Items where Year is 2011

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: G | H | Y | Z | Є | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Ч | Ш
Number of items: 150.

G

Gusak, A. M. and Hodaj, F. and Schmitz, G. (2011) Flux-driven nucleation at interfaces during reactive diffusion. Philosophical Magazine Letters, Т. 91 (№ 9). pp. 610-620.

Gusak, A. M. and Hodaj, F. and Zaporozhets, T. V. (2011) Thermodynamics of void nucleation in nanoparticles. Philosophical Magazine Letters, Т. 91 (№ 12). pp. 741-750.

H

Hodaj, F. and Liashenko, O. Yu. and Gusak, A. M. and Lyashenko, Yu. A. (2011) Heterogeneous nucleation and depletion effect in nanowire growth. Philosophical Magazine. pp. 1-18.

Y

Yukhymenko, О. and Yarmilko, А. (2011) The computer training and controlling complex for teaching mathematics ( Комп’ютерний навчально-контролюючий комплекс для вивчення математичних дисциплін ). Proceedings of the Fifth International Conference «New Information Technologies in Education for All: Life-Long Learning» (ITEA - 2011), Kyiv, 22-23 November 2011. pp. 189-192.

Z

Zaporozhets, T. V. and Gusak, A. M. (2011) Role of Finite Vacancy Relaxation Rate at SHS Reactions in Nanosized Multilayers. Defect and Diffusion Forum, Т. 309. pp. 215-222.

Zaporozhets, T. V. and Gusak, A. M. and Ustinov, A. I. (2011) Conditions of propagation of the SHS reaction front in nanolayered foils in contact with heat-conducting material (Условия распространения фронта реакции СВС в нанослойных фольгах, контактирующих с теплопроводящим материалом). Автоматическая сварка (№ 8). pp. 37-41.

Є

Єфіменко, Н. А. and Єрмошенко, М. М. (2011) Державне управління відтворенням якості основного капіталу України (на прикладі машинобудування) : дис. на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. Other thesis, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.

І

Івангородський, К. В. (2011) Вплив віротерпимості на православну та ісламську ідентичності Великого Кордону України в XV-XVII ст. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. pp. 45-49.

Івангородський, К. В. (2011) Вплив віротерпимості на православну та ісламську ідентичності Великого Кордону України в XV-XVII ст. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету (Вип. 3). pp. 45-49.

Івангородський, К. В. (2011) «...A obrony z nich zadney niemasz» (Жовніри як чинник українсько-польських етносоціальних конфліктів першої половини XVII ст.). Шості Богданівські читання. pp. 19-22.

Іванченко, О. В. (2011) Практикум з перекладу і трансформації текстів: зб. вправ. [Teaching Resource]

Іващенко, В. А. (2011) Податкова політика Тимчасового уряду в українському селі (лютий – жовтень 1917 р.). Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / Відп. ред. Г.В. Боряк (№ 18). pp. 76-81.

Іващенко, В. А. and Тараненко, О. М. (2011) Еволюція нормативно-правової бази податкової політики Центральної Ради та Гетьманату в українському селі (жовтень 1917 — грудень 1918 рр.). Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. (№ 18). pp. 148-153.

Ігнатенко, І. А. (2011) Біологія індивідуального розвитку: навч. посіб. для студ. денної та заочної форми навчання спеціальності – Біологія. [Teaching Resource]

Ігнатьєв, В. А. (2011) Метафізика - "фенікс" сучасної філософії. Вісник Черкаського університету (210). pp. 71-65.

Ільїна, О. Ю. (2011) Громадівство як політична форма бездержавності. Вісник Черкаського університету (210). pp. 88-93.

А

Аліфанова, С. А. (2011) Країнознавство. Велика Британія. Завдання для самостійної роботи : наук.-метод. посіб. для студ. 2 курсу. [Teaching Resource]

Андрусяк, Н. О. (2011) Удосконалення організаційно-економічного механізму функціонування овочевої галузі.-Ч.1. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія Економічні науки. (№ 29). pp. 172-176.

