Items where Subject is "Історичні науки"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
  • Subjects (208)
    • Історичні науки (208)
Group by: Creators | Item Type
Jump to: V | І | А | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ч
Number of items at this level: 202.

V

Vámos, X. and Barkáts, J. and Tarasenkova, N. (2015) Наука и образование Новое измерение . Гуманитарные и социальные науки , III ( 10 ) , Is .: 64 , 2015. Rose Hill Ltd, Будапешт.

І

Івангородський, К. В. (2005) Сутність етносу як самостійного явища: стан проблеми на сучасному етапі. Вісник Черкаського університету (Вип.80). pp. 36-44.

Івангородський, К. В. (2007) Теоретична інтерпретація етнічності. Гуржіївські історичні читання. pp. 105-111.

Івангородський, К. В. (2009) Теоретична інтерпретація і типологізація етносоціальних організмів. Матеріали до української етнології (Вип. 8). pp. 307-314.

Івангородський, К. В. (2018) Люблінська унія у східнослов'янській історіографії другої половини ХІХ - початку ХХ ст. Східноєвропейський історичний вісник (Вип. 9). pp. 46-153.

Івангородський, К. В. (2018) Етнічна історія східних слов'ян у сучасній історіографії (український, білоруський і російський дискурси) : монографія. Manual. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси.

Івангородський, К. В. (2017) Методологічні підходи до етногенезу спільнот східних слов'ян у сучасній білоруській історіографії. Symposium historiographicum Czercasiensium = Черкаський історіографічний симпозіум, Т. 2. pp. 66-82.

Івангородський, К. В. (2017) Сучасна білоруська історіографія проблеми впливу балтів на етногенез слов'ян (до середини І тис. н. е.). Гуржіївські історичні читання (Вип.12). pp. 45-60.

Івангородський, К. В. (2017) Проблема локалізації прабатьківщини слов'ян у сучасній білоруській історіографії. Гуржіївські історичні читання (Вип.11). pp. 21-28.

Івангородський, К. В. (2016) Етногенез українців і білорусів у сучасній історіографії. Принади і пастки сусідської пам'яті: рецепція історичного простору «Україна-Білорусь» : колективна монографія. pp. 10-89.

Івангородський, К. В. (2017) Балтська проблематика в концепції східнослов'янського етногенезу Валентина Сєдова. Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки (№3). pp. 13-25. ISSN 2076-5908

Івангородський, К. В. (2016) Сучасна білоруська національна історіографія у сприйнятті істориків з Білорусі. Історіографічні дослідження в Україні (Вип.26). pp. 83-110.

Івангородський, К. В. (2015) Неоєвразійство у сприйнятті сучасної історіографії та погляди А. Дугіна на етногенез східних слов'ян. Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки (Вип,36). Вип,362. ISSN 2076-5908

Івангородський, К. В. (2015) Білоруська історіографія сьогодні: між неорадянськими та національними практиками. Образ Білорусі в історіографії та історичній пам'яті українців : колективна монографія. pp. 31-63.

Івангородський, К. В. (2015) Этническая история восточных славян домонгольского периода в современных украинских исследованиях. Белоруссия и Украина: история и культура (Вып. 5). pp. 439-483.

Івангородський, К. В. (2015) Критика «етнологічної концепції» Лева Гумільова у сучасній російській історіографії. Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки (№ 342). pp. 31-42.

Івангородський, К. В. (2015) Неоєвразійство як речник імперії в очах етноісторіографії. Гуржіївські історичні читання (Вип. 9). pp. 44-49.

Івангородський, К. В. (2014) Етносоціальна основа становлення Кримського ханства. Гуржіївські історичні читання (8-9). pp. 116-121.

Івангородський, К. В. (2014) Концептуальне переосмислення етнічної історії східних слов'ян у пострадянских історіографіях. Історіографічні дослідження в Україні (Вип.24). pp. 6-22.

Івангородський, К. В. (2010) «Етносоціальні химери» Великого Кордону (Аналіз проблеми в контексті міжспільнотних взаємин України та Кримського ханства). ХІХ та ХХ наукові сесії Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах. pp. 126-131.

Івангородський, К. В. (2012) Радянський історіографічний міф про Люблінську унію як «загарбання України» Польщею. Mity i stereotypy w dziejach Polski i Ukrainy w XIX i XX wieku. pp. 438-447.

Івангородський, К. В. (2013) Этническая история восточных славян догосударственного периода в современной белорусской историографии. Российские и славянские исследования (Вып.8). pp. 239-250.

Івангородський, К. В. (2014) Концепція етногенезу східних слов'ян Едуарда Загарульского. Гуржіївські історичні читання (Вип. 7). pp. 63-67.

Івангородський, К. В. (2010) Теоретична інтерпретація і типологізація етносоціальних організмів. Матеріали до української етнології (8(1)). pp. 307-314.

Івангородський, К. В. (2017) Черкащина та становлення Української держави в роки Національно-визвольної війни (1648-1657). Черкащина: історія краю та його людності. pp. 203-250.

