Items where Division is "Навчально-науковий інститут іноземних мов" and Year is 2017

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: H | K | O | Б | Г | Д | К | П | Т | Ц
Number of items: 20.

H

Hanjetschko, W. W. (2017) Korpersprache der politiker: pragmatischer aspekt. Актуальні питання германістики і перекладознавства: Всеукраїнська науково-практична заочна конференція. pp. 50-51.

K

Kulish, I. (2017) ESP Curriculum Design: Postgraduate Study. Elixir International Journal (№ 118). pp. 50639-50641.

O

Orlova, N. (2017) Basics of Academic Communication in English (for Postgraduate Students of Visual and Fine Arts): Students' Workbook : навч.-метод. посібник для студентів магістратури. [Teaching Resource]

Orlova, N. (2017) Competence-based education: context analysis for the subject area of philology. Philological education in modern university-project-based approach to the work organization accordang to the guidelines of the European Qualificftions Framework (experince of Danubius Universite). pp. 71-75.

Orlova, N. (2017) Representanion of descriptive components of the concept of growing-up in comparative analysis of contemporary english poetry. Сучасні дослідження філологічних наук: проблеми та рішення: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 25-26 серпня 2017 р.. pp. 120-123.

Ovsienko, L. and Polistschuk, N. and Amelina, S. and Dworowa, K. and Schwidka, L. and Паславська, А. Й. (2017) Sternstunden der deutschen Sprache in der Ukraine : матеріали XХІV Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (29 вересня - 30 вересня 2017 р.). / редкол. : А. Й. Паславська [та ін.]. Видавничий дім «РОДОВІД», Чернівці.

Б

Берліменко, А. В. and Гальченко, Т. О. and Овсієнко, Л. О. and Осипова, Т. Ю. and Гаркуша, Р. В. and Гінкул, А. В. and Гнезділова, К. М. and Дворова, К. В. and Єжель, О. Ю. and Задорожна, О. В. and Зорочкіна, Т. С. and Ігнатенко, Ю. В. and Киященко, В. В. and Колісніченко, Ю. М. and Коренєва, Ю. С. and Лесіна, Т. М. and Маловічко, О. Є. and Марчук, Н. О. and Масленікава, С. С. and Обіденко, А. В. and Паламарчук, О. С. and Полторадня, В. О and Слюсар, Т. А. and Снісар, А. В. and Karaush, N. N. and Minaev, B. F. and Litvin, V. A. and Valiev, R. R. and Чистовська, Ю. Ю. and Горобець, Т. В. and Baryshnikov, G. V. and Njoh, R. A. and Pittelkow, M. (2017) Наука та інноватика: вітчизняний і зарубіжний досвід : збірник матеріалів ІІІ Круглого столу, Черкаси, 25 травня 2017р. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси.

Г

Гінка, Б. І. (2017) Скарбничка з германістики : посібник для самостійної роботи над германістикою. [Teaching Resource]

Д

Дерев’янченко, Н. В. and Литовська, О. В. (2017) Латинська мова та медична термінологія: навчальний посібник (для студентів вищих мед. навч. закладів). [Teaching Resource]

К

Кабіна, Ю. Г. (2017) Функції прийому парадоксу у драматургії Тома Стоппарда. Вітчизняна філологія: теоретичні та методичні аспекти вивчення (Вип. 7). pp. 67-72.

Кабіна, Ю. Г. (2017) Специфіка функціонування прийому парадоксу у потмодерністській літературній грі. Науковий вісник національного університету імені В. О. Сухомлинського : зб. наук пр. Філологічні науки (літературознавство) (№2(20). pp. 99-103.

Королюк, Г. О. and Куліш, І. М. (2017) Англійська мова для студентів ННІ української філології та соціальних комунікацій. [Teaching Resource]

Кретов, П. В. and Кретова, О. І. (2017) Гендер, письмо та ідентичність: від фемінітиву до метафізики статі. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 2). pp. 3-10.

Куліш, І. М. (2017) Роль опорних схем у розвитку комунікативної компетенції у говорінні студентів немовних спеціальностей. Лінгвістична підготовка студентів нефілологічних спеціальностей закладів вищоїосвіти у контексті Болонського процесу та Загальноєвропейських Рекомендацій з вивчення, викладання та оцінювання мов. pp. 243-248.

Куліш, І. М. (2017) До проблеми розробки освітньо-наукової програми аспірантури: складова здобуття мовленнєвих компетентностей. Діалогічний простір взаємодії суб’єктів освітнього процесу: філософський, соціокультурний і психодидактичний аспекти : збірник матеріалів ІІ Всеукраїнських педагогічних читань, присвячених 295-річчю дня народження Григорія Сковороди. pp. 106-109.

П

Петрушкевич, М. С. (2017) Нові медіа та можливості діалогізму у середовищі масової релігійної комунікації. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 2). pp. 34-32.

Поліщук, Н. М. (2017) Просторове значення назв особи в німецькій і українській мовах. Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення та підходи : Збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (10 березня 2017 р.). pp. 508-509.

Пьянзин, С. Д. and Василенко, М. П. (2017) Действительные статус и имя философской науки об обществе. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 2). pp. 99-105.

Т

Тесля, В. А. and Андріїшина, К. and Афоніна, І. and Баліцька, О. and Барилко, С. and Бацевич, Ф. and Byalyk, V. and Гаєва, Д. and Грачова, І. and Gaudio, S. and Demenchuk, O. and Єрмоленко, С. and Жуйкова, М. and Заболотна, Т. and Змієвська, О. and Игина, З. and Іваницька, Н. and Ігошев, К. and Козаченко, І. and Kolesnyk, O. and Костик, Є. and Коченко, О. and Кучера, П. and Кушнерик, В. and Kshanovsky, O. and Лабенко, О. and Леміш, Н. and Літвінова, М. (2017) Теоретична і дидактична філологія. Серія "Філологія" : збірник наукових праць, Вип. 25.(Реалізація лексичного значення вигуків сучасної німецької мови в контексті). Видавець ПП Щербатих О.В., Кременчук.

Ц

Цюра, С. В. (2017) English for Masters of Arts Majoring in Ukrainian Literature (Англійська для магістрів). [Teaching Resource]

This list was generated on Wed Jul 24 14:30:15 2024 EEST.