Астапова-Вязьміна, О. І. (2011) Знакова система Ч. С. Пірса і не-фігуративне мистецтво. Вісник Черкаського університету (210). pp. 25-29.

Б

Байдюк, Н. В. (2011) Критерії технології впровадження ґендерної рівності у професійній діяльності соціального педагога. Ґендерна освіта — ресурс розвитку паритетної демократії : збірник матеріалів науково-практичної конференції. pp. 542-547.

Бунь, Т. М. (2011) Практикум з теми "Espana" : для студентів ІV курсу, іспанська як третя іноземна мова. [Teaching Resource]

Бутенко, Л. Ю. (2011) Роль маркетингу в управлінні якістю готельних послуг. Матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції "Туристичний та готельно-ресторанний бізнес і Україні" : проблеми розвитку та регулювання : 16-18 березня 2011 року. pp. 210-212.

В

Велівченко, В. О. and Волошкевич, Г. А. and Мойсієнко, В. М. (2011) Права і свободи військовослужбовців в Україні: нормативне закріплення та механізм реалізації / за ред. В. Мойсієнка. [Teaching Resource]

Видриган, М. В. (2011) Рання філософська рецепція волі, свободи і сваволі. Вісник Черкаського університету (210). pp. 108-113.

Войтюк, І. В. (2011) Морально-духовний потенціал релігійного виховання у системі сучасної української освіти. Вісник Черкаського університету (210). pp. 125-130.

Волошкевич, Г. А. (2011) Організаційно-правові принципи та механізм функціонування перших українських споживчих товариств (60 – 70-ті роки ХІХ ст.). Держава і право. Юридичні і політичні науки : збірник наукових праць (№ 51). pp. 161-167.

Г

Гаврилюк, М. Н. and Грищенко, В. Н. and Полуда, А. М. and Илюха, А. В. and Яблоновская-Грищенко, Е. Д. and Борисенко, Н. Н. and Neubauer, G. (2011) Предварительные итоги мечения цветными кольцами чаек-хохотуний на Кременчугском водохранилище. Вісник Черкаського університету. Серія Біологічні науки (204). pp. 12-16.

Галань, Н. В. (2011) Постать і творчість Дмитра Чижевського в оцінці філософів Радянської України 20-30-х років XX століття. Вісник Черкаського університету (210). pp. 99-104.

Гаращенко, О. В. and Лукінова, К. І. (2011) Навчально-методичний посібник до теми "Theatre" для студентів 3 курсу (англійська мова та література). [Teaching Resource]

Георгізова, І. Л. (2011) Мусульманське право як соціальне явище середньовічного арабського суспільства. Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки (№ 212). pp. 94-99. ISSN 2076-5908

Герасимова, І. В. (2011) Удосконалення комунікативної підготовки майбутніх менеджерів. Вісник Черкаського університету. Серія “Педагогічні науки”, №196 (Ч.1). pp. 13-15.

Герасимова, І. В. (2011) До питання оптимізації процесу формування комунікативних умінь майбутніх фахівців. Вісник Черкаського університету. Серія “Педагогічні науки”. (№ 206). pp. 23-25.

Герасимова, І. В. (2011) Гендерні аспекти формування комунікативних умінь майбутніх менеджерів. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (Ч.1). pp. 44-48.

Герасимова, І. В. (2011) Аналіз навчальних планів професійної підготовки менеджера готельно-туристичної індустрії. Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки», № 199 (Ч. 2). pp. 36-40.

Герасимова, І. В. (2011) Гендерні аспекти формування комунікативних умінь майбутніх менеджерів. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету ім. П. Тичини (1). pp. 1-6.

Герасимова, І. В. (2011) До питання відмінності ґендерного й статеворольового підходів в освіті. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). pp. 1-8.

