSN 978-617-7508-14-3

Касян, Л. І. (2013) Проблеми захисту прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 141-144. ISSN 978-966-493-445-6

Каштальян, А. Ю. (2013) Проблемні питання цивільно-правового захисту географічних зазначень в Україні. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 115-118. ISSN 978-966-493-445-6

Клименко, А. С. and Коваль, Т. В. (2021) Омбудсмен із прав студентів: досвід України. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» : XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених / редкол. : О. В. Черевко (голова) [та ін.]. pp. 169-171.

Коваль, Т. В. (2021) Інститут почесного громадянства в Україні (на прикладі Черкаської області). Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, Черкаси, 21 травня 2021 р. / редкол. : С. В. Джолос, В. М. Мойсієнко, Ю. С. Кононенко. pp. 44-49.

Коваль, Т. В. (2020) До питання діяльності мовного омбудсмена в Україні. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави [зб. мат. ІІІ-ї Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф., Черкаси, 21 трав. 2020 р.] / ред. кол. : Г. А. Волошкевич (відп. ред.), В. М. Мойсієнко, Ю. С. Кононенко. pp. 91-98.

Коваль, Т. В. (2019) Інститут спеціалізованого омбудсмена: досвід України. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 74-80. ISSN 978-617-7508-14-3

Коваль, Т. В. (2019) Види конституційних проваджень в Україні. Юридичний науковий електронний журнал (№ 1). pp. 46-48.

Коваль, Т. В. (2018) Омбудсман із прав студентів: вітчизняний та європейський досвід. Право і суспільство, Ч. 2 (№4). pp. 26-31.

Коваль, Т. В. (2019) Рішення Європейського суду з прав людини у справах щодо порушення права на освіту: загальна характеристика. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право, Т. 1 (Вип. 5). pp. 77-80.

Коваль, Т. В. (2010) Законодавство України про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник наукових праць. pp. 138-140.

Коваль, Т. В. and Лубко, І. М. and Парамонова, О. С. (2022) Міжнародне публічне право в документах. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси.

Коваль, Т. В. and Лубко, І. М. and Парамонова, О. С. (2021) Міжнародне публічне право в документах : у 3-х т. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси.

Коваль, Т. В. and Лубко, І. М. and Парамонова, О. С. (2021) Міжнародне публічне право в документах : у 3-х т. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси.

Коваль, Т. О. (2017) Права четвертого покоління: підходи до розуміння. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник матеріалів науково-практичної інтернет-конференції. pp. 19-22. ISSN 978-617-7508-03-7

Ковтун, О. В. and Овчаренко, А. О. (2018) Питання державного устрою Стародавньої Індії в трактаті Каутільї «Артхашастра». Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2018» / XX Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 33-35.

Когут, Ю. Р. (2017) Розвиток законодавства про відповідальність за «статеві» злочини на території Наддніпрянської України (XVІІ – ХІХ століття). Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник матеріалів науково-практичної інтернет-конференції. pp. 23-27. ISSN 978-617-7508-03-7

Когут, Ю. Р. and Парамонова, О. С. (2018) Відповідальність за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи у деяких країнах Європи. Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2018» / XX Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 35-37.

Козаченко, А. О. (2023) Правове регулювання татуювання як об’єкта авторського права. Iнтелектуальна власність та кібербезпека: вітчизняний та світовий досвід : збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 03 листопада 2023 року. pp. 42-47.

Козубовська, І. В. and Товканець, О. В. (2008) Профілактична робота школи з неповнолітніми правопорушниками у Великій Британії. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№121). pp. 62-65.

Коломієць, Н. О. (2014) Окремі аспекти адміністративної охорони торгівельної марки. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 47-50.

Колосова, О. (2015) Прокурор як суб’єкт цивільно-процесуальних правовідносин. Двадцять шоста наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах : Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій / За ред. В.В. Масненка. pp. 94-96.

Колісник, А. С. (2023) Законодавче забезпечення прав інтелектуальної власності у сучасному світі: порівняльно-правовий аналіз. Iнтелектуальна власність та кібербезпека: вітчизняний та світовий досвід : збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 03 листопада 2023 року. pp. 47-53.

Комзюк, А. В. and Комзюк, В. Т. (2020) Актуальні питання визначення об’єкта адміністративного правопорушення. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави [зб. мат. ІІІ-ї Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф., Черкаси, 21 трав. 2020 р.] / ред. кол. : Г. А. Волошкевич (відп. ред.), В. М. Мойсієнко, Ю. С. Кононенко. pp. 98-103.

Комзюк, А. В. and Комзюк, В. Т. (2019) Кодекси як основа системи законодавства України. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXI Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 28-30.

Комзюк, А. В. and Комзюк, В. Т. (2019) Адміністративний примус в діяльності національної поліції України. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 81-86. ISSN 978-617-7508-14-3

Комзюк, А. В. and Комзюк, В. Т. (2021) Щодо особливостей складу адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 51 кодексу України про адміністративні правопорушення. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» : XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених / редкол. : О. В. Черевко (голова) [та ін.]. pp. 171-173.

Комзюк, В. Т. (2020) Щодо недоліків нормативного визначення кола учасників провадження у справах про адміністративні правопорушення. Модернізація вітчизняної правової системи в умовах світової інтеграції [Електронний ресурс] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Кропивницький 27-28 травня 2020 р. pp. 100-104.

Комзюк, В. Т. (2019) Адміністративно-правове забезпечення військової служби у Збройних силах України. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 87-96. ISSN 978-617-7508-14-3

Комзюк, В. Т. (2012) Щодо вдосконалення правового регулювання провадження у справах про порушення митних правил. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник наукових праць. pp. 129-131.

Комзюк, В. Т. (2012) Правове регулювання взаємодії митних органів України з іншим и органами виконавчої влади при здійсненні митного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник наукових праць. pp. 131-136.

Комзюк, В. Т. (2015) Актуальні питання вдосконалення правового регулювання провадження у справах про порушення митних правил. Вісник ХНУВС (№1). pp. 119-127.

Комзюк, В. Т. (2016) Щодо використання зарубіжного досвіду в регулюванні адміністративно-правового статусу митних органів України. Форум права (№1). pp. 110-116.

Комзюк, В. Т. (2017) Адміністративно-правове регулювання державної політики у сфері освіти України. Forum Prava (№5). pp. 181-188.

Комзюк, В. Т. (2017) Адміністративне видворення за межі України ноземців та осіб без громадянства: правове регулювання та місце в системі заходів державного примусу. Форум права (№4). pp. 105-110.

Комзюк, В. Т. (2014) Окремі питання правового регулювання контролю культурних цінностей, які вивозяться за межі митної території України. Право і безпека (№4). pp. 54-59.

Комзюк, В. Т. (2015) Щодо недоліків нормативного закріплення правового статусу та кола суб'єктів провадження у справах про порушення митних правил. Адміністративне право і процес (№ 2). pp. 105-111.

Комзюк, В. Т. (2016) Деякі питання адміністративно-правового статусу митних органів України в умовах їх реформування. Адміністративне право і процес (№1). pp. 124-133.

Комзюк, В. Т. (2016) Організаційні форми реалізації адміністративно-правового статусу митних органів України. Pravo i Bezpeka (№1). pp. 44-49.

Комзюк, В. Т. (2015) Правові гарантії діяльності митних органів України. Pravo i Bezpeka (№2). pp. 70-74.

Комзюк, В. Т. (2016) Щодо недоліків законодавчого регулювання адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник наукових праць. pp. 101-107.

Комзюк, В. Т. (2020) Щодо невідповідності положень статті 173-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення базовим принципам і нормам адміністративно-деліктного права. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави [зб. мат. ІІІ-ї Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф., Черкаси, 21 трав. 2020 р.] / ред. кол. : Г. А. Волошкевич (відп. ред.), В. М. Мойсієнко, Ю. С. Кононенко. pp. 103-108.

