Items where Year is 2006

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: G | L | O | Y | Є | І | Б | В | Г | З | К | Л | М | Н | П | С | Ш
Number of items: 54.

G

Goh, C. F. and Gan, Z. H. and Mhaisalkar, S. G. and Boey, F. Y. C. and Gusak, A. M. and Teo, P. S. (2006) Modeling of smoothening effect on morphologies of annealed submicron nickel particles used for electrically conductive adhesives. American Institute of Physics (№ 100). pp. 1-5.

L

Lyashenko, Yu. A. and Gusak, A. M. (2006) DIGM - Entropy balance and free energy release rate. Defect and Diffusion Forum, Т. 249. pp. 81-90.

O

Ouyang, Fan-Yi and Tu, K. N. and Lai, Yi-Shao and Gusak, A. M. (2006) Effect of entropy production on microstructure change in eutectic SnPb flip chip solder joints by thermomigration. Applied Physics LEtters. pp. 89-91.

Y

Yeryomkina, G. G. and Skuratova, T. F. and Ivashchuk, N. S. and Kravtsova, Yu. O. (2006) THE LATIN LANGUAGE AND BASES OF MEDICAL TERMINOLOGY. Practical course (ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК И ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ. Практический курс). [Teaching Resource]

Є

Єлагін, Г. І. and Проценко, Ю. В. and Чепурна, О. Г. (2006) До питання про перспективність водневих двигунів внутрішнього згорання. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (Вип.87). pp. 145-147.

І

Івангородський, К. В. (2006) Проблема ясиру в контексті міжспільнотних взаємин України та Кримського ханства (XV-XVII ст.). Україна соборна, 2 (Вип. 4). pp. 3-12.

Івангородський, К. В. (2006) Землеробство в економіці Кримського ханства (XV-XVII ст.): історична інтерпретація проблеми. Український селянин (Вип.10). pp. 198-204.

Івангородський, К. В. (2006) Селянство Полудневої Київщини в XVI - середині XVII ст. (Студії з етносоціальної історії). Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси, p. 144.

Івангородський, К. В. (2006) Динаміка мирних міжспільнотних взаємин України та Кримського ханства в XVI-XVII ст. Вісник Черкаського університету (Вип.90). pp. 35-49.

Івангородський, К. В. (2006) Етнодемографічні процеси на Великому Кордоні в контексті взаємин української та кримськотатарської спільнот (XVI-XVII ст.). Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті. pp. 62-71.

Іващенко, В. П. and Безкопильний, О. П. (2006) Теорія і методика фізичного виховання : підручник. Ч. 1. Теорія фізичного виховання. Видавництво ЦНТЕІ, Черкаси.

Іващенко, В. П. and Безкопильний, О. П. (2006) Теорія і методика фізичного виховання : підручник. Ч. 2. Методика фізичного виховання. Видавництво ЦНТЕІ, Черкаси.

Б

Бальон, Я. Г. and Сімуров, О. В. (2006) Деякі досягнення у синтезі тиреоїдних гормонів. Вісник Черкаського університету. Серія Хімічні науки (Вип.87). pp. 43-53.

Бойко, В. І. and Білий, О. В. and Бочарнікова, В. М. (2006) Визначення катіонів важких металів методом адсорбційної інверсійної вольтамперометрії на вугільно-пастових електродах. Вісник Черкаського університету. Серія Хімічніі науки (Вип.87). pp. 113-119.

Боєчко, Ф. Ф. and Боєчко, Л. О. and Шмиголь, І. В. (2006) Застосування органічних барвників для ідентифікації білкових фракцій рідин організму, розділених методами зонального електрофорезу на твердих носіях. Вісник Черкаського університету. Серія Хімічні науки (Вип.87). pp. 64-75.

