Репозитарій ЧНУ

Елементи, в которих рік: 2008

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Автори | Тип елементу | Немає групування
Число елементів: 24.

Стаття

Іщенко, М. П., Бєглов, Б. О. (2008) Проблеми інновацій у методології соціально-філософських досліджень суспільно-політичного життя. Вісник Черкаського університету (130). с. 148-155.

Астапова-Вязьміна, О. І. (2008) До питання про семіотичну структуру безсюжетних творів. Вісник Черкаського університету (130). с. 32-39.

Васильєв, М. Ю. (2008) Апріорні смисли свободи як вірогідний предмет історії. Вісник Черкаського університету (130). с. 74-80.

Висоцька, О. Є. (2008) Роль мультимедійних засобів комунікації у формуванні світогляду сучасної людини. Вісник Черкаського університету (130). с. 48-55.

Гаман, П. І. (2008) Методологічні питання механізмів управління природокористуванням в сучасній науці. Вісник Черкаського університету (130). с. 140-147.

Гоцуляк, В. В. (2008) Б. Д. Крупницький-дитинство, гімназійні роки і творчі стежки наукового життя. Черкащина в контексті історії України : Матеріали Третьої науково-краєзнавчої конференції Черкащини, присвяченої проблемам охорони, збереження та використання історико-культурної спадщини. с. 329-338.

Зайцев, М. О. (2008) Становлення смислотворчих принципів європейської парадигми. Вісник Черкаського університету (130). с. 97-104.

Зінкевич, Т. С. (2008) Ідеї В'ячеслава Липинського в контексті дискурсу про громадянську релігію. Вісник Черкаського університету (130). с. 130-139.

Костюкова, О. М. (2008) Матеріали про діяльність громадських об'єднань на Черкащині в 20-30-х роках ХХ ст., як перспективна тематика експозиції обласного краєзнавчого музею. Розвиток музейної справи на Черкащині: до 90-річчя заснування обласного краєзнавчого музею : мат. наук.-практ. конф. 18 червня 2008 року, м. Черкаси. с. 22-26.

Кретов, П. В. (2008) Реальність символічного: символи філософські та візуальні. Вісник Черкаського університету (130). с. 112-117.

Ланчевская, А. А. (2008) Гендерные аспекты субъективности, идентичности и идентификации. Вісник Черкаського університету (130). с. 80-88.

Марченко, О. В. (2008) Релігійна свідомість в умовах глобалізації: тенденції і шляхи розвитку. Вісник Черкаського університету (130). с. 5-14.

Москалюк, В. М. (2008) Мова як естетичний космос українства. Вісник Черкаського університету (130). с. 22-32.

Пушонкова, О. А. (2008) Феномен відсутності у мистецтві мінімалізму. Вісник Черкаського університету. с. 39-47.

П’янзін, С. Д. (2008) Практика як форма існування цінності. Вісник Черкаського університету (130). с. 80-88.

Синявська, Л. І. (2008) Українське селянство в умовах політики російського уряду другої половини ХІХ ст. Наука. Релігія. Суспільство, 1 (4). с. 28-36. ISSN 1728-3671

Тур, М. Г. (2008) Структура дискурсивної етики. Вісник Черкаського університету (130). с. 14-21.

Ухов, О. С. (2008) Онтологія естетичного ідеалу як історико-філософська проблема. Вісник Черкаського університету (130). с. 104-111.

Федоренко, М. О. (2008) Михайло Бахтін: життя як вчинок. Вісник Черкаського університету (130). с. 123-129.

Шевченко, З. В. (2008) Соціальний баланс в контексті поєднання індивідуалістичної та комуністичної складової: соціально-філософський аналіз. Вісник Черкаського університету (130). с. 68-74.

Яценко, О. Д. (2008) Шляхом деконструкції: стилістична парадигма філософування. Вісник Черкаського університету (130). с. 117-123.

Книга

Мінаєва, В. О., Нінова, Т. С., Бочарнікова, В. М. (2008) Практичний посібник з якісного та кількісного аналізу. Видавничий відділ ЧНУ імені Богдана Хмельницького, Черкаси.

Навчальний матеріал

Самоха, А. Р. (2008) Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів факультету фізичної культури зі спортивної боротьби та методики викладання. [Навчальний матеріал]

Фролова, Л. С. (2008) Теорія і методика гандболу: навч.-метод. посіб. [Навчальний матеріал]

Цей список був створений у Mon Jun 18 19:12:59 2018 EEST.