Items where Division is "Навчально-науковий інститут інформаційних та освітніх технологій" and Year is 2020

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | G | H | L | P | T | А | Б | Г | К | М | П | С | Т | Ч
Number of items: 34.

B

Baryshnikov, G. V. and Karaush-Karmazin, N. N. and Minaev, B. F. and Бардадим, О. В. and Горобець, Т. В. and Гречка, О. В. and Зачосова, Н. В. and Занора, В. О. and Зінченко, Ю. В. and Кавун, А. І. and Коваленко, А. О. and Коваль, О. В. and Конотопова, А. Ю. and Кретов, П. В. and Куліш, О. В. and Куценко, Д. М. and Мороз, П. П. and Пікульська, С. В. and Руденко, Ю. and Семенченко, В. В. and Сіпко, Л. О. and Хорольська, О. and Гриб, Н. М. and Сіренко, Д. В. and Соловей, Ю. О. and Ткаченко, Ю. and Усенко, С. and Шпак, М. С. and Кабаняча, А. В. (2020) Наука та інноватика: вітчизняний і світовий досвід : збірник матеріалів VІ Круглого столу, Черкаси, 13 травня 2020 р / редкол.: О. В. Черевко (голова), С. В. Корновенко, Н. В. Зачосова [та ін.]. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси.

G

Gusak, A. M. (2020) Anisotropic Nucleation, Growth and Ripening under Stirring-A Phenomenological Model. Phys Chem Chem Phys., Vol.22 (№ 17). pp. 9740-9748.

Gusak, A. M. (2020) Elementary models of the ‘‘flux drivenanti-ripening’’ during nanobelt growth. Physical Chemistry Chemical Physics (№ 22). pp. 9740-9748.

Gusak, A. M. (2020) Extremely rapid grain growth in scallop-tyde Cu6Sn5 during solid-liquid interdiffusion reactions in micro-bump solder joints. Scripta materialia, №179. pp. 45-48.

Gusak, A. M. (2020) Flux-Driven Lateral Grain Growth during Reactive Diffusion. Metallofiz. Noveishie Tekhnol, Vol. 4 (№ 10). pp. 1335-1346.

H

Huriev, Y. and Gusak, A. M. (2020) Predator and prey model revisited – influence of external fluxesand noise. Journal of Mathematical Sciences, V. 246 (No. 5). pp. 648-663.

L

Liashenko, O. Yu. and Bouvard, D. and Dendievel, R. (2020) Processing of hybrid structures by partial sintering of ti-6al-4v powder into ebm lattices [Electronic resource. Вісник Черкаського університету. Серія «Фізико-математичні науки». (№ 1). pp. 16-26.

Liu, Y. and Pu, B. and Gusak, A. M. (2020) Ultra-thin intermetallic compound formation in microbump technology by the control of a low Zn concentration in solder. Acta Materialia, Vol.12. pp. 1-7.

P

Pasichna, V. M. and Storozhuk, N. V. and Gusak, A. M. (2020) Incubation Time at Decomposition of Solid Solution – Stochastic Kinetic Mean-Field Versus Monte Carlo simulation. Ukrainian Journal of Physics, Vol.65 (No. 6). pp. 488-499.

T

Tarasenkova, N. and Akulenko, I. A. and Burda, M. and Hnezdilova, K. (2020) Factors Affecting Techniques of Teaching Theorem Proof. Universal Journal of Educational Research. pp. 508-519.

Tarasenkova, N. and Akulenko, I. A. and Burda, M. and Hnezdilova, K. and Zhydkov, O. (2020) Characteristics of Mathematics Teachers' Practices and Beliefs about Project-based Learning and Teaching Mathematics in Ukraine. Universal Journal of Educational Research (№ 8). pp. 7631-7642.

Tarasenkova, N. and Akulenko, I. A. and Kulish, I. and Nekoz, I. (2020) Preconditions and Preparatory Steps of Implementing CLIL for Future Mathematics Teachers. Universal Journal of Educational Research (№ 8). pp. 971-982.

Tarasenkova, N. and Akulenko, I. A. and Kulish, I. and Nekoz, I. (2020) Preconditions and Preparatory Steps of Implementing CLIL for Future Mathematics Teachers. Universal Journal of Educational Research (№ 8). pp. 971-982.

А

Акуленко, І. А. and Жидков, О. Е. (2020) Система навчально-методичних завдань для формування методичної компетентності з організації проєктної діяльності школярів у майбутнього вчителя математики. Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2020» : матеріали ІІІ Міжнародної дистанційної науково-методичної конференції, квітень-травень 2020 р., м. Суми. pp. 180-182.

Акуленко, І. А. and Сердюк, З. О. and Розпутній, О. С. (2020) Взаємодія учня й учителя з інтерактивними освітніми сервісами у навчанні математики 5-6 класів. Акутальні питання природничо-математичної освіти (№ 1-5). pp. 126-133.

Акуленко, І. А. and Яковенко, А. О. (2020) Дослідження ціннісного ставлення вчителів до формування навчально-дослідницької діяльності учнів на уроках математики. Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць (№ 1). pp. 70-73.