В

Видриган, М. В. (2006) Свавілля як проблема сучасної філософії : навч. посіб. [Teaching Resource]

Видриган, М. В. (2006) Феномен свавілля у сучасній філософії : навч. програма. [Teaching Resource]

Видриган, М. В. (2006) Політична філософія : навч. програма. [Teaching Resource]

Видриган, М. В. and Маленко, П. В. (2006) Соціологія : навчальна програма. [Teaching Resource]

Волошкевич, Г. А. (2006) Адміністративно-правові умови розвитку союзів споживчих товариств Наддніпрянської України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ (№ 33). pp. 117-123.

Г

Герасимова, І. В. (2006) Методологічні засади корекції та профілактики тривожності студентів ВНЗ. Вища школа України: проблеми модернізації навчально-виховного процесу. pp. 118-120.

Герасимова, І. В. (2006) До питання підготовки майбутніх спеціалістів у ВНЗ. Актуальні проблеми науки та освіти: матеріали VII підсумковох (2006) науково-практичної конференції викладачів (Ч. 2). pp. 117-119.

Герасимова, І. В. (2006) Професійне самовизначення особистості. Вісник Черкаського університету. Серія "Педагогічні науки" (№ 89). pp. 58-60.

Герасімова, Н. Є. (2006) Вплив сімейного виховання на формування особистості. Гендерні основи духовного розвитку сім'ї : збірка матеріалів науково-практичної конференції. pp. 35-36. ISSN 966-353-043-Х

Герасімова, Н. Є. (2006) Адаптаційні проблеми студентів-пешокурсників. Викладач і студент: проблеми ефективної співпраці: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 102-104.

Герасімова, Н. Є. (2006) Особливості рольової соціалізації студентів. Викладач і студент: проблеми ефективної співпраці : збірник матеріалів науково-практичної конференції 5-6 жовтня. pp. 104-105.

Голиш, Г. М. (2006) Основи нумізматики : навч. посіб. Черкаський ЦНТІ, Черкаси.

З

Земзюліна, Н. І. (2006) Діяльність сільбуду з формування комуністичної свідомості українських селян (1921 - 1929 рр.). Український селянин : збірник наукових праць (№ 10). pp. 145-148.

Зражевська, Н. І. (2006) Масова комунікація і культура : лекції. [Teaching Resource]

К

Кузьмінський, А. І. and Омеляненко, В. Л. (2006) Педагогіка у запитаннях і відповідях: навч. посіб. [Teaching Resource]

Кукурудза, І. І. (2006) Політична економія : матеріали до лекцій і семінарів. [Teaching Resource]

Кукуєва, В. В. and Федоришин, О. Ю. (2006) Дослідження механізму інгібуючої дії фосформісних вогнегасних речовин. Вісник Черкаського університету. Серія Хімічніі науки (Вип.87). pp. 141-144.

Л

Лут, О. А. and Білий, О. В. (2006) Електрохімічні процеси на поверхні платини в розчинах амінокислот : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук. Other thesis, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.

Лут, О. А. and Білий, О. В. (2006) Електрохімічні дослідження водних розчинів аспарагінової кислоти. Вісник Черкаського університету. Серія Хімічніі науки (Вип.87). pp. 120-125.

М

Макаринська, О. В. (2006) Методичні матеріали до вивчення дисципліни "Міжнародна торгівля". [Teaching Resource]

Макаринська, О. В. (2006) Завдання для виконання семінарських, практичних та сомостійних занять з диципліни "Основи зовнішньоекономічної діяльності" для підготовки студентів за спеціальністю "Менеджмент організацій". [Teaching Resource]

Мельник, В. І. (2006) Рівнинна популяція GALANTHUS PLICATUS BIEB. (AMARYLLIDACEAE L.) в Україні. Інтродукція рослин (№3). pp. 7-12.

Мельниченко, В. М. and Морозов, А. Г. and Перехрест, О. Г. and Голиш, Г. М. and Лазуренко, В. М. and Борщ, М. І. (2006) Черкащина в контексті історії України : мат. Другої наук.- краєзн. конф. Черкащини, присвяченої 60-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр. Наш дім, Черкаси.

