Items where Division is "Навчально-науковий інститут міжнародних відносин, історії та філософії" and Year is 2016

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | K | S | Z | І | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | О | П | С | Т | Ч | Ш
Number of items: 59.

A

Astapova-Vyazmina, O. I. (2016) Index of sign understanding: semiological analysis of meaning formation. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 2). pp. 71-75.

K

Kolisnyk, M. I. (2016) Missionary content of the new testament in catholic context. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 2). pp. 107-113.

Kolisnyk, M. I. (2016) Missionary ideas of the old testament: paradigmatic aspect. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 1). pp. 110-116.

S

Shevchenko, Z. V. (2016) Gender Stereotypes as an Indicator of Gender Incompetenceof Modern Ukrainian Young People: Survey ResultAnalysis. Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences (Вип. 4). pp. 71-73.

Z

Zemzyulina, N. I. (2016) Women in social revolution in russia in the beginning of XXTH century –search of identities. Український селянин : збірник наукових праць (№ 16). pp. 76-82.

І

Івангородський, К. В. (2016) Сучасна білоруська національна історіографія у сприйнятті істориків з Білорусі. Історіографічні дослідження в Україні (Вип.26). pp. 83-110.

Івангородський, К. В. (2016) Етногенез українців і білорусів у сучасній історіографії. Принади і пастки сусідської пам'яті: рецепція історичного простору «Україна-Білорусь» : колективна монографія. pp. 10-89.

Іващенко, В. А. and Корновенко, С. В. (2016) Податкова політика національних урядів в українському селі періоду революції 1917– 1920 рр. : монографія. Other. Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, Черкаси.

Іщенко, М. П. (2016) Філософія гуманізму і демократії – квінтесенція соціально- гуманістичного становлення людини та світової цивілізації. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 2). pp. 3-9.

Б

Бережна, Н. О. and Присяжнюк, Ю. П. (2016) Вірмени Центральної України рубежу ХХ–ХХІ ст.: досвід сільської акультурації. Український селянин : збірник наукових праць (№ 16). pp. 18-21.

Берестовий, А. І. and Корновенко, С. В. (2016) Еволюція правової думки в Російській імперії стосовно системи оподаткування наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник наукових праць. pp. 7-13.

Боєчко, В. Ф. (2016) Економічне становище Другої Речі Посполитої у перші повоєнні роки. Молодий вчений (№ 3). pp. 307-317.

Боєчко, В. Ф. (2016) Друга Річпосполита 1914-1921 рр.: становлення державності : монографія. Other. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси.

В

Видриган, М. В. (2016) Воля і свобода в поглядах представників епікурейської та стоїчної філософських шкіл. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 2). pp. 19-24.

Г

Георгізов, Г. М. (2016) Українське селянство доби непу: динаміка політичних настроїв та свідомості : монографія. Manual. Нечитайло, Черкаси.

Георгізов, Г. М. (2016) Навчально-методичний посібник до семінарських занять студентам заочної форми навчання з курсу «Історія України». [Teaching Resource]

Голиш, Г. М. and Лисиця, Л. Г. (2016) Розгортання мережі й особливості функціонування лікувальних і санаторних дитячих будинків УРСР у повоєнну добу (1946–1950 рр.) (на матеріалах архівів України). Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки (№ 1). pp. 39-45. ISSN 2076-5908

Гоцуляк, В. В. (2016) Історія, її методологія і історіографія як наукові та навчальні дисципліни. [Teaching Resource]

Гоцуляк, В. В. (2016) М. С. Грушевський- ключова постать української історії. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції "Барська земля Поділля: європейська спадщина та перспективи сталого розвитку", присвяченої 615-річниці першої документальної згадки про місто Ров, 475 річниці з часу надання місту Бару Магдебурзького. pp. 142-146.

Гоцуляк, В. В. (2016) Сучасна історична думка про "народництво" і "державництво" М. Грушевського. Черкаський історіографічний симпозіум, Т. 1. pp. 274-290.

Д

Драч, О. О. (2016) Жіноча освіченість і виховання Середньовічної Європи: міркування сучасників. Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки (№ 3-4). pp. 46-52. ISSN 2076-5908

З

Зайцева, С. Л. (2016) Нова філософія ХІХ ст.: навч.-метод. посіб. [Teaching Resource]

К

Ковальова, Н. (2016) Селяни, поміщики і держава: конфлікти інтересів.«Аграрна революція» в Україні 1902-1922 рр. Manual. ЛІРА, Дніпро.

