Items where Division is "Навчально-науковий інститут іноземних мов" and Year is 2020

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | H | L | M | N | P | T | Б | Г | Ж | К | Л | М | О | П | С | Т | Ч
Number of items: 33.

B

Bezugla, L. and Bilous, O. and Byelozyorova, O. and Lewytska, L. and Polistschuk, N. and Shvydka, L. and Stroikova, S. and Ovsienko, L. and Bahach, I. and Bielykh, O. and Blazhko, M. and Blyznyuk, L. and Holub, I. (2020) Германістика в транскультурному вимірі: теорія та практика = Germanistik in transkulturellen Raumen: Theorie und Praxis : матеріали XХVІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Асоціації українських германістів (25–26 вересня 2020 р.). / редкол. : А. Й. Паславська (голова) [та ін.]. ПАІС, Львів.

H

Honchar, M. A. and Ковтун, Я. П. (2020) Mehrdeutigkeit als typische form des worthumors. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2020» : зб. мат. XXIІ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених. pp. 591-592.

L

Lewytska, L. (2020) Struktur-semantische Besonderheiten der deutschen Phraseologismen im Jugendjargon. Матеріали XXVII Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (25-26 вересня 2020 р.). pp. 99-100.

M

Mizin, K. and Ovsiienko, L. (2020) Language yesterday, today, tomorrow : research article. The German linguo-cultural concept schadenfreude in cross-cultural perspective: a corpus-based approach, Т. V (№ 1). pp. 143-184.

N

Novikowa, R. R. and Polistschuk, N. M. (2020) Aussprachetraining im deutschunterricht. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2020» : зб. мат. XXIІ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених. pp. 601-602.

P

Polistschuk, N. (2020) Emotive Bedeutung der deutschen und der ukrainischen Familiennamen. Germanistik in transkulturellen Räumen: Theorie und Praxis. pp. 148-149.

Polistschuk, N. M. and Polistschuk, O. L. (2020) Deutsch fasziniert (Lehrmittel in der Sprachpraxis fur Germanistikstudenten) : навч. посіб. з практики усного і писемного мовлення для студентів-германістів 2 курсу. [Teaching Resource]

T

Tarasenkova, N. and Akulenko, I. A. and Kulish, I. and Nekoz, I. (2020) Preconditions and Preparatory Steps of Implementing CLIL for Future Mathematics Teachers. Universal Journal of Educational Research (№ 8). pp. 971-982.

Tarasenkova, N. and Akulenko, I. A. and Kulish, I. and Nekoz, I. (2020) Preconditions and Preparatory Steps of Implementing CLIL for Future Mathematics Teachers. Universal Journal of Educational Research (№ 8). pp. 971-982.

Tsura, S. (2020) Eglish For Students of Ukrainian Philology (first year). [Teaching Resource]

Б

Барнякова, В. М. (2020) Особливості навчання аудіювання на уроках німецької мови. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2020» : зб. мат. XXIІ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених. pp. 586-587.

Барнякова, В. М. and Бондаренко, А. В. and Ковтун, Я. П. (2020) Сфери вживання англіцизмів у сучасній німецькій мові. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2020» : зб. мат. XXIІ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених. pp. 588-589.

Білоус, А. О. and Овсієнко, Л. О. (2020) Комунікативна організація німецькомовного рекламного дискурсу : кваліфікаційна робота освітнього ступеня "Магістр". Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси.

Г

Гребенюк, І. В. and Ковтун, Я. П. (2020) Особливості газетних заголовків (на матеріалі преси Німеччини). Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2020» : зб. мат. XXIІ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених. pp. 592-593.

Ж

Жаботинська, С. А. and Велівченко, В. Ф. and Богданова, І. В. and Корновенко, Л. В. and Писаренко, К. А. and Кретов, П. В. and Кретова, О. І. and П’янзін, С. Д. and Ромащенко, Л. І. and Василенко, М. П. and Киба, Л. М. and Куліш, І. М. and Королюк, Г. О. and Некоз, І. В. and Сливка, Н. П. (2020) Мовна особистість: лінгвістика і лінгводидактика, Вип. 5 / наук. ред. : В. П. Мусієнко [та ін.]. -. Гордієнко Є. І., Черкаси.

К

Кириченко, А. В. and Титаренко, О. І. (2020) Характеристика цілей навчання німецької мови в середніх навчальних закладах. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2020» : зб. мат. XXIІ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених. pp. 594-595.

Кирстя, Я. М. (2020) Види цінових стратегій і їх вплив на просування товарів і послуг. Стратегічні напрями підвищення конкурентоспроможності підприємств у сучасних умовах господарювання : зб. тез доп. VІІ Всеукр. наук.-практ. заоч. конф.; м. Черкаси, 17 квітня 2020 р. / за ред. Н. Г. Мехеди. pp. 165-167.