Комзюк, В. Т. (2015) Адміністративна чи кримінальна відповідальність за порушення митних правил? (Щодо суперечливості положень статті 458 Митного кодексу України). Адміністративне право і процес (№3). pp. 168-174.

Комзюк, В. Т. and Комзюк, А. А. (2018) Актуальні питання вдосконалення законодавства України, яке регулює запобігання і протидію контрабанді, та окремих юридичних складів порушень митних правил. Вісник ХНУВС (№3). pp. 20-29.

Комзюк, В. Т. and Комзюк, А. В. (2021) Актуальні питання ознак об’єктивної сторони адміністративного правопорушення. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, Черкаси, 21 травня 2021 р. / редкол. : С. В. Джолос, В. М. Мойсієнко, Ю. С. Кононенко. pp. 50-56.

Комзюк, В. Т. and Кононенко, Ю. С. and Дробот, Ж. А. and Парамонова, О. С. and Шаповал, Т. Б. (2018) Навчально-методичний посібник для студентів 2-го курсу спеціальності «Право» ОС «Магістр» заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Комзюк, В. Т. and Кононенко, Ю. С. and Сокуренко, О. М. and Волошкевич, Г. А. and Ельцов, О. В. and Георгізова, І. Л. and Коваль, Т. В. (2016) Навчально-методичний посібник з самостійної роботи для студентів 2-го курсу заочної форми навчання ОС «Бакалавр», напряму підготовки «Правознавство». [Teaching Resource]

Комзюк, В. Т. and Мойсієнко, В. М. and Волошкевич, Г. А. and Кононенко, Ю. С. and Сокуренко, О. М. and Парамонова, О. С. and Коваль, Т. В. (2017) Навчально-методичний посібник для студентів 1-го курсу спеціальності «Право» ОС «Магістр» заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Комзюк, Л. Т. (2010) Проблеми адаптації законодавства україни про бази даних до законодаства ЄС. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник наукових праць. pp. 366-367. ISSN 978-966-493-242-1

Коновалова, М. В. (2018) Піратство як найрозповсюдженіше порушення авторського права на об’єкти інтелектуальної власності в Інтернет-просторі. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами VІI Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (27 квітня 2018 р.) / За заг. ред. О.В. Черевка, О.П. Орлюк. pp. 5-17.

Кононенко, А. М. (2015) Доступ до комерційної таємниці за законодавством України. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції / За заг. ред. О.В. Черевка, О.П. Орлюк. pp. 44-48.

Кононенко, Ю. С. (2017) Закон України «Про Конституційний Суд України» – новітній етап у дотриманні прав людини і громадянина. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник матеріалів науково-практичної інтернет-конференції. pp. 28-32. ISSN 978-617-7508-03-7

Кононенко, Ю. С. (2012) Здійснення народовладдя в Україні в контексті реформування Конституції. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник наукових праць. pp. 136-138.

Кононенко, Ю. С. (2016) Конституційна реформа в Україні – головний зміст та проблеми реалізації. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник наукових праць. pp. 107-111.

Кононенко, Ю. С. and Волошкевич, Г. А. and Корновенко, С. В. and Мойсієнко, В. М. and Попов, О. В. (2010) Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції. Чабаненко Ю. А., Черкаси.

Кононенко, Ю. С. and Джолос, С. В. (2019) Конституційно-правові академічні студії. Гельветика, Херсон.

Кононенко, Ю. С. and Джолос, С. В. (2018) Держава та регіони. Серія Право : науково-виробничий журнал. Класичний приватний університет, Запоріжжя.

Кононенко, Ю. С. and Джолос, С. В. (2018) Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро.

Кононенко, Ю. С. and Джолос, С. В. (2018) Безпосередня демократія в Україні в контексті світового досвіду: проблеми та перспективи. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції, Т. 1 (Вип. 6). pp. 68-73.

Кононенко, Ю. С. and Джолос, С. В. (2019) Державна влада як різновид політичної влади. Прикарпатський юридичний вісник, Т. 2 (4(29)). pp. 18-21.

Кононенко, Ю. С. and Джолос, С. В. (2020) Сучасна держава – сильна держава. Modern achievements of eu countries and ukraine in the area of law. pp. 283-309.

Кононенко, Ю. С. and Джолос, С. В. (2022) Держава і революції : монографія. Other. Третяков О. М., м. Черкаси.

Кононенко, Ю. С. and Джолос, С. В. (2020) Обмеження прав і свобод людини як важлива засада забезпечення її інтересів. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави [зб. мат. ІІІ-ї Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф., Черкаси, 21 трав. 2020 р.] / ред. кол. : Г. А. Волошкевич (відп. ред.), В. М. Мойсієнко, Ю. С. Кононенко. pp. 108-118.

Кононенко, Ю. С. and Джолос, С. В. (2019) Проблема доступу до правосуддя у сучасній Україні. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 97-107. ISSN 978-617-7508-14-3

Кононенко, Ю. С. and Джолос, С. В. (2021) Держава і революції. Частина I. Теоретико-правові аспекти та сутність революцій: ліберальний, соціалістичний та консервативний погляд. Публічне право (№ 1).

Кононенко, Ю. С. and Джолос, С. В. (2021) Держава і революції. Частина IІ. Політико-правові уроки буржуазно-демократичних і соціалістичних революцій Нового часу. Публічне право (№2(42)). pp. 14-25.

Кононенко, Ю. С. and Джолос, С. В. (2021) Теорія природного права і суспільного договору: консервативний погляд англійських і німецьких мислителів XVII – XVIII ст. та їхніх послідовників. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, Черкаси, 21 травня 2021 р. / редкол. : С. В. Джолос, В. М. Мойсієнко, Ю. С. Кононенко. pp. 20-29.

Кононенко, Ю. С. and Корновенко, С. В. (2013) Об'єкти права інтелектуальної власності як критерій відмежування предмету правового регулювання. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 14-21. ISSN 978-966-493-445-6

Кононенко, Ю. С. and Кульбашна, О. А. (2014) Предмет договорів про передачу прав інтелектуальної власності на об’єкт, створений у зв’язку з виконанням трудового договору. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 82-85.

Кононенко, Ю. С. and Кульбашна, О. А. and Гук, Б. М. and Тараненко, С. М. and Іващенко, В. А. and Боковня, В. М. and Тараненко, О. М. and Тростіна, С. В. and Мехеда, Н. Г. and Репешко, П. І. and Василенко, В. І. and Парамонова, О. С. (2013) Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції. Чабаненко Ю. А., Черкаси.

Кононенко, Ю. С. and Лубко, І. М. (2019) Європейський Союз: загальна інформація, організаційна структура, правова система. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси.

Кононенко, Ю. С. and Сокуренко, О. М. (2014) Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах (Кримінальне право України): 1973-2014 рр. : станом на 20.10.2014 р. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси.

Корновенко, С. В. (2015) Інформаційно-правові аспекти сучасної екологічної політики в Україні. Право і суспільство (№1). pp. 86-91.

Корновенко, С. В. (2014) Структура права інтелектуальної власності в Україні. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 21-24.

Корновенко, С. В. (2012) Підходи сучасної правової науки до співвідношення понять «інтелектуальна власність» та «право інтелектуальної власності». Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник наукових праць. pp. 334-337.

Корновенко, С. В. (2012) Ідея як об'єкт захисту права інтелектуальної власності: pro and contra. Теорія і практика інтелектуальної власності (№ 3). pp. 55-58.

Корновенко, С. В. and Гук, Б. М. (2014) Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», м. Острог, 14-15 листопада 2014 року. Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Корновенко, С. В. and Кульбашна, О. А. (2019) Академічна відповідальність в системі охорони авторських прав. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (17 травня 2019 р.) / За заг. ред. О.В. Черевка, О.П. Орлюк. pp. 25-28.

