Items where Division is "Навчально-науковий інститут міжнародних відносин, історії та філософії" and Year is 2014

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | А | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Ч | Ш | Я
Number of items: 65.

І

Івангородський, К. В. (2014) Палеоетноботанічні дослідження землеробства давніх слов'ян у сучасній українській історіографії. Український селянин : збірник наукових праць (№ 14). pp. 14-17.

Івангородський, К. В. (2014) Теоретичні аспекти досліджень етнічної історії східних слов’ян у сучасній білоруській історіографії. Двадцять четверта березнева наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах : Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій, 11 -27 березня 2013 р. pp. 21-27. ISSN 978-966-353-375-9

Івангородський, К. В. (2014) Концепція етногенезу східних слов'ян Едуарда Загарульского. Гуржіївські історичні читання (Вип. 7). pp. 63-67.

Івангородський, К. В. (2014) Концептуальне переосмислення етнічної історії східних слов'ян у пострадянских історіографіях. Історіографічні дослідження в Україні (Вип.24). pp. 6-22.

Івангородський, К. В. (2014) Етносоціальна основа становлення Кримського ханства. Гуржіївські історичні читання (8-9). pp. 116-121.

Івангородський, К. В. (2014) Українська національна історіографія 1990-х рр. у сприйнятті сучасних українських істориків. Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки (№3-4). pp. 29-39. ISSN 2076-5908

Івангородський, К. В. (2014) Етногенез кримських татар та етносоціальний вимір становлення Кримського ханства (XIII-XV ст.). Восьмі Богданівські читання. pp. 126-137.

Ігнатенко, Ю. (2014) Ідеологічні підстави більшовицького політичного терору проти інтелігенції. Двадцять четверта березнева наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах : Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій, 11 -27 березня 2013 р. pp. 117-123. ISSN 978-966-353-375-9

Іржавська, А. П. and Силка, О. З. (2014) Краєзнавство Черкащини : анотований бібліографічний покажчик. ЧНУ ім. Б. Хмельницького.

А

Абразумова, О. М. (2014) Проблема інтеграції земельних громад українського селянства в систему громадсько-політичних організацій радянського суспільства. Український селянин : збірник наукових праць (№ 14). pp. 175-177.

Б

Бережна, Н. О. (2014) Зарубіжна історіографія вірменської діаспори кінця ХХ – початку ХХІ ст. Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки (№ 19). pp. 27-30. ISSN 2076-5908

Бережна, Н. О. (2014) Культурне життя вірмен Центральної України у 2000-х рр. Двадцять четверта березнева наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах : Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій, 11 -27 березня 2013 р. pp. 127-131. ISSN 978-966-353-375-9

Боримський, В. (2014) Варшавська угода 1920 р. та її резонанс у польському суспільстві. Двадцять четверта березнева наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах : Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій, 11 -27 березня 2013 р. pp. 67-71. ISSN 978-966-353-375-9

Боєчко, В. Ф. (2014) Польська аграрна реформа (1919-1925 рр. ) і європейський контекст. Український селянин : збірник наукових праць (№ 14). pp. 91-94.

Бутенко, Р. К. and Іржавська, А. П. (2014) Відродження в історії європейської цивілізації : навч.- метод. посіб. [Teaching Resource]

В

Владига, О. (2014) Археографічна спадщина Михайла Грушевського в історіографії української діаспори. Двадцять четверта березнева наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах : Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій, 11 -27 березня 2013 р. pp. 51-55. ISSN 978-966-353-375-9

Г

Гальченко, С. І. (2014) Етнологія : навч.-метод. посіб. для неісторичних спеціальностей. [Teaching Resource]

Георгізов, Г. М. (2014) Методичні рекомендації до семінарських занять студентам заочної форми навчання з курсу «Історія України». [Teaching Resource]

Голиш, Г. М. and Іржавська, А. П. and Демченко, Н. В. and Гаврилюк, М. Н. and Дерій, С. І. and Лизогуб, В. С. (2014) Боєчко Федір Федорович: доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України : біобібліогр. покажч. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси.

Голиш, Г. М. and Перехрест, О. Г. (2014) Енциклопедія історії України : [в 10 т.] / редкол.: В. А. Смолій (голова), В. Ф. Верстюк, С. В. Віднянський [та ін.]. – К. : Наук. думка, 2005 – 2013. : рецензія. Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки (№ 35). pp. 96-98.

Гоцуляк, В. В. (2014) М. С. Грушевський-видатний історик в українській історичній науці: історіографічний аспект. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Барська земля Поділля: європейська спадщина та перспективи сталого розвитку", присвяченої 520-річчю з дня народження Бони Сфорца та 120-річчю виходу у світ праці М. С. Грушевського "Барське старос. pp. 222-228.

