Items where Division is "Навчально-науковий інститут міжнародних відносин, історії та філософії" and Year is 2007

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | А | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Ч
Number of items: 55.

І

Івангородський, К. В. (2007) Теоретична інтерпретація етнічності. Гуржіївські історичні читання. pp. 105-111.

А

Абаніна, Н. С. and Шпатенко, С. А. (2007) Аналіз генези поняття "Соціальний опір" у соціально-філософській думці. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 109). pp. 131-42.

Б

Богатая, Л. Н. (2007) Об эволюции философских концептов. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 109). pp. 107-115.

Більовський, О. А. (2007) Релігійність в сучасній культурі та освіті. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 110). pp. 159-167.

В

Верменко, А. Ю. (2007) Вчення представників філософії античності, відродження та нового часу про мотиви людської діяльності як можлива основа переосмислення світоглядних проблем сучасності. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 110). pp. 44-53.

Видриган, М. В. (2007) Соціологія громадської думки : навчальна програма. [Teaching Resource]

Видриган, М. В. (2007) Методика викладання соціології : навч. програма. [Teaching Resource]

Видриган, М. В. (2007) Методика викладання філософії : навчальна програма. [Teaching Resource]

Видриган, М. В. (2007) Соціологія сім’ї : навчальна програма. [Teaching Resource]

Видриган, М. В. (2007) Соціологія молоді і молодіжних організацій : навчальна програма. [Teaching Resource]

Видриган, М. В. (2007) Управління соціальними проектами : навч. прогр. [Teaching Resource]

Видриган, М. В. (2007) Теорія соціального управління : навчальна програма. [Teaching Resource]

Видриган, М. В. (2007) Соціальна робота з сім’ями : навчальна програма. [Teaching Resource]

Видриган, М. В. (2007) Соціальна робота з підлітками і молоддю : навчальна програма. [Teaching Resource]

Воронюк, О. Л. (2007) Філософія Макса Штірнера та Фрідріха Ніцше як приклад "активного" нігілізму. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 110). pp. 12-20.

Г

Гнатищак, Г. Т. (2007) Проблема дискурсивної етики у філософії Юргена Габермаса. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 109). pp. 140-147.

Говорун, Д. І. (2007) Уява як єдність чуттєвого і раціонального. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 110). pp. 132-139.

Гоцуляк, В. В. (2007) І. О. Гуржій-дослідник соціально-економічної історії України другої половини XVIII-XIX ст. Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць. pp. 37-40.

Гуркало, И. О. (2007) Воздействие технологий власти-знания та субъект в дискурсивных практиках в философии Мишеля Фуко. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 110). pp. 79-86.

Д

Давидов, П. Г. and Оленич, М. В. (2007) Духовність та феномен корпоративної релігійності у сучасному світі за Й. Кунде. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 110). pp. 146-153.

З

Зайцев, А. В. (2007) Здійснення людини індивідуально-особистісним буттям як проблема сучасної соціокультурної ситуації. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 110). pp. 68-74.

Залужна, А. Є. (2007) Релігійно-моральна проблематика в екзистенціалізмі. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 110). pp. 113-119.

Земзюліна, Н. І. (2007) Громадська позиція І. Франка крізь призму тендерних досліджень. Наукові записи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія Історія (№ 12). pp. 63-65.

Зуєв, А. В. (2007) Свобода людини в умовах масової всеможливості. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 110). pp. 74-79.

К

Козловець, М. А. (2007) Сучасна культурна глобалізація й національна ідентичність. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 109). pp. 5-13.

Котовська, О. П. (2007) Vita Contemplativa et Vinf Асtiva в українській полемічній традиції. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 108). pp. 153-163.

Кунченко-Єлесина, В. І. (2007) Синергетична інтерпретація гуманізму. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 110). pp. 63-68.

Кушерець, Т. В. (2007) Соціальні рухи як новий тип колективного суб'єкта історії. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 109). pp. 14-22.