Герасімова, Н. Є. (2011) Внутрішньоособистісні конфлікти у підготовці майбутніх фахівців до професійної діяльності. Вісник Черкаського університету. Серія “Педагогічні науки”, № 196 (Ч. 2). pp. 28-31.

Герасімова, Н. Є. (2011) До питання впливу внутрішньоособистісного конфлікту на порушення взаємовідносин у спілкуванні. Вісник Черкаського університету. Серія “Педагогічні науки” (№ 206). pp. 25-28.

Герасімова, Н. Є. and Герасимова, І. В. (2011) Гендерна ідентифікація особистості менеджера в його професійній підготовці. Удосконалення форм і методів підготовки професійно компетентних працівників освіти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 19-21.

Голиш, Г. М. and Голиш, Л. Г. (2011) Стан вивчення українською історіографією участі неповнолітніх громадян підокупаційної України в радянському антинацистському русі Опору 1941 – 1944 рр. Гуржіївські історичні читання (№ 4). pp. 39-41.

Гоцуляк, В. В. (2011) Історична творчість Т. Шевченка в сучасній навчальній літературі. Збірник праць Міжнародної (38-ї) наукової шевченківської конференції, 20-21 квітня 2011 року. pp. 557-567.

Гоцуляк, В. В. (2011) Сучасний теоретико-методологічний погляд на велику реформу 1861 р.: історіографічний аспект. Гуржіївські історичні читання, Вип. 4. pp. 25-26.

Гоян, І. М. (2011) Філософські підвалини психофізичного закону Фехнера. Вісник Черкаського університету (210). pp. 17-24.

Грабовий, А. К. (2011) Проблемний хімічний експеримент у класах з поглибленим вивченням хімії. Теоретичні питання культури, освіти та виховання (№ 43). pp. 177-181.

Грабовий, А. К. (2011) Підготовка майбутніх учителів хімії до організації та проведення хімічного експерименту в загальноосвітніх навчальних закладах. Рідна школа (№ 10). pp. 54-55.

Григоренко, В. Г. and Лила, Д. М. (2011) Диференціальні рівняння. [Teaching Resource]

Гринчишин, Н. І. (2011) Проблема духовного та національного відродження українського суспільства: соціально-філософський аспект. Вісник Черкаського університету (210). pp. 94-98.

Гук, І. А. and Зіноватна, О. М. (2011) Англійська мова: підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання. [Teaching Resource]

Гук, Б. М. (2011) Поняття державної виконавчої служби та її місце в системі органів державної влади України. Право і безпека (№3(39)). pp. 176-180.

Гук, Б. М. (2011) Модернізація системи органів державної виконавчої служби в умовах адміністративної реформи. Право і суспільство (№4). pp. 75-79.

Гук, Б. М. (2011) Правоохоронна спрямованість діяльності державної виконавчої служби України. Форума права (№3). pp. 190-195.

Гук, Б. М. (2011) Адміністративні послуги органів публічної влади України: поняття, зміст. Право і суспільство (№3). pp. 117-121.

Д

Джолос, С. В. and Крижановський, А. Ф. (2011) Держава в етатистському вимірі: загально-теоретичний аспект : дис. на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Other thesis, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.

Джолос, С. В. and Крижанівський, А. Ф. (2011) Держава в етатистському вимірі: загальнотеоретичний аспект : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Other thesis, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.

Джолос, С. В. and Крижанівський, А. Ф. (2011) Держава в етатистському вимірі: загальнотеоретичний аспект : дис. на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Other thesis, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.

Джолос, С. В. and Крижанівський, А. Ф. (2011) Держава в етатистському вимірі: загально-теоретичний аспект : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Other thesis, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.

Дорошко, О. О. (2011) Особливості інноваційного розвитку України. Інвестиції: практика та досвід. pp. 21-24.

