Items where Division is "Навчально-науковий інститут природничих та аграрних наук" and Year is 2019

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | G | P | S | Б | Г | Д | Ж | З | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ч | Ш | Я
Number of items: 56.

B

Babenko, A. S. and Sokolenko, Yu. V. and Sokolenko, V. L. (2019) Influence of the functional status of nervous system on the indicators of the leukocyte formula. Актуальні питання біології та медицини : збірка наукових праць за матеріалами Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю. pp. 48-49.

Bondarchuk, S. V. (2019) Beyond molecular nitrogen: revelationof two ambient-pressure metastable single-and double-bonded nitrogen allotropes built from three-membered rings. Phys. Chem. Chem. Phys, Vol.21 (N 41). pp. 22930-22938.

Bondarchuk, S. V. (2019) Impact sensitivity of aryl diazonium chlorides: Limitations ofmolecular and solid-state approach = Чувствительность к удару хлоридов арилдиазония: ограничения молекулярного и твердотельного подхода. J. Mol. Graphics Modell, 89. pp. 114-121.

Bondarchuk, S. V. (2019) A unified model of impact sensitivity of metal azides. Phys. Chem. Chem. Phys, Vol.43 (№ 3). pp. 1459-1468.

G

Gavrilyuk, M. (2019) Wintering of the White-tailed Eagle near poultry farms on the Middle Dnieper. Birds of prey of Ukraine and surrounding territories: Abstract book of the V International Conference of Working group of Birds of Prey and Owls of Ukraine, Kryvyi Rih, 14-17 November 2019. p. 48.

P

Prommer, M. and Myloboh, Y. and Gavrilyuk, M. and Bagyura, J. (2019) Movements of Satellite-tracked Saker Falcons (Falco cherrug) in Ukraine: juvenile dispersal, migration, wintering, threats and relations to the Central-European Population. Birds of prey of Ukraine and surrounding territories: Abstract book of the V International Conference of Working group of Birds of Prey and Owls of Ukraine, Kryvyi Rih, 14-17 November 2019 and Owls of Ukraine. p. 36.

S

Sergeeva, L. E. and Bronnikova, L. I. (2019) Cadmium ions in cell selection for obtaining wheat cell forms tolerant to water stress. Вісник Черкаського університету. Серія Біологічні науки (№ 2). pp. 74-80.

Sokolenko, V. L. and Sokolenko, S. V. (2019) Lipid profile parameters and oxidative processesintensity in the persons who have been affected by low doses of radiation. The Ukrainian Biochemical Journal, V. 91 (№ 3). pp. 99-106.

Б

Бабенко, А. С. and Соколенко, Ю. В. (2019) Взаємозв'язок функціонального стану нервової системи та показників лейкоцитарної формули. Молодий вчений (№ 11). pp. 702-705.

Бабенко, А. С. and Соколенко, Ю. В. (2019) Вплив функціонального стану нервової системи на показники лейкоцитарної формули. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 164-165.

Баранова, М. С. and Спрягайло, О. В. (2019) Оцінка інтенсивності шумового навантаження у м. Черкаси. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 178-180.

Баєва, О. В. and Соколенко, В. Л. and Соколенко, О. В. (2019) Впровадження інтерактивних методів викладання при підготовці студентів вищих навчальних закладів з імунології. Сучасний рух науки: Тези доп. IX міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 2-3 грудня 2019 р.. pp. 36-39.

Брайченко, В. О. and Гнідаш, В. О. and Бойко, В. І. (2019) Використання методу рентгенівської флуоресцентної спектроскопії для аналізу біологічних суб’єктів. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 197-198.

Будило, Т. В. and Шевченко, О. П. (2019) Електрохімічне відновлення монохлорeтанової кислоти на стаціонарному ртутному електроді. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 198-199.

Білоножко, В. Я. and Щербак, М. М. (2019) Функціонування бобово-ризобіального апарату за дії хімічних і біологічних препаратів. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 152-153.

Біляєва, К. О. and Компанієць, Ю. О. and Зубенко, О. Г. (2019) Видовий склад шкідників деяких квітково-декоративних рослин в теплицях ботанічного саду Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 157-159.

