Items where Year is 2007

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | А | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ц | Ч | Ш
Number of items: 104.

І

Івангородський, К. В. (2007) Теоретична інтерпретація етнічності. Гуржіївські історичні читання. pp. 105-111.

А

Абаніна, Н. С. and Шпатенко, С. А. (2007) Аналіз генези поняття "Соціальний опір" у соціально-філософській думці. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 109). pp. 131-42.

Б

Богатая, Л. Н. (2007) Об эволюции философских концептов. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 109). pp. 107-115.

Бугакова, Л. О. (2007) Проблема моральності в творчості В. О. Сухомлинського. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 115). pp. 7-11.

Біда, О. А. and Прокопенко, Л. І. (2007) Естетичне виховання молодших школярів за допомогою засобів довкілля. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 115). pp. 3-7.

Більовський, О. А. (2007) Релігійність в сучасній культурі та освіті. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 110). pp. 159-167. ISSN ицького

В

Веретільник, О. (2007) Екзистенційний мотив "повернення" у ліричній прозі Леоніда Кононовича. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 108). pp. 94-101.

Верменко, А. Ю. (2007) Вчення представників філософії античності, відродження та нового часу про мотиви людської діяльності як можлива основа переосмислення світоглядних проблем сучасності. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 110). pp. 44-53.

Видриган, М . В. (2007) Соціальна робота з сім’ями : навч. прогр. [Teaching Resource]

Видриган, М. В. (2007) Методика викладання соціології : навч. програма. [Teaching Resource]

Видриган, М. В. (2007) Соціологія громадської думки : навч. програма. [Teaching Resource]

Видриган, М. В. (2007) Соціальна робота з підлітками і молоддю : навч. прогр. [Teaching Resource]

Видриган, М. В. (2007) Теорія соціального управління : навч. програм. [Teaching Resource]

Видриган, М. В. (2007) Управління соціальними проектами : навч. прогр. [Teaching Resource]

Видриган, М. В. (2007) Соціологія молоді і молодіжних організацій : навч. прогр. [Teaching Resource]

Видриган, М. В. (2007) Соціологія сім’ї : навч. програм. [Teaching Resource]

Видриган, М. В. (2007) Методика викладання філософії : навч. програм. [Teaching Resource]

Вовкочин, Л. Ю. (2007) Педагогічна вартісність мистецько-літературної спадщини О. П. Довженка. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 115). pp. 11-14.

Воронюк, О. Л. (2007) Філософія Макса Штірнера та Фрідріха Ніцше як приклад "активного" нігілізму. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 110). pp. 12-20.

Г

Гнатищак, Г. Т. (2007) Проблема дискурсивної етики у філософії Юргена Габермаса. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 109). pp. 140-147.

Говорун, Д. І. (2007) Уява як єдність чуттєвого і раціонального. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 110). pp. 132-139.

Гоцуляк, В. В. (2007) І. О. Гуржій-дослідник соціально-економічної історії України другої половини XVIII-XIX ст. Гуржіївські історичні читання (збірник наукових праць). pp. 37-40.

Граматик, Н. В. (2007) Інноваційні технології формування природничо-наукового світогляду у майбутніх учителів початкової школи. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 115). pp. 15-18.

Гуркало, И. О. (2007) Воздействие технологий власти-знания та субъект в дискурсивных практиках в философии Мишеля Фуко. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 110). pp. 79-86.

Д

Давидов, П. Г. and Оленич, М. В. (2007) Духовність та феномен корпоративної релігійності у сучасному світі за Й. Кунде. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 110). pp. 146-153.

З

Зайцев, А. В. (2007) Здійснення людини індивідуально-особистісним буттям як проблема сучасної соціокультурної ситуації. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 110). pp. 68-74.

Залужна, А. Є. (2007) Релігійно-моральна проблематика в екзистенціалізмі. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 110). pp. 113-119.

