Items where Subject is "Філософські науки"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
  • Subjects (204)
    • Філософські науки (204)
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | H | K | S | І | А | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Я
Number of items at this level: 203.

A

Astapova-Vyazmina, O. I. (2016) Index of sign understanding: semiological analysis of meaning formation. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 2). pp. 71-75.

H

Honcharenko, V. A. (2017) Philosophy of information by luciano floridi – relevance of information ethics and method of levels of abstraction. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 2). pp. 32-36.

Honcharenko, V. A. (2019) The concept of the world picture in late writings of ludwig wittgenstein and martin Heidegger. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 1). pp. 35-40.

K

Kolisnyk, M. I. (2016) Missionary content of the new testament in catholic context. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 2). pp. 107-113.

Kolisnyk, M. I. (2016) Missionary ideas of the old testament: paradigmatic aspect. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 1). pp. 110-116.

S

Shevchenko, Z. V. (2016) Gender Stereotypes as an Indicator of Gender Incompetenceof Modern Ukrainian Young People: Survey ResultAnalysis. Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences (Вип. 4). pp. 71-73.

І

Ігнатьєв, В. А. (2011) Метафізика - "фенікс" сучасної філософії. Вісник Черкаського університету (210). pp. 71-65.

Ігнатьєва, О. С. (2009) Віросповідна сутність протестантизму як предмет релігієзнавчого дослідження. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 154). pp. 110-117.

Ільїна, О. Ю. (2011) Громадівство як політична форма бездержавності. Вісник Черкаського університету (210). pp. 88-93.

Ільїна, О. Ю. (2010) Ідея справедливого суспільства у філософії Івана Франка. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (190). pp. 38-42.

Іщенко, М. П and Пантелеєва, М. П. and Руденко, І. І (2017) Соціально-філософські аспекти розвитку економіки, управління та освіти в умовах формування сучасного суспільства : колективна монографія. Other. Чабаненко Ю., Черкаси.

Іщенко, М. П. (2016) Філософія гуманізму і демократії – квінтесенція соціально- гуманістичного становлення людини та світової цивілізації. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 2). pp. 3-9.

Іщенко, М. П. and Іщенко, О. М. and Руденко, І. І. (2009) Актуальні питання методології і критеріїв наукового пізнання. Вісник Черкаського університету (170). pp. 108-117.

Іщенко, М. П. and Бєглов, Б. О. (2008) Проблеми інновацій у методології соціально-філософських досліджень суспільно-політичного життя. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 130). pp. 148-155.

Іщенко, О. М. and Іщенко, М. П. (2017) Публічне управління. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Публічне управління» для слухачів магістратури денної та заочної форм навчання спеціальності «Публічне управління та адміністрування» освітнього ступеня «магістр». [Teaching Resource]

А

Абаніна, Н. С. and Шпатенко, С. А. (2007) Аналіз генези поняття "Соціальний опір" у соціально-філософській думці. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 109). pp. 131-42.

Ангелова, А. О. (2010) Проблема старості в духовно-релігійних поглядах Луція Аннея Сенеки. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (190). pp. 18-24.

Андрусів, Л. З. (2009) Взаємозв'язок символічного та раціонального в іконоборських рухах Київської Русі. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (170). pp. 125-133.

Астапова-Вязьмина, Е. И. (2009) Семантико-семиотические аспекты концепции искусства Пауля Клее. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (170). pp. 82-92.

Астапова-Вязьмина, Е. И. (2019) Аргументация принятия решений или знаковый фон практического аргумента. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 1). pp. 80-87.

Астапова-Вязьмина, Е. И. (2018) Семиотическая модeль общения и рассуждения на примере онлайн-игры в социальной сети Facebook. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 2). pp. 76-84.

Астапова-Вязьміна, О. І. (2008) До питання про семіотичну структуру безсюжетних творів. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 130). pp. 32-39.

