Items where Division is "Навчально-науковий інститут міжнародних відносин, історії та філософії" and Year is 2015

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | Б | Г | Д | З | К | М | О | П | Р | С | Т | Ц | Ч | Ш
Number of items: 68.

І

Івангородський, К. В. (2015) Неоєвразійство у сприйнятті сучасної історіографії та погляди А. Дугіна на етногенез східних слов'ян. Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки (Вип,36). Вип,362. ISSN 2076-5908

Івангородський, К. В. (2015) Білоруська історіографія сьогодні: між неорадянськими та національними практиками. Образ Білорусі в історіографії та історичній пам'яті українців : колективна монографія. pp. 31-63.

Івангородський, К. В. (2015) Этническая история восточных славян домонгольского периода в современных украинских исследованиях. Белоруссия и Украина: история и культура (Вып. 5). pp. 439-483.

Івангородський, К. В. (2015) Неоєвразійство як речник імперії в очах етноісторіографії. Гуржіївські історичні читання (Вип. 9). pp. 44-49.

Івангородський, К. В. (2015) Критика «етнологічної концепції» Лева Гумільова у сучасній російській історіографії. Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки (№ 342). pp. 31-42.

Івангородський, К. В. (2015) Трансформації білоруської історіографії в 1990-х рр. Двадцять шоста наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах : Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій / За ред. В.В. Масненка. pp. 85-91.

Ігнатенко, Ю. (2015) Проблема визначення “політичного терору”. Двадцять шоста наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах : Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій / За ред. В.В. Масненка. pp. 54-56.

Іржавська, А. П. and Терещенко, Т. В. (2015) Історія країн Азії, Африки та Латинської Америки нового часу : навч.-метод. посіб. [Teaching Resource]

Іржавська, А. П. and Терещенко, Т. В. (2015) Історія країн Азії, Африки та Латинської Америки нового часу : навчально-методичний посібник. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси. ISBN 978-966-353-376-6

Іржавська, А. П. and Терещенко, Т. В. (2015) Актуальні аспекти історії країн Латинської Америки (XVII – початок ХХІ ст.) : навч-метод. посіб. [Teaching Resource]

Б

Бережна, Н. О. (2015) Національні меншини (вірмени) в новітній історії України: соціокультурний підхід. Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки (№ 9). pp. 97-100. ISSN 2076-5908

Бережна, Н. О. (2015) Вірменська національна громада Центральної України 1990–2000-х рр.: особливості внутрішньої комунікації. Двадцять шоста наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах : Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій / За ред. В.В. Масненка. pp. 63-67.

Булах, Т. (2015) Спроби подолання всеохоплюючої сталінської системи тоталітаризму в умовах українського села (1953-1954). Двадцять шоста наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах : Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій / За ред. В.В. Масненка. pp. 60-63.

Булах, Т. Д. and Морозов, А. Г. (2015) Розвиток сільської кіномережі в добу «відлиги»(на прикладі Центральних областей Української РСР). Український селянин : збірник наукових праць (№ 15). pp. 77-79.

Г

Гальченко, С. І. and Силка, О. З. (2015) Основи наукових досліджень : навч.-метод. посіб. [Teaching Resource]

Георгізов, Г. М. (2015) Формування нової свідомості українського селянства (1920 – 1929 рр.). ЧНУ ім. Б. Хмельницького, Черкаси.

Голиш, Г. М. and Кірєєва, В. О. and Лисиця, Л. Г. (2015) Воєнно-історичні студії викладачів Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (1995–2015 рр.) : анот. бібліогр. покажч. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси.

Голиш, Г. М. and Лисиця, Л. Г. (2015) Функціонування дитячих будинків для інвалідів в УРСР (1943–1950 рр.). Гуржіївські історичні читання (№ 10). pp. 192-194.

Голиш, Л. Г. and Лисиця, Л. Г. (2015) Новітні видання наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство. (№ 4). pp. 369-376.

Гоцуляк, В. В. (2015) Всесвітня історія і історична наука, історія України, історіографія, архівознавство, музеєзнавство та бібліографія. [Teaching Resource]

Гоцуляк, В. В. (2015) Діяльність наукового товариства імені Шевченка у міжвоєнний період (1913-1939 рр.). Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки, Вип. 2. pp. 65-71.

Градовський, А. В. and Галушко, М. В. (2015) Від античності до постмодернізму : навч. посіб. [Teaching Resource]

Д

Десятніков, О (2015) Соціально-економічний склад робітників радгоспів у період НЕПУ. Двадцять шоста наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах : Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій / За ред. В.В. Масненка. pp. 56-57.