Корнієнко, Е. Я. (2019) Ненадання допомоги хворому медичним працівником: особливості об’єктивної сторони складу злочину. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 155-160. ISSN 978-617-7508-14-3

Корнієнко, Е. Я. and Парамонова, О. С. (2018) Спеціальні ознаки медичного працівника як суб’єкта злочину, передбаченого статтею 139 КК України. Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2018» / XX Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 37-40.

Кравченко, О. О. (2015) Продюсер як суб’єкт авторського права у сфері шоу-бізнесу. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції / За заг. ред. О.В. Черевка, О.П. Орлюк. pp. 17-20.

Кузнєцов, Ю. М. and Косенюк, Г. В. (2019) Роль інновацій при підготовці фахівців у сфері інтелектуальної власності. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (17 травня 2019 р.) / За заг. ред. О.В. Черевка, О.П. Орлюк. pp. 18-24.

Кузьмінський, О. О. (2015) Практичні аспекти застосування спеціальних способів захисту права на комерційне (фірмове) найменування. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції / За заг. ред. О.В. Черевка, О.П. Орлюк. pp. 124-129.

Кульбашна, А. А. (2013) Докази та доказування, сучасні технології. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 118-121. ISSN 978-966-493-445-6

Кульбашна, О. А. (2013) Договірне регулювання відносин на службові об'єкти права інтелектуальної власності. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 21-25. ISSN 978-966-493-445-6

Кульбашна, О. А. (2012) Правовідносини інтелектуальної власності зі створення службових об’єктів. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник наукових праць. pp. 337-342.

Кульбашна, О. А. (2015) Правила визначення змісту договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції / За заг. ред. О.В. Черевка, О.П. Орлюк. pp. 100-103.

Кульбашна, О. А. (2018) Дотримання принципів академічної доброчесності як гарантія охорони авторських прав. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами VІI Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (27 квітня 2018 р.) / За заг. ред. О.В. Черевка, О.П. Орлюк. pp. 8-12.

Кульбашна, О. А. (2013) Службові об'єкти права інтелектуальної власності: питання теорії. Теорія і практика інтелектуальної власності (№ 6). pp. 57-62.

Кульбашна, О. А. (2020) Дистанційне виконання службового завдання як підстава створення службових об'єктів права інтелектуальної власності. Інтелектуальна власність та кібербезпека: погляд з ХХІ століття : збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (15 травня 2020 р.) / за ред. : О. В. Черевка, О. П. Орлюк. pp. 6-12.

Кульбашна, О. А. (2023) Розподіл прав інтелектуальної власності за гіг-контрактом. Iнтелектуальна власність та кібербезпека: вітчизняний та світовий досвід : збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 03 листопада 2023 року. pp. 53-59.

Кульбашна, О. А. (2010) Свобода об’єднання та визнання права на ведення колективних переговорів у трудовому законодавстві України 1990-2000 рр. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник наукових праць. pp. 378-381. ISSN 978-966-493-242-1

Кульбашна, О. А. and Парамонова, О. С. (2016) Правовідносини інтелектуальної власності за участю науково-педагогічного працівника. Право і суспільство : науковий журнал, 4 (№ 2). pp. 86-91.

Кульбашна, О. А. and Парамонова, О. С. (2016) Поняття службового об’єкта права інтелектуальної власності, створеного науково-педагогічним працівником. Часопис Київського університету права (№ 2). pp. 241-245.

Кульбашна, О. А. and Парамонова, О. С. (2016) Правовідносини інтелектуальної власності за участю науково-педагогічного працівника.Ч. 2. Право і суспільство (№ 4). pp. 86-91.

Кульбашная, Е. А. and Парамонова, О. С. (2016) Незаконное производство аборта по уголовному законодательству Украины, Беларуси и некоторых европейских государств. Теоретико-прикладные аспекты развития правовой системы обществ : сборник научных статей : в 3 ч. (Ч. 1). pp. 132-140.

Курченко, О. Д. (2018) Використання та захист права інтелектуальної власності у господарській діяльності ТОВ: судова практика. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами VІI Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (27 квітня 2018 р.) / За заг. ред. О.В. Черевка, О.П. Орлюк. pp. 41-44.

Кізім, Д. М. (2019) Щодо питання визначення віку кримінальної відповідальності як ознаки суб’єкта злочину. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 151-154. ISSN 978-617-7508-14-3

Кізім, Д. М. (2023) Особливості правомірного використання музичних творів без згоди автора. Iнтелектуальна власність та кібербезпека: вітчизняний та світовий досвід : збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 03 листопада 2023 року. pp. 37-42.

Л

Лашко, Є. С. (2018) Особливості правового регулювання промислової власності. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами VІI Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (27 квітня 2018 р.) / За заг. ред. О.В. Черевка, О.П. Орлюк. pp. 25-29.

Лила, І. О. (2015) Специфіка створення і використання об’єктів авторського права під час виготовлення телепередач. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції / За заг. ред. О.В. Черевка, О.П. Орлюк. pp. 49-53.

Литвин, І. Р. (2019) Кримінальна відповідальність за хуліганські діяння у країнах пострадянського простору. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 161-168. ISSN 978-617-7508-14-3

Литвин, І. Р. and Парамонова, О. С. (2018) Громадський порядок як об’єкт хуліганства (ст. 296 КК України). О. С. Парамонова. pp. 40-42.

Лубко, І. М. (2020) Міжнародне право і право Європейського Союзу: співвідношення та взаємодія. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави [зб. мат. ІІІ-ї Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф., Черкаси, 21 трав. 2020 р.] / ред. кол. : Г. А. Волошкевич (відп. ред.), В. М. Мойсієнко, Ю. С. Кононенко. pp. 186-195.

Лубко, І. М. (2021) Асоціація як міжнародно-правовий інструмент взаємодії Європейського Союзу з третіми країнами. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, Черкаси, 21 травня 2021 р. / редкол. : С. В. Джолос, В. М. Мойсієнко, Ю. С. Кононенко. pp. 174-181.

Лубко, І. М. (2010) Значення і роль постанов пленуму верховного суду України для судової практики:сучасна юридична думка. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник наукових праць. pp. 69-72. ISSN 978-966-493-242-1 (In Press)

Лубко, І. М. (2017) Інституційні механізми реалізації політики ґендерної рівності в ЄС. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник матеріалів науково-практичної інтернет-конференції. pp. 33-39. ISSN 978-617-7508-03-7

Лубко, І. М. (2019) Сучасні інституційні механізми забезпечення ґендерної рівності в Україні в контексті євроінтеграційних процесів. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 203-212. ISSN 978-617-7508-14-3

Лубко, І. М. (2015) Закон СРСР «Про сільськогосподарський податок» (1953 р.) та його реалізація в УРСР. Теоретичні та практичні проблеми реалізації норм права : матеріали ІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) (м. Кременчук, 5–6 грудня 2014 року). pp. 141-144. ISSN 978-966-8931-27-7

Лубко, І. М. and Коваль, Т. В. and Парамонова, О. С. (2022) Міжнародне публічне право в документах : у 3-х т. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси.

Лубко, І. М. and Попова, Н. О. (2017) Римське цивільне право. [Teaching Resource]

Лук’яненко, Є. А. (2023) Кодифікація законодавства у сфері інтелектуальної власності як спосіб гармонізації законодавства відповідно до стандартів Європейського Союзу. Iнтелектуальна власність та кібербезпека: вітчизняний та світовий досвід : збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 03 листопада 2023 року. pp. 60-65.

Ляско, А. К. (2017) Кримінальний проступок в кримінальному законодавстві. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник матеріалів науково-практичної інтернет-конференції. pp. 40-42. ISSN 978-617-7508-03-7

Ляшко, А. Г. and Іщенко, О. М. (2018) Демократизаційні процеси в Україні. Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2018» / XX Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 42-44.

Лісінський, Я. М. (2018) Правова природа штучного інтелекту. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами VІI Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (27 квітня 2018 р.) / За заг. ред. О.В. Черевка, О.П. Орлюк, 2018. pp. 63-66.