Г

Гаврилюк, М. Н. and Ілюха, О. В. and Борисенко, М. М. (2019) Видовий склад та чисельність соколоподібних в агроландшафтах Середнього Придніпров'я в зимові періоди 2011-2014 рр. Вісник Черкаського університету. Серія Біологічні науки (№19). pp. 49-54.

Гайсанюк, Т. О. and Спрягайло, О. В (2019) Оцінка якості стічних вод м. Черкаси. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 180-181.

Голуб, Ю. М. and Кононенко, О. Ю. (2019) Екологічна поведінка населення як об’єкт географічного дослідження. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 181-182.

Грабовий, А. К. (2019) Навчальний хімічний експеримент як чинник формування в учнів ключової компетентності уміння вчитися впродовж життя. Соціально-гуманітарний вісник (№ 28). pp. 22-26.

Грабовий, А. К. (2019) Домашній хімічний експеримент як засіб розвитку пізнавальних інтересів учнів. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, Т. 207 (VII(84). pp. 7-10.

Грабовий, А. К. (2019) Навчальний хімічний експеримент як засіб розвитку учнів під час вивчення хімії в загальноосвітніх навчальних закладах. Соціально-гуманітарний вісник (№ 25). pp. 36-40.

Д

Дудка, К. І. (2019) Структура використання лісоресурсного потенціалу Черкаської області. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 184-186.

Ж

Жовнір, О. В. and Соколенко, С. В. (2019) Діагностичні показники крові при патологіях міокарда. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 166-167.

Жуленко, В. К. and Ілюха, О. В. (2019) Зимова орнітофауна об’єктів природно-заповідного фонду Черкаського району. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 159-160.

З

Завгородня, В. А. (2019) Вплив різних рівнів со2 на гемодинаміку: аналітичний огляд літератури. Вісник Черкаського університету. Серія Біологічні науки (№ 2). pp. 3-19.

Завгородня, В. А. and Коваленко, С. О. and Мінаєв, Б. П. (2019) Взаємодія моделі міоглобіну з лігандами газообміну. Вісник Черкаського університету. Серія Біологічні науки (№1). pp. 13-23.

Завтура, Д. В. and Спрягайло, О. В. (2019) Оцінка рекреаційного потенціалу перспективного маршруту у лісовому масиві «Холодний Яр». Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 186-187.

Зосімова, А. В. and Дерій, С. І. (2019) Орфологічна мінливість та віталітетна структура ценопопуляцій зірочок маленьких і рясту порожнистого у Черкаському Бору. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 143-144.

Й

Йоненко, Д. О. and Погрібняк, А. С. (2019) Вплив йогурту, виготовленого на заквасці «vivo», на показники лейкоцитарної формули. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 165-166.

К

Коваленко, Д. О. and Литвин, В. А. (2019) Окиснювальна полимеризація фенольних сполук – як спосіб одержання синтетичних фульвокислот. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. p. 202.

Комлєв, Д. А. and Гаврилюк, М. Н. (2019) Очисні споруди м. Черкаси та оцінка ефективності їхнього функціонування. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 188-189.

Коробко, О. О. (2019) Формування продуктивності нуту за дії гербіциду, регулятора росту рослин і мікробного препарату. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 145-146.

Косімова, А. О. and Грабовий, А. К. (2019) Компетентнісно-орієнтований підхід до навчання хімії в загальноосвітніх навчальних закладах. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 202-204.

Кравцова, А. В. and Компанієць, Ю. О. and Осипенко, В. В. (2019) Біолого-екологічний аналіз флори газонів міста Сміла. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 146-148.

Л

Лавріненко, К. В. and Гаврилюк, М. Н. (2019) Пролітні види куликів charadrii в районі кременчуцького водосховища, що занесені до Червоної книги України. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 161-162.

Лавріненко, К. В. and Зіненко, О. І. and Гаврилюк, М. Н. (2019) Знахідки гадюки степової в Черкаській області. Вісник Черкаського університету. Серія Біологічні науки (№ 2). pp. 46-50.

