Items where Division is "Навчально-науковий інститут педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва" and Year is 2019

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | M | T | Z | Є | І | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ч | Ш | Щ | Я
Number of items: 86.

A

Akulenko, A. and Hordiichuk, A. (2019) Interdisciplinary integration аs one of the main means of transforming modern education. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Передові освітні практики: Україна, Європа, Світ», (м. Київ, 16-17 листопада 2019 р.). pp. 57-59.

B

Barjadze, R. and Borisenko, N. (2019) Information and innovative approaches to organize independent work of students of specialty pharmacy in WHO (Інформаційні та інноваційні підходи щодо організації самостійної роботи студентів спеціальності фармація у ВЗО. Modern Technologies in the Education System = Сучасні технології в системі освіти : monograph. 26. pp. 253-258.

M

Minenko, O. V. (2019) Communicative features of modern lecturer. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 339-340. (In Press)

T

Tarasenkova, N. and Akulenko, I. A. and Hnezdilova, K. and Lovyanova, I. (2019) Challenges and Prospective Directions of Enhancing Teaching Mathematics Theorems in School. Universal Journal of Educational Research (№ 7). pp. 2584-2596.

Z

Zachosova, N. and Bilyk, V. and Kutsenko, D. (2019) The quality of financial education as the basis of proper human resources for economic security strategic management. Academy of Strategic Management Journal, 18 (6). pp. 1-5. ISSN 19396104 15441458

Є

Єрьоменко, В. В. and Ніколаєску, І. О. (2019) Ігри з правилами як засіб розумового розвитку дітей старшого дошкільного віку. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 289-290.

І

Іщенко, А. В. and Пакушина, Л. З (2019) Компоненти та критерії формування усвідомленого батьківства студентів. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 365-368.

Б

Байдюк, Н. В. (2019) Використання інноваційних інтерактивних технологій гендерної освіти у процесі професійної підготовки майбутніх педагогів. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія Педагогіка та психологія. (№ 1). pp. 59-62.

Бардадим, О. В. (2019) Педагог у ХХІ столітті. Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників : інтернет-семінари. pp. 1-6.

Бардадим, О. В. (2019) Реалізація прогностичної діяльності вчителя на уроках хімії. Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників : інтернет-семінари. pp. 1-5.

Бардадим, О. В. (2019) Домашній експеримент у контексті інтегрованого навчання. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. 18 ‒ 19 квітня 2019 року. pp. 195-197.

Бардадим, О. В. (2019) Домашній хімічний експеримент. Педагогічний вісник (№ 1). pp. 56-59.

Бардадим, О. В. (2019) Сучасний погляд учителя на необхідність застосування компетентнісних завдань на уроках хімії. Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників : інтернет-семінари. pp. 1-8.

Бардадим, О. В. (2019) Дидактичні знахідки сучасного вчителя з хімії. Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників : інтернет-семінари. pp. 1-13.

Бардадим, О. В. (2019) Формування причинно-наслідкових зв’язків з хімії. Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи» (17 квітня 2019 року). pp. 385-392.

Бардадим, О. В. (2019) Психологічні та педагогічні аспекти формування компетенцій. Професійна успішність педагогічного працівника як основа менеджменту якості освітнього процесу : збірник матеріалів четвертих всеукраїнських педагогічних читань присвячених 80-річчю з дня народження Лідії Кондрашово. 21 – 22 листопада 2019 року. pp. 31-35.

Бойко, Д. С. and Шпак, В. П. (2019) Умови формування особистості вчителя нової української школи. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 281-283.

Білоха, О. Ю. and Зорочкіна, Т. С. (2019) Формування математичної компетентності молодших школярів в умовах нової української школи. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 278-279.

В

Вдовик, О. Ю. and Лещенко, І. Т. (2019) Значення естетичного виховання у формуванні особистості студентської молоді у досвіді роботи В.О. Сухомлинського. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 337-338.

Вовк, В. В. (2019) Вплив сімейного виховання на формування особистості дитини. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 283-287.

Вовк, Г. А. and Пакушина, Л. З. (2019) Характеристика видів булінгу та його прояви серед старшокласників. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 359-360.

Вільчик, М. В. and Вертипорох, О. В. (2019) Оcобливості розвитку сучасної дитячої літератури. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXI Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 285-287.

Г

Гаменко, А. В. and Зорочкіна, Т. С. (2019) Вимоги до професійних та особистісних якостей майбутніх учителів в умовах нової української школи. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 287-288.

Герасімова, Н. Є. and Герасимова, І. В. (2019) Психологічні захисти як засіб вирішення внутрішньоособитісних конфлітів. Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки» (№ 1). pp. 50-54.

Герасімова, Н. Є. and Герасимова, І. В. (2019) Психолого – педагогічні умови формування екологічної культури молодшого школяра. Інновації в початковій освіті: проблеми, перспективи, відповіді на виклики сьогодення: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Полтава, 21-22 березня 2019 р.). pp. 21-25.

