Items where Author is "Черевко, О. В."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 35.

Article

Черевко, О. В. (2018) Переваги традиційного інструментарію оцінювання рівня економічної безпеки професійних учасників фінансового ринку та напрями його модернізації. Актуальні проблеми реалізації прав і свобод людини в умовах глобалізації : збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Черкаси, 1-2 листопада 2018 року. pp. 183-185.

Черевко, О. В. (2018) Проблеми спливу тіньової економіки на рівень економічної безпеки держави. European journal of economomics and management, Vol. 4 (№ 3). pp. 5-12.

Черевко, О. В. (2017) Науково-методичні підходи до оцінки ефективності інвестиційної діяльності регіонів України. Вісник Черкаського університету. Серія Економічні науки (№ 2(2)). pp. 91-96.

Куценко, Д. М. and Черевко, О. В. (2017) Засади державного регулювання фінансової безпеки України. Перспективи управлінської діяльності суб’єктів господарювання в контексті економічної безпеки : матеріали міжнародного форуму з безпеки, Черкаси, 25-27 травня 2017 р. pp. 23-25.

Черевко, О. В. (2017) Тенденції стану тіньової економіки України. Перспективи управлінської діяльності суб’єктів господарювання в контексті економічної безпеки : матеріали міжнародного форуму з безпеки, Черкаси, 25-27 травня 2017 р. pp. 39-42.

Алікперова, Л. Т. and Черевко, О. В. (2017) Економiчна безпека регiону в умовах глобалiзацiї. Перспективи управлінської діяльності суб’єктів господарювання в контексті економічної безпеки : матеріали міжнародного форуму з безпеки, Черкаси, 25-27 травня 2017 р. pp. 50-52.

Черевко, О. В. and Радзіховська, Ю. М. (2016) Вплив вітчизняних рейтингів на економічну безпеку вищих навчальних закладів. Агросвіт (№ 24). pp. 93-96.

Черевко, О. В. (2016) Основні фактори впливу на продовольчу безпеку регіону як основу національної безпеки. Економiка та держава (№ 12). pp. 68-71.

Черевко, О. В. and Радзіховська, Ю. М. (2016) Сутність, роль та завдання інтерфейсної безпеки у процесі забезпечення інформаційної та економічної безпеки вищого навчального закладу. Економіка та держава (№ 11). pp. 15-18.

Черевко, О. В. and Зачосова, Н. В. and Радзіховська, Ю. М. (2016) Теоретичний аспект ідентифікації інтерфейсної складової у системі економічної безпеки вищих навчальних закладів. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія Економічні науки. (№ 42). pp. 102-109.

Черевко, О. В. and Радзіховська, Ю. М. (2016) Діагностика економічної безпеки ВНЗ у міжнародних рейтингах. Інвестиції: практика та досвід (№ 24). pp. 32-36.

Черевко, О. В. and Дмитренко, В. І. (2015) Особливості функціонування системи економічної безпеки будівельних підприємств. Інвестиції: практика та досвід (№ 12). pp. 49-51.

Черевко, О. В. (2015) Осягнення долі людини – розуміння історії держави (до 100-річчя від дня народження українського історика І. О. Гуржія). Гуржіївські історичні читання (№ 10). pp. 6-7.

Черевко, О. В. (2014) Наслідки першої світової війни: «українська проекція». Проблеми історії України ХІХ — поч. ХХ ст. (№ 23). pp. 60-65.

Черевко, О. В. (2014) Стратегічне управління фінансово-економічною безпекою підприємства. Ефективна економіка. (№ 2). pp. 1-4.

Черевко, О. В. (2013) Модель управління ризиком під час здійснення кредитного моніторингу. Ефективна економіка (№ 9). pp. 1-5.

Черевко, О. В. (2013) Забезпечення режиму комерційної таємниці всередині підприємства. Ефективна економіка (№ 11). pp. 1-3.

Monograph

Черевко, О. В. (2019) Управління економічною безпекою підприємств як складова регулювання фінансової безпеки України: монографія / за ред. Черевка О.В. Other. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси.

Черевко, О. В. (2019) Управління економічною безпекою підприємства. Other. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси.

Черевко, О. В. (2018) Управлінський аспект забезпечення фінансової безпеки України. Other. Видавець Чабаненко Ю. А., м. Черкаси.

Черевко, О. В. (2017) Інноваційні підходи до забезпечення фінансової безпеки України: мікро- та макро- рівні : монографія. Other. Чабаненко Ю. А., Черкаси.

Черевко, О. В. (2017) Інноваційні підходи до забезпечення фінансової безпеки України: мікро- та макро-рівні : / за ред. Черевка О.В. Other. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси.

Шарий, В. І. and Черевко, О. В. and Мойсієнко, В. М. (2017) Реалізація антикризової державної політики стрижневими країнами світу в умовах ризиків : монографія. Other. Чабаненко Ю. А., Черкаси.

Черевко, О. В. and Мігус, І. П. and Гнилицька, Л. В. (2016) Організаційно-економічний механізм протидії злочинам в економічній сфері: колективна монографія. Manual. Чабаненко Ю., Черкаси.