Компанієць, О. В. (2016) Концепція «великої селянської війни в СРСР 1918–1933 рр.» в інтерпретації Андреа Граціозі: спроба критичного аналізу. Вісник Черкаського університету. Серія «Історичні науки» (№ 1). pp. 81-90.

Кононенко, Ю. С. and Корновенко, С. В. (2016) Селянська революція 1902 – ? рр. Український селянин : збірник наукових праць (№ 16). pp. 72-78.

Корновенко, С. В. and Кірєєва, В. О. (2016) П. С. Коріненко Трансформації земельних відносин в українському селі (ІХ –початок ХХІ ст.). Порівняльний аналіз / П. С. Коріненко. – Тернопіль, 2015. – 496 с. Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки (№ 1). pp. 127-130. ISSN 2076-5908

Кретов, П. В. and Гончаренко, В. А. (2016) Філософема екзистенціалу: символічний та смисловий контексти. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 1). pp. 98-105.

Кретов, П. В. and Кретова, О. І. (2016) Символічний вимір мовної свідомості: реальність, секулярність, ідентичність. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 2). pp. 83-90.

Кірєєва, В. О. (2016) Особливості аграрної політики Польщі наприкінці 80-х рр. ХХ – початку ХХІ ст. Український селянин : збірник наукових праць (№ 16). pp. 96-99.

Л

Левицька, Н. М. and Силка, О. З. and Синявська, Л. І. (2016) Бібліографія академіка Івана Кураса (1939–2005): до питання узагальнення наукової спадщини. Проблеми та перспективи розвитку освіти, науки і техніки в Україні та світі : До 25-річчя відновлення державної незалежності України : Всеукраїнська науково-практична конференція, Київ, Переяслав-Хмельницький, 20–21 травня 2016 р. : зб. праць. pp. 82-85.

Лисиця, Л. Г. (2016) Дослідницько-видавнича діяльність колективу наукової бібліотеки ім. Максимовича на сучасному етапі. Наукова бібліотека ім. М. Максимовича в контексті історії й сьогодення ЧНУ ім. Б. Хмельницького : матеріали Всеукр. науково-практ. конференції «Черкаському національному університету ім. Б. Хмельницького – 95: історія та сучасність», 26 лютого 2016 р. (№ 4). pp. 29-37.

Лисиця, Л. Г. (2016) Лисенко Олександр Євгенович: доктор історичних наук, професор : біобібліогр. покажч. / уклад.: Г. М. Голиш, Т. В. Заболотна ; наук. ред. В. А. Смолій. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2015. – 128 с. : портр. (Рецензія). Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки (№ 1). pp. 135-136. ISSN 2076-5908

М

Мазур, О. О. (2016) Історія України : навч.-метод. посіб. для викладачів та слухачів підготовчих курсів. [Teaching Resource]

Мазур, О. О. (2016) Продовольча програма 1982 року в Україні: плани та реалії ; монографія. Manual. Нечитайло, Черкаси.

Марченко, О. В. (2016) Діалектика секулярного та постсекулярного в сучасному філософсько-релігієзнавчому дискурсі. У статті здійснено аналіз трансформаційних процесів, що відбуваються в сучасному світі і своїм результатом мають перехід від домінування секулярної системи ціннісно-світоглядних пріоритетів до ствердження так званого постсекулярного простору людського бут (№ 2). pp. 54-61.

Масненко, В. В. (2016) Адміністративно-територіальний та господарсько-майновий устрій Правобережної Черкащини ХVІІІ ст. Український селянин : збірник наукових праць (№ 16). pp. 46-51.

Михайлюк, О. В. (2016) Соціокультурний підхід як методологія історичного дослідження. Український селянин : збірник наукових праць (№ 16). pp. 9-14.

Морозов, А. Г. and Компанієць, А. Г. (2016) Значення системи сільськогосподарського кредиту для підвищення товарності селянських господарств України у 1920-х рр. Уманська старовина (№ 2). p. 34.

Морозов, А. Г. and Компанієць, О. В. (2016) Участь українців у боротьбі проти фашизму та нацизму напередодні другої світової війни (з досвіду громадянської війни в Іспанії 1936–1939 рp.). Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки (№ 1). pp. 32-39. ISSN 2076-5908

Морозов, А. Г. and Федоренко, Я. А. (2016) Розвиток ринкових відносин в українському селі доби Незалежності. Український селянин : збірник наукових праць (№ 16). pp. 100-103.

