Items where Author is "Соловей, Ю. О."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Jump to: Article | Book | Thesis
Number of items: 18.

Article

Соловей, Ю. О. (2022) Використання здоров’язбережувальних технологій в закладах дошкільної освіти. Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. Педагогічні науки (№ 14). pp. 154-163.

Соловей, Ю. О. (2022) Соціальна адаптація дітей дошкільного віку в умовах закладу дошкільної освіти. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота» (№ 1(50). pp. 260-263.

Нікітська, Ю. М. and Соловей, Ю. О. (2022) Сучасна світова парадигма державного контролю в управлінні діяльністю закладів дошкільної освіти. Сучасні тенденції забезпечення якості підготовки фахівців: проблеми та шляхи їх вирішення в умовах глобалізації та євроекономічної інтеграції : монографія. pp. 347-357.

Бондар, В. Г. and Соловей, Ю. О. and Коваленко, О. А. (2022) Підготовка майбутніх учителів до позакласної роботи в початковій школі в умовах воєнного стану. International Partnership and Cooperation of Ukraine in Wartime: Collective monograph.

Ніколаєску, І. О. and Степанова, Н. М. and Соловей, Ю. О. (2020) Впровадження дистанційного спецкурсу «моніторинг якості освіти: державний контроль в управлінні діяльністю закладів дошкільної освіти. Інформаційні технології і засоби навчання, 80 (№ 6). pp. 91-112.

Соловей, Ю. О. and Ніколаєску, І. О. (2020) Сучасні тенденції підготовки майбутніх директорів закладів дошкільної освіти України. Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти : збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 210-272.

Соловей, Ю. О. (2019) Державний контроль в управлінні закладами дошкільної освіти в Україні. Розвиток професіоналізму сучасного педагога в постнекласичній парадигмі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Черкаси, 9-10 квітня 2019 р.. pp. 36-37.

Соловей, Ю. О. (2019) Зарубіжний досвід управління системою дошкільної освіти. Освітні обрії (№ 2). pp. 49-54.

Петренко, І. О. and Соловей, Ю. О. (2019) Виховання доброзичливого ставлення до однолітків у дітей старшого дошкільного віку. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 312-314.

Соловей, Ю. О. (2018) Чинники ефективної управлінської діяльності директора закладу дошкільної освіти. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота» : зб.наук. пр. (№ 2). pp. 265-270.

Соловей, Ю. О. (2018) Історіографія становлення державного контролю за діяльністю закладів дошкільної освіти в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ століття). Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, Т. 180 (№ VI). pp. 48-53.

Соловей, Ю. О. (2018) Моніторинг якості дошкільної освіти як комплексна система в управлінні закладом дошкільної освіти. Лабіринти реальності :збірник наукових праць за матеріалами V Міжнародної науково- практичної конференції від 30-31 жовтня 2018 року. pp. 115-118.

Соловей, Ю. О. (2018) Державне управління у галузі дошкільної освіти в Україні: теоретичний аспект. Сучасне дошкілля у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (2-3 жовтня 2018 р.). pp. 90-94.

Соловей, Ю. О. (2018) Значення емоційної культури директора в управлінні закладом дошкільної освіти. Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки» (№10-11). pp. 80-84.

Соловей, Ю. О. (2017) Принципи державного контролю за діяльністю дошкільних навчальних закладів як основної функції управління у галузі дошкільної освіти. Modern methods, innovations and operational experience in the field of psychology and pedagogics October 20-21, 2017. pp. 132-135.

Соловей, Ю. О. (2017) Стан розроблення проблеми державного контролю за діяльністю дошкільних навчальних закладів у вітчизняній теорії та практиці управління освітою. Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки» (№ 11). pp. 109-113.

Book

Baryshnikov, G. V. and Karaush-Karmazin, N. N. and Minaev, B. F. and Бардадим, О. В. and Горобець, Т. В. and Гречка, О. В. and Зачосова, Н. В. and Занора, В. О. and Зінченко, Ю. В. and Кавун, А. І. and Коваленко, А. О. and Коваль, О. В. and Конотопова, А. Ю. and Кретов, П. В. and Куліш, О. В. and Куценко, Д. М. and Мороз, П. П. and Пікульська, С. В. and Руденко, Ю. and Семенченко, В. В. and Сіпко, Л. О. and Хорольська, О. and Гриб, Н. М. and Сіренко, Д. В. and Соловей, Ю. О. and Ткаченко, Ю. and Усенко, С. and Шпак, М. С. and Кабаняча, А. В. (2020) Наука та інноватика: вітчизняний і світовий досвід : збірник матеріалів VІ Круглого столу, Черкаси, 13 травня 2020 р / редкол.: О. В. Черевко (голова), С. В. Корновенко, Н. В. Зачосова [та ін.]. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси.

Thesis

Соловей, Ю. О. and Ніколаєску, І. О. (2021) Державний контроль в управлінні діяльністю закладів дошкільної освіти в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) : дис. на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю – Освітні, педагогічні науки. Other thesis, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.

This list was generated on Sun Feb 25 19:49:45 2024 EET.