Items where Division is "Навчально-науковий інститут іноземних мов" and Year is 2009

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | А | Б | В | Г | Д | З | И | К | Л | М | О | П | Р | С | Ц | Ч | Ш | Я
Number of items: 48.

І

Іваницька, Н. Б. (2009) Особливості кореляції англійського дієслова то fail із українськими відповідниками в аспекті формально-синтаксичної структури речення. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 169). pp. 85-90.

А

Афанасьєва, О. (2009) "Символ повоєнної американської літератури" (До проблеми інтерпретації роману Дж. Д. Селінджера "Над прірвою у житі"). Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (168). pp. 127-133.

Б

Барменкова, О. П. (2009) Семантическое своеобразие реципиентной концептосферы в компаративной модели мира И. Бабеля. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 169). pp. 112-119.

Беженар, І. С. and Рибалкіна, Ю. В. (2009) Універсальне і національне в англійському гуморі. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 169). pp. 204-211.

В

Василенко, М. П. (2009) Освітній контекст комунікативних лінгвістичних ідей у царині філософської думки. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 140). pp. 119-125.

Велівченко, В. Ф. (2009) Конверсативні імплікатури як комунікативно-прагматичний механізм вираження емоцій мовця (на прикладі сучасного англомовного художнього діалогічного тексту). Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 140). pp. 36-48.

Вишневська, К. Г. (2009) Професійно-орієнтований підхід як засіб розвитку культури спілкування студентів на заняттях з іноземної мови. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (166). pp. 27-30.

Вовк, О. І. (2009) Проблема принципів засвоєння мовного матеріалу під час формування англомовної граматичної компетенції у студентів-філологів. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (166). pp. 31-34.

Г

Голодов, А. Г. (2009) Национально-культурная специфика и тенденции развития немецкого разговорного языка. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 69). pp. 29-34.

Голубнича, О. І. and Воропай, О. М. (2009) Висловлювання вибачення і комунікативна ситуація його функціонування. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 140). pp. 56-62.

Гришенкова, Е. Г. (2009) Концептуальные основания формирования модели универсального специалиста-лингвиста в постиндустриальном обществе. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (164). pp. 55-59.

Гур'єва, В. В. (2009) Англійська мова для студентів-юристів : посібник. [Teaching Resource]

Д

Данилюк, С. С. (2009) Лексико-семантичні характеристики англомовних електронних текстів персональних веб-сторінок лінгвістів. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 169). pp. 45-52.

З

Зарва, В. (2009) Гоголь і М. Лєсков: типологічні сходження. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (158). pp. 100-106.

Зарума, О. Р. (2009) Договірна лексика у стандартних дієслівних словосполученнях (на матеріалі текстів міжнародних договорів). Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 140). pp. 76-83.

И

Иванова, Н. (2009) Семантика образа русалки в творчестве романтиков: фольклорно-литературные сюжетные параллели. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 158). № 89-93.

К

Карловська, Г. В. (2009) Навчання професійного читання у вищих навчальних закладах України. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 142). pp. 44-47.

Кикоть, В. (2009) Неперекладний підтекст. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 168). pp. 158-162.

Колісник, В. Ю. (2009) Різнорівневий підхід до навчання студентів вищих навчальних закладів. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 164). pp. 103-106.

Корновенко, Л. В. (2009) Способы разрешения конфликтной ситуации оскорбления в студенческой среде: опыт социолингвистического исследования. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 140). pp. 29-36.

Корновенко, Л. В. (2009) Комунікативний статус російської мови в епістолярії М. Максимовича. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 69). pp. 39-45.

Костюк, М. П. (2009) Педагогічні та психологічні особливості використання сучасних інноваційних педагогічних (Інформаційних) технологій у навчанні іноземних мов у ВНЗ. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 157). pp. 91-94.

Костюк, Т. (2009) Концепція мистецтва в романі Джека Лондона "Мартін Іден". Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 159). pp. 166-174.

Кулєшова, Л. М. (2009) Модальность оценки в историческом тексте. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічніі науки (№ 140). pp. 93-103.

