Items where Division is "Навчально-науковий інститут економіки і права" and Year is 2016

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Z | І | Б | В | Г | Д | З | К | М | П | С | Ц | Ч | Ш
Number of items: 55.

Z

Zachosova, N. (2016) Characteristics of threats to economic security of financialinstitutions in Ukraine. Manual. Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Technicznej, Катовіца.

І

Іващенко, В. А. (2016) Становлення радянської системи патентного права в УСРР у 1917-1924 рр. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник наукових праць. pp. 28-31.

Іващенко, В. А. and Тараненко, О. М. (2016) Правове регулювання податкових платежів та повинностей українського селянства (травень 1918–1919 рр.). Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Юридичні науки, Т. 1 (№ 1). pp. 17-21.

Б

Боковня, В. М. (2016) З історії карного розшуку в Україні. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник наукових праць. pp. 13-16.

Бутко, Н. В. (2016) Перспективи ресурсного забезпечення підприємств інтегрованих цукробурякових кластерних структур. Глобальні та національні проблеми економіки : електронне наукове фахове видання (№ 12). pp. 205-210.

В

Височина, Л. В. (2016) Поняття та історико-правове дослідження інституту звільнення від кримінальної відповідальності. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник наукових праць. pp. 213-216.

Волошкевич, Г. А. (2016) Проблемні питання запровадження інституту позбавлення громадянства України. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник наукових праць. pp. 76-85.

Волошкевич, Г. А. and Комзюк, В. Т. and Грахоцький, А. П. and Сокуренко, О. М. (2016) Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави. [Teaching Resource]

Г

Георгізова, І. Л. (2016) Місцеве самоврядування в Україні: перспективи реформування. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник наукових праць. pp. 85-92.

Георгізова, І. Л. (2016) Навчально-методичний посібник з дисципліни «Муніципальне право України». [Teaching Resource]

Гладченко, Т. Б. (2016) Поняття податкового механізму та його елементи. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія Юриспруденція (№ 21). pp. 62-64.

Гладченко, Т. Б. (2016) Принципи державності державної фіскальної служби України. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції (№ 4). pp. 60-62.

Глушкова, Р. В. and Горбуліна, Ю. О. and Геворгян, А. А. and Гришеніна, О. О. and Новикова, В. І. and Бутенко, Л. Ю. and Дворник, О. В. and Дроботова, М. В. (2016) Рекреаційні ресурси та послуги гостинності в регіонах України : мат. І Всеукраїнської Інтернет-конференції (17 травня 2016 р., м. Черкаси) / відп. за вип. : В. І. Новикова, С. Р. Пасєка. Чабаненко Ю. А., м. Черкаси.

Гордуз, М. О. and Кононець, О. М. (2016) Особливість конституційного регулювання кримінально-правової політики в Конституції України. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник наукових праць. pp. 92-95.

Д

Дем’яненко, О. (2016) Роль громадянського суспільства у контексті глобалізаційних процесів. Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Політологія. Соціологія. Право (№ 3-4). p. 136.

Джолос, С. В. (2016) Досконала держава: від ідеї до реальності. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія Юриспруденція (Вип.19). pp. 8-11.

Дробот, Ж. А. (2016) Щодо поняття державних соціальних допомог в Україні. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник наукових праць. pp. 150-155.

З

Захарченко, Ю. І. and Костюкова, О. М. and Назаренко, Н. В. and Пасєка, С. Р. and Зілінський, О. В. and Пасєка, А. С. and Гусарова, М. Ю. and Сисоєнко, Н. В. and Бутенко, Л. Ю. and Новикова, В. І. and Пасєка, С. Р. and Радченко, О. М. and Красномовець, В. А. and Босецька, Н. Г. (2016) Туризм і гостинність: вчора, сьогодні, завтра : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (12-13 жовтня 2016р., м. Черкаси) / відп. за вип. : С. Р. Пасєка, Новікова. Третьяков О. М., м. Черкаси.

Зачосова, Н. В. (2016) Формування системи економічної безпеки фінансових установ : монографія. Manual. Чабаненко, Черкаси.

