Items where Division is "Навчально-науковий інститут педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва" and Year is 2009

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | М | Н | П | Р | С | Т | У | Ч | Ю | Я
Number of items: 103.

А

Архипова, С. П. (2009) Акмеологічні аспекти становлення професіоналізму соціальних працівників. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (164). pp. 9-15.

Атаманчук, Ю. М. (2009) Державне управління освітою в умовах інформаційного суспільства. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№157). pp. 9-13.

Атаманчук, Ю. М. (2009) Партнерські відносини викладача і студента в навчанні: за і проти. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (164). pp. 138-142.

Б

Базильчук, Л. В. (2009) Дидактико-методичні основи навчання майбутнього вчителя образотворчого мистецтва художній кераміці. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (157). pp. 22-29.

Балабанова, К. Є. (2009) Основні характеристики комунікативної компетенції майбутнього фахівця. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (163). pp. 52-55.

Барабаш, В. А. (2009) Теоретичні засади громадянського виховання: стан і перспективи вивчення. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (166). pp. 7-12.

Бачинська, Є. М. (2009) Актуальність дослідження базових соціальних цінностей у педагогічній науці. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (166). pp. 12-17.

Безлюдний, Р. О. (2009) До питання забезпечення соціально-педагогічної підтримки дітей з особливими потребами в США. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (157). pp. 29-32.

Бойко, А. І. (2009) Соціальні вимоги до реформування освіти. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (163). pp. 55-59.

Бондар, Л. С. and Прокопенко, Л. І. and Біда, О. А. (2009) "Щирий малоросіянин", патріарх української науки (До 205-річчя від дня народження Максимовича Михайла Олександровича). Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (164). pp. 78-81.

Боть, Л. П. and Луценко, Г. В. (2009) Автоматизована інформаційна система дистанційної підтримки навчальної дисципліни. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (164). pp. 63-67.

Бочкарева, С. В. (2009) О развитии социально значимых качеств личности учащихся в процессе воспитательной работы. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (164). pp. 49-55.

Бріт, О. В. (2009) Методи визначення обсягів підготовки фахівців з вищою освітою як механізм державного регулювання фахового ринку праці. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (142). pp. 8-13.

Буркова, Л. В. (2009) Принципи застосування технології підготовки спеціалістів соціономічних професій. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (164). pp. 16-21.

Бутенко, О. Г. (2009) Повага до батьків як виховна проблема в історії педагогічної думки. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (157). pp. 32-35.

Біда, О. А. and Прокопенко, Л. І. and Бугакова, Л. О. (2009) Педагогічні ідеї А. С. Макаренка, В. О. Сухомлинського, О. А. Захаренка - наше минуле, сьогодення, майбутнє. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (142). pp. 3-5.

Білоконний, С. П. (2009) Організація керівництва педагогічною практикою - важлива умова формування рефлексивних умінь майбутнього вчителя. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (142). pp. 5-8.

В

Вовкочин, Л. Ю. (2009) Едукаційному процесу загальноосвітньої школи - громадянський зміст. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (142). pp. 14-17.

Войченко, О. С. (2009) Громадянська культура як об'єкт вивчення вітчизняної та зарубіжної педагогічної науки. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (157). pp. 36-40.

Волик, Л. В. (2009) До питання типологізації педагогів-аніматорів. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (164). pp. 25-30.

Г

Гагаріна, Н. П. (2009) Формування основ життєвої компетентності дошкільників засобами морально-ціннісних якостей. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (166). pp. 37-40.

Гайдай, І. В. (2009) Особливості поведінки педагогічно занедбаних дітей та шляхи корекційної роботи з ними. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (157). pp. 40-44.

Гарбузова, І. В. (2009) Українське кооперативне шкільництво (кінець ХІХ - початок ХХ ст.): термінологічний аспект. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (157). pp. 44-48.

Горбач, Г. М. (2009) Деякі особливості педагогічного спілкування. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (163). pp. 59-62.

Гордійчук, А. В. (2009) Основні завдання розвитку освіти в Україні у контексті європейської інтеграції. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (142). pp. 20-22.