М

Майорова, Н. Т. (2023) Правове регулювання кібербезпеки та інтелектуальної власності в умовах сьогодення. Iнтелектуальна власність та кібербезпека: вітчизняний та світовий досвід : збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 03 листопада 2023 року. pp. 66-69.

Макаренко, Д. В. and Бабенко, В. М. and Джолос, С. В. and Крюк, І. О. (2021) Особливості теорії природного права і суспільного договору у поглядах німецьких просвітників епохи бароко. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» : XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених / ред. Черевко О. В.. pp. 173-176.

Макаренко, Д. В. and Бабенко, Д. В. and Крюк, І. О. and Джолос, С. В. (2021) Особливості теорії природного права і суспільного договору у поглядах німецьких просвітників епохи бароко. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» : XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених / редкол. : О. В. Черевко (голова) [та ін.]. pp. 173-176.

Маліченко, Ю. О. and Швець, В. В. (2019) Ocнoвні pиcи інcтитуту цивільнoї cлужби Вeликoбpитaнії. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXI Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 58-60.

Мартієнко, Т. А. (2016) Актуальні питання об'єкту злочинів проти встановленого порядку несення військової служби. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник наукових праць. pp. 224-228.

Марченко, О. В. (2015) Філософія права : навч. посіб., Ч. 3. [Teaching Resource]

Мацькова, І. П. (2019) Інститут співучасті за кримінальним законодавством України: міжнародно-правове дослідження. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 169-172. ISSN 978-617-7508-14-3

Мехеда, Н. Г. (2013) Проблеми забезпечення інтелектуальної безпеки як складової економічної безпеки: освітній аспект. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 98-102. ISSN 978-966-493-445-6

Мкртчян, А. А. (2019) Відповідальність органів місцевої влади в Україні. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 113-118. ISSN 978-617-7508-14-3

Мкртчян, А. А. (2019) Насильство як спосіб вчинення злочинів проти власності. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 173-182. ISSN 978-617-7508-14-3

Мкртчян, А. А. and Парамонова, О. С. (2019) Насильницькі злочини проти власності за Кримінальним кодексом України. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXI Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 32-34.

Могила, Ю. М. (2019) Актуальні питання реформування інституту припинення громадянства у сучасній Україні. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 119-124. ISSN 978-617-7508-14-3

Мойсієнко, В. М. (2017) Принципи лібералізму як теоретико-ідеологічні підвалини сучасної моделі соціальної держави. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник матеріалів науково-практичної інтернет-конференції. pp. 43-47. ISSN 978-617-7508-03-7

Мойсієнко, В. М. (2020) Теоретико-методологічні підходи до тлумачення сутності свободи у ліберальній філософсько-правовій думці. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави [зб. мат. ІІІ-ї Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф., Черкаси, 21 трав. 2020 р.] / ред. кол. : Г. А. Волошкевич (відп. ред.), В. М. Мойсієнко, Ю. С. Кононенко. pp. 25-38.

Мойсієнко, В. М. (2021) Українська самоідентичність у світоглядних орієнтирах Богдана Кістяківського. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, Черкаси, 21 травня 2021 р. / редкол. : С. В. Джолос, В. М. Мойсієнко, Ю. С. Кононенко. pp. 30-35.

Мойсієнко, В. М. (2016) Проблема узгодження прав і обов’язків між державою та особою. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник наукових праць. pp. 36-45.

Мойсієнко, В. М. (2014) Шляхи реалізації принципу поділу влади у державах Центральної та Східної Європи. Двадцять четверта березнева наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах. pp. 131-138. ISSN 978-966-353-375-9

Мойсієнко, В. М. (2014) Проблема федералізму у вітчизняній ліберальній думці другої половини XIX - початку XX століття. Український селянин : збірник наукових праць (№ 14). pp. 121-125.

Мойсієнко, В. М. (2010) Теоретико-історичні аспекти правового регулювання земельного сервітуту на території України (друга половина XIX-початок XX ст.). Український селянин : збірник наукових праць (№ 12). pp. 179-182.

Мойсієнко, В. М. and Волошкевич, Г. А. and Лубко, І. М. and Гладченко, Т. Б. and Коваль, Т. В. (2016) Навчально-методичний посібник з самостійної роботи для студентів 1-го курсу заочної форми навчання ос «Бакалавр» напряму підготовки «Правознавство». [Teaching Resource]

Мойсієнко, В. М. and Волошкевич, Г. А. and Лубко, І. М. and Гладченко, Т. Б. and Коваль, Т. В. (2016) Навчально-методичний посібник з самостійної роботи для студентів 1-го курсу заочної форми навчання ос «Бакалавр» напряму підготовки «Правознавство». [Teaching Resource]

Мойсієнко, В. М. and Комзюк, А. В. and Комзюк, В. Т. and Волошкевич, Г. А. and Кононенко, Ю. С. and Джолос, С. В. and Дробот, Ж. А. and Кізім, Д. М. and Капустін, М. Р. and Коваль, Т. В. and Мкртчян, А. А. and Могила, Ю. М. and Цибенко, А. В. and Шаповал, Т. Б. and Шуляк, І. М. and Гамалій, А. В. and Лубко, І. М. and Сокуренко, О. М. and Парамонова, О. С. and Мацькова, І. П. and Литвин, І. Р. and Корнієнко, Е. Я. (2019) Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави. Вовчок О. Ю., Черкаси.

Мойсієнко, В. М. and Науменко, Т. І. (2012) Природне право: сутність, цінностні підвалини та межі дії. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник наукових праць. pp. 56-62.

Мойсієнко, В. М. and Парамонова, О. С. and Сокуренко, О. М. and Волошкевич, Г. А. and Гладченко, Т. Б. and Коваль, Т. В. (2017) Навчально-методичний посібник з самостійної роботи для студентів 3-го курсу заочної форми навчання ОС «Бакалавр» напряму підготовки «Правознавство». [Teaching Resource]

Мойсієнко, В. М. and Сьобко, Д. В. (2010) Визнання виборів недійсними за виборчим законодавством України. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник наукових праць. pp. 160-162. ISSN 978-966-493-242-1

Мусієць, К. С. and Овчаренко, А. О. (2019) Нормативно-правове регулювання відповідальності органів і посадових осіб місцевого самоврядування. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXI Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 60-62.

Міняйло, О. В. (2014) Правове регулювання охорони торговельної марки в країнах ЄС. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 51-54.

Н

Наріжна, А. В. and Джолос, С. В. (2021) Демократичний режим: переваги та недоліки. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» : XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених / редкол. : О. В. Черевко (голова) [та ін.]. pp. 176-177.

Негер, О. М. (2019) Захист авторських прав в мережі інтернет. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (17 травня 2019 р.) / За заг. ред. О.В. Черевка, О.П. Орлюк. pp. 93-96.

Негер, О. М. and Попова, Н. О. (2018) Захист авторських прав в мережі Інтернет. Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2018» / XX Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 48-49.

Недоноско, В. В. and Іщенко, М. П. (2018) Комунікативна функція в публічному управлінні. Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2018» / XX Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 49-52.

Неменьша, О. Ю. (2015) Охорона та захист музичних творів в Україні. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції / За заг. ред. О.В. Черевка, О.П. Орлюк. pp. 129-131. (Unpublished)

О

Обрусна, С. Ю. (2021) Перспективи впровадження електронного суду в місцевих судах в умовах судової реформи. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, Черкаси, 21 травня 2021 р. / редкол. : С. В. Джолос, В. М. Мойсієнко, Ю. С. Кононенко. pp. 62-70.

Обрусна, С. Ю. (2017) Роль виборчої системи у формуванні законодавчих актів. Право і суспільство (№ 4). pp. 10-16.

Обрусна, С. Ю. (2018) Регламентація виборчого процесу в Європейських країнах: теретико-правовий аспект. Порівняльно-аналітичне право (№ 2). pp. 64-68.