Захаренко, С. О. and Захаренко, О. С. (2007) Родина, школа і громада як основні чинники превентивного виховання у творчій спадщині О. А. Захаренка. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 115). pp. 18-23.

Зражевська, Н. (2007) Проблеми медіа-культури у зв'язку із розвитком масової комунікації і масової культури. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 108). pp. 130-140.

Зуєв, А. В. (2007) Свобода людини в умовах масової всеможливості. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 110). pp. 74-79.

К

Кавун, Л. (2007) Жанрово-стильові тенденції у прозі ваплітян. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 108). pp. 16-26.

Китов, Д. (2007) Найменування Дніпра. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 108). pp. 141-144.

Коваленко, В. (2007) Творчий діалог на тему: "...майже всі мої писання пливуть з особистих імпульсів..." (І. Франко) : модель засідання літературно-творчої студії для старшокласників. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 108). pp. 151-158.

Козловець, М. А. (2007) Сучасна культурна глобалізація й національна ідентичність. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 109). pp. 5-13.

Колісник, Ю. (2007) Організаційна роль партійно-радянської преси в контексті сучасної епохи (на прикладі журнальної періодики УРСР 1950-80 рр.). Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 108). pp. 116-130.

Котовська, О. П. (2007) Vita Contemplativa et Vinf Асtiva в українській полемічній традиції. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 108). pp. 153-163.

Куліш, І. М. (2007) Англійська мова для студентів-магістрантів немовних спеціальностей. [Teaching Resource]

Кунченко-Єлесина, В. І. (2007) Синергетична інтерпретація гуманізму. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 110). pp. 63-68.

Куц, А. В. (2007) Гуманітаризація навчального процесу вищої школи та "ноосферна" педагогіка В. І. Вернадського. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 115). pp. 23-29.

Кучай, О. В. (2007) Впровадження в навчальний процес інформаційних технологій - необхідність сьогодення. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 115). pp. 29-33.

Кучай, Т. П. (2007) Екологічне виховання у Великій Британії як складова екологічної освіти. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 115). pp. 33-39.

Кушерець, Т. В. (2007) Соціальні рухи як новий тип колективного суб'єкта історії. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 109). pp. 14-22.

Л

Лаврентьєва, О. О. (2007) Теоретико-методологічні засади формування інтелектуальних умінь старшокласників у процесі вивчення дисциплін природничого циклу. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 115). pp. 39-43.

Лебідь, А. Є. (2007) Критики та дискурсійні практики філософії французького постструктуралізму. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 109). pp. 60-68.

Лобик, Л. О, (2007) Філософсько-методологічні аспекти розвитку освіти в сучасній Україні. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 109). pp. 82-90.

Лосик, О. М. (2007) Культурно-естетичні витоки постмодерністського розуміння свободи. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 110). pp. 124-132.

Лустенко, А. Ю. (2007) Повсякденність у філософській системі Плотіна. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 110). pp. 29-36.

Лінєвич, К. А. (2007) Підготовка творчого вчителя в процесі екологічної освіти (з досвіду роботи). Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 115). pp. 43-48.

М

Макаринська, О. В. (2007) Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Міжнародний маркетинг". [Teaching Resource]

Мамчур, Л. І. (2007) Основні комунікативні терміни: лінгвістичний, психолінгвістичний і лінгводидактичний погляди. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 115). pp. 48-53.

Мартиненко, М. Ю. (2007) Контроль якості самостійного засвоєння навчального матеріалу студентами в умовах вищої дистанційної освіти. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 115). pp. 53-58.

Мартін, А. М. (2007) Аналіз підручників з природничих дисциплін ІІ половини XIX - початку ХХ століття. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 115). pp. 58-64.

Матвієнко, Ю. С. (2007) Застосування елементів театральної педагогіки у професійній підготовці майбутнього вчителя. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 115). pp. 64-68.

Мельничук, Б. (2007) З історії української поетичної шевченкіани XIX - XX століть. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 108). pp. 27-56.

