Items where Division is "Навчально-науковий інститут інформаційних та освітніх технологій" and Year is 2015

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 78.

Article

Akulenko, I. A. and Vasilenko, I. O. (2015) Monitoring the Students’ Cognitive Interest in Math Class. American Journal of Educational Research, Vol. 3 (№ 12B). pp. 6-10.

Bosovskyi, M. and Bochko, O. and Tretyak, M. (2015) Some Methodical Aspects of Studying Limits of Sequences. American Journal of Educational Research, Vol. 3 (№ 12B). pp. 16-19.

Golovnya, B. (2015) Non symplified equations system OF k- turbulence model in cylindrical coordinates. Вісник Черкаського університету. Серія Прикладна математика. Інформатика (№ 38). pp. 1-8.

Grytsenko, V. G. and Podolyan, O. M. and Gladka, L. I. and Yustyk, I. V. (2015) Automated Information-Analytical System for Training and Methodological Support to the University Courses: Implementation and Utilization. American Journal of Educational Research, Vol. 3 (№ 12В). pp. 20-25.

Gusak, A. M. and Kozubski, R. and Tyshchenko, D. (2015) Grain Growth in Open Systems. Diffusion Foundations, Т. 5. pp. 229-244.

Gusak, A. M. and Wierzba, B. and Danielewski, M. (2015) Electromigration revisited: competition between Kirkendall shift and backstress in pure metals and two-phase alloys. Philosophical Magazine. pp. 1-14.

Pasichnyy, M. O. and Gusak, A. M. (2015) Fundamentals of competing phase formation at reacting interfaces. Euromat. p. 1.

Pasichnyy, M. O. and Janczak-Rusch, J. and Jeurgens, L. P. H. and Liashenko, O. Yu. and Gusak, A. M. (2015) Application of the Critical Gradient Concept to First Phase Formation in Cu/Sn Nano-Multilayered Systems. Euromat. pp. 20-24.

Shulga, N. (2015) Construction of the Detector for Synergetic Educational System Based on Quality Standards. American Journal of Educational Research, Vol. 3 (№ 12В). pp. 26-40.

Tarasenkova, N. and Kovalenko, O. (2015) Content and Semiotic Features of Mathematical Problems Used as a Means of Training the Primary School Education Students. American Journal of Educational Research, Vol. 3 (№ 12В). pp. 31-35.

Tarasenkova, N. A. (2015) Non-verbal Shells of the Instructional Mathematical Content. American Journal of Educational Research, Vol. 3 (№12B). pp. 1-5.

Tarasenkova, N. A. and Akulenko, I. A. (2015) Investigating the School Teacher’s Preparation in Mathematics Pedagogy in Ukraine. Universal Journal of Educational Research (№ 3). pp. 128-134.

Ємець, О. О. and Ольховський, Д. М. and Ольховська, О. В. (2015) Програмний комплекс, що реалізує методи розв’язування задач комбінаторної оптимізації ігрового типу. Вісник Черкаського університету. Серія Прикладна математика. Інформатика (№ 18).

Ємець, О. О. and Ольховський, Д. М. and Ольховська, О. В. (2015) Теоретична оцінка складності алгоритмів розв’язування задач комбінаторної оптимізації ігрового типу. Вісник Черкаського університету. Серія Прикладна математика. Інформатика (№ 18). pp. 3-13.

Ємець, О. О. and Чілікіна, Т. В. (2015) Про кількість елементів в загальних множинах розміщень та полірозміщень. Вісник Черкаського університету. Серія Прикладна математика. Інформатика (№ 18). pp. 1-10.

Акуленко, И. А. and Василенко, И. О. (2015) Мониторинг познавательного интереса студентов в математическом классе. Американский журнал исследований в области образования, 3 (12В). pp. 6-10.

Босовський, М. В. and Бочко, О. and Третяк, М. (2015) Деякі методичні аспекти вивчення меж послідовностей. Американський журнал досліджень в галузі освіти, 3 (12В). pp. 16-19.

Дєєв, К. С. (2015) Аналіз альтернативних апаратних засобів при дослідженні мережевої взаємодії. Вісник Черкаського університету. Серія Прикладна математика. Інформатика (№ 18). pp. 86-90.

Емец, О. А. and Емец, А. О. and Ванжа, С. В. (2015) Евклидовы разбиения и сочетания: их деревья и некоторые свойства. Вісник Черкаського університету. Серія Прикладна математика. Інформатика (№ 18). pp. 74-85.