Б

Бурда, М. І. and Тарасенкова, Н. А. and Богатирьова, І. М. and Коломієць, О. М. and Сердюк, З. О. (2020) Геометрія. Профільний рівень : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. [Teaching Resource]

Г

Гусак, А. М. (2020) Фізичні задачі-оцінки: від мелодії до симфонії. [Teaching Resource]

Гусак, А. М. and Гур'єв, Я. І. and Герцрікен, Д. С. (2020) Використання концепції балістичних стрибків при вирощуванні нерівноважних анізотропних структур та інтенсивній пластичній деформації. Вісник Черкаського університету. Серія «Фізико-математичні науки» (№ 1). pp. 3-16.

К

Кляцька, Л. and Бурда, М. І. and Акуленко, І. А. and Сердюк, З. О. and Тарасенкова, Н. А. (2020) Математична освіта: минуле, сьогодення, майбутнє (до 100-річчя від дня народження О. Ф. Семеновича) / за ред. Н. А. Тарасенкової : монографія. Other. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси.

Коваленко, О. С. and Сердюк, О. А. (2020) Використання класичних методів машинного навчання для класифікації текстів у програмах генерації автоматичних відповідей. Вісник Черкаського університету. Серія «Прикладна математика. Інформатика» (№ 1). pp. 86-100.

Коломієць, Д. І. and Пасічний, М. О. (2020) Моделювання впливу балістичних стрибків на форму кристалічних наночастинок методом Монте-Карло. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2020» / XXІI Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. p. 414.

Коломієць, Д. І. and Пасічний, М. О. and Король, Я. Д. (2020) Гідротермічний метод синтезу нанопоясків оксиду ванадію v2o5 при інтенсивному перемішуванні. Вісник Черкаського університету. Серія «Фізико-математичні науки» (№ 1). pp. 53-58.

Кравченко, О. В. and Степанов, М. М. and Бесєдіна, С. В. and Мєзєнцева, О. О. and Телічко, Н. О. (2020) Methods and models of determining compatibility management team IT-projects = Методи і моделі визначення сумісності управління командою ІТ-проєктів. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики (№4(35)). pp. 266-276.

М

Морозович, В. В. and Король, Я. Д. and Красовський, Т. А. and Ляшенко, Ю. О. (2020) Вплив SMAT обробки поверхні сталі на процес карбонізації. Вісник Черкаського університету. Серія «Фізико-математичні науки» (№ 1). pp. 44-52.

П

Пасічна, В. М. and Гусак, А. М. (2020) Порівняльний аналіз застосування методів Монте-Карло, середньопольового і феноменологічного до проблем нуклеації та реакційної дифузії. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2020» / XXІI Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 414-416.

Пасічна, В. М. and Ткаченко, А. В. (2020) Характеристика особливостей освітніх програм у закладах вищої освіти Європи та США. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2020» / XXІI Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 418-420.

С

Сердюк, З. О. (2020) Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні математики на основі сервісів GOOGLE. Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки» (№ 4). pp. 218-224.

Сердюк, З. О. and Коструб, Ю. М. (2020) Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні математики на основі сервісів GOOGLE. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія «Педагогічні науки». (№ 4). pp. 218-223.

Т

Тарасенкова, Н. А. (2020) Дидактичний аналіз підручника математики: новації та результати самооцінювання слухачів дистанційного курсу підвищення кваліфікації. Science and education a new dimension, Т. 221 (№ 8). pp. 40-43.

Тарасенкова, Н. А. and Богатирьова, І. М. and Коломієць, О. М. and Сердюк, З. О. (2020) Математика : підруч. для 6 класу закладів загальної середньої освіти / Н. А. Тарасенкова [та ін.]. - Вид. 2-ге, доопр. [Teaching Resource]

Тарасенкова, Н. А. and Сердюк, З. О. (2020) Особливості викладання курсу математичного аналізу для фахівців з аналізу даних. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія «Прикладна математика. Інформатика» (№ 1). pp. 77-86.

Татарчук, Є. В. (2020) Вплив товщини прошарку нікелю на ріст фаз у системі cu-ni-sn при ізотермічному відпалі. Вісник Черкаського університету. Серія «Фізико-математичні науки» (№ 1). pp. 59-64.

Ч

Черевко, В. О. and Корновенко, С. В. and Боєчко, Ф. Ф. and Білоножко, В. Я. and Гусак, А. М. and Десятов, Т. М. and Кібальник, Л. О. and Жаботинська, С. А. and Земзюліна, Н. І. and Кукурудза, І. І. and Лизогуб, В. С. and Ляшенко, Ю. О. and Мінаєв, Б. П. and Морозов, А. Г. and Пасєка, С. Р. and Поліщук, В. Т. and Чабан, А. Ю. and Шпак, В. П. and Яценко, Т. С. and Зачосова, Н. В. and Гаврилюк, М. Н. and Корновенко, Л. В. and Лут, О. А. and Нечипоренко, Л. А. and Нінова, Т. С. and Пашіс, Л. О. and Погрібний, І. І. and Салапатов, В. І. and Соколенко, С. В. and Спрягайло, О. А. and Туз, Л. Г. and Швидка, Л. В and Карауш-Кармазін, Н. М. and Павкін, Д. М. and Кресан, О. Я. and Радченко, О. Ю. and Зайцева, А. А. and Велівченко, В. О. and Вовк, О. І. and Сливка, Н. П. and Голубнича, О. І. and Токарчук, В. А. and Коваленко, Д. О. (2020) Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2020». Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси.

This list was generated on Tue Feb 27 01:48:37 2024 EET.