Могилева, С. В. (2007) Этика спортивного диалога как модель взаимодействия с "дальним". Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 110). pp. 101-113.

Н

Набитович, І. (2007) Парадигматика сакрального в художньому творі (на прикладі повісті "Сивіла" Петра Фабіяна Лагерквіста). Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 108). pp. 5-16.

Науменко, В. Ю. (2007) Раціональність/Іррааціональність пізнання у сучасному психоаналітичному дискурсі. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 109). pp. 128-135.

О

Олексієнко, Я. І. and Донцова, Г. В. (2007) Проблеми формування здорового способу життя учнів у загальноосвітній школі та шляхи їх вирішення. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 115). pp. 68-72.

Онопрієнко, О. В. (2007) Критерії та рівні сформованості базових професійних компетентностей майбутнього учителя фізичної культури. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 115). pp. 73-79.

Онопрієнко, О. М. (2007) Патріотичні напрями виховання у змісті позааудиторної діяльності майбутнього вчителя фізичної культури. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 115). pp. 79-83.

Охріменко, Г. В. (2007) Етичні категорії добра та зла в українській полемічній літературі кінця 16 ст. (на прикладі творів представників острозького культурно-освітнього осередку). Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 109). pp. 147-153.

П

Павлова, О. Ю. (2007) Диференціальна теорія здібностей в "трансцендентальному емпіризмі" Ж. Дельоза. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 109). pp. 68-74.

Печенко, І. П. (2007) Соціалізація особистості у дошкільному дитинстві у просторі дитячої субкультури. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 115). pp. 84-90.

Повторєва, С. М. (2007) Застосування принципів постструктуралістської методології у філософії життя Ж. Дельоза. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 110). pp. 20-29.

Поліщук, В. (2007) "Зарница" - ідеологічна повістина Михайла Старицького. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 108). pp. 57-64.

Пономарьов, О. С. and Шпатенко, С. А. (2007) Філософія міжкультурного діалогу в системі відносин транзитивних соціумів. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 109). pp. 42-51.

Пономарьов, Ю. Д. (2007) Специфіка роботи зі студентами мистецьких факультетів у класі додаткового музичного інструменту. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 115). pp. 90-95.

Починок, І. Б. (2007) Проблема наукової легітимації гуманітарного знання. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 109). pp. 115-122.

Прибора, Т. О. (2007) Впровадження ланкової системи самоврядування в українській школі. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 115). pp. 96-102.

Проценко, І. П. (2007) Маргінальність як ознака українського історичного дискурсу. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 109). pp. 22-31.

Процишин, В. М. (2007) Етика в структурі сучасного філософсько-гуманітарного знання. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 109). pp. 135-140.

Процюк, Л. (2007) Історична драматургія Людмили Старицької-Черняхівської (особливості конфлікту та засобів характеротворення). Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 108). pp. 82-93.

Р

Радіонова, Г. В. (2007) Риси до портрету тотальності: погляд Е. Левінаса (досвід філософської рефлексії. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 109). pp. 74-82.

Распопова, С. О. (2007) Актуальні проблеми сьогодення: педагогічний аспект (молодь і національна ідея. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 115). pp. 103-106.

Рибалка, Л. В. (2007) Педагогічні аспекти індивідуалізації навчання в умовах інтеграції в освітньо-наукову систему. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 101). pp. 114-117.

Романова, О. (2007) Синтез мистецтв у кінороманах Алена Роб-Гріє. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічніі науки (№ 108). pp. 108-116.

Ромащенко, Л. (2007) Козацький елемент як чинник національної свідомості Євгена Чикаленка (за матеріалами його "Спогадів"). Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 108). pp. 102-108.

С

Савельєв, В. П. (2007) Філософія життя Ф. Ніцше у контексті постмодерну. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 110). pp. 5-12.

Сангаєвська, Л. Н. (2007) Свобода вибору між добром і злом як моральна сторона християнства. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 110). pp. 153-159.