Івангородський, К. В. (2014) Українська національна історіографія 1990-х рр. у сприйнятті сучасних українських істориків. Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки (№3-4). pp. 29-39. ISSN 2076-5908

Івангородський, К. В. (2009) Aby miłość zobopolna krzewiwa się... (Рец. на : 350-lecie Unii Hadziackiej (1658–2008) / pod red. T. Chynczewskiej-Hennel, P. Krolla, M. Nagielskiego. Warszawa, 2008. 719 s.; Гадяцька унія 1658 року / редкол.: П. Сохань та ін. Київ, 2008. 342 с.). Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки (160). pp. 222-228.

Івангородський, К. В. (2008) Kaczmarczyk J. Rzeczpospolita Trojga Narodów: Mit czy rzeczywistość (Ugoda Hadziacka – teoria i praktyka). – Kraków: Księgarnia akademicka, 2007. – 182 s. Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки (В. 133). pp. 229-232.

Івангородський, К. В. (2018) Methodological aspects of the reconstruction of the East-Slavs Ethnic History in the modern Ukrainian historiography = Методологічні аспекти реконструкції етнічної історії східнослов'ян у сучасній українській історіографії. Східноєвропейський історичний вісник (Вип. 9). pp. 146-153.

Івангородський, К. В. (2014) Етногенез кримських татар та етносоціальний вимір становлення Кримського ханства (XIII-XV ст.). Восьмі Богданівські читання. pp. 126-137.

Івангородський, К. В. (2005) Ісламський Крим і православна українська народність: міжспільнотні взаємини в контексті етносоціальних трансформацій XV-XVII ст. Іслам і Україна: роботи учасників Першого Всеукраїнського ім. А. Кримського конкурсу ісламознавчих досліджень молодих учених. pp. 101-134.

Івангородський, К. В. (2012) Землеробська культура Кримського ханства в XV-XVII ст. Чорноморський літопис (Вип. 5). pp. 16-22.

Івангородський, К. В. (2011) Вплив віротерпимості на православну та ісламську ідентичності Великого Кордону України в XV-XVII ст. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. pp. 45-49.

Івангородський, К. В. (2011) Вплив віротерпимості на православну та ісламську ідентичності Великого Кордону України в XV-XVII ст. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету (Вип. 3). pp. 45-49.

Івангородський, К. В. (2006) Проблема ясиру в контексті міжспільнотних взаємин України та Кримського ханства (XV-XVII ст.). Україна соборна, 2 (Вип. 4). pp. 3-12.

Івангородський, К. В. (2006) Землеробство в економіці Кримського ханства (XV-XVII ст.): історична інтерпретація проблеми. Український селянин (Вип.10). pp. 198-204.

Івангородський, К. В. (2009) Класифікація джерел для аналізу етносоціальних процесів у Південній Київщині (друга половина XVI - перша половина XVII ст.). Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки (160-61). pp. 45-54. ISSN 2076-5908

Івангородський, К. В. (2013) Етносоціальне значення Православної Церкви в південних староствах Київського воєводства (XVI - перша половина XVII ст.). Беларусь, Расія, Украіна: дыялог народаў і культур. pp. 188-196.

Івангородський, К. В. (2004) Запорозька Січ в етносоціальних процесах другої половини XVI - першої половини XVII ст. Вісник Черкаського університету. Серія Історична (Вип.61). pp. 3-16.

Івангородський, К. В. (2006) Селянство Полудневої Київщини в XVI - середині XVII ст. (Студії з етносоціальної історії). Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси, p. 144.

Івангородський, К. В. (2006) Динаміка мирних міжспільнотних взаємин України та Кримського ханства в XVI-XVII ст. Вісник Черкаського університету (Вип.90). pp. 35-49.

Івангородський, К. В. (2010) Етнополітичний феномен ногайців у контексті українсько-татарських відносин XVI-XVII ст. ХІХ та ХХ наукові сесії Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах. pp. 22-27.

Івангородський, К. В. (2006) Етнодемографічні процеси на Великому Кордоні в контексті взаємин української та кримськотатарської спільнот (XVI-XVII ст.). Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті. pp. 62-71.

Івангородський, К. В. (2009) Військово-політичне співробітництво України-Гетьманщини та Кримського ханства в другій половині XVII - на початку XVIII ст. Гуржіївські історичні читання. pp. 189-195.

Івангородський, К. В. (2017) У добу Речі Посполитої (середина XVІ - середина XVІІ ст.). Черкащина: історія краю та його людності. pp. 163-202.

Івангородський, К. В. (2011) «...A obrony z nich zadney niemasz» (Жовніри як чинник українсько-польських етносоціальних конфліктів першої половини XVII ст.). Шості Богданівські читання. pp. 19-22.

Іващенко, В. А. and Корновенко, С. В. (2016) Податкова політика національних урядів в українському селі періоду революції 1917– 1920 рр. : монографія. Other. Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, Черкаси.

Іржавська, А. П. (2009) Німецька окупація в історичній пам'яті східнослов'янських народів. Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки (160-61). pp. 194-199. ISSN 2076-5908

Іржавська, А. П. (2012) Методичні рекомендації до семінарських занять з курсу «Історія країн АзіЇ, Африки та Латинської Америки нового часу» (постсередньовічний Схід ХVІІІ ст. - колоніальний Схід початку ХХ ст.) постсередньовічний Схід ХVІІІ ст. [Teaching Resource]

Іржавська, А. П. and Силка, О. З. (2014) Краєзнавство Черкащини : анотований бібліографічний покажчик. ЧНУ ім. Б. Хмельницького.