Черевко, О. В. (2014) Cтратегічні пріоритети детінізації економіки України у системі економічної безпеки: макро та мікро вимір : монографія. Other. Чабаненко Ю. А., Черкаси.

Book

Головін, Р. Г. and Самойленко, Л. Я. and Овчаренко, А. О. and Кравцова, Н. О. and Черевко, О. В. and Шарий, В. І. (2020) Стратегічні пріоритети публічного управління України в умовах глобалізації : збірник № 4 матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції / редкол. : О. В. Черевко [та ін.]. -. Чабаненко Ю. А., Черкаси.

Черевко, О. В. and Орлюк, О. П. and Корновенко, С. В. and Дорошенко, О. Ф. and Іващенко, В. А. and Кононенко, Ю. С. and Кульбашна, О. А. and Попова, Н. О. and Постригань, Т. Л. and Тараненко, О. М. and Тараненко, С. М. (2019) Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (17 травня 2019 р.). Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси.

Самойленко, Л. Я. and Кулєєва, Т. В. and Черевко, О. В. and Коміренко, С. В. and Славіч, О. І. and Іванов, В. В. and Іщенко, М. П. and Осейко, Т. В. and Коваль, Н. М. and Вовк, С. С. and Береза, М. В. and Шраменко, Т. О. and Глазепа, Р. І. and Калініченко, Д. С. and Толмосова, Н. П. and Овсійчук, Н. А. and Бороденко, А. С. and Бакай, Ю. Г. and Зосіч, Г. В. and Шарий, В. І. and Іщенко, М. П. and Мусієць, К. С. and Сінько, А. В. and Іщенко, О. М. and Ромашина, Б. О. and Давиденко, І. І. and Скосар, Т. В. and Сидоренко, В. А. and Зайцева, З. І. and Якушенко, Н. Ю. and Дейнега, Т. М. and Долгій, М. В. (2019) Актуальні проблеми формування та реалізації публічної політики України в умовах глобалізації збірник № 3 матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції 25 квітня 2019 року. Чабаненко Ю., Черкаси.

Черевко, О. В. and Орлюк, О. П. and Корновенко, С. В. and Волошкевич, Г. А. and Дорошенко, О. Ф. and Гук, Б. М. and Іващенко, В. А. and Кононенко, Ю. С. and Кульбашна, О. А. and Петренко, С. А. and Постригань, Т. Л. and Попова, Н. О. (2018) Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами VII Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (27 квітня 2018 р.). Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси.

Андрієнко, М. В. and Бараненко, О. В. and Андрієнко, В. М. and Горячківська, І. В. and Дмитренко, В. І. and Черевко, О. В. and Надточій, Я. М. and Мігус, М. П. and Зачосова, Н. В. and Яковенко, В. О. and Костняна, Я. В. and Левочко, Н. В. and Гонта, Д. С. and Білик, В. В. and Гончаренко, А. С. and Дучінська, Я. О. and Заїнчковська, Є. А. and Тулуб, О. М. and Шевченко, Є. Г. and Твалавадзе, В. І. and Занора, В. О. and Засядько, О. А. and Войцеховська, О. Є. and Заточня, А. В. and Литвин, Т. Ю. and Калашникова, А. В. and Кедесь, О. В. and Кімлик, Г. В. and Петренко, Т. С. and Пиптя, Н. О. and Андрієнко, В. М. and Чередниченко, В. В. and Чорна, Я. В. and Дудченко, Н. В. (2017) Перспективи управлінської діяльності суб’єктів господарювання в контексті економічної безпеки : матеріали міжнародного форуму з безпеки, Черкаси, 25-27 травня 2017 р. Чабаненко Ю. А., Черкаси.

Черевко, О. В. and Масненко, В. В. and Мельниченко, В. М. and Голиш, Г. М. and Корновенко, С. В. and Чабан, А. Ю. (2016) Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького = The Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy / редкол. : О. В. Черевко (голова) [та ін.] ; упоряд. В. М. Мельниченко. Вертикаль, Черкаси.

Teaching Resource

Шарий, В. І. and Черевко, О. В. and Самойленко, Л. Я. and Овчаренко, А. О. and Дем'яненко, О. О. and Калініченко, Б. М. and Батушан, В. В. (2020) Публічна комунікація : навч. посіб. для студ. вищих навчальних закладів спеціальності «Політологія» й слухачів спеціальності «Публічне управління та адміністрування». [Teaching Resource]

Шарий, В. І. and Черевко, О. В. and Мойсієнко, В. М. and Самойленко, Л. Я (2017) Євроінтеграція, міжнародне публічне управління та безпека : навч. посіб. [Teaching Resource]

Other

Волинець, Н. О. and Черевко, О. В. (2020) Шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції: кваліфікаційна робота освітнього ступеня магістр. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси.

Мальцевич, О. Л. and Черевко, О. В. (2020) Розробки бізнес-плану техніко-технологічного переозброєння підприємства : кваліфікаційна робота освітнього ступеня магістр. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси.

This list was generated on Sat Mar 2 09:44:50 2024 EET.