Items where Year is 2007

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: G | S | І | А | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Ю
Number of items: 126.

G

Gan, Z. and Gusak, A. M. and Shao, W. and Chen, Z. and Mhaisalkar, S.G. and Zaporozhets, T. and Tu, K. N. (2007) Analytical modeling of reservoir effect on electromigration in Cu interconnects. Journal of Materials Research, Т. 22 (№ 1). pp. 152-158.

S

Suh, J. O. and Tu, K. N. and Lutsenko, G. V. and Gusak, A. M. (2007) Size distribution and morphology of Cu6Sn5 scallops in wetting reaction between molten solder and copper. Acta Materialia Inc.. pp. 1075-1083.

І

Івангородський, К. В. (2007) Теоретична інтерпретація етнічності. Гуржіївські історичні читання. pp. 105-111.

А

Абаніна, Н. С. and Шпатенко, С. А. (2007) Аналіз генези поняття "Соціальний опір" у соціально-філософській думці. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 109). pp. 131-42.

Б

Бальон, Я. Г. and Сімуров, О. В. (2007) Синтез та біологічні властивості цукрозамінників. Вісник Черкаського університету. Серія Хімічні науки (Вип.87). pp. 54-63.

Богатая, Л. Н. (2007) Об эволюции философских концептов. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 109). pp. 107-115.

Бугакова, Л. О. (2007) Проблема моральності в творчості В. О. Сухомлинського. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 115). pp. 7-11.

Біда, О. А. and Прокопенко, Л. І. (2007) Естетичне виховання молодших школярів за допомогою засобів довкілля. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 115). pp. 3-7.

Більовський, О. А. (2007) Релігійність в сучасній культурі та освіті. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 110). pp. 159-167.

В

Веретільник, О. (2007) Екзистенційний мотив "повернення" у ліричній прозі Леоніда Кононовича. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 108). pp. 94-101.

Верменко, А. Ю. (2007) Вчення представників філософії античності, відродження та нового часу про мотиви людської діяльності як можлива основа переосмислення світоглядних проблем сучасності. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 110). pp. 44-53.

Видриган, М. В. (2007) Методика викладання соціології : навч. програма. [Teaching Resource]

Видриган, М. В. (2007) Соціологія громадської думки : навчальна програма. [Teaching Resource]

Видриган, М. В. (2007) Соціальна робота з підлітками і молоддю : навчальна програма. [Teaching Resource]

Видриган, М. В. (2007) Соціальна робота з сім’ями : навчальна програма. [Teaching Resource]

Видриган, М. В. (2007) Теорія соціального управління : навчальна програма. [Teaching Resource]

Видриган, М. В. (2007) Управління соціальними проектами : навч. прогр. [Teaching Resource]

Видриган, М. В. (2007) Соціологія молоді і молодіжних організацій : навчальна програма. [Teaching Resource]

Видриган, М. В. (2007) Соціологія сім’ї : навчальна програма. [Teaching Resource]

Видриган, М. В. (2007) Методика викладання філософії : навчальна програма. [Teaching Resource]

Вовкочин, Л. Ю. (2007) Педагогічна вартісність мистецько-літературної спадщини О. П. Довженка. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 115). pp. 11-14.

Воронюк, О. Л. (2007) Філософія Макса Штірнера та Фрідріха Ніцше як приклад "активного" нігілізму. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 110). pp. 12-20.

Г

Ганечко, В. В. (2007) Паралингвистическое действие в коммуникативном акте: семантико-функциональный и стилистический аспекты. Стил : международный журнал. pp. 233-245.

Герасимова, І. В. (2007) Сутність професійного спілкування менеджера. Вища школа України: поступ у майбутнє : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 39-40.

Герасимова, І. В. (2007) Вплив комунікативних умінь на формування особистості фахівця-менеджера. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№112). pp. 155-159.

Герасімова, Н. Є. (2007) До питання внутрішньоособистісних конфліктів у майбутніх спеціалістів. Викладач і студент: перспективи професійного зростання. pp. 94-96.