Жмурко, М. А. and Красношлик, Н. О. (2015) Порівняння багатокрокових ітераційних методів вищих порядків розв’язування нелінійних рівнянь та систем. Вісник Черкаського університету. Серія Прикладна математика. Інформатика (№ 18). pp. 1-11.

Жук, Т. О. (2015) Теоретико-правовахарактеристика способів захисту порушених прав на торговельну марку. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції / За заг. ред. О.В. Черевка, О.П. Орлюк. pp. 121-124.

Казкатяєва, В. Р. and Тазтанова, Ю. and Абдуллаєва, Р. (2015) Проект- метод як засіб розвитку дослідницької компетентності математичної освіти магістрантів. Американський журнал досліджень в галузі освіти, 3 (126 Б). pp. 26-30.

Канюк, Г. И. and Мезеря, А. Ю. and Бабенко, И. А. and Козлова, М. Л. and Сук, И. В. (2015) Общая унифицированная структура и последовательность концептуальной разработки прецизионных систем автоматического управления и регулирования. Вісник Черкаського університету. Серія Прикладна математика. Інформатика (№ 38). pp. 1-16.

Коряшкіна, Л. С. (2015) Розширення одного класу нескінченновимірних оптимізаційних задач. Вісник Черкаського університету. Серія Прикладна математика. Інформатика (№ 18). pp. 3-15.

Кучер, О. І. and Сердюк, О. А. (2015) Використання методів з пониженням розмірності простору характеристик у задачі розпізнавання облич. Вісник Черкаського університету. Серія Прикладна математика. Інформатика (№ 38). pp. 1-9.

Литвинова, С. Г. (2015) Концептуальні засади проектування та розвитку хмаро орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу. Вісник Черкаського університету. Серія Прикладна математика. Інформатика (№ 18). pp. 92-98.

Ляшенко, Ю. О. and Дерев’янко, С. І. and Шматко, О. А. (2015) Розрахунок впливу сеґреґаційних ефектів на рух міжфазних меж за коміркового розпаду. Металлофизика и новейшие технологии, Т. 37 (№ 12). pp. 1619-1632.

Ляшенко, Ю. О. and Морозович, В. В. and Ляшенко, О. Ю. (2015) Розрахунок ефективних коефіцієнтів дифузії в наноструктурованих двохфазних середовищах методом Монте-Карло. Вісник Черкаського університету. Серія «Фізико-математичні науки» (16). pp. 24-29.

Марченко, С. В. (2015) Узагальнена математична модель зародження пор у процесі електроміграції в металевих провідниках. Вісник Черкаського університету. Серія Прикладна математика. Інформатика (№ 18). pp. 63-72.

Онищенко, Б. О. (2015) Директиви типу openmp для розпаралелювання циклів у мові програмування ада. Вісник Черкаського університету. Серія Прикладна математика. Інформатика (№ 38). pp. 1-10.

Підлісний, О. М. and Сердюк, О. А. (2015) Моделі представлення структури зображення у задачах комп’ютерного зору. Вісник Черкаського університету. Серія Прикладна математика. Інформатика (№ 38). pp. 1-9.

Римар, О. М. and Гусак, А. М. (2015) Урахування нерівноважних вакансій при взаємній дифузії у безстоковому кристалі. Вісник Черкаського університету. Серія Фізико-математичні науки (№16). pp. 50-58.

Соловйов, В. М. (2015) Мережні міри складності соціально-економічних систем. Вісник Черкаського університету. Серія Прикладна математика. Інформатика (№ 138). pp. 1-13.

Сторчоус, М. Д. (2015) Загальна концептуальна модель інфомаційно-аналітичної системи забезпечення управління земельними ресурсами населеного пункту. Вісник Черкаського університету. Серія Прикладна математика. Інформатика (№ 38). pp. 1-8.

Тарасенкова, Н. А. (2015) Невербальные средства оболочек Instructional в математике. Американский журнал исследований в области образования, 3 (12Б). pp. 1-5.

Тарасенкова, Н. А. and Богатирьова, І. М. and Коломієць, О. М. and Сердюк, З. О. (2015) Структура і зміст навчально-методичного комплекту з алгебри для 7 класу. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, Т. 50 (III). pp. 1-7.

Тарасенкова, Н. А. and Коваленко, О. (2015) Зміст і семіотичні особливості математичних задач, що використовуються як засіб навчання в початковій школі. Американський журнал досліджень в галузі освіти, 3 (12Б). pp. 31-35.

Monograph

Соловйов, В. М. (2015) Моделювання складних систем : монографія. Manual. Брама, Черкаси.