Зганяйко, В. О (2016) Правове забезпечення соціального захисту осіб, які захищають вітчизну та членів їх сімей. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник наукових праць. pp. 155-158.

К

Коваль, Т. В. (2016) Ціннісні орієнтації сучасної Європи в контексті європейської інтеграції України. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник наукових праць. pp. 254-258.

Комзюк, В. Т. (2016) Щодо недоліків законодавчого регулювання адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник наукових праць. pp. 101-107.

Комзюк, В. Т. (2016) Організаційні форми реалізації адміністративно-правового статусу митних органів України. Pravo i Bezpeka (№1). pp. 44-49.

Комзюк, В. Т. (2016) Деякі питання адміністративно-правового статусу митних органів України в умовах їх реформування. Адміністративне право і процес (№1). pp. 124-133.

Комзюк, В. Т. (2016) Щодо використання зарубіжного досвіду в регулюванні адміністративно-правового статусу митних органів України. Форум права (№1). pp. 110-116.

Комзюк, В. Т. and Кононенко, Ю. С. and Сокуренко, О. М. and Волошкевич, Г. А. and Ельцов, О. В. and Георгізова, І. Л. and Коваль, Т. В. (2016) Навчально-методичний посібник з самостійної роботи для студентів 2-го курсу заочної форми навчання ОС «Бакалавр», напряму підготовки «Правознавство». [Teaching Resource]

Кононенко, Ю. С. (2016) Конституційна реформа в Україні – головний зміст та проблеми реалізації. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник наукових праць. pp. 107-111.

Корновенко, С. В. and Кульбашна, О. А. and Парамонова, О. С. (2016) Право інтелектуальної власності науково-педагогічного працівника : монографія. Other. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси.

Костюкова, О. М. (2016) Співпраця Центру туризмології і екскурсознавства з науковою бібліотекою ім. Максимовича у підготовці фахових спеціалістів з екскурсійної справи. Наукова бібліотека ім. М. Максимовича в контексті історії й сьогодення ЧНУ ім. Б. Хмельницького : матеріали Всеукр. науково-практ. конференції «Черкаському національному університету ім. Б. Хмельницького – 95: історія та сучасність», 26 лютого 2016 р. Чер (№ 4). pp. 23-29.

Кравченко, О. О. and Кикоть, С. В. (2016) Психологічні аспекти управління персоналом. Young Scientist (№ 3). pp. 101-103.

Кукурудза, І. І. and Опалько, В. В. and Кирилюк, Є. М. and Прощаликіна, А. М. and Сотула, О. В. and Кібальник, Л. О. (2016) Стратегія участі України у процесах економічної глобалізації : монографія. Manual. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси.

Кульбашна, О. А. (2016) Трудові книжки: минуле, сучасність, мабутнє. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник наукових праць. pp. 185-189.

Кульбашна, О. А. and Парамонова, О. С. (2016) Правовідносини інтелектуальної власності за участю науково-педагогічного працівника. Право і суспільство : науковий журнал, 4 (№ 2). pp. 86-91.

Кульбашна, О. А. and Парамонова, О. С. (2016) Поняття службового об’єкта права інтелектуальної власності, створеного науково-педагогічним працівником. Часопис Київського університету права (№ 2). pp. 241-245.

Кульбашна, О. А. and Парамонова, О. С. (2016) Правовідносини інтелектуальної власності за участю науково-педагогічного працівника.Ч. 2. Право і суспільство (№ 4). pp. 86-91.

Кульбашная, Е. А. and Парамонова, О. С. (2016) Незаконное производство аборта по уголовному законодательству Украины, Беларуси и некоторых европейских государств. Теоретико-прикладные аспекты развития правовой системы обществ : сборник научных статей : в 3 ч. (Ч. 1). pp. 132-140.

М

Мартієнко, Т. А. (2016) Актуальні питання об'єкту злочинів проти встановленого порядку несення військової служби. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник наукових праць. pp. 224-228.

Мойсієнко, В. М. (2016) Проблема узгодження прав і обов’язків між державою та особою. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник наукових праць. pp. 36-45.

