Репозитарій ЧНУ

Елементи, в которих рік: 2008

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Автори | Тип елементу | Немає групування
Число елементів: 24.

Іщенко, М. П., Бєглов, Б. О. (2008) Проблеми інновацій у методології соціально-філософських досліджень суспільно-політичного життя. Вісник Черкаського університету (130). с. 148-155.

Астапова-Вязьміна, О. І. (2008) До питання про семіотичну структуру безсюжетних творів. Вісник Черкаського університету (130). с. 32-39.

Васильєв, М. Ю. (2008) Апріорні смисли свободи як вірогідний предмет історії. Вісник Черкаського університету (130). с. 74-80.

Висоцька, О. Є. (2008) Роль мультимедійних засобів комунікації у формуванні світогляду сучасної людини. Вісник Черкаського університету (130). с. 48-55.

Гаман, П. І. (2008) Методологічні питання механізмів управління природокористуванням в сучасній науці. Вісник Черкаського університету (130). с. 140-147.

Гоцуляк, В. В. (2008) Б. Д. Крупницький-дитинство, гімназійні роки і творчі стежки наукового життя. Черкащина в контексті історії України : Матеріали Третьої науково-краєзнавчої конференції Черкащини, присвяченої проблемам охорони, збереження та використання історико-культурної спадщини. с. 329-338.

Зайцев, М. О. (2008) Становлення смислотворчих принципів європейської парадигми. Вісник Черкаського університету (130). с. 97-104.

Зінкевич, Т. С. (2008) Ідеї В'ячеслава Липинського в контексті дискурсу про громадянську релігію. Вісник Черкаського університету (130). с. 130-139.

Костюкова, О. М. (2008) Матеріали про діяльність громадських об'єднань на Черкащині в 20-30-х роках ХХ ст., як перспективна тематика експозиції обласного краєзнавчого музею. Розвиток музейної справи на Черкащині: до 90-річчя заснування обласного краєзнавчого музею : мат. наук.-практ. конф. 18 червня 2008 року, м. Черкаси. с. 22-26.

Кретов, П. В. (2008) Реальність символічного: символи філософські та візуальні. Вісник Черкаського університету (130). с. 112-117.

Ланчевская, А. А. (2008) Гендерные аспекты субъективности, идентичности и идентификации. Вісник Черкаського університету (130). с. 80-88.

Марченко, О. В. (2008) Релігійна свідомість в умовах глобалізації: тенденції і шляхи розвитку. Вісник Черкаського університету (130). с. 5-14.

Москалюк, В. М. (2008) Мова як естетичний космос українства. Вісник Черкаського університету (130). с. 22-32.

Мінаєва, В. О., Нінова, Т. С., Бочарнікова, В. М. (2008) Практичний посібник з якісного та кількісного аналізу. Видавничий відділ ЧНУ імені Богдана Хмельницького, Черкаси.

Пушонкова, О. А. (2008) Феномен відсутності у мистецтві мінімалізму. Вісник Черкаського університету. с. 39-47.

П’янзін, С. Д. (2008) Практика як форма існування цінності. Вісник Черкаського університету (130). с. 80-88.

Самоха, А. Р. (2008) Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів факультету фізичної культури зі спортивної боротьби та методики викладання. [Навчальний матеріал]

Синявська, Л. І. (2008) Українське селянство в умовах політики російського уряду другої половини ХІХ ст. Наука. Релігія. Суспільство, 1 (4). с. 28-36. ISSN 1728-3671

Тур, М. Г. (2008) Структура дискурсивної етики. Вісник Черкаського університету (130). с. 14-21.

Ухов, О. С. (2008) Онтологія естетичного ідеалу як історико-філософська проблема. Вісник Черкаського університету (130). с. 104-111.

Федоренко, М. О. (2008) Михайло Бахтін: життя як вчинок. Вісник Черкаського університету (130). с. 123-129.

Фролова, Л. С. (2008) Теорія і методика гандболу: навч.-метод. посіб. [Навчальний матеріал]

Шевченко, З. В. (2008) Соціальний баланс в контексті поєднання індивідуалістичної та комуністичної складової: соціально-філософський аналіз. Вісник Черкаського університету (130). с. 68-74.

Яценко, О. Д. (2008) Шляхом деконструкції: стилістична парадигма філософування. Вісник Черкаського університету (130). с. 117-123.

Цей список був створений у Mon Jun 18 19:12:59 2018 EEST.