Астапова-Вязьміна, О. І. (2010) Контація смислу живописного тексту в площині його "переживання". Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (190). pp. 83-88.

Астапова-Вязьміна, О. І. (2011) Знакова система Ч. С. Пірса і не-фігуративне мистецтво. Вісник Черкаського університету (210). pp. 25-29.

Б

Бабина, Т. Г. (2009) Менталітет в контексті української філософії. Вісник Черкаського університету (170). pp. 134-142.

Богатая, Л. Н. (2007) Об эволюции философских концептов. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 109). pp. 107-115.

Бойко, О. П. (2017) Символ як категорія культури та його функціональне навантаження крізь призму філософських вчень. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 2). pp. 36-42.

Бондаренко, А. (2009) Українська художня мова й західноєвропейська філософія ХХ століття в аспекті інтердискурсивності. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 169). pp. 169-167.

Братко, К. В. (2017) Феноменологічна естетика: дисциплінарний статус, спосіб конституювання та епістемологічний потенціал. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 2). pp. 11-17.

Братко, К. В. (2019) Онтологія музики: до визначення основоположень філософії музики. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 1). pp. 71-80.

В

Вайло, К. (2008) Філософсько-антропологічні проблеми у антивоєнних творах Генріха Белля. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 138). pp. 135-143.

Василенко, М. П. (2009) Освітній контекст комунікативних лінгвістичних ідей у царині філософської думки. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 140). pp. 119-125.

Васильєв, М. Ю. (2008) Апріорні смисли свободи як вірогідний предмет історії. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (130). pp. 74-80.

Васильєва, К. І. (2009) Специфіка рецептивного процесу в умовах сучасної текстоцентричної парадигми. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (170). pp. 66-73.

Верменко, А. Ю. (2007) Вчення представників філософії античності, відродження та нового часу про мотиви людської діяльності як можлива основа переосмислення світоглядних проблем сучасності. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 110). pp. 44-53.

Видриган, М. В. (2006) Свавілля як проблема сучасної філософії : навч. посіб. [Teaching Resource]

Видриган, М. В. (2006) Політична філософія : навч. програма. [Teaching Resource]

Видриган, М. В. (2006) Феномен свавілля у сучасній філософії : навч. програма. [Teaching Resource]

Видриган, М. В. (2007) Методика викладання філософії : навчальна програма. [Teaching Resource]

Видриган, М. В. (2010) Воля, свобода і сваволя як системний, цілісний об'єкт. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (190). pp. 29-37.

Видриган, М. В. (2012) Експлікація ідеї волі, свободи і сваволі в давньогрецькій ліриці й драмі. Вісник Черкаського університету (200). pp. 86-93.

Видриган, М. В. (2011) Рання філософська рецепція волі, свободи і сваволі. Вісник Черкаського університету (210). pp. 108-113.

Видриган, М. В. (2019) Роздуми про свободу волі у філософських трактатах Цицерона. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 1). pp. 13-18.

Видриган, М. В. (2020) Методика викладання філософії : навч. посіб. [Teaching Resource]

Видриган, М. В. (2016) Воля і свобода в поглядах представників епікурейської та стоїчної філософських шкіл. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 2). pp. 19-24.

Винник-Остапишин, В. Р. (2009) Формування ідей модерністичного символізму у творчості Гната Михайличенка. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (170). pp. 90-98.

Висоцька, О. Є. (2008) Роль мультимедійних засобів комунікації у формуванні світогляду сучасної людини. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 130). pp. 48-55.

Висоцька, О. Є. (2009) Віртуалізація соціального у постмодерному суспільстві: від раціональної до постраціональної комунікації. Вісник Черкаського університет. Серія Філософські науки (154). pp. 5-14.

Войтюк, І. В. (2011) Морально-духовний потенціал релігійного виховання у системі сучасної української освіти. Вісник Черкаського університету (210). pp. 125-130.