Іржавська, А. П. and Терещенко, Т. В. (2015) Історія країн Азії, Африки та Латинської Америки нового часу : навч.-метод. посіб. [Teaching Resource]

Іржавська, А. П. and Терещенко, Т. В. (2015) Актуальні аспекти історії країн Латинської Америки (XVII – початок ХХІ ст.) : навч-метод. посіб. [Teaching Resource]

А

Абразумова, О. М. and Корновенко, С. В. (2017) Суспільно-політична активність селянства УСРР у роки непу. Other. Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, Черкаси.

Арапов, О. В (2009) Взаємозв'язок фізичного та духовного в традиціях українського народу. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (166). pp. 3-7.

Б

Бездрабко, В. В. (2009) Класифікація документів як теоретична проблема історичної науки : новітні здобутки. Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки (160-61). pp. 3-10.

Бойко, Я. В. (2009) Розселення переселенців у Північному Причорномор'ї : питома вага українського і російського етносів у регіоні (друга половина XIX - початок XX ст.). Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки (160-61). pp. 162-174. ISSN 2076-5908

Бутенко, Р. К. and Іржавська, А. П. (2014) Відродження в історії європейської цивілізації : навч.- метод. посіб. [Teaching Resource]

Бутенко, Р. К. and Гальченко, С. І. and Кірєєва, В. О. (2012) Навчально методичний посібник зі всесвітньої історії : кейси для істориків. Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, Черкаси.

В

Васик, О. В. (2009) Метричні книги як джерело інформації з історії німців Донбасу. Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки (160-61). pp. 54-60. ISSN 2076-5908

Г

Гальченко, С. І. and Силка, О. З. (2015) Основи наукових досліджень : навч.-метод. посіб. [Teaching Resource]

Гальченко, С. І. (2014) Етнологія : навч.-метод. посіб. для неісторичних спеціальностей. [Teaching Resource]

Георгізов, Г. М. (2014) Методичні рекомендації до семінарських занять студентам заочної форми навчання з курсу «Історія України». [Teaching Resource]

Георгізов, Г. М. (2016) Українське селянство доби непу: динаміка політичних настроїв та свідомості : монографія. Manual. Нечитайло, Черкаси.

Георгізов, Г. М. (2016) Навчально-методичний посібник до семінарських занять студентам заочної форми навчання з курсу «Історія України». [Teaching Resource]

Георгізов, Г. М. (2015) Формування нової свідомості українського селянства (1920 – 1929 рр.). ЧНУ ім. Б. Хмельницького, Черкаси.

Голиш, Г. М. (2010) Крізь роки й епохи. Історія і сучасність Чапаєвської школи. Вертикаль, Черкаси.

Голиш, Г. М. (2006) Основи нумізматики : навч. посіб. Черкаський ЦНТІ, Черкаси.

Голиш, Г. М. (2005) У вирі війни. Становище неповнолітніх громадян України у 1941 – 1945 рр. Discussion Paper. Черкаський ЦНТІ, Черкаси.

Голиш, Г. М. and Голиш, Л. Г. (2013) Покликані високим і вічним: викладачі Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького - члени національних творчих спілок. Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, Черкаси. ISBN 978-966-353-303-2

Голиш, Г. М. and Голиш, Л. Г. (2009) Становище неповнолітніх українців у період війни СРСР з Німеччиною 1941-1945 рр. : джерелознавчий аспект дослідження проблеми. Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки (160-61). pp. 67-77. ISSN 2076-5908

Голиш, Л. (2012) Генеалогія та основи соціального етикету. [Teaching Resource]

Горбатюк, О. В. (2009) Роль М. М. Лисенка у формуванні змісту та методики вивчення історії в загальноосвітній школі України у 60-80-роки XX ст. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (166). pp. 40-46.

Гоцуляк, В. В. (2013) Дипломна робота з історії: методологія та методика підготовки й оформлення : навч.-метод. посіб. Лідер-принт, Черкаси.

Гоцуляк, В. В. (2003) Історіографічна спадщина Д. І. Дорошенка. Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки. (50). pp. 16-19.

Гоцуляк, В. В. (2000) Проблеми біоісторіографічних досліджень в Україні. Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки (21). pp. 14-17.

Гоцуляк, В. В. (2011) Історична творчість Т. Шевченка в сучасній навчальній літературі. Збірник праць Міжнародної (38-ї) наукової шевченківської конференції, 20-21 квітня 2011 року. pp. 557-567.

Гоцуляк, В. В. (2010) Актуальні питання методології та інституціоналізації історії селянства в дзеркалі історіографії. Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки (182). pp. 16-20.

Гоцуляк, В. В. (1997) Погляд Грушевського на український історіографічний процес крізь призму народницької концепції історії України. Вісник Черкаського університету. Серія Соціально-гуманітарні науки (2). pp. 10-16.

Гоцуляк, В. В. (2013) Проблема історіографічних образів М. П. Драгоманова в сучасній українській історичній науці. Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки, Вип.22. pp. 31-42.