Мизюк, В. Л. and Єлагін, Г. І. and Шибанов, В. В. (2006) Особливості спектрів ЯМР1Н алкілбензоатів і алкілбензоїлформіатів. Вісник Черкаського університету. Серія Хімічніі науки (Вип.87). pp. 148-158.

Мінаєва, В. О. and Федоров, В. Є. and Осипенкова, І. І. (2006) Дослідження будови дієтилдитіокарбаматних комплексів Ni(II), Cu(II) та Cd(II) методом РМ3. Вісник Черкаського університету. Серія Хімічні науки (Вип.87). pp. 131-140.

Н

Найдан, В. М. and Найдан, Г. Д. and Смалиус, В. В. (2006) Взаємодія акрилонітрилу, стиролу, бутадієну і ізопрену з тризаміщеними жирно-ароматичними триазенами. Вісник Черкаського університету. Серія Хімічні науки (Вип.87). pp. 13-19.

Найдан, В. М. and Найдан, Г. Д. and Смалиус, В. В. (2006) Взаємодія ненасичених сполук з солями арилдіозонію в присутності нейтральних нуклеофілів. Вісник Черкаського університету. Серія Хімічні науки (Вип.87). pp. 3-12.

Найдан, В. М. and Найдан, Г. Д. and Смалиус, В. В. and Фесак, О. Ю. (2006) Взаємодія ненасичених сполук з солями арилдіозонію в присутності нейтральних нуклеофілів. Вісник Черкаського університету. Серія Хімічні науки (Вип.87). pp. 3-12.

Найдан, В. М. and Найдан, Г. Д. and Юхимук, С. Г. (2006) Взаємодія стиролу з 1-арил-3, 3-диметил-1-триазенами в присутності SO2 і оптична активність продуктів реакції. Вісник Черкаського університету. Серія Хімічні науки (Вип.87). pp. 28-31.

Найдан, В. М. and Смалиус, В. В. (2006) Діазореакції з 1-арилсульфоніл-1,3-бутадієнами. Вісник Черкаського університету. Серія Хімічні науки (Вип.87). pp. 20-27.

Нінова, Т. С. (2006) Визначення вмісту плюмбум (II) йонів у грунтах методом прямої потенціометрії. Вісник Черкаського університету. Серія Хімічніі науки (Вип.87). pp. 126-130.

П

Пашіс, Л. О. (2006) American English : посібник для студентів стаціонарної та заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Приліпко, М. В. (2006) Іван Піддубний - сила України: історико-докум. дослідження. Брама-Україна, м. Черкаси.

С

Савченко, М. А. and Сегеда, А. С. (2006) Якісне екстракційно-хроматографічне визначення арсену в біологічному матеріалі з концентруванніям методом мокрої мінералізаці. Вісник Черкаського університету. Серія Хімічні науки (Вип.87). pp. 104-112.

Сегеда, А. С. and Галаган, Р. Л. (2006) Використання титан нітридного індикаторного електрода для амперометричного титрування хрому (VI. Вісник Черкаського університету. Серія Хімічні науки (Вип.87). pp. 76-85.

Сегеда, А. С. and Мамуня, С. В. (2006) Нові індикаторні електроди в амперометричному титруванні з двома індикаторними електродами. Вісник Черкаського університету. Серія Хімічні науки (Вип.87). pp. 86-92.

Синявська, Л. І. (2006) Правове і адміністративне забезпечення політики русифікації у другій половині ХІХ ст. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України, 2 (35). pp. 227-232. ISSN 966-614-021-7

Ш

Шаповал (Глущенко), А. В. (2006) Емоції : психолінгвістичний аспект аналізу. Вісник Черкаського університету. Філологічні науки (Вип.94). pp. 180-188.

Шаповал (Глущенко), А. В. (2006) Багатозначність поняття дискурсу. Лінгвістичні студії : зб. наук. праць. pp. 179-185.

This list was generated on Tue Apr 16 00:14:06 2024 EEST.