Герасімова, Н. Є. (2007) Емпатія у системі педагогічної діяльності. Вісник Черкаського університету. Серія "Педагогічні науки" (№ 97). pp. 153-157.

Герасімова, Н. Є. (2007) До питання розв'язання внутрішньоособистісних конфліктів у майбутніх спеціалістів. Викладач і студент: проблеми професійного зростання. pp. 94-95.

Герасімова, Н. Є. (2007) Роль емпатії у системі педагогічної діяльності. Вища школа України: поступ у майбутнє. pp. 12-13. ISSN 966-353-008-01

Гнатищак, Г. Т. (2007) Проблема дискурсивної етики у філософії Юргена Габермаса. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 109). pp. 140-147.

Говорун, Д. І. (2007) Уява як єдність чуттєвого і раціонального. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 110). pp. 132-139.

Гоцуляк, В. В. (2007) І. О. Гуржій-дослідник соціально-економічної історії України другої половини XVIII-XIX ст. Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць. pp. 37-40.

Граматик, Н. В. (2007) Інноваційні технології формування природничо-наукового світогляду у майбутніх учителів початкової школи. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 115). pp. 15-18.

Гуркало, И. О. (2007) Воздействие технологий власти-знания та субъект в дискурсивных практиках в философии Мишеля Фуко. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 110). pp. 79-86.

Гінка, Б. І. (2007) Das Leseparadies 2 : Книга для читання друзям німецької мови. [Teaching Resource]

Д

Давидов, П. Г. and Оленич, М. В. (2007) Духовність та феномен корпоративної релігійності у сучасному світі за Й. Кунде. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 110). pp. 146-153.

З

Зайцев, А. В. (2007) Здійснення людини індивідуально-особистісним буттям як проблема сучасної соціокультурної ситуації. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 110). pp. 68-74.

Залужна, А. Є. (2007) Релігійно-моральна проблематика в екзистенціалізмі. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 110). pp. 113-119.

Захаренко, С. О. and Захаренко, О. С. (2007) Родина, школа і громада як основні чинники превентивного виховання у творчій спадщині О. А. Захаренка. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 115). pp. 18-23.

Згуровський, М. З. and Панкратова, Н. Д. (2007) Основи системного аналізу : підручник для студ. вищих навчальних закладів. Видавнича група ВНV, Київ.

Земзюліна, Н. І. (2007) Громадська позиція І. Франка крізь призму тендерних досліджень. Наукові записи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія Історія (№ 12). pp. 63-65.

Зражевська, Н. І. (2007) Проблеми медіа-культури у зв'язку із розвитком масової комунікації і масової культури. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 108). pp. 130-140.

Зуєв, А. В. (2007) Свобода людини в умовах масової всеможливості. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 110). pp. 74-79.

К

Кавун, Л. І. (2007) Жанрово-стильові тенденції у прозі ваплітян. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 108). pp. 16-26.

Китов, Д. (2007) Найменування Дніпра. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 108). pp. 141-144.

Коваленко, В. (2007) Творчий діалог на тему: "...майже всі мої писання пливуть з особистих імпульсів..." (І. Франко) : модель засідання літературно-творчої студії для старшокласників. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 108). pp. 151-158.

Козловець, М. А. (2007) Сучасна культурна глобалізація й національна ідентичність. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 109). pp. 5-13.

Колісник, Ю. (2007) Організаційна роль партійно-радянської преси в контексті сучасної епохи (на прикладі журнальної періодики УРСР 1950-80 рр.). Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 108). pp. 116-130.

Котовська, О. П. (2007) Vita Contemplativa et Vinf Асtiva в українській полемічній традиції. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 108). pp. 153-163.

Куліш, І. М. (2007) Англійська мова для студентів-магістрантів немовних спеціальностей. [Teaching Resource]

Куліш, І. М. (2007) Особливості вивчення іноземної мови науково-професійного спрямування. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 112). pp. 32-36.

Кунченко-Єлесина, В. І. (2007) Синергетична інтерпретація гуманізму. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 110). pp. 63-68.

Куц, А. В. (2007) Гуманітаризація навчального процесу вищої школи та "ноосферна" педагогіка В. І. Вернадського. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 115). pp. 23-29.