Волошин, І. В. (2009) Науково-теоретичні засади релігієзнавчого аналізу філософсько-літературної спадщини Івана Франка. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (170). pp. 160-166.

Воронюк, О. Л. (2007) Філософія Макса Штірнера та Фрідріха Ніцше як приклад "активного" нігілізму. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 110). pp. 12-20.

Г

Галань, Н. В. (2011) Постать і творчість Дмитра Чижевського в оцінці філософів Радянської України 20-30-х років XX століття. Вісник Черкаського університету (210). pp. 99-104.

Галушко, М. М. (2009) Особливості ставлення до теми повсякденності в класичній традиції філософствування. Вісник Черкаського університету (154). pp. 55-62.

Гаман, П. І. (2008) Методологічні питання механізмів управління природо-користуванням в сучасній науці. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (130). pp. 140-147.

Гарнага, К. П. (2009) Діалогічне підгрунтя досократичної філософії. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (154). pp. 76-82.

Гейко, С. М. (2009) Іронія як цінність культури. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (154). pp. 104-110. (Submitted)

Гнатищак, Г. Т. (2007) Проблема дискурсивної етики у філософії Юргена Габермаса. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 109). pp. 140-147.

Говорун, Д. І. (2012) Творча уява в естетичній теорії Канта. Вісник Черкаського університету (200). pp. 5-11.

Говорун, Д. І. (2007) Уява як єдність чуттєвого і раціонального. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 110). pp. 132-139.

Голяк, В. В. and П’янзін, С. Д. (2019) Історичний розвиток науки і статус наукового знання. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 133-134.

Гоян, І. М. (2011) Філософські підвалини психофізичного закону Фехнера. Вісник Черкаського університету (210). pp. 17-24.

Гринчишин, Н. . (2010) Відповідальність людини перед Богом в етичній концепції Емануеля Левінаса. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (190). pp. 112-118.

Гринчишин, Н. І. (2011) Проблема духовного та національного відродження українського суспільства: соціально-філософський аспект. Вісник Черкаського університету (210). pp. 94-98.

Гуркало, И. О. (2007) Воздействие технологий власти-знания та субъект в дискурсивных практиках в философии Мишеля Фуко. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 110). pp. 79-86.

Д

Давидов, П. Г. and Оленич, М. В. (2007) Духовність та феномен корпоративної релігійності у сучасному світі за Й. Кунде. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 110). pp. 146-153.

Дем'яненко, О. О. (2013) Київська філософська школа в контексті розвитку вітчизняної філософії. In: Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету – 2013", 16–17 квітня, Київ.

Джолос, С. В. (2012) Співвідношення легізму та юснатуралізму як основне питання філософії права. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник наукових праць. pp. 33-36.

Дмитренко, М. Й. (2012) Формування корпоративної культури в цивілізаційних процесах соціуму. Вісник Черкаського університету (200). pp. 94-99.

Дроздова, Т. О. (2012) Моральний ідеал у творчості Т. Г. Шевченка. Вісник Черкаського університету (200). pp. 37-42.

Дудоладова, Л. В. (2010) Своєрідність феномену аскетизму та його місце в іудаїзмі. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (190). pp. 125-130.

Діхтяренко, З. М. (2008) Поняття "виховання", "воля", "наполегливість" у психолого-педагогічній та філософській літературі. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 129). pp. 28-33.

З

Зайцев, А. В. (2007) Здійснення людини індивідуально-особистісним буттям як проблема сучасної соціокультурної ситуації. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 110). pp. 68-74.

Зайцев, М. О. (2008) Становлення смислотворчих принципів європейської парадигми. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 130). pp. 97-104.

Зайцев, М. О. (2012) Культурна реальність як умова здійснення людини індивідуально-особистісним буттям. Вісник Черкаського університету (200). pp. 43-51.

Зайцева, С. Л. (2009) Філософія мови і філософія людини: аналіз енергейних понять. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (154). pp. 98-104.

