Items where Division is "Навчально-науковий інститут міжнародних відносин, історії та філософії" and Year is 2018

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | I | K | M | P | Z | І | А | Б | В | Г | З | К | М | О | П | С | Т | Ч
Number of items: 44.

A

Abrazumova, О. (2018) Distribution opposition and antisoviet proclamations in Ukrainian village in 1920S. Український селянин : збірник наукових праць (№ 19). pp. 113-118.

I

Ivashchenko, V. and Taranenko, O. (2018) Requisition policy of austria-german occuping administration in Ukrainian villages (february - december 1918). Український селянин : збірник наукових праць (№ 20). pp. 5-9.

K

Kornovenko, S . (2018) A peasant component in the transition to the new economic policy. Східноєвропейський історичний вісник (№ 7). pp. 104-110.

Kornovenko, S. (2018) Peasant-ideoman in the period of Ukrainian revolution (1917-1921) as an object of the sovietagricultural policy in Ukraine in the end of the 1920s - the beginning of the 1930s. Український селянин : збірник наукових праць (№ 20). pp. 10-15.

Kretov, P. and Kretova, O. (2018) Symbolism of Auto-Descriptions of Modern Human: Anthropology as a Narrative Ontology. Future Human Image (10).

M

Morozov, A. and Pavlova, N. (2018) Ukrainian agricultural cooperation in the background of the revolutionary consumption of the early 20th century. Український селянин : збірник наукових праць (№ 20). pp. 25-30.

P

Pasichna, Y. (2018) The agricultural issue on the firstallrussian congress of peasant deputies. Український селянин : збірник наукових праць (№ 20). pp. 30-35.

Platmir, Y. (2018) Ukrainian peasantry in the end of nineteenth-beginning of the twentieth centuries in the reception intelligentsia of naddniprianshchyna. Український селянин : збірник наукових праць (№ 20). pp. 119-121.

Z

Zemzulina, N. (2018) Role of rural rebellion movements in state establishment processes in ukraine (1917-1918): historiographic outline. Український селянин : збірник наукових праць (№ 20). pp. 50-53.

І

Івангородський, К. В. (2018) Етнічна історія східних слов'ян у сучасній історіографії (український, білоруський і російський дискурси) : монографія. Manual. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси.

Івангородський, К. В. (2018) Люблінська унія у східнослов'янській історіографії другої половини ХІХ - початку ХХ ст. Східноєвропейський історичний вісник (Вип. 9). pp. 46-153.

Івангородський, К. В. (2018) Methodological aspects of the reconstruction of the East-Slavs Ethnic History in the modern Ukrainian historiography = Методологічні аспекти реконструкції етнічної історії східнослов'ян у сучасній українській історіографії. Східноєвропейський історичний вісник (Вип. 9). pp. 146-153.

Іващенко, В. А. and Тараненко, О. М. (2018) Новітня вітчизняна історіографія аграрної політики П. Скоропадського (2000-ті – 2010-ті рр.). Український селянин : збірник наукових праць (№ 19). pp. 85-90.

А

Абразумова, О. М. (2018) Поширення опозиційних та антирадянських прокламацій в українському селі 1920-х років. Український селянин : збірник наукових праць (№ 19). pp. 111-113.

Астапова-Вязьмина, Е. И. (2018) Семиотическая модeль общения и рассуждения на примере онлайн-игры в социальной сети Facebook. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 2). pp. 76-84.

Б

Берестовий, А. І. and Пасічна, Ю. Г. (2018) Аграрне законодавство центральної ради: вплив політичного чинника. Український селянин : збірник наукових праць (№ 19). pp. 8-14.

Боєчко, В. Ф. (2018) Вирішення аграрного питання в Польщі (1918-1926 рр.). Український селянин (№ 20). pp. 5-9.

В

Воскобойник, К. В. (2018) Становлення українсько-польських дипломатичних відносин. Вісник Черкаського університету. Серія «Історичні науки» (№ 2). pp. 119-132.

Г

Гоцуляк, В. В. (2018) Сучасний стан вивчення наукової спадщини дослідників аграрної історії України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Український селянин : збірник наукових праць (№ 19). pp. 74-85.

Гоцуляк, В. В. (2018) Гоцуляк В. В. Нове поповнення Богданіани. Рецензія на книгу Степанчука Ю. С. Образ Богдана Хмельницького в новітній українській та зарубіжній історіографії: монографія / Ю. С. Степанчук. – Вінниця : ТОВ “Меркьюрі–Поділля”. – 2018. – 72 с. Український селянин : збірник наукових праць (№ 20). pp. 97-100.

Гоцуляк, В. В. (2018) Гоцуляк В. В. доктор історичних наук, професор (до 70-річного ювілею). Вибрані студії. : бібліографічний покажчик(1990-2018). Видавництво ФОП Гордієнко Є. І., Черкаси.

З

Земзюліна, Н. І. (2018) Революційні потрясіння початку ХХ ст.: аграрне законодавство країн Центральної та Південно-Східної Європи. Український селянин : збірник наукових праць (№ 19). pp. 45-49.

