Репозитарій ЧНУ

Елементи, в яких тема: "Філософські науки"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Автори | Тип елементу
Перейти до: І | А | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ч | Ш | Я
Число елементів на цьому рівні: 116.

І

Ігнатьєв, В. А. (2011) Метафізика - "фенікс" сучасної філософії. Вісник Черкаського університету (210). с. 71-65.

Ігнатьєва, О. С. (2009) Віросповідна сутність протестантизму як предмет релігіє-знавчого дослідження. Вісник Черкаського університету (154). с. 110-117.

Ільїна, О. Ю. (2011) Громадівство як політична форма бездержавності. Вісник Черкаського університету (210). с. 88-93.

Ільїна, О. Ю. (2010) Ідея справедливого суспільства у філософії Івана Франка. Вісник Черкаського університету (190). с. 38-42.

Іщенко, М. П., Іщенко, О. М., Руденко, І. І. (2009) Актуальні питання методології і критеріїв наукового пізнання. Вісник Черкаського університету (170). с. 108-117.

Іщенко, М. П., Бєглов, Б. О. (2008) Проблеми інновацій у методології соціально-філософських досліджень суспільно-політичного життя. Вісник Черкаського університету (130). с. 148-155.

А

Ангелова, А. О. (2010) Проблема старості в духовно-релігійних поглядах Луція Аннея Сенеки. Вісник Черкаського університету [ (190). с. 18-24.

Андрусів, Л. З. (2009) Взаємозв'язок символічного та раціонального в іконоборських рухах Київської Русі. Вісник Черкаського університету (170). с. 125-133.

Астапова-Вязьмина, Е. И. (2009) Семантико-семиотические аспекты концепции искусства Пауля Клее. Вісник Черкаського університету (170). с. 82-92.

Астапова-Вязьміна, О. І. (2008) До питання про семіотичну структуру безсюжетних творів. Вісник Черкаського університету (130). с. 32-39.

Астапова-Вязьміна, О. І. (2010) Контація смислу живописного тексту в площині його "переживання". Вісник Черкаського університету (190). с. 83-88.

Астапова-Вязьміна, О. І. (2011) Знакова система Ч. С. Пірса і не-фігуративне мистецтво. Вісник Черкаського університету (210). с. 25-29.

Б

Бабина, Т. Г. (2009) Менталітет в контексті української філософії. Вісник Черкаського університету (170). с. 134-142.

Братко, К. В. (2010) Аналіз даних естетичного сприймання у феноменологічній філософії. Вісник Черкаського університету (190). с. 118-124.

В

Васильєв, М. Ю. (2008) Апріорні смисли свободи як вірогідний предмет історії. Вісник Черкаського університету (130). с. 74-80.

Васильєва, К. І. (2009) Специфіка рецептивного процесу в умовах сучасної текстоцентричної парадигми. Вісник Черкаського університету (170). с. 66-73.

Видриган, М. В. (2006) Свавілля як проблема сучасної філософії : навч. посіб. [Навчальний матеріал]

Видриган, М. В. (2006) Пполітична філософія : навч. програм. [Навчальний матеріал]

Видриган, М. В. (2006) Феномен свавілля у сучасній філософії : навч. програм. [Навчальний матеріал]

Видриган, М. В. (2007) Методика викладання філософії : навч. програм. [Навчальний матеріал]

Видриган, М. В. (2010) Воля, свобода і сваволя як системний, цілісний об'єкт. Вісник Черкаського університету (190). с. 29-37.

Видриган, М. В. (2012) Експлікація ідеї волі, свободи і сваволі в давньогрецькій ліриці й драмі. Вісник Черкаського університету (200). с. 86-93.

Видриган, М. В. (2011) Рання філософська рецепція волі, свободи і сваволі. Вісник Черкаського університету (210). с. 108-113.

Винник-Остапишин, В. Р. (2009) Формування ідей модерністичного символізму у творрчості Гната Михайличенка. Вісник Черкаського університету (170). с. 90-98.

Висоцька, О. Є. (2008) Роль мультимедійних засобів комунікації у формуванні світогляду сучасної людини. Вісник Черкаського університету (130). с. 48-55.

Висоцька, О. Є. (2009) Віртуалізація соціального у постмодерному суспільстві: від раціональної до постраціональної комунікації. Вісник Черкаського університет (154). с. 5-14.

Войтюк, І. В. (2011) Морально-духовний потенціал релігійного виховання у системі сучасної української освіти. Вісник Черкаського університету (210). с. 125-130.

Волошин, І. В. (2009) Науково-теоретичні засади релігієзнавчого аналізу філософсько-літературної спадщини Івана Франка. Вісник Черкаського університету (170). с. 160-166.

