Items where Division is "Навчально-науковий інститут педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва" and Year is 2022

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | H | N | P | Б | Г | Д | З | Н | П | С | Т
Number of items: 29.

B

Bondar, V. (2022) Innovative forms of work as an effective means of development of pedagogical personnel. Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics. pp. 5-11.

H

Hnezdilova, K. and Barjadze, R. (2022) Opportunities of a personal learning environment for performing self-education activities of the future pharmacy employee. ScienceRise: Pedagogical Education : journal (№4(49). pp. 17-23.

N

Nikolaesku, I. and Mykhalchuk, O. and Nikitska, Y. (2022) Education and science: partnership development programs, integration into the world educational space in conditions of war = Психолого-педагогічний супровід дистанційного освітнього процесу дітей з особливими освітніми потребами. Partnership and Cooperation of Ukraine in Wartime. pp. 300-311.

P

Panchenko, O. O. and Shynkarova, V. and Maistryk, T. and Budnyk, O. and Nikolaiesku, I. and Matsuk, L. and Fomin, K. (2022) Pedagogical innovations in Ukrainian educational institutions: social challenges and realities of war = Педагогічні інновації в українських навчальних закладах: соціальні виклики та реалії війни. Revista Brasileira de Educacao do Campo. pp. 1-23.

Б

Бардадим, О. В. (2022) Віртуальні лабораторії як засіб візуалізації навчального метаріалу. Авіація, промисловість, суспільство [Електронний ресурс] : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 12 трав. 2022 р.) / ред. кол. : В. В. Сокуренко [та ін.]. pp. 242-245.

Бардадим, О. В. (2022) Формування інформаційно-цифрової компетентності викладача природничих наук за допомогою онлайн-ресерсу РНЕТ. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2022" : зб. матеріалів XXIV Всеукр. конф. молодих учених, Черкаси, 27-28 квітня 2022 р. pp. 450-455.

Бардадим, О. В. (2022) Дидактичні можливості використання онлайн-ресурсів. Особистісно-професійний розвиток здобувачів вищої освіти в постнекласичній парадигмі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції м. Черкаси, 19 – 20 травня 2022 року. pp. 8-9.

Бардадим, О. В. (2022) Формування інформаційно-цифрової компетентності викладачів природничих наук: інтегрований підхід. Молодь і ринок. pp. 138-144.

Бондар, В. and Михальчук, О. (2022) Проблема підготовки майбутніх учителів початкової школи до позакласної роботи в сучасному науковому дискурсі. Сучасні тенденції забезпечення якості підготовки фахівців: проблеми та шляхи їх вирішення в умовах глобалізації та євроекономічної інтеграції : монографія /. pp. 76-87.

Бондар, В. Г. and Соловей, Ю. О. and Коваленко, О. А. (2022) Підготовка майбутніх учителів до позакласної роботи в початковій школі в умовах воєнного стану. International Partnership and Cooperation of Ukraine in Wartime: Collective monograph.

Бондар, Т. І. and Гнезділова, К. М. (2022) Дослідження характеру ставлення педагогів до інклюзивної освіти. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. pp. 36-44.

Білик, В. В. and Чернявська, О. and Войнікова, А. (2022) Маркетинговий підхід до управління формуванням туристичного продукту. Вісник Хмельницького національного університету, Т.1 (№ 6). pp. 184-189.

Г

Герасімова, Н. Є. and Герасимова, І. В. (2022) Психотерапевтична та психокорекційна робота з дітьми що заїкаються. Science of XXI century: development, main theories and achievements, Vol. 3 (June24). pp. 16-20.

Гнезділова, К. М. (2022) Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до реалізації наступності навчання математики у дошкільній та початковій освіті. Наступність у навчанні математики в умовах реформи загальної середньої освіти: реалії та перспективи: збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26-28 грудня 2022 р. pp. 16-18.

Гнезділова, К. М. and Зорочкіна, Т. С. (2022) Формування методико-математичної компетентності майбутніх учителів початкової школи. Академічні студії. Серія «Педагогіка» (№ 3). pp. 59-63.

Д

Десятов, Т. М. and Лещенко, І. Т. (2022) Андрагогiка: теорiя, досвiд, перспективи : навч. посiб. для студентiв ЗВО. [Teaching Resource]

З

Зобенько, Н. А. (2022) До питання професійної готовності майбутніх учителів початкових класів до роботи в умовах інклюзивної освіти. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота» (№1(50)). pp. 98-102.

Н

Ніколаєску, І. О. and Михальчук, О. О. and Нікітська, Ю. М. (2022) Формування інклюзивної компетентності вихователя закладу дошкільної освіти. Імідж. pp. 87-90.

Ніколаєску, І. О. and Панченко, О. О. (2022) Підготовка майбутніх вихователів до формування природничо-дослідницьких умінь дітей старшого дошкільного віку в умовах інформаційно-комунікаційного простору: міжнародний досвід. Сучасні тенденції забезпечення якості підготовки фахівців: проблеми та шляхи їх вирішення в умовах глобалізації та євроекономічної інтеграції : монографія. pp. 243-251.

Ніколаєску, І. О. and Шинкарьова, В. С. (2022) Цифровізація освіти як сучасна вимога інформаційного суспільства. Перспективи та інновації науки» (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»), Вип. № 2(7) / редкол. : І. В. Жукова (голова) [та ін.]. pp. 914-924.

П

Панченко, О. (2022) Інтенсифікація професійної підготовки майбутніх вихователів засобами інтерактивних технологій. Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics. pp. 81-87.

Панченко, О. О. (2022) Потенційні можливості використання інформаційно-комунікаційних технологій у фаховій підготовці майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія:«Педагогіка. Соціальна робота» (№1-50). pp. 215-218.

Панченко, О. О. (2022) Критерії та показники професійної готовності майбутніх вихователів до формування природничо-дослідницьких умінь дітей старшого дошкільного віку засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Перспективи та інновації науки» (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»), Вип. № 2(7) / редкол. : І. В. Жукова (голова) [та ін.].. pp. 520-530.

Панченко, О. О. (2022) Підготовка майбутніх вихователів до формування природничо-дослідницьких умінь дітей старшого дошкільного віку засобами інформаційно-комунікаційних технологій : дисертація подається на здобуття наукового ступеня доктора філософії. Other thesis, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.

С

Соловей, Ю. О. (2022) Проблема формування здатності майбутнього директора закладу дошкільної освіти до здійснення внутрішнього моніторингу на сучасному етапі розвитку вищої освіти України. Viae Educationios: Studies of Education and Didactics. pp. 92-103.

Соловей, Ю. О. (2022) Соціальна адаптація дітей дошкільного віку в умовах закладу дошкільної освіти. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота» (№ 1(50). pp. 260-263.

Соловей, Ю. О. (2022) Використання здоров’язбережувальних технологій в закладах дошкільної освіти. Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. Педагогічні науки (№ 14). pp. 154-163.

Степанова, Н. М. (2022) Підготовка майбутніх вихователів: громадянознавчий аспект. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія "Педагогічні науки" (№ 4). pp. 57-62.

Т

Тарасенкова, Н. А. and Акуленко, І. А. and Гнезділова, К. М. and Шашечнікова, О. and Сердюк, З. О. and Коломієць, О. М. and Запорожець, А. (2022) Efficient Questioning in Teaching Mathematics: Teachers’ Attitudes and Practices. Revista Romвneasca pentru Educatie Multidimensionala, Vol.15 (Is. 1). pp. 216-246.

This list was generated on Tue Feb 20 18:30:57 2024 EET.