К

Корновенко, С. В. (2018) «Правові засади аграрної політики в Україні ( др. пол. ХХ - початку ХХ ст.). Історичний аспект : Коріненко П.С. - Тернопіль: Вектор, 2018. – 367 с.» (Рецензія). Український селянин : збірник наукових праць (№ 19). pp. 138-139.

Корновенко, С. В. and Земзюліна, Н. І. (2018) Революційні потрясіння початку ХХ ст.: аграрне законодавство країн Центральної та Південно-Східної Європи. Український селянин : збірник наукових праць (№ 19). pp. 45-49.

Кретов, П. В. and Кретова, О. І. (2018) Фігура замовчування і філософема пам’яті у творчості Г. С. Сковороди та модерна традиція. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 2). pp. 24-32.

М

Масненко, В. В. (2018) Як українські селяни стали воїнами (до соціокультурних і мілітарних аспектів революції 1917-1921 рр.). Український селянин : збірник наукових праць (№ 19). pp. 49-59.

Масненко, В. В. (2018) Степанчук Ю. С. Образ Богдана Хмельницького в новітній українській та зарубіжній історіографії / Ю. С. Степанчук. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля», 2018. – 572 с. : рецензія. Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки (№ 3-4). pp. 139-143. ISSN 2076-5908

Масненко, В. В. and Гриневич, Т. and Касян, А. and Куций, І. and Лазурко, Л. and Присяжнюк, Ю. П. and Тельвак, В. and Шамара, С. (2018) Історичні образи «сусідів» на українсько-польсько-білоруському прикордонні: міфи-студії-пам’ять : колективна монографія. Manual. ФОП Гордієнко Є. І, Черкаси.

О

Овчаренко, О. І. and Сухушина, О. В. and Земзюліна, Н. І. (2018) З історії війн першої половини ХХ століття: деякі питання міжнародних відносин : монографія. Other. Вертикаль, Черкаси.

П

Платмір, Я. Л. (2018) «Селяни стають українцями»: процеси модернізації українського села в інтерпретації Ендрю Вілсона. Український селянин : збірник наукових праць (№ 19). pp. 108-110.

Платмір, Я. Л. (2018) Українське селянство кінця ХІХ –початку ХХ ст. у рецепції Наддніпрянської інтелігенції. Український селянин : збірник наукових праць, № 20. pp. 114-119.

Платмір, Я. Л. (2018) Селяни стають українцями: процеси модернізації українського села в ітерпретації Ендрю Вілсона. Український селянин (№ 19). pp. 108-119.

Платмір, Я. Л. (2018) Українське село Наддніпрянщини кінця ХІХ – початку ХХ ст. у візії інтелігенції: між традицією і модерном. Український селянин : збірник наукових праць. pp. 70-74.

Присяжнюк, Ю. П. (2018) Українське селянство в контексті сучасних дослідницьких завдань. Український селянин : збірник наукових праць (№ 20). pp. 74-79.

Присяжнюк, Ю. П. and Орищенко, Р. М. (2018) Боговідступництво як радикальна зміна традиційної релігійності українського селянства (1920-і – початок 1930-х рр.). Український селянин : збірник наукових праць (№ 19).

Процишин, В. М. (2018) Соборність як феномен діалогічного спілкування: буттєві засади та мисленнєві репрезентації. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 2). pp. 45-52.

Пушонкова, О. А. (2018) Медіа у контекстах медіа-археології та візуальної антропології. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 2). pp. 67-76.

С

Сафонов, С. О. (2018) Доля Петровського Полтавського корпусу після 1917 року (за спогадами вихованців корпусу, які опинилися в еміграції). Вісник Черкаського університету. Серія «Історичні науки» (№ 3-4). pp. 115-119.

Силка, О. З. (2018) Становлення і діяльність громадських організацій в українському селі наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (на матеріалах Лівобережжя). Other thesis, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.

Синявська, Л. І. and Силка, О. З. (2018) Гоцуляк Віктор Володимирович : доктор історичних наук, професор : біобібліогр. покажч. Гордієнко Є. І., Черкаси.

Синявська, Л. І. and Силка, О. З. and Голиш, Г. М. (2018) Фареній Ігор Анатолійович: доктор історичних наук, професор : біобібліографічнии покажчик. Гордієнко Є. І., Черкаси.

Т

Тараненко, О. М. and Корновенко, С. В. (2018) Інтелектуальний капітал як категорія наукових досліджень. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами VІI Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (27 квітня 2018 р.) / За заг. ред. О.В. Черевка, О.П. Орлюк. pp. 71-74.

Ч

Чабан, А. Ю. (2018) Витоки та шляхи розвитку імперської політики Росії щодо України. Український селянин : збірник наукових праць (№ 19). pp. 134-137.

Чабан, А. Ю. (2018) Природнi умови Середньої Наддніпрянщини та їх вплив на формування та спосіб життя населення. Український селянин : збірник наукових праць (№ 20). pp. 85-90.

This list was generated on Tue Feb 27 04:49:53 2024 EET.