Г

Галань, Н. В. (2011) Постать і творчість Дмитра Чижевського в оцінці філософів Радянської України 20-30-х років XX століття. Вісник Черкаського університету (210). с. 99-104.

Галушко, М. М. (2009) Особливості ставлення до теми повсякденності в класичній традиції філософствування. Вісник Черкаського університету (154). с. 55-62.

Гаман, П. І. (2008) Методологічні питання механізмів управління природокористуванням в сучасній науці. Вісник Черкаського університету (130). с. 140-147.

Гарнага, К. П. (2009) Діалогічне підгрунтя досократичної філософії. Вісник Черкаського університету (154). с. 76-82.

Гейко, С. М. (2009) Іронія як цінність культури. Вісник Черкаського університету (154). с. 104-110. (Прийнятий до публікації)

Говорун, Д. І. (2012) Творча уява в естетичній теорії Канта. Вісник Черкаського університету (200). с. 5-11.

Гоян, І. М. (2011) Філософські підвалини психофізичного закону Фехнера. Вісник Черкаського університету (210). с. 17-24.

Гринчишин, Н. . (2010) Відповідальність людини перед Богом в етичній концепції Емануеля Левінаса. Вісник Черкаського університету (190). с. 112-118.

Гринчишин, Н. І. (2011) Проблема духовного та національного відродження українського суспільства: соціально-філософський аспект. Вісник Черкаського університету (210). с. 94-98.

Д

Дмитренко, М. Й. (2012) Формування корпоративної культури в цивілізаційних процесах соціуму. Вісник Черкаського університету (200). с. 94-99.

Дроздова, Т. О. (2012) Моральний ідеал у творчості Т. Г. Шевченка. Вісник Черкаського університету (200). с. 37-42.

Дудоладова, Л. В. (2010) Своєрідність феномену аскетизму та його місце в іудаїзмі. Вісник Черкаського університету (190). с. 125-130.

З

Зайцев, М. О. (2008) Становлення смислотворчих принципів європейської парадигми. Вісник Черкаського університету (130). с. 97-104.

Зайцев, М. О. (2012) Культурна реальність як умова здійснення людини індивідуально-особистісним буттям. Вісник Черкаського університету (200). с. 43-51.

Зайцева, С. Л. (2009) Філософія мови і філософія людини: аналіз енергейних понять. Вісник Черкаського університету (154). с. 98-104.

Зайцева, С. Л. (2012) Творча роль дисоціативного руху в процесі герменевтичного зусилля особистості. Вісник Черкаського університету (200). с. 80-85.

Зайцева, С. Л. (2016) Нова філософія ХІХ ст.: навч.-метод. посіб. [Навчальний матеріал]

Залужна, А. Є. (2010) Є. Концепт Іншого у наукових студіях школи О. І. Введенського. Вісник Черкаського університету (190). с. 93-100.

Зражевський, С. Ф. (2009) Особливості функціонування механізмів соціальної адаптації. Вісник Черкаського університету (154). с. 44-54.

Зінкевич, Т. С. (2008) Ідеї В'ячеслава Липинського в контексті дискурсу про громадянську релігію. Вісник Черкаського університету (130). с. 130-139.

К

Калінічева, Г. І. (2009) Модернізація системи вищої освіти України в контексті національних пріоритетів XXI століття. Вісник Черкаського університету (154). с. 23-30.

Каранда, М. В. (2009) Естетичні аспекти візуалізації деяких християнських теологем в сучасному кінематографі. Вісник Черкаського університету (170). с. 42-51.

Каранда, М. В. (2011) Естетичні особливості ідейно-образного конституювання сучасного українського драматурга. Вісник Черкаського університету (210). с. 47-53.

Карповець, М. В. (2012) Діалектика публічного і приватного простору людського буття у світі міста. Вісник Черкаського університету (200). с. 57-65.

Коваленко, В. І. (2011) Український євангельський протестантизм: проблема визначення доктринальних меж. Вісник Черкаського університету (210). с. 118-125.

Коломієць, О. Г. (2011) Роль мистецтва в упередженні агресивності особистості. Вісник Черкаського університету (210). с. 54-59.

Колотова, О. (2009) Сучасне мистецтво: між "дзеркалом" і "задзеркаллям". Вісник Черкаського університету (170). с. 34-42.

Колотова, О. О. (2012) «Дзеркальність» як формотворчий чинник у моделюванні композиції художнього твору. Вісник Черкаського університету (200). с. 12-18.

Кретов, П. В. (2008) Реальність символічного: символи філософські та візуальні. Вісник Черкаського університету (130). с. 112-117.

