Items where Author is "Бардадим, О. В."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Jump to: Article | Book
Number of items: 40.

Article

Бардадим, О. В. and Шпак, В. П. (2023) Формування інформаційно-цифрової компетентності вчителів природничого напряму: діяльнісний складник. Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору, 90 (2(1)). pp. 154-170. ISSN 2959-1953

Бардадим, О. В. (2023) Використання цифрових технологій при мультимодальному навчанні. Інновації в початковій освіті: проблеми, перспективи, відповіді на : Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції 15-16 червня 2023 року. pp. 57-61.

Бардадим, О. В. (2023) Ефективне конспектування: типи конспектів для вчителів і студентів. Початкова освіта в парадигмі Нової української школи : виклики часу : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 квітня 2023 року, м. Глухів). pp. 9-13.

Бардадим, О. В. (2023) Сервіси для управління проєктами. Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 18 трав. 2023 р.). pp. 282-284.

Бардадим, О. В. (2023) Формування інформаційно-цифрової компетентності в майбутніх учителів природничих наук засобом PDF24. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2023» / XXV Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 508-510.

Бардадим, О. В. (2023) Формування інформаційно-цифрової компетентності в майбутніх вчителів природничих наук за допомогою інструмента ZOTERO. Березневий науковий дискурс 2023 на тему: «Детермінанти посилення ролі освіти у повоєнному відновленні України». Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції для освітян (м. Чернігів, 22 березня 2023 року). pp. 144-148.

Бардадим, О. В. and Шпак, В. П. (2023) Скріншот як засіб формування інформаційно-цифрової компетентності/screenshot as a means of forming information and digital competence. Науковий простір студента: пошуки і знахідки (Ч. 2). pp. 36-40.

Бардадим, О. В. (2022) Формування інформаційно-цифрової компетентності викладачів природничих наук: інтегрований підхід. Молодь і ринок. pp. 138-144.

Бардадим, О. В. (2022) Дидактичні можливості використання онлайн-ресурсів. Особистісно-професійний розвиток здобувачів вищої освіти в постнекласичній парадигмі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції м. Черкаси, 19 – 20 травня 2022 року. pp. 8-9.

Бардадим, О. В. (2022) Формування інформаційно-цифрової компетентності викладача природничих наук за допомогою онлайн-ресерсу РНЕТ. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2022" : зб. матеріалів XXIV Всеукр. конф. молодих учених, Черкаси, 27-28 квітня 2022 р. pp. 450-455.

Бардадим, О. В. (2022) Віртуальні лабораторії як засіб візуалізації навчального метаріалу. Авіація, промисловість, суспільство [Електронний ресурс] : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 12 трав. 2022 р.) / ред. кол. : В. В. Сокуренко [та ін.]. pp. 242-245.

Бардадим, О. В. (2021) Цифрові компетентності як базовий складник при підготовці вчителів природничого напряму. Проблеми розвитку професійних компетентностей вчителів природничо- математичного напрямку : збірник тез доповідей Всеукраїнської науково- практичної конференції (23 грудня 2020 року, м. Дніпро). pp. 74-78.

Бардадим, О. В. (2021) Використання інтернет-ресурсів під час підготовки майбутніх вчителів хімії. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» : XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених / редкол. : О. В. Черевко (голова) [та ін.]. pp. 366-369.

Бардадим, О. В. (2021) Цифрова інфраструктура в Україні. ХV Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів «Теоретичні та практичні дослідження молодих науковців» (01–03 грудня 2021 року) : матеріали конференції / за ред. Є. І. Сокола. pp. 327-328. ISSN 978-617-05-0264

Бардадим, О. В. (2021) Порівняльний аналіз інтерактивних-онлайн періодичних таблиць хімічних елементів. Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи» (15 квітня 2021 року). Матеріали конференції. – Житомир. pp. 321-322.

Бардадим, О. В. (2021) Розвиток інновацій: цифрова революція. Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Кременчук, 12 трав. 2021 р.) : у 2 ч., Ч. 1. pp. 162-164.

Бардадим, О. В. (2021) Кількісне забезпечення сучасними інформаційно-цифровими засобами у ЗНЗ у період 2015-2020 років. Глухівські читання - 2021. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук : збірник матеріалів ХІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції / За заг. ред. А.С. Полякова. pp. 22-24.

Бардадим, О. В. (2020) Історія використання освітніх технічних засобів навчання. Теоретичні та практичні дослідження молодих науковців: ХIV міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів (01–04 грудня 2020 року). pp. 428-429.

Бардадим, О. В. (2020) Можливості використання освітніх онлайн-сервісів в процесі підготовки вчителів природничого напряму. Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи» (29 квітня 2020 року) : матеріали конференції, Житомир. pp. 234-235.

Бардадим, О. В. (2020) Цифрові засоби навчання. Сучасні тенденції розвитку педагогіки, психології та соціальної роботи : матеріали Міжнародної науково-практичної університет імені Богдана Хмельницького. Черкаси. pp. 15-19.

Бардадим, О. В. (2020) Формування інформаційно-цифрової компетентності у майбутніх вчителів природничих дисциплін засобом SMART NOTEBOOK. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2020» / XXІI Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 327-329.