Коломієць, І. І. and Іванова, Н. П. (2020) Традиції Е.Т.А. Гофмана в літературі любомудрів : кваліфікаційна робота освітнього ступеня «Магістр». Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси.

Коломієць, А. В. and Стройкова, С. А. (2020) Когнітивно-ономасіологічний аналіз зоонімів у німецькій мові : кваліфікаційна робота освітнього ступеня "магістр". Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси.

Кузьменко, В. О. (2020) Комунікативно-прагматичні функції вигуків в емотивно насиченому контексті : кваліфікаційна робота освітнього ступеня "Магістр". Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси.

Л

Литвин, І. М. (2020) Актуальні питання аудіовізіуального перекладу: проблема типології. Вісник гуманітарного наукового товариства, Т. 20. pp. 228-232.

М

Марчук, Н. О. and Стройкова, С. А. (2020) Німецькі фразеологізми із соматичним компонентом (когнітивно-ономасіологічний аспект). Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2020» : зб. мат. XXIІ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених. pp. 596-598.

Мураховська, О. М. and Тесля, В. А. (2020) Категорія оцінки в сучасних лінгвістичних дослідженнях (на матеріалі німецької преси). Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2020» : зб. мат. XXIІ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених. pp. 599-601.

О

Обіденко, А. В. and Овсієнко, Л. О. (2020) Особливості німецькомовного політичного дискурсу. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2020» : зб. мат. XXIІ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених. pp. 602-603.

Оверченко, С. В. and Ковтун, Я. П. (2020) Жаргонізми в сучасній німецькій мові. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2020» : зб. мат. XXIІ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених. pp. 604-605.

Овсієнко, Л. О. (2020) Семантико-прагматичний потенціал оцінки в німецькомовному діалогічному дискурсі : монографія. Manual. Novabook, Кременчуг.

Овсієнко, Л. О. and Тесля, В. А. and Багач, І. Г. (2020) C-Tests : навчальний посібник з розвитку навичок усного і писемного мовлення для 1-2 курсів спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)) освітнього ступеня магістр. [Teaching Resource]

П

Попова, К. В. and Тесля, В. А. (2020) Семантична характеристика емотивів сучасного німецького молодіжного лексикону : кваліфікаційна робота освітнього ступеня «магістр». Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси.

С

Сіренко, В. О. and Овсієнко, Л. О. (2020) Негативно марковані фразеологізми у сучасній німецькій мові. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2020» : зб. мат. XXIІ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених. pp. 606-607.

Т

Тесля, В. А. (2020) Die Jahreszeiten und das Wetter [Електронний ресурс] : навч. посіб. з розвитку навичок усного і писемного мовлення для студентів 3 курсу. [Teaching Resource]

Тетеріна, А. О. and Тесля, В. А. (2020) Роль фразеологічних одиниць у художніх і публіцистичних текстах. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2020» : зб. мат. XXIІ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених. pp. 607-608.

Тупицька, Т. В. and Тесля, В. А. (2020) Порівняння фразеологізмів із зоонімічним компонентом. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2020» : зб. мат. XXIІ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених. p. 609.

Ч

Черевко, В. О. and Корновенко, С. В. and Боєчко, Ф. Ф. and Білоножко, В. Я. and Гусак, А. М. and Десятов, Т. М. and Кібальник, Л. О. and Жаботинська, С. А. and Земзюліна, Н. І. and Кукурудза, І. І. and Лизогуб, В. С. and Ляшенко, Ю. О. and Мінаєв, Б. П. and Морозов, А. Г. and Пасєка, С. Р. and Поліщук, В. Т. and Чабан, А. Ю. and Шпак, В. П. and Яценко, Т. С. and Зачосова, Н. В. and Гаврилюк, М. Н. and Корновенко, Л. В. and Лут, О. А. and Нечипоренко, Л. А. and Нінова, Т. С. and Пашіс, Л. О. and Погрібний, І. І. and Салапатов, В. І. and Соколенко, С. В. and Спрягайло, О. А. and Туз, Л. Г. and Швидка, Л. В and Карауш-Кармазін, Н. М. and Павкін, Д. М. and Кресан, О. Я. and Радченко, О. Ю. and Зайцева, А. А. and Велівченко, В. О. and Вовк, О. І. and Сливка, Н. П. and Голубнича, О. І. and Токарчук, В. А. and Коваленко, Д. О. (2020) Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2020». Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси.

This list was generated on Mon Mar 4 09:29:26 2024 EET.