Драч, О. О. (2015) Зарубіжна історіографія всесвітньої історії : навч. посіб. [Teaching Resource]

З

Запорожець, А. (2015) О. В. Кривошеїн і Столипінська аграрна реформа. Двадцять шоста наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах : Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій / За ред. В.В. Масненка. pp. 48-53.

Звірковський, І. В. (2015) Російське самодержавство між реформами і революціями (1894–1917 рр.). АММО, Черкаси.

Земзюліна, Н. І. and Вовчук, Л. А. (2015) Тайсько-американські відносини у ХХІ ст. Історичний архів (№ 14). pp. 137-143.

К

Калінкіна, С. А. and Корновенко, С. В. (2015) Оподаткування селян України в умовах голодомору 1932–1933 рр. Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки (№ 9). pp. 121-132. ISSN 2076-5908

Касян, А. (2015) Роль волості в розвитку сільської освіти на Правобережжі (друга половина ХІХ ст.). Двадцять шоста наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах : Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій / За ред. В.В. Масненка. pp. 34-39.

Компанієць, О. В. (2015) Народний опір аграрній політиці радянської влади на зламі 1920-30-х рр. (на прикладі Черкащини). Гуржіївські історичні читання : [зб. наук. пр.], Вип. 10. До 100-річчя з дня народження академіка Івана Олександровича Гуржія. pp. 189-191.

Компанієць, О. В. and Масненко, В. В. (2015) Український опозиційний фольклор 30-х рр. ХХ ст.: до проблеми класифікації та систематизації. Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки (№ 29). pp. 122-126. ISSN 2076-5908

Корновенко, С. В. (2015) Селянська революція 1917-1921 рр. : ліквідація поміщицького землеволодіння в Україні. Український селянин : збірник наукових праць (№ 15). pp. 55-60.

Корновенко, С. В. (2015) Селянський фактор переходу до нової економічної політики (1921 р.). Гуржіївські історичні читання (№ 10). pp. 181-184.

Корновенко, С. В. and Тараненко, О. М. (2015) Інтелектуальний капітал та його вплив на розвиток інноваційної економіки. Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки (№ 10). pp. 79-84. ISSN 2076-5908

Корновенко, С. В. and Тараненко, О. М. (2015) Інтелектуальний капітал та його вплив на розвиток інноваційної економіки. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 10). pp. 79-84. ISSN 2076-586Х

Кретов, П. В. and Кретова, О. І. (2015) Медійний дискурс влади та національна ідентичність: символічний вимір новітнього міфу України. INTERMARUM: історія, політика, культура, 2. pp. 364-375.

М

Мазур, О. О. (2015) Історія культури Сходу : навч.-метод. посіб. для студ. денної форми навчання. [Teaching Resource]

Марченко, О. В. (2015) Філософія права : навч. посіб., Ч. 1. Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Дніпропетровськ.

Марченко, О. В. (2015) Філософія права : навч. посіб., Ч. 3. [Teaching Resource]

Масненко, В. В. (2015) «Історія хвороби» В’ячеслава Липинського як біографічний наратив. Частина друга. Двадцять шоста наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах : Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій / За ред. В.В. Масненка. pp. 42-48.

Масненко, В. В. (2015) Трансформація образу Тараса Шевченка в українському національно-ідентифікаційному дискурсі (середина ХІХ– початок ХХ ст.). Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність (№ 25). pp. 139-150.

Масненко, В. В. (2015) Українська держава 1918 р. у візії В’ячеслава Липинського. Гуржіївські історичні читання (№ 10). pp. 34-38.

Мельниченко, В. М. (2015) Черкащина в контексті історії України : мат. сьомої наук.- краєзн. конф. «Черкащина в контексті історії України», присвяченої 200-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка та 600-річчю утворення Черкаської області. Вертикаль, Черкаси. ISBN 978-966-2256

Михайлюк, Ю. М. (2015) Диференціація української знаті литовської доби з погляду О. Я. Єфименко. Двадцять шоста наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах : Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій / За ред. В.В. Масненка. pp. 71-76.

Михайлюк, Ю. М. (2015) Стратифікація населення Великого князівства Лиотовського у візії М. І. Петрова. Український селянин : збірник наукових праць (№ 15). pp. 17-20.

О

Овчаренко, О. І. (2015) Новітня історія країн Західної Європи і Північної Америки (1918 – 1945): навч. посіб. семінарських занять для студ. науково-навчального ін-ту історії та філософії. [Teaching Resource]

П

Перехрест, О. Г. (2015) Налагодження ветеринарної протиепізоотичної роботи у тваринницькій галузі сільського господарства України в 1943-1945 рр. Український селянин : збірник наукових праць (№ 15). pp. 88-89.