Грищенко, О. А. (2009) Ділова гра як інноваційний метод педагогічної діяльності майбутнього викладача. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (157). pp. 57-60.

Д

Демченко, І. І. (2009) Імітаційне моделювання у квазіпрофесійній підготовці майбутнього вчителя образотворчого мистецтва. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (164). pp. 82-87.

Демідова, В. Л. (2009) Підготовка майбутнього вчителя до організації позакласної дозвіллєвої діяльності як педагогічна проблема. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (164). pp. 59-63.

Денисюк, І. А. (2009) Виховне спрямування творів О. Кониського для дітей в аспекті становлення української національної школи. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (142). pp. 22-26.

Долинський, Б. Т. (2009) Сутність поняття "здоровий спосіб життя" у педагогіці вищої школи. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (142). pp. 26-31.

Драгієва, Л. В. (2009) Творчий потенціал майбутнього фахівця трудового навчання: стан та перспективи розвитку. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (163). pp. 66-70.

Ж

Жарепа, О. П. and Свириденко, О. О. (2009) Вимоги до професійної підготовки вчителя в Корсунь-Шевченківському педагогічному училищі ім. Т. Г. Шевченка на продуктивних ідеях творчої спадщини В. О. Сухомлинського. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (142). pp. 31-34.

З

Заболотна, О. А. (2009) Концепт "часу" у порівняльно-педагогічних дослідженнях альтернативної освіти. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (157). pp. 60-64.

Завітренко, Д. Ж. (2009) Формування в майбутніх учителів технологій готовності до професійної орієнтації учнів 8-9 класів. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (166). pp. 51-55.

Зарицька, А. А. (2009) Становлення проблеми духовного потенціалу особистості в теорії і практиці педагогічної науки. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№164). pp. 30-34.

Захаренко, О. С. (2009) Педагогіка серця як основа превентивного виховання вконтексті діяльності авторської О. А. Захаренка загальноосвітньої школи С. Сахнівка. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (142). pp. 34-36.

Зеленько, В. В. (2009) Вербалізація психічних станів у драматичних творах Лесі Українки. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 166). pp. 55-59.

Зорочкіна, Т. С. (2009) Неуспішність як наслідок процесу відставання у навчанні дітей молодшого шкільного віку. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 142). pp. 36-39.

Зорочкіна, Т. С. (2009) Гра як метод виховання молодших школярів. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 157). pp. 68-71.

Зорочкіна, Т. С. (2009) Підготовка вчителя початкових класів до роботи з обдарованими дітьми в зарубіжних країнах. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 166). pp. 59-63.

Зіноватна, О. М. (2009) Вища освіта в США: навчальний компонет у магістерських програмах різного типу. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 163). pp. 82-86.

К

Казаков, Ю. М. (2009) Медіаграмотність сучасного фахівця як компонент професійної культури. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 157). pp. 78-82.

Калінічева, Г. І. (2009) Модернізація системи вищої освіти України в контексті національних пріоритетів XXI століття. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 154). pp. 23-30.

Кардаш, І. М. (2009) Культура та естетика мовлення як засіб формування професійних якостей майбутніх педагогів. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (163). pp. 86-90.

Касьян, Т. К. (2009) Вплив мистецтва на людину. Краса як взаємозв'язок гармонійних категорій міри й числа. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 142). pp. 47-51.

Касярум, С. О. (2009) Інтеграція фундаментальних і професійно орієнтованих дисциплін у підготовці майбутніх інженерів у вищий технічній школі. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 164). pp. 158-156.

Кир'ян, Т. І. (2009) Роль педагогічної спадщини братів Коломійченків у формуванні професійної компетентності майбутніх медичних працівників. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (142). pp. 51-54.

Коваленко, Л. Г. (2009) Про один із підходів до оптимізації процесу підготовки вчителів технологій. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 163). pp. 90-95.

Коваленко, О. І. (2009) Обдарованість як багатогранне явище. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 157). pp. 82-86.

Коляда, Н. М. (2009) Соціокінетика дитинства: наука про дитячий рух. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (166). pp. 72-76.