Зайцева, С. Л. (2012) Творча роль дисоціативного руху в процесі герменевтичного зусилля особистості. Вісник Черкаського університету (200). pp. 80-85.

Зайцева, С. Л. (2016) Нова філософія ХІХ ст.: навч.-метод. посіб. [Teaching Resource]

Залужна, А. Є. (2010) Є. Концепт Іншого у наукових студіях школи О. І. Введенського. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (190). pp. 93-100.

Залужна, А. Є. (2007) Релігійно-моральна проблематика в екзистенціалізмі. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 110). pp. 113-119.

Зуєв, А. В. (2007) Свобода людини в умовах масової всеможливості. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 110). pp. 74-79.

Зінкевич, Т. С. (2008) Ідеї В'ячеслава Липинського в контексті дискурсу про громадянську релігію. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 130). pp. 130-139.

К

Каранда, М. В. (2011) Естетичні особливості ідейно-образного конституювання сучасного українського драматурга. Вісник Черкаського університету (210). pp. 47-53.

Карповець, М. В. (2012) Діалектика публічного і приватного простору людського буття у світі міста. Вісник Черкаського університету (200). pp. 57-65.

Коваленко, В. І. (2011) Український євангельський протестантизм: проблема визначення доктринальних меж. Вісник Черкаського університету (210). pp. 118-125.

Козловець, М. А. (2007) Сучасна культурна глобалізація й національна ідентичність. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 109). pp. 5-13.

Коломієць, О. Г. (2011) Роль мистецтва в упередженні агресивності особистості. Вісник Черкаського університету (210). pp. 54-59.

Колотова, О. (2009) Сучасне мистецтво: між "дзеркалом" і "задзеркаллям". Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 170). pp. 34-42.

Колотова, О. О. (2012) «Дзеркальність» як формотворчий чинник у моделюванні композиції художнього твору. Вісник Черкаського університету (200). pp. 12-18.

Котовська, О. П. (2007) Vita Contemplativa et Vinf Асtiva в українській полемічній традиції. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 108). pp. 153-163.

Кретов, П. В. (2009) Феномен незатишності людського існування у світі: символічний аспект. Вісник Черкаського університету (154). pp. 91-98.

Кретов, П. В. (2009) Символіка мовної гри: між перфекціонізмом та псевдо-проблематикою. Вісник Черкаського університету (170). pp. 143-152.

Кретов, П. В. (2010) Феномен символу: проблема раціональної інтерпретації. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (190). pp. 88-93.

Кретов, П. В. (2012) Комунікація та дискурс: символічна онтологізація самості. Вісник Черкаського університету (200). pp. 52-56.

Кретов, П. В. (2011) Антропологічний вимір концепту символу: екзистенціал любові. Вісник Черкаського університету (210). pp. 76-82.

Кретов, П. В. (2008) Реальність символічного: символи філософські та візуальні. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 130). pp. 112-117.

Кретов, П. В. and Гончаренко, В. А. (2016) Філософема екзистенціалу: символічний та смисловий контексти. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 1). pp. 98-105.

Кретов, П. В. and Кретова, О. І. (2019) Імовірнісний суб’єкт як агент пародійного наративу в постмодерному тексті. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 1ё). pp. 62-70.

Кретов, П. В. and Кретова, О. І. (2017) Гендер, письмо та ідентичність: від фемінітиву до метафізики статі. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 2). pp. 3-10.

Кретов, П. В. and Кретова, О. І. (2018) Фігура замовчування і філософема пам’яті у творчості Г. С. Сковороди та модерна традиція. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 2). pp. 24-32.

Кретов, П. В. and Кретова, О. І. (2016) Символічний вимір мовної свідомості: реальність, секулярність, ідентичність. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 2). pp. 83-90.

Культенко, В. П. (2009) Етико-антропологічна проблематика у російській релігійній філософії кінця XIX - початку XX століття. Вісник Черкаського університету (154). pp. 62-69.