Обрусна, С. Ю. and Кришталь, Т. М. (2018) Принципи виборчого права: теоретико-правова характеристика. Порівняльно-аналітичне право (№ 3). pp. 41-45.

Обрусна, С. Ю. and Пасинчук, К. М. and Чубань, В. С. (2019) Організаційно-правові аспекти фінансової безпеки України. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції (№5). pp. 99-103.

Обідало, О. М. (2012) Правове визначення поняття відсторонення від роботи: реалії та перспективи. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник наукових праць. pp. 364-366.

Ореховський, В. О. (2008) Правовий стан та внутрішнє становище православної церкви у польсько-литовській державі за часів правління Сигизмунда II Августа (1548-1572 рр.). Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 131). pp. 85-90.

Оржеховська, А. О. (2013) Доменні імена як об'єкти міжнародно-правової доктрини. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 145-148. ISSN 978-966-493-445-6

Оржеховська, А. О. (2012) Гармонізація законодавства України з правом європейського союзу у сфері прав людини. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник наукових праць. pp. 165-186.

Острівна, К. В. and Парамонова, О. С. (2019) Види юридичної відповідальності за корупційні правопорушення. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXI Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 36-37.

П

Парамонова, О. С. (2016) Злочинне невіглавство як вид необережності при неналежному виконанні професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник наукових праць. pp. 229-234.

Парамонова, О. С. (2017) Об'єктивна сторона неналежного виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником. Право і суспільство (№ 2). pp. 172-178.

Парамонова, О. С. (2013) Общественная опасность ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником. Закон и жизнь (№ 8/3). pp. 156-159.

Парамонова, О. С. (2017) Система підготовки юристів у вищих навчальних закладах Німеччини. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 7). pp. 83-89. ISSN 2076-586Х

Парамонова, О. С. (2009) Належне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником як гарантія права на охорону здоров’я. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України (№ 21). pp. 155-158.

Парамонова, О. С. (2011) Суб'єкт неналежного виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником. Університетські наукові записки (№ 2). pp. 273-278.

Парамонова, О. С. (2017) Правове регулювання медичної діяльності на українських землях у Х–ХІХ ст. Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки (№ 3). pp. 107-115.

Парамонова, О. С. (2017) Правовий статус медичних працівників Української Соціалістичної Радянської республіки. Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки (№ 4). pp. 131-136. ISSN 2076-5908

Парамонова, О. С. (2014) Об’єкти правової охорони у сфері інтелектуальної власності за кримінальним законодавством країн СНД. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 113-117.

Парамонова, О. С. (2011) Визначення суспільно небезпечних наслідків при неналежному виконанні професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником. Право і суспільство (№ 3). pp. 185-189.

Парамонова, О. С. (2017) Щодо розуміння поняття «викрадення» за кримінальним законом України. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник матеріалів науково-практичної інтернет-конференції. pp. 48-52. ISSN 978-617-7508-03-7

Парамонова, О. С. (2020) Повторність як кваліфікуюча ознака насильницьких злочинів проти власності. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави [зб. мат. ІІІ-ї Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф., Черкаси, 21 трав. 2020 р.] / ред. кол. : Г. А. Волошкевич (відп. ред.), В. М. Мойсієнко, Ю. С. Кононенко. pp. 156-165.

Парамонова, О. С. (2019) Домашнє насильство: кримінально-правове розуміння. Матеріали XXІ Всеукраїнської наукової конференції «Теорія та практика сучасної юриспруденції». pp. 161-163.

Парамонова, О. С. (2020) Поняття та види насильницьких злочинів проти власності за Кримінальним кодексом України. Право і суспільство : науковий журнал, № 2 (Ч. 3). pp. 58-64.

Парамонова, О. С. (2010) Причиновий зв’язок як ознака злочину, передбаченого статтею 140 КК України. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник наукових праць. pp. 293-295.

Парамонова, О. С. (2011) Зміст професійних обов'язків медичного та фармацевтичного працівника у розумінні статті 140 КК України. Часопис Київського університету права (№ 4). pp. 327-331.

Парамонова, О. С. (2014) Відмежування неналежного виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником (ст. 140 КК України) від не надання допомоги хворому (ст. 139 КК України). Юридичний науковий електронний журнал (№ 2). pp. 87-91.

Парамонова, О. С. (2011) Родовий та безпосередній об'єкти злочину, передбаченого статтею 140 Кримінального кодексу України. Часопис Київського університету (№ 2). pp. 259-262.

Парамонова, О. С. (2021) «Право на майно» як предмет шахрайства (ст. 190 КК України): огляд деяких наукових позицій. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, Черкаси, 21 травня 2021 р. / редкол. : С. В. Джолос, В. М. Мойсієнко, Ю. С. Кононенко. pp. 137-141.

Парамонова, О. С. (2012) Кваліфікація неналежного виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником: стан наукового дослідження. Ч. 2. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право, Т. 3 (№ 20). pp. 65-68.

Парамонова, О. С. (2019) Твори, що пропагують культ насильства і жорстокості, як предмет складу злочину, передбаченого статтею 300 КК України. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 183-190. ISSN 978-617-7508-14-3

Парамонова, О. С. and Вісітаєва, Р. Б. (2013) Досвід країн Західної Європи щодо правового регулювання пенсійного страхування у разі втрати годувальника. Актуальні питання публічного та приватного права (№ 2). pp. 92-95.

Парамонова, О. С. and Вісітаєва, Р. Б. (2013) Соціальна справедливість та гуманізація кримінальної відповідальності за посягання на права інтелектуальної власності. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 125-128. ISSN 978-966-493-445-6

Парамонова, О. С. and Кульбашна, О. А. (2017) Злочини проти життя та здоров’я особи: матеріали судової практики (на допомогу юристу). Гордієнко В. І., Черкаси. ISBN 978-966-9730-53-4

Патеричка, О. В. and Лубко, І. М. (2019) Батьківська відпустка в державах-членах ЄС: досвід для України. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXI Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 38-39.

Пилипчук, О. С. and Коломієць, О. Г. (2018) Особливості соціальної роботи у пенітенціарних установах. Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2018» / XX Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 505-507.

Полинько, І. В. (2015) Роль патентних повірених у процесі набуття прав інтелектуальної власності на сорт рослин в Україні. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції / За заг. ред. О.В. Черевка, О.П. Орлюк. pp. 53-56.

Полинько, І. В. (2014) Ліцензійний договір як спосіб реалізації майнових прав патентоволодільця на сорт рослин. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 86-89.

Поліщук, О. О. and Коломієць, О. Г. (2018) Форум-театр як інноваційний метод профілактики насилля та сексуальної експлуатації дівчат із групи ризику. Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2018» / XX Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 507-509.

Помойницький, М. В. (2015) Договори на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції / За заг. ред. О.В. Черевка, О.П. Орлюк. pp. 104-106.

Попова, Н. О. (2015) Кіберсквотинг як основний вид правопорушень в доменних спорах. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції / За заг. ред. О.В. Черевка, О.П. Орлюк. pp. 134-137.

Попова, Н. О. (2019) Охорона української вишивки та вишиванки правом інтелектуальної власності. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (17 травня 2019 р.) / За заг. ред. О.В. Черевка, О.П. Орлюк. pp. 71-75.

Попова, Н. О. (2014) Співвідношення понять «комерційна таємниця» та «ноу-хау» в законодавстві та науково-правовій літературі України. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 31-35.

Постригань, Т. Л. (2015) Разове грошове стягнення як спосіб захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції / За заг. ред. О.В. Черевка, О.П. Орлюк. pp. 138-140.

Постригань, Т. Л. (2018) Питання правого регулювання технопарків як інноваційних структур. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами VІI Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (27 квітня 2018 р.) / За заг. ред. О.В. Черевка, О.П. Орлюк. pp. 67-70.