Кучай, О. В. (2007) Впровадження в навчальний процес інформаційних технологій - необхідність сьогодення. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 115). pp. 29-33.

Кучай, Т. П. (2007) Екологічне виховання у Великій Британії як складова екологічної освіти. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 115). pp. 33-39.

Кушерець, Т. В. (2007) Соціальні рухи як новий тип колективного суб'єкта історії. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 109). pp. 14-22.

Л

Лаврентьєва, О. О. (2007) Теоретико-методологічні засади формування інтелектуальних умінь старшокласників у процесі вивчення дисциплін природничого циклу. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 115). pp. 39-43.

Лебідь, А. Є. (2007) Критики та дискурсійні практики філософії французького постструктуралізму. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 109). pp. 60-68.

Лобик, Л. О, (2007) Філософсько-методологічні аспекти розвитку освіти в сучасній Україні. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 109). pp. 82-90.

Лосик, О. М. (2007) Культурно-естетичні витоки постмодерністського розуміння свободи. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 110). pp. 124-132.

Лустенко, А. Ю. (2007) Повсякденність у філософській системі Плотіна. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 110). pp. 29-36.

Лінєвич, К. А. (2007) Підготовка творчого вчителя в процесі екологічної освіти (з досвіду роботи). Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 115). pp. 43-48.

М

Макаринська, О. В. (2007) Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Міжнародний маркетинг". [Teaching Resource]

Мамчур, Л. І. (2007) Основні комунікативні терміни: лінгвістичний, психолінгвістичний і лінгводидактичний погляди. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 115). pp. 48-53.

Мартиненко, М. Ю. (2007) Контроль якості самостійного засвоєння навчального матеріалу студентами в умовах вищої дистанційної освіти. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 115). pp. 53-58.

Мартін, А. М. (2007) Аналіз підручників з природничих дисциплін ІІ половини XIX - початку ХХ століття. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 115). pp. 58-64.

Матвієнко, Ю. С. (2007) Застосування елементів театральної педагогіки у професійній підготовці майбутнього вчителя. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 115). pp. 64-68.

Медалієва, О. З. and Силка, Н. Ю. (2007) Науковій бібліотеці Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького – 85! Бібліотечна планета (№1(35)). pp. 32-33.

Мельничук, Б. (2007) З історії української поетичної шевченкіани XIX - XX століть. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 108). pp. 27-56.

Могилева, С. В. (2007) Этика спортивного диалога как модель взаимодействия с "дальним". Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 110). pp. 101-113.

Морозов, А. Г. (2007) Вчений, інтелігент, працелюб! (Портрет визначного українського історика Станіслава Владиславовича Кульчицького). Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвід. зб. наук. пр. (№ 16). pp. 20-23.

Н

Набитович, І. (2007) Парадигматика сакрального в художньому творі (на прикладі повісті "Сивіла" Петра Фабіяна Лагерквіста). Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 108). pp. 5-16.

Науменко, В. Ю. (2007) Раціональність/Іррааціональність пізнання у сучасному психоаналітичному дискурсі. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 109). pp. 128-135.

О

Олексієнко, Я. І. and Донцова, Г. В. (2007) Проблеми формування здорового способу життя учнів у загальноосвітній школі та шляхи їх вирішення. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 115). pp. 68-72.

Онопрієнко, О. В. (2007) Критерії та рівні сформованості базових професійних компетентностей майбутнього учителя фізичної культури. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 115). pp. 73-79.

Онопрієнко, О. М. (2007) Патріотичні напрями виховання у змісті позааудиторної діяльності майбутнього вчителя фізичної культури. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 115). pp. 79-83.

Охріменко, Г. В. (2007) Етичні категорії добра та зла в українській полемічній літературі кінця 16 ст. (на прикладі творів представників острозького культурно-освітнього осередку). Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 109). pp. 147-153.

П

Павлова, О. Ю. (2007) Диференціальна теорія здібностей в "трансцендентальному емпіризмі" Ж. Дельоза. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 109). pp. 68-74.

Печенко, І. П. (2007) Соціалізація особистості у дошкільному дитинстві у просторі дитячої субкультури. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 115). pp. 84-90.