Бардадим, О. В. (2020) Формування компетенцій роботи з літературними джерелами за допомогою інструменту Wikipedia при підготовці студентів ВНЗ. Наука та інноватика: вітчизняний і світовий досвід: Збірник матеріалів VІ Круглого столу, Черкаси, 13 травня 2020 р. pp. 86-88.

Бардадим, О. В. (2019) Формування причинно-наслідкових зв’язків з хімії. Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи» (17 квітня 2019 року). pp. 385-392.

Бардадим, О. В. (2019) Дидактичні знахідки сучасного вчителя з хімії. Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників : інтернет-семінари. pp. 1-13.

Бардадим, О. В. (2019) Педагог у ХХІ столітті. Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників : інтернет-семінари. pp. 1-6.

Бардадим, О. В. (2019) Сучасний погляд учителя на необхідність застосування компетентнісних завдань на уроках хімії. Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників : інтернет-семінари. pp. 1-8.

Бардадим, О. В. (2019) Реалізація прогностичної діяльності вчителя на уроках хімії. Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників : інтернет-семінари. pp. 1-5.

Бардадим, О. В. (2019) Домашній хімічний експеримент. Педагогічний вісник (№ 1). pp. 56-59.

Бардадим, О. В. (2019) Психологічні та педагогічні аспекти формування компетенцій. Професійна успішність педагогічного працівника як основа менеджменту якості освітнього процесу : збірник матеріалів четвертих всеукраїнських педагогічних читань присвячених 80-річчю з дня народження Лідії Кондрашово. 21 – 22 листопада 2019 року. pp. 31-35.

Бардадим, О. В. (2019) Домашній експеримент у контексті інтегрованого навчання. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. 18 ‒ 19 квітня 2019 року. pp. 195-197.

Бардадим, О. В. (2018) Формування предметних компетентностей учнів з хімії на основі діяльнісного підходу. Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2018» : збірник матеріалів XX Всеукраїнської наукової конференції молодих учених 19-20 квітня 2018. Черкаси, Україна. pp. 463-465.

Бардадим, О. В. (2018) Використання ІКТ на уроці. Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників : інтернет-семінари. pp. 1-3.

Бардадим, О. В. (2018) Сучасні форми і методи патріотичного виховання. Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників : інтернет-семінари. pp. 1-7.

Бардадим, О. В. (2018) Застосування інтегрованого навчання при підготовці фахівців для базової та профільної освіти. Підготовка фахівців в умовах імплементації концептуальних засад розвитку педагогічної освіти в Україні : збірник матеріалів ІІІ всеукраїнських педагогічних читань, присвячених 100-річчю з дня народження Василя Сухомлинського. pp. 6-8.

Бардадим, О. В. and Цимбал, О. Ю. (2018) Розвиток творчого й критичного мислення на заняті з хімічної екології. Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2018» / XX Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 452-454.

Нінова, Т. С. and Бардадим, О. В. (2018) Експеримент як засіб мотивації природничонаукової пізнавальної діяльності учнів. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький (№ 47). pp. 288-290.

Бардадим, О. В. and Нінова, Т. С. (2018) Наскрізні змістові лінії як основа інтергованого навчання хімії у ЗНЗ. Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи» (16 травня 2018 року) : матеріали конференції. pp. 343-345.

Погребняк, О. С. and Шульга, В. І. and Бардадим, О. В. (2017) УФ-спектрофотометричне та ГХ/МС визначення броматів. І Міжнародна наукова інтернет-конференція «Електроніка і фотоніка органічних наноматеріалів», 6-7 червня 2017 року – тези доповідей. pp. 67-69.

Бардадим, О. В. and Погребняк, О. С. (2017) Газово-хроматографічне визначення з мас-спектрометричним детектуванням броматів N,N-діетиланіліном. Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи» : збірник матеріалів конференції, м. Житомир. 17-18 травня 2017 р. pp. 18-19.

Book

Baryshnikov, G. V. and Karaush-Karmazin, N. N. and Minaev, B. F. and Бардадим, О. В. and Горобець, Т. В. and Гречка, О. В. and Зачосова, Н. В. and Занора, В. О. and Зінченко, Ю. В. and Кавун, А. І. and Коваленко, А. О. and Коваль, О. В. and Конотопова, А. Ю. and Кретов, П. В. and Куліш, О. В. and Куценко, Д. М. and Мороз, П. П. and Пікульська, С. В. and Руденко, Ю. and Семенченко, В. В. and Сіпко, Л. О. and Хорольська, О. and Гриб, Н. М. and Сіренко, Д. В. and Соловей, Ю. О. and Ткаченко, Ю. and Усенко, С. and Шпак, М. С. and Кабаняча, А. В. (2020) Наука та інноватика: вітчизняний і світовий досвід : збірник матеріалів VІ Круглого столу, Черкаси, 13 травня 2020 р / редкол.: О. В. Черевко (голова), С. В. Корновенко, Н. В. Зачосова [та ін.]. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси.

This list was generated on Wed Feb 28 09:13:56 2024 EET.