Постригань, Т. Л. (2019) Зміни в процесуальному законодавстві. Питання інстанційної юрисдикції вищого суду з питань інтелектуальної власності. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (17 травня 2019 р.) / За заг. ред. О.В. Черевка, О.П. Орлюк. pp. 100-103.

Постригань, Т. Л. (2020) Законодавче регулювання діяльності наукових, технологічних та індустріальних парків як об'єктів інноваційної структури України. Інтелектуальна власність та кібербезпека: погляд з ХХІ століття : збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (15 травня 2020 р.) / за ред. : О. В. Черевка, О. П. Орлюк. pp. 183-197.

Р

Радзієвський, Р. В. (2013) Поняття комп'ютерної програми в законодавстві України та інших країнах. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 148-152. ISSN 978-966-493-445-6

Родикова, А. С. (2012) Суспільно-небезпечні наслідки як обов’язкові ознаки складу злочину, передбаченого ст. 176 Кримінального кодексу України. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник наукових праць. pp. 249-250.

Рубенян, Г. Д. (2014) Форма цивільно-правового договору як умова його чинності. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 90-93.

Рубенян, Г. Д. (2013) Співвідношення свободи творчості та суспільної моралі в Україні. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 29-31. ISSN 978-966-493-445-6

С

Садовська, В. Ю. (2017) Призначення покарання неповнолітнім: проблемні питання. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник матеріалів науково-практичної інтернет-конференції. pp. 53-56. ISSN 978-617-7508-03-7

Северинчук, А. А. (2018) Зaхист прaвa iнтелектуaльної влaсностi суб’єктiв господaрювaння в судовому порядку: проблеми тa шляхи до розв’язaння. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами VІI Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (27 квітня 2018 р.) / За заг. ред. О.В. Черевка, О.П. Орлюк. pp. 49-51.

Семенцова, А. С. and Вовкочин, Л. Ю. (2021) Превентивний вплив школи на неблагополучні сім’ї у контексті творчої спадщини О.А. Захаренка. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» : XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених / редкол. : О. В. Черевко (голова) [та ін.]. pp. 424-425.

Серьогіна, Г. В. (2012) Проблемні аспекти трудових відносин у світлі реформування трудового законодавства. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник наукових праць. pp. 367-369.

Сидоренко, Л. О. (2010) Актуальні проблеми діагностики та ідентифікації кольорових лазерних принтерів, копірів та багатофункціональних пристроїв. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник наукових праць. pp. 304-306. ISSN 978-966-493-242-1

Скоробрещук, І. М. (2018) Інтелектуальна власність у fashion-індустрії. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами VІI Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (27 квітня 2018 р.) / За заг. ред. О.В. Черевка, О.П. Орлюк. pp. 13-16.

Скоробрещук, І. М. and Попова, Н. О. (2018) Джерела авторського права на кінематографічні твори. Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2018» / XX Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 55-57.

Слотило, М. О. and Коваль, Т. В. (2019) DUMB LAWS та їх місце в правовій системі США. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXI Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 42-43.

Смаглій, В. (2014) Основні питання діяльності колекторських фірм в Україні. Двадцять четверта березнева наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах : Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій, 11 -27 березня 2013 р. pp. 167-171. ISSN 978-966-353-375-9

Смаглій, Ю. О. and Іщенко, М. П. (2019) Вплив глобалізації на тенденції розвитку політичної системи України. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXI Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 62-64.

Сокуренко, О. Д. (2009) Правосуб’єктність України: історико-правове дослідження. Other thesis, Інститут законодавства Верховної Ради України.

Сокуренко, О. М. (2012) Підготовка до контрольних робіт із дисципліни «Кримінально-виконавче право». [Teaching Resource]

Сокуренко, О. М. (2013) Підготовка до контрольних робіт із дисципліни "Криміналістика" (для студентів усіх форм навчання спеціальності "Правознавство") : навч.-метод.посіб. [Teaching Resource]

Сокуренко, О. М. (2015) Практикум з Кримінального права (Загальна частина). [Teaching Resource]

Сокуренко, О. М. (2013) Методичний посібник “Підготовка до контрольних робіт із дисципліни “Криміналістика” (для студентів усіх форм навчання спеціальності “Правознавство”). [Teaching Resource]

Сокуренко, О. М. (2012) Окремі питання кваліфікації злісного ухилення від виконання робіт засудженим, що відбуває покарання у виді обмеження волі. Вісник Академії митної служби України. Серія Право (№1). pp. 137-143.

Сокуренко, О. М. (2017) Правові проблеми встановлення ознак суб’єктивної сторони за ухилення відвідбування покарання у виді обмеження волі та у виді позбавлення волі. Forum Prava (№5). pp. 368-374.

Сокуренко, О. М. (2012) Окремі питання кваліфікації злісного ухилення від виконання робіт засудженим, що відбуває покарання у вигляді обмеження волі. Вісник Академії митної служби України. Серія Право : науковий журнал, 1 (№1). pp. 137-143.

Сокуренко, О. М. (2010) Історія розвитку законодавства про кримінальну відповідальність за ухилення від відбування покарання у виді обмеження волі та у виді позбавлення волі. Класичний приватний університет. pp. 1-12.

Сокуренко, О. М. (2010) Правові проблеми визначення суб’єкта злочину ухилення від відбування покарання у виді позбавлення волі. Кримінальна відповідальність за ухилення від відбування покарання у виді обмеження волі та у виді позбавлення волі. pp. 1-11.

Сокуренко, О. М. (2015) Щодо проблеми звільнення від відбування покарання чоловіків, які мають дітей віком до трьох років. Теоретичні та практичні проблеми реалізації норм права : матеріали ІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) (м. Кременчук, 5–6 грудня 2014 року). pp. 218-220. ISSN ISBN 978-966-8931-27-7

Сокуренко, О. М. (2021) Щодо проблеми організації або утриманням місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів із залученням неповнолітнього. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, Черкаси, 21 травня 2021 р. / редкол. : С. В. Джолос, В. М. Мойсієнко, Ю. С. Кононенко. pp. 153-156.

Сокуренко, О. М. (2020) Щодо проблеми повторності злочинів за кримінальним законодавством України. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави [зб. мат. ІІІ-ї Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф., Черкаси, 21 трав. 2020 р.] / ред. кол. : Г. А. Волошкевич (відп. ред.), В. М. Мойсієнко, Ю. С. Кононенко. pp. 165-170.

Сокуренко, О. М. (2016) Актуальні проблеми ухилення від відбування покарання у виді обмеження волі та у виді позбавлення волі. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник наукових праць. pp. 242-244. (In Press)

Сокуренко, О. М. (2019) Щодо проблеми кримінальної відповідальності за керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 191-195. ISSN 978-617-7508-14-3

Сокуренко, О. М. (2017) Проблемні питання визначення об’єкту злочину передбаченого СТ. 390 КК України. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник матеріалів науково-практичної інтернет-конференції. pp. 57-60. ISSN 978-617-7508-03-7

Сокуренко, О. М. and Волошкевич, Г. А. (2018) Криміналістичний квест (Інтерактивні методи навчання з дисципліни “Криміналістика”). [Teaching Resource]

Сокуренко, О. М. and Зачосова, Н. В. (2012) Розвиток правової системи та державотворення в Україні: теорія та практика [Електронний ресурс] : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, Черкаси, 15 листопада 2012 р./. СУЕМ, Черкаси.

Степаненко, А. А. (2017) Недержавне пенсійне забезпечення в системі соціального захисту України. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник матеріалів науково-практичної інтернет-конференції. pp. 61-64. ISSN 978-617-7508-03-7

Ступаченко, Ю. Б. (2008) Характеристика соціально-педагогічних умов формування емоційної культури неповнолітніх правопорушників на прикладі педагогічної системи А. С. Макаренка. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 122). pp. 111-118.

Т

Тараненко, О. (2013) Географічні зазначення як об'єкт цивільно-правових відносин в Україні. Теорія і практика інтелектуальної власності (№ 6). pp. 46-50.