Драч, О. О. (2011) Організаційні засади діяльності вищих жіночих курсів у російській імперії (1872–1886 рр.). Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки (№ 212). ISSN 2076-5908

Дробот, Ж. А. (2011) Поняття пенсійного страхування. Актуальні проблеми держави і права (57). pp. 182-189.

Ж

Жаботинская, С. А. (2011) Основы теории примарной метафоры. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія, Т. 14 (№ 1). pp. 35-43.

Жаботинська, С. А. (2011) Лексичні поля й нелінійна динаміка когнітивних структур. Вісник Львівського університету. Серія філологічна (№ 52). pp. 3-11.

З

Земзюліна, Н. І. (2011) Теорія та практика археографічних досліджень: історичний аспект. Спеціальні історичні дисципліни (№ 18). pp. 71-75.

Земзюліна, Н. І. (2011) Жінки в системі державного управління перших років радянської влади: гендерний аспект. Гуржіївські історичні читання (№ 14). pp. 112-114.

Земзюліна, Н. І. (2011) Теорія та практика археографічних досліджень: історичний аспект. Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / Відп. ред. Г.В. Боряк (№ 18). pp. 18-61.

Земзюліна, Н. І. (2011) Велика реформа 1861 р. і актуалізація «жіночого питання» в Російській імперії. Проблеми історії України XIX - початку XX ст. (№ 18). pp. 85-90.

Земзюліна, Н. І. (2011) Особливості кадрової та соціальної політики радянської влади щодо жінок у 20-х рр. Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки (№ 212). pp. 120-125. ISSN 2076-5908

Земзюліна, Н. І. (2011) Інститути соціалізації селянок у період становлення радянської влади в 20-х рр. ХХ ст. Ґендерна освіта — ресурс розвитку паритетної демократії : збірник матеріалів науково-практичної конференції. pp. 413-416.

Земзюліна, Н. І. and Мотуз, В. К. (2011) Новітня історія України (методичні вказівки щодо організації та виконання тренувальних тестів із курсу). [Teaching Resource]

Зіноватна, О. М. (2011) Модернізація філологічної освіти магістерського рівня України: адаптація американського досвіду. [Teaching Resource]

К

Калько, В. В. (2011) Мотиваційна ознака «колір» у найменуваннях лікарських рослин української мови. Лінгвістичні студії, № 22. pp. 273-277.

Калько, М. І. (2011) Асиметрія полісемічних структур видових корелянтів. Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах. pp. 6-7.

Калько, М. І. (2011) Аспектуальність як багаторівневий феномен: синтагматичний рівень. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови (№ 7). pp. 102-114.

Калько, М. І. (2011) Особливості комплексної аспектуальної діагностики релятивів на тлі аспектуальної полікатегорійності. Лінгвістичні студії (№ 22). pp. 116-121.

Калько, М. І. (2011) Комплексна аспектуальна діагностика неактуальних стативів: видова кореляція любити VS полюбити. Система і структура східнослов’янських мов (№ 3). pp. 31-39.

Каранда, М. В. (2011) Естетичні особливості ідейно-образного конституювання сучасного українського драматурга. Вісник Черкаського університету (210). pp. 47-53.

Касьян, Т. К. (2011) Батик : навч.- метод. посіб. до вивч. курсу «Батик» з дисципліни «Декоративно-прикладне мистецтво» з практикумом у навч. майстернях для студ. IV курсу в галузі знань - мистецтво за напрямом підготовки – образотворче мистецтво. [Teaching Resource]

Коваленко, В. І. (2011) Український євангельський протестантизм: проблема визначення доктринальних меж. Вісник Черкаського університету (210). pp. 118-125.

Коваленко, С. О. and Циганник, Циганник (2011) Аритмії, шумові явища, наявність тренду та хвильова структура серцевого ритму. Регуляторні ритми гемодинаміки та їх індивідуальні особливості у людей. pp. 125-128.