Кулєшов, О. В. (2009) Теоретичні передумови сучасної аксіології. Вісник Черкаського університету (154). pp. 126-134.

Кулєшов, О. В. (2010) Конкретність абсолютного: компаративний аналіз метафізики Френсіса Бредлі та Памфіла Юркевича. Вісник Черкаського університету (190). pp. 57-64.

Кулєшов, О. В. (2011) Відновлення метафізики: концепція дескриптивної метафізики П. Стросона. Вісник Черкаського університету (210). pp. 65-70.

Кунченко-Єлесина, В. І. (2007) Синергетична інтерпретація гуманізму. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 110). pp. 63-68.

Кучер, Т. А. (2009) Візуалізація як форма естетизації молодіжної культури. Вісник Черкаського університету (170). pp. 59-66.

Кушерець, Т. В. (2007) Соціальні рухи як новий тип колективного суб'єкта історії. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 109). pp. 14-22.

Л

Ланчевская, А. А. (2008) Гендерные аспекты субъективности, идентичности и идентификации. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (130). pp. 80-88.

Лаута, О. Д. (2009) Парадигмальні константи класичного ідеалу раціональності. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 109). pp. 122-128.

Лебідь, А. Є. (2007) Критики та дискурсійні практики філософії французького постструктуралізму. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 109). pp. 60-68.

Литвин, І.-Р. (2011) Любов як головний принцип гуманізації людського життя та шлях подолання відчуження людини у філософії Еріха Фрома. Вісник Черкаського університету (210). pp. 104-108.

Литвин, І.-Р.П. (2010) Проблема відчуження людини у філософії Еріха Фромма. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (190). pp. 64-69.

Личковах, В. А. (2009) Естетосфера авангардизму. Вісник Черкаського університету (170). pp. 4-16.

Лобик, Л. О, (2007) Філософсько-методологічні аспекти розвитку освіти в сучасній Україні. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 109). pp. 82-90.

Лосик, О. М. (2009) Візуалізація культури як феномен пам'яті (на прикладі концепції А. Варбурга). Вісник Черкаського університету (170). pp. 16-25.

Лосик, О. М. (2007) Культурно-естетичні витоки постмодерністського розуміння свободи. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 110). pp. 124-132.

Лустенко, А. Ю. (2007) Повсякденність у філософській системі Плотіна. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 110). pp. 29-36.

М

Майстренко, С. В. (2012) Релігійна свідомість та економічна діяльність. Вісник Черкаського університету (200). pp. 18-25.

Максимова, І. Ю. (2009) Візуалізація "я-ти" відношення у традиції християнської сповіді. Вісник Черкаського університету (170). pp. 73-82.

Мануйкін, О. and Таран, Ю. (2008) Сковородинський тип людини у поетичній творчості й епістолярії "Слова, слова, спасіте наші душі" Григорія Білоуса. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 138). pp. 79-87.

Марченко, О. В. (2017) Парадигмальна модель наукової картини світу в сучасній гуманітаристиці та концептуалізація феномену техніки. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 2). pp. 113-117.

Марченко, О. В. (2016) Діалектика секулярного та постсекулярного в сучасному філософсько-релігієзнавчому дискурсі. У статті здійснено аналіз трансформаційних процесів, що відбуваються в сучасному світі і своїм результатом мають перехід від домінування секулярної системи ціннісно-світоглядних пріоритетів до ствердження так званого постсекулярного простору людського бут (№ 2). pp. 54-61.

Марченко, О. В. (2008) Релігійна свідомість в умовах глобалізації: тенденції і шляхи розвитку. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (130). pp. 5-14.

Марченко, О. В. (2010) Екзестенціальні передумови формування ідей Бога. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (190). pp. 75-82.

Мельничук, М. І. (2011) Епістемологія неявного знання: становлення комунікативного підходу. Вісник Черкаського університету (210). pp. 12-17.

Михайленко, Ю. І. and П’янзін, С. Д. (2019) Соціокультурний аналіз руху New Age. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 134-136.