Teaching Resource

Блакова, О. А. (2015) Інформаційні технології в юридичній діяльності : навч.-метод. посіб. [Teaching Resource]

Босовський, М. В. and Демченко, О. Г. (2015) Елементи комплексного анлізу : навч.-метод. посіб. [Teaching Resource]

Гребенович, Ю. Є. and Онищенко, Б. О. and Супруненко, О. О. (2015) Методичні рекомендації до виконання та оформлення курсових робіт з дисциплін «Основи програмування», «Програмування та алгоритмічні мови», «Алгоритмізація та програмування» для студентів напрямів підготовки 050101 – «Комп’ютерні науки», 050103 – «Програмна інженерія» та 040303 – «Системний аналіз» усіх форм навчання. [Teaching Resource]

Тарасенкова, Н. А. and Богатирьова, І. М. and Коломієць, О. М. and Сердюк, З. О. (2015) Алгебра : підруч. для 7 класу закладів загальн. навч. закл. [Teaching Resource]

Other

Vámo, X. and Barkáts, J. and Tarasenkova, N. (2015) Наука и образование Новое измерение. Гуманитарные и социальные науки, III (9), Вып. 53, 2015. Rose Hill Ltd., Бухарест.

Vámos, X. and Barkáts, H. and Tarasenkova, N. (2015) Наука и образование в новое измерение. Филология, III (11), выпуск 56, 2015. Rose Hill Ltd., Будапешт.

Vámos, X. and Barkáts, H. and Tarasenkova, N. (2015) Наука и образование Новое измерение. Филология, III (9), Вып. : 44, 2015. Rose Hill Ltd, Будапешт.

Vámos, X. and Barkáts, H. and Тарасенкова, Н. А. (2015) Наука и образование в новое измерение. Филология, III (12), выпуск 60, 2015. Rose Hill Ltd., Будапешт.

Vámos, X. and Barkáts, J. and Tarasenkova, N. (2015) Наука и образование Новое измерение. Гуманитарные и социальные науки, III (11), Вип.:67, 2015. Rose Hill Ltd., Будапешт.

Vámos, X. and Barkáts, J. and Tarasenkova, N. (2015) Наука и образование Новое измерение. Педагогика и психология, III (32), выпуск : 63, 2015. Rose Hill Ltd., Будапешт.

Vámos, X. and Barkáts, J. and Tarasenkova, N. (2015) Наука и образование Новое измерение. Педагогика и психология, III (33), выпуск : 66, 2015. Rose Hill Ltd, Будавпешт.

Vámos, X. and Barkáts, J. and Tarasenkova, N. (2015) Наука и образование Новое измерение. Педагогика и психология, III (34), выпуск : 69, 2015. Rose Hill Ltd, Будапешт.

Vámos, X. and Barkáts, J. and Tarasenkova, N. (2015) Наука и образование Новое измерение. Педагогика и психология, III (35), выпуск : 71, 2015. Rose Hill Ltd., Будапешт.

Vámos, X. and Barkáts, J. and Tarasenkova, N. (2015) Наука и образование Новое измерение. Педагогика и психология, III (36), выпуск : 74, 2015. Rose Hill Ltd., Будапешт.

Vámos, X. and Barkáts, J. and Tarasenkova, N. (2015) Наука и образование Новое измерение. Педагогика и психология, III (37), выпуск : 75, 2015. Rose Hill Ltd., Будапешт.

Vámos, X. and Barkáts, J. and Tarasenkova, N. (2015) Наука и образование Новое измерение. Естественные и технические науки, III (6), выпуск : 54, 2015. Rose Hill Ltd., Будапешт.

Vámos, X. and Barkáts, J. and Tarasenkova, N. (2015) Наука и образование Новое измерение. Естественные и технические науки, III (7), Вып. 58, 2015. Rose Hill Ltd., Будапешт.

Vámos, X. and Barkáts, J. and Tarasenkova, N. (2015) Наука и образование Новое измерение. Филология, III (8), Вып. : 39, 2015. Rose Hill Ltd, Будапешт.

Vámos, X. and Barkáts, J. and Tarasenkova, N. (2015) Наука и образование Новое измерение. Естественные и технические науки, III (8), вып. : 73, 2015. Rose Hill Ltd., Будапешт.

Vámos, X. and Barkáts, J. and Tarasenkova, N. (2015) Наука и образованиеНовое измерение. Гуманитарные и социальные науки,III(10)Is .: 64, 2015. Rose Hill Ltd, Будапешт.

