Items where Division is "Навчально-науковий інститут економіки і права" and Year is 2014

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | А | Б | В | Г | Д | Ж | К | Л | М | Н | П | Р | С | Т | Х | Ч | Ш
Number of items: 64.

І

Іващенко, В. А. (2014) Українське радянське законодавство з охорони авторських прав (1917 – 1925 рр.). Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 14-17.

А

Андрусяк, В. М. and Андрусяк, Н. О. (2014) Методичні рекомендації для самостійної роботи для студентів заочної форми навчання за ОКР «Бакалавр», «Спеціаліст» напряму підготовки «Правознавство». [Teaching Resource]

Антонова, І. В. (2014) Особливості стратегічного управління підприємств молочного сектору. Двадцять четверта березнева наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах : Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій, 11 -27 березня 2013 р. pp. 178-183. ISSN 978-966-353-375-9

Б

Боковня, В. М. (2014) Розвиток системи міжнародної охорони авторських прав. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 36-41.

Боковня, В. М. and Василенко, В. І. and Іващенко, В. А. and Кононенко, Ю. С. and Корновенко, С. В. and Кульбашна, О. А. and Тараненко, О. М. and Тараненко, С. М. and Тростіна, С. В. (2014) Інтелектуальна власність : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. [Teaching Resource]

Боковня, В. М. and Василенко, В. І. and Іващенко, В. А. and Корновенко, С. В. (2014) Методичні рекомендації з самостійної роботи для студентів заочної форми навчання за ОКР «Магістр» напряму підготовки «Інтелектуальна власність». [Teaching Resource]

Бутенко, Л. Ю. and Захарченко, Я. І. (2014) Проблеми розвитку індустрії гостинності України на сучасному етапі. Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матер. IІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовтня 2014 р., м. Черкаси) / відп. за вип. : С. Р. Пасєка, В. І. Новикова. pp. 19-22.

Бутенко, Л. Ю. and Захарченко, Я. І. and Копицяк, Ю. І. and Дроботова, М. В. and Куценко, Н. А. and Лопушенко, К. І. and Пасєка, С. Р. and Радченко, О. М. and Міщенко, Т. М. and Новикова, В. І. and Костюкова, О. М. and Пустовойт, А. С. and Пасєка, С. Р. (2014) Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матер. IІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовтня 2014 р., м. Черкаси) / відп. за вип. : С. Р. Пасєка, В. І. Новикова. Брама-Україна, м. Черкаси.

Бутенко, Л. Ю. and Копицяк, Ю. І. (2014) Фірмовий стиль готелю як спосіб максимілізації продажу готельних послуг. Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матер. IІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовтня 2014 р., м. Черкаси) / відп. за вип. : С. Р. Пасєка, В. І. Новикова. pp. 22-27.

В

Василенко, В. І. (2014) Цивільно-правові способи захисту авторських і суміжних прав в Україні та країнах Митного Союзу. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 103-107.

Волошкевич, Г. А. and Георгізова, І. Л. (2014) Методичний посібник з навчальної дисципліни «Конституційне право зарубіжних країн». [Teaching Resource]

Г

Георгізова, І. Л. and Лубко, І. М. (2014) Право і суспільство : науковий журнал. ВНПЗ «Дніпропетровський гуманітарний університет».

Георгізова, І. Л. and Лубко, І. М. (2014) Законодавче забезпечення податкової політики радянської держави на селі (50-ті рр. ХХ ст.). Право і суспільство (№ 3). pp. 9-15.

Гирко, Д. А. (2014) Підстави кримінальної відповідальності за порушення авторського права та суміжних прав. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 108-113.

Д

Джолос, С. В. (2014) Проблема неефективності демократії. Право і суспільство (№1-2). pp. 7-12.

Драч, О. О. and Кульбашна, О. А. (2014) Службові об’єкти права інтелектуальної власності в системі правовідносин. Питання інтелектуальної власності (№ 11). pp. 137-142.

Дроботова, М. В. and Куценко, Н. А. (2014) Инновационные проекты в туризме. Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матер. IІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовтня 2014 р., м. Черкаси) / відп. за вип. : С. Р. Пасєка, В. І. Новикова. pp. 85-90.

Ж

Жук, Т. О. (2014) Державна служба України з лікарських засобів як один із органів державного управління інтелектуальною власністю. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 41-44.

К

Коломієць, Н. О. (2014) Окремі аспекти адміністративної охорони торгівельної марки. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 47-50.