Тараненко, О. М. (2013) Еколого-правові аспекти інноваційної діяльності в Україні. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 87-91. ISSN 978-966-493-445-6

Тараненко, О. М. (2012) Торговельна марка: проблема видової класифікації. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник наукових праць. pp. 342-345.

Тараненко, О. М. (2024) Спадкове право : методичні рекомендації до вивчення курсу. [Teaching Resource]

Тараненко, О. М. (2023) Вільне використання творів для навчання та з метою наукових досліджень. Iнтелектуальна власність та кібербезпека: вітчизняний та світовий досвід : збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 03 листопада 2023 року. pp. 83-87.

Тараненко, О. М. (2014) Cутність та специфіка інтелектуального капіталу. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 63-67.

Тараненко, О. М. and Корновенко, С. В. (2018) Інтелектуальний капітал як категорія наукових досліджень. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами VІI Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (27 квітня 2018 р.) / За заг. ред. О.В. Черевка, О.П. Орлюк. pp. 71-74.

Тараненко, О. М. and Корновенко, С. В. (2014) Технопарки в Україні як елемент інноваційної інфраструктури. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності, Т. 2 (№ 10). pp. 44-48.

Тараненко, О. М. and Попова, Н. О. and Волошкевич, Г. А. and Юрко, С. С. (2023) Методичні рекомендації з категорійної навчальної дисципліни «Основи інтелектуальної власності, авторського права та академічної доброчесності» для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти усіх спеціальностей. [Teaching Resource]

Тараненко, О. М. and Черевко, В. О. (2019) Правове регулювання відносин, що виникають у зв’язку з використанням географічних зазначень: європейський досвід. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (17 травня 2019 р.) / За заг. ред. О.В. Черевка, О.П. Орлюк. pp. 76-79.

Тараненко, С. М. (2015) Новели правового регулювання у сфері насінництва та розсадництва – важливий крок щодо захисту об’єктів права інтелектуальної власності у сільському господарстві. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції / За заг. ред. О.В. Черевка, О.П. Орлюк. pp. 59-64.

Тараненко, С. М. (2019) Недобросовісна реклама у аграрному бізнесі: ризики та деякі рекомендації протидії її. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (17 травня 2019 р.) / За заг. ред. О.В. Черевка, О.П. Орлюк. pp. 103-107.

Тараненко, С. М. (2018) Деякі новели правового регулювання відносин в аграрному секторі економіки України. Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2018» / XX Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 57-58.

Тараненко, С. М. (2014) Теоретичний аналіз правовідносин захисту прав на винахід, корисну модель та промисловий зразок (деякі міркування). Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 121-124.

Тараненко, С. М. (2013) Участь адвоката у справі про порушення норм на об'єкт інтелектуальної власності: окремі питання теоретико-правового характеру. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 33-37. ISSN 978-966-493-445-6

Тараненко, С. М. (2010) Про проблеми захисту прав інтелектуальної власності та шляхи їх вирішення. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник наукових праць. pp. 406-409. ISSN 978-966-493-242-1

Тараненко, С. М. and Іваненко, Н. В. (2018) Авторське право деяких суб’єктів, які беруть участь в діяльності організації ЗМІ. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами VІI Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (27 квітня 2018 р.) / За заг. ред. О.В. Черевка, О.П. Орлюк. pp. 17-20.

Тараненко, Т. В. and Лубко, І. М. (2021) Виборна монархія як нетипова форма правління: історія і сучасність. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, Черкаси, 21 травня 2021 р. / редкол. : С. В. Джолос, В. М. Мойсієнко, Ю. С. Кононенко. pp. 39-43.

Терлига, В. О. and Овчаренко, А. О. (2019) Державна служба управління та нагляду за безпекою у транспортній сфері. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXI Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 64-65.

Тетьора, І. С. (2015) Особливості використання об’єктів авторського права в рекламі. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції / За заг. ред. О.В. Черевка, О.П. Орлюк. pp. 65-69.

Ткаченко, М. (2015) Договір довічного утримання в цивільному праві України: постановка наукової проблеми. Двадцять шоста наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах : Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій / За ред. В.В. Масненка. pp. 96-99.

Товстопят, Л. (2014) Забезпечення прав людини у релятивістській та універсалістській науковій думці. Двадцять четверта березнева наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах : Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій, 11 -27 березня 2013 р. pp. 143-149. ISSN 978-966-353-375-9

Тростіна, С. В. (2015) Значення права промислової власності для інноваційного розвитку підприємств в Україні. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції / За заг. ред. О.В. Черевка, О.П. Орлюк. pp. 88-93.

Тростіна, С. В. (2018) Державні стандарти України в системі права промислової власності. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами VІI Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (27 квітня 2018 р.) / За заг. ред. О.В. Черевка, О.П. Орлюк. pp. 33-37.

Тростіна, С. В. (2019) Алгоритм складання опису винаходу в патентному праві України. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (17 травня 2019 р.) / За заг. ред. О.В. Черевка, О.П. Орлюк. pp. 45-49.

Тростіна, С. В. (2020) Міжнародна патентна класифікація (МПК) в патентному праві України та її практичне використання. Інтелектуальна власність та кібербезпека: погляд з ХХІ століття : збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (15 травня 2020 р.) / за ред. : О. В. Черевка, О. П. Орлюк .. pp. 20-27.

Тростіна, С. В. (2014) Експертиза об’єктів техніки на патентну чистоту. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 54-58.

Тростіна, С. В. (2013) Аналіз якості продукції в галузі екологічного захисту людини від шкідливого впливу побутової техніки за доромогою патентних досліджень. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 92-95. ISSN 978-966-493-445-6

Тростіна, С. В. (2012) Патентоспроможність винаходу в патентному праві України... Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник наукових праць. pp. 346-347.

Тростіна, С. В. (2023) Особливості складання формули винаходу на речовину в патентному праві України. Iнтелектуальна власність та кібербезпека: вітчизняний та світовий досвід : збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 03 листопада 2023 року. pp. 87-93.

Ф

Федорина, О. Е. (2023) Кіберспорт і права інтелектуальної власності. Iнтелектуальна власність та кібербезпека: вітчизняний та світовий досвід : збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 03 листопада 2023 року. pp. 100-104.

Фесак, П. О. (2013) Набуття права інтелектувальної власності на промисловий зв'язок. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 76-78. ISSN 978-966-493-445-6

Фортальнов, В. Ф. (2010) Проблеми взаємодії судів та органів державної виконавчої служби. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник наукових праць. pp. 225-228. ISSN 978-966-493-242-1

Філімонова, Д. А. (2015) Угода про ассоціацію з ЕС: перспективи охорони промислових зразків. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції / За заг. ред. О.В. Черевка, О.П. Орлюк. pp. 24-27.

Х

Хижняк, І. Ю. (2018) Роль державного регулювання інтелектуальної власності в умовах інноваційної економіки. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами VІI Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (27 квітня 2018 р.) / За заг. ред. О.В. Черевка, О.П. Орлюк. pp. 52-54.

Хуткий, О. (2014) Правові аспекти відповідальності за податкові правопорушення в Україні (питання вдосконалення). Двадцять четверта березнева наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах : Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій, 11 -27 березня 2013 р (2014). pp. 161-167. ISSN 978-966-353-375-9

Ц

Цемашко, А. and Сокуренко, О. М. (2018) Щодо проблеми визначення злочинів проти життя особи за кримінальним законодавством України. Теоретичні та практичні проблеми реалізації норм права: збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Кременчук, 8–9 грудня 2018 року). pp. 257-259. ISSN 978-966-8931-27-7

Цибенко, А. В. (2019) Реформування місцевого самоврядування в Україні. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 125-128. ISSN 978-617-7508-14-3

Цибенко, А. В. (2019) Щодо особливостей визначення покарання за вчинення розбою. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 196-198. ISSN 978-617-7508-14-3

Цибенко, А. В. and Сокуренко, О. М. (2018) Щодо проблем визначення поняття розбою за кримінальним законодавством України. Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2018» / XX Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 59-60.