Гоцуляк, В. В. (2016) Сучасна історична думка про "народництво" і "державництво" М. Грушевського. Черкаський історіографічний симпозіум, Т. 1. pp. 274-290.

Гоцуляк, В. В. (1996) До оцінки львівського періоду історичної школи Грушевського та питання його подальшого вивчення українською історіографією. Український історик, 1-4. pp. 251-258.

Гоцуляк, В. В. (2013) Вчений, будівничий історичної школи Микола Іванович Бушин. Чорноморський літопис, Вип. 7. pp. 79-87.

Гоцуляк, В. В. (2017) Історіографічне осягнення доробку Львівської школи Михайла Сергійовича Грушевського. Рецензія на монографію: Тельвак В., Педич В. Львівська історична школа Михайла Грушевського. Уманська старовина. pp. 140-147.

Гоцуляк, В. В. (2017) Михайло Грушевський і аграрна політика Центральної Ради у висвітленні сучасної української історіографії. Український селянин (18). pp. 55-65.

Гоцуляк, В. В. (1998) Сучасна теоретична модель вивчення минулого історичної науки в Україні. Вісник Черкаського університету. Серія Соціально-гуманітарні науки, Вип.6. pp. 13-18.

Гоцуляк, В. В. (1996) Історіографічна думка про М. Грушевського і українську історичну науку його доби. Other. Січ, Черкаси.

Гоцуляк, В. В. (2005) О. П. Оглоблин в українській історіографії. Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки (66). pp. 15-23.

Гоцуляк, В. В. (2002) Деякі аспекти педагогічної і виховної діяльності М. С. Грушевського. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (34). pp. 94-97.

Гоцуляк, В. В. (1992) Спадщина С. А. Подолинського як джерело історико-краєзнавчого дослідження Черкащини. Всеукраїнська науково-практична конференція "Туризм і завдання національно-культурного відродження України" (12-14 травня 1992 р.). pp. 241-242.

Гоцуляк, В. В. (2013) Михайло Петрович Драгоманов–видатний діяч, мислитель, учений, педагог в сучасній українській історіографічній думці. Other. Лідер-прінт, Черкаси.

Гоцуляк, В. В. (2014) Історіографічні аспекти аналізу творчості Т. Г. Шевченка в соціокультурному і історичному контексті. Черкащина в контексті історії України. Матеріали Сьомої науково-краєзнавчої конференції "Черкащина в контексті історії України", присвяченої 200-річчю від днія народження Т. Г. Шевченка та 60-річчю утворення Черкаської області, Ч. 1. pp. 106-119.

Гоцуляк, В. В. (2001) Селянські виступи в Україні в часи столипінської аграрної реформи. Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки (27). pp. 92-94.

Гоцуляк, В. В. (2008) Б. Д. Крупницький-дитинство, гімназійні роки і творчі стежки наукового життя. Черкащина в контексті історії України : Матеріали Третьої науково-краєзнавчої конференції Черкащини, присвяченої проблемам охорони, збереження та використання історико-культурної спадщини. pp. 329-338.

Гоцуляк, В. В. (2014) М. С. Грушевський-видатний історик в українській історичній науці: історіографічний аспект. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Барська земля Поділля: європейська спадщина та перспективи сталого розвитку", присвяченої 520-річчю з дня народження Бони Сфорца та 120-річчю виходу у світ праці М. С. Грушевського "Барське старос. pp. 222-228.

Гоцуляк, В. В. (2016) М. С. Грушевський- ключова постать української історії. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції "Барська земля Поділля: європейська спадщина та перспективи сталого розвитку", присвяченої 615-річниці першої документальної згадки про місто Ров, 475 річниці з часу надання місту Бару Магдебурзького. pp. 142-146.

Гоцуляк, В. В. (2015) Всесвітня історія і історична наука, історія України, історіографія, архівознавство, музеєзнавство та бібліографія. [Teaching Resource]

Гоцуляк, В. В. (2016) Історія, її методологія і історіографія як наукові та навчальні дисципліни. [Teaching Resource]

Гоцуляк, В. В. (2009) Вивчення сучасними вченими проблеми наукової школи. Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки (160-61). pp. 10-16.

Гоцуляк, В. В. Сучасний теоретико-методологічний погляд на велику реформу 1861 р.: історіографічний аспект. Гуржіївські історичні читання, Вип. 4. pp. 25-26.

Гоцуляк, В. В. (1999) М. Грушевський і українська історична наука (1880-ті рр. XIX-початок XX ст.): історіографія проблеми [Електронний ресурс] : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. доктора історичних наук. Дніпропетровський державний університет, Дніпропетровськ.

Гоцуляк, В. В. (2012) Сучасна вітчизняна історіографія масонських організацій України (1900-1920 рр. Вісник Черкаського університету, Серія Історичні науки, № 23. pp. 7-12.

Гоцуляк, В. В. (1980) В. И. Ленин и заграничные большевистские организации (1900-март 1917 гг.). Историография вопроса : автореферат дис. Днепропетровский Государственный университет, Днепропетровск.

Гоцуляк, В. В. (2015) Діяльність наукового товариства імені Шевченка у міжвоєнний період (1913-1939 рр.). Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки, Вип. 2. pp. 65-71.