Михайлович, В. А. (2009) Екологізація освіти як вектор культурної політики України в умовах глобалізації. Вісник Черкаського університету (154). pp. 37-44.

Мойсієнко, В. М. (2009) Тулмачення сутності держави і права в неокантіанстві. Вісник Черкаського університету (154). pp. 30-36.

Мойсієнко, В. М. (2010) Осягнення феномену свободи у західній філософсько-правовій думці. Вісник Черкаського університету . Серія Філософія (190). pp. 13-18.

Москалюк, В. М. (2008) Мова як естетичний космос українства. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 130). pp. 22-32.

Н

Науменко, В. Ю. (2007) Раціональність/Іррааціональність пізнання у сучасному психоаналітичному дискурсі. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 109). pp. 128-135.

Ніколаєнко, Л. Г. (2009) Музична інформація та формування естетико-екологічної культури майбутнього вчителя. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (164). pp. 106-109. ISSN кого

О

Овсянкіна, Л. А. and Хрипко, С. А. (2017) Аксіологічна парадигма релігійних пріоритетів українства: вияви, стан, тенденції. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 2). pp. 17-23.

Овчаренко, А. О. and Самойленко, Л. Я. and Ткаченко, В. П. (2016) Основи культурології : опорний конспект лекцій : навч. посіб.- 2-е вид. [Teaching Resource]

Овчаренко, К. В. and Кретов, П. В. (2019) Феномен символу в Середньовіччі. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 136-138.

П

П'янзін, С. Д. (2008) Практика як форма існування цінності. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 130). pp. 88-96.

П'янзін, С. Д. (2014) Основи соціальної філософії : навч. посіб. [Teaching Resource]

Павлова, О. Ю. (2007) Диференціальна теорія здібностей в "трансцендентальному емпіризмі" Ж. Дельоза. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 109). pp. 68-74.

Петрушкевич, М. С. (2017) Нові медіа та можливості діалогізму у середовищі масової релігійної комунікації. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 2). pp. 34-32.

Повторєва, С. М. (2007) Застосування принципів постструктуралістської методології у філософії життя Ж. Дельоза. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 110). pp. 20-29.

Пономарьов, О. С. and Шпатенко, С. А. (2007) Філософія міжкультурного діалогу в системі відносин транзитивних соціумів. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 109). pp. 42-51.

Починок, І. Б. (2007) Проблема наукової легітимації гуманітарного знання. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 109). pp. 115-122.

Проценко, І. П. (2007) Маргінальність як ознака українського історичного дискурсу. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 109). pp. 22-31.

Проценко, І. П. (2008) Російська історія як досвід існування маргінальної культури. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 130). pp. 56-68.

Процишин, В. М. (2018) Соборність як феномен діалогічного спілкування: буттєві засади та мисленнєві репрезентації. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 2). pp. 45-52.

Пушонкова, О. А. (2017) Архаїзація сучасної культури: ротації, формати, репрезентації. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія. pp. 42-50.

Пушонкова, О. А. (2008) Феномен відсутності у мистецтві мінімалізму. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 130). pp. 39-47.

Пушонкова, О. А. (2018) Медіа у контекстах медіа-археології та візуальної антропології. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 2). pp. 67-76.

Пушонкова, О. А. (2011) Смисли культури і моделі ідентичності в дискурсі травми. Вісник Черкаського університету (210). pp. 5-11.

Пушонкова, О. А. (2009) Естетика спонтанності у візуально-культурних парадигмах XX століття. Вісник Черкаського університету (170). pp. 25-34.

Пушонкова, О. А. and Шевченко, З. В. (2016) Гендерні відносини: архетип, стереотип, ідентичність : [навч.-метод. посіб.]. Other. видавець Чабаненко Ю., Черкаси.

Пьянзин, С. Д. and Василенко, М. П. (2017) Действительные статус и имя философской науки об обществе. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 2). pp. 99-105.