Комзюк, В. Т. (2014) Окремі питання правового регулювання контролю культурних цінностей, які вивозяться за межі митної території України. Право і безпека (№4). pp. 54-59.

Кононенко, Ю. С. and Кульбашна, О. А. (2014) Предмет договорів про передачу прав інтелектуальної власності на об’єкт, створений у зв’язку з виконанням трудового договору. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 82-85.

Кононенко, Ю. С. and Сокуренко, О. М. (2014) Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах (Кримінальне право України): 1973-2014 рр. : станом на 20.10.2014 р. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси.

Корновенко, С. В. (2014) Структура права інтелектуальної власності в Україні. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 21-24.

Корновенко, С. В. and Гук, Б. М. (2014) Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», м. Острог, 14-15 листопада 2014 року. Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Корнічук, В. (2014) Вплив міжнародних практик складання бухгалтерського балансу на фінансову звітність в Україні. Основним документом фінансової звітності у всіх країнах є бухгалтерський баланс підприємства, який є головним джерелом інформації про фінансово-майновий стан підприємства для всіх зацікавлених користувачів. Вплив міжнародних підходів до формування балансу. pp. 176-178. ISSN 978-966-353-375-9

Кірєєва, В. О. and Корновенко, С. В. (2014) Реалізація політики українізації на Кубані у 20–30-х рр. ХХ ст. Гуржіївські історичні читання (№ 7). pp. 361-363.

Л

Лубко, І. М. (2014) Відмова від трудодня як основної форми обліку та оплати праці в колгоспному селі (1953-1964 рр.). Український селянин : збірник наукових праць (№ 14). pp. 208-212.

М

Мехеда, Н. Г. (2014) Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Економіка і організація діяльності об’єднань підприємств» для студентів спеціальності «Економіка підприємства» всіх форм навчання. [Teaching Resource]

Мехеда, Н. Г. (2014) Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Управління витратами підприємства» для студентів напряму підготовки «Економіка підприємства» всіх форм навчання. [Teaching Resource]

Мехеда, Н. Г. (2014) Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Стратегічне управління підприємством» для студентів спеціальності «Економіка підприємства» всіх форм навчання. [Teaching Resource]

Мехеда, Н. Г. (2014) Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Управління витратами підприємства» для студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» всіх форм навчання. [Teaching Resource]

Мехеда, Н. Г. (2014) Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Стратегічне управління підприємством» для студентів спеціальності 7.03050401 «Економіка підприємства» всіх форм навчання. [Teaching Resource]

Мойсієнко, В. М. (2014) Шляхи реалізації принципу поділу влади у державах Центральної та Східної Європи. Двадцять четверта березнева наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах. pp. 131-138. ISSN 978-966-353-375-9

Мойсієнко, В. М. (2014) Проблема федералізму у вітчизняній ліберальній думці другої половини XIX - початку XX століття. Український селянин : збірник наукових праць (№ 14). pp. 121-125.

Міняйло, О. В. (2014) Правове регулювання охорони торговельної марки в країнах ЄС. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 51-54.

Міщенко, Т. М. (2014) Удосконалення транспортної системи як запорука розвитку індустрії туризму. Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матер. IІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовтня 2014 р., м. Черкаси) / відп. за вип. : С. Р. Пасєка, В. І. Новикова. pp. 174-179.

Н

Новикова, В. І. and Івко, О. С (2014) Специфіка інфраструктури гірськолижних курортів. Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матер. IІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовтня 2014 р., м. Черкаси) / відп. за вип. : С. Р. Пасєка, В. І. Новикова. pp. 179-188.

Новикова, В. І. and Костюкова, О. М. and Мельниченко, В. М. (2014) Тарас Григорович Шевченко – славний син Черкаської землі та її туристський бренд : тези доповідей учасників Всеукраїнського круглого столу (21 лютого 2014 р., м. Черкаси) / відп. за вип. : С. Р. Пасєка, В. І. Новикова. Чабаненко Ю. А, м. Черкаси.

Новикова, В. І. and Пустовойт, А. С. (2014) Природно-лікувальні ресурси санаторно-курортного комплексу України. Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матер. IІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовтня 2014 р., м. Черкаси) / відп. за вип. : С. Р. Пасєка, В. І. Новикова. pp. 381-391.

П

Парамонова, О. С. (2014) Об’єкти правової охорони у сфері інтелектуальної власності за кримінальним законодавством країн СНД. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 113-117.