Гоцуляк, В. В. (2017) Сучасні інтерпритації історіографії української революції 1917-1921 рр. Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки, Вип.1. pp. 7-23.

Гоцуляк, В. В. (2002) Українська історична наука в 1920-років в оцінці Б. Крупницького. Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки (33). pp. 20-26.

Гоцуляк, В. В. (2018) Гоцуляк В. В. доктор історичних наук, професор (до 70-річного ювілею). Вибрані студії. : бібліографічний покажчик(1990-2018). Видавництво ФОП Гордієнко Є. І., Черкаси.

Гоцуляк, В. В. (1996) Гортаючи сторінки... Думки про “Історію України-Руси" Михайла Грушевського і українську історіографію 80-х рр. XIX-початку XX ст. : монографія. Other. Сіяч, Черкаси.

Гоцуляк, В. В. (2007) І. О. Гуржій-дослідник соціально-економічної історії України другої половини XVIII-XIX ст. Гуржіївські історичні читання (збірник наукових праць). pp. 37-40.

Гоцуляк, В. В. and Земзюліна, Н. І. and Івангородський, К. В. and Корновенко, С. В and Масненко, В. В. and Михайлюк, Ю. М. and Морозов, А. Г. and Присяжнюк, Ю. П. and Синявська, Л. І. and Шамара, С. О. (2017) Symposium historiographicum czercasiensium, Т. II . Нові сенси історичного знання / редкол. : В. В. Гоцуляк [та ін.] ; за ред. : В. В. Масненка. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси.

Гріневич, Г. Б. (2009) Генеза та становлення оукраїнського казацтва в дискусіях польських істориків міжвоєнного періоду. Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки (160-61). pp. 60-67. ISSN 2076-5908

Грінченко, Г. Г. (2009) Примусова праця в нацистській Німеччині : міжнародний проект збору документальних свідчень і проблеми аналізу біографічних інтерв'ю. Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки (160-61). pp. 27-44. ISSN 2076-5908

Д

Денисюк, О. Ю. (2008) Міфологічні формули теми "походження" дітей. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 132). pp. 15-21.

Добродум, О. В. (2009) Канонізація Владіміра Путіна в Рунеті (деякі історичні аспекти). Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки (160-61). pp. 211-216. ISSN 2076-5908

Драч, О. О. (2015) Зарубіжна історіографія всесвітньої історії : навч. посіб. [Teaching Resource]

Драч, О. О. (2009) Російська студентка за кордоном (друга половина XIX - початок XX ст.) : мотивація, чисельність, повсякдення. Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки (160-61). pp. 174-179. ISSN 2076-5908

З

Звірковський, І. В. (2013) Методичні рекомендації з навчальної дисципліни “Етнодемографічна історія країн Європи” : для студ. денної форми навч. напрямку підготовки – історія. [Teaching Resource]

Звірковський, І. В. (2015) Російське самодержавство між реформами і революціями (1894–1917 рр.). АММО, Черкаси.

Земзюліна, Н. І. (2012) Теоретико-методологічні та соціокультурні засади гендерної політики: світовий та вітчизняний досвід : навч.- метод. посіб. Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, Черкаси.

Земзюліна, Н. І. (2009) Становлення радянської кооперації в 20-х р. XX ст. : політико-правовий аспект. Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки (160-61). pp. 137-141. ISSN 2076-5908

Земзюліна, Н. І. and Морозов, А. Г. and Мотуз, В. К. (2010) Новітня історія України. Видавничий відділ ЧНУ імені Богдана Хмельницького, Черкаси.

Земзюліна, Н. І. and Мотуз, В. К. (2011) Новітня історія України (методичні вказівки щодо організації та виконання тренувальних тестів із курсу). [Teaching Resource]

К

Казакевич, Г. М. (2009) Кельтське військове найманство еллінської доби. Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки (160-61). pp. 157-162. ISSN 2076-5908

Касян, А. І. (2009) Батуринська трагедія та Полтавська битва у сучасній візії українців і росіян. Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки (160-61). pp. 96-105. ISSN 2076-5908

Клименко, Т. А. (2009) Сільськогосподарське виробництво на Черкащині у другій половині XIX сторіччя. Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки (160-61). pp. 128-133. ISSN 2076-5908

Костюкова, О. (2011) Екскурсійне краєзнавство-важлива компонента підготовки фахівців спеціальності "Туризм" у вищих навчальних закладах. Освітянське краєзнавство: досвід, проблеми, перспективи" : XII Всеукраїнська наукова історико-краєзнавча конференція присвячена 200-річчю від дня народження І. Вагилевича та М. Шашкевича (6-7 жовтня 2011 року). pp. 156-160.

Костюкова, О. М. (2009) Основні напрями діяльності товариства "Друзі дітей" в системі комуністичного виховання: 20-30 роки ХХ ст. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Серія Історія та географія. Вип. 36. pp. 19-25.

Костюкова, О. М. (2009) Взаємодія громадських об'єднань з трудовою школою в 20-30-х роках ХХ ст. в Україні. Історія та географія (34).

Костюкова, О. М. (2008) Матеріали про діяльність громадських об'єднань на Черкащині в 20-30-х роках ХХ ст., як перспективна тематика експозиції обласного краєзнавчого музею. Розвиток музейної справи на Черкащині: до 90-річчя заснування обласного краєзнавчого музею : мат. наук.-практ. конф. 18 червня 2008 року, м. Черкаси. pp. 22-26.