Кретов, П. В. (2009) Феномен незатишності людського існування у світі: символічний аспект. Вісник Черкаського університету (154). с. 91-98.

Кретов, П. В. (2009) Символіка мовної гри: між перфекціонізмом та псевдо-проблематикою. Вісник Черкаського університету (170). с. 143-152.

Кретов, П. В. (2010) Феномен символу: проблема раціональної інтерпретації. Вісник Черкаського університету (190). с. 88-93.

Кретов, П. В. (2012) Комунікація та дискурс: символічна онтологізація самості. Вісник Черкаського університету (200). с. 52-56.

Кретов, П. В. (2011) Антропологічний вимір концепту символу: екзистенціал любові. Вісник Черкаського університету (210). с. 76-82.

Культенко, В. П. (2009) Етико-антропологічна проблематика у російській релігійній філософії кінця XIX - початку XX століття. Вісник Черкаського університету (154). с. 62-69.

Кулєшов, О. В. (2009) Теоретичні передумови сучасної аксіології. Вісник Черкаського університету (154). с. 126-134.

Кулєшов, О. В. (2010) Конкретність абсолютного: компаративний аналіз метафізики Френсіса Бредлі та Памфіла Юркевича. Вісник Черкаського університету (190). с. 57-64.

Кулєшов, О. В. (2011) Відновлення метафізики: концепція дескриптивної метафізики П. Стросона. Вісник Черкаського університету (210). с. 65-70.

Кучер, Т. А. (2009) Візуалізація як форма естетизації молодіжної культури. Вісник Черкаського університету (170). с. 59-66.

Л

Ланчевская, А. А. (2008) Гендерные аспекты субъективности, идентичности и идентификации. Вісник Черкаського університету (130). с. 80-88.

Литвин, І.-Р. (2011) Любов як головний принцип гуманізації людського життя та шлях подолання відчуження людини у філософії Еріха Фрома. Вісник Черкаського університету (210). с. 104-108.

Литвин, І.-Р.П. (2010) Проблема відчуження людини у філософії Еріха Фрома. Вісник Черкаського університету (190). с. 64-69.

Личковах, В. А. (2009) Естетосфера авангардизму. Вісник Черкаського університету (170). с. 4-16.

Лосик, О. М. (2009) Візуалізація культури як феномен пам'яті (на прикладі концепції А. Варбурга). Вісник Черкаського університету (170). с. 16-25.

М

Майстренко, С. В. (2012) Релігійна свідомість та економічна діяльність. Вісник Черкаського університету (200). с. 18-25.

Максимова, І. Ю. (2009) Візуалізація "я-ти" відношення у традиції християнської сповіді. Вісник Черкаського університету (170). с. 73-82.

Марченко, О. В. (2008) Релігійна свідомість в умовах глобалізації: тенденції і шляхи розвитку. Вісник Черкаського університету (130). с. 5-14.

Марченко, О. В. (2010) Екзестенціальні передумови формування ідей Бога. Вісник Черкаського університету (190). с. 75-82.

Мельничук, М. І. (2011) Епістемологія неявного знання: становлення комунікативного підходу. Вісник Черкаського університету (210). с. 12-17.

Михайлович, В. А. (2009) Екологізація освіти як вектор культурної політики України в умовах глобалізації. Вісник Черкаського університету (154). с. 37-44.

Мойсієнко, В. М. (2009) Тулмачення сутності держави і права в неокантіанстві. Вісник Черкаського університету (154). с. 30-36.

Мойсієнко, В. М. (2010) Осягнення феномену свободи у західній філософсько-правовій думці. Вісник Черкаського університету [ (190). с. 13-18.

Москалюк, В. М. (2008) Мова як естетичний космос українства. Вісник Черкаського університету (130). с. 22-32.

О

Овчаренко, А. О., Самойленко, Л. Я., Ткаченко, В. П. (2016) Основи культурології : опорний конспект лекцій : навч. посіб.- 2-е вид. [Навчальний матеріал]

П

П'янзін, С. Д. (2014) Основи соціальної філософії : навч. посіб. [Навчальний матеріал]

Пушонкова, О. А. (2008) Феномен відсутності у мистецтві мінімалізму. Вісник Черкаського університету. с. 39-47.

Пушонкова, О. А. (2011) Смисли культури і моделі ідентичності в дискурсі травми. Вісник Черкаського університету (210). с. 5-11.

Пушонкова, О. А. (2009) Естетика спонтанності у візуально-культурних парадигмах XX століття. Вісник Черкаського університету (170). с. 25-34.

П’янзін, С. Д. (2008) Практика як форма існування цінності. Вісник Черкаського університету (130). с. 80-88.