Vámos, X. and Barkáts, J. and Тарасенкова, Н. А. (2015) Наука и образование в новое измерение. Гуманитарные и социальные науки, III ( 7 ), Вып. 42, 2015. Rose Hill Ltd., Будапешт.

Vámos, X. and Barkáts, J. and Тарасенкова, Н. А. (2015) Наука и образование в новое измерение. Филология, III (13), выпуск 62, 2015. Rose Hill Ltd., Будапешт.

Vámos, X. and Barkáts, J. and Тарасенкова, Н. А. (2015) Наука и образование в новое измерение. Филология, III (14), выпуск 65, октябрь 2015. Rose Hill Ltd., Будапешт.

Vámos, X. and Barkáts, J. and Тарасенкова, Н. А. (2015) Наука и образование в новое измерение. Филология, III (15), выпуск 68, 2015. Rose Hill Ltd., Будапешт.

Vámos, X. and Barkáts, J. and Тарасенкова, Н. А. (2015) Наука и образование в новое измерение. Филология, III (16) , выпуск 70, 2015. Rose Hill Ltd., Будапешт.

Vámos, X. and Barkáts, J. and Тарасенкова, Н. А. (2015) Наука и образование Новое измерение. Педагогика и психология, III (19), выпуск : 38, 2015. Rose Hill Ltd., Будапешт.

Vámos, X. and Barkáts, J. and Тарасенкова, Н. А. (2015) Наука и образование Новое измерение. Педагогика и психология, III (20), выпуск : 40, 2015. Rose Hill Ltd, Будапешт.

Vámos, X. and Barkáts, J. and Тарасенкова, Н. А. (2015) Наука и образование Новое измерение. Педагогика и психология, III (21), выпуск : 43, 2015. Rose Hill Ltd, Будапешт.

Vámos, X. and Barkáts, J. and Тарасенкова, Н. А. (2015) Наука и образование Новое измерение. Педагогика и психология, III (23), выпуск : 46, 2015. Rose Hill Ltd, Будапешт.

Vámos, X. and Barkáts, J. and Тарасенкова, Н. А. (2015) Наука и образование Новое измерение. Педагогика и психология, III (24), выпуск : 48, 2015. Rose Hill Ltd., Будапешт.

Vámos, X. and Barkáts, J. and Тарасенкова, Н. А. (2015) Наука и образование Новое измерение. Педагогика и психология, III (25), выпуск : 49, 2015. Rose Hill Ltd, Будапешт.

Vámos, X. and Barkáts, J. and Тарасенкова, Н. А. (2015) Наука и образование Новое измерение. Педагогика и психология, III (26), выпуск : 50, 2015. Rose Hill Ltd, Будепешт.

Vámos, X. and Barkáts, J. and Тарасенкова, Н. А. (2015) Наука и образование Новое измерение. Педагогика и психология, III (28), выпуск : 55, 2015. Будапешт, Rose Hill Ltd.

Vámos, X. and Barkáts, J. and Тарасенкова, Н. А. (2015) Наука и образование. Новое измерение. Педагогика и психология, III (30), выпуск : 59, 2015. Rose Hill Ltd, Будапешт.

Vámos, X. and Barkáts, J. and Тарасенкова, Н. А. (2015) Наука и образование в новое измерение. Гуманитарные и социальные науки, III (8), Вып. 52, 2015. Rose Hill Ltd., Будапешт.

Vámos, X. and Barkáts, J. and Тарасенкова, Н. А. (2015) Наука и образование Новое измерение. Педагогики и психологии, IV (39), выпуск : 79, 2016. Rose Hill Ltd., Будапешт.

Vámos, X. and Editor, S. and Tarasenkova, N. (2015) Наука и образование Новое измерение. Филология, III (10), Вып. : 47, 2015. Союз международных ассоциаций, Будапешт.

Vámos X., X. and Barkáts, J. and Tarasenkova, N. (2015) Наука и образование Новое измерение. Естественные и технические науки, III (5), выпуск : 41, 2015. Rose Hill Ltd., Будапешт.

Vámos., X. and Barkáts, J. and Tarasenkova, N. (2015) Наука и образование Новое измерение. Педагогика и психология, III (31), выпуск : 61, 2015. Rose Hill Ltd., Будапешт.

Тарасенкова, Н. А. and Vámos, X. and Barkáts, J. (2015) Наука и образование Новое измерение. Экономика, 2015,1 (72). Общество культурного и научного прогресса в Центральной и Восточной Европе, Будапешт.

This list was generated on Sun Apr 14 05:16:43 2024 EEST.