Гордійчук, А. (2019) Міжпредметна інтеграція – актуальна проблема сьогодення. Матеріали міжнародної науково-методичної конференції «Проблеми математичної освіти» (ПМО – 2019), (м. Черкаси, 11-12 квітня 2019 р.). pp. 243-244.

Губа, Б. Р. (2019) Проблема формування інформаційної культури особистості у психолого-педагогічних науках. Розвиток професіоналізму сучасного педагога в постнекласичній парадигмі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції м. Черкаси, 9 – 10 квітня 2019 року. pp. 150-151.

Губа, Б. Р. (2019) Педагогічні умови формування інформаційної культури майбутніх педагогів в процесі фахової підготовки. Професійна успішність педагогічного працівника як основа менеджменту якості освітнього процесу: програма Четвертих Всеукраїнських педагогічний читань 21-22 листопада 2019 р., м. Черкаси. pp. 95-101.

Гура, Є. В. and Майборода, Г. Я. (2019) Особливості соціально-педагогічної роботи з формування духовних цінностей у студентів. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 360-362.

Д

Десятов, Т. М. and Тимошенко, Ю. В. (2019) Сучасна освіта: глосарій ключових понять. [Teaching Resource]

Дудар, А. В. and Лещинський, О. П. (2019) Проблеми та потреби сучасних молодих сімей. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 362-363.

З

Здір, Д. Р. (2019) Взаємозв’язок школи та сім’ї у вихованні та формуванні особистості молодшого школяра. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 292-294.

Зорочкіна, Т. С. (2019) Самоосвіта – головна складова професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 338-339.

К

Канюка, А. І . and Лещинський, О. П. (2019) Стереотипи гендерної соціалізації юнацтва в інформаційному просторі. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 370-372.

Ковальова, К. В. and Майборода, Г. Я. (2019) Соціальна робота з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування в умовах центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 368-369.

Конотопова, А. Ю. and Зобенько, Н. А. (2019) Вплив сім’ї на емоційну сферу дитини молодшого шкільного віку. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 295-296.

Кравченко, Д. В. and Свириденко, О. О. (2019) Професійна підготовка фахівців із соціальної роботи в університетах Канади. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 372-375.

Кривенко, Л. О. and Коваленко, В. Д. (2019) Диференційований підхід у навчанні та вихованні дітей дошкільного віку. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 297-298.

Кривошея, В. В. and Зобенько, Н. А. (2019) Соціальне сирітство як соціально-педагогічна проблема. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 298-299.

Кріт, Я. В. and Коломієць, О. Г. (2019) Внутрішньо переміщені особи як об’єкт соціальної роботи. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 375-377.

Куценко, Т. В. and Пакушина, Л. З. (2019) Дослідження проявів делінквентності молодших підлітків. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 377-378.

Л

Логін, М. and Відьменко, М. О. (2019) Соціально-психологічні проблеми учасників бойових дій. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 379-380.

М

Мойсеєнко, А. О. and Лещинський, О. П. (2019) Профілактика професійного вигорання соціальних працівників у державних установах системи соціального захисту. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 380-382.

Муха, Д. М. and Лещенко, І. Т. (2019) Народна педагогіка про значення трудового виховання. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 340-342.

Н

Невкрита, К. С. and Майборода, Г. Я. (2019) Домашнє насильство над дітьми як проблема соціальної роботи. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 382-384.

Нижник, Д. О. and Лещенко, І. Т. (2019) Засади педагогічного спілкування у творчості В. О. Сухомлинського. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 343-345.

Нєжинська, А. Д. and Свириденко, О. О. (2019) Стажування в Польщі – з досвіду українських студентів. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 342-243.

О

Олексенко, І. В. and Бондар, В. Г. (2019) Формування і розвиток у дітей старшого дошкільного віку комунікативних умінь засобами народної гри. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 301-303.

Олексієнко, Ю. О. (2019) Використання нетрадиційних технік малювання в закладах дошкільної освіти. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 303-305.

Опалінська, Ю. П. and Назаренко, Г. А (2019) Мультимедійні технології у дошкільній освіті. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 305-307.

П

Павленко, А. О. and Зорочкіна, Т. С. (2019) Інформаційно-комунікаційні технології, як засіб навчання математики у сучасній початковій школі. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 308-310.

Павленко, А. О. and Коваленко, О. А. (2019) Позитивний вплив комп’ютерних технологій на розвиток дітей дошкільного віку. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 307-308.

Павленко, А. О. and Лещенко, І. Т. (2019) Питання сімейного виховання у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 354-347.

Павленко, А. О. and Логінова, А. В. (2019) Організація занять у різновіковій групі. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 310-312.

Пакушина, Л. З. and Хабурська, О. В. (2019) Особливості соціальної роботи із працівниками комерційного сексу в Україні. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 4). pp. 168-172. ISSN 2076-586Х

Панченко, О. О. (2019) Роль засобів інформаційно-комунікаційних технологій у формуванні природничо-дослідницьких умінь дітей старшого дошкільного віку. Вісник Черкаського університету ім. Б. Хмельницького. Серія "Педагогічні науки" (№3). pp. 280-284.

