Items where Subject is "Політичні науки"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
  • Subjects (54)
    • Політичні науки (54)
Group by: Creators | Item Type
Jump to: R | V | І | В | Г | Д | З | К | М | О | П | Р | С | Т | Ш
Number of items at this level: 50.

R

Romashchenko, T. (2023) Economics of War. ROR Magazine (Winter). pp. 86-99.

Romashchenko, T. (2023) War in Ukraine: when the impossible became a reality. In: The moment when life changed forever: Letters from Ukraine. Research Institute for European Policy, Gdansk, pp. 257-260. ISBN 978-83-969663-0-8

V

Vámo, X. and Barkáts, J. and Tarasenkova, N. (2015) Наука и образование Новое измерение. Гуманитарные и социальные науки, III (9), Вып. 53, 2015. Rose Hill Ltd., Бухарест.

Vámos, X. and Barkáts, J. and Tarasenkova, N. (2016) Наука и образование новогоднего измерения. Гуманитарные и социальных наук, IV (12), выпуск : 76, 2016. Rose Hill Ltd., Будапешт.

Vámos, X. and Barkáts, J. and Тарасенкова, Н. А. (2015) Наука и образование в новое измерение. Гуманитарные и социальные науки, III (8), Вып. 52, 2015. Rose Hill Ltd., Будапешт.

І

Іващенко, В. А. (2023) Актуальні дослідження суспільних наук : матеріали ІX Всеукр. наук. конф. (м. Умань, 23 берез. 2023 р.). Візаві, м. Умань.

Іщенко, М. П. (2021) Патріот України у системі цінностей філософії гуманізму і демократії: навч.посібник. [Teaching Resource]

Іщенко, М. П. (2020) Методичні рекомендації до написання курсових і кваліфікаційних робіт на здобуття освітніх ступенів «бакалавр» і «магістр» для студентів спеціальності «Політологія» і слухачів магістратури денної та заочної форм навчання спеціальності «Публічне управління та адміністрування". [Teaching Resource]

Іщенко, М. П. (2019) Регіональна політика: політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура [зб. наук. пр.]. Вип. V. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 22 листопада 2019 р.).(Цінності свободи, влади і публічного управління в мегаполісах у вимірах гетерогенності). Бексиди, Київ.

Іщенко, М. П. and Бєглов, Б. О. (2008) Проблеми інновацій у методології соціально-філософських досліджень суспільно-політичного життя. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 130). pp. 148-155.

Іщенко, О. М. and Іщенко, М. П. (2017) Публічне управління. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Публічне управління» для слухачів магістратури денної та заочної форм навчання спеціальності «Публічне управління та адміністрування» освітнього ступеня «магістр». [Teaching Resource]

В

Васильків, І. Д. and Кравчук, В. М. and Сливка, О. А. and Танчин, І. З. and Тимошенко, Ю. В. and Хлипавка, Л. М. (2018) Громадянська освіта. Інтегрований курс. Рівень стандарту : підручник для 10 класу. [Teaching Resource]

Васильєв, М. Ю. (2008) Апріорні смисли свободи як вірогідний предмет історії. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (130). pp. 74-80.

Видриган, М. В. (2007) Теорія соціального управління : навчальна програма. [Teaching Resource]

Воскобойник, К. В. (2018) Становлення українсько-польських дипломатичних відносин. Вісник Черкаського університету. Серія «Історичні науки» (№ 2). pp. 119-132.

Г

Георгізова, І. Л. (2016) Навчально-методичний посібник з дисципліни «Муніципальне право України». [Teaching Resource]

Георгізова, І. Л. (2015) Навчально-методичний посібник з дисципліни «Судова риторика». [Teaching Resource]

Горова, О. Б. and Тюріна, О. В. and Гамалій, І. В. and Заяц, Н. В. (2013) Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Теорія держави та права з підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» за напрямом "Правознавство». [Teaching Resource]

Гур'єва, В. В. and Рибалка, Л. В. (2015) Business English for Law Students : зб. завдань для студ.-заочників ІІІ-ІV курсів юридичних факультетів університетів. – 2-е вид. переробл. та доповн. [Teaching Resource]

Д

Дем'яненко, О. О. (2018) Громадянське суспільство та політична модернізація: основні аспекти кореляції. Політикус : наук. журнал (№ 3). pp. 20-26.