П’янзін, С. Д. (2016) Категоріальний характер відповідальності в просторі революції (на основі соціально-філософського та етичного аналізу діяльності Отто фон Бісмарка). Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 1). pp. 36-43.

П’янзін, С. Д. (2008) Практика як форма існування цінності. Вісник Черкаського університету (130). pp. 80-88.

П’янзін, С. Д. (2009) Генеза поняття "цінність" в античній філософії: методоло-гічний аспект. Вісник Черкаського університету (154). pp. 69-76.

П’янзін, С. Д. (2009) Аксіологічні дистинкції у філософії середньовіччя. Вісник Черкаського університету (170). pp. 118-124.

П’янзін, С. Д. (2010) Аксіологічні ремінсценції і рекруції у філософії Ренесансу. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (190). pp. 43-49.

П’янзін, С. Д. (2012) Цінність як філософське поняття: теоретико-методологічні основи. Вісник Черкаського університету (№ 200). pp. 65-71.

П’янзін, С. Д. (2016) Філософська пропедевтика : навч.-метод. посіб. [Teaching Resource]

П’янзін, С. Д. (2014) Соціальна філософія : метод. посіб. [Teaching Resource]

Р

Радзюн, О. В. (2011) Планк та В. Гейзенберг: взаємовідношення науки і релігії як проблема культурного самовизначення вченого. Вісник Черкаського університету (210). pp. 29-34.

Радченко, О. Б. (2010) Відповідальність у сучасному світі: "Я - Інший". Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (190). pp. 106-112.

Радіонова, Г. В. (2007) Риси до портрету тотальності: погляд Е. Левінаса (досвід філософської рефлексії). Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 109). pp. 74-82.

С

Савельєв, В. П. (2007) Філософія життя Ф. Ніцше у контексті постмодерну. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 110). pp. 5-12.

Сангаєвська, Л. Н. (2007) Свобода вибору між добром і злом як моральна сторона християнства. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 110). pp. 153-159.

Саноцька, Н. Я. (2007) Генеалогія творчості. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 110). pp. 139-146.

Сарнавська, О. В. (2009) Особливості візуальності художньої мови. Вісник Черкаського університету (170). pp. 51-59.

Сафонік, Л. М. (2011) Філософія і вино: пошук єдності. Вісник Черкаського університету (210). pp. 59-64.

Скляренко, К. О. (2019) Екзогенні і ендогенні мотиви звернення до категорії повсякденності в соціальних науках. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 138-140.

Сокирко, А. М. (2010) Кордоцентризм як ментальна детермінанта української філософської думки доби романтизма. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (190). pp. 69-74.

Стадник, М. М. (2007) Пізнання у біблійній традиції. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 109). pp. 101-107.

Т

Таран, М. О. (2007) Проблема особистісної ідентичності у філософії XIX - ХХ століть. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 110). pp. 86-94.

Терешкун, О. Ф. (2012) Соціальний капітал і постіндустріальний розвиток суспільства: теоретико-методологічний аналіз. Вісник Черкаського університету (200). pp. 100-106.

Терешкун, О. Ф. (2010) Біокультурологічна технософська концепція О. Шпенглера. Вісник Черкаського університету (190). pp. 48-57.

Тур, М. Г. (2009) Легітимація права: правовий позитивізм. Вісник Черкаського університету (154). pp. 14-23.

Тур, М. Г. (2010) Інститут публічності - трансцендентальна умова демократії. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (190). pp. 5-12.

Тур, М. Г. (2008) Структура дискурсивної етики. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 130). pp. 14-21.

Тур, М. Г. (2007) Сучасний дискурс феномену ідеології: легітимаційний аспект. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 110). pp. 53-63.

У

Українець, С. Я. (2011) Романтична іронія як форма безодні. Вісник Черкаського університету (210). pp. 41-47.

