Items where Division is "Навчально-науковий інститут економіки і права" and Year is 2013

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | І | Б | В | Г | Д | К | М | О | П | Р | С | Т | Ф | Ч
Number of items: 43.

Є

Єднак, Т. В. (2013) Проблеми комерціалізації інтелектуальної власності. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 96-98. ISSN 978-966-493-445-6

І

Іващенко, В. А. (2013) Охорона прав винахідників відповідно до "Положення про привілеї на винаходи і вдосконалення" від 20 травня 1896 р. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 65-69. ISSN 978-966-493-445-6

Б

Боковня, В. М. (2013) Інтелектуальна власність та інноваційний розвиток. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 79-82. ISSN 978-966-493-445-6

В

Василенко, В. І. (2013) Олімпійська символіка як об'єкт права інтелектуальної власності (на прикладі Російської Федерації). Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 111-114. ISSN 978-966-493-445-6

Вергай, Ю. Ю. (2013) Проблеми захисту об'єктів авторського права та суміжних прав в українському інтернет-просторі. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 134-137. ISSN 978-966-493-445-6

Г

Горова, О. Б. and Тюріна, О. В. and Гамалій, І. В. and Заяц, Н. В. (2013) Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Теорія держави та права з підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» за напрямом "Правознавство». [Teaching Resource]

Гук, Б. М. (2013) Цивільно-правові аспекти інформаційного права. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 137-141. ISSN 978-966-493-445-6

Д

Дем'яненко, О. О. (2013) Київська філософська школа в контексті розвитку вітчизняної філософії. In: Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету – 2013", 16–17 квітня, Київ.

Джолос, С. В. (2013) Етатистські основи державності. Manual. Чабаненко Ю., Черкаси.

Джолос, С. В. (2013) Актуалізація державно-правового вчення Т. Гоббса в умовах сьогодення. Правове життя сучасної України : матеріали Міжнар. наук. конф. проф.-викл. та аспірант. складу (м. Одеса, 16-17 травня 2013 р.)., Т. 1. pp. 71-73.

Дробот, О. В. (2013) Патентування винаходів громадян України за кордоном. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 61-65. ISSN 978-966-493-445-6

К

Касян, Л. І. (2013) Проблеми захисту прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 141-144. ISSN 978-966-493-445-6

Каштальян, А. Ю. (2013) Проблемні питання цивільно-правового захисту географічних зазначень в Україні. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 115-118. ISSN 978-966-493-445-6

Кононенко, Ю. С. and Корновенко, С. В. (2013) Об'єкти права інтелектуальної власності як критерій відмежування предмету правового регулювання. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 14-21. ISSN 978-966-493-445-6

Кононенко, Ю. С. and Кульбашна, О. А. and Гук, Б. М. and Тараненко, С. М. and Іващенко, В. А. and Боковня, В. М. and Тараненко, О. М. and Тростіна, С. В. and Мехеда, Н. Г. and Репешко, П. І. and Василенко, В. І. and Парамонова, О. С. (2013) Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції. Чабаненко Ю. А., Черкаси.

Кульбашна, А. А. (2013) Докази та доказування, сучасні технології. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 118-121. ISSN 978-966-493-445-6

Кульбашна, О. А. (2013) Договірне регулювання відносин на службові об'єкти права інтелектуальної власності. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 21-25. ISSN 978-966-493-445-6

Кульбашна, О. А. (2013) Службові об'єкти права інтелектуальної власності: питання теорії. Теорія і практика інтелектуальної власності (№ 6). pp. 57-62.

М

Мехеда, Н. Г. (2013) Проблеми забезпечення інтелектуальної безпеки як складової економічної безпеки: освітній аспект. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 98-102. ISSN 978-966-493-445-6

Мехеда, Н. Г. (2013) Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів з дисципліни „Управління потенціалом підприємства” (для студентів всіх форм навчання спеціальності „Економіка підприємства”) за напрямом підготовки – «Економіка і підприємництво». [Teaching Resource]

О

Оржеховська, А. О. (2013) Доменні імена як об'єкти міжнародно-правової доктрини. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 145-148. ISSN 978-966-493-445-6

П

Парамонова, О. С. (2013) Общественная опасность ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником. Закон и жизнь (№ 8/3). pp. 156-159.