Дем'яненко, О. О. (2017) Концептуальні засади дослідження громадянського суспільства. Історико-політичні проблеми сучасного світу: Modern Historical and Political Issues : збірник наукових, 35-36. pp. 214-221.

Дем'яненко, О. О. (2013) Київська філософська школа в контексті розвитку вітчизняної філософії. In: Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету – 2013", 16–17 квітня, Київ.

Дем’яненко, О. (2015) Механізми громадського контролю та їхній вплив на політичну модернізацію України. Політологічний вісник (№ 79). pp. 334-343.

Дем’яненко, О. (2017) Політична модернізація: традиційний та сучасний дискурси. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія (№ 20). pp. 231-240.

Дем’яненко, О. (2016) Роль громадянського суспільства у контексті глобалізаційних процесів. Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Політологія. Соціологія. Право (№ 3-4). p. 136.

Дем’яненко, О. О. (2018) Громадський деліберативний дискурс як інструмент політичної модернізації. Грані, Т. 21 (№ 11). pp. 102-107.

Дем’яненко, О. О. and Іщенко, М. П. and Іщенко, О. М. and Калініченко, Б. М. and Крижанівська, О. І. and Мойсієнко, В. М. and Овчаренко, А. О. and Подолян, Я. В. and Самойленко, Л. Я. and Шарий, В. І. (2018) Формування та реалізація публічної політики в умовах глобалізації : монографія. Other. Чабаненко Ю., Черкаси.

Дружиніна, Р. В. and Занора, В. О. and Зачосова, Н. В. and Karaush-Karmazin, N. N. and Курченко, О. Д. and Куценко, Д. М. and Мороз, П. П. and Кравченко, О. О. and Нижник, В. А. and Павличук, Д. В. and Панченко, О. О. and Ромашина, Б. О. and Саруханян, А. А. and Семенченко, В. В. and Сіренко, Д. В. and Соколов, Д. С. and Терлига, С. Р. and Овчаренко, А. О. and Ткаченко, Ю. С. and Хижняк, І. Ю. and Цмакало, Ю. М. and Чижик, Д. В. and Чоповенко, Л. М. and Чупіна, К. and Minaev, B. F. (2019) Наука та інноватика: вітчизняний і світовий досвід : збірник матеріалів V Круглого столу, Черкаси, 16 травня 2019 р. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси.

З

Зелений, В. І. and Кучеренко, А. А. (2009) Обгрунтування категорій та понять політичної культури офіцерського складу. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (164). pp. 90-95.

К

Калініченко, Б. М. (2020) Інформаційна війна: чинники ескалації і засоби протидії. Other. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Київ.

Кононенко, Ю. С. and Джолос, С. В. (2020) Демократія – влада більшості або технологія циркуляції політичних еліт? Публiчне право (3(39)). pp. 26-41.

Кононенко, Ю. С. and Джолос, С. В. (2019) Чи справді народ є джерелом влади? Конституційно-правові академічні студії. pp. 54-63.

Кононенко, Ю. С. and Джолос, С. В. (2020) Демократія – влада більшості або технологія циркуляції політичних еліт? Публічне право : науково-практичний юридичний журнал (№ 3). pp. 26-42.

Корпач, Н. І. (2008) Зміст діяльності молодіжних організацій в умовах демократії. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№121). pp. 85-70.

Кравченко, О. О. (2021) Аналіз рівня та якості життя населення України в умовах економічної та політичної нестабільності. Глобальні та національні проблеми економіки. pp. 572-578.

Кукурудза, І. І. and Ромащенко, Т. І. (2012) Україна у світових процесах трудової міграції. Discussion Paper. Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, Черкаси.