Костюкова, О. М. (2011) Діяльність центрів краєзнавчо-екскурсійної роботи в Україні в 20-х роках ХХ ст. Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Г. Сковороди : зб. наук. пр. Серія Педагогіка. Психологія. Філософія. Вип. 20. pp. 327-330.

Костюкова, О. М. (2010) Краєзнавчо-екскурсійна справа в Україні в 20-х роках ХХ ст. : суспільно -політичний, освітній і культурологічний аспект. Discussion Paper. Видавничий відділ ЧНУ імені Богдана Хмельницького, Черкаси.

Костюкова, О. М. (2009) Діяльність міжнародної організації допомоги борцям революції в Україні в 20-х рр. XX ст. Вісник Черкаського університету . Серія Історичні науки. Вип. 160-161. pp. 142-146.

Кочерга, В. А. (2009) Гетьман Іван Мазепа - творець духовно-культурних засад Української державності. Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки (160-61). pp. 105-110. ISSN 2076-5908

Крисенко, Д. С. (2009) Нафтовий чинник у іракській політиці США (1991-2003 рр.). Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки (160-61). pp. 206-211. ISSN 2076-5908

Л

Левицька, Н. М. and Силка, О. З. and Синявська, Л. І. (2016) Бібліографія академіка Івана Кураса (1939–2005): до питання узагальнення наукової спадщини. Проблеми та перспективи розвитку освіти, науки і техніки в Україні та світі : До 25-річчя відновлення державної незалежності України : Всеукраїнська науково-практична конференція, Київ, Переяслав-Хмельницький, 20–21 травня 2016 р. : зб. праць. pp. 82-85.

М

Мазило, І. В. (2009) Управління залізничим транспортом України в період його відбудови (1943-1950-ті рр.). Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки (160-61). pp. 146-150. ISSN 2076-5908

Мазур, О. О. (2015) Історія культури Сходу : навч.-метод. посіб. для студ. денної форми навчання. [Teaching Resource]

Мазур, О. О. (2016) Історія України : навч.-метод. посіб. для викладачів та слухачів підготовчих курсів. [Teaching Resource]

Мазур, О. О. (2016) Продовольча програма 1982 року в Україні: плани та реалії ; монографія. Manual. Нечитайло, Черкаси.

Мазур, О. О. and Куниця, З. М. (2011) Історія України з найдавніших часів до 1914 року. Видавничий відділ ЧНУ імені Богдана Хмельницького, Черкаси.

Макаринська, О. В. (2006) Методичні матеріали до вивчення дисципліни "Міжнародна торгівля". [Teaching Resource]

Маньківська, Р. В. and Мельниченко, В. М. (2014) Україна Тараса Шевченка : іст.-краєзнав. нариси. Фоліо, Харків. ISBN 978-966-03-6759-3

Масненко, В. В. (2009) Саморефлексія української літератури як національної (від Тараса Шевченка до "Української хати"). Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки (160). pp. 115-124.

Масненко, В. В. and Гриневич, Т. and Касян, А. and Куций, І. and Лазурко, Л. and Присяжнюк, Ю. and Тельвак, В. and Шамара, С. (2018) Історичні образи «сусідів» на українсько-польсько-білоруському прикордонні: міфи-студії-пам’ять : колективна монографія. Manual. ФОП Гордієнко Є. І, Черкаси.

Масненко, В. В. and Присяжнюк, В. П. and Поліщук, В. Т. and Мойсієнко, В. М. (2014) Двадцять четверта березнева наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах : Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій, 11-27 березня 2013 р. Осередок НТШ у Черкасах, Черкаси. ISBN 978-966-353-375-9

Масненко, В. В. and Присяжнюк, Ю. П. and Поліщук, В. Т. and Мойсієнко, В. М. (2015) Двадцять шоста наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах : мат. доп. на засіданнях секцій і комісій. Осередок НТШ у Черкасах, Черкаси. ISBN 978-966-353-405-3

Масненко, В. В. and Ракшанов, В. Б. (2012) Українська хата. Брама-Україна, Черкаси. ISBN 978-966-453-115-0

Мельниченко, В. М. (2013) Шевченкіана Черкащини. Брама-Україна, Черкаси.

Мельниченко, В. М. (2012) Історична географія України. [Teaching Resource]

Мельниченко, В. М. (2015) Черкащина в контексті історії України : мат. сьомої наук.- краєзн. конф. «Черкащина в контексті історії України», присвяченої 200-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка та 600-річчю утворення Черкаської області. Вертикаль, Черкаси. ISBN 978-966-2256

Мельниченко, В. М. (2005) Моя Черкащина (Історія краю від найдавніших часів до ХVІ ст.) : підручник : 7 кл. [Teaching Resource]

Мельниченко, В. М. and Борщ, М. І. and Клименко, Т. А. and Лазуренко, В. М. (2013) Краєзнавство Черкащини : збірник. Вертикаль, Черкаси.

