Items where Author is "Куліш, І. М."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 40.

Article

Куліш, І. М. and Некоз, І. (2023) Використання ІКТ як ключової навички 21 століття в освітньому процесі університету. Актуальні проблеми сучасного перекладознавства : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Черкаси, 07 грудня 2023 року) / голов. ред. І. М. Литвин. pp. 69-72.

Куліш, І. М. and Королюк, Г. О. (2022) Саморегуляція студентів як необхідна навичка 21 століття: формування та розвиток в процесі вивчення іноземної мови професійного спрямування. Moderni aspekty vedy : kolektivni monografie, Vol.16. pp. 358-362.

Куліш, І. М. and Некоз, І. В. (2022) Співпраця як необхідна навичка 21-го століття в контексті вивчення іноземної мови професійного спрямування. Перспективи та інновації науки» (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»), Вип. № 2(7) / редкол. : І. В. Жукова (голова) [та ін.]. pp. 405-418.

Куліш, І. М. and Королюк, Г. О. (2019) До проблеми вивчення іноземної мови професійного спрямування як важливої складової професійної підготовки фахівця. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 1). pp. 55-61.

Куліш, І. М. and Некоз, І. В. (2019) Аспекти мотиваційної складової процесу вивчення іноземної мови професійного спрямування. Вітчизняна філологія: теоретичні та методичні аспекти вивчення : збірник наукових праць (№ 8). pp. 109-117.

Куліш, І. М. and Некоз, І. В. (2019) Аспекти мотиваційної складової процесу вивчення іноземної мови професійного спрямування. Вітчизняна філологія: теоретичні та методичні аспекти вивчення. Збірник наукових праць (№ 4). pp. 109-118.

Куліш, І. М. (2018) До проблеми розробки програм з іноземної мови професійного спрямування у світлі новацій в освітньому процесі України. Лінгвістична підготовка студентів нефілологічних спеціальностей закладів вищої освіти у контексті Болонського процесу та Загальноєвропейських Рекомендацій з вивчення, викладання та оцінювання мов. pp. 171-176.

Куліш, І. М. (2018) До проблеми розробки програм з іноземної мови професійного спрямування у світлі новацій в освітньому процесі України. Матеріали IХ Міжнародної науково-методичної конференції «Лінгвістична підготовка студентів нефілологічних спеціальностей закладів вищої освіти у контексті Болонського процесу та Загальноєвропейських Рекомендацій з вивчення, викладання та оцінювання мов». pp. 171-176.

Куліш, І. М. (2017) Роль опорних схем у розвитку комунікативної компетенції у говорінні студентів немовних спеціальностей. Лінгвістична підготовка студентів нефілологічних спеціальностей закладів вищоїосвіти у контексті Болонського процесу та Загальноєвропейських Рекомендацій з вивчення, викладання та оцінювання мов. pp. 243-248.

Куліш, І. М. (2017) До проблеми розробки освітньо-наукової програми аспірантури: складова здобуття мовленнєвих компетентностей. Діалогічний простір взаємодії суб’єктів освітнього процесу: філософський, соціокультурний і психодидактичний аспекти : збірник матеріалів ІІ Всеукраїнських педагогічних читань, присвячених 295-річчю дня народження Григорія Сковороди. pp. 106-109.

Куліш, І. М. (2012) Особливості мовної політики Сингапуру. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки. (№ 32). pp. 7-13.

Куліш, І. М. (2011) Особливості викладання іноземної мови для дорослих. Мовне обличчя міста. pp. 68-72.

Куліш, І. М. (2011) Комунікативно-культурна спрямованість викладання іноземної мови. Актуальні проблеми менталінгвістики. Збірник статей за матеріалами VII Міжнародної наукової конференції. pp. 296-297.

Куліш, І. М. (2010) Особливості отримання ступеню магістра в деяких країнах Європи. Ч. 2. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки. № 189.

Куліш, І. М. (2010) Особливості викладання англійської мови в аспірантурі Наньянгського університету Сінгапуру. Ч. 2. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 181). pp. 22-25.

Куліш, І. М. (2009) Деякі аспекти поняття "Іноземна мова спеціального призначення". Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (163). pp. 120-123.

Куліш, І. М. (2007) Особливості вивчення іноземної мови науково-професійного спрямування. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 112). pp. 32-36.

Book

Куліш, І. М. and Поліщук, О. Л. (2021) Англійська мова для студентів фізико-математичних інститутів і факультетів : [навч. посіб.]. Вертикаль, видавець Кандич С. Г., м. Черкаси.

