Items where Division is "Навчально-науковий інститут міжнародних відносин, історії та філософії" and Year is 2017

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: H | Z | І | А | Б | Г | З | К | М | О | П | С | Т | Ф | Х | Ч | Ш
Number of items: 64.

H

Honcharenko, V. A. (2017) Philosophy of information by luciano floridi – relevance of information ethics and method of levels of abstraction. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 2). pp. 32-36.

Z

Zemzylina, N. I. (2017) Gender approach in education: the search of methots and ways of implementation in Ukraine. Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки (№ 1). pp. 40-46. ISSN 2076-5908

Zemzyulina, N. I. (2017) International women’s cooperative movement in the first third of the XX century (regional specifics). Український селянин : збірник наукових праць (№ 17). pp. 78-84.

І

Івангородський, К. В. (2017) Методологічні підходи до етногенезу спільнот східних слов'ян у сучасній білоруській історіографії. Symposium historiographicum Czercasiensium = Черкаський історіографічний симпозіум, Т. 2. pp. 66-82.

Івангородський, К. В. (2017) Сучасна білоруська історіографія проблеми впливу балтів на етногенез слов'ян (до середини І тис. н. е.). Гуржіївські історичні читання (Вип.12). pp. 45-60.

Івангородський, К. В. (2017) Балтська проблематика в концепції східнослов'янського етногенезу Валентина Сєдова. Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки (№3). pp. 13-25. ISSN 2076-5908

Івангородський, К. В. (2017) Проблема локалізації прабатьківщини слов'ян у сучасній білоруській історіографії. Гуржіївські історичні читання (Вип.11). pp. 21-28.

Івангородський, К. В. (2017) Черкащина та становлення Української держави в роки Національно-визвольної війни (1648-1657). Черкащина: історія краю та його людності. pp. 203-250.

Івангородський, К. В. (2017) У добу Речі Посполитої (середина XVІ - середина XVІІ ст.). Черкащина: історія краю та його людності. pp. 163-202.

Іщенко, М. П. and Пантелеєва, М. П. and Руденко, І. І. (2017) Соціально-філософські аспекти розвитку економіки, управління та освіти в умовах формування сучасного суспільства : колективна монографія. Other. Чабаненко Ю., Черкаси.

Іщенко, О. М. and Іщенко, М. П. (2017) Публічне управління. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Публічне управління» для слухачів магістратури денної та заочної форм навчання спеціальності «Публічне управління та адміністрування» освітнього ступеня «магістр». [Teaching Resource]

А

Абразумова, О. М. and Корновенко, С. В. (2017) Суспільно-політична активність селянства УСРР у роки непу. Other. Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, Черкаси.

Абразумова, О. М. and Морозов, А. Г. (2017) Громадська ініціатива учасників української революції в період НЕПУ. Український селянин : збірник наукових праць (№ 17). pp. 76-78.

Б

Бойко, О. П. (2017) Символ як категорія культури та його функціональне навантаження крізь призму філософських вчень. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 2). pp. 36-42.

Братко, К. В. (2017) Феноменологічна естетика: дисциплінарний статус, спосіб конституювання та епістемологічний потенціал. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 2). pp. 11-17.

Г

Голиш, Г. М. (2017) Бакалець О. Скарби Барської землі Поділля ХІV–ХVІІІ ст. : історико-нумізматичне дослідження / О. Бакалець. – Вінниця : Вид. Рогальська І. О., 2017. – 128 с. : [іл.]. : рецензія. Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки (№ 1). pp. 128-130. ISSN 2076-5908

Голиш, Г. М. and Абразумова, О. М. and Лисиця, Л. Г. and Корновенко, С. В. and Пономаренко, В. В. (2017) Відгомін : імідж Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького в інформаційному просторі, № 17 /. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси.

Голиш, Г. М. and Лисиця, Л. Г. (2017) Боністична спадщина та наміри монетної регалії національних урядів доби української революції 1917– 1921 рр. Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки (№ 1). pp. 24-31. ISSN 2076-5908

Голиш, Г. М. and Лисиця, Л. Г. (2017) Нагородотворча діяльність національних урядів доби Української революції 1917–1921 рр.: проекти та реалії. Український селянин : збірник наукових праць (№ 18). pp. 20-25.

Гоцуляк, В. В. (2017) Історіографічне осягнення доробку Львівської школи Михайла Сергійовича Грушевського. Рецензія на монографію: Тельвак В., Педич В. Львівська історична школа Михайла Грушевського. Уманська старовина. pp. 140-147.