Парамонова, О. С. (2014) Відмежування неналежного виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником (ст. 140 КК України) від не надання допомоги хворому (ст. 139 КК України). Юридичний науковий електронний журнал (№ 2). pp. 87-91.

Пасєка, С. Р. (2014) Теоретико-методичні підходи оцінки розвитку соціально-трудового потенціалу: регіональний аспект. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки (№ 25). pp. 18-28.

Пасєка, С. Р. (2014) Санаторно-курортна діяльність у Черкаській області. Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матер. IІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовтня 2014 р., м. Черкаси) / відп. за вип. : С. Р. Пасєка, В. І. Новикова. pp. 391-398.

Полинько, І. В. (2014) Ліцензійний договір як спосіб реалізації майнових прав патентоволодільця на сорт рослин. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 86-89.

Поліщук, А. В. (2014) Плагіат у інтернет-змі як порушення авторських прав журналістів. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 117-121.

Попова, Н. О. (2014) Співвідношення понять «комерційна таємниця» та «ноу-хау» в законодавстві та науково-правовій літературі України. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 31-35.

Прокоренко, В. (2014) Організаційні структури управління. Двадцять четверта березнева наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах : Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій, 11 -27 березня 2013 р. pp. 183-187. ISSN 978-966-353-375-9

Р

Радченко, О. М. (2014) Інновації на ринку страхування туристів України. Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матер. IІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовтня 2014 р., м. Черкаси) / відп. за вип. : С. Р. Пасєка, В. І. Новикова. pp. 94-99.

Ромащенко, Т. І. and Ромащенко, К. М. (2014) Вплив грошових переказів трудових мігрантів на соціально-економічний розвиток Ураїни. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Серія "Економіка" (№ 1). pp. 358-367.

Рубенян, Г. Д. (2014) Форма цивільно-правового договору як умова його чинності. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 90-93.

С

Семикіна, М. В. and Пасєка, С. Р. (2014) Підвищення керованості інноваційним розвитком на основі інтегрального оцінювання соціально-трудового потенціалу. Науковий вісник [Буковинського державного фінансово-економічного університету]. Економічні науки : зб. наук. пр. (№ 27). pp. 277-287.

Смаглій, В. (2014) Основні питання діяльності колекторських фірм в Україні. Двадцять четверта березнева наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах : Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій, 11 -27 березня 2013 р. pp. 167-171. ISSN 978-966-353-375-9

Т

Тараненко, О. М. (2014) Cутність та специфіка інтелектуального капіталу. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 63-67.

Тараненко, О. М. and Корновенко, С. В. (2014) Технопарки в Україні як елемент інноваційної інфраструктури. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності, Т. 2 (№ 10). pp. 44-48.

Тараненко, С. М. (2014) Теоретичний аналіз правовідносин захисту прав на винахід, корисну модель та промисловий зразок (деякі міркування). Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 121-124.

Теслюк, О. М. (2014) Договори на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 94-98.

Товстопят, Л. (2014) Забезпечення прав людини у релятивістській та універсалістській науковій думці. Двадцять четверта березнева наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах : Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій, 11 -27 березня 2013 р. pp. 143-149. ISSN 978-966-353-375-9

Тростіна, С. В. (2014) Експертиза об’єктів техніки на патентну чистоту. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 54-58.

Х

Хуткий, О. (2014) Правові аспекти відповідальності за податкові правопорушення в Україні (питання вдосконалення). Двадцять четверта березнева наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах : Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій, 11 -27 березня 2013 р (2014). pp. 161-167. ISSN 978-966-353-375-9

Ч

Черевко, О. В. (2014) Стратегічне управління фінансово-економічною безпекою підприємства. Ефективна економіка. (№ 2). pp. 1-4.

Черевко, О. В. (2014) Наслідки першої світової війни: «українська проекція». Проблеми історії України ХІХ — поч. ХХ ст. (№ 23). pp. 60-65.

Черевко, О. В. (2014) Cтратегічні пріоритети детінізації економіки України у системі економічної безпеки: макро та мікро вимір : монографія. Other. Чабаненко Ю. А., Черкаси.

Ш

Шматков, Р. П. (2014) Визначення розміру збитків від порушення майнових прав інтелектуальної власності. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 67-73.

Шульга, Н. (2014) Синергетичний підхід у формуванні змісту навчання. Стохастік. Економіка. Американський журнал досліджень в галузі освіти, 2 (12В). pp. 46-50.

This list was generated on Tue Feb 20 17:25:58 2024 EET.