Ковтуненко, В. О. and Кукурудза, І. І. and Макаринська, О. В. (2011) Ринкові перетворення в Україні: наслідки і перспективи. Розділ 7. Особливості регулювання зовнішньої торгівлі товарами України : монографія. Manual. Видавничий відділ Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, Черкаси.

Колесникова, В. А. and Видейко, М. Ю. and Радиевская, Т. М. and Беленко, Н. Н. and Тихонов, И. Л. and Тункина, И. В. and Клейн, Л. С. and Платонова, М. И. and Аникович, М. В. and Анисюткин, Н. К. and Палиенко, С. В. and Гершкович, Я. П. and Мельникова, О. М. and Михайленко, Е. М. and Брязкало, Т. В. and Буровский, А. М. and Гавриленко, И. М. and Гречишкина, М. В. and Дроздова, Г. И. and Елесина, Е. А. and Захарова, Е. Ю. and Иванова, Н. В. and Киосак, Д. В. and Колесникова, В. А. and Колесниченко, А. Н. and Корохина, А. В. and Кузьминых, С, В. and Лысенко, С. Д. and Ляшко, С. Н. and Моргунова, Н. Л. and Евгеньев, А. А. and Музычко, А. Е. (2011) История археологии: личности и школы: Материалы Международной научной конференции к 160-летию со дня рождения В.В. Хвойки (Киев (5–8.10.2010)) / редкол. : Н. И. Платонова, М. А. Аникин, Л. Б. Вишняцкий, И. Л. Тихонов, С. В. Кузьминых. Нестор-История, Санк-Петербург. ISBN 978-5-98187-875-6

Коломієць, О. Г. (2011) Роль мистецтва в упередженні агресивності особистості. Вісник Черкаського університету (210). pp. 54-59.

Колісник, В. Ю. (2011) English for Biologists : навч. посіб. [Teaching Resource]

Колісник, В. Ю. (2011) English for Biologists(Англійська мова для біологів): навч. посіб. [Teaching Resource]

Корновенко, С. В. (2011) Діяльність Освагу в українському селі з роз’яснення основ аграрної політики особливої наради. Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки (№ 212). pp. 79-85. ISSN 2076-5908

Корновенко, С. В. (2011) Заходи уряду П. Врангеля з облаштування тилового життя на підконтрольних російській армії територіях (1920 р.). Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / Відп. ред. Г.В. Боряк (№ 18). pp. 91-96.

Костогриз, В. Г. (2011) Ощадно-кредитна система у фінансуванні інноваційного розвитку країни. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. пр. (№ 31). pp. 29-36.

Костюкова, О. М. (2011) Екскурсійне краєзнавство-важлива компонента підготовки фахівців спеціальності "Туризм" у вищих навчальних закладах. Освітянське краєзнавство: досвід, проблеми, перспективи" : XII Всеукраїнська наукова історико-краєзнавча конференція присвячена 200-річчю від дня народження І. Вагилевича та М. Шашкевича (6-7 жовтня 2011 року). pp. 156-160.

Костюкова, О. М. (2011) П. Т. Тронько і краєзнавчі дослідження, як основа створення та організації тематичних екскурсійних програм в системі регіонального розвитку туризму. Обранець історії : збірник наукових праць. pp. 123-130.

Костюкова, О. М. (2011) Діяльність центрів краєзнавчо-екскурсійної роботи в Україні в 20-х роках ХХ ст. Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Г. Сковороди : зб. наук. пр. Серія Педагогіка. Психологія. Філософія. Вип. 20. pp. 327-330.

Кретов, П. В. (2011) Антропологічний вимір концепту символу: екзистенціал любові. Вісник Черкаського університету (210). pp. 76-82.

Кузьмук, В. В. and Кузьмук, А. В. and Супруненко, О. А. and Тараненко, Е. А. (2011) Модифицированные сети Петри и современные методы моделирования параллельных процессов в сложных системах. Управління розвитком складних систем. pp. 66-72.