П’янзін, С. Д. (2009) Генеза поняття "цінність" в античній філософії: методоло-гічний аспект. Вісник Черкаського університету (154). с. 69-76.

П’янзін, С. Д. (2009) Аксіологічні дистинкції у філософії середньовіччя. Вісник Черкаського університету (170). с. 118-124.

П’янзін, С. Д. (2010) Аксіологічні ремінсценції і рекруції у філософії Ренесансу. Вісник Черкаського університету (190). с. 43-49.

П’янзін, С. Д. (2012) Цінність як філософське поняття: теоретико-методологічні основи. Вісник Черкаського університету (200). с. 65-71.

П’янзін, С. Д. (2016) Філософська пропедевтика : навч.-метод. посіб. [Навчальний матеріал]

П’янзін, С. Д. (2914) Соціальна філософія : метод. посіб. [Навчальний матеріал]

Р

Радзюн, О. В. (2011) Планк та В. Гейзенберг: взаємовідношення науки і релігії як проблема культурного самовизначення вченого. Вісник Черкаського університету (210). с. 29-34.

Радченко, О. Б. (2010) Відповідальність у сучасному світі: "Я - Інший". Вісник Черкаського університету (190). с. 106-112.

С

Сарнавська, О. В. (2009) Особливості візуальності художньої мови. Вісник Черкаського університету (170). с. 51-59.

Сафонік, Л. М. (2011) Філософія і вино: пошук єдності. Вісник Черкаського університету (210). с. 59-64.

Сокирко, А. М. (2010) Кордоцентризм як ментальна детермінанта української філософської думки доби романтизма. Вісник Черкаського університету (190). с. 69-74.

Т

Терешкун, О. Ф. (2012) Соціальний капітал і постіндустріальний розвиток суспільства: теоретико-методологічний аналіз. Вісник Черкаського університету (200). с. 100-106.

Терешкун, О. Ф. (2010) Біокультурологічна технософська концепція О. Шпенглера. Вісник Черкаського університету (190). с. 48-57.

Тур, М. Г. (2008) Структура дискурсивної етики. Вісник Черкаського університету (130). с. 14-21.

Тур, М. Г. (2009) Легітимація права: правовий позитивізм. Вісник Черкаського університету (154). с. 14-23.

Тур, М. Г. (2010) Інститут публічності - трансцендентальна умова демократії. Вісник Черкаського університету (190). с. 5-12. (У процесі публікації)

У

Українець, С. Я. (2011) Романтична іронія як форма безодні. Вісник Черкаського університету (210). с. 41-47.

Ухов, О. С. (2008) Онтологія естетичного ідеалу як історико-філософська проблема. Вісник Черкаського університету (130). с. 104-111.

Ф

Федоренко, М. О. (2008) Михайло Бахтін: життя як вчинок. Вісник Черкаського університету (130). с. 123-129.

Федоренко, М. О. (2009) Михайло Бахтін і російська формальна школа. Вісник Черкаського університету (170). с. 98-107.

Федоренко, М. О. (2010) Михайло Бахтін і естетика Срібного віку. Вісник Черкаського університету (190). с. 100-106.

Федоренко, М. О. (2012) Феноменологічно-екзистенціальні мотиви в естетиці Михайла Бахтіна. Вісник Черкаського університету (200). с. 31-37.

Х

Харьковщенко, Ю. Є. (2010) Становлення митрополії в Київській Русі в контексті розколу церков 1054 року. Вісник Черкаського університету (190). с. 130-135.

Ч

Чікарькова, М. Ю. (2009) "Служіння зіркам" у світлі біблійної концепції людини. Вісник Черкаського університету (154). с. 117-125.

Ш

Шевченко, З. В. (2008) Соціальний баланс в контексті поєднання індивідуалістичної та комуністичної складової: соціально-філософський аналіз. Вісник Черкаського університету (130). с. 68-74.

Шевченко, З. В. (2009) Теоретико-методологічні засади формування та репрезентації гендеру: соціально-філософський аспект. Вісник Черкаського університету (170). с. 152-159.

Шевченко, З. В. (2012) Соціокультурні аспекти проблеми співвідношення понять "шлюб" та "родина". Вісник Черкаського університету (200). с. 98-102.

Шевченко, З. В., Процишин, В. М. (2017) Історія слов’янської філософії : навч.-метод. посіб. [Навчальний матеріал]

Я

Яценко, О. Д. (2008) Шляхом деконструкції: стилістична парадигма філософування. Вісник Черкаського університету (130). с. 117-123.

Цей список був створений у Wed May 23 06:19:24 2018 EEST.