Жаботинська, С. А. and Велівченко, В. Ф. and Богданова, І. В. and Корновенко, Л. В. and Писаренко, К. А. and Кретов, П. В. and Кретова, О. І. and П’янзін, С. Д. and Ромащенко, Л. І. and Василенко, М. П. and Киба, Л. М. and Куліш, І. М. and Королюк, Г. О. and Некоз, І. В. and Сливка, Н. П. (2020) Мовна особистість: лінгвістика і лінгводидактика, Вип. 5 / наук. ред. : В. П. Мусієнко [та ін.]. -. Гордієнко Є. І., Черкаси.

Alifanova, S. and Афанасьєва, О. С. and Potiomkina, O. and Chorna, O. A. and Дубчак, І. П. and Куліш, І. М. and Moody, O. and Гур'єва, В. В. and Хрін, І. В. and Щур, С. М. and Киба, Л. М. and Рудакова, Л. П. and Зозуля, О. В. and Шуба, Ю. В. and Кравченко, Т. М. and Кресан, О. Я. and Сливка, Н. П. and Тесля, В. А. and Левицька, Л. А. and Стройкова, С. А. and Калько, О. М. and Razan, A. and Рибалка, Л. В. and Petrova, O. (2019) Романо-германські мови у контексті неперервної освіти матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Черкаси, 18 квітня 2019 р.). ФОП Нечитайло О.Ф., Черкаси.

Teaching Resource

Куліш, І. М. and Королюк, Г. О. (2021) Методичні рекомендації до самостійного вивчення іноземної мови магістрантами фізико-математичних спеціальностей. [Teaching Resource]

Королюк, Г. О. and Куліш, І. М. (2021) English for students of journalism and pr management : навчальний посібник. [Teaching Resource]

Куліш, І. М. and Поліщук, О. Л. (2021) English for the students of mathematics and physicsinstitutes and faculties = Англійська мова для студентів фізико-математичних інститутів і факультетів. [Teaching Resource]

Куліш, І. М. and Королюк, Г. О. (2019) Англійська мова для аспірантів природничих спеціальностей : посібник. [Teaching Resource]

Куліш, І. М. and Королюк, Г. О. (2018) Методичні рекомендації до самостійного вивчення іноземної мови магістрантами природничих спеціальностей. [Teaching Resource]

Королюк, Г. О. and Куліш, І. М. (2017) Англійська мова для студентів ННІ української філології та соціальних комунікацій. [Teaching Resource]

Куліш, І. М. and Королюк, Г. О. (2016) Англійська мова для студентів спеціальності «Здоров’я людини». [Teaching Resource]

Куліш, І. М. and Рогульська, А. В. (2015) Англійська мова для студентів ІТ-спеціальностей: навч. посіб. для студ.ІТ-спеціальностей. [Teaching Resource]

Куліш, І. М. and Гордійчук, А. В. (2015) English for it-students. Part II = Англійська мова для студентів ІТ-спеціальностей. Частина ІІ. : навч. посіб. для студ. ІТ-спеціальностей. [Teaching Resource]

Королюк, Г. О. and Куліш, І. М. (2015) English publishing business and editing = Англійська мова для студентів ННІ української філології та соціальних комунікацій, напрям підготовки – видавнича справа та редагування : навч. посіб. ім. Б. Хмельницького, 2015. – с. [Teaching Resource]

Куліш, І. М. and Королюк, Г. О. (2014) Science Prizes and Awards. [Teaching Resource]

Куліш, І. М. and Королюк, Г. О. (2014) Science Prizes and Awards. Наукові премії та нагороди : навч. посіб. для магістрантів природничо-математичних спеціальностей. [Teaching Resource]

Куліш, І. М. and Королюк, Г. О. (2013) Англійська мова за професійним спрямуванням для студентів заочного відділення української філології. [Teaching Resource]

Куліш, І. М. and Королюк, Г. О. (2013) English for Fine Arts Students : навч. посіб. для студ. спеціальності «Образотворче мистецтво». [Teaching Resource]

Королюк, Г. О. and Куліш, І. М. (2012) Англійська мова для студентів української філології : навч. посіб. [Teaching Resource]

Куліш, І. М. (2012) English for Masters of Civil Service : англ. мова для магістрантів спеціальності «Державна служба». [Teaching Resource]

Куліш, І. М. and Безкопильний, О. П. (2010) Англійська мова для студентів інститутів і факультетів фізичної культури. [Teaching Resource]

Куліш, І. М. and Безкопильний, О. П. (2009) Англійська мова для студентів інститутів і факультетів фізичної культури. [Teaching Resource]

Куліш, І. М. (2007) Англійська мова для студентів-магістрантів немовних спеціальностей. [Teaching Resource]

Other

Куліш, І. М. (2011) Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни "Іноземна мова за професійним спрямуванням". Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького.

This list was generated on Sun Feb 25 21:18:41 2024 EET.