Кузьмук, В. В. and Парнюк, А. М. and Супруненко, О. О. (2011) Класифікація мереж Петрі та приклади їх застосування для розв'язання прикладних задач. Восточно-европейский журнал передовых технологий. (№ 2/9). pp. 40-43.

Кузьмук, В. В. and Супруненко, О. О. and Кузьмук, А. В. (2011) Оценочные управляющие сети Петри (SBPN). Управління розвитком складних систем (№ 8). pp. 25-27.

Кулєшов, О. В. (2011) Відновлення метафізики: концепція дескриптивної метафізики П. Стросона. Вісник Черкаського університету (210). pp. 65-70.

Куліш, І. М. (2011) Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни "Іноземна мова за професійним спрямуванням". Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького.

Куліш, І. М. (2011) Комунікативно-культурна спрямованість викладання іноземної мови. Актуальні проблеми менталінгвістики. Збірник статей за матеріалами VII Міжнародної наукової конференції. pp. 296-297.

Куліш, І. М. (2011) Особливості викладання іноземної мови для дорослих. Мовне обличчя міста. pp. 68-72.

Л

Литвин, І.-Р. (2011) Любов як головний принцип гуманізації людського життя та шлях подолання відчуження людини у філософії Еріха Фрома. Вісник Черкаського університету (210). pp. 104-108.

Ляшенко, А. Ю. and Гусак, А. М. and Ляшенко, Ю. А. and Одаж, Ф. (2011) Моделирование нестационарного зародышеобразования в открытых наносистемах: случай роста нанопроволок при реакции пар—жидкость—твёрдое тело. Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології, Т. 9 (№ 4). pp. 941-961.

М

Мазур, О. О. and Куниця, З. М. (2011) Історія України з найдавніших часів до 1914 року. Видавничий відділ ЧНУ імені Богдана Хмельницького, Черкаси.

Марценішко, В. (2011) Особливості часопросторової організації історичних романів Михайла Старицького і Генріка Сенкевича. Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства (№ 16). pp. 187-191.

Масненко, В. В. (2011) Постать і думки Євгена Чикаленка у контексті українського консерватизму. Гуржіївські читання (№ 4). pp. 101-105.

Масненко, В. В. (2011) Абакумова В.І. Творча інтелігенція України в період системних змін 1985–1991 рр.: монографія – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010. – 304 с.: рецензія. Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки (№ 212). pp. 136-140. ISSN 2076-5908

Мельничук, М. І. (2011) Епістемологія неявного знання: становлення комунікативного підходу. Вісник Черкаського університету (210). pp. 12-17.

Мисник, Б. В. (2011) Моделювання еволюції виробничих підприємств на основі нейромережевої ідентифікації. Матеріали I Міжн. наук.-техн. конф. «Обчислювальний інтелект». p. 212.

Мойсієнко, В. М. (2011) Особливості концептуальної інтерпретації форми державного правління в українській лібералістиці наприкінці ХІХ- на початку ХХ ст. Гуржіївські історичні читання (№ 4). pp. 28-30.

Мойсієнко, В. М. (2011) Ліберальні проекти вирішення аграрного питання на початку ХХ ст. Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст (№ 18). pp. 192-199.

Морозов, А. Г. and Гичка, О. І. (2011) Забезпеченість кадрами сільської медичної мережі (1946 – 1955 рр.). Гуржіївські історичні читання (№ 4).

О

Орлова, Н. В. (2011) Соціально-мотиваційна підсистема вивчення іноземних мов студентами немовних спеціальностей вищих навчальних закладів. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (206). pp. 103-108.

Орлова, Н. В. (2011) Фундаментальні складові афективної сфери процесу вивчення іноземних мов. Вісник Черкаського університету. Педагогічні науки, Ч. 2., 2 (196). pp. 94-100.