Кулєшова, Л. М. (2009) Фактор адресата в научно-гуманитарном дискурсе Л. Н. Гумилева. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (169). pp. 21-29.

Куліш, І. М. (2009) Деякі аспекти поняття "Іноземна мова спеціального призначення". Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (163). pp. 120-123.

Куліш, І. М. and Безкопильний, О. П. (2009) Англійська мова для студентів інститутів і факультетів фізичної культури. [Teaching Resource]

Л

Литвин, И. Н. (2009) Ассоциативно-метафорическая сфера концепта огонь в поэзии серебряного века. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 140). pp. 103-108.

Литвин, И. Н. (2009) Модусный мотиватор русских наречий. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки. № 169. ISSN 2076-5908

М

Могілей, І. І. (2009) Ідейно-художні домінанти авторського стилю у структурній організації тексту перекладу (на матеріалі українських перекладів сучасної англомовної прози). Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 140). pp. 150-154.

Мусиенко, В. П. (2009) Из истории русского православного толкования Священного Писания. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 140). pp. 10-15.

Мусієнко, В. П. (2009) Комунікативна позиція адресанта в епістоляріях М. Максимовича. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (169). pp. 5-12.

О

Оришечко, Т. А. (2009) Додавання та вилучення вигуків в англо-українському художньому перекладі. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 140). pp. 138-145.

Орлова, Н. В. (2009) Ефективність системи формування духовних цінностей в учнів Сахнівської школи. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (164). pp. 109-14.

П

Павкін, Д. М. (2009) Світ майбутнього у творах Г. Велеса та Р. Бредбері: фантастика чи пересторога? Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 140). pp. 84-93.

Павкін, Д. М. (2009) Динаміка аксіології образу персонажа (на матеріалі роману О. Вайльда "Портрет Доріана Грея". Актуальні проблеми менталінгвістики : зб. ст. за матеріалами VI Міжнарод. наук. конф. pp. 208-210.

Потапенко, Л. В. (2009) Польська генологічна школа: від художньог тексту до всіх форм вербальної комунікації. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 140). pp. 125-133.

Пчелинцева, О. Е. (2009) Заимствование моделей других наук как фактор развития теоретического языкознания: перспективы исследования прблемы. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 140). pp. 114-119.

Пєтухова, В. (2009) Міфологія та фольклор у творах російських романтиків ХІХ ст. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (158). pp. 94-96.

Р

Рудакова, Л. П. (2009) Труднощі розуміння соціокультурної інформації при читанні оригінальної художньої літератури. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 140). pp. 108-113.

Рудакова, Л. П. (2009) Труднощі розуміння соціокультурної інформації при читанні оригінальної художньої літератури. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 169). pp. 186-192.

С

Славова, Л. Л. (2009) Вербалізація поняттєвої складової концепту політик в американському та українському дискурсі. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 169). pp. 214-220.

Сулеймонова, С. (2009) Категория посессивности в аспекте контрастивной лингвистики (на материале тюркских и славянских языков). Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (169). pp. 220-225.

Ц

Цюра, С. В. (2009) Формы выражения извинения и их функционировавние в английском дискурсе XVII-XVIII вв. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 140). pp. 48-56.

Ч

Чорновол, Г. В. (2009) Джерела формування сучасної терміносистеми економіки. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки (№ 140). pp. 68-76.

Ш

Шаповал (Глущенко), А. В. (2009) Імплікатурне вираження емоційного змісту в англомовному емотивному дискурсі. Матеріали VII Міжвузівської конференції молодих учених “Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських та германських мов і літератур”. pp. 141-142.

Шуба, Ю. В. (2009) Британський історіографічний метароман: проблема художньої ідентифікації. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (168). pp. 133-144.

Я

Ященко, Ю. В. (2009) Психолого-педагогічні особливості формування іншомовної комунікативної компетентності менеджерів туристичної галузі. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (142). pp. 153-157.

This list was generated on Mon Mar 4 09:39:01 2024 EET.