Присяжнюк, Ю. П. (2015) Новітній український патріотизм: обставини та можливості. Двадцять шоста наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах : Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій / За ред. В.В. Масненка. pp. 3-7.

Р

Різник, Ю. (2015) Способи доставки поштової кореспонденції на Правобережжі в імперський період. Двадцять шоста наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах : Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій / За ред. В.В. Масненка. pp. 29-34.

С

Силка, О. З. and Синявська, Л. І. (2015) Музей соціальної історії Наддніпрянської України ХІХ–ХХ ст. як складова організації навчально-виховного процесу у Черкаському національному університеті імені Б. Хмельницького. Гуманітарне та патріотичне виховання студентської молоді в умовах глобалізації та євроінтеграції : матеріали Всеукраїнської наукової конференції, Київ, 19 листопада, 2015 р.. pp. 35-38.

Синявська, Л. І. (2015) Зміни у податковій політиці Російської імперії під час Першої світової війни. Історія торгівлі, податків та мита : Дев’ята міжнародна наукова конференція, Дніпропетровськ, 29–30 жовтня 2015 р. : тези доповідей. pp. 99-101. ISSN 978-966-02-7729-8

Синявська, Л. І. (2015) Забезпечення працівниками підприємств кам’яновугільної промисловості сходу України в період першої світової війни. Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки (№ 9). pp. 112-116. ISSN 2076-5908

Синявська, Л. І. (2015) Діяльність робітничих комітетів у сфері важкої промисловості Сходу та Півдня України у 1917–1918 роках. Spheres of culture (12). pp. 258-265. ISSN 2300-1062

Сокуренко, О. М. (2015) Практикум з Кримінального права (Загальна частина). [Teaching Resource]

Спека, І. (2015) Державна політика у сфері боротьби з дитячою безпритульністю та бездоглядністю повоєнної доби (1943-1953). Двадцять шоста наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах : Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій / За ред. В.В. Масненка. pp. 57-60.

Т

Тараненко, О. М. and Іващенко, В. А. (2015) Аграрне законодавство П. Скоропадського: історико-правовий аспект. Право і суспільство (№ 5). pp. 100-104.

Тельвак, В. (2015) Львівська історична школа Михайла Грушевського: культура конфлікту. Двадцять шоста наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах : Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій / За ред. В.В. Масненка. pp. 77-85.

Темченко, А. І. (2015) Традиційні мантичні практики: архаїка знакової системи : монографія. Other. ІнтролігаТОР, м. Черкаси.

Тітіка, О. О. (2015) Відбудова і функціонування місцевої промисловості України в 1943-1950 рр. Manual. Вертикаль, Черкаси.

Тітіка, О. О. (2015) Соціально-економічні та організаційні засади відновлювальних робіт у місцевій промисловості України (1943–1950 рр.). Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки (№ 9). pp. 132-139. ISSN 2076-5908

Тітіка, О. О. (2015) Роль місцевої промисловості України в соціально-економічному відродженні села в 1946-1950 рр. Український селянин : збірник наукових праць (№ 15). pp. 92-95.

Ц

Цимай, С. (2015) «Зельман» як сюжет народного життя. Двадцять шоста наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах : Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій / За ред. В.В. Масненка. pp. 39-42.

Ч

Чабан, А. Ю. (2015) Хліборобські традиції Українців у республіці Казахстан. Український селянин : збірник наукових праць (№ 15). pp. 26-29.

Ш

Шамара, С. (2015) Політика пам’яті та історична свідомість в Україні, Росії, Білорусі у 1991-2015 рр.: перспективи порівняльного аналізу. Двадцять шоста наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах : Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій / За ред. В.В. Масненка. pp. 91-93.

Швець, В. (2015) М.О. Домонтович і військово-історична комісія з опису російсько-турецької війни 1877-1878 рр. Двадцять шоста наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах : Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій / За ред. В.В. Масненка. pp. 68-70.

Шевченко, З. В. (2015) Екофемінізм: соціально-філософський огляд. Актуальні проблеми філософії та соціології (Вип. 4). pp. 166-171.

Шевченко, З. В. (2015) Критика радикального фемінізму. Політологія, філософія, соціологія: контури міждисциплінарного перетину: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 15-16 жовтня 2015 р.). pp. 84-85.

Шевченко, З. В. (2015) Ґендерний статус як елемент соціальної ієрархії. In: Екологія візуальності: стратегії, концепти, проекти, 8-10 жовтня 2015 р., Черкаси.

This list was generated on Tue Feb 27 06:04:27 2024 EET.