Повторєва, С. М. (2007) Застосування принципів постструктуралістської методології у філософії життя Ж. Дельоза. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 110). pp. 20-29.

Поліщук, В. (2007) "Зарница" - ідеологічна повістина Михайла Старицького. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 108). pp. 57-64.

Пономарьов, О. С. and Шпатенко, С. А. (2007) Філософія міжкультурного діалогу в системі відносин транзитивних соціумів. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 109). pp. 42-51.

Пономарьов, Ю. Д. (2007) Специфіка роботи зі студентами мистецьких факультетів у класі додаткового музичного інструменту. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 115). pp. 90-95.

Починок, І. Б. (2007) Проблема наукової легітимації гуманітарного знання. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 109). pp. 115-122.

Прибора, Т. О. (2007) Впровадження ланкової системи самоврядування в українській школі. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 115). pp. 96-102.

Проценко, І. П. (2007) Маргінальність як ознака українського історичного дискурсу. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 109). pp. 22-31.

Процишин, В. М. (2007) Етика в структурі сучасного філософсько-гуманітарного знання. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 109). pp. 135-140.

Процюк, Л. (2007) Історична драматургія Людмили Старицької-Черняхівської (особливості конфлікту та засобів характеротворення). Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 108). pp. 82-93.

Р

Радіонова, Г. В. (2007) Риси до портрету тотальності: погляд Е. Левінаса (досвід філософської рефлексії). Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 109). pp. 74-82.

Распопова, С. О. (2007) Актуальні проблеми сьогодення: педагогічний аспект (молодь і національна ідея). Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 115). pp. 103-106.

Рибалка, Л. В. (2007) Педагогічні аспекти індивідуалізації навчання в умовах інтеграції в освітньо-наукову систему. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 101). pp. 114-117.

Романова, О. (2007) Синтез мистецтв у кінороманах Алена Роб-Гріє. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічніі науки (№ 108). pp. 108-116.

Ромащенко, Л. І. (2007) Козацький елемент як чинник національної свідомості Євгена Чикаленка (за матеріалами його "Спогадів"). Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 108). pp. 102-108.

С

Савельєв, В. П. (2007) Філософія життя Ф. Ніцше у контексті постмодерну. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 110). pp. 5-12.

Сангаєвська, Л. Н. (2007) Свобода вибору між добром і злом як моральна сторона християнства. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 110). pp. 153-159.

Саноцька, Н. Я. (2007) Генеалогія творчості. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 110). pp. 139-146.

Свириденко, О. О. and Дворчук, О. І. (2007) Роль сім'ї у вихованні дитини в контексті педагогічної спадщини О. А. Захаренка. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 115). pp. 106-109.

Семенець, Н. М. and Сисоєнко, Н. В. and Підгорний, В. К. and Бондаренко, Ю. Б. (2007) Охорона праці в галузі освіти, Ч. 1. Організація охорони праці в галузі освіти. Нормативно-правова база. [Teaching Resource]

Сивкова, І. (2007) Психологізм роману Івана Франка "Перехресні стежки". Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 108). pp. 64-82.

Синявська, Л. І. (2007) Вплив русифікаторської політики на економічне, соціальне і культурне життя України у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. – історія України. Other thesis, Інститут історії України НАН України.

Сисоєнко, Н. В. and Матасова, Г. В. and Пакушина, Л. З. and Архипова, С. П. and Бондаренко, Ю. Г. (2007) Практикум з вікової фізіології та валеології метод. посіб. для студентів педагогічних спеціальностей. [Teaching Resource]

Сисоєнко, Н. В. and Мельник, Т. О. and Бондаренко, Ю. Г. (2007) Фізіолого-гігієнічні основи організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах : навч.-метод. посіб. [Teaching Resource]

Сисоєнко, Н. В. and Сєрих, Л. В and Мельник, Т. О. and Бондаренко, Ю. Г. (2007) Методика вивчення функціональної готовності дітей до навчання в школі : навч.-метод. посіб. для медико-педагогічного персоналу шкіл та студентів. [Teaching Resource]

Совгіра, С. В. (2007) Непередбачувані наслідки взаємодії людини і природи. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (115). pp. 109-118.