М

Мельничук, І. М. (2009) Засоби інтерактивних технологій у традиційному навчанні соціальних працівників у вищій школі. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (157). pp. 104-109.

Мехеда, Н. Г. (2012) Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів з дисципліни „Корпоративне право й управління” (для студентів всіх форм навчання спеціальності „Економіка підприємства”) за напрямом підготовки – «Економіка та підприємництво». [Teaching Resource]

О

Овчаренко, А. О. and Самойленко, Л. Я. and Ткаченко, В. П. (2014) Основи культурології: опорний конспект лекцій» : навч. посіб. [Teaching Resource]

П

Пальшкова, І. О. (2009) Культурологічний підхід до формування особистості майбутнього вчителя в педагогіці вищої школи. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (142). pp. 99-104.

Потапюк, Л. М. (2009) Діяльність західноукраїнських жіночих товариств у боротьбі за національне відродження. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (166). pp. 134-140.

Р

Романовська, Л. І. (2009) Умови активізації особистісного потенціалу членів дитячих громадських об'єднань. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (157). pp. 142-148.

Ромащенко, Т. І. and Ромащенко, К. М. (2023) Стратегічні напрями активізації повернення вимушених мігрантів в Україну. In: VIIІ Міжнародна конференція «Проблеми формування та реалізації конкурентної політики», 23–24 листопада 2023 року, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів.

С

Самойленко, Л. Я. and Кулєєва, Т. В. and Черевко, О. В. and Коміренко, С. В. and Славіч, О. І. and Іванов, В. В. and Іщенко, М. П. and Осейко, Т. В. and Коваль, Н. М. and Вовк, С. С. and Береза, М. В. and Шраменко, Т. О. and Глазепа, Р. І. and Калініченко, Д. С. and Толмосова, Н. П. and Овсійчук, Н. А. and Бороденко, А. С. and Бакай, Ю. Г. and Зосіч, Г. В. and Шарий, В. І. and Іщенко, М. П. and Мусієць, К. С. and Сінько, А. В. and Іщенко, О. М. and Ромашина, Б. О. and Давиденко, І. І. and Скосар, Т. В. and Сидоренко, В. А. and Зайцева, З. І. and Якушенко, Н. Ю. and Дейнега, Т. М. and Долгій, М. В. (2019) Актуальні проблеми формування та реалізації публічної політики України в умовах глобалізації збірник № 3 матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції 25 квітня 2019 року. Чабаненко Ю., Черкаси.

Саух, П. Ю. and Чуприна, В. В. and Левицька, Н. М. and Синявська, Л. І. and Марареско, Л. К. and Вишняков, В. О. (2017) Реклама в пам’яті культур : монографія, Кн. ІІ. Рекламні феномени Античності. Manual. Видавець ФОП Гордієнко Є. І., Черкаси.

Сахарова, Д. В. and Іщенко, О. М. (2018) Проблеми формування політичної свідомості в Україні. Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2018» / XX Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 52-55.

Степанова, Н. М. (2008) Інноваційні підходи до виховання політичної культури старшокласників у позаурочній діяльності. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 129). pp. 118-121.

Сьомак, А. В. (2009) Роль соціальної відповідальності у формуванні життєвої позиції людини. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (142). pp. 140-145.

Т

Терещенко, Т. В. (2023) Зовнішня політика країн Азійсько-Тихоокеансь-кого регіону в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. : навч. посібник. [Teaching Resource]

Ш

Шарий, В. І. and Черевко, О. В. and Самойленко, Л. Я. and Овчаренко, А. О. and Дем'яненко, О. О. and Калініченко, Б. М. and Батушан, В. В. (2020) Публічна комунікація : навч. посіб. для студ. вищих навчальних закладів спеціальності «Політологія» й слухачів спеціальності «Публічне управління та адміністрування». [Teaching Resource]

This list was generated on Tue Apr 16 00:56:20 2024 EEST.