Мойсієнко, В. М. and Волошкевич, Г. А. and Лубко, І. М. and Гладченко, Т. Б. and Коваль, Т. В. (2016) Навчально-методичний посібник з самостійної роботи для студентів 1-го курсу заочної форми навчання ос «Бакалавр» напряму підготовки «Правознавство». [Teaching Resource]

Мойсієнко, В. М. and Волошкевич, Г. А. and Лубко, І. М. and Гладченко, Т. Б. and Коваль, Т. В. (2016) Навчально-методичний посібник з самостійної роботи для студентів 1-го курсу заочної форми навчання ос «Бакалавр» напряму підготовки «Правознавство». [Teaching Resource]

П

Парамонова, О. С. (2016) Гендерна політика Європейського Союзу в директивах інституцій ЄС. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник наукових праць. pp. 267-273.

Парамонова, О. С. (2016) Злочинне невіглавство як вид необережності при неналежному виконанні професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник наукових праць. pp. 229-234.

С

Серватинська, І. М. (2016) Методика оцінювання використання фінансових ресурсів у державних фондах соціального страхування. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент (№ 18). pp. 132-135.

Серватинська, І. М. and Пасічник, Ю. В. (2016) Фінансове забезпечення функціонування державних фондів соціального страхування : дис. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Other thesis, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.

Серватинська, І. М. and Пасічник, Ю. В. (2016) Фінансове забезпечення функціонування державних фондів соціального страхування : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Other thesis, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.

Ц

Циганій, С. О. (2016) Модель формування культури професійно-правового спілкування в майбутніх юристів у процесі фахової підготовки. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 15). pp. 124-131.

Ч

Черевко, В. О. (2016) Основні фактори впливу на продовольчу безпеку регіону як основу національної безпеки. Економіка та держава (№ 12). pp. 68-71.

Черевко, О. В. (2016) Основні фактори впливу на продовольчу безпеку регіону як основу національної безпеки. Економiка та держава (№ 12). pp. 68-71.

Черевко, О. В. and Зачосова, Н. В. and Радзіховська, Ю. М. (2016) Теоретичний аспект ідентифікації інтерфейсної складової у системі економічної безпеки вищих навчальних закладів. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія Економічні науки. (№ 42). pp. 102-109.

Черевко, О. В. and Масненко, В. В. and Мельниченко, В. М. and Голиш, Г. М. and Корновенко, С. В. and Чабан, А. Ю. (2016) Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького = The Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy / редкол. : О. В. Черевко (голова) [та ін.] ; упоряд. В. М. Мельниченко. Вертикаль, Черкаси.

Черевко, О. В. and Мігус, І. П. and Гнилицька, Л. В. (2016) Організаційно-економічний механізм протидії злочинам в економічній сфері: колективна монографія. Manual. Чабаненко Ю., Черкаси.

Черевко, О. В. and Радзіховська, Ю. М. (2016) Сутність, роль та завдання інтерфейсної безпеки у процесі забезпечення інформаційної та економічної безпеки вищого навчального закладу. Економіка та держава (№ 11). pp. 15-18.

Черевко, О. В. and Радзіховська, Ю. М. (2016) Діагностика економічної безпеки ВНЗ у міжнародних рейтингах. Інвестиції: практика та досвід (№ 24). pp. 32-36.

Черевко, О. В. and Радзіховська, Ю. М. (2016) Вплив вітчизняних рейтингів на економічну безпеку вищих навчальних закладів. Агросвіт (№ 24). pp. 93-96.

Ш

Шпак, Л. О. and Яценко, В. М. and Дмитрук, Б. П. and Свєтлова, Н. М. and Лисенко, О. М. and Гирник, Л. В. and Яценко, О. В. and Голубка, М. М. and Серватинська, І. М. and Богач, Д. С. and Сукач, О. М. and Сарана, Л. А. and Добрянська, Н. А. and Шевченко, А. А. and Попович, О. М. and Яценко, О. В. and Усманова, М. Р. and Мостенко, Т. Г. and Костьян, Н. Л. and Коваль, В. В. and Опаленко, А. М. and Манькута, Я. М. (2016) Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал. Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. Серія: економіка і менеджмент, Черкаси.

This list was generated on Mon Mar 4 10:09:06 2024 EET.