Михайлюк, Ю. М. (2009) Власність міських громад Черкас і Канева в XV - 60-х рр. XVI ст. Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки (160-61). pp. 92-96. ISSN 2076-5908

Муренець, Н. Д. (2009) Соціальне становище священнослужителів УАПЦ формації 1920-х рр. Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки (160-61). pp. 133-137. ISSN 2076-5908

Н

Новікова, С. В. (2009) Особливості землеволодіння у греків Маріупольського повіту (60-90-і рр. XIX ст.). Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки (160-61). pp. 124-128. ISSN 2076-5908

О

Овчаренко, О. І. (2014) Історія міжнародних відносин (1918 р. – початок ХХІ ст.): навч.-метод. посіб. для студ.наук.-навч. ін-ту історії та філософії ( напрям підготовки «Історія»). [Teaching Resource]

Овчаренко, О. І. (2015) Новітня історія країн Західної Європи і Північної Америки (1918 – 1945): навч. посіб. семінарських занять для студ. науково-навчального ін-ту історії та філософії. [Teaching Resource]

Овчаренко, О. І. (2013) Двохполюсність світу і ”холодна війна” (1946 – 1991 рр.). [Teaching Resource]

Овчаренко, О. І. (2013) Холодна війна (1946-1991 рр. [Teaching Resource]

Овчаренко, О. І. and Сухушина, О. В. (2009) Джерела й наслідки Боснійської кризи (1908-1909 рр.). Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки (160-61). pp. 180-194. ISSN 2076-5908

П

Поліщук, П. Я. (2009) Галузеві органи управління "Польської підпільної держави" за доби Другої світової війни. Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки (160-61). pp. 199-206. ISSN 2076-5908

Присяжнюк, Ю. П. (2014) Вивчаємо Шевченка : метод. розробки для вчит. історії України та української л-ри. [Teaching Resource]

Присяжнюк, Ю. П. (2009) Росія більшовицька : методологічні аспекти осмислення багатоликої культури феномену. Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки (160-61). pp. 16-26.

Р

Радченко, О. М. (2009) Створення готельно-ресторанної бази ВАТ "Інтурист" в Українській РСР у 60-80 рр. XX ст. Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки (160-61). pp. 150-156. ISSN 2076-5908

С

Силка, О. З and Синявська, Л. І. (2017) Бандури пісня недоспівана… або суспільний виклик Михайла Злобинця : наукове видання. [Teaching Resource]

Силка, О. З. and Синявська, Л. І. (2015) Музей соціальної історії Наддніпрянської України ХІХ–ХХ ст. як складова організації навчально-виховного процесу у Черкаському національному університеті імені Б. Хмельницького. Гуманітарне та патріотичне виховання студентської молоді в умовах глобалізації та євроінтеграції : матеріали Всеукраїнської наукової конференції, Київ, 19 листопада, 2015 р.. pp. 35-38.

Силка, О. З. and Синявська, Л. І. (2017) Михайло Злобинець: золотоніський просвітник загальноукраїнського рівня (1883-1937 рр.). Краєзнавство, 1 (2). pp. 127-142. ISSN 2222-5250

Синявська, Л. І. (2004) Документально-археографічна база історичного краєзнавства Центральної України. П’ятнадцята наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах : матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій, 10–27 березня 2004 р.. pp. 23-25.

Синявська, Л. І. (1999) Історичне районування України (Історіографічний аналіз). Вісник Черкаського університету: Серія Історичні науки (12). pp. 99-102.

Синявська, Л. І. (2004) Черкащина наукова. Черкащина в контексті історії України : матеріали Першої науково-краєзнавчої конференції Черкащини (до 50-річчя утворення Черкаської області), 1 (1). pp. 434-444. ISSN 966-96421-4-0

Синявська, Л. І. (2005) Боротьба царизму проти українофільства у другій половині ХІХ ст. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія, 9 (9). pp. 56-60. ISSN 966-7153-46-10

Синявська, Л. І. (2006) Правове і адміністративне забезпечення політики русифікації у другій половині ХІХ ст. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України, 2 (35). pp. 227-232. ISSN 966-614-021-7

Синявська, Л. І. (2008) Українське селянство в умовах політики російського уряду другої половини ХІХ ст. Наука. Релігія. Суспільство, 1 (4). pp. 28-36. ISSN 1728-3671

Синявська, Л. І. (2012) Специфіка змін діяльності кооперативів у роки Першої світової війни. Міжнародний кооперативний рух: генезис та тенденції сучасного розвитку, 1 (1). pp. 241-245. ISSN 978-966-184-153-5

Синявська, Л. І. (2009) Проблема русифікації у другій половині ХІХ ст. у працях радянських дослідників. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України (2). pp. 145-151. ISSN 966-614-021-7

Синявська, Л. І. (2012) Специфіка змін діяльності кооперативів у роки Першої світової війни. Міжнародний кооперативний рух: генезис та тенденції сучасного розвитку : матеріали Міжнародної наук.-практичної конф., 16–17 лютого 2012 р.. pp. 241-245.

Синявська, Л. І. (2012) Українські військово-промислові комітети: до постановки питання щодо припинення їхньої діяльності. Новітні тенденції вивчення актуальних проблем революційної доби (1917–1921 рр.), Черкаси, 1–2 березня 2012 р. : зб. наук. праць. pp. 287-293.