Стадник, М. М. (2007) Пізнання у біблійній традиції. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 109). pp. 101-107.

Степашко, В. О. (2007) Теоретико-методологічні засади формування конкурсної системи оцінювання наукових проектів і програм. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 115). pp. 119-123.

Стукало, О. О. (2007) Нормативність іншого як визначальна установка діалогічної етики. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 110). pp. 94-101.

Субота, Ю. В. (2007) Адаптація студентів-першокурсників до занять фізичною культурою й спорту. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 115). pp. 123-127.

Супрун, А. Г. (2007) Етико-релігійна складова філософських поглядів М. Гоголя. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 110). pp. 119-124.

Т

Таран, М. О. (2007) Проблема особистісної ідентичності у філософії XIX - ХХ століть. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 110). pp. 86-94.

Ткаченко, О. М. (2007) Формування етнопедагогічної компетентності вчителя початкових класів у процесі оволодіння основами педагогічної майстерності. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 115). pp. 127-132.

Торчинська, Т. А. (2007) Система роботи з орфографії під час вивчення фонетики у початковій малокомплектній школі. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 115). pp. 133-137.

Тур, М. Г. (2007) Сучасний дискурс феномену ідеології: легітимаційний аспект. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 110). pp. 53-63.

Ф

Фаріон, О. О. (2007) Світоглядні параметри формування людини у філософії В. І. Шинкарука. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 110). pp. 36-44.

Фролов, В. Д. (2007) Болонський процес і проблеми фізичного виховання та здоров'я студентів. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 115). pp. 141-145.

Х

Хлистун, І. Г. (2007) Виховний потенціал досвіду родин української еліти кінця XIX - початку ХХ століття. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 115). pp. 146-151.

Ц

Церковняк, О. (2007) До історії видання "Корпусу дум" Катерини Грушевської. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 108). pp. 145-150.

Цимбал, Т. В. (2007) Історія української еміграції до Росії (досвід філософської рефлексії). Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 109). pp. 51-60.

Ч

Чепка, О. В. (2007) Наступність в організації навчальної діяльності дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 115). pp. 151-155.

Чобітько, М. Г. (2007) Перехід від когнітивної до особистісної парадигми в освіті-веління часу. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 109). pp. 90-101.

Ш

Шаповал (Глущенко), А. В. (2007) До проблеми адекватності сприйняття інформації емоційного змісту. Вісник Черкаського університету. Філологічні науки (Вип.97). pp. 160-163. (In Press)

Шаповал (Глущенко), А. В. (2007) Експліцитність й імпліцитність лінгвальної представленості емоцій (на матеріалі англомовного дискурсу). Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень і методика викладання іноземних мов професійного спілкування у вищій школі : зб. наук. пр. (Ч. 1). pp. 201-203.

Шаповал (Глущенко), А. В. (2007) Комунікативне значення імплікатур емоційно-оцінного змісту. Актуальні проблеми металінгвістики : зб. ст. за матер. V Міжнародної наукової конференції. pp. 254-257.

Шишко, А. В. (2007) Складові педагогічної компетентності майбутнього викладача іноземної мови. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 115). pp. 155-162.

Ю

Юхименко, О. В. and Ярмілко, А. В. and Заскалета, С. Б. (2007) Програмний навчально-контролюючий комплекс “GIST TEST” як засіб забезпечення профільної підготовки учнів ПТНЗ. Проблеми математичної освіти: Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції „Проблеми математичної освіти” (ПМО – 2007), м. Черкаси, 16-18 квітня 2007 р. pp. 96-97.

Юхименко, О. В. and Ярмілко, А. В. and Заскалета, С. Б. (2007) Використання програмного навчально-контролюючого комплексу “gist test” для забезпечення рівневої підготовки учнів з геометрії. Проблеми математичної освіти: Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції „Проблеми математичної освіти” (ПМО - 2007), м. Черкаси, 16-18 квітня 2007 р. pp. 96-97.

This list was generated on Fri May 24 04:28:15 2024 EEST.