Л

Лебідь, А. Є. (2007) Критики та дискурсійні практики філософії французького постструктуралізму. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 109). pp. 60-68.

Лобик, Л. О, (2007) Філософсько-методологічні аспекти розвитку освіти в сучасній Україні. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 109). pp. 82-90.

Лосик, О. М. (2007) Культурно-естетичні витоки постмодерністського розуміння свободи. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 110). pp. 124-132.

Лустенко, А. Ю. (2007) Повсякденність у філософській системі Плотіна. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 110). pp. 29-36.

М

Могилева, С. В. (2007) Этика спортивного диалога как модель взаимодействия с "дальним". Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 110). pp. 101-113.

Морозов, А. Г. (2007) Вчений, інтелігент, працелюб! (Портрет визначного українського історика Станіслава Владиславовича Кульчицького). Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвід. зб. наук. пр. (№ 16). pp. 20-23.

Н

Науменко, В. Ю. (2007) Раціональність/Іррааціональність пізнання у сучасному психоаналітичному дискурсі. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 109). pp. 128-135.

О

Охріменко, Г. В. (2007) Етичні категорії добра та зла в українській полемічній літературі кінця 16 ст. (на прикладі творів представників острозького культурно-освітнього осередку). Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 109). pp. 147-153.

П

Павлова, О. Ю. (2007) Диференціальна теорія здібностей в "трансцендентальному емпіризмі" Ж. Дельоза. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 109). pp. 68-74.

Повторєва, С. М. (2007) Застосування принципів постструктуралістської методології у філософії життя Ж. Дельоза. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 110). pp. 20-29.

Пономарьов, О. С. and Шпатенко, С. А. (2007) Філософія міжкультурного діалогу в системі відносин транзитивних соціумів. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 109). pp. 42-51.

Починок, І. Б. (2007) Проблема наукової легітимації гуманітарного знання. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 109). pp. 115-122.

Проценко, І. П. (2007) Маргінальність як ознака українського історичного дискурсу. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 109). pp. 22-31.

Процишин, В. М. (2007) Етика в структурі сучасного філософсько-гуманітарного знання. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 109). pp. 135-140.

Р

Радіонова, Г. В. (2007) Риси до портрету тотальності: погляд Е. Левінаса (досвід філософської рефлексії). Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 109). pp. 74-82.

С

Савельєв, В. П. (2007) Філософія життя Ф. Ніцше у контексті постмодерну. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 110). pp. 5-12.

Сангаєвська, Л. Н. (2007) Свобода вибору між добром і злом як моральна сторона християнства. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 110). pp. 153-159.

Саноцька, Н. Я. (2007) Генеалогія творчості. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 110). pp. 139-146.

Свириденко, О. О. and Дворчук, О. І. (2007) Роль сім'ї у вихованні дитини в контексті педагогічної спадщини О. А. Захаренка. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 115). pp. 106-109.

Синявська, Л. І. (2007) Вплив русифікаторської політики на економічне, соціальне і культурне життя України у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. – історія України. Other thesis, Інститут історії України НАН України.

Стадник, М. М. (2007) Пізнання у біблійній традиції. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 109). pp. 101-107.

Стукало, О. О. (2007) Нормативність іншого як визначальна установка діалогічної етики. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 110). pp. 94-101.

Супрун, А. Г. (2007) Етико-релігійна складова філософських поглядів М. Гоголя. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 110). pp. 119-124.

Т

Таран, М. О. (2007) Проблема особистісної ідентичності у філософії XIX - ХХ століть. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 110). pp. 86-94.

Тур, М. Г. (2007) Сучасний дискурс феномену ідеології: легітимаційний аспект. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 110). pp. 53-63.

Ф

Фаріон, О. О. (2007) Світоглядні параметри формування людини у філософії В. І. Шинкарука. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 110). pp. 36-44.

Ч

Чобітько, М. Г. (2007) Перехід від когнітивної до особистісної парадигми в освіті-веління часу. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 109). pp. 90-101.

This list was generated on Tue Feb 27 06:25:02 2024 EET.