П

Павкін, Д. М. (2011) Чи писав Дж.Р.Р. Толкієн фентезі, або теорія жанрів у світлі прототипної семантики. Вітчизняна філологія: теоретичні та методичні аспекти вивчення (№ 2). pp. 91-99.

Павкін, Д. М. (2011) Когнітивний погляд на теорію літературних жанрів. Актуальні проблеми менталінгвістики : зб. ст. за матеріалами VІI Міжнарод. наук. конф. pp. 263-265.

Павлов, А. В. and Павлов, В. А. and Теленик, С. Ф and Малюков, П. Н. and Пищаева, Н. Н. and Зайченко, Ю. П. and Надеран, Е. and Кузьмук, А. В. and Кузьмук, В. В. and Супруненко, О. А. and Салапатов, В. І. and Нечипоренко, О. М. (2011) Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка : зб. наук. пр. Век+, Київ.

Парамонова, О. С. (2011) Суб'єкт неналежного виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником. Університетські наукові записки (№ 2). pp. 273-278.

Парамонова, О. С. (2011) Визначення суспільно небезпечних наслідків при неналежному виконанні професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником. Право і суспільство (№ 3). pp. 185-189.

Парамонова, О. С. (2011) Зміст професійних обов'язків медичного та фармацевтичного працівника у розумінні статті 140 КК України. Часопис Київського університету права (№ 4). pp. 327-331.

Парамонова, О. С. (2011) Родовий та безпосередній об'єкти злочину, передбаченого статтею 140 Кримінального кодексу України. Часопис Київського університету (№ 2). pp. 259-262.

Парнюк, А. М. and Волошин, М. В. and Єремеєв, Б. М. (2011) Моделювання паралельних процесів в інформатиці та медицині. Discussion Paper. Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, Черкаси.

Пасєка, С. Р. (2011) Соціально-трудовий потенціал як економічна категорія. Чернігівський науковий часопис. Серія 1, Економіка і управління (№ 2). pp. 125-131.

Пасєка, С. Р. (2011) Пріоритетні напрями використання соціально-трудового потенціалу регіону. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі (№ 4). pp. 139-143.

Пасєка, С. Р. (2011) Теоретичні підходи до визначення категорії «соціально-трудовий потенціал регіону». Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки (№20(2)). pp. 194-200.

Пасєка, С. Р. and Гуменюк, О. С. (2011) Мотивація конкурентоспроможної праці у контексті розвитку корпоративної культури. Чернігівський науковий часопис. Серія 1, Економіка і управління (№ 1). pp. 9-12.

Пашіс, Л. О. and Бажина, Н. Ю. and Мендрух, Ю. М. (2011) Модульні контрольні роботи з дисципліни "Практика англійської мови" для студентів ІІІ курсу. [Teaching Resource]

Пашіс, Л. О. and Шуба, Ю. В. (2011) Модульні контрольні роботи з дисципліни "Практика англійської мови мови" для студентів 4 курсу (англійська мова і література). [Teaching Resource]

Плотніков, А. В. and Супруненко, О. О. (2011) Модель накопичення досвіду лікаря в експертних системах. Восточно-Европейский журнал передовых технологий (№ 1/2). pp. 62-64.

Погрібна, О. О. (2011) Методичні рекомендації до вивчення дисципліни “Прес-служби та інформаційні агентства”. [Teaching Resource]

Погрібна, О. О. (2011) Методичні рекомендації до написання студентських наукових і практичних робіт. [Teaching Resource]

Прокопенко, Л. І. and Біда, О. А. and Луценко, Г. В. and Картель, М. В. (2011) Анатомія, фізіологія, патологія дітей з основами генетики : навч. посіб. для студ. пед. факультетів університетів. [Teaching Resource]

Пушонкова, О. А. (2011) Смисли культури і моделі ідентичності в дискурсі травми. Вісник Черкаського університету (210). pp. 5-11.