О

Овчаренко, А. О. and Самойленко, Л. Я. and Ткаченко, В. П. (2016) Основи культурології : опорний конспект лекцій : навч. посіб.- 2-е вид. [Teaching Resource]

Овчаренко, О. І. and Сухушина, О. В. (2016) Міжнародні відносини напередодні й у період Першої світової війни 1914-1918 рр. (у документах і спогадах сучасників) : хрестоматія. [Teaching Resource]

П

Перехрест, О. Г. (2016) Релігійне життя в українському селі в умовах нацистської окупації. Український селянин : збірник наукових праць (№ 16). pp. 28-30.

Пушонкова, О. А. and Шевченко, З. В. (2016) Гендерні відносини: архетип, стереотип, ідентичність : [навч.-метод. посіб.]. Other. видавець Чабаненко Ю., Черкаси.

П’янзін, С. Д. (2016) Філософська пропедевтика : навч.-метод. посіб. [Teaching Resource]

П’янзін, С. Д. (2016) Категоріальний характер відповідальності в просторі революції (на основі соціально-філософського та етичного аналізу діяльності Отто фон Бісмарка). Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 1). pp. 36-43.

С

Синявська, Л. І. and Силка, О. З. (2016) Науково-видавничий напрям у роботі наукової бібліотеки Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького (діяльність перших вчених секретарів). Черкаському національному університету імені Богдана Хмельницького – 95: історія та сучасність : Збірник тез та повідомлень за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції (26 лютого 2016 р.). pp. 201-203.

Синявська, Л. І. and Силка, О. З. (2016) Діяльність перших учених секретарів наукової бібліотеки Черкаського національного університету у 2004-2011 рр. Наукова бібліотека ім. М. Максимовича в контексті історії й сьогодення ЧНУ ім. Б. Хмельницького : матеріали Всеукр. науково-практ. конференції «Черкаському національному університету ім. Б. Хмельницького – 95: історія та сучасність», 26 лютого 2016 р. (№ 4). pp. 37-45.

Сухушина, О. В. (2016) Мирна місія фрейліни М. Васильчикової 1915 року. Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки (№ 1). pp. 118-126. ISSN 2076-5908

Т

Темченко, А. І. (2016) Кров у міфологічниї віруваннях східних слов’ян (на матеріалах лікувальних замовлянь). Вісник Черкаського університету. Серія «Історичні науки» (№ 3-4). pp. 26-33.

Темченко, А. І. (2016) Звуконаслідування півня і ворона в обрядовій культурі слов'ян (на матеріалі лікувальних текстів). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія «Історія», Вип. 1 (Ч. 3). pp. 112-118.

Темченко, А. І. (2016) Міфологія волосся в лікувальних практиках слов’ян. Народознавчі зошити (№ 1). pp. 30-37.

Терещенко, Т. В. (2016) Цінності європейської цивілізації : навч.-метод. посіб. [Teaching Resource]

Тітіка, О. О. (2016) Роль промислових комбінатів системи наркомату міністерства) місцевої промисловості УРСР у забезпеченні економічних та соціальних потреб українського села в 1943 – 1950 рр. Український селянин : збірник наукових праць (№ 16). pp. 89-92.

Ч

Чабан, А. Ю. (2016) Середня Наддніпрянщина і Крим в часи зародження українського козацтва (історіографічний аспект). Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки (№ 1). pp. 19-27. ISSN 2076-5908

Чабан, А. Ю. (2016) Україна та імперська Росія : навч.-метод. посіб. [Teaching Resource]

Черевко, О. В. and Масненко, В. В. and Мельниченко, В. М. and Голиш, Г. М. and Корновенко, С. В. and Чабан, А. Ю. (2016) Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького = The Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy / редкол. : О. В. Черевко (голова) [та ін.] ; упоряд. В. М. Мельниченко. Вертикаль, Черкаси.

Ш

Шевченко, З. В. (2016) Словник ґендерних термінів. Чабаненко Ю., Черкаси.

Шевченко, З. В. (2016) Гендерные стереотипы современного студенчества: результаты анкетного опроса. Роль женщины в развитии современной науки и образования : сборник материалов Международной научно-практической конференции, 17–18 мая 2016 г.. pp. 853-857.

This list was generated on Tue Feb 27 01:16:52 2024 EET.