Комашко, Н. В. (2009) Використання комп'ютерної графіки у підготовці майбутніх фахівців образотворчого мистецтва. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (142). pp. 58-60.

Кордюк, А. С. (2009) Особливості формування студентського колективу у ВНЗ. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (142). pp. 60-63.

Король, В. М. (2009) Позакласна робота в Сахнівській школі як складова навчально-виховного процесу. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 142). pp. 63-65.

Король, В. М. (2009) Лідер групи і лідерство. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 163). pp. 70-75.

Коростылева, А. А. (2009) Влияние системы повышения квалификации на развитие ключевых компетенций специалистов. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 163). pp. 20-26.

Корєшкова, С. П. (2009) Сумісне навчання як досвід інноваційних процесів в освіті Австралії. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 163). pp. 95-98.

Косенко, В. А. (2009) Розвиток пізнавальної самостійності молодших школярів в навчальному процесі. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 166). pp. 77-80.

Кравцов, В. О. (2009) Педагогічна рефлексія як фактор формування методологічної культури майбутнього вчителя. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 142). pp. 65-70.

Кравчук, Л. В. (2009) Теоретичні засади визначення змісту поняття "моральне виховання". Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (166). pp. 84-88.

Красюк, І. О. (2009) Соціально-економічні, політичні й культурно-історичні умови становлення художньої освіти на Лівобережній Україні у XIX столітті. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (166). pp. 80-84.

Кузьменко, Р. В. (2009) Основні моделі та пріоритети формування і розвитку соціальної політики України. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (142). pp. 70-75.

Кузьмінський, А. І. (2009) "Страшний є морок душі". Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (158). pp. 3-6.

Кукуленко-Лук'янець, І. В. (2009) Вплив Я-концепції на науково-педагогічну діяльність жінки. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (163). pp. 103-105.

Кучай, О. В. (2009) Обгрунтування основних понять категорії "професійна компетенція вчителя інформатики". Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (142). pp. 78-82.

Кучай, Т. П. (2009) Сільська школа - основний осередок екологічної освіти. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (142). pp. 82-84.

Кічук, Я. В. (2009) Педагогічні детермінанти формування правової компетентності майбутніх соціальних педагогів у вищій школі. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (163). pp. 26-30.

М

Марценішко, В. (2009) Духовно-культурна ситуація 1920-х рр. в Україні на сторінках щоденників Сергія Єфремова і Михайла Драй-Хмари. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (167). pp. 108-118.

Махиня, Н. В. (2009) Педагогічна освіта в Німеччині: стереотипи та труднощі. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (163). pp. 50-52.

Мельник, В. В. and Мельник, В. Н. (2009) Педагогічні погляди Г. С. Сковороди. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (157). pp. 100-103.

Мішіна, Л. М. (2009) Феноменологія інтелектуально-творчої обдарованості. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (142). pp. 84-89.

Мішіна, Л. М. (2009) Вища освіта Сполучених Штатів Америки: загальний аналіз та характерні особливості. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (157). pp. 109-113.

Н

Назаренко, Н. В. (2009) Самопочуття і настрій студентів як показники ефективності педагогічної технології. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (163). pp. 105-108.

Нікулочкіна, О. В. (2009) Застосування кваліметричного підходу для визначення рівня розвитку інформаційної компетентності вчителя початкових класів. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (142). pp. 89-93.

П

Пальшкова, І. О. (2009) Культурологічний підхід до формування особистості майбутнього вчителя в педагогіці вищої школи. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (142). pp. 99-104.

Пащенко, Л. І. (2009) Формування знань та розвиток професійно значущих умінь і навичок студентів у процесі вивчення образотворчого мистецтва. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (142). pp. 104-107.

Пащенко, Л. І. (2009) Образотворче мистецтво в процесі художньо-естетичного виховання студентів вищих навчальних закладів. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (157). pp. 122-125.

Пляченко, Т. М. (2009) Науково-педагогічні засади формування професійних компетентностей майбутнього вчителя музики. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (163). pp. 34-39.