Гоцуляк, В. В. (2017) Михайло Грушевський і аграрна політика Центральної Ради у висвітленні сучасної української історіографії. Український селянин (18). pp. 55-65.

Гоцуляк, В. В. (2017) Сучасні інтерпритації історіографії української революції 1917-1921 рр. Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки, Вип.1. pp. 7-23.

Гоцуляк, В. В. and Земзюліна, Н. І. and Івангородський, К. В. and Корновенко, С. В. and Масненко, В. В. and Михайлюк, Ю. М. and Морозов, А. Г. and Присяжнюк, Ю. П. and Синявська, Л. І. and Шамара, С. О. (2017) Symposium historiographicum czercasiensium, Т. II . Нові сенси історичного знання / редкол. : В. В. Гоцуляк [та ін.] ; за ред. : В. В. Масненка. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси.

З

Земзюліна, Н. І. (2017) С. Калінкіна, С. Корновенко, С. Маркова, Н. Романець ««великий перелом» на селі. Фінал селянської революції в Україні (1929 – 1933 рр.)» : рецензія. Український селянин (№ 18). p. 160.

К

Ковальська, Г. Б. (2017) Всеросійський земський союз у перші місяці після лютневої революції 1917 р. Український селянин : збірник наукових праць (№ 17). pp. 41-47.

Компанієць, О. В. (2017) Куркульський бандитизм vs «соціальний бандитизм»: контури нової дослідницької парадигми у світлі теорії Еріка Гобсбаума. Український селянин (№ 17). pp. 88-92.

Корновенко, С. В. (2017) Селянська революція в Україні початку ХХ ст.: хронологія і внутрішня періодизація. Український селянин : збірник наукових праць (№ 17). pp. 48-56.

Корновенко, С. В. (2017) Суб’єктний складник аграрного питання як одна з передумов Української революції 1917–1921 рр. Український історичний журнал (№ 4). pp. 83-94.

Корновенко, С. В. and Пасічна, Ю. Г. (2017) Аграрне питання за Тимчасового уряду: фінансовий складник. Гуржіївські історичні читання (№ 11). pp. 94-99.

Корновенко, С. В. and Пасічна, Ю. Г. (2017) Погляди М. Макарова на вирішення аграрної проблеми в Росії в 1917 р. Гуржіївські історичні читання (№ 12). pp. 162-165.

Кретов, П. В. and Кретова, О. І. (2017) Гендер, письмо та ідентичність: від фемінітиву до метафізики статі. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 2). pp. 3-10.

Кретов, П. В. and Кретова, О. І. (2017) Символічний ландшафт свідомості: людина між репрезентаціонізмом, функціоналізмом і релятивізмом. Антропологічні виміри філософських досліджень (12). pp. 40-49.

М

Марченко, О. В. (2017) Парадигмальна модель наукової картини світу в сучасній гуманітаристиці та концептуалізація феномену техніки. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 2). pp. 113-117.

Масненко, В. В. (2017) Методологічні новації в українській історичній науці у контексті світоглядної кризи на рубежі ХІХ–ХХ ст. Symposium historiographicum Czercasiensium = Черкаський історіографічний симпозіум, Т. ІІ. pp. 37-50. ISSN 978-966-353-459-6

Масненко, В. В. (2017) Белорусская историография и формирование исторического сознания белорусов в 1914 – 1945 гг.в 1914 – 1945 годах (основные тенденции развития в геополитическом контексте эпохи)Гродно : «ЮрСаПринт»,2016. – 112с.: рецензия. Гуржіївські історичні читання (№ 12). pp. 178-181.

Мельниченко, В. М. (2017) Події української революції 1917–1921 рр. на Черкащині в мемуарах державних і військових діячів. Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки (№ 1). pp. 31-39. ISSN 2076-5908

Михайлюк, О. В. (2017) Демографічний чинник революційного процесу в Російській імперії початку ХХ ст. Український селянин : збірник наукових праць (№ 17).

О

Овсянкіна, Л. А. and Хрипко, С. А. (2017) Аксіологічна парадигма релігійних пріоритетів українства: вияви, стан, тенденції. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 2). pp. 17-23.

П

Платмір, Я. Л. (2017) Українське селянство Наддніпрянщини в «антинародницьких» уявленнях Грицька Григоренка. Вісник Черкаського університету. Серія «Історичні науки» (№ 4). pp. 19-25.

Присяжнюк, Ю. П. (2017) Криза «анналів», яка «багато обіцяла», і сучасна українська історіографія: селянознавчий аспект. Symposium historiographicum Czercasiensium = Черкаський історіографічний симпозіум. pp. 51-67. ISSN 978-966-353-459-6

Пушонкова, О. А. (2017) Архаїзація сучасної культури: ротації, формати, репрезентації. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія. pp. 42-50.

