Items where Division is "Навчально-науковий інститут педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва" and Year is 2016

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: G | R | А | Б | Г | З | К | М | П | С | Т | У | Ф | Ш
Number of items: 25.

G

Gerasimova, N. and Gerasymova, I. (2016) Intrapersonal Conflict as a Factor of Adaptation of Students to Conditions of Teaching at Universities. International Letters of Social and Humanistic Sciences Submitted: 2016-01-15 ISSN: 2300-2697, Vol. 70, pp, Vol.70. pp. 1-7. ISSN 2300-2697

R

Rysina, M. Y. and Martynenko, Y. V. (2016) Role of international educational links in the formation of world higher education system. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 15). pp. 73-79. ISSN 2076-586Х

А

Архипова, С. П. (2016) Адаптаційні можливості oсвiти сoцiaльнo незaхищених кaтегoрiй дoрoслих. Актуальні проблеми сучасної соціології, соціальної роботи та професійної підготовки фахівців: Матеріали доповідей та повідомлень Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 9-10.

Б

Байдюк, Н. В. (2016) Підготовка майбутніх соціальних педагогів до впровадження гендерного підходу. Актуальні проблеми сучасної соціології, соціальної роботи та професійної підготовки фахівців: Матеріали доповідей та повідомленьМіжнародної науково-практичноїконференції. pp. 16-18.

Байдюк, Н. В. (2016) Місце і роль осередку гендерної освіти у освітньо-виховному просторі вищого навчального закладу. Педагогічний альманах (№ 29). pp. 96-101.

Будянський, Д. В. (2016) Змістова характеристика професійної діяльності викладача вищої школи та її можливості для розвитку риторичної культури. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 15). pp. 18-26.

Г

Герасімова, Н. Є. and Герасимова, І. В. (2016) До питання структури організаційно-педагогічної моделі формування комунікативних умінь майбутніх менеджерів. Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки» (№ 12).

Горохова, Г. І. (2016) Особливості становлення і розвитку професійної кар’єри особистості в сучасному світі. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 15). pp. 26-32.

З

Зобенько, Н. А. (2016) Особливості використання мультимедійних технологій у вищій школі. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 15). pp. 43-47. ISSN 2076-586Х

Зобенько, Н. А. (2016) Деякі особливості практичної підготовки соціальних педагогів у системі вищої освіти до превентивного виховання учнівської молоді. Актуальні проблеми сучасної соціології, соціальної роботи та професійної підготовки фахівці. pp. 65-67.

Зобенько, Н. А. (2016) Деякі аспекти освітньо-виховного процесу у змісті підготовки майбутніх педагогів. Вісник Черкаського університету. Серія "Педагогічні науки" (№ 9). pp. 80-86.

К

Куліш, О. А. (2016) Монументальне мистецтво : навч. посіб. [Teaching Resource]

М

Мовчан, В. І. and Кучай, Т. П. (2016) Методичні рекомендації до написання кваліфікаційних робіт для студентів напряму підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта», 6.010102 «Початкова освіта». [Teaching Resource]

П

Панасюра, Г. С. (2016) Сутнісна характеристика моделей системи післядипломної освіти в контексті розвитку дослідницької компетентності. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 15). pp. 48-53. ISSN 2076-586Х

Панченко, О. О. (2016) Форми організації дослідницько-експериментальної роботи з дітьми старшого дошкільного віку. Вісник Черкаського університету імені Богдана Хмельницького (15). pp. 61-65.

Панченко, О. О. (2016) Форми організації дослідницько-експериментальної роботи з дітьми старшого дошкільного віку. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 15). pp. 61-65. ISSN 2076-586Х

Проценко, І. І. (2016) Формування професійно-творчих діалогових умінь студентів гуманітарних дисциплін у процесі евристичної діалогової взаємодії: результати експериментального дослідження. Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки (№ 150). pp. 65-73. ISSN 2076-5908

С

Сокуренко, О. М. (2016) Актуальні проблеми ухилення від відбування покарання у виді обмеження волі та у виді позбавлення волі. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник наукових праць. pp. 242-244. (In Press)

Солощенко, В. М. (2016) Інтернаціоналізація вищої освіти: погляд англомовного суспільства. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 15). pp. 84-88.

Сігетій, І. П. and Тимошенко, Ю. В. and Завгородня, Л. В. (2016) Основи управління інформацією в освітніх системах : навч. посіб. [Teaching Resource]

Т

Твердохліб, А. І. (2016) Сучасні уявлення науковців про «компетенцію» і «компетентність». Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 15). pp. 88-95.

Тимчук, Л. І. (2016) Перспективи та рекомендації щодо впровадження цифрових наративів у вітчизняні освітні практики. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 15). pp. 95-103. ISSN 2076-586Х

У

Усатенко, В. М. (2016) Управління розвитком організаційної культури загальноосвітнього навчального закладу на засадах компетентнісного підходу. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 15). pp. 104-111. ISSN 2076-586Х

Ф

Федоренко, С. О. (2016) Розвиток вищої художньої освіти та її вплив на становлення декоративно-ужиткового мистецтва в Україні. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 15). pp. 119-123.

Ш

Шпак, В. П. (2016) Методологічні вимоги до застосування методу вивчення й узагальнення передового досвіду в науково-педагогічних дослідженнях. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 15). pp. 131-140. ISSN 2076-586Х

This list was generated on Tue Feb 20 19:36:51 2024 EET.