Items where Division is "Навчально-науковий інститут економіки і права" and Year is 2011

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | І | А | Б | В | Г | Д | К | П | С | Т
Number of items: 31.

Є

Єфіменко, Н. А. and Єрмошенко, М. М. (2011) Державне управління відтворенням якості основного капіталу України (на прикладі машинобудування) : дис. на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. Other thesis, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.

І

Іващенко, В. А. (2011) Податкова політика Тимчасового уряду в українському селі (лютий – жовтень 1917 р.). Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / Відп. ред. Г.В. Боряк (№ 18). pp. 76-81.

Іващенко, В. А. and Тараненко, О. М. (2011) Еволюція нормативно-правової бази податкової політики Центральної Ради та Гетьманату в українському селі (жовтень 1917 — грудень 1918 рр.). Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. (№ 18). pp. 148-153.

А

Андрусяк, Н. О. (2011) Удосконалення організаційно-економічного механізму функціонування овочевої галузі.-Ч.1. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія Економічні науки. (№ 29). pp. 172-176.

Б

Бутенко, Л. Ю. (2011) Роль маркетингу в управлінні якістю готельних послуг. Матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції "Туристичний та готельно-ресторанний бізнес і Україні" : проблеми розвитку та регулювання : 16-18 березня 2011 року. pp. 210-212.

В

Велівченко, В. О. and Волошкевич, Г. А. and Мойсієнко, В. М. (2011) Права і свободи військовослужбовців в Україні: нормативне закріплення та механізм реалізації / за ред. В. Мойсієнка. [Teaching Resource]

Волошкевич, Г. А. (2011) Організаційно-правові принципи та механізм функціонування перших українських споживчих товариств (60 – 70-ті роки ХІХ ст.). Держава і право. Юридичні і політичні науки : збірник наукових праць (№ 51). pp. 161-167.

Г

Гук, Б. М. (2011) Поняття державної виконавчої служби та її місце в системі органів державної влади України. Право і безпека (№3(39)). pp. 176-180.

Гук, Б. М. (2011) Модернізація системи органів державної виконавчої служби в умовах адміністративної реформи. Право і суспільство (№4). pp. 75-79.

Гук, Б. М. (2011) Правоохоронна спрямованість діяльності державної виконавчої служби України. Форума права (№3). pp. 190-195.

Гук, Б. М. (2011) Адміністративні послуги органів публічної влади України: поняття, зміст. Право і суспільство (№3). pp. 117-121.

Д

Джолос, С. В. and Крижановський, А. Ф. (2011) Держава в етатистському вимірі: загально-теоретичний аспект : дис. на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Other thesis, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.

Джолос, С. В. and Крижанівський, А. Ф. (2011) Держава в етатистському вимірі: загально-теоретичний аспект : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Other thesis, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.

Джолос, С. В. and Крижанівський, А. Ф. (2011) Держава в етатистському вимірі: загальнотеоретичний аспект : дис. на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Other thesis, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.

Джолос, С. В. and Крижанівський, А. Ф. (2011) Держава в етатистському вимірі: загальнотеоретичний аспект : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Other thesis, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.

Дорошко, О. О. (2011) Особливості інноваційного розвитку України. Інвестиції: практика та досвід. pp. 21-24.

Дробот, Ж. А. (2011) Поняття пенсійного страхування. Актуальні проблеми держави і права (57). pp. 182-189.

К

Ковтуненко, В. О. and Кукурудза, І. І. and Макаринська, О. В. (2011) Ринкові перетворення в Україні: наслідки і перспективи. Розділ 7. Особливості регулювання зовнішньої торгівлі товарами України : монографія. Manual. Видавничий відділ Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, Черкаси.

Костогриз, В. Г. (2011) Ощадно-кредитна система у фінансуванні інноваційного розвитку країни. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. пр. (№ 31). pp. 29-36.

Костюкова, О. М. (2011) П. Т. Тронько і краєзнавчі дослідження, як основа створення та організації тематичних екскурсійних програм в системі регіонального розвитку туризму. Обранець історії : збірник наукових праць. pp. 123-130.

П

Парамонова, О. С. (2011) Визначення суспільно небезпечних наслідків при неналежному виконанні професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником. Право і суспільство (№ 3). pp. 185-189.

Парамонова, О. С. (2011) Суб'єкт неналежного виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником. Університетські наукові записки (№ 2). pp. 273-278.

Парамонова, О. С. (2011) Зміст професійних обов'язків медичного та фармацевтичного працівника у розумінні статті 140 КК України. Часопис Київського університету права (№ 4). pp. 327-331.

Парамонова, О. С. (2011) Родовий та безпосередній об'єкти злочину, передбаченого статтею 140 Кримінального кодексу України. Часопис Київського університету (№ 2). pp. 259-262.

Пасєка, С. Р. (2011) Соціально-трудовий потенціал як економічна категорія. Чернігівський науковий часопис. Серія 1, Економіка і управління (№ 2). pp. 125-131.

Пасєка, С. Р. (2011) Пріоритетні напрями використання соціально-трудового потенціалу регіону. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі (№ 4). pp. 139-143.

Пасєка, С. Р. (2011) Теоретичні підходи до визначення категорії «соціально-трудовий потенціал регіону». Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки (№20(2)). pp. 194-200.

Пасєка, С. Р. and Гуменюк, О. С. (2011) Мотивація конкурентоспроможної праці у контексті розвитку корпоративної культури. Чернігівський науковий часопис. Серія 1, Економіка і управління (№ 1). pp. 9-12.

С

Супруненко, О. О. and Пасєка, О. В. (2011) Застосування управляючих мереж Петрі для моделювання деяких задач теорії розкладів. Вісник Черкаського університету. Серія «Прикладна математика. Інформатика» (№ 194). pp. 121-127.

Т

Тараненко, І. В. (2011) Інноваційний імператив сталого розвитку глобалізованого суспільства. Економічний вісник Донбасу (№ 3). pp. 51-56.

Тараненко, О. М. (2011) Новітня українська історіографія аграрної політики П. Скоропадського (1990-і рр.). Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць (№ 18). pp. 187-197.

This list was generated on Tue Feb 20 18:37:13 2024 EET.