Items where Division is "Навчально-науковий інститут іноземних мов" and Year is 2014

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: P | V | Б | В | Г | З | К | Л | М | П | С | Ц
Number of items: 22.

P

Polistschuk, N. (2014) Farbadjektive im Deutschen und im Ukrainischen. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [„Україна і світ : діалог мов і культур” 19-21 березня 2014 р.]. pp. 1-2.

V

Vámos, X. and Тарасенкова, Н. А. and Barkáts, J. (2014) Наука и образование Новое измерение. Филология, II (7), Вып. : 34, 2014. Союз международных ассоциаций, Будапешт.

Б

Богданова, І. В. (2014) Зарубіжна література середніх віків та Відродження. [Teaching Resource]

Бунь, Т. М. (2014) Тести для вступників до магістратури : метод. посіб. з дисципліни "Третя мова” (іспанська) для студентів 4, 5 курсів освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр”, галузь знань - гуманітарні науки, напрям підготовки - мова і література (англійська, німецька). Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького.

В

Велівченко, В. Ф. (2014) Програма вступного тестового випробування із теорії та практики англійської мови для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» на базі освітньо- кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальність - мова та література (англійська). [Teaching Resource]

Велівченко, В. Ф. (2014) Програма вступного тестового випробування із теорії та практики англійської мови: для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» для всіх спеціальностей. [Teaching Resource]

Велівченко, В. Ф. (2014) Програма вступного тестового випробування із теорії та практики англійської мови : для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» спеціальність - мова та література (німецька) спеціальність - переклад. [Teaching Resource]

Войцехівська, Н. К. and Данилюк, С. С. and Селиванова, Е. А. and Стройкова, С. А. (2014) Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія : збірник наукових праць, Вип. 9 / голов. ред. І. В. Ступак. Міжнародний гуманітарний університет, Одеса.

Г

Градовський, А. В. and Галушко, М. В. (2014) Історія літератури Сходу. [Teaching Resource]

Градовський, А. В. and Галушко, М. В. (2014) Процедура аналізу художнього тексту як об’єкт управління : навч. -метод. посіб. [Teaching Resource]

Гур'єва, В. В. and Рибалка, Л. В. (2014) Іноземна мова : прогр. держ. екзамену для студ. галузь знань «Право» напряму підготовки «Правознавство». [Teaching Resource]

Гур’єва, В. В. and Рибалка, Л. В. (2014) Іноземна мова: метод. рекомендації до державного екзамену. [Teaching Resource]

З

Згіблов, С. (2014) Діяльність правоохоронних органів Російської імперії щодо старообрядців Правобережної України (постановка проблеми). Двадцять четверта березнева наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах : Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій, 11 -27 березня 2013 р. pp. 78-80. ISSN 978-966-353-375-9

К

Корновенко, Л. В. (2014) Восприятие и интерпретация песни "Утренняя гимнастика" В. Высоцкого (материалы психолингвистического эксперимента 2013 – 2014 г.г.). Мовознавчий вісник (№ 19). pp. 233-238.

Куліш, І. М. and Королюк, Г. О. (2014) Science Prizes and Awards. [Teaching Resource]

Куліш, І. М. and Королюк, Г. О. (2014) Science Prizes and Awards. Наукові премії та нагороди : навч. посіб. для магістрантів природничо-математичних спеціальностей. [Teaching Resource]

Л

Лазарева, І. (2014) Облік, запит, дослідження в навчальному плані словесності. Американський журнал досліджень в галузі освіти, 2 (126 Б). pp. 78-82.

М

Могілей, І. І. (2014) Ідеостилістична організація перекладацького дискурсу у творах художньої літератури жанру саспенс. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки. pp. 91-96. ISSN 2076-5908

П

Павкин, Д. М. (2014) Англоязычная реклама продуктов питания: лингвокогнитивный анализ. Когниция, коммуникация, дискурс (№ 9). pp. 86-107.

Пашіс, Л. О. (2014) Lexicology. Матеріали до вивченя курсу : навч.-метод. посіб. для студ. стаціонарної та заочної форми навчання напряму підготовки: 6.020303 Філологія (мова та література (англійська)), галузі знань ‒ 0203 Гуманітарні науки. [Teaching Resource]

С

Селиванова, Е. А. (2014) Энигматический дискурс: вербализация и когниция. Other. Чабаненко Ю. А., Черкаси.

Ц

Цюра, С. В. (2014) Текстуальні вияви референтів концептуальних метафор (на матеріалі творів Дж. Фаулза). Мовознавчий вісник (№ 19). pp. 161-165.

This list was generated on Mon Mar 4 10:33:42 2024 EET.