Парамонова, О. С. and Вісітаєва, Р. Б. (2013) Соціальна справедливість та гуманізація кримінальної відповідальності за посягання на права інтелектуальної власності. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 125-128. ISSN 978-966-493-445-6

Парамонова, О. С. and Вісітаєва, Р. Б. (2013) Досвід країн Західної Європи щодо правового регулювання пенсійного страхування у разі втрати годувальника. Актуальні питання публічного та приватного права (№ 2). pp. 92-95.

Пасєка, С. Р. (2013) Інноваційний розвиток соціально-трудового потенціалу регіону: інституціональні основи. Фінансовий простір (№ 1). pp. 111-118.

Пасєка, С. Р. (2013) Міграційні детермінанти розвитку соціально-трудового потенціалу з позиції освітнього менеджменту. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України (№ 3). pp. 265-274.

Р

Радзієвський, Р. В. (2013) Поняття комп'ютерної програми в законодавстві України та інших країнах. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 148-152. ISSN 978-966-493-445-6

Рубенян, Г. Д. (2013) Співвідношення свободи творчості та суспільної моралі в Україні. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 29-31. ISSN 978-966-493-445-6

С

Смаглій, Г. Г. (2013) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Інформаційні системи і технології в обліку” для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки – «Облік і аудит». Друга частина. [Teaching Resource]

Смаглій, Г. Г. (2013) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Інформаційні системи і технології в обліку” для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки – «Облік і аудит». Четверта частина. [Teaching Resource]

Смаглій, Г. Г. (2013) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Інформаційні системи і технології в обліку” для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки – «Облік і аудит». Перша частина. [Teaching Resource]

Смалій, Г. Г. (2013) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Інформаційні системи і технології в обліку” для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки – «Облік і аудит». Третя частина. [Teaching Resource]

Сокуренко, О. М. (2013) Підготовка до контрольних робіт із дисципліни "Криміналістика" (для студентів усіх форм навчання спеціальності "Правознавство") : навч.-метод.посіб. [Teaching Resource]

Сокуренко, О. М. (2013) Методичний посібник “Підготовка до контрольних робіт із дисципліни “Криміналістика” (для студентів усіх форм навчання спеціальності “Правознавство”). [Teaching Resource]

Сологуб, М. П. (2013) Методичні рекомендації з організації самостійної роботи з дисципліни “Фінанси, гроші та кредит” для бакалаврів з галузі знань - «Менеджмент і адміністрування» за напрямом підготовки “Менеджмент”. [Teaching Resource]

Сологуб, М. П. (2013) Методичні вказівки до самостійної роботи і практичних занять з курсу «Внутрішній економічний механізм підприємства» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності „Економіка підприємства”) за напрямом підготовки – «Економіка та підприємництво». [Teaching Resource]

Т

Тараненко, О. (2013) Географічні зазначення як об'єкт цивільно-правових відносин в Україні. Теорія і практика інтелектуальної власності (№ 6). pp. 46-50.

Тараненко, О. М. (2013) Еколого-правові аспекти інноваційної діяльності в Україні. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 87-91. ISSN 978-966-493-445-6

Тараненко, С. М. (2013) Участь адвоката у справі про порушення норм на об'єкт інтелектуальної власності: окремі питання теоретико-правового характеру. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 33-37. ISSN 978-966-493-445-6

Тростіна, С. В. (2013) Аналіз якості продукції в галузі екологічного захисту людини від шкідливого впливу побутової техніки за доромогою патентних досліджень. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 92-95. ISSN 978-966-493-445-6

Ф

Фесак, П. О. (2013) Набуття права інтелектувальної власності на промисловий зв'язок. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 76-78. ISSN 978-966-493-445-6

Ч

Черевко, О. В. (2013) Модель управління ризиком під час здійснення кредитного моніторингу. Ефективна економіка (№ 9). pp. 1-5.

Черевко, О. В. (2013) Забезпечення режиму комерційної таємниці всередині підприємства. Ефективна економіка (№ 11). pp. 1-3.

This list was generated on Tue Feb 20 19:29:57 2024 EET.