Пьянзин, С. Д. and Василенко, М. П. (2017) Действительные статус и имя философской науки об обществе. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 2). pp. 99-105.

С

Саух, П. Ю. and Чуприна, В. В. and Левицька, Н. М. and Синявська, Л. І. and Марареско, Л. К. and Вишняков, В. О. (2017) Реклама в пам’яті культур : монографія, Кн. ІІ. Рекламні феномени Античності. Manual. Видавець ФОП Гордієнко Є. І., Черкаси.

Сафонов, С. О. (2017) Історія становлення Полтавського кадетського корпусу. Вісник Черкаського університету. Серія «Історичні науки» (№ 4). pp. 105-110.

Силка, О. З. and Синявська, Л. І. (2017) Бандури пісня недоспівана… або суспільний виклик Михайла Злобинця : наукове видання. [Teaching Resource]

Силка, О. З. and Синявська, Л. І. (2017) Михайло Злобинець: золотоніський просвітник загальноукраїнського рівня (1883-1937 рр.). Краєзнавство, 1 (2). pp. 127-142. ISSN 2222-5250

Синявська, Л. І. (2017) Використання методу усної історії при вивченні теми «Україна в роки Другої світової війни. Остарбайтери» у шкільному курсі «Історія України». Теорія та методика навчання суспільних дисциплін : науково-педагогічний журнал (4). pp. 134-136.

Синявська, Л. І. and Силка, О. З. (2017) Музейна практика : навч.-метод. посіб. для студ. в ІІІ курсу напряму підготовки Історія. [Teaching Resource]

Т

Темченко, А. І. (2017) Міфологія простору: семантика горизонталі в традиційних уявленнях східних слов’ян (на матеріалі замовлянь). Вісник Черкаського університету. Серія «Історичні науки» (№ 4). pp. 42-50.

Темченко, А. І. (2017) Екскурс у міфологію рахування: семерічні цикли в лікувально-магічних практиках східних слов’ян. Вісник Черкаського університету. Серія «Історичні науки» (№ 3). pp. 26-33.

Тіхонов, Д. Ю. and Терещенко, Т. В. (2017) Демократичний інститут Веймарської республіки. Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції «Суспільні дослідження у 21 сторіччі». pp. 149-151.

Ф

Фареній, І. А. (2017) Концепція «селянської революції» у науковій спадщині Михайла Покровського. Український селянин : збірник наукових праць (№ 17). pp. 68-72.

Х

Ходанич, Ю. М. (2017) Ідеї любові та милосердя в західній філософській думці ХХ ст. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 2). pp. 106-112.

Ч

Чабан, А. Ю. (2017) Україна в контексті розвитку сучасної світової цивілізації. [Teaching Resource]

Чабан, А. Ю. (2017) Щедрий стіл середньої Наддніпрянщини. Other. Вертикаль, Черкаси.

Чабан, А. Ю. (2017) Вступ до спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». [Teaching Resource]

Чабан, А. Ю. (2017) Європейський вибір України. [Teaching Resource]

Чабан, А. Ю. (2017) Трансформація парадигми історичних досліджень історії України ХХ ст. у світлі новітньої історіографії. Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки (№ 1). pp. 45-52. ISSN 2076-5908

Чабан, А. Ю. (2017) Страви як символ (з історії становлення системи харчування Середньої Наддніпрянщини). Український селянин : збірник наукових праць (№ 18). pp. 117-123.

Чабан, А. Ю. (2017) Трансформація парадигми історичних досліджень історії України ХХ ст. у світлі новітньої історіографії. Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки (№ 1). pp. 45-51. ISSN 2076-5908

Чабан, А. Ю. (2017) Дипломатичний протокол та етикет : навч. посіб. для спеціальності (напряму підготовки) 055 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». [Teaching Resource]

Чабан, А. Ю. and Харсун, О. В. (2017) Українська козацька держава часів Богдана Хмельницького як суб’єкт європейських міжнародних відносин. Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки (№ 1). pp. 118-126. ISSN 2076-5908

Ш

Шевченко, З. В. (2017) Передумови соціально-філософської концептуалізації множинної ідентичності. Вісник Львівського університету. Серія філософські науки (Вип.19). pp. 63-73.

Шевченко, З. В. and Процишин, В. М. (2017) Історія слов’янської філософії : навч.-метод. посіб. [Teaching Resource]

This list was generated on Mon Feb 26 09:04:32 2024 EET.