Піньковська, О. С. (2011) Навчально-методичний посібник до теми “Помешкання” з дисципліни «Третя мова» (французька) для студентів 4 курсу, напрям підготовки - гуманітарні науки, спеціальність - філологія (англійська мова та література). [Teaching Resource]

Р

Радзюн, О. В. (2011) Планк та В. Гейзенберг: взаємовідношення науки і релігії як проблема культурного самовизначення вченого. Вісник Черкаського університету (210). pp. 29-34.

Разан, А. П. (2011) Країнознавство. США: завдання для самостійної роботи : навч.- метод. посіб. для студ. ІІ курсу. [Teaching Resource]

Ромащенко, Л. І. (2011) Шістдесятники і шістдесятництво в епістолярії Василя Стуса (за матеріалами збірки "Листи до сина"). Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Серія Філологічна (№ 21). pp. 317-324.

С

Сафонік, Л. М. (2011) Філософія і вино: пошук єдності. Вісник Черкаського університету (210). pp. 59-64.

Соколенко, В. Л. and Соколенко, С. В. (2011) Прикладна імунологія : навч.- метод. посіб. [Teaching Resource]

Солодка, Л. І. (2011) Логіка. Методи логічного аналізу тексту : навч. посіб. [Teaching Resource]

Стеценко, А. І. and Гунько, М. П. (2011) Теорія і методика атлетизму. [Teaching Resource]

Стеценко, А. І. (2011) Пауерліфтінг: правила змагання. Спортивний комітет України, Київ.

Супруненко, О. О. (2011) Чисельні методи в інформатиці : навч. програм. [Teaching Resource]

Супруненко, О. О. and Гребенович, Ю. Є. (2011) Розв’язання задач з дисципліни “Чисельні методи в інформатиці”. Ч.1. [Teaching Resource]

Супруненко, О. О. and Пасєка, О. В. (2011) Застосування управляючих мереж Петрі для моделювання деяких задач теорії розкладів. Вісник Черкаського університету. Серія «Прикладна математика. Інформатика» (№ 194). pp. 121-127.

Т

Тараненко, І. В. (2011) Інноваційний імператив сталого розвитку глобалізованого суспільства. Економічний вісник Донбасу (№ 3). pp. 51-56.

Тараненко, О. М. (2011) Новітня українська історіографія аграрної політики П. Скоропадського (1990-і рр.). Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць (№ 18). pp. 187-197.

Тищенко, Е. І. (2011) Deutsch fur wirtschaftlichen Facher " Internationale Wirtschaft". [Teaching Resource]

У

Українець, С. Я. (2011) Романтична іронія як форма безодні. Вісник Черкаського університету (210). pp. 41-47.

Ф

Фареній, І. А. (2011) «Спогади про минуле…» Ю.Г. Поліщука як джерело з історії українського селянства. Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / Відп. ред. Г.В. Боряк (№ 18). pp. 203-208.

Фролова, Л. С. and Глазирін, І. Д. (2011) Фахова виробнича практика (для студентів спеціалізації «Методика спортивно-масової роботи» напряму підготовки – «Фізичне виховання»). [Teaching Resource]

Ч

Чабан, А. Ю. (2011) Гетьмани українського козацтва, життя яких пов’язане із Середньою Наддніпрянщиною. Гуржіївські історичні читання (№ 4). pp. 86-89.

Чабан, А. Ю. (2011) Історія Середньої Наддніпрянщини (з найдавніших часів до кінця XVII ст.) : навч. посіб. Вертикаль, Черкаси.

Ш

Шуба, Ю. В. and Приймак, О. І. (2011) Навчально-методичний посібник з дисципліни "Практика англійської мови" для студ. 3 курсу заочної форми навчання. [Teaching Resource]

This list was generated on Tue Apr 16 01:37:15 2024 EEST.