Items where Division is "Навчально-науковий інститут іноземних мов" and Year is 2015

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: P | T | Б | Г | Ж | К | Л | П | Р | С | Ч
Number of items: 23.

P

Polistschuk, N. M. and Орлова, М. О. and Редчиць, Т. В. (2015) Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація : тези доповідей ХІV наукової конференції з міжнародною участю 27 березня 2015 року. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харків.

T

Teslia, V. and Polistschuk, N. (2015) Українська германістика в діалозі культур [Електронний ресурс] = Ukrainische Germanistik und Kulturdialog : матеріали XХІІ Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (6 жовтня - 8 жовтня 2015 р.). ЛНУ імені Івана Франка, Львів.

Б

Барменкова, О. П. and Василенко, М. П. and Корновенко, Л. В. (2015) Подготовка и проведение производственной педагогической практики по русскому языку : метод. пособ. [Teaching Resource]

Г

Градовський, А. В. and Галушко, М. В. (2015) Урок літератури у парадигмі сучасних педагогічних технологій : навч.-метод. посіб. [Teaching Resource]

Гур'єва, В. В. and Рибалка, Л. В. (2015) Іноземна мова : метод. рек. до державного екзамену атестації здобувачів вищої освіти. [Teaching Resource]

Гур'єва, В. В. and Рибалка, Л. В. (2015) Business English for Law Students : зб. завдань для студ. заочників ІІІ-ІVкурсів юрид. фак. ун-тетів. [Teaching Resource]

Гур'єва, В. В. and Рибалка, Л. В. (2015) Business English for Law Students : зб. завдань для студ.-заочників ІІІ-ІV курсів юридичних факультетів університетів. – 2-е вид. переробл. та доповн. [Teaching Resource]

Гур’єва, В. В. and Рибалка, Л. В. (2015) Іноземна мова : програма до державного екзамену атестації здобувачів вищої освіти. [Teaching Resource]

Гінка, Б. І. (2015) Німці: соціокультурний портрет народу : навчальний посібник з міжкультурної комунікації. [Teaching Resource]

Гінка, Б. І. (2015) Лексикологія німецької мови : навч. посіб. : лекції та семінари. [Teaching Resource]

Ж

Жаботинская, С. А. (2015) Язык как оружие в войне мировоззрений майдан – антимайдан : словарь-тезаурус лексических инноваций Ураина декабрь 2013 – декабрь 2014. Интернет-издание. Сайт УАКЛиП, Київ.

К

Карловська, Г. В. (2015) English for the Students of Natural Sciences : метод. вказ. щодо організації самостійної роботи з англійської мови для студентів ННІ природничих наук галузей знань “Хімія” та “Біологія”. [Teaching Resource]

Колісник, В. Ю. (2015) Методичні вказівки із застосування особистісно орієнтованого навчання іноземної мови за професійним спрямуванням на основі технології різнорівневого підходу. [Teaching Resource]

Корновенко, Л. В. (2015) Психолингвистический анализ поэмы "Демон" М. Ю. Лермонтова. Мовознавчий вісник (№ 20). pp. 158-163.

Куліш, І. М. and Гордійчук, А. В. (2015) English for it-students. Part II = Англійська мова для студентів ІТ-спеціальностей. Частина ІІ. : навч. посіб. для студ. ІТ-спеціальностей. [Teaching Resource]

Куліш, І. М. and Рогульська, А. В. (2015) Англійська мова для студентів ІТ-спеціальностей: навч. посіб. для студ.ІТ-спеціальностей. [Teaching Resource]

Л

Лєвочкіна, С. В. and Заїковська, О. М. (2015) Course Materials in Grammar: Syntax : навч.-метод. посіб. з практичної граматики для студентів третього курсу заочної форми навчання. [Teaching Resource]

П

Пашіс, Л. О. (2015) Навчально-методичний посібник ―English for Advanced Learners‖ для студентів ІV курсу напряму підготовки 6.020303 Філологія (мова і література (англійська) Галузі знань – 0203 Гуманітарні науки. [Teaching Resource]

Пашіс, Л. О. (2015) Навчально-методичний посібник ―Higher Education Values‖ для студентів ІV курсу напряму підготовки 6.020303 Філологія (мова і література (англійська) Галузі знань – 0203 Гуманітарні науки. [Teaching Resource]

Р

Рибалка, Н. С. (2015) Програма та методичні рекомендації до атестації здобувачіввищої освіти з основної іноземної мови (англійської) для студентів ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.020303 Філологія (Переклад): навч.-метод. посіб. [Teaching Resource]

Рибалка, Н. С. (2015) Навчально-методичний комплекс дисципліни Зіставне мовознавство (зіставна лексикологія англійської та української мов) для студентів ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.020303 Філологія : навч.-метод. посіб. [Teaching Resource]

С

Семенова, М. Г. (2015) Навчально-методичний посібник з оволодіння англійським усним і писемним мовленням із теми Temperament (для студентів немовних спеціальностей вищих закладів освіти. [Teaching Resource]

Ч

Чемерис, І. М. (2015) Listen and Learn English : навч. посіб. [Teaching Resource]

This list was generated on Mon Mar 4 11:06:18 2024 EET.