Циганій, С. О. (2016) Модель формування культури професійно-правового спілкування в майбутніх юристів у процесі фахової підготовки. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 15). pp. 124-131.

Ч

Черевко, В. О. and Корновенко, С. В. and Боєчко, Ф. Ф. and Білоножко, В. Я. and Гусак, А. М. and Десятов, Т. М. and Кібальник, Л. О. and Жаботинська, С. А. and Земзюліна, Н. І. and Кукурудза, І. І. and Лизогуб, В. С. and Ляшенко, Ю. О. and Мінаєв, Б. П. and Морозов, А. Г. and Пасєка, С. Р. and Поліщук, В. Т. and Чабан, А. Ю. and Шпак, В. П. and Яценко, Т. С. and Зачосова, Н. В. and Гаврилюк, М. Н. and Корновенко, Л. В. and Лут, О. А. and Нечипоренко, Л. А. and Нінова, Т. С. and Пашіс, Л. О. and Погрібний, І. І. and Салапатов, В. І. and Соколенко, С. В. and Спрягайло, О. А. and Туз, Л. Г. and Швидка, Л. В and Карауш-Кармазін, Н. М. and Павкін, Д. М. and Кресан, О. Я. and Радченко, О. Ю. and Зайцева, А. А. and Велівченко, В. О. and Вовк, О. І. and Сливка, Н. П. and Голубнича, О. І. and Токарчук, В. А. and Коваленко, Д. О. (2020) Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2020». Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси.

Черевко, О. В. and Масненко, В. В. and Мельниченко, В. М. and Голиш, Г. М. and Корновенко, С. В. and Чабан, А. Ю. (2016) Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького = The Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy / редкол. : О. В. Черевко (голова) [та ін.] ; упоряд. В. М. Мельниченко. Вертикаль, Черкаси.

Черевко, О. В. and Орлюк, О. П. and Корновенко, С. В. and Волошкевич, Г. А. and Дорошенко, О. Ф. and Гук, Б. М. and Іващенко, В. А. and Кононенко, Ю. С. and Кульбашна, О. А. and Петренко, С. А. and Постригань, Т. Л. and Попова, Н. О. (2018) Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами VII Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (27 квітня 2018 р.). Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси.

Черевко, О. В. and Орлюк, О. П. and Корновенко, С. В. and Дорошенко, О. Ф. and Іващенко, В. А. and Кононенко, Ю. С. and Кульбашна, О. А. and Попова, Н. О. and Постригань, Т. Л. and Тараненко, О. М. and Тараненко, С. М. (2019) Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (17 травня 2019 р.). Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси.

Черкащенко, М. Л. and Овчаренко, А. О. (2018) Основні фактори існування корупції в системі публічної служби в Україні. Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2018» / XX Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 60-63.

Черницький, Є. П. (2017) Родовий об'єкт правопорушень у сфері службової діяльності за Кримінальним кодексом України. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник матеріалів науково-практичної інтернет-конференції. pp. 65-69. ISSN 978-617-7508-03-7

Чирікова, Я. О. (2018) Охорона результатів фармацевтичної діяльності в Україні. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами VІI Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (27 квітня 2018 р.) / За заг. ред. О.В. Черевка, О.П. Орлюк. pp. 38-40.

Ш

Шамара, С. (2014) Європеїзація державного управління центральної та Східної Європи й адміністративна реформа в сучасній Україні. Двадцять четверта березнева наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах : Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій, 11 -27 березня 2013 р. pp. 138-143. ISSN 978-966-353-375-9

Шаповал, Т. Б. (2017) Охорона прав інтелектуальної власності на торговельні марки. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник матеріалів науково-практичної інтернет-конференції. pp. 70-73. ISSN 978-617-7508-03-7

Шаповал, Т. Б. (2017) Податок на додану вартість: генеза та сучасна трансформація в умовах реформаційних правоторчих процесів. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право, Т. 3 (№ 47). pp. 16-19.

Шаповал, Т. Б. (2017) Податкові системи Європейських країн: нотатки до наукової дискусії. Вісник Запорізького національного університету. Серія Юридичні науки (№ 4). pp. 63-68.

Шаповал, Т. Б. (2019) Територіальна громада як первинна ланка місцевого самоврядування. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 129-132. ISSN 978-617-7508-14-3

Шаповал, Т. Б. (2018) Чи виникнуть нерезиденти сплати податку на виведений капітал? Право і суспільство (№ 5). pp. 171-175.

Шаповал, Т. Б. and Чубіна, А. С. (2018) Місцеве самоврядування в Україні як конституційно-правовий інститут. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія Юридичні науки, Т. 29 (№ 6). pp. 33-38. ISSN 1606-3716

Шарий, В. І. (2017) Теорії, технології та особливості реалізації адміністративних реформ у стрижневих країнах світу. Other. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси.

Шевченко, О. В. (2021) Розголошення державної таємниці: проблемні питання складу кримінального правопорушення. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, Черкаси, 21 травня 2021 р. / редкол. : С. В. Джолос, В. М. Мойсієнко, Ю. С. Кононенко. pp. 161-184.

Шевченко, О. В. and Парамонова, О. С. (2021) Незаконне заволодіння мопедом: щодо проблеми кваліфікації кримінального правопорушення. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» : XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених / редкол. : О. В. Черевко (голова) [та ін.]. pp. 178-180.

Шевченко, О. П. (2020) Проблемні питання зняття депутатської недоторканності в Україні. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави [зб. мат. ІІІ-ї Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф., Черкаси, 21 трав. 2020 р.] / ред. кол. : Г. А. Волошкевич (відп. ред.), В. М. Мойсієнко, Ю. С. Кононенко. pp. 139-144.

Шимко, Б. В. (2017) Посилення гарантій адвокатської діяльності. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник матеріалів науково-практичної інтернет-конференції. pp. 74-77. ISSN 978-617-7508-03-7

Шматков, Р. П. (2014) Визначення розміру збитків від порушення майнових прав інтелектуальної власності. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 67-73.

Шматков, Р. П. (2015) Як захистити етикетку. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції / За заг. ред. О.В. Черевка, О.П. Орлюк. pp. 69-73.

Шпак, І. О. and Кульбашна, О. А. (2018) Особливості спеціальної дисциплінарної відповідальності працівників в Україні. Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2018» / XX Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 63-65.

Шуляк, І. М. (2019) Формування територіальних громад в Україні через призму зарубіжного досвіду. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 141-147. ISSN 978-617-7508-14-3

Щ

Щокань, В. М. (2023) Юрисдикційна форма захисту авторського права та суміжних прав. Iнтелектуальна власність та кібербезпека: вітчизняний та світовий досвід : збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 03 листопада 2023 року. pp. 104-110.

Я

Яценко, Ю. В. (2020) Миротворча місія ООН та перспективи її запровадження на Сході України. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави [зб. мат. ІІІ-ї Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф., Черкаси, 21 трав. 2020 р.] / ред. кол. : Г. А. Волошкевич (відп. ред.), В. М. Мойсієнко, Ю. С. Кононенко. pp. 195-201.

Яценко, Ю. В. (2023) Правове регулювання об’єктів, що є результатом генерації штучного інтелекту правом особливого роду (sui generis) за законодавством України. Iнтелектуальна власність та кібербезпека: вітчизняний та світовий досвід : збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 03 листопада 2023 року. pp. 110-115.

Яценко, Ю. В. and Волошкевич, Г. А. (2021) Народна законодавча ініціатива: зарубіжний досвід та перспективи впровадження в Україні. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» : XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених / редкол. : О. В. Черевко (голова) [та ін.]. pp. 180-182.

This list was generated on Mon Jul 15 17:54:22 2024 EEST.