Гоцуляк, В. В. (2014) Внесок Олександра Грушевського у розвиток історичної науки та архівознавства : історіографічний аспект. Двадцять четверта березнева наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах : Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій, 11-27 березня 2013 р. pp. 55-63. ISSN 978-966-353-375-9

Гоцуляк, В. В. (2014) Історіографічні аспекти аналізу творчості Т. Г. Шевченка в соціокультурному і історичному контексті. Черкащина в контексті історії України. Матеріали Сьомої науково-краєзнавчої конференції "Черкащина в контексті історії України", присвяченої 200-річчю від днія народження Т. Г. Шевченка та 60-річчю утворення Черкаської області, Ч. 1. pp. 106-119.

Д

Данилевський, В. (2014) Інженер Дмитро Бізюкін і Україна. Двадцять четверта березнева наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах : Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій, 11 -27 березня 2013 р. pp. 107-110. ISSN 978-966-353-375-9

Драч, О. О. (2014) Просвітительки народу: соціальна місія випускниць вищих жіночих курсів Російської імперії. Український селянин : збірник наукових праць (№ 14). pp. 68-69.

Драч, О. О. and Кульбашна, О. А. (2014) Службові об’єкти права інтелектуальної власності в системі правовідносин. Питання інтелектуальної власності (№ 11). pp. 137-142.

З

Земзюліна, Н. І. (2014) Українська кооперація Польщі в міжвоєнний період: просвітницька та професійна діяльність. Гуржіївські історичні читання (№ 8/9). pp. 208-210.

Земзюліна, Н. І. (2014) Міжнародний чинник українського державотворення початку ХХ ст. (історіографія питання). Галичина, № 25. pp. 397-404.

Земзюліна, Н. І. (2014) Роль кооперації у становленні "нової жінки" (перша чверть ХХ ст.). Гуржіївські історичні читання (№ 7). pp. 178-179.

Земзюліна, Н. І. (2014) Населення українських міст в першій третині ХХ ст.: етнодемографічна характеристика. Історичні науки : збірник наукових праць (№ 120). pp. 233-242.

Земзюліна, Н. І. (2014) Участь учнівської і студентської молоді в діяльності організацій політичних партій у Подільській губернії на початку ХХ ст. Освіта, наука і культура на Поділлі : збірник наукових праць, Т. 21. pp. 183-201.

Земзюліна, Н. І. (2014) Становлення системи захисту прав жінок у процесі їх залучення у суспільне виробництво в СРСР (1920-ті рр.). Український селянин : збірник наукових праць (№ 14). pp. 182-185.

Земзюліна, Н. І. (2014) Вплив тоталітарних режимів на розвиток кооперації в міжвоєнний період в Європі (1920–1930 рр.). Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки (№ 9). pp. 110-113. ISSN 2076-5908

К

Корновенко, С. В. (2014) Українська революція 1917-1921 рр.: селянський фактор. Український селянин : збірник наукових праць (№ 14). pp. 142-146.

Кузнецова, Л. Г. (2014) Історичний нарис оплати праці в СРСР. Двадцять четверта березнева наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах : Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій, 11 -27 березня 2013 р. pp. 149-162. ISSN 978-966-353-375-9

Кісіль, С. (2014) Т. Г. Шевченко, як культурний феномен. Двадцять четверта березнева наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах : Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій, 11 -27 березня 2013 р. pp. 9-12. ISSN 978-966-353-375-9

Л

Ластовська, О. (2014) Перший етап розвитку сучасної української історіографії історії церкви і монастирів в Україні. Двадцять четверта березнева наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах : Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій, 11 -27 березня 2013 р. pp. 63-67. ISSN 978-966-353-375-9

М

Масненко, В. В. (2014) «Історія хвороби» В’ячеслава Липинського як біографічний наратив. Частина перша. Двадцять четверта березнева наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах : Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій, 11 -27 березня 2013 р. pp. 19-21. ISSN 978-966-353-375-9

Михайлюк, Ю. М. (2014) Селянство Великого князівства Литовського з погляду Д. Іловайського. Двадцять четверта березнева наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах : Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій, 11 -27 березня 2013 р. pp. 47-51. ISSN 978-966-353-375-9

Н

Новикова, В. І. and Костюкова, О. М. and Мельниченко, В. М. (2014) Тарас Григорович Шевченко – славний син Черкаської землі та її туристський бренд : тези доповідей учасників Всеукраїнського круглого столу (21 лютого 2014 р., м. Черкаси) / відп. за вип. : С. Р. Пасєка, В. І. Новикова. Чабаненко Ю. А, м. Черкаси.

О

Овчаренко, О. І. (2014) Історія міжнародних відносин (1918 р. – початок ХХІ ст.): навч.-метод. посіб. для студ.наук.-навч. ін-ту історії та філософії ( напрям підготовки «Історія»). [Teaching Resource]

Овчаренко, О. І. (2014) «Радянське питання» у зовнішній політиці США 1981–1989 рр. Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки (№ 35). pp. 42-54. ISSN 2076-5908

П

П'янзін, С. Д. (2014) Основи соціальної філософії : навч. посіб. [Teaching Resource]

Пасічна, Ю. Г. and Федьков, О. М. (2014) Головний земельний комітет тимчасового уряду: спроба аграрного реформування 1917 р. Український селянин : збірник наукових праць (№ 14).