Синявська, Л. І. (2013) Впровадження «ліквідаційних законів» щодо німецької спільноти у період Першої світової війни на Півдні України. Музейний вісник, 13 (2). pp. 330-337.

Синявська, Л. І. (2013) Заходи з ліквідації «німецького засилля» в торгово-промисловій сфері в роки Першої світової війни. Німецькі поселенці на українських землях: історичні та актуальні проблеми і перспективи : зб. наук. пр. за результатами Міжнародної наук.-практичної конф., Полтава, 16–17 травня 2013 р.. pp. 193-197. ISSN 978-966-192-071-1

Синявська, Л. І. (2015) Зміни у податковій політиці Російської імперії під час Першої світової війни. Історія торгівлі, податків та мита : Дев’ята міжнародна наукова конференція, Дніпропетровськ, 29–30 жовтня 2015 р. : тези доповідей. pp. 99-101. ISSN 978-966-02-7729-8

Синявська, Л. І. (2017) Використання методу усної історії при вивченні теми «Україна в роки Другої світової війни. Остарбайтери» у шкільному курсі «Історія України». Теорія та методика навчання суспільних дисциплін : науково-педагогічний журнал (4). pp. 134-136.

Синявська, Л. І. (2014) Роль М. Ф. фон Дітмара в організації роботи промислових підприємств Сходу і Півдня України у роки Першої світової війни. Spheres of culture (8). pp. 284-291. ISSN 2300-1062

Синявська, Л. І. (2007) Вплив русифікаторської політики на економічне, соціальне і культурне життя України у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 – історія України. Other thesis, Інститут історії України НАН України.

Синявська, Л. І. (2013) Застосування секвестру в організації роботи промислових підприємств України у 1914–1916 рр. Spheres of culture (4). pp. 193-200. ISSN 2300-1062

Синявська, Л. І. (2015) Діяльність робітничих комітетів у сфері важкої промисловості Сходу та Півдня України у 1917–1918 роках. Spheres of culture (12). pp. 258-265. ISSN 2300-1062

Синявська, Л. І. (2014) Діяльність гірничо-видобувних підприємств сходу і півдня України у 1917–1918 рр. Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки (19). pp. 97-103. ISSN 2076-5908

Синявська, Л. І. (2005) Роль загальноросійських політичних партій та організацій у процесі русифікації в Україні у другій половині XIX – на початку XX ст. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України, 5 (33). pp. 204-209. ISSN 966-614-021-7

Синявська, Л. І. and Силка, О. З. (2016) Науково-видавничий напрям у роботі наукової бібліотеки Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького (діяльність перших вчених секретарів). Черкаському національному університету імені Богдана Хмельницького – 95: історія та сучасність : Збірник тез та повідомлень за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції (26 лютого 2016 р.). pp. 201-203.

Синявська, Л. І. and Силка, О. З. (2017) Музейна практика : навч.-метод. посіб. для студ. в ІІІ курсу напряму підготовки Історія. [Teaching Resource]

Т

Тельвак, В. П. and Тельвак, В. В. (2009) Сучасна польська та російська Грушевськіана : спроба історіографічного порівняння. Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки (160-61). pp. 77-86. ISSN 2076-5908

Терещенко, Т. В. (2016) Цінності європейської цивілізації : навч.-метод. посіб. [Teaching Resource]

У

Удовик, І. А. (2009) Білокопитові на теренах "Смілянського графства" кн. Г. О. Потьомкіна. Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки (160-61). pp. 110-114. ISSN 2076-5908

Ч

Чабан, А. Ю. (2016) Україна та імперська Росія : навч.-метод. посіб. [Teaching Resource]

Чабан, А. Ю. (2017) Щедрий стіл середньої Наддніпрянщини. Other. Вертикаль, Черкаси.

Чабан, А. Ю. (2017) Вступ до спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». [Teaching Resource]

Чабан, А. Ю. (2017) Європейський вибір України. [Teaching Resource]

Чабан, А. Ю. (2017) Україна в контексті розвитку сучасної світової цивілізації. [Teaching Resource]

Чабан, А. Ю. (2019) Дипломатична і консульська служба : навч.-метод. посіб. [Teaching Resource]

Чабан, А. Ю. (2017) ДИПЛОМАТИЧНИЙ ПРОТОКОЛ ТА ЕТИКЕТ : навч. посіб. для спеціальності (напряму підготовки) 055 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». [Teaching Resource]

Чабан, А. Ю. (2011) Історія Середньої Наддніпрянщини (з найдавніших часів до кінця XVII ст.) : навч. посіб. Вертикаль, Черкаси.

Чабан, А. Ю. (1994) Витоки. Середнє Подніпров'я з найдавніших часів до середини XVII століття. Other. Сіяч : Реал, Черкаси.

Чабан, А. Ю. and Степенькіна, П. І. (2014) Корсунь-Шевченківська битва: сторінки історії. Всесвіт, Корсунь-Шевченківський.

Чумак, А. І. (2009) Становлення історичних знань про матеріально-технічне і кадрове забезпечення українського села у 1953-1964 рр. (на матеріалах "Українського історичного журналу"). Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки (160-61). pp. 86-91. ISSN 2076-5908

This list was generated on Mon Mar 30 08:59:58 2020 EEST.