Items where Division is "Навчально-науковий інститут педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва" and Year is 2020

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: S | T | Б | Г | К | Л | Н | С | Ч
Number of items: 26.

S

Solovey, Y. (2020) Professional development of preschool director. Modern science and practice: Abstracts of XV International Scientific and Practical Conference Varna, Bulgaria 4-5 May, 2020. pp. 50-52.

T

Tarasenkova, N. and Akulenko, I. A. and Burda, M. and Hnezdilova, K. and Zhydkov, O. (2020) Characteristics of Mathematics Teachers' Practices and Beliefs about Project-based Learning and Teaching Mathematics in Ukraine. Universal Journal of Educational Research (№ 8). pp. 7631-7642.

Б

Бардадим, О. В. (2020) Історія використання освітніх технічних засобів навчання. Теоретичні та практичні дослідження молодих науковців: ХIV міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів (01–04 грудня 2020 року). pp. 428-429.

Бардадим, О. В. (2020) Цифрові засоби навчання. Сучасні тенденції розвитку педагогіки, психології та соціальної роботи : матеріали Міжнародної науково-практичної університет імені Богдана Хмельницького. Черкаси. pp. 15-19.

Бардадим, О. В. (2020) Формування інформаційно-цифрової компетентності у майбутніх вчителів природничих дисциплін засобом SMART NOTEBOOK. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2020» / XXІI Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 327-329.

Бардадим, О. В. (2020) Формування компетенцій роботи з літературними джерелами за допомогою інструменту Wikipedia при підготовці студентів ВНЗ. Наука та інноватика: вітчизняний і світовий досвід: Збірник матеріалів VІ Круглого столу, Черкаси, 13 травня 2020 р. pp. 86-88.

Бушуєва, І. В. and Дарій, І. І. and Борисенко, Н. М. and Губенко, І. Я. and Барджадзе, Р. В. (2020) Компетентнісний підхід до формування економічної культури слухачів курсів підвищення кваліфікації ЗВО. Актуальні питання підвищення якості освітнього процесу : науково-методична конференція з міжнародною участю 18 вересня 2020 року, м. Івано-Франківськ. p. 78.

Білик, В. В. (2020) Сучасні стратегічні пріоритети управління еколого-економіч-ною безпекою. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління, 31(70) (№ 4).

Г

Гнатенко, Т. С. (2020) Використання інтерактивних технологій - ключ для формування професійної успішності у фармацевтичній діяльності. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія «Педагогічні науки» (№ 2). pp. 62-66.

Гнатенко, Т. С. (2020) Дистанційна форма навчання: переваги і недоліки та ефективність використання інтерактивних методів навчання у фармацевтичній діяльності. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» 27 листопада 2020 року (№ 65). pp. 451-453.

Гнатенко, Т. С. (2020) Использование интерактивных технологий в процессе преподавания фармакологических дисциплин в период пандемии COVID-19. Сборник международной интернет конференции от. 09.09.2020 г, г. КызылОрда. pp. 341-349.

Гнатенко, Т. С. and Левченко, М. В. (2020) Дистанційне навчання: ефективність використання інтерактивних методів навчання у фармацевтичній діяльності. International forum: problems and scientific solutions melbourne, Australia (№ 1). pp. 519-521.

Голиш, Г. М. and Байдюк, Н. В. and Силка, О. З. (2020) Архипова Світлана Петрівна : біобібліогр. покажч. ФОП Гордієнко Є. І., Черкаси.

Гордійчук, А. (2020) Проблеми побудови освітнього процесу навчання математики на засадах інтегрованого підходу. Проблеми розвитку професійних компетентностей вчителів природничо-математичного напрямку : тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 23 груд. 2020 р.). Дніпро, 2020.

Губа, Б. Р. (2020) Управлінська культура викладача як психолого-педагогічний феномен. Вісник Черкаського національного університету. Серія Педагогічні науки (№ 4). pp. 170-176.

К

Касьян, Т. К. and Фізер, І. В. (2020) Розвиток фахової компетентності студентів в умовах самостійної роботи з декоративного натюрморту. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 1). pp. 172-176. ISSN 2076-586Х

Л

Лисенко, Н. В. (2020) Кодекс корпоративної етики. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» 27 листопада 2020 р.. pp. 453-456.

Лисенко, Н. В. (2020) Проблема професійної підготовки фармацевтичних фахівців у педагогічній теорії та практиці медичних закладів вищої освіти. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія «Педагогічні науки» (№ 2). pp. 56-61.

Лисенко, Н. В. (2020) ІТ у фармації – складова реалізації міждисциплінарного підходу у підготовці майбутніх фармацевтів. Scientific Collection «InterConf» (№1(34)). pp. 476-479. ISSN 978-0-643-12109-6

Лисенко, Н. В. (2020) Ідеї менеджменту та маркетингу в контексті фахових дисциплін у системі підготовки майбутніх фармацевтів. Освітні обрії (№2(51)). pp. 132-137.

Лисенко, Н. В. (2020) Отбор профессиональных дисциплин как основы для формирования междисциплинарного подхода при подготовке будущих фармацевтов. Цифровое общество – цифровое образование: проблемы, опыт и перспективы: материалы Междунар. науч.-практ. конф., Кызылорда, 9 июня 2020 г. pp. 357-363.

Н

Ніколаєску, І. О. and Степанова, Н. М. and Соловей, Ю. О. (2020) Впровадження дистанційного спецкурсу «моніторинг якості освіти: державний контроль в управлінні діяльністю закладів дошкільної освіти. Інформаційні технології і засоби навчання, 80 (№ 6). pp. 91-112.

С

Соколан, Л. В. and Чичук, А. П. and Ляховець, О. О. (2020) Особливості використання арт-терапії у роботі з обдарованими дітьми : магістерська робота. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси.

Соловей, Ю. О. and Ніколаєску, І. О. (2020) Сучасні тенденції підготовки майбутніх директорів закладів дошкільної освіти України. Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти : збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 210-272.

Степанова, Н. М. (2020) Навчальний календарик розвитку критичного мислення : робочий зошит для дітей старшого дошкільного віку. [Teaching Resource]

Ч

Черевко, В. О. and Корновенко, С. В. and Боєчко, Ф. Ф. and Білоножко, В. Я. and Гусак, А. М. and Десятов, Т. М. and Кібальник, Л. О. and Жаботинська, С. А. and Земзюліна, Н. І. and Кукурудза, І. І. and Лизогуб, В. С. and Ляшенко, Ю. О. and Мінаєв, Б. П. and Морозов, А. Г. and Пасєка, С. Р. and Поліщук, В. Т. and Чабан, А. Ю. and Шпак, В. П. and Яценко, Т. С. and Зачосова, Н. В. and Гаврилюк, М. Н. and Корновенко, Л. В. and Лут, О. А. and Нечипоренко, Л. А. and Нінова, Т. С. and Пашіс, Л. О. and Погрібний, І. І. and Салапатов, В. І. and Соколенко, С. В. and Спрягайло, О. А. and Туз, Л. Г. and Швидка, Л. В and Карауш-Кармазін, Н. М. and Павкін, Д. М. and Кресан, О. Я. and Радченко, О. Ю. and Зайцева, А. А. and Велівченко, В. О. and Вовк, О. І. and Сливка, Н. П. and Голубнича, О. І. and Токарчук, В. А. and Коваленко, Д. О. (2020) Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2020». Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси.

This list was generated on Tue Feb 20 17:34:13 2024 EET.