Саноцька, Н. Я. (2007) Генеалогія творчості. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 110). pp. 139-146.

Свириденко, О. О. and Дворчук, О. І. (2007) Роль сім'ї у вихованні дитини в контексті педагогічної спадщини О. А. Захаренка. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 115). pp. 106-109.

Сивкова, І. (2007) Психологізм роману Івана Франка "Перехресні стежки". Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 108). pp. 64-82.

Синявська, Л. І. (2007) Вплив русифікаторської політики на економічне, соціальне і культурне життя України у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 – історія України. Other thesis, Інститут історії України НАН України.

Совгіра, С. В. (2007) Непередбачувані наслідки взаємодії людини і природи. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (115). pp. 109-118.

Стадник, М. М. (2007) Пізнання у біблійній традиції. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 109). pp. 101-107.

Степашко, В. О. (2007) Теоретико-методологічні засади формування конкурсної системи оцінювання наукових проектів і програм. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 115). pp. 119-123.

Стукало, О. О. (2007) Нормативність іншого як визначальна установка діалогічної етики. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 110). pp. 94-101.

Субота, Ю. В. (2007) Адаптація студентів-першокурсників до занять фізичною культурою й спорту. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 115). pp. 123-127.

Супрун, А. Г. (2007) Етико-релігійна складова філософських поглядів М. Гоголя. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 110). pp. 119-124.

Т

Таран, М. О. (2007) Проблема особистісної ідентичності у філософії XIX - ХХ століть. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 110). pp. 86-94.

Ткаченко, О. М. (2007) Формування етнопедагогічної компетентності вчителя початкових класів у процесі оволодіння основами педагогічної майстерності. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 115). pp. 127-132.

Торчинська, Т. А. (2007) Система роботи з орфографії під час вивчення фонетики у початковій малокомплектній школі. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 115). pp. 133-137.

Тур, М. Г. (2007) Сучасний дискурс феномену ідеології: легітимаційний аспект. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 110). pp. 53-63.

Ф

Фаріон, О. О. (2007) Світоглядні параметри формування людини у філософії В. І. Шинкарука. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 110). pp. 36-44.

Фролов, В. Д. (2007) Болонський процес і проблеми фізичного виховання та здоров'я студентів. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 115). pp. 141-145.

Х

Хлистун, І. Г. (2007) Виховний потенціал досвіду родин української еліти кінця XIX - початку ХХ століття. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 115). pp. 146-151.

Ц

Церковняк, О. (2007) До історії видання "Корпусу дум" Катерини Грушевської. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 108). pp. 145-150.

Цимбал, Т. В. (2007) Історія української еміграції до Росії (досвід філософської рефлексії). Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 109). pp. 51-60.

Ч

Чепка, Чепка О. В. (2007) Наступність в організації навчальної діяльності дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 115). pp. 151-155.

Чобітько, М. Г. (2007) Перехід від когнітивної до особистісної парадигми в освіті-веління часу. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 109). pp. 90-101. ISSN Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Ш

Шаповал (Глущенко), А. В. (2007) До проблеми адекватності сприйняття інформації емоційного змісту. Вісник Черкаського університету. Філологічні науки (Вип.97). pp. 160-163. (In Press)

Шаповал (Глущенко), А. В. (2007) Експліцитність й імпліцитність лінгвальної представленості емоцій (на матеріалі англомовного дискурсу). Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень і методика викладання іноземних мов професійного спілкування у вищій школі : зб. наук. пр. (Ч. 1). pp. 201-203.

Шаповал (Глущенко), А. В. (2007) Комунікативне значення імплікатур емоційно-оцінного змісту. Актуальні проблеми металінгвістики : зб. ст. за матер. V Міжнародної наукової конференції. pp. 254-257.

Шишко, А. В. (2007) Складові педагогічної компетентності майбутнього викладача іноземної мови. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 115). pp. 155-162.

This list was generated on Mon Mar 30 08:57:33 2020 EEST.