Лямзіна, М. А. and Лут, О. А. (2019) Циклічна обернено-похідна хронопотенціометрія у дослідженні електрохімії харчового барвника Е129. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. p. 205.

М

Мельник, О. С. and Мельник, Т. О. (2019) До методики використання інструментальної оротерапії. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 167-168.

Мінаєв, Б. П. (2019) Електрохімічне окиснення тирозину в кислому середовищі. Питання хімії та хімічної технології (№ 5). pp. 77-83.

Мінаєв, Б. П. and Коваленко, С. О. and Кудій, Л. І. and Рибалко, А. В. (2019) Хвильова структура гемодинамічних показників в осіб із різним вихідним рівнем серцевого викиду та кровонаповнення органів грудної клітки. Вісник Черкаського університету. Серія Біологічні науки (№2). pp. 37-45.

Мінаєва, В. О. (2019) Фармацевтична хімія лікарських засобів неорганічної природи : навч.-метод. посіб. для студ. вищих навчальних закладів за спеціальністю Хімія. [Teaching Resource]

Н

Нечипоренко, А. О. and Кардаш, А. П. and Юрченко, Я. О. and Соколенко, В. Л. (2019) Вплив інтенсивності окисних процесів на показники лейкограми. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 169-170.

О

Олексенко, В. Є. and Борисенко, М. М. and Гаврилюк, М. Н. (2019) Новий випадок гніздування лучного луня (Circus pygargus) у Черкаській області. Беркут, 28 (1-2). p. 75.

П

Панченко, О. О. and Мінаєв, Б. П. (2019) Термічно активована затримана флуоресценція зі специфічним станом переносу заряду. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 205-206.

Р

Рахімова, Ф. У. and Нінова, Т. С. (2019) Педагогічні умови розвитку пам’яті учнів на уроках природознавства в початковій школі. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 322-324.

С

Самойленко, В. Ю. and Осипенко, В. В. (2019) Синекологічна характеристика сегетальних угруповань агрофітоценозів села Червона Слобода. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 149-150.

Сапсай, Т. В. and Соколенко, С. В. (2019) Показники крові дітей з прогресуючою ВІЛ-інфекцією. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 172-173.

Сквирська, А. Р. and Арсенійчук, Є. Ю. and Соколенко, С. В. (2019) Рідкісні трансмісивні інфекції в Україні. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 170-172.

Сметана, А. В. and Білоножко, В. Я. (2019) Агроекологічна оцінка застосування гербіцидів та їхній вплив на ріст і розвиток культурних рослин. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 150-152.

Соколенко, В. Л. and Шейко, В. І. and Саламатін, Р. В. and Мельник, Т. О. and Назаренко, Н. В. and Соколенко, С. В. and Шмиголь, І. В. (2019) Актуальні питання біології та медицини. Збірка наукових праць за матеріалами Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю. ФОП Белінська О. Б., Черкаси.

Сухацький, Ю. В. and Знак, З. О. (2019) Піротехнічні суміші для генерування димових маскувальних завіс чорного кольору. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 207-208.

Т

Тищенко, А. Р. and Спрягайло, О. А. (2019) Використання кульбаби лікарської (taraxacum officinale l.) для індикації стану урбанізованого середовища. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 191-193.

Ч

Чердашова, Б. І. and Іванова, О. М. and Соколенко, С. В. (2019) Функціональна значимість мембранних еритроцитарних глікопротеїнів. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 173-174.

Ш

Шпанюк, В. В. and Лизогуб, В. С. and Пустовалов, В. О. and Хоменко, С. М. and Кожемяко, Т. В. and Боєчко, Ф. Ф. (2019) Фізична працездатність та її зв'язок з індивідуально-типологічними властивостями центральної нервової системи. Вісник Черкаського університету. Серія Біологічні науки. pp. 81-89.

Я

Ярошенко, Н. П. and Конограй, В. А. (2019) Фіторізноманіття заплави річки Тясмин (моніторинг та охорона). Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 153-155.

This list was generated on Mon Mar 4 11:36:58 2024 EET.