Перехрест, О. Г. (2014) Відбудова та налагодження роботи культурно-просвітницьких закладів в українському селі в 1943-1945 рр. Український селянин : збірник наукових праць (№ 14). pp. 77-82.

Петренко, І. (2014) Єлизавета Милорадович – фундаторка Наукового товариства імені Шевченка у Львові. Двадцять четверта березнева наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах : Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій, 11 -27 березня 2013 р. pp. 3-9. ISSN 978-966-353-375-9

Присяжнюк, Ю. П. (2014) “Тутешні” у подіях січневого повстання 1863–1864 рр. на Правобережжі. Двадцять четверта березнева наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах : Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій, 11 -27 березня 2013 р. pp. 80-84. ISSN 978-966-353-375-9

Присяжнюк, Ю. П. and Новак, А. В. (2014) Селяни в поглядах інтелектуалів Наддніпрянщини другої половини ХІХ ст.: новітні території історичних досліджень. Український селянин : збірник наукових праць (№ 14). pp. 30-32.

П’янзін, С. Д. (2014) Соціальна філософія : метод. посіб. [Teaching Resource]

Р

Різник, Ю. (2014) Цензура поштових установ Наддніпрянщини (за матеріалами Центрального державного історичного архіву України в м. Києві). Двадцять четверта березнева наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах : Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій, 11 -27 березня 2013 р. pp. 88-95. ISSN 978-966-353-375-9

С

Силка, О. З. (2014) Дитячі ясла-притулки як результат приватно-громадської ініціативи в українському селі початку ХХ ст. Двадцять четверта березнева наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах : Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій, 11 -27 березня 2013 р. pp. 98-102. ISSN 978-966-353-375-9

Силка, О. З. (2014) Сучасна російська історіографія досліджень історії громадських сільськогосподарських товариств кінця ХІХ-початку ХХ ст. Український селянин : збірник наукових праць (№ 14). pp. 32-34.

Синявська, Л. І. (2014) Роль М. Ф. фон Дітмара в організації роботи промислових підприємств Сходу і Півдня України у роки Першої світової війни. Spheres of culture (8). pp. 284-291. ISSN 2300-1062

Синявська, Л. І. (2014) Вплив фінансової діяльності уряду Російської імперії на розвиток підприємств важкої промисловості Сходу й півдня України в 1914–1916 рр. Український історичний журнал (№ 3). pp. 56-69.

Синявська, Л. І. (2014) Діяльність гірничо-видобувних підприємств сходу і півдня України у 1917–1918 рр. Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки (19). pp. 97-103. ISSN 2076-5908

Степанов, М. (2014) Православні публіцисти в полеміці навколо Берестейської унії (кінець XVI - початок XVII ст.). Двадцять четверта березнева наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах : Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій, 11 -27 березня 2013 р. pp. 27-35. ISSN 978-966-353-375-9

Т

Тараненко, О. М. (2014) Історіографічні джерела з вивчення аграрної політики республіканських урядів періоду революції та громадянської війни (1917-1920 рр.). Український селянин : збірник наукових праць (№ 14). pp. 40-44.

Тараненко, О. М. and Корновенко, С. В. (2014) Технопарки в Україні як елемент інноваційної інфраструктури. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності, Т. 2 (№ 10). pp. 44-48.

Темченко, А. І. (2014) Традиційні замовляння: семантичні трансформації та обрядові парадигми. Other. ІнтролігаТОР, м. Черкаси.

Ф

Фареній, І. А. (2014) Про правомірність концепції "Великої селянської революції" В. П. Данилова. Український селянин : збірник наукових праць (№ 14). pp. 162-166.

Ч

Чабан, А. Ю. and Степенькіна, П. І. (2014) Корсунь-Шевченківська битва: сторінки історії. Всесвіт, Корсунь-Шевченківський.

Ш

Шамара, С. (2014) Європеїзація державного управління центральної та Східної Європи й адміністративна реформа в сучасній Україні. Двадцять четверта березнева наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах : Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій, 11 -27 березня 2013 р. pp. 138-143. ISSN 978-966-353-375-9

Шаравара, Т. (2014) Оцінки господарської діяльності земств України в працях радянських істориків. Двадцять четверта березнева наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах : Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій, 11 -27 березня 2013 р. pp. 71-75. ISSN 978-966-353-375-9

Шевченко, М. (2014) Отаман Чорний ворон. Двадцять четверта березнева наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах : Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій, 11 -27 березня 2013 р. pp. 114-117. ISSN 978-966-353-375-9

Я

Якименко, М. (2014) Методика оцінки якості сільськогосподарських угідь економістами полтавського губернського земства (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Двадцять четверта березнева наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах : Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій, 11 -27 березня 2013 р. pp. 95-98. ISSN 978-966-353-375-9

This list was generated on Tue Feb 27 05:38:34 2024 EET.