Панченко, О. О. (2019) Використання інтерактивних прийомів навчання під час організації дослідницької діяльності дітей дошкільного віку. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи, Вип.66. pp. 154-156.

Петренко, І. О. and Соловей, Ю. О. (2019) Виховання доброзичливого ставлення до однолітків у дітей старшого дошкільного віку. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 312-314.

Петруха, М. І. and Бичук, І.О. (2019) Волонтерська діяльність в Україні. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 384-386.

Пилявськa, М. В. and Кoвaлeнкo, O. A. (2019) Викoристaння фoльклoру як зaсoбу фoрмувaння eлeмeнтaрних мaтeмaтичних уявлeнь. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 317-318.

Пилявськa, М. В. and Лещенкo, І. Т. (2019) Питaння естетичoгo вихoвaння дітей в педaгoгічній спaдщині В.O. Сухoмлинськoгo. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 349-351.

Прилуцька, Т. В. (2019) Вплив розвивальних ігор В. Воскобовича на навчально- пізнавальну діяльність дітей дошкільного віку на заняттях з математики. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 320-321.

Пікульська, С. В. and Зобенько, Н. А. (2019) Вплив психологічного комфорту на ефективну соціалізацію та навчальну успішність молодших школярів. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 314-316.

Р

Руденко, А. І. and Ткаченко, К. О. (2019) Особливості навчального процесу в системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у Німеччині : монографія. Other. Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, Черкаси.

С

Самар, Т. В. and Лещинський, О. П. (2019) Соцiально-педагогiчна робота щодо запобiгання конфлiктiв мiж батьками та дітьми. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 388-389.

Сичук, В. Г. and Лещенко, І. Т. (2019) Проблема національного виховання у педагогічній спадщині Олександра Духновича. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 351-352.

Скрипник, М. А. and Пакушина, Л. З. (2019) Загальна характеристика розлучення як соціальне явище: динаміка розлучення. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 389-391.

Слуцький, Я. С. and Панасенко, Е. А. (2019) Методи освітньо-культурної адаптації іноземного студента. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 391-392.

Соловей, Ю. О. (2019) Зарубіжний досвід управління системою дошкільної освіти. Освітні обрії (№ 2). pp. 49-54.

Соловей, Ю. О. (2019) Державний контроль в управлінні закладами дошкільної освіти в Україні. Розвиток професіоналізму сучасного педагога в постнекласичній парадигмі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Черкаси, 9-10 квітня 2019 р.. pp. 36-37.

Степанова, Н. М. (2019) Розвиток критичного мислення дітей старшого дошкільного віку в грі. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія "Педагогічні науки" (№ 3). pp. 269-274.

Сухонос, М. С. and Свириденко, О. О. (2019) Школа та освіта за часів християнізації Русі. Школа та освіта за часів християнізації Русі. pp. 352-354.

Т

Танцюра, Д. А. and Байдюк, Н. В. (2019) Гендерно-чутливий підхід у соціальній роботі з різними категоріями населення України. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 392-394.

Тимченко, О. С. and Ніколаєску, І. О. (2019) Педагогічна просвіта батьків в умовах сьогодення. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 354-356.

Тищенко, А. М. and Майборода, Г. Я. (2019) Причини входження підлітків до неформальних субкультур та особливості їх соціалізації. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 394-396.

Тищенко, К. and Зорочкіна, Т. С. (2019) Формування логіко-математичних уявлень у дітей старшого дошкільного віку засобами спостережень у природі. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 324-326.

У

Улич, О. І. and Бондар, В. Г. (2019) Використання конструктора lego в освітньому процесі закладів дошкільної освіти. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 326-328.

Ч

Черевань, А. and Демиденко, Т. М. (2019) Соціально-педагогічна робота з профілактики конфліктів у молодого подружжя. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 396-399.

Черноконь, К. М. (2019) Соціально-педагогічна та психологічна підтримка ВІЛ- інфікованих дітей. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 330-331.

Чернікова, А. В. and Шпак, В. П. (2019) Формування свідомої дисципліни в аутичної дитини в умовах інклюзивного навчання. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 328-329.

Чумак, Ю. Ю. and Зобенько, Н. А. (2019) Психологічні особливості тривожності молодших школярів та причини її виникнення. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 331-333.

Ш

Шапошнікова, Р. В. and Коломієць, О. Г. (2019) Вплив соціально-неблагополучних сімей на девіантну поведінку підлітків. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 399-401.

Шендрик, А. Ю. and Лещенко, І. Т. (2019) Розвиток вищої жіночої освіти України в другій половині XIX – на початку XX століття. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 356-357.

Штангрет, Л. І. and Коломієць, О. Г. (2019) Соціальна робота з жертвами шкільного булінгу: досвід зарубіжних країн. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 401-403.

Щ

Щербата, А. and Коломієць, О. Г. (2019) Соціо-культурні технології в процесі геріатричної реабілітації. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 403-405.

Я

Ящук, Т. В. and Зобенько, Н. А. (2019) Особливості організації інклюзивного навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 333-335.

This list was generated on Tue Feb 20 18:26:50 2024 EET.