Ухов, О. С. (2008) Онтологія естетичного ідеалу як історико-філософська проблема. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 130). pp. 104-111.

Ф

Фаріон, О. О. (2007) Світоглядні параметри формування людини у філософії В. І. Шинкарука. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 110). pp. 36-44.

Федоренко, М. О. (2008) Михайло Бахтін: життя як вчинок. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 131). pp. 123-129.

Федоренко, М. О. (2009) Михайло Бахтін і російська формальна школа. Вісник Черкаського університету (170). pp. 98-107.

Федоренко, М. О. (2010) Михайло Бахтін і естетика Срібного віку. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (190). pp. 100-106.

Федоренко, М. О. (2012) Феноменологічно-екзистенціальні мотиви в естетиці Михайла Бахтіна. Вісник Черкаського університету (200). pp. 31-37.

Х

Харьковщенко, Ю. Є. (2010) Становлення митрополії в Київській Русі в контексті розколу церков 1054 року. Вісник Черкаського університету (№ 190). pp. 130-135.

Ходанич, Ю. М. (2017) Ідеї любові та милосердя в західній філософській думці ХХ ст. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 2). pp. 106-112.

Ц

Цимбал, Т. В. (2007) Історія української еміграції до Росії (досвід філософської рефлексії). Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 109). pp. 51-60.

Ч

Чобітько, М. Г. (2007) Перехід від когнітивної до особистісної парадигми в освіті-веління часу. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 109). pp. 90-101.

Чікарькова, М. Ю. (2009) "Служіння зіркам" у світлі біблійної концепції людини. Вісник Черкаського університету (154). pp. 117-125.

Ш

Шевченко, З. В. (2008) Соціальний баланс в контексті поєднання індивідуалістичної та комуністичної складової: соціально-філософський аналіз. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (130). pp. 68-74.

Шевченко, З. В. (2009) Теоретико-методологічні засади формування та репрезентації гендеру: соціально-філософський аспект. Вісник Черкаського університету (170). pp. 152-159.

Шевченко, З. В. (2012) Соціокультурні аспекти проблеми співвідношення понять "шлюб" та "родина". Вісник Черкаського університету (200). pp. 98-102.

Шевченко, З. В. (2016) Гендерные стереотипы современного студенчества: результаты анкетного опроса. Роль женщины в развитии современной науки и образования : сборник материалов Международной научно-практической конференции, 17–18 мая 2016 г.. pp. 853-857.

Шевченко, З. В. (2017) Передумови соціально-філософської концептуалізації множинної ідентичності. Вісник Львівського університету. Серія філософські науки (Вип.19). pp. 63-73.

Шевченко, З. В. (2015) Екофемінізм: соціально-філософський огляд. Актуальні проблеми філософії та соціології (Вип. 4). pp. 166-171.

Шевченко, З. В. (2008) Соціальний баланс в контексті поєднання індивідуалістичної та комуністичної складової: соціально-філософський аналіз. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 130). pp. 68-74.

Шевченко, З. В. (2005) Індивідуалізм як складова розвитку демократії. Other thesis, Черкаський державний технологічний університет.

Шевченко, З. В. (2015) Критика радикального фемінізму. Політологія, філософія, соціологія: контури міждисциплінарного перетину: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 15-16 жовтня 2015 р.). pp. 84-85.

Шевченко, З. В. (2015) Ґендерний статус як елемент соціальної ієрархії. In: Екологія візуальності: стратегії, концепти, проекти, 8-10 жовтня 2015 р., Черкаси.

Шевченко, З. В. (2016) Словник ґендерних термінів. Чабаненко Ю., Черкаси.

Шевченко, З. В. and Процишин, В. М. (2017) Історія слов’янської філософії : навч.-метод. посіб. [Teaching Resource]

Я

Яценко, О. Д. (2008) Шляхом деконструкції: стилістична парадигма філософування. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 130). pp. 117-123.

This list was generated on Thu Apr 22 06:36:55 2021 EEST.