Потєха, Л. І. (2009) Дидактичні можливості міжпредметної інтеграції при вивченні мовознавчих дисциплін студентами спеціальності "Початкове навчання". Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 131). pp. 107-114.

Прокопенко, Л. І. and Біда, О. А. (2009) Лицар суворої доброти. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (166). pp. 140-142.

Прокопенко, Л. І. (2009) Робота школи передового досвіду з проблеми тестового контролю. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (166). pp. 142-147.

Прокопенко, Л. І. and Гриб, С. Є. (2009) Організаційно-методичні заходи з впровадження тестового контролю у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (157). pp. 131-138.

Прокопенко, Л. І. and Лінєвич, К. А. (2009) Зміст та структура навчальної програми спецкурсу для студентів біологічних спеіальностей "Підготовка вчителя біології до роботи з обдарованими дітьми". Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (163). pp. 40-44.

Р

Радул, О. С. (2009) Перші українські доктори: Юрій Дрогобич. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (163). pp. 45-49.

Растригіна, А. М. (2009) Формування професійної мобільності майбутнього педагога-музиканта. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (142). pp. 116-119.

Рогальська, І. П. (2009) Підготовка педагогічних кадрів до здійснення соціально-педагогічного супроводу соціалізації особистості у дошкільному дитинстві. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (157). pp. 138-142. (In Press)

Рогальська, І. П. (2009) Підготовка педагогічних кадрів до роботи з дітьми в умовах навчально-виховних комплексів "дошкільний навальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад". Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (166). pp. 159-162.

Рогальська, Н. В. (2009) Проблема формування готовності майбутніх домашніх педагогів до професійної діяльності. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (166). pp. 162-165.

С

Свириденко, О. О. and Ченчик, С. В. (2009) Сучасні аспекти виховання в педагогічній спадщині А. С. Макаренка. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (166). pp. 165-168.

Сирота, З. М. (2009) Естетичне та художнє в структурі виховання особистості. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (157). pp. 156-160.

Скічко, Л. С. (2009) Ціннісно-орієнтована підготовка майбутніх педагогів. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (166). pp. 168-171.

Стась, М. І. (2009) Особливості та педагогічні можливості образотворчого мистецтва. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (142). pp. 119-123.

Стась, М. І. (2009) Загальний зміст художньо-творчого процесу майбутніх учителів образотворчого митсецтва та його етапи. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (157). pp. 160-165.

Степанова, Т. М. (2009) Сутність феномена "передшкільна освіта" в сучасній дошкільній педагогіці. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (142). pp. 124-129.

Степанова, Т. М. (2009) Проблема навчання в освітньо-виховній роботі дошкільних закладів у 50-і рр. XX століття. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (166). pp. 171-175.

Сьомак, А. В. (2009) Роль соціальної відповідальності у формуванні життєвої позиції людини. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (142). pp. 140-145.

Т

Терентьєва, Н. О. (2009) Розвиток інноваційного мислення у магістрантів педагогічних вищих навчальних закладів. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (166). pp. 180-182.

У

Урста, Г. О. (2009) Психолінгвістичний аспект освітнього простору. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (166). pp. 183-186.

Ч

Чепурна, М. В. (2009) Педагогічна освіта Німеччини: орієнтація на ідеали гуманістичної педагогіки. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (164). pp. 67-70.

Ю

Юринець, О. О. (2009) Педагогічні умови формування відповідальності майбутніх учителів у навчальному процесі педколеджу. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (142). pp. 145-149.

Я

Яворський, А. А. (2009) Структурні компоненти професійної самоорганізації студентів - майбутніх викладачів. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (157). pp. 173-176.

Яворський, А. А. (2009) Модель формування професійної самоорганізації майбутнього викладача на педагогічних практиках. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (166). pp. 205-209.

Яновський, А. О. (2009) Пошуково-дослідницька діяльність як засіб підвищення якості підготовки фахівців. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (157). pp. 176-180.

Ярошенко, Т. І. (2009) Психологія кольору в професійній та творчій діяльності майбутнього дизайнера іетер'єру. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (166). pp. 209-212.

This list was generated on Tue Feb 20 17:46:02 2024 EET.